Опис навчальної дисципліни Теорія та практика перекладу ЛекційніСкачати 30.36 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір30.36 Kb.
Опис навчальної дисципліни

Теорія та практика перекладуЛекційні: асистент Суслова М.О.

Практичні: асистент Суслова М.О.

Галузь знань, напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст

Галузь знань: 0203 гуманітарні науки

Напрям підготовки: 0305- «Філологія»

Професійне спрямування: 6.020303 «Мова і література (іспанська)».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: БакалаврРік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість навчальних тижнів: 11

Кількість годин на тиждень: 3

Позиція за базовим навчальним планом:

фундаментальна та професійно-орієнтована дисципліна.

Кількість ECTS кредитів: 3

Вид підсумкового контролю: МКР, іспит


Кількість залікових та змістовних модулів в них: 2

Кількість годин:

Загальна: 108

Практичні: 12

Лекційні: 22

Самостійна робота: 37

Індивідуальна робота: 37

Види індивідуального завдання: підготовка і презентація рефератів за темами, виконання практичних завдань з перекладу.Система оцінювання

(за один семестр)

Мета навчання: ознайомлення студентів з найважливішими аспектами широкого кола проблем загальної та часткової теорії перекладу, а також розвиток у них навичок та вмінь у сфері письмового та усного перекладу з іспанської мови на українську та з української на іспанську з напряму підготовки: філологія, професійного спрямування: «Мова та література (іспанська)».
Завдання:ознайомити студентів з основними положеннями перекладознавства, створити теоретичну та практичну базу для формування і подальшого розвитку у студентів вмінь та навичок перекладацької діяльності; розвивати лінгвокультурну компетенцію студентів, що вивчають іспанську мову як іноземну.
ЗМ 1: Статус теорії перекладу (ТП). Становлення ТП як науки.

ЗМ 2: Лексико-фразеологічні, граматичні, стилістичні та прагматичні проблеми перекладу.

Кількість балів за

поточний контроль

ІНДЗ

підсумковий контроль

КМ

1


КМ

2


30

30

20

20

Література

 1. Теорія і практика перекладу / за ред. проф. Чередниченка О. І..-Київ, 1990.

 2. Коптілов В. І. Теорія і практика перекладу.- Київ: Наука, 1978.

 3. Гетьман З.О., Орлова І.С. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 272с.

 4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы.-М.: Международные отношения, 1983.

 5. Комиссаров В. Н. Теория перевода: Лингвистические аспекты.-М.: Высшая школа, 1990.

 6. Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода.-М.: Международные отношения, 1975.

 7. Комиссаров В. Н, Слово о переводе.- М.: Международные отношения, 1972.

 8. Федоров А. В. Основы общей и сопоставительной стилистики.- М.: Высшая школа, 1971.

 9. Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода.- М.: Международные отношения, 1978.

 10. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты.- М.: Наука, 1988.

 11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика.- М.: Наука, 1974.

 12. Черняховская Л. А. Перевод и смысловая структура.- М.: Межд. отношения, 1976.

 13. Копанев П. И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода.- Минск, 1986.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка