Опитувальник героїчні пісні та баладиСторінка1/8
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.52 Mb.
#23765
  1   2   3   4   5   6   7   8
7клас


Опитувальник

ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ

1.Що оспівував народ у героїчних піснях? (Свої мрії про тих, хто звільнить рідну землю від чужоземної навали, захистить від зла і кривди.)

2. Якими якостями наділяв народ центрального персонажа героїчних пісень? (Небувалою силою, мужністю, винахідливістю.)

3.Назвіть характерні ознаки побудови героїчних пісень. (Зачин, кінцівка, протиставлення головного героя його супротивникові, розгорнуті описи типових ситуацій.)

4. Які засоби художньої виразності притаманні героїчним пісням та баладам? (Урочистий тон оповіді про героя та його подвиги, триразові повтори, гіперболізація, постійні епітети, діалоги.)

5. Дайте визначення фольклорної балади. (Ліро-епічний жанр усної народної творчості з динамічним сюжетом, з трагічною, часто фантастичною розв’язкою.)

6. Що характерно для фольклорної балади? (Своєрідний сюжет, у якому драматичне загострення конфлікту поєднується з психологічним зображенням внутрішнього світу героя, його почуттів, переживань; стрімкий розвиток подій, діалог.)

7. Що таке літературна балада? (Це жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом.)

8. Чим фольклорна балада відрізняється від літературної? (Для літературних балад характерні ті ж ознаки, що і для фольклорної, але вони існують у письмовій формі, є автор – конкретна особа з притаманною саме їй творчою манерою.)

9. Що є джерелом натхнення для авторів балад? (Фольклорні героїчні пісні та балади.)Хто і коли заклав основи літературного жанру балади? (У ХV ст. Франсуа Війон.) 1. Назвіть прізвища поетів – авторів відомих літературних балад. (Ф.Шіллер, Гете, Пушкін, Стівенсон, Міцкевич.)


Давньоруські билини про Іллю Муромця

1. Що було характерним для героїчного епосу Стародавньої Русі? Які події знайшли своє відображення у билинах? (Багата усна народна творчість. Зображення постаті князя Володимира Великого, постійної боротьби з кочовими племенами печенігів і половців, які нападали на Русь, самобутня історія Київської Русі.)

2. Яку назву дістали епічні пісні? Наведіть її визначення. (Билини – це фольклорні епічні пісні історико-героїчного та соціально-побутового змісту про воїнів-богатирів, героїв та їхні подвиги.)

3. Якими були традиційні народні назви билин? («Старини», «билеві пісні», «богатирський епос».)

4.Чи є спільні ознаки билини і казки? (Так, колективний твір, без автора, оспівували богатирів, спираючись на казково-міфологічні сказання, вдаючись до вигадок.)

5.Коли створювались билини? (Протягом ІХ – ХІVст.)

6.На які цикли поділяються билини? (Київський, чернігівський і новгородський.)

7. Назвіть героїв-богатирів, які оспівувались у кожному циклі. (Київський і чернігівський – Ілля Муромець, Добриня Микитич, Альоша Попович, боярин Ставр, Микула Селянинович; новгородський – Василь Буслаєв, Садко та ін.)

8. Хто і чому був найпопулярнішим серед богатирів? (Ілля Муромець – узагальнений образ героя-патріота і захисника рідної землі. Захоплюються його мудрістю, могутністю, безкорисливістю, тим, що він завжди керується народними інтересами. Народний ідеал, справжній герой, гідний наслідування.)

9. Назвіть характерні ознаки билин. («Попередня недооцінка героя», «загрозлива перевага супротивника», їх зіткнення і перемога героя. Сюжет розгортається повільно, заспів часто не пов’язаний зі змістом, але налаштовує слухачів на відповідне емоційне сприймання, потім зачин, основна частина, кінцівка.)

10. Як виконувались билини? (Співцями-оповідачами в музичному супроводі гри на гуслях, у речитативно-декламаційній формі, тому рядки віршів завжди мають однакову кількість наголосів.)

11.Які художні засоби використано в билинах? (Постійні епітети, гіперболи, порівняння, повтори, анафори.)

12.Коли були надруковані билини? (На початку ХІХ ст.)

Назвіть авторів ілюстрацій до билин. (Васнецов, Рєпін, Кибрик та ін.)

13.Хто використав красу наспівів билин у своїх операх та музичних творах? (Мусоргський, Бородін, Римський-Корсаков та ін.)

14. Що таке гіпербола? (Різке перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ, їх кількості, розмірів, сили тощо.)15.Чим билина відрізняється від казки? ( Не вигадані, а реальні події, дійові персонажі – не люди чи тварини, а герої, точно зазначене місце і час подій, виконавець – співець-сказатель. Богатир має ім’я, біографію, коло подвигів. )

«Ілля Муромець»

 1. Де народився Ілля Муромець? (У місті Муромі, селі Карачаровім.)

 1. Як звали батька Іллі?(Іван Тимофійович – хлібороб.)

 1. Чим займався Ілля до 30 років? (Сидів сидячки, ні ніг, ні рук не порушував.)

 1. Хто прийшов у гості? (Два старчики.)

 1. Де були в цей час батьки Іллі? (У полі.)

 1. Що запропонували старчики Іллі? (Щоб він не боявся, а встав і відчинив їм двері.)

 1. Чи зміг Ілля відчинити двері? (Так.)

 1. Про що розповіли йому старчики? (Дали випити питтячка медового, і сказали, що буде він славним витязем, лихим богатирем.)

 1. З ким вони не радять Іллі зачіпатися? (З Святогором, Самсоном, з родом Микуловим, з Вольгою Всеславичем.)

 1. Яку ще пораду дають вони майбутньому герою?

( Купити жеребчика, три місяці годувати пшоном білим-ярим, потім три ночі у трьох росах викачати, і підвести до тину, щоб він переплигував.)

 1. Де поділися старчики? (Зникли з очей.)

 1. Що перше зробив Ілля після зникнення старців? (Пішов допомогти батькам.)

 1. Яку роботу він виконав? (Очистив ліс від недопалків, дуби-кряжі повирубував і в річку повивалював поки батьки спали міцним сном.)

 1. Як зреагували батьки? (Полякалися – хто роботу зробив, дивувалися. )

 1. Хто переклав билину на сучасну мову?(Павло Грабовський.)


Про Іллю Муромця та Соловія

 1. На що просить Ілля у батьків благословення? (На службу до київського князя Володимира боронити християнську віру.)

 1. Кого зустрів він під Черніговом? (Силу силенну війська татарського.)

 1. Що зробив Ілля Муромець? (Розбив ту силу.)

 1. Знайдіть гіперболу в описі бою.(Куди їде – туди вулиця, куди вертає – туди провулок, ні один татарин не міг втекти і спастися.)

 1. Кого відпустив Ілля? (Трьох царевичів відпустив, щоб вони скрізь і всім говорили, що святу Русь могутні богатирі бережуть.)

 1. Що запропонували Іллі чернігівці? (Щоб був у них воєводою.)

 1. Про що їх просить Ілля? (Показати пряму дорогу до Києва.)

 1. Від чого застерігають чернігівці? (Що вже 30 років ніхто не їздить по цій дорозі, бо там сидить Соловей – розбійник.)

 1. Яку силу мав соловей? (Усі трави в’януть, квіти обсипаються, а люди всі мертві лежать.)

 1. По якій дорозі поїхав Ілля? (По прямій. Одною коня тримав, другою дуби рвав і шлях прокладав.)

 1. Як розправився з Соловієм? (Попала стріла в праве око, а вилетіла лівим вухом. Ілля його в кайдани кував та до стременя булатного в’язав.)

 1. До кого приїхав Ілля Муромець? (До сонечка – князя з княжною Апраксією.)

 1. Про що запитав князь? (Якою дорогою він приїхав?)

 1. Які три причини називає Ілля, через які він не встиг до Києва на полудник? (Виручив Чернігів від облоги, мости через річку Самородину мостив, Соловія-розбійника з сімох дубів збивав.)

 1. Як зреагував Володимир – князь? (Вийшов на Соловія подивитися, та просив його засвистати, закричати, засичати.)

 1. Чи виконав наказ князя Соловей? (Ні, бо він слуга Іллі і його буде слухати.)

 1. Що наказав Соловію Ілля? (Засвистіти напівсвисту, закричати напівкрику, зашипіти напівшипу.)

 1. Про що попросив Соловей? (Випити чару вина.)

 1. Як він виконав наказ Іллі? (Зробив по-своєму, на повен крик.)

 1. Чому ж він не послухав наказу? («Прочував я свій кінець».)

 1. Як наказав Ілля Соловія за непослух? (Повів його на поле Куликове та відрубав йому буйну голову.)

 1. Прочитайте зачин і кінцівку билини, поясніть їх своєрідність.

 1. Знайдіть повтори у тексті і поясніть їхню роль у розкритті головної думки твору.

 1. Наведіть приклади перебільшень у змалюванні подвигів Іллі.

 1. Як ставився народ до князя Володимира, знайдіть підтвердження у тексті.

 1. Знайдіть епітети та порівняння у тексті, розкрийте їх змістове навантаження.


Літературна вікторина

1. Із якого міста виїхав Ілля Муромець?(Мурома).

2. З якого села?(Карачарова).

3. Яким епітетом возвеличує його народ?(Добрий молодець).

4. Куди зібрався богатир?(У славний город Київ.)

5. Де він зустрів багато ворогів?(Біля Чернігова).

6. Яку посаду пропонують йому чернігівці? (Воєводи).

7. Яку дорогу просить показати до Києва?(Пряму).

8. Довжина прямоїзжої дороги. (500 верст).

9. А дальшою дорогою?(Ціла тисяча).

10. Як називалася річка?(Самородина).

11. Зброя Іллі. (Ярий лук (бойовий), калена стріла).

12. Куди Ілля поранив Соловія Розбійника?(В праве око).

13. До чого прив’язав Ілля пораненого Соловія?(До стремені булатного).

14. Ім’я київського князя. (Володимир).

15. Ім’я дочки київського князя. (Апраксія.)

16. Як вітався Ілля з князем?(«Хрест клав по-писаному, поклін вів по-ученому, вклонявся на чотири сторони.)

17. Із якого хутра шуба у князя?(Куньова (зі шкурок куниці).

18. Що попросив поранений Соловей Розбійник, щоб відновити свої сили і засвистати?(«Чару вина зеленого».)

19. Об’єм чари, з якої пив вино Соловій. (На півтора відра.)

20. Як покарав Ілля Соловія за непослух?(Відрубав йому буйну голову.)

21. Де Ілля розправився з Соловієм?(На полі Куликовім).


ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ.

1. Як вирозумієте слова російського письменника Максима Горького: «Якщо не знати минулого, неможливо зрозуміти істинний сенс сучасного й мету майбутнього».

2. Чи варто прислухатися до слів Горького?(Так. Недаремно літературні твори, які розповідають про далекі часи, мають багато шанувальників серед сучасних читачів. Минувшина завжди здається таємничою і загадковою. Вона приховує в собі багато недоказаного, відкриває завісу таємничості, переносить нас у той світ, який назавжди залишився в минулому. І ми приєднаємося до них, бо будемо вивчати розділ «Героїчне минуле в літературі».)

3. Що таке героїчне в літературі?(Це звеличення засобами художнього слова суспільної цінності дій певної особи або групи людей задля уславлення ідеалів добра, свободи, справедливості.)

4. Які жанри використовують письменники для змалювання героїчного минулого?(Романи, повісті переважно пригодницького характеру з динамічним і напруженим сюжетом).

5. Які існують різновиди романів?(Географічні, пригодницькі, детективні, історичні.)

6. Дайте визначення історичного роману.(Епічний твір, який у художній формі відтворює певний період історії і в якому життя народу, окремих людей розкривається на тлі історичних подій і обставин.)

7. Кого вважають засновником історичного роману у світовій літературі?(Англійського письменника Вальтера Скотта.)

8. Яке явище розробив Вальтер Скотт, щоб відтворити особливості зображуваної епохи?(Історичний колорит.)

9. Що таке історичний колорит?(Це сукупність особливостей, характерних прикмет, наявних у художньому творі про далеке історичне минуле. Це і згадки про історичні події й імена героїв, й описи їх зовнішності, одягу, звичаїв, вживання у мові слів і виразів, які тоді були поширеними.)

10. Хто найчастіше буває головним героєм творів Вальтера Скотта?(Вигадані герої.)

11. Як називають тип історичного роману, створений англійським майстром художнього слова?(«Вальтер – скоттівський».)

12. Який історичний роман Вальтера Скотта ми прочитаємо?(«Айвенго»).

13. Який час відтворено у романі?(Кінець ХІІ століття, коли після невдалого хрестового походу та тривожних вістей, що надходили з батьківщини про стан справ у країні, король Ричард Левове Серце повертається додому.)

14. Який історичний колорит відтворено у романі?(Доба із життя середньовічноі Англії: її історія, звичаї, мораль тогочасних людей, конфлікти і боротьба між англосаксами та норманами.)

15. Хто головний герой роману?(Вигаданий, Айвенго).

Вальтер Скотт

 1. Кого називали Колумбом у мистецтві? ( В. Скотта, бо вважають основоположником історичного роману? «Запровадив і примусив полюбити історичний роман»(О.Білецький), епіграф).

 1. Як називали Вальтера Скотта його співвітчизники?(Шотландським чарівником).

 1. Хто з письменників шанував його творчість?(Із захватом – Байрон, перечитав 50 разів. Порівнював із Шекспіром – Пушкін. Вважав своїм учителем – Бальзак.)

 1. Літературна спадщина.(За період понад тридцятилітньої літературної діяльності створив 28 романів, 9 поем, а також повісті, літературно-історичні статті, історичні праці.)

 1. Де і коли народився письменник?(У 1771 році в Единбурзі.)

 1. Хто ще з письменників народився в Единбурзі?(Роберт Льюїс Стівенсон).

 1. Що ви знаєте про батьків письменника?(Батько - спадковий баронет, відомий адвокат, а мати – донька професора медицини теж зі старовинного роду.)

 1. Яку освіту отримав?(Гарну освіту, закінчив у 1792 році правничий факультет Единбурзького університету.)

 1. Які знав мови?(Латину, німецьку, французьку, італійську.)

 1. Захоплення Скотта.(Багато читав, захоплювався поезією, історією, цікавився народними баладами і легендами.)

 1. Ким працював Вальтер Скотт?(Адвокатом, згодом шерифом, і роботу в суді, і обов’язки шерифа поєднував зі збиранням старовинних балад і пісень.)

 1. Перша публікація. (Тритомна фольклорна збірка «Пісні шотландського кордону»).

 1. Коли з’явився перший роман? Його назва. (У 1814 році «Веверлі».)

 1. На які два цикли поділяються прозові твори Вальтера Скотта? (Шотландський цикл та середньовічні романи.)

 1. У якому циклі романів вироблено так звану вальтер-скоттівську модель історичного роману?(У «шотландському» або «веверлійському» циклі: «Веверлі», «Роб Рой», «Пуритани» та ін.)

 1. Що це за модель?(Сюжет вигаданий, складні події із життя головного героя, який проходить тяжкі випробування і набуває життєвого досвіду. Але не відсуває історичні події на другий план, а саме вони становлять змістову основу кожного твору.)

 1. Як називався другий цикл романів Скотта?

( Середньовічні романи: «Айвенго», «Абат», «Кенілворт», «Квентін Дорвард», «Талісман» та ін.)

 1. Що колекціонував письменник?(Старовинні речі, навіть дім побудував у вигляді середньовічного замку, який перетворив на музей шотландської старовини.)

 1. Скільки мотивів у романі «Айвенго»? (Чотири: 1 – відвоювання нареченої, 2 – відвоювання влади, 3 – віра і забобони, 4 – фольклорні мотиви, балади.)

 1. Зачитайте характеристики цих чотирьох мотивів.(Сторінка 82: 1- Айвенго і леді Ровена, 2- Річард Левове Серце, Принц Джон, феодали, 3 –історія красуні Ребеки, 4 – Робін Гуд – у романі Локслі.)

 1. Яке значення цих мотивів у творі?(Усі мотиви разом розкривають ідею твору – необхідність подолання протистоянь і досягнення згоди основних суспільних сил.)

 1. Яку роль відіграє в романі образ короля Річарда? (Ця реальна історична фігура є уособленням ідеї роману.)

 1. В чому автор відступає від історичної правди у змалюванні образу короля?(Ідеалізований образ, має великі розбіжності з історичним прототипом. Насправді був войовничим, все життя провів у війнах, які призвели королівство до розорення. А у Скотта – мудрий правитель, який перший усвідомлює себе королем англійського народу ( і норманів, і саксів).

 1. Як ставилися сучасники до літературної творчості Вальтера Скотта? Як вони його називали?(Високо цінували, називали «Шекспіром роману».)

 1. Наскільки намальована Вальтером Скоттом картина середньовіччя відповідає дійсності?(В романах чимало домислів, нерідко він досить вільно поводився з історичними фактами і постатями. Та відтворив дух і колорит епохи, створив панорамний образ англійського середньовіччя.)


Зміст «Айвенго»

Розділ 1

1. Де і коли відбуваються події роману? (У мальовничій окрузі Англії, що її зрошує річка Дон, у лісі, кінець правління Ричарда І, коли піддані чекали його повернення з полону.)

2. Що означає слово Айвенго?(Слово походить від назви місцевості, про яку згадується в старовинній баладі.)

3. Яким було становище народу?(Подвійна тиранія: потерпали від завойовників норманів, і від своїх феодалів.)

4. Яка мова переважала? (При дворі й у замках найзначніших магнатів уживалася франко норманська мова, цією ж мовою провадилося все судочинство.. А селяни і челядь говорили англосаксонською.)

5. Як сформувалася англійська мова?(З мішаної говірки мови переможців (норманів – французька) і мови переможених – англосаксів.)

6. Спробуємо скласти панораму середньовічної Англії: (1) Сторінка 84: сваволя гнобителів – вельмож, вельможі зневажали Державну раду Англії, дбали про укріплення своїх замків, усі барони намагалися збити собі таке військо, щоб стати могутньою постаттю; 2) завоювання Англії норманським герцогом Вільгельмом - ще тяжча тиранія вельмож та страждання нижчих верств; 3) вся влада в руках норманських баронів, а вся порода саксонських вельмож позбавлена права на спадщину; 4) усі королі норманської крові віддавали явну перевагу одноплеменцям; 5) уживали тільки франко-норманської мови, французька мова була мовою почестей, лицарства і правосуддя. Отже, ми побачили дві сили, що протиставлені одна одній – це сакси (корінне населення Англії) і нормани (загарбники).)

7. Що є безумовним доказом пригнічення корінного населення, обмеження їхньої самостійності?(У них відібрано рідну мову.)

8. Які дві постаті ми зустрічаємо у лісі? (Двох рабів Седрика Сакса – Гурта і Вамбу.)

9. Звідки ми дізналися, що це раби?(Наглухо запаяне на шиї бронзове кільце, схоже на собачий нашийник, з написом: «Гурт, природжений раб Седріка з Ротервуда».)

10. Ким був Гурт у Седріка, його робота.(Свинопас.)

11. Зачитайте портрет Гурта. (Сторінка 85, 4 абзац: «Старший із двох мав похмуре, аж люте обличчя. Одежа на ньому була…»).

12. Ким був другий раб?(Блазень.)

13. Зачитайте портрет Вамби.(Сторінка 85, останній абзац: «…чоловік років на 10 молодший, в одежі такого самого крою…». Нашийник срібний.)

14. Якою мовою розмовляли раби? (По-англосаксонському, як і всі нижчі верстви населення.)

15. Чим відрізнялися раби? (Гурт - старший, похмурий, пригнічений, а Вамба – молодший, непосидющий, рухливий, цілковито вдоволений своїм становищем.)

16. Про що розмовляли раби? (Що слово «свиня» - саксонське слово, а «свинина» - норманське. Поки доглядає саксонський раб, то має саксонське ім’я, а як їдять вельможі свинину – то вже й стає норманкою, бо везуть її до замків.)

17. Якою мовою говорили воїни – нормани та челядь великих феодальних магнатів?(Французькою).

18. Що ми можемо сказати про «нижчий люд»?(У раба Гурта – бронзовий нашийник, у Вамби – срібний нашийник, блазнів та домашніх клоунів багаті люди тримали у себе вдома для забави, щоб якось згайнувати час. А ось думка рабів: «Нам залишилося лише повітря, щоб дихати, втім, і його не відібрали лише тому, що інакше ми не виконали б роботу, навалену на наші плечі» - це вже протест пригнічення.)

19. Знайдіть в описі зовнішності Гурта натяк на протест.(Ст. 86, 2 абзац: «… коли б у почервонілих очах не зблискував інколи вогонь, який засвідчував, що під виразом хмурної покори таїться свідомість кривди й воля до опору.»)

20. Головна тема твору. (Зображення боротьби англосаксів з норманами і усобиць норманів (принц Джон і король Ричард) у ХІІ столітті.)

21. Які ще теми розкриває автор у творі? (Тема лицарства. Тема кохання. Закохана пара – Айвенго і леді Ровена, чия доля залежить від ходу історії.)

22. Конфлікт роману. (Між двома ворогуючими таборами: норманами, які завоювали Англію в кінці ХІ ст. та англосаксами, які володіли нею вже кілька століть, витіснивши, у свою чергу, племена бритів.)

Вечеря у будинку Седріка Сакса

Розділ ІІІ

23. Що свідчить про те, що Седрік був багатим вельможею?(Опис приміщення: величезна зала, довгий дубовий стіл, застелений дорогою червоною скатеркою, другий стіл довший і нижчий для челяді, столи утворювали літеру Т. Вздовж головного столу стояли масивні стільці та крісла з різьбленого дуба.)

24. Скільки років було Седріку? (Під 60).

25. Прочитайте портрет Седріка. (Сторінка 87, 3 абзац: «Так, із Седрікового обличчя видно було, що він чоловік прямої, але запальної й нетерплячої вдачі. Зріст він мав не вищий від середнього…», сині очі, русяве волосся, у якому ледь видніла сивина.)

26. На які риси характеру Седріка звертає нашу увагу автор?(Прямий, запальний, щирий, добродушний, що часто сполучається з запальністю й гнівливістю. В очах – гордість і ревнивість.)

27. Чим вирізняється його одяг? (Сторінка 87, 4 абзац: «Комір і рукава його зеленого каптана мали облямівку з сірого хутра…із шкурок вивірки…». Золоті обручки, круг шиї теж золота оздоба, пояс у самоцвітах… - звичайне вихідне вбрання багатого землевласника.)

28. Що ще привертає увагу в описі одягу?(З пояса звисав меч, біля крісла поставив списа.)

29. Про що сповістив ріг? (Що прибули гості, чи, як говорить Седрік, «розбійницький наїзд».)

30. Про що повідомив один із охоронців?(Що пріор (настоятель монастиря) Еймер та чесний лицар Бріан де Буагільбер, командир храмовників, просять гостинності й притулку на ніч.)

31. Куди вони їдуть?(На турнір в Ашбі.)

32. Як поставився до гостей Седрік?(Не любив норманів, а гості обидва – нормани, проте мав дотримуватися гостинності, хоча і волів би, щоб вони їхали собі далі.)

33. Доведіть, що Седрік дотримується звичаїв гостинності?(Дбає про те, щоб перемінити одежу, камін розпалити, води помитись, і вина, і пива, наказує слугам подбати про них як слід.)

34. Чи можна сказати, що Седрік такий люб’язний господар, що ладен задля гостей поступитися своїми принципами?(Ні: сам їх не зустрічає, бо дав обітницю ніколи не ступати більше трьох кроків від помістка, зустрічаючи тих, хто не має в своїх жилах крові саксонських королів.)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка