Орієнтовна тематика курсових робіт з педагогіки початкової школи для студентів напряму підготовки 010102 «Початкова освіта»Скачати 124.8 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір124.8 Kb.
#8945
Орієнтовна

тематика курсових робіт

з педагогіки початкової школи

для студентів напряму підготовки 6. 010102 «Початкова освіта»

(ОКР – бакалавр)


 1. Компетентністний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів.

 2. Підвищення якісті навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.

 3. Компетентнісний підхід до формування змісту початкової освіти України.

 4. Стратегічний менеджмент освіти України.

 5. Виховна система школи.

 6. Досвід валеологічного виховання дітей молодшого шкільного віку (за В.Сухомлинським).

 7. Ідеї гуманізму в педагогічній творчості В.Сухомлинського. 

 8. Інтерактивні методи навчання та їх застосування у початковій школі.

 9. Здоров’язберігаючі технології навчання у початковій школі.

 10. Естетичне виховання учнів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

 11. Особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів молодших класів.

 12. Педагогічна творчість сучасного вчителя початкових класів

 13. Спрямування освіти навчання і виховання на розвиток особистості учня.

 14. Науково-теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти.

 15. Комп’ютеризація та інформація навчання в початковій школі.

 16. «Школа-родина» як нова модель навчального закладу І ст.

 17. Формування ключових компетентностей в початковій школі: сутність та особливості.

 18. Привчання учнів до праці в Павлиській середній школі. 

 19. «Кімната казки» в Павлиській середній школі.

 20. Розвиток творчих здібностей учнів в педагогічній спадщині Р.Скульського.

 21. Сучасні тенденції формування навчальних планів початкової освіти.

 22. Компетентістний підхід до організації навчального процесу початкової школи.

 23. Ґенеза і становлення основних категорій педагогіки.

 24. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень.

 25. Розвиток особистості молодшого школяра:мета, завдання та методи.

 26. Роль діяльності і спілкування у розвитку особистості молодшого школяра.

 27. Виховання як провідний чинник формування і розвитку особистості.

 28. Значення активності та діяльності у розвитку особистості молодшого школяра.

 29. Громадянське виховання учнів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

 30. Національне виховання учнів молодшого шкільного віку: національно-патріотичний вектор.

 31. Форми та методи патріотичного виховання молодших школярів.

 32. Технології виховання у молодших школярів якостей господарності.

 33. Шляхи виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи.

 34. Основні форми і методи виховання свідомої дисципліни у молодших школярів.

 35. Значення навчального процесу у поліпшенні правового виховання молодших школярів.

 36. Формування в школярів любові до книги (за В.Сухомлинським).

 37. Формування в учнів початкових класів любові до родини.

 38. Шляхи виховання у молодших школярів культури поведінки.

 39. Морально-етичне виховання учнів у педагогічній спадщині М.Стельмаховича.

 40. Особливості виховання в учнів початкових класів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до праці.

 41. Виховання у молодших школярів чесності і правдивості: методи та форми організації.

 42. Система трудового виховання учнів початкових класів.

 43. Наступність у вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 44. Індивідуальний підхід у вихованні молодших школярів та умови підвищення його ефективності.

 45. Методи стимулювання позитивної поведінки учнів початкових класів: сутність та особливості використання.

 46. Методи самовиховання, та їх реалізація у практичній діяльності вчителя початкових класів.

 47. Значення доручень у моральному вихованні молодших школярів.

 48. Особливості використання методу прикладу у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку.

 49. Формування поваги й любові до матері й батька як першочергові завдання виховання (за творами В.Сухомлинського).

 50. Гра як метод виховання молодших школярів: види та методика використання.

 51. Особливості ігрової діяльності учнів початкових класів та їх використання в навчальній діяльності.

 52. Особливості організації морального виховання з учнями молодшого шкільного віку.

 53. Спільна діяльність учителя початкових класів та родини з морального виховання учнів.

 54. Проблема підвищення педагогічної культури батьків у творах В.Сухомлинського.

 55. Виховання у молодших школярів громадянських якостей: зміст, методи та форми організації.

 56. Особливості патріотичного виховання молодших школярів у сучасній сім’ї та школі.

 57. Форми та методи естетичного виховання молодших школярів у позаурочний час.

 58. Методи та форми економічного виховання учнів у сучасній початковій школі.

 59. Зміст і шляхи естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

 60. Шляхи формування моральної культури учнів молодшого шкільного віку засобами народної педагогіки.

 61. Аналіз моральних ідеалів та цінностей учнів молодшого шкільного віку.

 62. Формування основ гуманістичної моралі засобами сімейної педагогіки.

 63. Зміст, засоби та форми естетичного виховання в сім’ї.

 64. Шляхи вдосконалення фізичного виховання учнів початкових класів у процесі навчання.

 65. Місце народної педагогіки в естетичному вихованні молодших школярів.

 66. Дотримання режиму дня молодшого школяра як умова здорового способу життя.

 67. Зміст і форми валеологічного виховання учнів початкових класів у позаурочний час.

 68. Народні ігри як чинник фізичного вдосконалення молодших школярів у позакласній роботі.

 69. Формування фізичної культури молодших школярів засобами козацької педагогіки.

 70. Екологічне виховання учні в молодшого шкільного віку: зміст, форми та методи реалізації.

 71. Сутність та зміст економічного виховання учнів початкових класів.

 72. Особливості розумового виховання учнів молодших класів.

 73. Використання етнографічних матеріалів у розумовому вихованні молодших школярів.

 74. Методи перевиховання учнів початкових класів (за творами А.Макаренка).

 75. Творче використання ідей педагогів-новаторів у розвитку розумових здібностей учнів.

 76. Вдосконалення форм і методів національно-патріотичного виховання молодших школярів.

 77. Основні напрямки позакласної виховної роботи з учнями молодших класів.

 78. Виховуючий характер навчання і шляхи його оптимізації у початковій школі.

 79. Нетрадиційні форми організації виховання у сучасній початковій школі.

 80. Організаційні форми позакласної виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку:методика використання.

 81. Особливості соціалізації особистості учня початкових класів в умовах ЗОШ.

 82. Організація навчально-виховної роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

 83. Система роботи з педагогічно занедбаними учнями в умовах початкової школи.

 84. Система роботи початкової школи з обдарованими дітьми.

 85. Форми та методи роботи з обдарованими учнями.

 86. Шляхи організації різнопланової діяльності учнів початкових класів.

 87. Педагогічні умови ефективного використання заохочення та покарання як методів виховання молодших школярів.

 88. Шляхи та засоби оптимізації естетичного виховання молодших школярів.

 89. Використання міжпредметних зв’язків в екологічній підготовці учнів початкових класів.

 90. Функції громадських і дитячих організацій у вихованні молодших школярів.

 91. Самовиховання учнів молодшого шкільного віку: зміст та педагогічний супровід.

 92. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів у процесі навчання..

 93. Дидактичні засоби підвищення пізнавальної активності школярів у навчанні.

 94. Оновлення змісту та методів навчання у сучасній школі.

 95. Проблемне навчання, його характеристика і методика використання в початковій школі.

 96. Значення проблемного навчання у виявленні здібностей обдарованих дітей.

 97. Методи стимулювання навчально-пізнавального інтересу в учнів початкових класів.

 98. Шляхи використання пізнавальних ігор у навчальному процесі початкової школи.

 99. Педагогічні умови ефективного використання наочності у навчанні молодших учнів.

 100. Особливості реалізації індивідуального підходу до учнів молодшого шкільного віку.

 101. Розвивальний характер навчання в початкових класах та умови підвищення його ефективності.

 102. Особливості організації та розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі навчання.

 103. Використання етнопедагогіки в сучасній початковій школі (за М.Стельмаховичем).

 104. Проблемне навчання і можливості його здійснення в початкових класах.

 105. Проблема диференціації навчання в початковій школі.

 106. Психолого-педагогічні засади підготовки дітей до навчання в школі.

 107. Гуманізація навчання в початкових класах: педагогічна сутність та особливості.

 108. Система принципів навчання, їх реалізація на уроках у початкових класах.

 109. Організація диференційованого навчання в початкових класах: види та форми організації.

 110. Особливості диференційованого навчання в початкових класах.

 111. Забезпечення індивідуалізації навчання та умови його ефективності.

 112. Багатоваріантність структури уроку в початкових класах.

 113. Пізнавальні інтереси молодших школярів та особливості їх розвитку в процесі навчання.

 114. Традиційні та нетрадиційні методи навчання в початкових класах.

 115. Умови організації нестандартних уроків у початковій школі.

 116. Нестандартні уроки в початковій школі: вимоги до їх проведення.

 117. Шляхи удосконалення роботи з підручниками на уроках у початковій школі.

 118. Вправи в системі методів навчання, шляхи підвищення ефективності їх використання.

 119. Наочність в навчальному процесі, її роль в підвищенні якості знань учнів початкових класів.

 120. Формування навичок самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку.

 121. Оптимізація самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку.

 122. Застосування інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі ЗОШ І ст.

 123. Методи оцінювання навчальних досягнень учнів у початкових класах.

 124. Особливості побудови уроку і методика проведення його в класах-комплектах.

 125. Оптимізація типів і структури уроків у початковій школі.

 126. Педагогічні умови проведення інтегрованих уроків.

 127. Педагогічні вимоги до організації та проведення проблемних уроків у початковій школі.

 128. Профорієнтаційна робота з учнями початкових класів: сутність та особливості здійснення.

 129. Розвивальні уроки в початковій школі.

 130. Досвід роботи з батьками учнів у педагогічній спадщині Ш.Амонашвілі.

 131. Шляхи інтенсифікації сучасного уроку в початкових класах.

 132. Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу.

 133. Домашні завдання в системі початкового навчання, умови підвищення їх ефективності.

 134. Сучасні підходи до удосконалення змісту освіти в початковій школі.

 135. Дидактичний аналіз компонентів змісту початкової освіти.

 136. Взаємозв’язок навчання, розвитку і виховання учнів у системі навчальної діяльності.

 137. Функції та структура державного стандарту початкової освіти.

 138. Навчальне середовище як ресурсний центр розвитку особистості учня.

 139. Дидактичні засади народної педагогіки в розвитку особистості молодшого школяра.

 140. Формування світогляду молодших школярів засобами навчальної діяльності.

 141. Шляхи гуманізації змісту початкового навчання.

 142. Дидактична характеристика системи оцінювання якості початкового навчання.

 143. Дидактичний аналіз навчальних технологій у початковому навчанні (за циклами предметів).

 144. Інваріантний компонент змісту початкової освіти.

 145. Реалізація краєзнавчого компонента початкової освіти.

 146. Міжпредметні зв’язки як засіб інтенсифікації змісту початкової освіти.

 147. Педагогічні умови формування самоконтролю в молодших школярів.

 148. Шляхи формування системного мислення у молодших школярів.

 149. Формування логічного мислення у молодших школярів.

 150. Формування комунікативних умінь молодших школярів на міжпредметній основі.

 151. Система диференційованих завдань на різних етапах уроку.

 152. Уроки з ігровим сюжетом та вимоги до їх проведення.

 153. Уроки з комп’ютерною підтримкою та вимоги до їх проведення..

 154. Способи диференціювання домашніх завдань учнів початкової школи..

 155. Функції і види управлінської діяльності вчителя в навчальному процесі.

 156. Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок молодших учнів.

 157. Способи управління навчальною діяльністю учнів.

 158. Система пізнавальних завдань для розвитку розумової діяльності молодших школярів.

 159. Система творчих завдань з розвитку навчальних умінь учнів (уявляти, конструювати, переносити знання у нову ситуацію тощо).

 160. Способи організації ігрової діяльності на уроках в початковій школі.

 161. Педагогічні засоби розвитку економічного мислення учнів початкової школи.

 162. Господарське виховання учнів початкових класів у школі та сім’ї.

 163. Дидактичні особливості проведення інтегрованих уроків в початковій школі.

 164. Особистісно орієнтоване виховання молодших школярів: сучасні тенденції в освіті (за творами І.Беха).

 165. Розвиток творчих здібностей учнів засобами народних ремесел і промислів.

 166. Казка як засіб духовно-морального виховання молодших школярів.

 167. Проблема полікультурного виховання учнів початкової школи.

 168. Формування та розвиток патріотичних почуттів в молодшому шкільному віці.

 169. Формування соціокультурного розвивального середовища в сучасній початковій школі.

 170. Розвиток творчості учнів початкової школи засобами народного гумористичного мистецтва.

 171. Гуманізація навчального спілкування на уроках в початковій школі.

 172. Педагогічні засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів.

 173. Розвиток інтелектуальних почуттів учнів на уроках в початковій школі.

 174. Формування самооцінки у молодших школярів як умова їх навчальної активності.

 175. Дидактичний аналіз типових труднощів молодших школярів у навчальній діяльності.

 176. Формування в молодших школярів спостережливості.

 177. Формування допитливості в першокласників у процесі спілкування з природою.

 178. Формування пізнавальних інтересів у молодших школярів (варіанти формулювання тем за класами і циклами предметів).

 179. Розвиток особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності.

 180. Дидактичний аналіз підготовки вчителя до організації вивчення нової теми.

 181. Розвиток нетрадиційних форм організації навчання у сучасній початковій школі.

 182. Система і методика організації самопідготовки в групі продовженого дня.

 183. Шляхи розвитку загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів у процесі навчання.

 184. Розвиток творчості учнів початкової школи у процесі виховної діяльності.

 185. Соціокультурне виховання учнів початкової школи.

 186. Особливості аналізу сучасного уроку в початковій школі.

 187. Роль сім’ї у підготовці дітей до навчання в школі.

 188. Форми та методи виховання в учнів міжетнічної толерантності.

 189. Теорія оптимізації навчання в початковій школі (за Ю.Бабанським).

 190. Реалізація у школі педагогічного досвіду педагогів-новаторів з метою оптимального вибору форм, методів і засобів навчання.

 191. Особливості роботи вихователя групи продовженого дня в початкових класах.

 192. Вдосконалення зв’язків вчителя і батьків у поліпшенні виховної роботи з молодшими школярами.

 193. Шляхи підвищення педагогічної культури батьків.

 194. Форми і методи вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду вчителів початкових класів.

 195. Демократизація управління навчально-виховною роботою в початковій школі.

 196. Форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.

 197. Джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення

 198. Дитиноцентризм як провідний напрям педагогічної діяльності сучасного вчителя початкових класів (за В.Кременем).

 199. Проблема підвищення педагогічної культури у творчій спадщині видатних педагогів-майстрів (за вибором).

 200. Самоосвіта і самовиховання вчителя початкових класів: методи та форми.

 201. Розвиток творчості як компоненту педагогічної майстерності в процесі професійної діяльності вчителя початкових класів.

 202. Діяльнісний підхід у дидактиці початкової освіти.

 203. Альтернативні концепції змісту сучасної освіти.

 204. Алгоритмізація навчального процесу в ЗОШ І ст.

 205. Позаурочна навчально-пізнавальна діяльність як складова цілісного педагогічного процесу.

 206. Організація навчально-виховного процесу у школі з малою кількістю учнів.

 207. Компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

 208. Моніторинг якості початкової освіти.

 209. Дидактичні особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів.

 210. Мотивація учіння молодших школярів.

 211. Дієві форми взаємодії вчителя і учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.

 212. Особливості організації навчально-виховного процесу в гірській початковій школі.

 213. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах гірського середовища.

 214. Етнокультурні чинники розвитку особистості молодшого школяра.

 215. Становлення і розвиток шкільної освіти в умовах гірського середовища.

 216. Гірська школа як середовище життєтворчості особистості.

 217. Використання засобів етнодидактики у навчально-виховному процесі початкової школи.

 218. Сутність та шляхи підвищення педагогічної творчості вчителів початкових класів.

 219. Екологічне виховання учнів засобами народної казки.

 220. Педагогічні засоби естетичного виховання учнів у позаурочній виховній роботі.

Тематика курсових робіт затверджена на засіданні кафедри теорії та методики початкової освітиПротокол №2 від 25 вересня 2015 р.
В.о. зав. кафедри

теорії та методики початкової освіти О.Б. Будник

Скачати 124.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка