Організаційні структури, їх побудова та видиСкачати 59.09 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір59.09 Kb.
Тема: Організаційні структури, їх побудова та види

Мета: ознайомити учнів з побудовою організаційних структур та їх видами

Структура уроку

І. Організаційна частина:

- перевірка присутніх;

- готовність до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань:

1)    Назвіть елементи які оплює поняття "організація";

2)    Перерахуйте аспекти організаційної діяльності;

3)    Що вважається практичним результатом виконання організаційної функції?

ІІІ. Формування нових знань:

Наявність структури — невід'ємний атрибут усіх існуючих систем, адже саме структура надає їм цілісності. Категорія "структура" означає відносно стійкі зв'язки, що виникають між елементами організації. Структура сприяє збереженню сталого стану системи. Стосовно системи структура — показник її організованості.

Є багато визначень поняття організаційної структури управління виробництвом; вони відрізняються рівнем деталізації досліджуваного предмета. Розглянемо декілька з них.

1. Структура, що відображає синтез взаємозв'язків різних елементів, які функціонують для досягнення визначеної мети, називається організаційною. Отже, організаційна структура будь-якої системи пов'язана з досягненням глобальної мети.

2. Згідно з іншим визначенням, організаційна структура — це конструкція організації, на основі якої здійснюється управління фірмою. Вона має або формальне, або неформальне вираження й охоплює два аспекти:

— канали влади та комунікації між різними адміністративними службами і працівниками;

— інформацію, що передається цими каналами.

Організаційну структуру управління розглядають також як категорію менеджменту, що відображає організаційний аспект зв'язків управління і становить єдність рівнів і ланок управління в їх взаємозв'язку.

Ланка управління — відокремлений орган, що виконує функції управління, має права для їх реалізації, визначену відповідальність за виконання функцій та використання прав.

Рівень управління — сукупність ланок управління на певному етапі ієрархії управління. Рівні управління, поєднуючи різні лапки, характеризують рівень концентрації процесу управління і послідовність підпорядкування одних ланок іншим зверху донизу.

Організаційна структура управління — склад, взаємозв'язки та супідрядність організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції управління організацією.

Згідно з цим визначенням основними елементами організаційної структури управління є:

— склад і структура функцій управління;

— чисельність працівників для реалізації кожної управлінської функції;

— професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату управління;

— склад самостійних структурних підрозділів;

— кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними;

— інформаційні зв'язки.

Отже, кожне з визначень покращує розуміння сутності організаційних структур управління підприємством; чим досконаліша організаційна структура управління, тим ефективніший вплив управління на процес виробництва. Для цього організаційна структура має відповідати певним вимогам:

адаптивність;

— гнучкість і динамізм;

— адекватність;

— спеціалізація;

— оптимальність;

оперативність;

надійність;

— економічність;

— простота.

На побудову організаційних структур управління впливає система факторів, що стосується також об'єкта і суб'єкта управління. Серед факторів розрізняють групу регульованих і нерегульованих, а також таких, що виявляють безпосередній або опосередкований вплив. До найвагоміших факторів належать:

— обсяг виробничої діяльності фірми;

виробничий профіль фірми;

— характер продукції, що виробляється, та технології її виробництва;

— сфера інтересів фірми;

— масштаби зарубіжної діяльності та форми її здійснення;

— характер об'єднання.

Під час департаменталізації (процес поділу організації на окремі блоки, що можуть називатися відділами, відділеннями або секторами) велике значення має питання про те, як розподілити діяльність співробітників організації по горизонталі, тобто визначити, які завдання має виконувати кожна структурна одиниця. Інший важливий момент побудови організації полягає в поділі робіт по вертикалі. Вирішувати, в якому елементі ієрархічної структури прийматимуть найважливіші рішення, — справа керівництва організації вищої лапки. Це визначає форму організаційної структури й ефективність управлінських рішень.

Перевірка засвоєних знань:1)    Дайте визначення організаційній структурі управління;

2)    Яким вимогам має відповідати організаційна структура?

3)    Що є основними елементами організаційної структури управління?

 

Організаційні структури та їх побудоваЗгідно з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту

структура організації має забезпечити реалізацію її стратегії.

Оскільки стратегії змінюються, то виникає потреба

у відповідних змінах організаційних структур.

 

Організаційна структура управління — склад, взаємозв'язки та супідрядність організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції управління організацією.Згідно з цим визначенням основними елементами організаційної структури управління є:

склад і структура функцій управління;

чисельність працівників для реалізації кожної управлінської функції;

професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату управління;

склад самостійних структурних підрозділів;

кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними;

інформаційні зв'язки.

Організаційна структура має відповідати певним вимогам:адаптивність; гнучкість і динамізм; адекватність; спеціалізація;

оптимальність; оперативність; надійність; економічність; простота.

На побудову організаційних структур управління впливає система факторів, що стосується також об'єкта і суб'єкта управління. Серед факторів розрізняють групу регульованих і нерегульованих, а також таких, що виявляють безпосередній або опосередкований вплив.До найвагоміших факторів належать:

 обсяг виробничої діяльності фірми;

 виробничий профіль фірми;

 характер продукції, що виробляється, та технології її виробництва;

 сфера інтересів фірми;

 масштаби зарубіжної діяльності та форми її здійснення;

 характер об'єднання.

 

Організаційні структури та їх побудоваЗгідно з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту

структура організації має забезпечити реалізацію її стратегії.

Оскільки стратегії змінюються, то виникає потреба

у відповідних змінах організаційних структур.

 

Організаційна структура управління — склад, взаємозв'язки та супідрядність організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції управління організацією.Згідно з цим визначенням основними елементами організаційної структури управління є:

склад і структура функцій управління;

чисельність працівників для реалізації кожної управлінської функції;

професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату управління;

склад самостійних структурних підрозділів;

кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними;

інформаційні зв'язки.

Організаційна структура має відповідати певним вимогам:адаптивність; гнучкість і динамізм; адекватність; спеціалізація;

оптимальність; оперативність; надійність; економічність; простота.

На побудову організаційних структур управління впливає система факторів, що стосується також об'єкта і суб'єкта управління. Серед факторів розрізняють групу регульованих і нерегульованих, а також таких, що виявляють безпосередній або опосередкований вплив.До найвагоміших факторів належать:

 обсяг виробничої діяльності фірми;

 виробничий профіль фірми;

 характер продукції, що виробляється, та технології її виробництва;

 сфера інтересів фірми;

 масштаби зарубіжної діяльності та форми її здійснення;характер об'єднання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка