Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю Методичний порадник змістСторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.67 Mb.
#50402
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю

Методичний порадник

ЗМІСТ

Нормативно-правове забезпечення щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю ……………………………………………………………………………………… 5

Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми

Типи обдарованості та їх діагностика ……………………………………………………… 6

Критерії за якими можна визначити обдарованість дитини ………………………………. 6

Тест на визначення сформованості загальних творчих здібностей ………………………. 7

Тест на визначення творчого потенціалу …………………………………………………… 8

Сфери обдарованості дітей …………………………………………………………………... 11

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми ………………….11

Рекомендації педагогам , які працюють з обдарованими дітьми ………………………….. 12

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей …………………………………………...12

Вимоги до організації навчальної діяльності обдарованих учнів …………………………. 13

Коротка характеристика деяких форм та методів роботи з обдарованими дітьми ………. 14

Творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми ………………….16

Програма спостереження на уроці за здійсненням розвитку мислення учнів ……………. 16

Принципи розробки програм для обдарованих дітей ……………………………………… 16

Проблеми обдарованих дітей ………………………………………………………………... 16

Правила управління успіхом на уроці ………………………………………………………..16

Методичні рекомендації з проблеми "Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади" …………………………………………………………………….. 17

Форми позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів ………... 19

Перелік орієнтовних заходів щодо планування роботи з обдарованими дітьми …………19

Робота шкільних методичних об’єднань ……………………………………………………. 20

Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми ……………………………………… 20

Поради батькам щодо виховання обдарованої дитини в сім’ї ……………………………...22

Поради Девіда Льюїса батькам щодо розвитку обдарованої дитини ………………………25

Тематичний глосарій …………………………………………………………………………. 26

Література ……………………………………………………………………………………... 27
ВСТУП
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді .

Робота з обдарованими дітьми вимагає від учителів особливих методичних підходів до організації навчально-виховного процесу. Широке запровадження нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів, які сприяють виявленню, підтримки та розвитку обдарованості допоможуть як педагогам, так і їх вихованцям розкрити свої здібності, таланти, набути навичок дослідницької роботи, розвинути ініціативу, сформувати уміння здійснювати творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження.

Вирішити проблему виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу допоможуть матеріали розміщені в даному методичному посібнику.

Нормативно-правові документи

щодо організації роботи з обдарованою учнівською молоддю


 1. Закон України ''Про загальну середню освіту'' ( с. 5, 9, 11, 29)

 2. Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та дитячі

громадські організації"

 1. Заходи щодо реалізації обласної Цільової програми розвитку освіти

Миколаївської області на 2011-2015 р.р.

 1. Заходи щодо виконання Цільової соціальної програми розвитку освіти

м. Первомайська на 2013 – 2014 роки, затвердженої рішенням

Первомайської міської ради від 25.12.2012 № 2 1. Наказ МОН України від 27.08.2013 №1236 ''Про затвердження Положення про

Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для

Визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей '' 1. Наказ МОН від 08.04.13 №1/9-262 Про перелік творчих конкурсів та

інтелектуальних змагань

 1. Накази департаменту освіти

 2. Наказ МОНмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 "Про затвердження Положення

про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт…" 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року (Указ Президента

України від 25.06.2013 № 344\ 2013)

 1. Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської

області на 2011-2015 роки

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 "Про

Затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-

2015 роки"

12. Положення про Малу академію наук учнівської молоді (наказ МОН від

09.02.2006 № 90).

13. Програма "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх

навчальних закладів"

14. Рішення від 30.12.10 № 3 облдержадміністрації "Про затвердження обласної

Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015

роки"


 1. Указ Президента України від 30.09.10 р. № 927/2010 "Про заходи щодо

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та

молоді"


 1. Указ Президента України від 17.04.2002 року № 347/2002 ''Про Національну

Доктрину розвитку освіти''

 1. Указ Президента України від 02.08.2000 № 945/2000 "Про гранти Президента

України для обдарованої молоді"


Специфіка роботи вчителя з обдарованою дитиною полягає в тому, що педагог має виявити її задатки та здібності, створити варіативний розвивальний навчально-виховний простір та розробити індивідуальний освітній маршрут для подальшого розвитку її інтелектуально-творчого та особистісного потенціалу. Це вимагає від педагога здатності розробити власну концепцію роботи з такою дитиною, в основу якої буде покладено ідею самоцінності особистості, розуміння та бережливе ставлення до її несхожості на інших, самобутності, оригінальності тощо.

Успішний учитель для обдарованих учнів – це насамперед чудовий учитель-предметник, який глибоко знає і любить свій предмет. Він має бути наділений рисами, які необхідні в спілкуванні з обдарованими учнями. Зрештою, він сам повинен мати ті здібності, які пов’язані з певним типом обдарованості: інтелектуальної, творчої, психомоторної тощо.

Учитель може розвинути особисністі та професійно-особистісні риси щонайменше трьома шляхами:


 • з допомогою тренінгів самопізнання та саморозвитку;

 • шляхом здобуття нових знань щодо різних видів обдарувань та особливостей процесу навчання, виховання та розвитку обдарованих учнів;

 • через тренування вмінь, необхідних для ефективного навчання та створення індивідуальних освітніх маршрутів обдарованих учнів.Модель готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми
Теоретичний компонент

 • Історія дослідження обдарованості;

 • основи сучасної концепції обдарованості;

 • проблеми прогнозування обдарованості;

 • особливості розвитку обдарованих індивідів;

 • вікові особливості прояву обдарованості;

 • методи та особливості діагностики обдарованих дітей;

 • психологічні й педагогічні аспекти, які слід брати до уваги при формуванні змісту освітніх програм для обдарованих;

 • форми організації навчальної діяльності обдарованих;

 • вимоги до педагогів, що працюють з обдарованими дітьми;

 • зарубіжний досвід роботи з обдарованими;

 • умови ефективної взаємодії батьків і педагогів з обдарованими дітьми.


Практичний компонент

 • використання спеціальних прийомів і методів розвитку здібностей дитини;

 • роль фасилітатора щодо обдарованої дитини;

 • уміння створювати навчальні плани з певної дисципліни, що відповідатимуть потенціалу обдарованої дитини;

 • здатність пропонувати обдарованій дитині творчі завдання;

 • готовність ставити обдарованій дитині питання відкритого характеру;

 • уміння розподіляти час і увагу під час заняття таким чином, щоб усі учні відчували себе важливими для вчителя;

 • здатність надавати дитині консультації з предмета і питань особистісного характеру;

 • уміння організувати та впроваджувати індивідуальне навчання обдарованої дитини, якщо таке необхідне.


Особистісний компонент


 • мотивація до роботи з обдарованими учнями;

 • емпатія;

 • позитивна "Я-концепція";

 • активність, що проявляється в бажанні приділяти більше уваги та часу обдарованими учнями;

 • спрямованість до самовдосконалення;

 • високий рівень інтелектуальних здібностей;

 • креативність;

 • функціональний перфекціонізм;

 • повага, довіра до дитини;

 • ерудиція;

 • конгруентність;

 • сміливість;

 • мужність;

 • терпимість.Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми
1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.

7. Мати живий та активний характер.

8. Володіти почуттям гумору.

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.


Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Система пошуку обдарованих учнів


Сфера пошуку

Ознаки, за якими здійснюють пошук

Урок

Прояв творчості, пізнавального інтересу, нестандартність мислення

Гуртки, секції

Високий рівень зацікавленості роботою, інтерес до пошукової діяльності, креативність

Письмові роботи

Інтелект, логіка викладу матеріалу, начитаність, багата лексика, гуманітарні здібності

Учнівські олімпіади, конкурси

Високий рівень інтелектуальних здібностей, креативне мислення, неординарність підходів

Результати анкетувань, тестувань

Лідерські риси, оригінальність, ерудиція, об’єктивність самоаналізування

Бібліотека

Яскраво виражені інтереси та смаки, допитливість, читацька компетентність

Виховні заходи

Організаторські здібності, моральні цінності, активність, ініціативність

Типи обдарованості та їх діагностика
Н.С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей:

- учні з ранньою розумовою реалізацією;

- учні з прискореним розумовим розвитком;

- учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. Лейтеса, є дитячої обдарованості.

Для оцінки соціального розвитку дитини, творчих здібностей, інтелекту практичні психологи повинні використовувати різні психодіагностичні методи, що доповнюються відомостями батьків, даними спостережень за дитиною.

Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення.

Зокрема:

* Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей.

* Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості

дитини.

* Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.

* Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.

* Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.

* Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами одноліток особливості спрямованості даної особистості.

Критерії за якими можна визначити обдарованість дитини
Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:

- часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;

- у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;

- рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до них;

- Із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не приведення

колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, систематизація її на

нових підстановках;

- мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії,

придумують нові слова і поняття;

- можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи більше

подіями, що відбуваються навколо них;

- дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-яких

обмежень свої досліджень;

- у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні

висновки;

- можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально

"занурюються” в своє заняття, якщо воно їм цікаве;

- мають сильно розвинуте почуття гумору;

- постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;

- визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ

одночасно;

- часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що

завжди мають рацію;


 • їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті.


Тест

на визначення сформованості загальних творчих здібностей
Уважно прочитайте пункти і проти кожного з них поставте «так», якщо твердження збігається з вашою думкою про себе, або «ні», якщо не збі­гається.

 1. Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей чи умов.

 2. Мені подобається вирішувати типові, стандарт­ні завдання.

 3. Я, здається, з більшою охотою створювала б чи конструювала б нове, ніж поліпшувала б, удосконалювала б старе.

 4. Зазвичай я обачлива, коли маю справу з колек­тивом.

 5. Здебільшого я дію самостійно, без допомоги і підказок друзів та старших.

 6. Ніколи не намагаюся змінити стосунки між со­бою і моїми товаришами.

 7. Часто-густо я утримуюся від висування ідей, позицій, хоча й маю їх.

 8. Мені щастить знайти нестандартне, оригінальне вирішення завдання.

 9. Мені подобається, коли відбувається різка змі­на різних видів діяльності.

 10. Мені притаманне прагнення реалізувати одно­часно кілька ідей, вирішувати кілька проблем.

 11. Я частенько сам вступаю у суперечку з коле­гами.

 12. Зазвичай я легко погоджуюся з іншими й під­коряюся колективній думці.

 13. У мене часто виникають оригінальні ідеї.

 14. Мені подобається виконувати роботи за роз­робленим планом, схемою, інструкцією.

 15. Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.

 16. Я вважаю за краще виконувати роботу по- новому, хоча й знаю, що товариші можуть мене не розуміти.

 17. Як правило, я працюю без істотних змін, від­хилень від рекомендацій, які мені надають ме­тодики.

 18. Мені часто доводиться виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями.

 19. Мені подобається виконувати завдання доско­налішого характеру.

 20. Я завжди відстоюю свою думку, якщо в ході дискусії не виявляю серйозних недоліків.


За кожну відповідь «так» на запитання 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20 і відповідь «ні» на за­питання 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18 виставляють 2 бали.

Якщо набрано 31-40 баліввисокий рівень творчих здібностей; 16-30 балів — середній; 1-15 балів — низький.

Тест «Який ваш творчий потенціал?»Виберіть один із запропонованих варіантів від­повідей.

     1. Чи вважаєте ви, що світ навколо вас можна змінити на краще?

а) Так;

б) ні, він і так в міру гарний;

в) так, але тільки дещо.


     1. Чи думаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу?

а) Так, у більшості випадків;

б) ні;


в) так, у деякій мірі.

     1. Чи вважаєте ви, що деякі ваші ідеї принесли б значний прогрес у тій сфері діяльності, де ви працюєте?

а) Так;

б) так, за сприятливих умов;

в) лише в деякій мірі.


     1. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете ві­дігравати значно більшу роль і зможете щось принципово змінити?

а) Так, напевно;

б) це малоймовірно;

в) можливо.


     1. Коли вирішуєте щось зробити, чи думаєте ви, що здійсните своє починання?

а) Так;

б) часто думаєте, що не зможете;

в) так, часто.


     1. Чи виникає у вас бажання розпочати справу, якої абсолютно не знаєте?

а) Так, невідоме мене цікавить;

б) невідоме мене не цікавить;

в) усе залежить від суті цієї справи.


     1. Вам доводиться займатися незнайомою спра­вою. Чи виникає у вас бажання досягти в ній досконалості?

а) Так;

б) задовольняєтесь тим, чого встигли досягти;

в) так, але тільки якщо вам це подобається.


     1. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобаєть­ся, чи бажаєте ви знати про неї все?

а) так;

б) ні, ви бажаєте навчитися лише основному;

в) ні, ви бажаєте лише задовольнити свою ці­кавість.

9. Якщо вам не вдалося щось зробити, то:

а) якийсь час наполягаєте на своєму, напере­кір здоровому глузду;

б) покинете цю справу, оскільки розумієте, що вона нереальна;

в) продовжуєте справу, навіть коли стає зро­зуміло, що це неможливо.


 1. На вашу думку, професію треба вибирати, ви­ходячи зі:

а) своїх можливостей, майбутніх перспектив для себе;

б) стабільності, значимості, важливості про­фесії, потреб у ній;

в) переваг, які вона забезпечить.

11. Подорожуючи, могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому уже пройшли?

а) Так;

б) ні, боїтесь збитись із дороги;в) так, але тільки там, де місцевість вам спо­добалась і запам'яталась.

 1. Одразу після якоїсь бесіди чи зможете ви зга­дати все, про що говорилося?

а) Так, без труднощів;

б) усього згадати не зможете;

в) запам'ятовуєте лише те, що вас цікавить.


 1. Коли ви чуєте якесь незнайоме слово незнайо­мою мовою, то можете повторити його по скла­дах, без помилок, навіть не знаючи його зна­чення?

а) Так, без труднощів;

б) так, якщо це слово легко запам'ятати;

в) зможете повторити, але не зовсім правильно.

14. У вільний час ви частіше за все:

а) залишаєтесь наодинці подумати;

б) знаходитесь у компанії;

в) вам байдуже, будете ви в компанії чи на­одинці.


 1. Ви займаєтесь якоюсь справою, вирішуєте її за­кінчити лише тоді, як:

а) справа закінчена і здається вам виконаного гарно;

б) ви більш-менш задоволені;

в) вам ще не все вдалось зробити.

16. Коли ви наодинці:

а) полюбляєте мріяти про якісь, можливо на­віть абстрактні, речі;

б) за будь-яку ціну намагаєтесь знайти собі конкретне заняття;

в) іноді мрієте про речі, пов'язані з вашою роботою.      1. Якщо вас захоплює якась ідея, ви будете дума­ти про неї:

а) незалежно від того, де і з ким ви знаходитесь;

б) ви можете робити це лише наодинці;

в) тільки там, де не дуже шумно.


      1. Коли ви відстоюєте якусь ідею:

а) можете відмовитись від неї, якщо почуєте переконливі аргументи ваших опонентів;

б) залишитесь при своїй думці, які б аргумен­ти ви не вислухали;

в) зміните думку, якщо опір буде занадто сильним.


Трактування результатів психологічного тесту вчителів

Підрахуйте бали, які ви набрали, таким чином: за відповідь «а» — 3 бали; за відповідь «б» — 1 бал; за відповідь «в» — 2 бали.

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межу вашої до­питливості; питання 2, 3, 4, 5 — віру в себе; питан­ня 9 і 15 — постійність; питання 10 — амбіційність; питання 12 і 13 — слухову пам'ять; питання 11 — зорову пам'ять; питання 14 — ваше прагнення бути незалежним; питання 16, 17 — уміння абстрагувати; питання 18 — ступінь зосередженості.Ці здібності і становлять основні якості твор­чого потенціалу. Загальна сума балів показує рівень вашого творчого потенціалу.

23 і менше балів. Ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий. Можливо, ви недооцінили се­бе, свої здібності. Відсутність віри у свої сили може привести вас до думки, що ви взагалі не спроможні до творчості. Не думайте про це і таким чином вирішите проблему.

Від 24 до 48 балів. У вас цілком нормальний творчий потенціал. Ви володієте тими якостями, які дозволяють вам творити, але у вас є і проблеми, які гальмують процес творчості. У будь-якому разі ваш творчий потенціал дозволяє вам творчо проявити себе, якщо ви, звичайно, цього забажаєте.

49 і більше балів. У вас значний творчий по­тенціал, який надає вам багатий вибір можливос­тей. Якщо ви на ділі зможете застосувати ваші здібності, то вам доступні будь-які різноманітні форми творчості.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал