Опис досвіду роботи класного керівника 5 класу Бучацького ліцею Дутчак Марії Миколаївни Проблема, над якою працююСкачати 140.99 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір140.99 Kb.
ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

класного керівника 5 класу Бучацького ліцею

Дутчак Марії Миколаївни

Проблема, над якою працюю: «Згуртування класного колективу та формування в учнів національної свідомості через вплив ціннісних орієнтацій національно-патріотичного виховання»
Адреса досвіду: Бучацький ліцей.
Автор досвіду: Дутчак Марія Миколаївна, класний керівник 5 класу, вчитель англійської мови,.
Провідна наукова ідея досвіду: виховати у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, уміння підкоритися товаришеві й наказати йому, бути ввічливим, суворим, добрим і стійким - залежно від умов життя, удосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового типу суверенної держави
Мета досвіду: виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.


 • Завдання:

 • вивчити особливості кожної дитини, її фізичний, психологічний стан, відносини у сім'ї, індивідуальні особливості й здібності;

 • сприяти згуртованості класного колективу, розвитку індивідуальних здібностей і талантів, створювати умови для їх самореалізації та вихованню духовної культури особистості;

 • організувати:

   • роботу учнівського самоврядування;

   • рівні можливості для розвитку та самопізнання учнів;

 • активізувати роботу класного колективу через участь у загальноліцейних та позашкільних заходах;

 • створити позитивний психологічний клімат у класному колективі;

 • розвивати особистість та колектив, комфортне самопочуття кожної дитини в класі;

 • продовжувати традиції, що вже започаткувалися у період навчання в попередніх класах;

  • формувати мовну та інформаційну культуру, морально-етичні, художньо-естетичні якості, національну свідомість, любов до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, творчу, працелюбну особистість;;

  • виховувати повагу до Конституції, законів України, національної символіки;

  • забезпечити духовний взаємозв’язок поколінь, виховувати повагу до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу, повноцінний фізичний розвиток дітей, охорону та зміцнення їхнього здоров’я.


Актуальність досвіду: у сучасному житті приділяється багато уваги національній самосвідомості учнів, згуртовується колектив за допомогою колективних справ, участі у заходах, зорієнтованих на патріотичне виховання, відродження культури, традицій, збереження мови, народу.
Новизна досвіду: сьогодні в умовах змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, тому передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту є найголовнішою проблемою на сьогоднішній день.
Результативність: згуртований класний колектив, сформована національна свідомість особистості через вплив ціннісних орієнтацій національно-патріотичного виховання
Класний керівник - це універсальна особистість, яка об’єднує в одне ціле дитину, вчителів - предметників, батьків, громадськість. На мою думку, - це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор.

Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. Адже для учня в школі немає ближчої людини. Кому ж ще можна розповісти про особисті негаразди, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім'ї?

Як класний керівник працюю над згуртуванням дитячого колективу. Вміння об’єднати навколо себе дітей — великий дар і велика робота.

Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь! Захоплення педагога стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.

У кожної людини є будинок - не просто житло з дахом над головою, а місце, де її люблять і чекають, розуміють і сприймають такою, якою вона є. У цьому році, вересневого ранку ми з учнями почали створювати свій будинок, в якому нам затишно і добре. Це наш клас. Він складається з «особливого будівельного матеріалу»: доброти, гумору, взаємодопомоги, мудрості і захоплень. Кожен з нас вкладає свою цеглинку в будівництво цього будинку. Ми сподіваємо , що до завершення будівництва встигнемо здружитися, звикнути один до одного, стати сім’єю.

Ми - це наш клас, в якому «14-Я». Кожен з нас - це унікальна, неповторна особистість. Тому намагаємося дбайливо, з любов’ю і шаною, терпінням і повагою ставитися до себе і оточуючих, сприймати себе й інших такими, якими є.У виховній роботі керуюся: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл.», Концепцією національного виховання, Концепцією ООН «Про права дитини», Національною програмою «Діти України», нормативними документами, наказами, розпорядженнями Президента України, Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, обласного управління та районного відділу освіти.

Головними принципами організації виховної роботи є принципи,

які визначив В. О. Сухомлинський:

 1. Єдність слова і поведінки вчителя.

 2. Високий рівень освіченості та професійної компетентності.

 3. Досконале володіння мистецтвом педагогічного спілкування.

 4. Здатність зрозуміти дітей, ставити себе на їх місце, відчувати внутрішній світ їх думок і переживань

Дотримуюсь таких критеріїв:

 • доцільність (за спрямованістю);

 • продуктивність (за результатами);

 • діалогічність (характер стосунків з учнями);

 • творчість (за змістом діяльності).

Як класний керівник , досягаю поставленої мети через створення «ситуації успіху», заохочення учнів до самовиховання, залучення їх до підготовки та організації колективних творчих справ класу (хвилин духовності та пізнання, виготовлення інформаційних листівок, малюнків, проектної діяльності) участі у спартакіадах та конкурсах: День здоров’я, День туризму , фестиваль-конкурс патріотичної пісні, прози, поезій та творів образотворчого мистецтва та інших…)

На початку знайомства з учнівським колективом провела діагностування ліцеїстів на визначення рівня вихованості, на основі якого планую подальшу роботу.

Багато уваги приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, культури поведінки та формуванню обов'язку, відповідальності.

Формування національної свідомості п’ятикласників реалізовую через ціннісні орієнтації національно-патріотичного виховання.

Метою проведення позакласних заходів, годин спілкування та інформаційних годин є виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України, поваги до культури та історії, прищеплення шанобливого ставлення до звичаїв та традицій наших предків.

Практикую використання зошитів для інформаційних годин та годин класного керівника , в яких учні записують тему, короткі тези виступів та свою думку-висновок, щодо питання чи проблеми, яка обговорювалася.

З метою виховання в учнів поваги до історичного минулого рідного краю, поглиблення знань з історії, організовую екскурсії. Нещодавно ми розпочали роботу над проектом «Дізнайся про минуле задля щасливого майбутнього».
Реалізовуючи проблему, над якою працюю,

використовую такі форми та методи роботи:
Індивідуальний підхід

Безумовно, серцевиною виховного процесу є особистість дитини, і класний керівник повинен поважати почуття власної гідності кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити, нахили, інтереси, характер, створити сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою і для дітей, і для себе допомогли мені визначити пріоритет одних проблем над іншими, знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати.
Робота з батьками

Батьки – авторитети для своїх дітей і «спонсори», які найбільш зацікавлені в їх навчанні й вихованні.

Спілкування на батьківських зборах для мене малодієве. Намагаюся встановити індивідуальний контакт з кожною родиною. А далі – постійний телефонний контакт, зустрічі, бесіди в ліцеї, спілкування через учнівський щоденник. Так ми, вчителі, стаємо зрозуміліші батькам, а батьки - нам. Налагоджується взаємодія, виникає взаєморозуміння.

Педагогічний досвід підтверджує, що основним рушійним фактором у вихованні дитини є сім’я. І як би ліцей ефективно не будував свою роботу, необхідних результатів він не отримає, коли не буде співпраці школи і сім’ї.

А тому з перших днів навчання розпочинаю роботу з учнями і їх батьками на спільних зборах.

Використовую анкетування в роботі вивчення сім'ї: 1. Прізвище та ім'я учня.

 2. Адреса.

 3. Тип сім'ї (повна, неповна).

 4. Скільки років існує сім'я.

 5. Кількість дітей.

 6. Житлові та матеріальні умови.

 7. Вік дорослих і вік дітей.

 8. Де і ким працюють батьки.

 9. Освіта дорослих членів сім'ї.

 10. Культурний рівень батьків (наявність домашньої бібліотеки, читання періодичної преси, педагогічної літератури, відвідування осередків культури).

 11. Сімейна атмосфера (дружелюбна, нестійка, байдужа, гнітюча,).

 12. Хто з батьків більше уваги приділяє дітям.

Система виховного впливу (узгодженість усіх членів сім'ї у питаннях виховання дитини; відсутність чи наявність конфліктів щодо виховання дітей; відсутність чи наявність виховання як системи цілеспрямованого впливу).

Члени сім’ї та родини беруть участь у проведенні спільних заходів: хвилини духовності і пізнання “ Надія і зоря спасіння для цілого світу ”, “Не гасне вогнище родинне в людських, запалене, серцях ”, “Я і моя сім’я” та інші. Щомісяця ознайомлюю батьків з успішністю дитини, вписуючи оцінки у облік навчальних досягнень та короткі повідомлення щодо поведінки чи інші зауваження або поради (Лист-подяка, чи Лист-тривога).

Пропоную батькам заповнити анкети, відповіді яких допомагають мені краще організувати заняття, дати потрібні педагогічні рекомендації щодо виховання дітей у сім’ї.

У своїх напрацюваннях, як класний керівник маю досвід використання інноваційних форм роботи з батьками, метою яких є формування особистості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, родини, народу: • дерево родоводу (зустрічі поколінь, роздуми над проблемами виховання);

 • родинний міст (збори батьків, дітей, членів родини);

 • у сімейному колі (індивідуальна допомога родичам) та ін.

Планую використати їх у подальшій роботі із сьогоднішніми п’ятикласниками.
Розвиток індивідуальних здібностей і талантів,

створення умов для їх самореалізації

При плануванні роботи з учнівським колективом враховую, що саме учень, його індивідуальні нахили, інтереси й здібності повинні бути у центрі уваги.

Спільно з психологом ліцею проводжу моніторинг індивідуального розвитку особистості. На його основі індивідуального вивчення кожної дитини складаю психолого-педагогічну картку. Для класного керівника та психолога важливим є виявити творчі здібності дитини, щоб спрямувати їх у необхідне русло подальшого розвитку. Тому співпраця у цьому напрямку продовжується через різноманітні заняття з елементами тренінгу, анкетування, діагностики. Отримані результати враховую під час планування подальшої роботи.


Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи неможливо.

Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то Природа відбирає здоров’я і дарує його комусь іншому з тією ж умовою. Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління – найважливіша функція ліцею. На законодавчому рівні вона закріплена законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Причина погіршення здоров’я дітей, вважаю, полягає не стільки в несприятливих умовах життя, скільки в недостатній увазі до створення відповідних умов педагогічного процесу, застосування здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих навчальних технологій. Наш ліцей є школою сприяння здоров’я. І вирішення цієї проблеми здійснюється за такими напрямами:

- створення відповідного середовища (виконання санітарно-гігієнічних норм, організація якісного харчування школярів, обладнання класів і рекреацій з урахуванням розвитку здоров’я дітей);

- використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій у процесі навчання (створення позитивної емоційної атмосфери на уроках, зниження розумового навантаження дітей, врахування вікових фізіологічних і психологічних закономірностей розвитку учнів)

- освіта в галузі здоров’я (проведення зустрічі з лікарями-спеціалістами, тематика яких різноманітна, всі вони направлені на збереження й розвиток психічного і соціального здоров’я ліцеїстів; Дні здоров’я, “Дні туризму,  конкурси “Зелений лікар”, агітаційних плакатів та буклетів ).

Таким чином, вся робота направлена на те, щоб допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати.


Духовна особистість.

Останнім часом дедалі більше зазнають зневаги вищі моральні цінності, людські чесноти, такі як людяність, чуйність, люб’язність, ввічливість, шанобливість, елегантність, справедливість, вишуканість, доброзичливість, толерантність, працелюбність, правдивість... На сучасному етапі розвиток духовності в школярів набуває істинно суспільної ваги. З цією метою проводжу години класного керівника, хвилини духовності спільно із вчителем християнської етики, відвідування святої літургії та інше.

Після проведення таких заходів я помітила, що учні стають милосерднішими, добрішими, людянішими. Зникає розв’язаність, грубість.

Навколишній світ стрімко змінюється, і ми не можемо не реагувати на ці зміни. Тому основним завданням виховання є всебічний розвиток особистості.

Відбувається пошук нових навчально-виховних технологій. Настав час зрозуміти, що виховання – це не підготовка і проведення заходів, а вплив на формування внутрішнього світу учня, яке відбувається на основі особистого досвіду і здобуття знань про навколишній світ. Тому тепер настав час змін і суспільству потрібна людина, яка б могла самостійно діяти, приймати рішення, робити свій вибір і відповідати за нього, здатна орієнтуватися в мінливому нинішньому житті. Ми повинні шукати такі технології навчання і виховання, які б відповідали потребам сьогодення. Однією з найбільш перспективних бачиться проектна форма навчання і виховання. Тому я зі своїми вихованцями практикую проектну діяльність.
Проектна діяльність


 1. Участь у проекті «Школа сприяння здоров’ю» (учасники).

 2. Екологічний проект «Від екології душі до чистого довкілля» (учасники проекту).

 3. Історико-краєзнавчий, народознавчий «Дізнайся про минуле задля щасливого майбутнього» (розроблено власний проект, який реалізовуємо).

 4. Спортивно-оздоровчий «Здорова дитина – щаслива країна» (власний, проект, що реалізувався).

 5. Правовиховний проект «Правова освіта в Бучацькому ліцеї на основі "хмарних" технологій та концепції web 3.0» (учасники ліцейного проекту)Організація учнівського самоврядування

Уміння жити і працювати в колективі, розвиток самостійності і творчості дітей проявляється через учнівське самоврядування. Під час проведення класних учнівських зборів, допомагаю п’ятикласникам спроектувати життєдіяльність свого учнівського колективу, розробити структуру учнівського самоврядування, яка передбачає максимальний розвиток їх здібностей та допомагає їм реалізуватися. От, наприклад, міністр освіти створює для кожного учня порівняльний аналіз навчальних досягнень та разом зі своїми помічниками допомагає слабшим учням усунути прогалини в знаннях.

Міністр здоров’я та спорту з членами міністерства активно залучають до спортивно-масових заходів учнів класу, пропагують здоровий спосіб життя.

На сьогодні основним своїм завданням вважаю згуртувати учнів класу, сформувати єдиний дружний колектив.

Допомагаю учням розвивати вміння жити та працювати в колективі, спрямовувати свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам’яток та інших культурних цінностей, зразково поводитися, допомагати старшим.

У роботі використовую елементи методики І.Іванова, КТС – (колективна творча справа) – спільний пошук кращих рішень складних завдань.

Таким чином, заохочую дітей до участі у шкільних і класних заходах, розвиваю бажання завжди робити все цікавим, неординарним. При цьому моє завдання як організатора – спрямувати КТС на збагачення особистості і колективу соціально цінним досвідом, на удосконалення людських здібностей, потреб і відносин.

Робота класного керівника є малопомітною. Лише через деякий час, зустрічаючись із колишніми учнями, розумію свої досягнення та упущення.

Моя робота хоч і важка, але завжди приносить мені задоволення. Праця дає мені настанову на самоаналіз, самозаглиблення та саморозвиток.

У цьому навчальному році розробила власний блог, у якому розміщую матеріали, що використовую у роботі з класним колективом.Кожен клас - це новий шлях, який з цікавістю і задоволенням хочеться разом із дітьми проходити знову і знову…


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка