Олександр Сушинський професор, доктор наук з державного управлінняСкачати 178.01 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір178.01 Kb.

Олександр Сушинський

професор, доктор наук з державного управління

(вибрані публікації з актуальної проблематики державності)
Опубліковані статті

 1. Сушинський О. І. Референдум та проблеми підконтрольності влади // Вісник УАДУ. – 2000. – №3. – С. 90-98.

 2. Сушинський О. І. Публічна влада та місцеве самоврядування: концептуальні аспекти // Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Золочів – Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів: “Державність”, 2000. – С. 23-28.

 3. Сушинський О. І. Ідея контролю в самоорганізації громад // Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Золочів – Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів: “Державність”, 2000. – С. 45-48.

 4. Сушинський О. І. Проблеми конституційності контролю // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Дніпропетровський філіал). – 2000. – Вип. 3(3). – С. 49-60.

 5. Сушинський О. І. Місцеве самоврядування в Україні у контексті публічної влади // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Львівський філіал). – 2000. – Вип. 4. – С. 168-190.

 6. Сушинський О. І. Влада та інститут президентства: концептуальні аспекти // Вісник УАДУ. – 2001. – №1. – С. 27-34.

 7. Сушинський О. І. Інститут президентури в Україні в контексті влади // Вісник УАДУ. – 2001. – №2 ч. 2. – С. 63-72.

 8. Сушинський О. І. Контрольна влада України: конституційний статус // Вісник УАДУ. – 2001. – №4. – С. 328-334.

 9. Сушинський О. І. Місія Президента України // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Дніпропетровський філіал). – 2001. – Вип. 1(4). – С. 77-90.

 10. Сушинський О. І. Влада: питання основ концепції // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Львівський філіал). – 2001. – Вип. 5. – С. 51-66.

 11. Сушинський О. І. Інститут імпічменту у здійсненні контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. – Вип. 7. – Одеса: ОФ УАДУ, Оптіум, 2001. – С. 102-113.

 12. Сушинський О. І. Контрольна влада України: оновлення змісту та системи // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. – Вип. 8. – Одеса: ОФ УАДУ, Оптіум, 2001. – С. 91-104.

 13. Сушинський О. І. Головна посадова особа територіальної громади // Управління сучасним містом. – 2001. – №7-9(3). – С. 74-84.

 14. Сушинський О. І. Кабінет Міністрів України в системі органів контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Дніпропетровський філіал). – 2001. – Вип. 2(5). – С. 45-58.

 15. Сушинський О. І. Розвиток системи інститутів контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Львівський інститут). – 2001. – Вип. 6. – С. 40-60.

 16. Сушинський О. І. Місцеве самоврядування як контролююча інституція // Управління сучасним містом. – 2001. – №10-12(4). – С. 75-82.

 17. Сушинський О. І. Сутність, види та засоби контролю у сфері публічної влади // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Дніпропетровський інститут). – 2001. – Вип. 3(6). – С. 58-69.

 18. Сушинський О. І. Інститут відставки у здійсненні контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Д.: Вид-во ДРІДУ УАДУ, 2002. – Вип. 2(8). – С. 107-118.

 19. Сушинський О. І. Ідея контролю у сфері публічної влади // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. – Вип. 9. – Одеса: ОФ УАДУ, Оптіум, 2002. – С. 125-139.

 20. Сушинський О. І. Правосуб’єктність народу в аспекті здійснення влади // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 22 січня 2002 р. Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – С. 169-174.

 21. Сушинський О. І., Сушинський М.І. Антикорупційне законодавство в аспекті ефективності державного управління // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 22 січня 2002 р. Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – С. 82-86.

 22. Сушинський О. І. Ідея федералізму в конституціоналізмі України // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2002. – №23. – С. 45-65.

 23. Сушинський О. І. Контрольна влада України в аспекті адміністративної реформи // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України (Харківський філіал). – 2002. – Вип. 1(12). – С. 97-105.

 24. Сушинський О. І. Актуальні питання організаційно-правових гарантій народовладдя // Управління державою ІІІ-го тисячоліття: Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-27 червня 2002 р.) – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2002. – С. 66-70.

 25. Сушинський О. І. Правосуб’єктність громади в аспекті громадянського суспільства // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Д.: Вид-во ДРІДУ УАДУ, 2002. – № 1(7). – С. 193-202.

 26. Сушинський О. І. Основні засади концепції контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – Вип. 10. – С. 60-75.

 27. Сушинський О. І. Правові засади контрольної влади в аспекті громадянського суспільства // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ, 2002. – № 2(13) у 2-х ч. Ч. ІІ. – С. 258-261.

 28. Сушинський О. І. Методи та форми здійснення контрольної влади // Вісник УАДУ. – 2002. – №2. – С. 54-61.

 29. Сушинський О. І. Відповідальність у здійсненні місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. – 2002. – № 1-3(5). – С. 100-108.

 30. Сушинський О. І. Організаційно-правові засади гарантування місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. – 2002. – № 4-6(6). – С. 81-87.

 31. Сушинський О. І. Державна влада в аспекті публічної влади // Статистика України. – 2002. – № 2. – С. 34-38.

 32. Сушинський О. І. Інститут відповідальності у здійсненні контрольної влади // Вісник УАДУ. – 2002. – № 3. – С. 39-47.

 33. Сушинський О. І. Інститут державної служби в Україні: поняття та законодавче регулювання // Акт. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – Д.: Дніпропетровський регіональний інститут УАДУ при Президентові України, 2002. – Вип. 3(9). – С. 216-229.

 34. Сушинський О. І. До питання про суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 11. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, Оптіум, 2002 – С. 122-132.

 35. Сушинський О. І. Правові засади місцевого самоврядування в аспекті громадянського суспільства // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики): Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів 4-5 березня 2002 р.) – Львів: Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла – Наукове товариство ім.. Шевченка, 2003. – С. 40-46.

 36. Сушинський О. І. Правові проблеми призначення на посади керівництва центральних органів виконавчої влади // Вісник УАДУ. – 2002. – №4. – С. 276-280.

 37. Сушинський О. І. Організаційно-правові інститути а аспекті розвитку державної служби // Статистика України. – 2003. – № 1(20). – С. 42-47.

 38. Сушинський О. Організаційно-правові засади виконавчої влади // Ефективність держ. упр.: Зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ УАДУ. – 2002. – Вип. 1/2 – С. 44-51.

 39. Сушинський О. І. Ідея політичної реформи в Україні // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2003 р. / За заг. ред. А. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч. 2. – С. 455-458.

 40. Сушинський О. І. Ідеї та принципи реформування політичної системи в Україні // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євро інтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 1. – С. 505-507.

 41. Сушинський О. Процесуально-правова форма як необхідна умова здійснення державної влади та місцевого самоврядування // Ефективність держ. упр.: Зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ УАДУ. – 2003. – Вип. 3 – С. 191-198.

 42. Сушинський О. І. Правові проблеми поєднання посад в органах виконавчої влади з представницьким мандатом // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ, 2002. – № 3(14). – С. 42-49.

 43. Сушинський О. І. Центральні органи виконавчої влади України: актуальні питання статусу // Центральні органи виконавчої влади України: нормативно-правове регулювання / Упорядник О.І.Сушинський. – Л.: ЛРІДУ УАДУ. – 2003. – С. 5-21.

 44. Сушинський О. І. Влада: зміст поняття // Ефективність держ. упр.: Зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ НАДУ. – 2003. – Вип. 4 – С. 91-97.

 45. Сушинський О. І. Ресурси в аспекті гарантій ефективного здійснення влади // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. / За заг. ред. А. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – Ч. 1. – С. 124-127.

 46. Сушинський О. І. Розмежування компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Менеджмент у ХХІ столітті: розвиток організацій та управління персоналом: Матеріали науково-практичної конференції 16 квітня 2004 р. / За заг. ред. А. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – – С. 138-143.

 47. Сушинський О. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг // Ефективність держ. упр.: Зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ НАДУ. – 2004. – Вип. 5. – С. 243-255.

 48. Сушинський О. І. Правові засади компетенції держави та місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг // Життя і право. – 2004. – № 5. – С. 43-50.

 49. Сушинський О. І. Законодавчі аспекти компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг // Життя і право. – 2004. – № 6. – С. 25-30.

 50. Сушинський О. І. Зміни статусу державних навчальних закладів: аналіз практичної ситуації в місті Львові // Життя і право. – 2004. – № 7. – С. 4-11.

 51. Сушинський О. І. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо зміни статусу вищих навчальних закладів // Життя і право. – 2004. – № 8. – С. 34-42.

 52. Сушинський О. І. Ресурси гарантій інституційної компетенції щодо національної безпеки в аспекті політичної реформи // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-правові проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю , Київ, 28 трав. 2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 322-324.

 53. Сушинський О. І. Доповідь на науково-практичній конференції // Дисципліна і контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади: Матеріали наук.-практ. конф., Київ, 25 черв. 2004 р. / За заг. ред. В.І. Лугового, Ф.Т. Панасюка. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – С. 196-197.

 54. Сушинський О. І. Політика держави: компетенційно-ресурсний аспект // Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (27 січня 2005 р.)  / За заг. ред. А. О. Чемериса: У 2. ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Ч. 2. – С. 100-105.

 55. Сушинський О. І. Інститут президентства в Україні в аспекті конституційної реформи // Життя і право. – 2005. – № 3. – С. 28-35.

 56. Сушинський О. І. Компетенція Центральної виборчої комісії в аспекті правової позиції // Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України “Про вибори Президента України у редакції 2004 року: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – С. 32-47.

 57. Сушинський О. І. Рада національної безпеки і оборони України – конституційно-правовий статус // Вибори та демократія. – 2005. – № 4(6). – С. 23-32.

 58. Сушинський О. І. Конституційна відповідальність і досконалість законодавства в аспекті захисту виборчих прав // Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – С. 124-141.

 59. Сушинський О. І. Україна–НАТО: компетенційні питання інтеграції // Україна–НАТО: нормативно-правове регулювання інтеграції: Хрестоматія / Упорядник О.І. Сушинський. – Львів: Ліга-Прес, 2005 – С. 6-25.

 60. Сушинський О. І. Сутність правової держави в інформаційному суспільстві // Управління та інформаційні технології у правовій державі: Збірник матеріалів науково-практичної конференції 26 травня 2005 року. Серія: Юридичні науки. – Львів: Ліга-Прес, 2006 – С. 5-15.

 61. Сушинський О. І. Публічна інформація та сутність кадрової компетенції Президента України // Управління та інформаційні технології у правовій державі: Збірник матеріалів науково-практичної конференції 26 травня 2005 року. Серія: Юридичні науки. – Львів: Ліга-Прес, 2006 – С. 36-46.

 62. Сушинський О. І. Конституційна солідарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія. – 2006. – № 1(7). – С. 64-71.

 63. Сушинський О. І. Конституція України в аспекті концепції компетенційно рівноважного конституційного ладу // Вибори та демократія. – 2006. – № 2(8). – С. 73-82.

 64. Сушинський О. І. Україна в інтеграційних процесах: конституційно-компетенційний аспект // Деякі аспекти в наукових підходах до євроатлантичної інтеграції України: Матеріали Регіональної науково-теоретичної конференції “Український шлях в НАТО і Європейський Союз” (Львів, 19 жовтня 2006 р.) – Львів, ЛІЕТ, 2006. – С. 51-64.

 65. Сушинський О. І. Конституційна субсидіарна відповідальність: концептуальний аспект // Вибори та демократія. – 2006. – № 3(9). – С. 51-59.

 66. Сушинський О. І. Компетенція Президента України щодо Національної академії державного управління при Президентові України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. О.І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2006. – Вип. 1. – С. 85-103.

 67. Сушинський О. І. Конституційна відповідальність Президента України в аспекті гарантії конституційного ладу // Вибори та демократія. – 2007. – № 2(12). – С. 83-91.

 68. Сушинський О. Який суд уповноважений «судити» Президента? // Правовий тиждень. – 2007. – № 30(51). – С. 5.

 69. Сушинський О. Верховна Рада зупинена незворотно // Юридичний Вісник України. – 2007. – № 30(630). – С. 7.

 70. Сушинський О. І. Конституція України в аспекті конституційних доктрин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. О.І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – Вип. 2. – С. 114-126.

 71. Сушинський О. І. Приватизація Львівського технікуму радіоелектроніки в аспекті компетенції та інтересів держави // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. О.І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – Вип. 2. – С. 212-234.

 72. Сушинський О. І. Акти Президента України в аспекті адміністративного судочинства // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 35 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип.. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 255-258.

 73. Сушинський О. І. Становлення нової доктрини Конституції України // Вибори та демократія. – 2007. – № 4(14). – С. 25-29.

 74. Сушинський О. І. Юридична відповідальність публічних службовців в аспекті демократизації державного управління // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (4 квітня 2008 р. м. Львів): У 2 ч. / За наук. ред. проф. В.С. Загорського та доц. В.А. Ліпінцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1. – С. 6-10.

 75. Сушинський О. І. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія. – 2008. – № 1(15). – С. 58-64.

 76. Сушинський О. І. Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави. – Економічний Часопис-XXI. – 2008. – № 3-4. http://soskin.info/ea.php?pokazold=200818&n=3-4&y=2008.

 77. Сушинський О. І. Права громадян у сфері виконавчої влади: доктринальний аспект адміністративного права // Вибори та демократія. – 2008. – № 2(16). – С. 81-84.

 78. Сушинський О. І. Третейське судочинство в аспекті доктрини публічної влади. – // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – С. 16-26.

 79. Сушинський О. І. Конституційна реформа в Україні у доктринальному аспекті // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина 1. – С. 46-50.

 80. Сушинський О. І. Конституційна відповідальність в аспекті демократизації державного управління // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 3 (І) спецвипуск. – С. 36-38.

 81. Сушинський О. І. Судова юрисдикція актів Президента України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 4 (28). – С. 65-70.

 82. Сушинський О. Освітня політика відповідальної держави: аналіз умов прийому до вищих навчальних закладів // Суспільна політика та стратегічний менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 23-35.

 83. Сушинський О. І. Компетенція та відповідальність місцевих органів влади у сфері комунальних послуг // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. проф. О. І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – Вип. 3. – С. 102-124.

 84. Сушинський О. Демократичне врядування в аспекті доктрини відповідальної держави // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р. м. Львів): У 2 ч. / За наук. ред. проф. В. С. Загорського та доц. В. А. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Ч. 1. – С. 6-10.

 85. Сушинський О. І. Дострокове припинення повноважень парламенту в аспекті конституційної відповідальності // Вибори та демократія. – 2009. – № 1(19). – С. 74-83.

 86. Рабінович П., Сушинський О. Юридична відповідальність: загальнотеоретичні проблеми // Вибори та демократія. – 2009. – № 2(20). – С. 68-76.

 87. Сушинський О. І. Відповідальність держави в аспекті гарантії третейського судочинства. – // Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ARD) в Україні: Матеріали Другого Львівського міжнародного форуму (Львів, 26-29 травня 2009року). – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – С. 24-35.

 88. Сушинський О. І. Конституційна відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія. – 2009. – № 3(21). – С. 36-45.

 89. Сушинський О. І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України: інституціональний аспект // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 105. – С. 19-31.

 90. Сушинський О. І. Відповідальність держави у бюджетному процесі в аспекті гарантії розвитку регіонів і громад // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Економічні науки» / За заг. ред. проф. М. В. Римара. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – Вип. 4. – С. 67-81.

 91. Сушинський О. І. Конституційні доктрини: відповідальність в аспекті засад // 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становленні і розвитку українського державотворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. С. 268-272.

 92. Сушинський О. І. Відповідальність держави та рівний доступ в аспекті засад законодавства про освіту // Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України. Тези науково-практичної конференції. 27-28 травня 2010 року. К.: Нора-Друк, 2010. – С. 185-187.

 93. Сушинський О. І. Правова відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія. – 2010. – № 2-3(24-25). – С. 83-91.

 94. Сушинський О. І. Конституційні засади гарантії альтернативного вирішення спорів // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ARD: матеріали Третього Львівського міжнародного форуму (Львів, 27-28 травня 2010 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – С. 82-93.

 95. Сушинський О. І. Правоохоронні органи: нормативно-інституційний аспект // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. проф. О. І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – Вип. 4. – С. 85-104.

 96. Сушинський О. І. Проблемні питання компетенції місцевих рад у законі про місцеві вибори // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / За заг. ред. проф. О. І. Сушинського. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – Вип. 4. – С. 273-289.

 97. Сушинський О. І. Конституційно-правова відповідальність в аспекті гарантій виборчих прав // Виборче право України : стан, шляхи та перспективи вдосконалення / Матеріали засідань науково-практичного семінару з проблем виборчого законодавства України. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – С. 185-196 (263 с.)

 98. Сушинський О. І. Правоохоронна організація у доктринальному аспекті публічної влади та управління // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика [Текст] : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011 р. м. Львів) : пленарне засідання / за наук. ред. проф. В. С. Загорського та доц. В. А. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 50-65.

 99. Сушинський О. І. Компетенція органів публічної влади: конституційно-правові засади медіації // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Четвертого львівського міжнародного форуму (Львів, 26-27 травня 2011 року). – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2011. – С. 174-195.

 100. Сушинський О. І. Відповідальність суспільства та громадянина у праві безпосередньої демократії // Вибори та демократія. – 2011. – № 3(29). – С. 63-74.

 101. Сушинський О. І. Адміністративна відповідальність в аспекті загальної концепції правової відповідальності // Збірник наукових праць «Адміністративне право України : стан і перспективи розвитку» (м. Київ, 23-24 вересня 2011 р.) // Ред. колегія : О. Ф. Андрійко (голова ред. кол.), В. П. Нагребельний, А. А. Пухтецька (відп. секр.), Л. Є. Кисіль, Ю. С. Педько, Н. В. Хорощак, В. Дерець, А. В. Кірмач, Л. В. Люлька. – К., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. — С. 168-176.

 102. Сушинський О. І. Публічна служба в аспекті конституційної відповідальності // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 506-510.

 103. Сушинський О. І. Організація публічної служби в аспекті загальної концепції правової відповідальності // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя галузі науки “Державне управління”. – К. : НАДУ, 2012. – С. 21-23.

 104. Сушинський О. І. Відповідальна республіка: доктринальні засади Конституції України // Модернізація системи державного управління : теорія та практика [текст] : матеріали наук. – практ. конф. за міжнар. участю, (20 квітня 2012 р.) : пленарне засідання / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 82-98.

 105. Сушинський О. І. Медіація в організації публічної влади та управління // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму (Львів, 24-25 травня 2012 року). – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 211-221.

 106. Сушинський О. І. Конституційно-правова відповідальність органів адміністрування виборчим процесом // Право України. – 2013. – № 5(29). – С. 191-200.

 107. Сушинський О. І. Конституція України в аспекті доктринальної новизни // Модернізація системи державного управління : теорія та практика [текст] : матеріали наук. – практ. конф. за міжнар. участю, (5 квітня 2013 р.) : пленарне засідання / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 70-84.

 108. Сушинський О. І. Медіація в адміністративному процесі // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30-31 травня 2012 року). – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 211-221.Монографії


 1. Сушинський О. І. Інститут президентури в Україні. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 90 с.

 2. Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: Монографія. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.

 3. Сушинський О. І. Місцеве самоврядування: регламент представницьких органів. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 76 с.

 4. Сушинський О. І. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні засади статусу та діяльності виконавчих органів: Монографія. – Львів: ПТВФ “АФІША”, 2003. – 176 с.

 5. Сушинський О. І. Компетенція держави та місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг: концепція та практика: Монографія. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 156 с.

 6. Сушинський О. І. Україна–НАТО: організаційно-правові аспект інтеграції: Монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2005 – 96 с.

 7. Сушинський О. І. Львів – місто культурної спадщини: концептуально-правовий аспект закону: Монографія. – Львів: Ліга-Прес, 2006 – 148 с.

 8. Сушинський О. І. Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу : монографія. / Сушинський О. І. – Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2010. – 248 с.

 9. Сушинський О. І. Юридична відповідальність у контексті демократизації публічної влади / Демократичні засади державного управління та адміністративне право : Монографія / [Кол. Авт.: Шемшученко Ю. С., Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О., Нагребельний В. П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – С. 300-306. (496 с.).

 10. Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації: статус і організація діяльності [Текст]: монографія. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 82 с.

 11. Сушинський О. І. Контроль і відповідальність державного службовця / Державна служба : підручник : у2 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України ; редкол. Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 82-117 (348 с.).


Науково-методичні видання, навчальні посібники, підручники

 1. Сушинський О. І. Організація та діяльність органів виконавчої влади України: Навчальна програма та методичні рекомендації до модуля. – Львів: Вид-во ЛФ УАДУ, 2001. – 80 с.

 2. Сушинський О. І. Президент України: статус та організація діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 68 с.

 3. Сушинський О. І. Кабінет Міністрів України: статус та організація діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 76 с.

 4. Сушинський О. І. Центральні органи виконавчої влади: статус та організація діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 80 с.

 5. Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації: статус та організація діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 112 с.

 6. Україна–НАТО: нормативно-правове регулювання інтеграції: Хрестоматія / Упорядник О.І. Сушинський. – Львів: Ліга-Прес, 2005 – 200 с.

 7. Регламентне право України. Том 2. Хрестоматія / Автор-упорядник О. І. Сушинський. – Львів: Ліга-Прес, 2006 – 456 с.

 8. Сушинський О. І. Право інтелектуальної власності [Текст]: навч.-метод. посібн. / О. І. Сушинський. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012 – 148 с.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка