Організація та проведення занять та спортивних змагань з легкої атлетикиСкачати 62.89 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір62.89 Kb.
Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації

Районний методкабінет

Інформаційно-методичний центр Віньковецького НВК

Організація та проведення занять та спортивних змагань з легкої атлетики

Методичний комплект


Задворний Віктор Павлович,


вчитель фізичної культури

Віньковецький район

-2013-

В. П. Задворний. Організація та проведення спортивних занять та змагань з легкої атлетики. Методичний комплект. ВІНЬКІВЦІ. 2013. – 132 с.

(Рекомендовано науково-методичною радою РМК, протокол № 4 від 18 грудня 2012 року)
Посібник розроблено у відповідності до вимог НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів, варіативний модуль ЛЕГКА АТЛЕТИКА.

У посібнику подаються загальні відомості про легку атлетику, розробки уроків, рухливі ігри та естафети на уроках легкої атлетики, додаються поради щодо організації та проведення спортивних змагань у школі та вимоги безпечної поведінки під час занять легкою атлетикою.

Матеріали можуть бути використані під час уроків і в позаурочний час. Рекомендується вчителям та учням.
Рецензенти: В.О. Арсенюк, методист відділу освіти Віньковецької

райдержадміністрації.

Н.П. Чернюк, заступник директора з навчально-методичної

роботи Віньковецького НВК.
ЗМІСТ


  1. Передмова…………………………………………………………………..4

  2. Загальні відомості про легку атлетику……………………………………5

2.1. Поява і розвиток атлетики…………………………………………….6

2.2. Історія розвитку легкої атлетики в Україні………………………….8

2.3. Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання..29


  1. Розробки уроків з фізичної культури з теми «Легка атлетика»………..36

  2. Рухливі ігри та естафети на уроках легкої атлетики…………………….55

  3. Організація та проведення спортивних змагань з легкої атлетики в загальноосвітній школі……………………………………………………61

  4. Вимоги безпечної поведінки під час занять легкою атлетикою………..99

  5. Правила надання першої допомоги при одержанні травм ……………110

  6. Термінологія та її інтерпретація, рекомендована в легкій атлетиці…..125

  7. Список використаних джерел…………………………………………..131ПЕРЕДМОВА

З-поміж сучасних видів спорту одним із основних і наймасовіших є легка атлетика, яка об'єднує різноманітні види. Основою легкої атлетики є природні рухи людини. Заняття легкою атлетикою сприяють всебічному фізичному розвитку, зміцненню здоров'я людей. Популярність і масовість легкої атлетики пояснюються загальнодоступністю і великою різноманітністю легкоатлетичних вправ, простотою техніки виконання, можливістю варіювати навантаження і проводити заняття у будь-який час року не тільки на спортивних майданчиках, але і в природних умовах.

Сучасна легка атлетика - це вид спорту, який включає біг на різні відстані, біг «гладкий» та бар'єрний, естафетний та марафонський, спортивну ходьбу, стрибки в висоту та довжину, метання диска, списа, молота, штовхання ядра, багатоборство. Легка атлетика має важливе оздоровче значення, адже заняття в основному проводяться на свіжому повітрі, а у виконанні вправ бере участь більшість м'язів тіла. Легкоатлетичні вправи поліпшують діяльність опорно-рухового апарату, внутрішніх органів і систем організму в цілому. Завдяки заняттям легкою атлетикою можна набути спеціальних знань, поліпшити вміння керувати власними рухами, зробити їх швидкими і економними, удосконалити навички в доланні перешкод і т. д. Крім навчального легка атлетика має також виховне значення, бо правильна організація і методика проведення занять сприяє формуванню особистості людини, розвитку її моральних якостей, розумових здібностей та естетичного смаку.

Модуль "Легка атлетика" — один з провідних. Він вивчається як загальний, обов'язковий для всіх учнів, і як курс спеціалізації, коли певна частина учнів удосконалює свою спортивну майстерність у вибраному виді легкої атлетики.

Методичний комплект розроблений з метою удосконалення підготовки спеціалістів з легкої атлетики. Змістом посібника є теоретичний матеріал, що забезпечить підготовку учнів до складання залікових вимог і нормативів, озброїть їх навичками самостійної роботи по формуванню рухових дій, використовуючи загальнорозвиваючі та спеціальні вправи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Артюшенко О.Ф. Легка атлетика: Навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури. - Черкаси: БРАМА-ІСУЕП. 2000. – 316 с.


  1. Бакланов В.Д. Этапность построения двигательного навыка в барьерном беге./ в сб. Управление движениями и совершенствование технической подготовки в физическом воспитании. - М.:МОПИ, 1981. - С. 11-17.

3. Балахничев В.В. Бег на 110 м с барьерами. -М.: ФиС, 1987. – 80 с.

4. Бондарчук А.П. и др. Легкоатлетические метания.- К.: Здоров'я, 1984.– 168 с.

5. Бурла О.М., Бурла А.О., Гудим М.П. Легка атлетика. Запитання для програмованого навчання: Тестові завдання для студентів факультету фізичної культури. - Суми: СумДПУ ім. А.С, Макаренка, 2005. - 128 с.

6. Верхошанський Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. -М.: Физкультура и спорт. 1988.- 331 с.

7. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности, одарённость, талант. – К.: Вежа, 1997. - 168 с.

8. Гогін О.В. Легка атлетика: Курс лекцій /Харк.держ.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Харків:"ОВС", 2001. – 112 с.

9. Гурман Л.Д., Ліщук В.В. Легка атлетика: Методика викладання: Навчально-методичний посібрик.- Кам’янець-Подільський 2006.-148 с.

10. Иванова Л.С. Вариативность в подготовке метателей. - М.: ФиС, 1987.- 112 с. 11. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основн научно-методической деятельности в физической культуре и спорте. - М.: Академия, 2002.-264 с.

12. Жилкін А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика. - М.: Академия, 2005. - 464 с.

13. Келлер В.С., Платонов В.Н. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов. - Львов : Украинская спортивная ассоциация, 1993. - 270 с.

14. В.В. Коробченко, “Легка атлетика”, Київ, Вища школа, 1977 р.

15. Кучеренко В.М., Єднак В.Д. - Легка атлетика. Тернопіль - 2001.

16. Куроченко І.О. Фізична культура і спорт: Інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту. - К:2004.-1184с.

17. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А..И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 2-е изд., стар. - М: Академия, 2005. - 347 с.

18. Легка атлетика. Організація і проведення змагань. Правила змагань. / Укл. Д.С. Присяжнюк. - Вінниця, 2009. - 125 с.

19. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Учеб.для ин-тов физ. культуры.-М.:Физкультура и спорт ,1991.- 543с.

20. Міжнародні правила змагань з легкої атлетики. Для студентів факультету фізичної культури, тренерів, викладачів фізичного виховання, суддів / Уклад.: М.П. Гудим, В.М. Ласточкін, С.В. Гудим, Н.М. Скачедуб. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. -112 с.

21. Полтавцева Т.І. Спортивно-масова і фізкультурно-оздоровча робота: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізична культура».- Суми: Видавництво СумДПУ ім.. А.С.Макаренка. 1999.-105с.

22. Сергіенко В.М.,Полтавцева Т.І. Технологія організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізична культура».-2-е вид. перероб. і доп.- Суми: Видавництво СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2009.-164с.

23. Сергієнко В.М. Основи теорії легкої атлетики: Навчальний посібник для студентів інституту фізичної культури. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. - 228. с.

24. Справочник физкультурного работника Под. ред. П.Ф.Савицкого - К,1976- 343 с. Спутник физкультурного работника Под. ред. В.А.Ивонина. М., «Физкультура и спорт», 1972-386с.

25. Судейство соревнований по легкой атлетике: Справочник. - М.: Терра-Спорт, 2004. - 272 с.26. Шандригось В.І. Методи дослідження фізичного стану школярів у процесі фізичного виховання: Метод, реком. на допомогу студентам. - Тернопіль, 2001. - 156 с.----------


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка