Основи екології (ситуаційні задачі)Скачати 439.35 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір439.35 Kb.
  1   2   3   4

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

1

Основи екології (ситуаційні задачі)

Опис:

1 курс мед. біологія

Перелік питань:

1.

"Появлення на Землі живої речовини, її розвиток та перетворення на одну з найпотужніших геохімічних сил нашої планети" - це зміст першого етапу еволюції біосфери - ...... (підставити пропущені слова)


A.

Антропогенезу


B.

Абіогенезу


C. *

Біогенезу


D.

Техногенезу


E.

Ноогенезу


2.

"Появлення людини, людського суспільства, перетворення його у потужну силу, що свідомо, цілеспрямовано, закономірно та неповоротно змінює все навколишнє середовище" - це зміст другого етапу еволюції біосфери - ........ (підставити пропущені слова)


A. *

Антропогенезу


B.

Абіогенезу


C.

Біогенезу


D.

Техногенезу


E.

Ноогенезу


3.

Підтримання динамічного стану екосистеми вимагає: споживання вільної енергії (1), певних метеорологічних умов (2), просторової організації (3), наявності у складі атмосфери необхідної кількості кисню (4), часової організації (5), максимальної ентропії (6). (визначте необхідне)


A.

1, 2, 3


B.

1, 2, 4, 6


C.

2, 4, 6


D. *

1, 3, 5


E.

3, 5, 6


4.

Який кругообіг укладається в тому, що гірські породи зазнають руйнування, вивітрювання, продукти вивітрювання зносяться струмами води у Світовий океан та утворюють морські напластування; великі повільні геотектонічні зміни призводять бо того, що ці напластування повертаються до суходолу й процес починається знову?


A. *

Великий


B.

Середній


C.

Малий


D.

Загальний


E.

Частковий


5.

Який кругообіг укладається в тому, що поживні речовини грунту, вода, вуглець акумулюється в речовині рослин, витрачаються на побудову тіла і життєві процеси як їх самих, так і організмів – консументів; продукти розпаду органічної речовини знов розкладаються до мінеральних компонентів, доступних рослинам, що знов утягують їх у потік речовин.


A.

Великий


B.

Середній


C. *

Малий


D.

Загальний


E.

Частковий


6.

Внаслідок обмеженої кількості запасів неорганічних речовин в природі, для забезпечення кругообігу хімічних елементів необхідна деструкція (мінералізація) органічних речовин. Деструкцією органічних речовин забезпечує діяльність:

A. *

Редуцентів (сапротрофні організми)


B.

Продуценти


C.

Консументи


D.

Автотрофи


E.

Гетеротрофи


7.

Ентропія відображає: можливість перетворенні енергії, виробництва кисню, переробці різноманітних відходів, створення нових білкових з'єднань, розглядається як міра невпорядкованості системи, а також потоків інформації. (визначте необхідне)


A.

можливість перетворенні енергії, виробництва кисню


B.

розглядається як міра невпорядкованості системи, а також потоків інформації


C.

переробці різноманітних відходів , розглядається як міра невпорядкованості системи, а також потоків інформації


D. *

можливість перетворенні енергії, розглядається як міра невпорядкованості системи


E.

можливість перетворенні енергії, а також потоків інформації


8.

У трофічному ланцюгу на кожному харчовому рівні зберігається приблизно .......% енергії, що засвоюється організмами попереднього харчового рівня, а решта її розсіюється в екосистемі у вигляді тепла. (підставити необхідне)


A.

60


B.

35


C.

25


D. *

10


E.

0


9.

При дослідженні води водойми, забрудненої речовинами, які біохімічно окислюються, БСК залишається на дуже низькому рівні. Це свідчить про :


A. *

наявність у водоймі речовин, що гальмують біохімічне окислення (важкі метали та інше)


B.

помилку лабораторного аналізу (неправильне розведення)


C.

відсутність у водоймі сапрофітної мікрофлори


D.

добре проходять процеси самоочищення


E.

малу кількість розчиненого кисню у воді


10.

В лабораторію райСЕС відправлені проби з ріки С. для санітарно-гігієнічного аналізу. Виявлено наявність у воді всієї триади азотвмістних сполук у високих концентраціях. Про забруднення води якого походження це свідчить?


A.

Постійне органічне


B.

Свіже органічне


C.

Давнє органічне


D.

Свіже бактеріальне


E. *

Постійне мінеральне


11.

При дослідженні зразка питної води було виявлено одночасне збільшення вмісту у воді азотвмісних сполук і хлоридів. Про який характер забруднення це свідчить?


A.

Промисловими стоками


B.

Нафтопродуктами


C. *

Продуктами мінерального походження


D.

Продуктами фекального походження


E.

Продуктами рослинного походження


12.

При дослідженні зразка питної води виявлено збільшення вмісту лише азотовмісних сполук у 10 раз порівняно із стандартом. Про який характер забруднення води це свідчить?


A.

Нафтопродуктами


B. *

Стоками тваринницьких ферм

C.

Продуктами мінерального походження


D.

Продуктами фекального походження


E.

Продуктами рослинного походження


13.

У немовляти, яке перебуває на штучному вигодовуванні виявлено: акроціаноз, задишку, тахікардію. Відомо, що суміші, якими вигодовували дитину, були приготовані на воді з високою концентрацією нітратів та нітритів. Вкажіть попередній діагноз:


A.

Анемія


B.

Квашиоркор


C. *

Водно-нітратна метгемоглобінемія


D.

Дизентерія


E.

Сальмонельоз


14.

У воді селища виявили нітрати в великих кількостях. Для профілактики негативного впливу нітратів на здоров’я людини, концентрація їх у воді повинна становити?


A.

15-20 мг/л


B.

20-25 мг/л


C.

30 мг/л


D.

40 мг/л


E. *

45 мг/л (за нітрат іоном)


15.

Діти отримували штучні харчові суміші, що розводили водою з шахтного колодязя. У крові дітей виявлено значний вміст метгемоглобіну. Наявність яких хімічних забруднювачів води могли бути причиною розвитку токсичного ціанозу?


A. *

Нітрати


B.

Арсен


C.

Свинець


D.

Алюміній


E.

Залізо


16.

При дослідженні якості води водойм визначають органолептичні властивості, бактеріологічні показники, вміст хімічних речовин в воді. На хiмiчний склад води водоймищ найбiльше впливають:


A. *

Кисень


B.

Всі розчинені гази


C.

Бiологiчнi об"єкти рослинного походження


D.

Важкi метали


E.

Бiологiчнi об"єкти тваринного походження


17.

У воді шахтного колодязя, розташованого на околиці села в 60 м нижче ферми великої рогатої худоби виявлені азотисті сполуки, у таких концентраціях: аміак - 0,9 мг/л, нітрити -0,3 мг/л, нітрати - 52 мг/л. Для якого забруднення характерний такий аналіз води?


A. *

Постійне


B.

Свіже


C.

Недавнє


D.

Давнє


E.

Латентне


18.

Екологічні чинники прямо або опосередковано впливають на життєдіяльність організмів. Який абіотичний чинник на планеті є первинним в забезпеченні трофічних потреб всіх живих істот?


A. *

Світло


B.

Тепло


C.

Іонізуюче випромінювання


D.

Повітря

E.

Рельєф місцевості


19.

Атмосфера є середовищем існування живих організмів і тому характеризується особливим хімічним складом. Основною складовою повітря є:


A. *

азот


B.

інертні гази


C.

водень


D.

вуглекислий газ


E.

кисень


20.

Утворення органічних речовин з неорганічних у вищих рослинах проходить в процесі фотосинтезу. Який з перелічених газів приймає участь в цьому процесі (як вихідна речовина)?


A.

оксид вуглецю (ІІ)


B.

кисню


C.

оксиду азоту


D.

пари води


E. *

діоксид карбону (вуглекислий газ)


21.

Внаслідок обмеженої кількості запасів неорганічних речовин в природі, для забезпечення кругообігу хімічних елементів необхідна деструкція (мінералізація) органічних речовин. Деструкцію органічних речовин забезпечує діяльність:


A. *

редуцентів (сапротрофні організми)


B.

продуцентів


C.

консументів


D.

живої речовини


E.

автотрофів


22.

Анаеробні процеси розкладання органічних компонентів стічних вод проходять в споруді. Активний мул - необхідний компонент технологічного процесу очищення стічних вод на цій же споруді. Яка це споруда?


A. *

Біофільтри


B.

Аерофільтр


C.

Відстійники


D.

Септики


E.

Пісковловлювачі


23.

Головним методом очищення господарсько-побутових стічних вод є біологічний. Метою біологічної очистки стічних вод є видалення


A.

біогенних елементів


B. *

розчинних і колоїдних органічних речовин


C.

азотовмісних сполук


D.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка