Олександра глазоваСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4

Зразок 1.

Директору загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 414 м. Києва

Одарченкові М.І.

учня 11-А класу

Фінчука О.С.


Заява

Прошу дозволити мені достроково скласти державні випускні іспити у зв'язку

з виїздом моєї родини на постійне проживання до іншого міста.
20.04.1999р. Фінчук
Зразок 2.
Ректорові Національного

педагогічного університету

ім. М.П.Драгоманова, дійсному

члену АПН України професору

Шкілю М.І.

Яковенка Семена Степановича,

який проживає за адресою:

м. Київ, вул. А.Бучми, 30, кв.8


Заява

Прошу допустити мене до співбесіди для вступу на підготовче відділення керованого Вами вищого навчального закладу. До заяви додаю: атестат про середню освіту; довідку про стаж роботи; довідку про стан здоров'я; характеристику-рекомендацію; автобіографію; чотири фотокартки.


20.08.1999 р. Яковенко
86. Скласти заяву (від власного імені) про:

 • зарахування на курси користувача ПК (бухгалтерської справи та аудиту; іноземної мови; стенографії та машинопису; модельєрів-закрійників…);

 • про звільнення від занять у школі на тиждень у зв'язку з участю у Всеукраїнських змаганнях юніорів з хокею (футболу, тенісу…).87. Прочитати. Для яких ділових паперів властиве використання кожної з поданих стереотипних конструкцій (мовних кліше)? Які з них уживають у заяві? У яких ділових паперах вживається виділене кліше?
Оголосити подяку; ми, що нижче підписалися; зобов'язуюсь повер­нути; вхід вільний; порядок денний; план затвердити; контроль за виконанням покласти на...; прошу дозволити; надати відпустку; прошу перенести; одержав нараховані учням 300 грн; прошу надати мені...; доручаю отримати.

Доручення
Доручення – документ, за яким організація чи окрема людина надає іншій особі право від її імені здійснювати якісь дії. Залежно від того, хто надає певних повноважень особі – установа, підприємство чи окрема людина – доручення бувають офіційні та персональні (особисті).88. Прочитати. Дати відповіді на запитання: навіщо складаються
доручення? Навести приклади зі шкільного життя.

Особисті доручення складаються окремими людьми, які передають свої права іншим, тобто доручають, довіряють комусь виконати те, що належало б зробити їм самим. Звичайно, доручення не повинно супере­чити закону. Не можна, скажімо, передати комусь право на складання іспитів. Частіше за все передається право на одержання заробітної платні, поштових відправлень тощо.

В дорученні обов'язково має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові того, хто доручає, й такі ж дані про того, кому доручається. В дорученні треба точно назвати доручені дії, вказати термін дії доручення й дату його видачі. Підпис особи, яка видала доручення, завіряється печаткою державної або громадської установи, навчального закладу, сільської ради, нотаріальної контори тощо.

Доручення (як і розписка та квитанція) - документ, який виражає юридичну довіру особі.

З кн. «Учіться висловлюватися»
89. Ознайомившись зі зразком доручення, скласти аналогічний діловий
папір від власного імені з дорученням на одержання заробленої вами платні
під час роботи у складі шкільної учнівської ремонтної бригади.

Доручення

Я, Пилипчук Сергій Петрович, доручаю Пилипчук Олені Федорівні отримати грошовий переказ у сумі 42 (сорока двох) грн. 00 коп, який надійшов на моє ім'я до поштового відділення №192.


Пилипчук

Підпис учня 11 класу Пилипчука С. П. засвідчую:

Директор загальноосвітньої школи

І-Ш ступенів № 258 К.В.Скрипник

20.02. 1999 р.

90. Скласти доручення:


 • від імені бабусі, яка доручає онукові одержати її пенсію (вказати місяць, рік);

 • від імені заступника директора школи з господарської роботи, який
  доручає учневі 11 класу одержати за безготівковим розрахунком 350
  електроламп у магазині електротоварів; .

 • від імені бібліотекаря районної бібліотеки, який доручає голові читацької ради одержати за безготівковим розрахунком 10 тлумачних словників на книжковій базі.Розписка


Розписка – документ, який підтверджує передачу та одержання матеріальних цінностей (грошей, товарів) або документів. Розписка завіряється підписом одержувача.

Реквізити, які обов’язково вказуються в розписці: назва документа (розписка), посада, прізвище, ім’я, по батькові того, хто дає розписку; вказівка, кому видається розписка; пояснення, щодо чого видається розписка (вказується точне найменування матеріальних цінностей, сума грошей вказується цифрами і (в дужках) словами); дата й підпис одержувача.
Зразок.

Розписка

Я, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 81 м. Києва Михайленко Ніна Гнатівна, одержала від завгоспа школи Палагнюка Івана Макаровича магнітофон «Панасонік» для репетицій та проведення шкільного літературного вечора. Магнітофон зобов'язуюсь повернути не пізніше 20.05.2000 р.


1.04.2000 р. Михайленко
91. Скориставшись поданим вище зразком, скласти одну з таких розписок:

 • про одержання в шкільній бібліотеці підручників з української мови для 5, 6, 7 класів із зобов'язанням повернути їх через три місяці;

 • про одержання у вчителя інформатики двох книг з комп'ютерної грамоти (назву книг вказати) для приватного користування протягом двох місяців;

 • про одержання в шкільній швейній майстерні швейної машинки для індивідуального користування строком на тиждень.Протокол (складний)
92. Подані мовні кліше перекласти українською мовою. Які з них традиційно вживаються в тексті протоколу? Які можуть бути вжиті у протоколі? За яких обставин складають протокол, що в ньому фіксують?

Повестка дня, принять к сведению, председатель (собрания), регистра­ционный список, в состав комиссии ввести, принять за основу, выписка из..., несмотря на неоднократные указания, в порядке исключения, в соответствии с..., основание для..., одобрить план проведения меропри­ятий, предоставить помощь, принимая во внимание, поставить в извест­ность, список прилагается, возбудить ходатайство о..., контроль за исполнением возложить на...Протокол – документ, у якому фіксується час, місце мета проведення зборів, нарад, засідань, конференцій та інших зібрань, зазначається склад присутніх, зміст доповідей та виступів, а також формулюються рішення з обговорюваних питань, вказуються відповідальні за виконання прийнятих рішень та терміни їх виконання.


Протоколи бувають: стислі (фіксують тільки обговорювані питання, прізвища та ініціали тих, хто виступав, ухвали), повні або складні (крім усього названого, містять тексти виступів доповідачів та інших осіб, що брали участь в обговоренні питання).

Протокол складається відповідно по пунктів порядку денного. Позиції протоколу формулюються так: СЛУХАЛИ (зазначають прізвище, ініціали, посаду того, хто виголошував доповідь, зміст доповіді. Якщо наявний повний текст доповіді, зазначають: текст доповіді додасться): ВИСТУПИЛИ (зазначають прізвище та ініціали кожного, хто брав участь в обговоренні, зміст його виступу): УХВАЛИЛИ (чітко формулюють суть прийнятої зібранням ухвали). Якщо ухвала стосується різних за характером питань, їх виділяють арабськими цифрами.

Слова СЛУХАЛИ. ВИСТУПИЛИ. УХВАЛИЛИ записують (друку­ють) з нового рядка великими буквами. Після них ставлять двокрапку.

Зразок.

Протокол № 6

від 12.01.2000 р.

зборів учнів 11-В класу

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195

Голова І.Ю. Сенченко.

Секретар С.П. Гарник.

Присутні 25 осіб (список додається).

Відсутні через хворобу - 2 особи.

Порядок денний:


 1. Повідомлення фізорга класу про підготовку старшокласників до проведення змагань із зимових видів спорту.

 2. Інформація старости класу про відвідування учнями класу уроків фізичної культури.

І. СЛУХАЛИ:

Фізорг класу С.П.Дмитровський повідомив про підготовку школи до проведення змагань старшокласників із зимових видів спорту, яке, відповідно до плану роботи школи, відбудеться з 18 по 23.01.2000 р.

С.П. Дмитровський вказав на бажаність допомоги в забезпеченні спортивним обладнанням (ковзанами, лижним взуттям) учнів класу, які братимуть участь у змаганнях, а також на потребу силами учнів класу організувати підготовку катка на шкільному подвір'ї для змагань старшокласників із бігу на ковзанах.

ВИСТУПИЛИ:

О.Л.Коваль - запропонувала взяти напрокат потрібну кількість ковзанів для змагань у спортивному інтернаті №14.

В.С. Камінецький - запропонував власними силами поремонтувати зіпсовані ковзани, які зберігаються в шкільному спортзалі.

Т.М. Бібченко - запропонував силами учнів класу (хлопців) залити каток на шкільному стадіоні 18.01 (у неділю). Роботу розпочати о 10 год.

УХВАЛИЛИ: 1. О.Л.Коваль та Г.П. Пшеврацькій узяти напрокат 5 пар ковзанів на 20-21.01.2000р.

 2. Р.Л.Самохвалову організувати ремонт зіпсованих ковзанів, які зберігаються в шкільному спортзалі (до 20.01.2000 р).

 3. Каток для спортивних змагань старшокласників обладнати силами учнів класу (хлопців). Роботу розпочати о 10 год 18.01.2000р. Доручити Р.О. Самченкові не пізніше 17.01.2000 р. отримати в завгоспа школи шланг та 10 лопат.

II. СЛУХАЛИ:

Староста класу О.П. Шапаренко повідомила про систематичне невід­відування уроків фізичної культури без поважних причин учнями С.І. Білоноженком та І.В. Безвербним.

УХВАЛИЛИ:

Учнів С.І. Білоноженката І.В. Безвербного зобов'язати пояснити при­чини невідвідування ними уроків фізичної культури на спільних зборах учнів класу та їхніх батьків 15.01.2000 р.

Голова (підпис) І.Ю. Сенченко

Секретар (підпис) С.П. Гарник93. За поданим вище зразком скласти один із таких протоколів:

 • зборів учнів 11 класу з питання необхідності надати школі допомогу в придбанні словників для шкільної бібліотеки (навчального кабінету української мови та літератури);

 • спільних зборів учнів 11 класу та їхніх батьків з питання організації екскурсії до Канева (Львова, Переяслава-Хмельницького);

 • спільних зборів учнів 11 класу та їхніх батьків з питання підготовки до випускного вечора.


Звіт про виконану роботуЗвіт – документ, у якому подається повідомлення про виконання роботи.

Реквізити, обов’язкові для оформлення звіту: назва документа (звіт); зазначення періоду, за який складається звіт, назва групи, класу, відділу, організації, установи; текст звіту; підпис особи, яка склала діловий папір, дата складання звіту.

Звіти про виконання одноразових завдань розпочинаються словами "Відповідно до Вашого доручення ", "За Вашим завданням". Звіти про роботу за певний проміжок часу (навчальна чверть, квартал, навчальний або календарний рік) розпочинаються так: "Протягом звітного періоду було виконано (організовано, проведено…)"

Текст звіту складається відповідно до пунктів плану роботи. На­прикінці звіту даються пояснення щодо причин часткового чи повного невиконання певних пунктів плану роботи, окреслюються перспективи виконання наміченого планом.
94. Скориставшись поданою нижче схемою, скласти один із таких звітів:


 • про чергування класу по школі;

 • про організацію й проведення екскурсії до музею етнографії та народного побуту просто неба (у Пирогові або Переяславі-Хмельницькому).


Звіт

про роботу учнівського комітету

за 1999-2000 навчальний рік
(Текст)
Голова учкому (підпис) Прізвище

Секретар (підпис) Прізвище


14.05.2000р.


ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ
Вправа 2. 1. Слова Христа (Євангелія від Луки, 6:31. Нагірна про­повідь). 2. Григорію Сковороді. 3. Маркові Туллію Цицерону. 4. Та­расові Шевченку. 5. Лесі Українці. Вправа 53. Критик, критикан, критиканство, критичний. Вправа 82. Зобов'язуюсь повернути, такі речі, склад сім’ї, перебувати на обліку, перераховані документи, за сімейних обставин, робота за сумісництвом, після закінчення, мешкати за адресою, працював на посаді (обіймав посаду). Вправа 92. Порядок денний, прий­няти до відома, голова (зборів), реєстраційний список, до складу комісії ввести, прийняти за основу, витяг з ..., незважаючи на неодноразові вказівки, як виняток, відповідно до..., підстава для..., схвалити план проведення заходів, надати допомогу, беручи до уваги, довести до відо­ма, список додається, порушити клопотання про..., контроль за вико­нанням покласти на...

У посібнику систематизовано матеріал, який одинадцятикласники вивчають упродовж навчального року на уроках розвитку зв’язного мовлення, викладено теоретичні положення та подано вправи і завдання практичного характеру.

Система вправ і завдань готує одинадцятикласників до роботи над творчим переказом і творами на суспільну та моральну-етичну теми, рефератом доповіддю, готує до участі в дискусії. Окремі розділи присвячено навчанню складати ділові папери (автобіографію, заяву, доручення, розписку, протокол, звіт про виконану роботу).

У рубриці «Український мовленнєвий етикет» подано традиційні формули спілкування та нормативні етикетні вирази, якими треба послуговуватись у різноманітних комунікативних ситуаціях, а також завдання і вправи, у процесі виконання яких учні зможуть використати такі формули.

Посібник призначено для учнів одинадцятого класу загальноосвітньої школи.

Учителі можуть використовувати його як збірник дидактичних матеріалів.Студентам педагогічних вищих навчальних закладів посібник стане у пригоді час підготовки до занять з методики викладення української мови.


1 Грецьке слово, що перекладається як «слово», «поняття», «думка», «розум».


2 Експресивність – виразність, підкреслене виявлення почуттів і переживань.


3 Довго замовчуваний з відомих причин конфесійний стиль обслуговує сферу релігійно-церковного життя суспільства. Його використовують у богослужбових книгах, церковних відправах, проповідях, молитвах.

4 Підтекст - внутрішній прихований зміст висловлювання


5 Див. Словник античної міфології. - К., 1985.

6 Компіляція – неоригінальна, несамостійна наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих творів.

7 Толерантність - терпимість до чужих поглядів, переконань, вірувань.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка