Орієнтовний перелік питань для співбесіди з абітурієнтами, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» державно-правової спеціалізаціїСкачати 84.99 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір84.99 Kb.

Орієнтовний перелік питань для співбесіди з абітурієнтами, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» державно-правової спеціалізаціїКонституційне право України

 1. Поняття, предмет та метод конституційного права України як галузі права.

 2. Конституційно-правові інститути та норми: поняття, ознаки, види.

 3. Конституційні правовідносини: ознаки, склад.

 4. Джерела конституційного права України.

 5. Конституційно-правова відповідальність: поняття, форми, суб’єкти, підстави.

 6. Поняття, сутність та класифікація конституцій.

 7. Юридичні властивості Конституції України.

 8. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.

 9. Правова охорона Конституції України: поняття, принципи, елементи.

 10. Поняття конституційного ладу України. Загальна характеристика засад конституційного ладу України.

 11. Характеристика форми української держави.

 12. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

 13. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні.

 14. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні.

 15. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні.

 16. Поняття, види та конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.

 17. Поняття та принципи громадянства України.

 18. Набуття громадянства України.

 19. Припинення громадянства України.

 20. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 21. Поняття та види конституційних прав та свобод людини і громадянина.

 22. Особисті (громадянські) права і свободи людини в Україні.

 23. Політичні права і свободи громадян України.

 24. Соціальні та економічні права та свобод людини і громадянина в Україні.

 25. Культурні та екологічні конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні

 26. Конституційні обов’язки людини і громадянина в України.

 27. Загальна характеристика конституційних гарантій прав та свобод людини і громадянина в Україні.

 28. Організаційно-правові механізми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

 29. Поняття, форми та значення безпосередньої демократії в Україні.

 30. Поняття та види виборів в Україні.

 31. Поняття та конституційні принципи виборчого права в Україні.

 32. Види виборчих систем та їх застосування в Україні.

 33. Поняття, стадії та принципи виборчого процесу в Україні.

 34. Поняття та види референдумів в Україні.

 35. Порядок організації та проведення референдумів в Україні.

 36. Поняття та ознаки органу державної влади в Україні.

 37. Система органів державної влади в Україні, конституційні принципи їх організації та діяльності.

 38. Склад, порядок формування, строки повноважень, дострокове припинення повноважень парламенту України.

 39. Структура Верховної Ради України.

 40. Повноваження Верховної Ради України.

 41. Конституційно-правовий статус народного депутата України, припинення повноважень народного депутата України.

 42. Конституційні основи законодавчого процесу в Україні.

 43. Порядок обрання Президента України. Дострокове припинення повноважень та особливості відповідальності Президента України.

 44. Повноваження Президента України.

 45. Поняття виконавчої влади та система її органів в Україні.

 46. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

 47. Повноваження Кабінету Міністрів України.

 48. Організація роботи Кабінету Міністрів України. Правовий статус Прем’єр-міністра України. Акти Кабінету Міністрів України.

 49. Поняття та система центральних органів виконавчої влади в Україні.

 50. Система, порядок формування та повноваження місцевих органів виконавчої влади в України.

 51. Конституційні засади здійснення судочинства в Україні.

 52. Система судів загальної юрисдикції в Україні. Правовий статус Верховного Суду України.

 53. Конституційно-правовий статус суддів.

 54. Конституційно-правовий статус прокуратури в України: структура, порядок формування та повноваження.

 55. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України, порівняльна характеристика з судами загальної юрисдикції.

 56. Порядок формування та структура Конституційного Суду України.

 57. Повноваження Конституційного Суду України.

 58. Організації роботи Конституційного Суду України. Конституційне провадження.

 59. Статус суддів Конституційного Суду України: повноваження, гарантії діяльності, припинення повноважень судді Конституційного Суду України.

 60. Поняття та принципи (засади) територіального устрою України.

 61. Система адміністративно-територіального устрою України. Види та статус адміністративно-територіальних одиниць.

 62. Автономна Республіка Крим як територіальна автономія у складі України: поняття, ознаки, органи державної влади та місцевого самоврядування в АРК.

 63. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в Україні.

 64. Конституційно-правовий статус територіальної громади. Форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади.

 65. Сільські, селищні, міські ради: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи.

 66. Особливості правового статусу районних та обласних рад.

 67. Статус депутатів місцевих рад.

 68. Сільський, селищний та міський голова: порядок обрання, повноваження, підстави дострокового припинення повноважень.

 69. Виконавчі органи місцевих рад: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи.

 70. Служба в органах місцевого самоврядування.


Адміністративне право України

 1. Державне управління: поняття, ознаки.

 2. Функції та принципи державного управління.

 3. Поняття, предмет та метод адміністративного права.

 4. Реформа адміністративного права як складова адміністративної реформи.

 5. Адміністративно-правові норми: поняття, структура, види.

 6. Поняття, підстави виникнення адміністративно-правових відносин. Структура та види адміністративно-правових відносин.

 7. Адміністративно-правовий статус біженців.

 8. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Державний контроль за діяльністю об’єднань громадян.

 9. Поняття та основні принципи державної служби.

 10. Поняття та класифікація державних службовців.

 11. Вимоги щодо вступу на державну службу.

 12. Права та обов’язки державних службовців.

 13. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

 14. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, класифікація, система.

 15. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація.

 16. Акт управління: поняття, основні ознаки, класифікація.

 17. Адміністративний договір: поняття ознаки.

 18. Методи управління: поняття, ознаки, види.

 19. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація.

 20. Адміністративно-попереджувальні заходи.

 21. Заходи адміністративного припинення.

 22. Адміністративно-правові режими: поняття види.

 23. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

 24. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки.

 25. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи.

 26. Характеристика адміністративних стягнень.

 27. Правила накладення адміністративних стягнень.

 28. Характеристика обставин, що виключають адміністративну відповідальність.

 29. Контроль за законністю в державному управлінні та його види.

 30. Нагляд за законністю в державному управлінні.

 31. Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу.

 32. Принципи та структура адміністративного процесу.

 33. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, особливості, види.

 34. Загальна характеристика права на звернення. Види звернень.

 35. Вимоги, що висуваються до звернень громадян та терміни розгляду звернень.

 36. Стадії провадження в справах звернень громадян.

 37. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти.

 38. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

 39. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 40. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види.

 41. Загальна характеристика стадій розгляду справ про адміністративні правопорушення.

 42. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 43. Загальна характеристика дисциплінарного провадження.

 44. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

 45. Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

 46. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів.

 47. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади.

 48. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 49. Реєстрація об’єднань громадян.

 50. Реєстрація символіки об’єднань громадян.

 51. Порядок ліцензування господарської діяльності.

 52. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості.

 53. Збройні Сили України: поняття, склад. Управління Збройними Силами України. Звільнення від призову. Відстрочка від призову.

 54. Характеристика адміністративно-правових режимів, встановлених на державному кордоні.

 55. Правовий статус органів, які здійснюють адміністративно-правові режими на державному кордоні.

 56. Система органів державного управління безпекою.

 57. Система та види діяльності органів внутрішніх справ.

 58. Порядок застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку.

 59. Система органів управління юстицією.

 60. Система органів управління закордонними справами.

 61. Основи організації системи освіти. Органи управління освітою.

 62. Суб’єкти державного управління та регулювання у сфері наукової діяльності.

 63. Організація управління охороною здоров’я.

 64. Система органів управління у сфері соціального захисту населення.

 65. Державна служба зайнятості: склад, повноваження.

 66. Поняття та особливості галузевого управління.

 67. Система та правовий статус органів управління економікою.

 68. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

 69. Загальна характеристика управління у сфері охорони навколишнього середовища.

 70. Органи управління у сфері охорони навколишнього середовища.

Фінансове право України

 1. Предмет та метод фінансового права.

 2. Фінансова діяльність держави: поняття, зміст, правові основи.

 3. Система державних органів, які здійснюють фінансову діяльність.

 4. Поняття, зміст та види фінансового контролю.

 5. Фінансовий контроль органів державної податкової служби.

 6. Ревізія та перевірка як методи фінансового контролю.

 7. Рахункова палата ВРУ в системі фінансового контролю.

 8. Фінансовий контроль органів Державної контрольно-ревізійної служби.

 9. Контрольно-наглядові функції Національного банку України.

 10. Аудит, як вид недержавного фінансового контролю.

 11. Правова природа фінансових санкцій.

 12. Фінансово-правові відносини: поняття, особливості, класифікація, структура.

 13. Податкова система України: поняття, зміст, правові основи та принципи.

 14. Поняття та класифікація податків.

 15. Страхування: поняття, види, правові основи.

 16. Державний нагляд за страховою діяльністю.

 17. Бюджетна система України.

 18. Бюджетна класифікація: поняття, зміст, призначення.

 19. Державний бюджет, як економічна, політична та правова категорія.

 20. Структура доходів державного бюджету України.

 21. Поняття, принципи та стадії бюджетного процесу.

 22. Дефіцит державного бюджету та шляхи його подолання.

 23. Поняття та система державних видатків.

 24. Міжбюджетні відносини.

 25. Структура місцевих доходів.

 26. Форми державного внутрішнього кредиту.

 27. Правові форми безготівкових розрахунків.

 28. Види рахунків, що відкриваються в банківських установах.

 29. Поняття банків та банківської системи.

 30. Комерційні банки: їх види та класифікація.

 31. Операції та функції комерційних банків.

 32. Фінансово-правова відповідальність банків за порушення банківського законодавства.

 33. Порівняльна характеристика державного та банківського кредиту.

 34. Види та форми банківського кредиту.

 35. Фінансово-правові акти, їх характеристика.

 36. Правовий статус та функції Національного банку України.

 37. Поняття валюти та валютних цінностей.

 38. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

 39. Поняття та принципи бюджетного фінансування.

 40. Державний борг України: його види, обслуговування державного боргу.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка