Опис досвідуДата конвертації15.04.2016
Розмір93.8 Kb.
#10205
Опис досвіду

Патріотичне виховання - це сфера

духовного життя, яка проникає в усе,

що пізнає, робить, до чого прагне,

що любить і ненавидить людина,

яка формується…

(В. О. Сухомлинський).

Тема педагогічного досвіду «Формування громадянської компетенції учнів на уроках предмету «Захист Вітчизни» та позаурочній діяльності з використанням методу проектів».

Головний принцип діяльності - слова В. О. Ключевського «Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш і тих, кому викладаєш».

Мета педагогічного досвіду - розробити систему навчально-виховних проектів , які формують пізнавальний інтерес учнів до предмету «Захист Вітчизни» та в позаурочний час , виховувати патріотизм, готовність до служби у Збройних силах України.

Завдання:


 • вдосконалення освітньо-виховної роботи ;

Новизна педагогічного досвіду полягає в тому, що вчитель


 • створює навчально-виховне середовище, що сприяє формуванню патріотизму в учнів ;


 • ставить і вирішує нові нетрадиційні освітні завдання (формування , інформаційних, комунікативних, громадянських компетенцій учнів.)


Практичну цінність представляють розробки уроків предмету «Захист Вітчизни», навчально-виховні проекти, дидактичний матеріал, апробовані в ході педагогічної діяльності і можуть бути використані в практичній діяльності вчителів.

Науково-теоретичне обгрунтування.

В умовах реальної військової агресії та захоплення частини території України Російською Федерацією проблема постановки методологічних завдань викладання предмету «Захист Вітчизни» потребує кардинального поліпшення та переформатування.


Конституцією України (ст.17,ст.65) визначено, що захист Вітчизни є найважливішою функцією держави та обов’язком громадян України і відповідно до ст. ст. 1, 8, 9 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в усіх загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації в обов’язковому порядку вводиться для вивчення предмет «Захист Вітчизни».

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій з викладання предмета «Захист Вітчизни» у навчально-виховному процесі має бути забезпечено практичну спрямованість виконання навчальної програми.

Актуальність патріотичного та духовного виховання юного покоління зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.

Одним із завдань становлення нової національної системи освіти є її орієнтація на входження у світовий освітній простір. У психолого-педагогічному плані основні тенденції вдосконалення освітніх технологій характеризуються переходом від функції навчання як запам'ятовування до процесу розумового розвитку, від статичних знань до динамічних систем розумових дій, від орієнтації на середнього учня до диференційованих і індивідуалізованих програм навчання, від зовнішньої мотивації до внутрішньої регуляції.Шляхи реалізації провідної педагогічної ідеї.

На уроках з предмету «Захист Вітчизни» я застосовую такі форми проведення занять: теоретичні, практичні, комплексні, ігри на місцевості, контрольні. Теоретичні заняття проводжу переважно у формі шкільної лекції із застосуванням комп’ютерних технологій, розповіді чи бесіди з використанням дидактичного матеріалу і технічних засобів навчання. Практичні заняття передбачають формування навичок виконання прийомів, дій і нормативів з використанням зброї, приладів, спорядження, засобів інженерного обладнання та індивідуальних засобів захисту, нестандартного спортивного обладнання тощо, а також спеціальний психологічний тренінг. Комплексні заняття я проводжу з метою закріплення і вдосконалення умінь і навичок необхідних учням, формування готовності юнаків до дій в екстремальних ситуаціях. Вони передбачають логічно послідовне виконання прийомів, дій, нормативів, завдань з різних розділів програми. Гра на місцевості являє собою комплекс завдань, які виконуються в умовах тактичної обстановки, що вимагає від учнів напруження фізичних сил, моральної і психологічної стійкості для практичного застосування і перевірки знань і навичок, здобутими учнями на теоретичних і практичних заняттях. У своїй роботі, з метою досягнення цілей навчання, застосовую різні методи навчання. Це усне навчання - при поданні нового матеріалу. Наочні методи є засобами практичної реалізації принципу наочності навчання. Основними наочними методами, що використовую, є мультимедійний показ і демонстрація як ілюстративного, так і предметного матеріалу. Практичні методи я застосовую з метою формування в учнів умінь і навичок. Основні з них - інтерактивні вправи, тренування, змагання.

Патріотичне виховання - це формування патріотичних почуттів, виховання готовності до захисту Батьківщини, воно покликано спонукати до фізичного вдосконалення, вивчення бойових традицій українського народу. 
Шляхами реалізації громадянсько-патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та декади: місячники військово-патріотичного виховання (щорічно проходять у жовтні, лютому та квітні-травні), декада правових знань ( грудень), Вахта пам'яті до Дня Перемоги.
Протягом декількох років я плідно співпрацюю з радою ветеранів в/ч м.Миколаєва. До визначних подій в житті країни беру участь в уроках мужності, годинах пам'яті, виховних годинах. Також мої учні підтримують воїнів в АТО, пишуть їм листи, малюнки, виготовляють обереги, мої вихованці проводять ярмарки, де збираються кошти на потреби для бійців. З метою патріотичного виховання мої учні беруть участь у різноманітних  конкурсах та змаганнях. У вересні до Дня партизанської слави ми з учнями відвідуємо Музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині, до Дня Перемоги вихованці гуртків перемагають у шкільному огляді – конкурсі військово - патріотичної пісні. До Дня Збройних Сил України та Дня захисника України проводжу військово - спортивні змагання юнаків 9-11 класів, конкурсні програми «Ну-мо, хлопці!».

Одним із актуальних завдань є підвищення ефективності навчального процессу, тому я застосовую такі ефективні методи, як інтерактивний, ситуативно-рольовий та проблемний метод, метод поетапного формування знань, вмінь та навичок, змагальний метод, вікторини і тематичні брейн-ринги.


Сучасне суспільство нерозривно пов'язане з процесом інформатизації. «Інформаційна революція» в суспільстві призвела до формування людей з іншим сприйняттям дійсності, іншим темпом життя, іншою системою цінностей. Відбувається повсюдне впровадження комп'ютерних технологій.
Нинішні діти дуже відрізняються від минулих поколінь. Сучасний підліток мало читає, набагато більше часу дивиться телевізор, вільно здійснює навігацію в Інтернеті..
Безсумнівно, що робота з комп'ютером у школі викликає у дітей підвищений інтерес і посилює мотивацію навчання. Використання комп'ютерних технологій створює можливості доступу до великих масивів інформації.

Метод проектів – це шлях пошуку розумного балансу між академічними знаннями та прагматичними уміннями. Основна мета методу полягає в наданні учням можливості самостійно отримувати знання під час розв’язання практичних завдань або проблем, які потребують інтеграції знань з різних предметних областей.
Яке ж місце відводиться учителю? Він із носія готових знань перетворюється в організатора пізнавальної дослідницької діяльності своїх учнів. Під час такої роботи змінюється і психологічний клімат у відношеннях учитель- учень, так як учителю потрібно переорієнтувати свою навчально-виховну роботу та роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет діяльності пошукового, творчого характеру.
Але суть залишається незмінною – стимулювання зацікавленості учнів до розв’язання певних проблем, вміння практично застосовувати отримані знання, а також розвиток креативного мислення.
На мою думку, будь-який проект вартий позитивної оцінки, бо дитина працює самостійно. Учень, що має навички проведення навчального дослідження, може оцінити чи відповідає отриманий результат прикладеним зусиллям, чи можна було б піти іншим, найбільш зручним шляхом. Людина, яка може зробити самоаналіз, почуває себе успішною в житті.

Після проходження тренінгів за програмою «Intel» «Навчання для майбутнього» я вже протягом трьох років активно використовую цей метод. Організація навчальних досліджень-проектів під час вивчення окремих тем підтвердили ефективність цієї інноваційної педагогічної технології. Отримані таким шляхом знання, уміння та навички відповідали більш високому рівню засвоєння програми допризовної підготовки порівняно з традиційними методами навчання.


Метод проектів вийшов за рамки уроків і знайшов своє місце і в позаурочній роботі. Пріоритетним напрямком в цій роботі є соціальне проектування, яке дає змогу учням брати участь у громадському житті школи та міста. Прикладом такого проектування стали роботи "Посади калину", «Ланцюг поколінь», «Оберіг для воїна», «Напиши листа солдату», «Відеозвернення до солдата». Захист учнями проекту громадянської спрямованості дав змогу привернути увагу учнів до проблем школи та мікрорайону, сприяв вихованню громадянських почуттів, самосвідомості, відповідальності учнів.

Гуртки «Юний стрілець», «Влучний стрілець»

Значущість гурткової роботи визнають абсолютно всі: на уроках формуються знання і уміння учнів, а навички ефективно формуються під час позаурочної діяльності. А який виховний потенціал мають заняття гуртка: культура спілкування, обмін досвідом, пізнання нового через обмін інформацією, емоціями, спільні інтереси учнів, дружні стосунки...


На заняттях стрілкового гуртка я займаюся поглибленим вивченням питань, що стосуються курсу, прийняття рішень в стресових ситуаціях, а тому заняття гуртка відвідують лише учні, що мають достатні знання з предмету.
Моя мета досягнута: ніхто з учнів не залишився байдужим, ними були отримані практичні навики в поводженні зі зброєю, виконанні пострілу та ураження цілей, а також надання першої медичної допомоги.
Підсумки роботи над проектами.

Зазвичай по закінченню роботи над проектами я проводжу рефлексію та підводжу підсумки, вказуючи досягнення та недоліки. Аналіз листів самооцінювання учасників проектів свідчать, що • 90% дітей подобається такий вид роботи,

 • 70% назвали рекомендації учителів зручними і зрозумілими;

 • для 90% проект був інформативним;
 • 50% виконали творчі завдання;

 • 100% здобули дослідницькі навички;
 • 50% вважають свій проект цікавим і пізнавальним для інших. Під час проведення захисту проектів помітним було емоційне піднесення, задоволення результатами своєї роботи і природнє хвилювання. Отже, в результаті роботи була досягнута поставлена мета:

поглиблення та розширення знань з теми, творче прикладне застосування знань і вмінь та підвищення мотивації учнів до вивчення предмету.


Проблеми

Серед проблем, які впливали на хід роботи можна назвати такі:
 • низька комп’ютерна грамотність учнів; • необхідність створення медіа-центру на базі шкільної бібліотеки.


Висновок:

Отже, організація навчально-виховних проектів під час вивчення окремих тем курсу предмета «Захист Вітчизни» та в позаурочній роботі підтвердила ефективність цієї інноваційної педагогічної технології в розвитку предметних та громадянських компетенцій учнів. Сприяла формуванню громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатен побудувати громадянське суспільство.
Каталог: 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Учебное пособие по практике 2015 г


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка