Орієнтовна тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій торгівлі» освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”Скачати 94.76 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір94.76 Kb.
#9783
Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту та адміністрування

пр. №10 від „28” серпня 2013 року


Орієнтовна тематика дипломних робіт для студентів

спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій торгівлі»

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

РОЗДІЛ І. Процес управління
 1. Процес управління підприємством в умовах економічної кризи.

 1. Загальні принципи управління організацією та їх розвиток в умовах сучасності.

 1. Функція контролю в управлінні торговельним підприємством (підприємством).

 2. Управлінський контроль у менеджменті підприємства.

 3. Комунікації в управлінні підприємством.

 1. Інформаційне забезпечення процесу управління на підприємстві (об'єднанні) в умовах розвитку ринкових відносин.

 2. Автоматизовані інформаційні системи в управлінні підприємством.

 3. Організація автоматизованого робочого місця керівника (менеджера) торговельного підприємства (підприємства).

 4. Організаційно-правове забезпечення управління підприємством.

 1. Механізм внутрішньофірмового управління підприємством на сучасному етапі

 2. Технологія управлінської діяльності у торговельному підприємстві.

 3. Технологія менеджменту на сучасному підприємстві.

 4. Управлінські рішення у менеджменті підприємства.

 5. Сучасні моделі і методи прийняття управлінських рішень.

 6. Управлінські рішення в організації: процеси підготовки і реалізації.

 7. Оптимізація управлінських рішень на підприємстві.

 8. Моделювання управлінських рішень в організації.

 9. Управлінське рішення в менеджменті підприємства в умовах подальшого розвитку ринкових відносин.

 10. Оперативне управління підприємством в сучасних умовах господарювання.

 11. Система методів управління підприємством та її вдосконалення на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.

 12. Організаційно-розпорядчі методи у практиці управління підприємством в умовах розвитку ринкових відносин.

 13. Методи використання людських ресурсів в організації.

РОЗДІЛ ІІ. Підприємство як об’єкт управління


2.1.; Управління приватним підприємством на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.

 1. Управління державним підприємством в сучасних умовах.

 2. Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності.

 3. Особливості управління акціонерним товариством у сфері торгівлі.

 4. Особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю.

 5. Управління організаційною культурою підприємства в умовах економічної кризи.

 6. Створення і функціонування асоціації торговельних підприємств.

 7. Створення і функціонування товариства з обмеженою відповідальністю.

 8. Організаційний механізм управління спільним підприємством.

 1. Управління малим підприємством в умовах сучасності.

 2. Управління підприємством з іноземними інвестиціями.

 3. Удосконалення організаційної структури управління підприємством.

 4. Діагностика системи управління підприємства в сучасних умовах господарювання.

2.14. Системний підхід до управління організацією в умовах нових економічних відносин.

 1. Управління внутрішнім середовищем підприємства.

 2. Управління підприємством на різних стадіях життєвого циклу.

 3. Управління торговельно-технологічним процесом підприємства в умовах нових економічних відносин (на прикладі оптового, роздрібного підприємства чи торгово-посередницького підприємства)

 4. Управлінський вплив на зовнішнє середовище підприємства.

 5. Управління рекламною діяльністю торговельного підприємства.

 6. Управління комерційною діяльністю підприємства.

 7. Управління асортиментом і якістю товарів в підприємстві на сучасному етапі.

 8. Управління технологічним процесом торгівлі.

РОЗДІЛ III. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства
 1. Соціальна відповідальність та етика у менеджменті.

 1. Формування системи мотивації праці у менеджменті підприємства.

 2. Індивідуальна та групова мотивація у менеджменті підприємства.

 1. Соціально-психологічні аспекти управління організацією.

 1. Соціально-психологічні методи управління підприємством в умовах нових економічних відносин.

 2. Функція організації: взаємовідносини повноважень, обов'язків, відповідальності.

 3. Організаційно-розпорядча діяльність керівника торговельного підприємства (на прикладі ВАТ, концерну, ПрАТ).

 4. Удосконалення стратегії підготовки та перепідготовки персоналу на підприємстві.

  1. Управління трудовою дисципліною персоналу як невід'ємний аспект діяльності менеджера.

 1. Управління формуванням трудового колективу підприємства (об'єднання) в умовах розвитку ринкових відносин.

 2. Управління соціальним розвитком трудового колективу торговельного підприємства в умовах нових економічних відносин.

 3. Формування кадрової політики підприємства.

 4. Управління діловою кар'єрою на підприємстві.

 5. Організація роботи з персоналом на підприємстві.

 6. Удосконалення механізму управління персоналом підприємства.

 7. Оцінка діяльності персоналу на підприємстві в сучасних умовах.

 8. Управління трудовими ресурсами підприємства в умовах економічної кризи.

 9. Кадрове забезпечення підприємства і шляхи його поліпшення в умовах нових економічних відносин.

 10. Розробка програми стимулювання працівників організації.

 11. Управління звільненням персоналу на підприємстві.

 12. Розвиток особистості як функція служби управління персоналом на підприємстві.

РОЗДІЛ ІV. Організація праці
4.1. Наукова організація управлінської праці на торговельному підприємстві в умовах подальшого розвитку ринкових відносин.

4.2. Організація роботи структурного підрозділу фірми.

43. Організація роботи спеціаліста підприємства.

4.4. Організація праці в апараті управління підприємством. 1. Організація діяльності функціонального підрозділу та шляхи її удосконалення.

 2. Організація та підвищення ефективності праці керівника торговельного підприємства.

4.7. Удосконалення правової та організаційної регламентації в управлінні персоналом підприємства.

4.8. Система оцінки кадрів організації.

4.9. Управління маркетинговими дослідженнями на підприємстві.

4.10.Формування конкурентоспроможності продукції підприємства.

4.11.Формування системи управління персоналом на підприємстві.

4.12.Методи мотивації персоналу в організації

РОЗДІЛ V. Підвищення ефективності управління підприємством


 1. Ефективність системи управління підприємством.

 2. Економічні методи менеджменту та механізм їх застосування на торговельному підприємстві.

 3. Програмно-цільовий підхід в управлінні підприємством торгівлі.

5.4. Інформаційне забезпечення стратегічного планування організації.

5.5. Тактика управління торговельним підприємством в сучасних умовах.

5.6. Управління ризиком: сучасні теорії та практичний досвід.

5.7. Антикризове управління малим підприємством.

5.8. Менеджмент підприємства у кризових ситуаціях.

5.9. Формування організаційної культури на підприємстві в сучасних умовах. 1. Організаційна культура сучасного підприємства як фактор конкурентоспроможності.

 2. Управлінське консультування в сучасних умовах господарювання.

 3. Управління конкурентоспроможністю підприємства.

 4. Управління підприємством (різних правових та організаційних форм) у кризовій ситуації.

 5. Контроль та регулювання діяльності торговельного підприємства у кризовій ситуації.

 6. Забезпечення конкурентоспроможність підприємства в умовах кризи.

 7. Управління ризикозахищеністю організації в умовах нових економічних відносин.

 8. Шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства в сучасних умовах.

 9. Підвищення ефективності управління підприємством в умовах розвитку ринкових відносин.

 10. Удосконалення напрямків операційного менеджменту на торговельному підприємстві.

 11. Форми і методи фінансування інвестиційних процесів на підприємстві.

 12. Комп’ютерні системи підтримки прийняття управлінських рішень.

 13. Управління підприємницькою діяльністю в умовах ринкової економіки.

 14. Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.

РОЗДІЛ VI. Управління інноваційною діяльністю
 1. Науково-технічна діяльність - основа товарної політики фірми.

 2. Стратегія інноваційних рішень фірми на ринку товарів та послуг.

 3. Управління процесом організаційних змін підприємства у кризовій ситуації.

 4. Структурно-інноваційні можливості в діяльності організації.

 5. Інноваційні процеси в організації в умовах розвитку ринкових відносин.

 6. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства.

 7. Мотивація розвитку підприємництва та нововведень на підприємстві.

 8. Організаційно-адміністративний механізм управління інноваційною діяльністю фірми.

 9. Організаційні форми та ресурси забезпечення інноваційного менеджменту.

6.10. Прогнозування інноваційного розвитку фірми на ринку товарів та послуг.

6.11. Організаційно-економічний механізм інноваційного інвестування на підприємствах з іноземними інвестиціями.

6.12.Використання нових методів ціноутворення вітчизняними товаровиробниками в сучасних умовах господарювання.

6.13.Аналіз та оцінка ефективності інноваційних процесів.

6.14.Оцінка організаційних інновацій на підприємстві.

6.15.Особливості інвестування інноваційних проектів.

6.16.Управління нововведеннями на підприємстві.

6.17.Стратегія інноваційного розвитку підприємства.

РОЗДІЛ VII. Стратегічне управління


 1. Стратегічне управління підприємством в умовах трансформації економіки України.

 2. Системний підхід в стратегічному управлінні підприємством.

 3. Стратегічне управління та конкурентоспроможність підприємства.

 4. Використання концепції стратегічного планування на підприємстві.

 5. Організація стратегічного планування на торговельному підприємстві.

 6. Процес стратегічного планування на підприємстві в сучасних умовах господарювання.

 1. Розробка стратегії розвитку підприємства в умовах розвитку ринкових відносин.

7.8. Проблеми та особливості використання стратегічного інструментарію розробки стратегії на торговельному підприємстві.

7.9. Корпоративна стратегія: особливості та проблеми розробки.

7.10. SWOТ- аналіз як підстава визначення стратегічних альтернатив підприємства.


 1. Діагностика внутрішнього середовища торговельного підприємства.

 2. Аналіз макросередовища та безпосереднього оточення підприємства в системі стратегічного управління.

 3. Оптимізація стратегічних рішень в торговельному підприємстві.

7.14. Механізм прийняття стратегічних рішень на підприємстві в умовах мінливого зовнішнього оточення.

 1. Управління конкурентоспроможністю стратегічного потенціалу підприємства.

 2. Діагностика потенціалу підприємства в системі стратегічного управління.

 3. Стратегічні групи конкурентів в сфері торгівлі: проблеми визначення.

 4. Конкурентний аналіз в системі стратегічного управління підприємством.

7.19. Проблеми визначення стратегічних зон господарювання підприємства.

7.20. Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління підприємством. 1. Лідерство та стиль менеджменту як сфера стратегічних змін на підприємстві.

 2. Стратегічний контроль в системі управління підприємством.

 3. Аналіз та методологічні аспекти вибору стратегії нововведення на підприємстві.

 4. Стратегічне планування на підприємстві.

 5. Стратегічне управління інноваційними проектами на підприємстві.

Орієнтовна тематика дипломних робіт складена відповідно методичних рекомендацій для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” всіх форм навчання, 2007 р.Укладач О.М. Лозовський

Зав. кафедри Л.О. Чорна
Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 94.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка