Організаційно-інформаційне забезпечення оцінювання надійності банкуСторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.14 Mb.
#10651
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7

Висновки до розділу 1

Отже, аналіз наукових праць щодо діяльності банків та властивостей, що її характеризують, показав, що у банківській практиці досить часто ототожнюють такі фінансові категорії як: «надійність», «стабільність» та «стійкість», і в той же час розглядають одну через іншу. На нашу думку, прирівнювати ці поняття некоректно. Ми вважаємо доцільним розмежування їх економічного змісту та визначення взаємозв’язку між ними. І провівши дослідження ми відмічаємо, що до складових надійності банку правомірно можна допускати наступні характеристики банку: фінансову стійкість, стабільність, ліквідність, платоспроможність та конкурентоспроможність.

Українськими економістами науковцями розроблено та надано у користування чи мала кількість методичних підходів щодо рейтингової оцінки діяльності банків. Було зроблено перші дії до створення єдиного методу рейтингового оцінювання, які дозволяють рухатися у напрямку узгодженості вітчизняних методик до світових стандартів, враховуючи ознаки функціонування національної банківської системи. Якщо взяти до уваги ту роль, яку надано банкам у межах реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, то наступне зміцнення інформаційного забезпечення надійності банківських установ та в цілому банківської системи набуває все більшої актуальності.

Щодо інформаційного забезпечення оцінювання надійності банківської установи, то її можна представити як сукупність внутрішньої та зовнішньої інформація, яка зафіксована на матеріальних носіях і в будь-якій іншій формі, що забезпечує її передачу в часі та просторі між різними користувачами задля вирішення завдань з оцінки надійності. Варто відмітити, і те, що збір інформації щодо аналізу надійності банку є дуже важкою, громіздкою та відповідальною роботою, задля якої необхідно чимало часу та старань.2 РОЗДІЛ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Умовний Банк»

7 лютого 1992 року на засіданні засновників було прийнято рішення про створення ПАТ «Умовний Банк».

19 березня 1992 банку було надано статусу юридичної особи та внесено до державного реєстру банків. На перших стадіях ПАТ «Умовний Банк» мав лише один офіс і декілька персональних комп'ютерів. Пластикові карти і банкомати на український фінансовий ринок ввів ПАТ «Умовний Банк». Ще однією особливістю є те, що ПАТ «Умовний Банк» є першою організацією в Україні, що отримала міжнародний рейтинг.

У 1996 році банк розпочав великомасштабну емісію пластикових карток , так як він став членом Visa International.

Лише через рік у 1997 році ПАТ «Умовний Банк» стає першим українським банком, який одержує рейтинг Thomson BankWatch (міжнародне рейтингове агентство) і набуває статусу члена платіжної системи «Europay». Рік потому банк отримує ще один свій рейтинг від міжнародного рейтингово агенства «Fitch IBCA».

Відкриття філії ПАТ «Умовний Банк» на Кіпрі відбулося у 1999 році. Відкриття відділення у столиці Кіпру (Нікосія) стало першим українським філіалом банківських установ створеним за кордоном.

ПАТ «Умовний Банк» є одним із банків який входить до групи банківських установ, які мають право виплачувати відшкодування для українських громадян, які постраждали від нацистського переслідування в роки Другої світової війни. Грандіозним відкриттям в українській банківській системі став запуск у 2001 році проекту «Приват24», який надав можливість клієнтам банку розпоряджатися своїми коштами на рахунках он-лайн в режимі реального часу.

30 квітня 2009 року на засідання акціонерів було прийнято рішення щодо приведення діяльності банку у відповідність ЗУ «Про акціонерні товариства». Необхідні зміни було внесено до Статуту банку. Також була змінена назва на Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Вищевказані зміни було проведено 21 липня 2009 року (Ліцензія Національного банку України № 22 від 29 липня 2009 року) [12].ПАТ «Умовний Банк»  соціально орієнтований банк. Управління банку вважає одним із головних та пріоритетних напрямків своєї діяльності  розширення спектру послуг та покращення їх якості для індивідуального клієнта. На даному етапі розвитку банківської системи ПАТ «Умовний Банк» пропонує населенню України понад 150 видів фінансових, сучасних послуг, а саме поточні та вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються у партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями і автовиробниками. ПАТ «Умовний Банк» є уповноваженим Урядом України банком якому надано право на виплату пенсій та соціальної допомоги населенню, а також виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань.

ПАТ «Умовний Банк» тісно співпрацює з Світовим банком реконструкції та розвитку (МБРР), Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецьким Фондом і є уповноваженим банком обслуговування кредитних ліній спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу.

ПАТ «Умовний Банк» є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогоднішній день банком випущено більше 18,5 млн. пластикових карт (близько 40% від загальної кількості карт, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карт банку працює 6 837 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 46,6 тисяч торгово-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПАТ «Умовний Банк» активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати із використанням пластикових карт. Інноваційна політика ПАТ «Умовний Банк» орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПАТ «Умовний Банк» першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу «Приват24» і GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку та IP-телефонії [12].

ПАТ «Умовний Банк» пропонує приватним клієнтам майже 200 видів найсучасніших послуг, таких як [13]: • широкий спектр програм кредитування, що здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними та зарубіжними компаніями;

 • ведення поточних рахунків, операції з депозитами;

 • платежі населення;

 • карткові продукти, екстренні гроші;

 • грошові перекази;

 • послуги системи «Приват24», «SMS-banking» та інші послуги віддаленого банкінгу;

 • різні види страхування;

 • оренда сейфових комірок;

 • інші види послуг.

На 01.01.2013 понад 14 мільйонів клієнтів банку є унікальними власниками пластикових карток. Свою пенсію та багатоманітні соціальні виплати в банку одержують понад 3 млн. чоловік. Також варто звернути увагу на те, що близько третини всіх вкладників України (майже 5 мільйонів клієнтів) довіряють свої кошти ПАТ «Умовний Банк» [13].

Необхідно також зазначити, що понад 3,5 мільйона клієнтів-фізичних осіб обслуговуються в режимі он-лайн через систему «Приват24».

Клієнти бізнесу можуть скористатися такими послугами банку як [12]:


 • рахунок у банку;

 • «ключ до рахунку»;

 • кредитні програми;

 • депозитні програми;

 • зарплатний проект;

 • міні-термінал;

 • еквайринг;

 • акредитивне обслуговування;

 • вексельні операції;

 • лізинг;

 • інкасація;

 • валютні операції;

 • митні гарантії.

З метою оптимізації процесу обслуговування юридичних осіб банк пропонує клієнтам такі новітні системи дистанційного обслуговування [12]:

1) система Інтернет-Клієнт-Банк;

2) система «Приват24» – цілодобовий доступ до інформації про залишки на картках, на рахунках, рух за картками;

3) система «Privat Mobile» – цілодобовий доступ до інформації про залишки на картках, для підприємств на карткових рахунках через мобільний телефон;

4) Система «LiqPay» – дозволяє здійснювати on-line платежі і грошові перекази за допомогою банківської платіжної картки, мобільного телефону та Інтернету як усередині країни, так і за її межами.

ПАТ «Умовний Банк» за організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством

ПАТ «Умовний Банк» створив одну з найбільш передових організаційних структур управління (далі ОСУ) не тільки в Україні, а й на міжнародному рівні [13].

По своїй суті вона являється комбінованою, так як включає ознаки, які широко поширюються навіть у світовій практиці видів ОСУ [13]:

1) горизонтальна  охоплює 3 рівні управління:


 • 1-й та найвищий рівень представляє Головний офіс (Head-office);

 • 2-й (середній) рівень складається з головних регіональних управлінь, регіональних управлінь, самостійних філій (Middle-office);

 • 3-й і найнижчий рівень охоплює відділення груп Ф, А, Б, В, Г (Front-office).

В межах кожного рівня виділяються не більше 3-х ступенів управління (керівники бізнесів (напрямів), їх заступники (керівники департаментів) та спеціалісти).

Головний офіс є провідним підрозділом системи ПАТ «Умовний Банк», який має повну господарсько-економічну та адміністративну самостійність. Управління ГО і системою ПАТ «Умовний Банк» в цілому здійснюється Правлінням банку, очолюваним Головою, який передає ряд своїх функцій заступникам та керівникам напрямів ГО.

Елементи, які складають middle-office за функціональністю майже не відрізняються між собою, окрім назви.

Front-office представлений відділеннями гр. Ф, А, Б, В, Г. До якої групи відносити відділення визначається залежно від чисельності персоналу та кількості робочих місць. Головна мета роботи Front-office – обслуговування клієнтів. Фактично це повністю бізнесові доходні підрозділи. У них практично відсутні підтримуючі функції.

2) лінійно-функціонально-штабна включає штаби при Голові Правління – Headoffice (ГО), а при Директорії ГРУ, РУ та філій – Middle-office і крім лінійних широко використовуються функціональні вертикальні зв'язки.

3) дивізіональна клієнто- і функціонально-орієнтована включає:

3.1) бізнесові доходні напрямки;

3.2) бізнесові керуючі (витратні) напрямки;

3.3) підтримуючі напрямки.

Розглянемо організаційну структуру управління ПАТ «Умовний Банк». Представимо її у вигляді схеми рисунок 2.1.

Розвиток регіональної мережі є одним з головних завдань стратегічного розвитку банку, що має істотний вплив на показники діяльності банку.

Регіональна мережа структурних підрозділів ПАТ «Умовний Банк» представлена у всіх адміністративно – територіальних центрах України та Автономній Республіці Крим, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах та в найбільш перспективних населених пунктах [13].

Національна мережа банківського обслуговування ПАТ «Умовний Банк», що включає в себе 3 380 відділень і 33 філії по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни. ПАТ «Умовний Банк» підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.

Стратегічна мета банку – бути ути лідером в Україні з надання населенню і юридичним особам платіжних та інших банківських послуг, з переходом від обслуговування у відділеннях банку до ідеології навчання клієнтів використанню дистанційних інструментаріїв банківського обслуговування з відривом від найближчих конкурентів.

Відповідно до діючої Стратегії ПАТ «Умовний Банк» на 2013-2017 рр., найважливішими стратегічними напрямками і задачами ПАТ «Умовний Банк» на 2013 рік є:


 • підвищення задоволеності клієнтів від співробітництва з банком;

 • навчання клієнтів використанню дистанційних інструментаріїв банківського обслуговування за допомогою Інтернет-банкінгу «Приват24», а також багатьох інших мобільних додатків та смартфонів;

Рисунок 2.1  Організаційна структура управління ПАТ «Умовний Банк» [13]
 • доведення частки автоматизованих операцій до рівня 90%;

 • утримання частки ринку за депозитами фізичних осіб;

 • подальше нарощування портфеля платіжних карток;

 • збільшення кількості клієнтів, що використовують зарплатний проект від ПАТ «Умовний Банк»;

 • утримання на обслуговуванні та збільшення діючої клієнтської бази малого та середнього бізнесу;

 • подальше залучення корпоративних VIP-клієнтів;

 • мінімізація частки проблемних активів банку.

ПАТ «Умовний Банк» є найбільшим банком з вітчизняним капіталом. За станом на 1 січня 2013 [13]:

 • розмір чистих активів ПАТ «Умовний Банк» складає 148,84 млрд. грн.;

 • статутний фонд банку становить 14,898 млрд. грн.;

 • власний капітал  18,301 млрд. грн.;

 • кредитний портфель банку  113,726 млрд. грн.;

 • чистий прибуток ПАТ «Умовний Банк» склав 1,533 млрд. грн..

Аналіз динаміки активів ПАТ «Умовний Банк» (таблиця Б.1) показав, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. обсяг активів збільшився на 38399682 тис. грн. та склав 148840720 тис. грн..

Динаміка активів банку зображено на рисунку 2.2.

У структурі активів найбільша питома вага припадає на статті «Кредити та заборгованість клієнтів», яка становить на 01.01.2013 року 76,4% «Грошові кошти та їх еквіваленти» – 17 %, «Кошти в інших банках» – 2,1 %, «Основні засоби та нематеріальні активи» – 1,7 %. Кредити та заборгованість клієнтів у 2012 році порівняно з 2010збільшилися на 28173819 тис. грн., але питома вага у загальному обсязі активів зменшилась на 1,06%.

Рисунок 2.2 – Динаміка активів ПАТ «Умовний Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., тис. грн. [13]


Аналіз загального обсягу пасивів ПАТ «Умовний Банк» (таблиця Б.1) показав, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. пасиви банку зросли на 38399682 тис. грн. або на34,77%.

За період аналізу в структурі пасивів відбулися зміни у бік збільшення частки власного капіталу (із 10,76 % станом на 01.01.2011 р. до 12,30 % станом на 01.01.2013 р.) з одночасним зменшенням питомої ваги зобов’язань (із 89,24% станом на 01.01.2011 р. до 87,70% станом на 01.01.2013 р.).

Власний капітал банку станом на 01.01.2013 р. у порівнянні з 01.01.2011р. збільшився на 6420793 тис. грн., а його частка в загальному обсязі пасивів за період аналізу збільшилася на 2 %, що відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу.

Розмір зобов’язань в загальних пасивах банку з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. збільшився на 737431 тис. грн. і станом на 01.01.2013 р. становив 31978889 тис. грн..

Таким чином, зміни, що відбулися у загальному обсязі пасивів можна розцінювати як позитивні, оскільки їх збільшення свідчить про збільшення масштабів діяльності банку. Збільшення обсягу власного капіталу свідчить про підвищення рівня капіталізації, а збільшення зобов’язань – про підвищення активності щодо залучення і запозичення коштів.

Таким чином, з метою підвищення рівня фінансової стійкості банку та його надійності, в майбутньому необхідно забезпечити як зростання зобов’язань так і зростання власного капіталу.

Динаміка пасивів банку зображено на рисунку 2.3.

Отже, якщо банк хоче і надалі працювати та отримувати прибуток, то йому необхідно покращити свою політику щодо залучення та запозичення ресурсів. Також, керівництву банку слід звернути увагу на капіталізацію прибутку банку, для забезпечення більш високого ступеню надійності майбутніх вкладів клієнтів.

Стаття «Кошти клієнтів» станом на 01.01.2013 р. у порівнянні з 01.01.2011 р. збільшилися на 31874507 тис. грн.. Отже, можна зробити висновок, що підвищилася довіра клієнтів до банку.

Рисунок 2.3 – Динаміка пасивів ПАТ «Умовний Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., у тис. грн. [13]


Кошти банків станом на 01.01.2013 р. в порівнянні з 01.01.2011 р. скоротились на 2646633 тис. грн., також зменшилася їх питома вага в загальній структурі зобов’язань на 5,18 %.

Відбулося підвищення за статтею «Боргові цінні папери, емітовані банком», яка збільшилася на 31696271 тис. грн.

Динаміка зобов’язань банку зображено на рисунку 2.2.

Рисунок 2.4 – Динаміка зобов’язань ПАТ «Умовний Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., у тис. грн. [13]


Таким чином, ситуацію щодо зобов’язань банку можна розцінити як позитивну. Подальша діяльність банківської установи повинна бути пов’язана зі збільшенням залучених і запозичених коштів, а також оптимізації структури ресурсів.

2.2 Методичні засади здійснення оцінки надійності банку

На практиці вітчизняні банківські установи користуються різними методичними підходами щодо оцінювання надійності банку (методика Альтмана, Кромонова, Ширінської та інші). Але, більш поглиблений аналіз цих методик свідчить про те, що основою для оцінки надійності взято методику Кромонова В.С.. Головними відмінностями між ними є використання різної кількості показників (коефіцієнтів).

Розглянемо методику рейтингової оцінки надійності банківської установи, запропоновану Ширінською О. Б., яка була впроваджена в практику під час формування лімітної політики КБ «Кредитімпекс Банк».

Змістом лімітної політики є те, що жодний комерційний банк не буде працювати зі своїм банком-контрагентом, доки не визначить ліміт на нього. Ліміт свідчить про те на скільки банківська установа довіряє своєму партнерові, наскільки банк-контрагент готовий ризикувати і розміщувати у нього свої активи. Чим більше лімітів комерційний банк отримує від інших банків, тим вищою вважається надійність і сталість його фінансового стану.

Характеристика методики розрахунку рейтингових показників, що застосовуються для обчислення лімітів на банки, представлено у таблиці 2.1.

Алгоритм даної методики передбачає розрахунок 12-ти основних параметрів балансу кожної банківської установи. Розраховується п’ять видів диференційованих коефіцієнтів, яку характеризують структуру активів і пасивів банку-контрагента, рівень його ліквідності, надійності та рентабельності.

До диференційованих коефіцієнтів належать:

а) коефіцієнти надійності банку обчислюються за формулою:
(2.1)

де

Кн1 – співвідношення власного капіталу банку до дохідних активів банку;
Кн2 – співвідношення захищеного капіталу до власного капіталу банку.

б) коефіцієнти ліквідності розраховуються за формулою:


(2.2)

де

Кл1 – співвідношення абсолютно ліквідних активів до поточних зобов’язань банку;
Кл2 – співвідношення ліквідних активів до сумарних зобов’язань банку;
Кл3 – співвідношення абсолютно ліквідних активів до дохідних активів банку.

в) коефіцієнти рентабельності розраховуються за формулою:


(2.3)

де

Кр1 – співвідношення прибутку до власного капіталу банку;
Кр2 – співвідношення прибутку до дохідних активів банку.

г) коефіцієнти якості активів розраховуються за формулою:


(2.4)

де

Кяк.а1 – співвідношення суми строкових депозитів та власного капіталу до корпоративних кредитів банку;
Кяк.а2 – співвідношення державних ЦП до дохідних активів банку.

д) коефіцієнти ресурсної бази розраховуються за формулою:

(2.5)

де

Кр.б1 – співвідношення власного капіталу до сумарних зобов’язань банку;
Кяк.а2 – співвідношення коштів на поточних рахунках клієнтів та коррахунках банку до сумарних зобов’язань банку..

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка