Організація інтелектуального дозвілля в літньому навчально-оздоровчому таборі малої академії наукСкачати 461.02 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір461.02 Kb.
#32564
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

Волинська обласна Мала академія наук

Науково-методологічна лабораторія

Ірина ШурмаОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДОЗВІЛЛЯ

В ЛІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОМУ

ТАБОРІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Луцьк – 2013

Шурма І. Організація інтелектуального дозвілля в літньому навчально-оздоровчому таборі Малої академії наук / І. Шурма – Луцьк, 2013 – 44 с.

Рекомендовано до друку методичною радою Волинської обласної МАН (протокол № 5 від 24.12.2012 р.)

Рецензент: Малімон Л.Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, завідувачка науково-методологічної лабораторії Волинської обласної МАН.

Методичні рекомендації покликані допомогти в організації науково-дослідницької діяльності та активного відпочинку в літньому навчально-оздоровчому таборі.

Для вчителів, методистів, вожатих літніх навчально-оздоровчих закладів.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...4

1. Організація науково-дослідницької діяльності в умовах літнього відпочинку…………………………...……………………………….....5

2. Інтелектуально-розважальні заходи в літньому таборі МАН ……....10  1. Вечір знайомств………………………………………………. .10

  2. Вечір веселих творчих завдань………………………………...12

  3. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»………………………...14

  4. Командна гра «Щасливий випадок»…………………………..17

  5. Конкурсна програма «Нумо, козаче!»………………………...21

  6. Конкурсно-розважальна програма «Сила і Грація»………….24

  7. Спортивні змагання «Спартакіада»…………………………...26

  8. Свято «Ой на Івана та й на Купала»………………………......29

  9. Конкурс «Міс та Містер табору»……………………………...35

  10. Розважальна програма «Симпатія з першого погляду»……...39

Список використаних джерел…………………………………………....44

Вступ

Чільне місце в системі позашкільної освіти займає Мала академія наук (МАН). Пріоритети діяльності МАН – поважати будь-яку особистість, не обходити увагою дитячих обдарувань. Всебічний розвиток дитини та зміцнення її віри у власні можливості лежать в основі мети кожного заняття, конкурсу, турніру чи виховного заходу.

МАН має потужній потенціал у забезпеченні змістовного відпочинку та зайнятості дітей протягом літа. Робота в ній не завершується із закінченням навчального року. І в літній період вихованці закладу залучені в експедиціях, екскурсіях, літніх школах та навчально-оздоровчому таборі.

Організація літнього відпочинку є складовою частиною безперервного та послідовного навчально-виховного процесу. Літній навчально-оздоровчий табір МАН – одна з ефективних та цікавих форм роботи зі слухачами, яка поєднує у собі навчальний процес із активним відпочинком. Саме табір МАН створює умови для цікавого дозвілля слухачів, дає можливість їм творчо розвиватися, інтелектуально збагачуватися, розширювати світогляд.

Завданнями літнього навчально-оздоровчого табору МАН є:


 • розвиток в учнів інтересу до науково-дослідницької діяльності;

 • створення умов для інтелектуального змістовного дозвілля дітей;

 • формування у старшокласників навичок самостійного мислення, роботи в колективі;

 • стимулювання школярів до продовження наукового дослідження з обраних тем упродовж навчального року.

Основною відмінністю навчально-оздоровчого табору МАН від інших дитячих таборів є його наукова спрямованість. Тут слухачі мають змогу засвоїти ази науково-дослідницької діяльності. Вони вчаться вибирати і формулювати тему дослідження, опрацьовувати літературні джерела, складати план дослідження, у них формується вміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідний фактичний матеріал, вміти його опрацьовувати, висувати гіпотези, робити висновки, розробляти рекомендації щодо використання досягнутих результатів. У дітей формується аналітичний підхід до вирішення багатьох життєвих проблем, уміння орієнтуватись у потоці інформації, відрізняти суб’єктивне від об’єктивного, знаходити взаємозв’язок між частковим і загальним. Працюючи у групах, вони здобувають комунікативні навички. Здобутий досвід в майбутньому може стати підґрунтям у здійсненні особистих досліджень.

У запропонованих методичних рекомендаціях подано сценарії конкурсів, змагань, ігор, які сприяють розвитку креативних, лідерських та організаторських здібностей дітей в процесі пізнавальної або творчої діяльності.

Матеріали покликані допомогти в організації науково-дослідницької діяльності та активного відпочинку в літніх навчально-оздоровчих таборах. Методичні рекомендації орієнтовані на вчителів, методистів, вожатих літніх навчально-оздоровчих закладів.


 1. Організація науково-дослідницької діяльності в умовах літнього відпочинку

В умовах сьогодення важливо залучати обдарованих дітей до навчання в літній період. Саме тому уже декілька років поспіль ВО МАН організовує літній навчально-оздоровчий табір для призерів і переможців Всеукраїнських та обласних конкурсів, турнірів.

Мета такого табору полягає в тому, щоб зібрати зацікавлених у певній сфері діяльності старшокласників, які бажають вчитися влітку в компанії однодумців та активно відпочити. Це і численні знайомства, й особисте спілкування з викладачами, науковцями, відомими людьми, і дружня атмосфера, й обмін досвідом.

Літній навчально-оздоровчий табір МАН сприяє розвитку творчих та інтелектуальних здібностей обдарованих учнів, допомагає підготуватися до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, оскільки тут учні в групах працюють над дослідженнями, які можуть стати основою для нових наукових пошуків і дати важливий науковий результат.

Основні етапи роботи над науковим дослідженням:


 • вибір теми;

 • складання плану;

 • добір та опрацювання літературних джерел;

 • добір та опрацювання фактичного матеріалу;

 • оформлення тексту;

 • захист.

Вибір теми дослідження

Важливим кроком науково-дослідницької діяльності є вибір теми наукового дослідження. Правильно обрати тему – це наполовину забезпечити її успішне виконання. При цьому необхідно врахувати сили і здібності учнів, часові межі (табірна зміна в середньому триває від 14 до 21 днів). Дуже важливо, щоб обрана тема була цікавою для учнів, які будуть над нею працювати. Вона має бути актуальною і якомога більш конкретною. Можна обрати тему, яка буде стосуватися місцевості, в якій розташований табір. Важливим критерієм при виборі теми є доступність джерел (документальних матеріалів та спеціальної літератури). Тема роботи може бути обрана самостійно учнями або запропонована науковим керівником чи методистом.Складання плану дослідження

Складання плану починається уже з вибором теми і завершується після збору фактичного матеріалу. В процесі роботи над науковим дослідженням вносяться корективи або й змінюється план, але перший орієнтований варіант плану виникає з самого початку роботи. Працюючи над планом, потрібно чітко формулювати його пункти: продумати назви розділів, які можна розбити на параграфи.Добір та опрацювання літературних джерел

Після обрання теми наукового дослідження потрібно приступити до ознайомлення з основною літературою, що стосується обраної теми. Пошукові цієї літератури допоможуть алфавітний та систематичний каталоги, а також різноманітні бібліографічні покажчики.

Працюючи з літературою, потрібно одночасно аналізувати прочитане, тобто записувати власні думки, які виникають при опрацюванні літератури, а не лише робити виписки у вигляді цитат. Це полегшить написання тексту наукової роботи.

З метою раціонального використання часу важливо рівномірно розподілити літературу, яку потрібно опрацювати, між усіма учасниками дослідницької групи.Добір та опрацювання фактичного матеріалу

Одночасно з роботою над літературою триває збір та опрацювання

фактичного матеріалу. Залежно від мети й завдань дослідження визначається джерельна база, звідки добиратиметься фактичний матеріал. Кожна галузь знань має свої джерела. З української мови – це різні тексти, словники, опитування інформаторів шляхом інтерв’ювання чи анкетування тощо. Архівні дані, наприклад, можуть служити матеріалом дослідження в роботах з історії, статистичні дані – в роботах з економіки, результати експериментів – в роботах з фізики.

Щоб вдало зібрати фактичний матеріал, потрібно завчасно підготуватися. Якщо опрацьовується текстовий матеріал, то потрібно скористатись системою карткування фактичного матеріалу, тобто записом його на окремих картках або аркушах паперу. Якщо збір матеріалу здійснюється шляхом анкетування, то потрібно підготувати відповідну кількість анкет і провести роз’яснювальну роботу щодо правильності їх заповнення. У випадку інтерв’ювання, слід підготувати питальники, які допоможуть точно зафіксувати кожну відповідь інформатора.

Зібраний фактичний матеріал потрібно проаналізувати та систематизувати, визначити характерні ознаки, класифікувати за різними критеріями, залучивши інформацію з опрацьованих літературних джерел.

Оформлення тексту роботи

Питання оформлення дослідження охоплює особливості структури роботи, специфіку викладу матеріалу і технічні вимоги до роботи. Структура роботи визначається її змістом і включає такі елементи: зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури і додатки.

У вступі потрібно чітко сформулювати мету роботи та окреслити низку конкретних завдань, розкрити новизну, практичне та теоретичне значення, визначити предмет та об’єкт дослідження, його актуальність.

Процес дослідження та його результати відображаються в основній частині роботи, яка складається з розділів (розділи можуть включати підрозділи). В основній частині роботи висвітлюються теоретичні основи роботи з обов’язковим посиланням на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали та аналіз зібраного фактичного матеріалу.

У висновках необхідно зробити короткий виклад найважливіших результатів, які були одержані в ході роботи. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження. Слід наголосити на важливості отриманого результату. Можна сказати про перспективу даного дослідження, викласти рекомендації щодо використання одержаних результатів. Висновки мають бути конкретними, підкріплені фактами та випливати з них.

Список використаних джерел охоплює всю літературу та інші джерела, які стосуються теми і використовується для науково-дослідницької діяльності. Укладання списку джерел здійснюється в алфавітному порядку або за послідовністю посилань в тексті відповідно до вимог оформлення літературних джерел.

І завершують роботу додатки (бажано, щоб робота містила додатки). В більшості випадків додатки мають не меншу цінність ніж сама робота, бо вони можуть містити словники, таблиці, анкети, тексти усних записів тощо. Це ті зібрані фактичні матеріали, які свідчать про самостійність дослідження.

Захист роботи

В доповіді про результати дослідження повідомляється тема роботи, мета, завдання, новизна, актуальність, предмет та об’єкт дослідження, презентується фактичний матеріал та описується структура роботи. Головним елементом доповіді є висновки, бо вони демонструють виконання дослідницькою групою поставлених завдань. Суттєво доповнюють виступ і полегшують його сприйняття різні форми наочності, на які доповідачі посилаються під час доповіді. Написавши текст доповіді, потрібно його адаптувати до усного виголошення.

Роботи захищаються на підсумковій конференції. Захист роботи складається з трьох частин: доповідь про результати дослідження, запитання присутніх та відповіді на запитання. 1. Інтелектуально-розважальні заходи в літньому таборі МАН

У вільний від науково-дослідницької діяльності час, проводяться вечори відпочинку, конкурси, ігри, змагання тощо. Під час такого дозвілля виховується цілеспрямованість, почуття дружби та відповідальності, самостійність, ініціативність, кмітливість, винахідливість, ерудованість, дієва рішучість. Інтелектуальні конкурси, ігри, змагання розвивають творчі здібності, комунікативні властивості, поглиблюють знання у різних галузях, розширюють світогляд, удосконалюють та розвивають логіку. У слухачів виникає потреба співробітництва, виховується дисциплінованість, вони привчаються володіти власними емоціями, шанувати права іншого. Гра – це можливість у цікавій формі не лише дізнатися щось нове, а й давати розумне обґрунтування своїм діям, це вид діяльності, який формує знання, вміння і навички. Конкурси, ігри, змагання показують рівень організаторських здібностей дитини, розкривають творчий потенціал кожного учня, вчать думати, працювати, творити.

Нижче наведені сценарії деяких вечорів, змагань, конкурсних та розважальних програм, ігор, які можуть допомогти при організації інтелектуального дозвілля в літньому таборі.Ведуча.'>2. 1. Вечір знайомств

Ведуча. Шановні друзі, вітаю вас на нашому вечорі знайомств. Всі ви приїхали з різних куточків Волині і, сподіваюся, перебування у нас вам сподобається. На вас чекають захоплюючі дні перебування в таборі та для початку нам потрібно познайомитися. Отже, шановні друзі, у нас є чудова нагода гарно відпочити та розважитися, але для цього нам потрібно дотримуватися певних правил:

 • Поважати думку один одного і говорити по черзі;

 • Мати хороший, позитивний настрій;

 • Брати активну участь у конкурсах;

 • Посміхатися хоча б один раз у п’ять хвилин.

Ви згодні?

«Таємниця мого імені»

Ведуча. Розпочинаємо наш вечір безпосередньо із знайомства. Що ви знаєте про своє ім’я? Чи відчуваєте ви його вплив на своє життя? (Дітям роздають конвертики, в яких знаходиться квіточка, на якій потрібно написати своє ім’я, та картка з тлумаченням власного імені.)

Ведуча. Кожен учасник, після ознайомлення з вмістом картки, повинен вийти до карти Волині, приклеїти квіточку з власним ім’ям поблизу свого населеного пункту та коротенько (3-4 хв.) розповісти про своє ім’я, його вплив на особистість, як він хоче, щоб його називали і чому.

Ведуча. Ось бачите, яка гарна наша Волинь завдяки таким талановитим дітям, як ви. Бо ви – це майбутнє нашої держави.

«Не хочу хвалитись, але я…»

Ведуча. Пропоную вашій увазі наступне завдання: «Не хочу хвалитись, але я…». Потрібно продовжити речення фразою, яка найбільше вас стосується. Наприклад: «Не хочу хвалитись, але я гарно малюю»

Ведуча. Дуже цікаву інформацію ми дізналися одне про одного.

«Що я знаю про Волинь»

Ведуча. А зараз поділимося на групи по 5-6 чоловік. Кожна група на папері формату А1 намалює малюнок, який у вашій уяві найбільше асоціюється з волинським краєм. Потім один учасник з кожної групи буде презентувати роботу (5-7 речень про Волинь).

«Моя Батьківщина»

Ведуча. У кожного з нас є велика Батьківщина – це Україна, земля із славною багатовіковою історією, мудрими і талановитими людьми. Є і мала Батьківщина – це село, селище, місто, де народилися, почали пізнавати навколишній світ, навчалися рідної мови. Це те місце, де промайнуло дитинство із матусиною піснею та батьківською ласкою. Це рідний дім, де завжди з любов’ю чекають нас наші рідні. І велика, і мала Батьківщина мають свою історію, традиції, славу. Наступне наше завдання має назву «Моя Батьківщина». Кожен з учасників повинен коротенько (4-5 речень) розповісти про свою маленьку Батьківщину: місто, село, селище (чим воно славиться).

Ведуча. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, про яку ви так гарно, з любов’ю щойно розповідали.

«Я кулька»

Ведуча. Наступне наше завдання носить назву «Я кулька». Кожен учасник надуває свою кульку. За допомогою клею, паперу, фломастерів і т. п. оформлює у вигляді свого обличчя. На листочку пише власне ім’я, дату народження, місце проживання і улюблене заняття та прикріплює до кульки.

Ведуча. Зібрані разом кульки зв’язуємо «вузликом дружби». І тепер це дружній колектив учасників навчально-оздоровчого табору.

«Побажання один одному»

Ведуча. По колу, потискаючи руку один одному, кожен з учасників

говорить побажання. Наприклад: «Оля, я бажаю тобі гарно провести час у

літньому таборі» або «Вітя, я бажаю тобі знайти нових хороших друзів».

Ведуча. Велику радість відчуває людина, коли відкриває в житті для себе  щось нове! Це радість відкриття і пізнання. Ви знаходите нових друзів, відкриваєте новий етап літніх  канікул – це відпочинок у навчально-оздоровчому таборі! Бажаю вам всім весело і змістовно провести час. Збагатитися новими знаннями та незабутніми враженнями.
2.2. Вечір веселих творчих завдань

Ведуча. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами зробимо спробу визначити у нашому таборі найдотепнішу, найкмітливішу, найвеселішу команду, адже вечір наш проходить під гаслом Вечір веселих творчих завдань!” Отож, бажаю всім командам успіхів. А зараз я хочу представити вам членів журі. ( Представлення членів журі.)

Ведуча. Всі ми добре знаємо, що там де сміх – там немає місця для нудьги, а нудьгувати у нашому таборі суворо заборонено. Отже, оголошую перший конкурс «Представлення». Самий оригінальний та цікавий варіант оцінить наше журі.

Ведуча. Сміх – це ліки від недуг. Він додає людям настрою, допомагає побачити більше світлого, стати добрішим. Наступний наш конкурс називається “Конкурс брехунів”. Потрібно протягом 5 хвилин вигадати незвичайну кумедну історію.

Ведуча. Питання до всіх: «Яке місто в Україні вважається найвеселішим?» Правильно, Одеса! Ми знаємо, що про Одесу складено дуже багато веселих пісень, а скільки анекдотів складено саме про одеситів. Отже наступний наш конкурс називається «Веселий анекдот».

Ведуча. Українці – народ веселий з почуттям гумору. Сьогодні з нами нехай буде мирний сміх, бо щирість ріднить людей. Пропоную вашій увазі конкурс «Дівчина або хлопець моєї мрії». Потрібно із зав’язаними очима намалювати дівчину або хлопця вашої мрії.

Ведуча. Наступний конкурс «Несміяна». Умови конкурсу такі: потрібно насмішити «несміяну», не торкаючись руками. (Роль несміяни виконує учасник команди суперника.)

Ведуча. Наступний наш конкурс називається “Терпсіхора”.

Терпсіхора – покровителька танцю у древніх римлян. Цей конкурс, як ви вже здогадалися – танцювальний. І зараз на сцену я запрошую по одному учаснику від команди для участі у конкурсі. (Помічники ведучої виносять речі: швабру, подушку, портфель або чемодан, квітку, ляльку, стілець, віник і т.д. )Ведуча. Під музику, яка зараз прозвучить, ви повинні продемонструвати цікаву хореографічну постановку – сюжетний танець із одним із цих предметів.

Ведуча. Наступний конкурс – це наше домашнє завдання. Він називається «Казка в стилі репу».

Ведуча. І останнє завдання – це конкурс під назвою «Лист додому». Потрібно скласти лист-прохання про допомогу – коротко, дотепно, цікаво.

Ведуча. Прийшов час підводити підсумки. Надаємо слово журі.
2.3. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»

Ведучий. Ми раді вітати вас у цьому святковому залі. Сьогодні ми проводимо гру-вікторину «Що? Де? Коли?». Прошу команд зайняти свої місця. Кожна команда повинна обрати собі капітана (команди обирають капітанів). А зараз послухайте уважно правила гри. Капітани команд жеребкуванням визначають, якій із команд розпочати гру. Після цього з пачки конвертів капітан першої команди витягує конверт з номером запитання. Всі команди слухають запитання і починають тихенько обговорювати та шукати правильну відповідь. На обговорення питання дається час 1 хвилина. Після закінчення часу, що був відведений на обговорення, капітан команди називає гравця, який буде відповідати. При правильній відповіді команді зараховується 1 бал. Гру продовжує команда № 2 за годинниковою стрілкою і т. д. При неправильній відповіді, команда № 3 може озвучити варіант своєї відповіді, далі команда № 4, доки якась із команд не дасть правильну відповідь. Лише в тому випадку, коли варіанти відповідей усіх команд будуть неправильними, оголошується правильна відповідь, а бал вважається не розіграним.

Переможцем гри стає команда, яка набрала найбільшу кількість балів. І так, розпочнемо гру.


Питання для вікторини: [2]

1. Хто відкрив хребет Московський і гору Кремль? Де вони знаходяться?М. М. Пржевальський. Вони знаходяться у Китаї, на північній окраїні Тібету.

2. Ми часто кажемо "час біжить", час летить"... Чому "час біжить"?Древні греки користувались водяними годинниками для визначення  часу. Водяні годинники ставили у різних суспільних установах. На зборах кожному виступаючому нали­вали певну кількість води у спеціальну посудину-годинник. Виступаючий міг говорити доти, поки вода перетікала з верхньої частини посудини у нижню.

3. Чому чайне блюдце має кільцевидну кромку з нижньої сторони?Для того, щоб блюдце рівно стояло на столі, потрібно ретельно відшліфувати його дно. Цей процес дуже довгий і дорогий. Тому у виробництві блюдець користуються більш економічним і швидким шляхом - шліфувати тільки кромку.

4. Де був зроблений перший номерний знак автомобіля?В Берліні (Німеччина, 1901р.)

5. Чи кашляють риби?Так, кашляють. Цим самим вони вичищають зябра від сміття.

6. Чому дерева, які ростуть біля вуличних стовпів освіт­лення, скидають своє листя пізніше, ніж такі самі породи дерев, але розташованих далі?Вирішальним фактором є те, що не температура впливає на цей процес, а світловий день.

7. Чому хворих у Стародавньому Римі виносили на людну вулицю?Щоб кожен перехожий міг запропонувати спосіб найшвид­шого лікування хворого.

8. Яку річ перейняли господарки у древніх фараонів? Фартух.

9. Загадка Вольтера: що на світі найдовше та найкоротше? Чим нехтують і що шанують? Що поглинає все погане та відновлює все добре?Час.

10. Як у стародавні часи називалась річка Дніпро?Борисфен.

11. Як дізнатися про зміну погожої днини на дощ, спостерігаючи за мурашником?Мурашки закривають вхід у свої домівки.

12. Якщо дощ йде опівночі, чи може через 48 годин бути сонячна погода?


Ні. В цей час, через 48 годин, буде ніч.

13. Який рік ХХ сторіччя не зміниться при читанні його

"догори ногами"?

1961.

14. Деревина якого дерева використовується в суднобудівництві?Сосна.

15. Чим можна почистити зуби у лісі, не маючи зубної пасти?Деревне вугілля з додатком висушених та розтертих листків м'яти.

16. Коли звуки чути краще: в спекотний полудень чи рано вранці?Вранці та ввечері. Повітря в цей час холодніше, щільніше, вологість підвищена, тому звукопровідність краща.

17. Яке найвище дерево в світі?Евкаліпт. На його батьківщині - в Австралії було виявлено екземпляр висотою 189 м.

18. Чи існують моря без берегів?Так. Це Саргасове море. Його "берегами" є течії.

19. Звідки прийшла назва "фара"?о. Фарос в Єгипті, який знаменитий в стародавні часи своїми маяками.

20. Коли і де вперше почали виробляти згущене молоко?Франція, кінець 19 ст., француз Аппер.

21. Кого міг назвати мудрим великий Данте?Наймудрішою  можна назвати ту людину, яку дратує дарма витрачений час.

22. Чому канарейку назвали канарейкою?Її завезли з Канарських островів.

23. Французи стверджують, що є два лікувальних засоби від усього поганого? Які це ліки?Перше - час, друге - мовчання.

24. Кажуть, що у королеви Франції був великий і багатий  гардероб. Але вона кожен ранок викликала до себе швачку і вимагала від неї нове плаття. Який мудрий вислів допомагав швачці знайти вихід з даного положення?Нове — це забуте старе.

25. Єгипетський фараон Рамзес 13-й користувався завжди аптекою для душі. Що було для нього цією аптекою?Бібліотека.


Скачати 461.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка