Організація практик студентівСкачати 96.68 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір96.68 Kb.
Організація практик студентів

НПП кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка” та навчальну соціально-педагогічну практику (для студентів 2-го курсу, спеціальності „Соціальна педагогіка”).

Викладачами кафедри організовано соціально-педагогічну практику студентів ОКР «магістр» педагогічного факультету - виробничу соціально-педагогічну практику в соціальних службах України. Виробнича практика магістрів 1-го року навчання спеціальності „Соціальна педагогіка” передбачала безперервність та послідовність при одержанні потрібного обсягу практичних знань й умінь. Вона здійснюється на базах практики, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності: соціальних службах для молоді, навчальних закладах, позанавчальних установах різного напрямку, службах у справах неповнолітніх, управліннях соціального захисту населення, територіальних центрах обслуговування старих непрацездатних громадян, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, реабілітаційних центрах тощо.

Практична підготовка магістрів 1-го року навчання спеціальності „Соціальна педагогіка” проводилася в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів університету та фахівця даного напряму від бази практики.Об'єктами соціально-педагогічного впливу були всі категорії населення, які тією чи іншою мірою потребують соціальної допомоги, підтримки, захисту, реабілітації. Це діти-сироти, молоді інваліди, неповнолітні, які мають відхилення у поведінці, юнацькі громадські організації, люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні сім'ї та інші.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. № 93, а також Положенням про проведення практики студентів університету, затвердженим навчально-методичною комісією від 25.01.2002 р.Метою виробничої соціально-педагогічної в соціальних службах практики магістрів 1-го року денної форми навчання зі спеціальності „соціальна педагогіка” є формування практичних професійних умінь і навичок, необхідних для успішної діяльності у сфері соціальної роботи (надання соціальних послуг для дітей, молоді, різних категорій сімей; надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді), виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; формування умінь і навичок самостійної роботи по оволодінню професійними функціями, набуття практичного досвіду та перевірки професійного рівня і ділових якостей соціального працівника.

Досягнення мети практики передбачає виконання таких професійних функцій: гностична; комунікативна; організаторська; діагностична; прогностична; посередницька; охоронно-захисна; попереджувально-профілактична; соціально-терапевтична; корекційно-реабілітаційна. Теоретичні знання, отримані під час вивчення курсів

У результаті проходження виробничої практики магістри закріплюють теоретичні знання, отримані під час вивчення курсів „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень”, „Технології соціально-педагогічної діяльності”, „Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності”, „Організація діяльності соціальних служб”, „Менеджмент соціально-педагогічної роботи”.

Цілі і завдання практики визначають спрямованість діяльності магістрів та викладачів під час всього періоду практики.Проходячи виробничу практику у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді магістранти-практиканти вирішували наступні завдання:

 1. Проведення соціальних досліджень, паспортизації з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді, формування соціального паспорту району.

 2. Прийняття участі у проведенні семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів на профілактичну тематику, пропаганду здорового способу життя, патріотичне виховання.

 3. Залучення до заходів щодо проведення традиційного фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Повіримо у себе”.

 4. Здійснення соціального супроводу прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу. Пошук, відбір та підготовка потенційних кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі, опікуни та піклувальники.

 5. Спостереження за наданням фахівцями групових та індивідуальних соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-інформаційних, психологічних, юридичних, реабілітаційних послуг дітям, молоді та сім’ям, що опинились в складних життєвих обставинах, дітям та молоді з функціональними обмеженнями.

 6. Участь у профілактичних заходах щодо попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, гепатитів, венеричних захворювань та інших інфекційних захворювань серед осіб, що вживають наркотики ін’єкційним шляхом.

 7. Ознайомлення з наданням соціальних послуг особам, що повернулись з місць позбавлення волі, або відбувають альтернативні види покарань.

 8. Розкриття сутності індивідуальних та групових соціальних послуг призовникам та членам їх родин.

 9. Участь у проведенні адресної, оперативної, мобільної допомоги сім'ям.

 10. Приймати участь у залученні державних і громадських організацій, підприємств різних форм власності, громадськості району для надання фінансової, технічної, гуманітарної допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 11. Залучення молоді, членів молодіжних громадських організацій до волонтерської діяльності за різними напрямами соціальної роботи.

 12. Ознайомлення з процесом організації соціального навчання фахівців із соціальної роботи, волонтерів та батьків, дітей, молоді різних кризових груп.

 13. Участь у організації трудових об’єднань молоді для вирішення питання зайнятості та працевлаштування молоді.

 14. Приймати участь у заходах, метою яких є підготовка до сімейного життя та відповідального батьківства.

 15. Ознайомлення із наданням соціальних послуг, здійсненням соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників інтернатних закладів.

 16. Участь у сприянні діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, волонтерського руху.

 17. Участь у проведенні літнього оздоровлення дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Організовуючи соціально-виховну діяльність дітей та підлітків в умовах літнього оздоровчого табору практиканти вирішували такі завдання:

  • формування і розвиток у практикантів умінь і навичок самостійної роботи з тимчасовим дитячим і підлітковим колективом в умовах літніх канікул;

  • оволодіння різними формами і методами індивідуальної і групової діяльності в умовах літнього табору;

  • оволодіння технологіями організації і проведення творчого дозвілля дітей;

  • оволодіння навичками індивідуального соціального впливу та соціального виховання;

  • розвиток відповідального і творчого відношення щодо проведення соціальної роботи з дітьми та підлітками;

  • формування умінь по встановленню етичних відносин з колегами;

  • створення умов для розвитку комунікативних, діагностичних, аналітичних умінь і професійно-значущих якостей.

Проходячи практику в Управлінні у справах сім”ї, дітей та молоді, спеціалізованих центрах по роботі з дітьми та молоддю,службах у справах неповнолітніх, загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, школах-інтернатах, громадських організаціях з метою формування умінь і навичок самостійної роботи по оволодінню професійними функціями, набуття практичного досвіду та перевірки професійного рівня і ділових якостей соціального працівника, практиканти вирішували наступні завдання:

 • ознайомлення із структурою об”єкта практики;

 • розробити та здійснити план роботи на період практики за обраним напрямом діяльності;

 • здійснити аналіз об”єкта практики за напрямами діяльності;

 • працювати за конкретним напрямом діяльності об”єкта практики;

 • розробити функціональні обов”язки фахівця по виконанню завдань обраного напряму роботи;

 • оволодіти практичними технологіями соціальної роботи з різними категоріями населення;

 • розробити власний проект реалізації соціальної програми за обраним напрямом діяльності;

 • оволодіти уміннями професійних обов’язків соціального працівника у комплексі;

 • уміти встановлювати професійно-етичні відносини з різного типу клієнтами та співробітниками об’єкта практики;

 • розробити пропозиції щодо розвитку та підвищення ефективності роботи об’єкта практики за конкретним напрямом соціальної роботи;

 • зібрати папку матеріалів діяльності об’єкта практики

Проходячи практику в Територіальних центрах обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян практиканти вирішували наступні завдання:

 • виявлення пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг;

 • ознайомлення та участь у процесі обліку та контролю з правильності призначення і виплати пенсій та допомог;

 • участь у обслуговуванні ветеранів війни та праці;

 • участь у побутовому обслуговуванні людей похилого віку тощо.

Проходячи практику в Управлінні праці та соціального захисту населення практиканти брали участь у вирішенні наступних завдань:

  • забезпечення соціального захисту та соціального обслуговування населення;

  • участь у наданні пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким непрацездатним громадянам;

  • участь у здійсненні заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення та наданні їм встановлених законодавством пільг;

  • участь у заходах надання допомоги одиноким матерям, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом „гроші ходять за дитиною”; державної соціальної допомоги малазабезпеченим сім”ям; соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різних груп.

  • участь у формуванні банку даних інвалідів, їх матеріально-побутовому обслуговуванні;

  • участь у процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери;

  • участь у організації роботи з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх соціальний захист;

  • участь у заходах соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

  • участь у спричнні волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

  • участь у організації соціальної роботи з визначення потреби громадян у соціальних послугах.

Проходячи практику в Реабілітаційних центрах для людей з проблемою алкоголе/наркозалежністю та ВІЛ/СНІД практиканти вирішуватимуть такі завдання:

 • ознайомлення із програмою „12 кроків”;

 • індивідуальне та групове психологічне консультування;

 • психокорекційне консультування;

 • соціальна адаптація;

 • групи взаємодопомоги;

 • вивчення проблем людей з алкоголе- та наркозалежністю та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД;

 • соціальна робота із сім”ями клієнтів;

 • участь у заходах профілактики означених проблем;

 • отримання спеціальних знань та навичок, які необхідні для того, щоб жити без алкоголю та наркотиків;

 • розроблення програми подолання психологічних проблем та стресів клієнтів та навчання їх основ духовності та особистого росту;

 • участь у підготовці до Дня пам”яті людей, померлих від СНІДу (Всесвітній День боротьби зі СНІД).

Проходячи практику в Центрі соціальної допомоги сім”ям та молоді „Крок за кроком” (вул. О.Довженка,2, к.33а), Міських школах для батьків (в контексті проблеми алко-, наркозалежності) (вул. О.Довженка, 2, к.22; вул. Новодарницька,26, к.33-39), Групах підтримки батьків та рідних алко-, наркозалежних (вул. Горького, 104, кв.10; вул. Костьольна, 17) практиканти:

 • надавали психо-соціальну допомогу сім’ям, де є хворі на наркоманію, ВІЛ-інфекцію, СНІД;

 • надання сімейних та групових консультацій з питань наркозалежності та ВІЛ/СНІД;

 • проведення інтерактивних інформаційних занять „Сімейне виховання”;

 • проведення відео лекторій та занять з арт-терапії щодо проблем наркоманії та ВІЛ/СНІД для всієї родини;

 • надання інформаційно-методичних матеріалів щодо питань наркозалежності та ВІЛ/СНІД;

 • участь у роботі груп взаємодопомоги для батьків наркозалежних та алкоголезалежних.

Проходячи практику в Центрах зайнятості практиканти набувають вмінь:

 • надавати послуги людям, що втратили роботу, інформацію щодо особливостей законодавства з професійної та трудової реабілітації інвалідів;

 • оволодіння технікою пошуку роботи та презентації своїх професійних можливостей роботодавцям;

 • вміння проводити семінари та консультації клієнтам;

 • набуття додаткових професійних навичок або здобуття нової професії;

 • допомога клієнтам у виборі форми професійного навчання та працевлаштуванні з урахуванням їх психологічних особливостей та можливостей і потреб ринку праці;

 • участь у здійсненні профнавчання безробітних;

 • участь у проведенні ценром зайнятості ярмарків вакансій (професій), семінарів, тренінгів та „круглих столів” для населення за участю роботодавців;

 • вміння оцінювати свої можливості, здібності та пошук шляхів оволодіння новою професією;

 • участь у працевлаштуванні молоді та осіб, які потребують соціального захисту, в тому числі людей з обмеженими функціональними можливостями;

 • аналіз законодавства з питань праці та умов страхування на випадок безробіття.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка