Ольга Третяк Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесіСторінка10/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. Передбачення

– Назву твору зможете дізнатися, коли здогадаєтесь, яке слово пропущене.Кожна
повинна

– Так, ми будемо читати оповідання В. О. Сухомлинського „Кожна людина повинна”.

– Хочу зосередити вашу увагу, що це не простий заголовок. У ньому велика філософія і мудрість.

– Прочитайте це речення з любов’ю і ніжністю.

3. Робота в групі. Гра Ми мудреці

– Уявіть себе мудрецями і спробуйте здогадатися яких слів не вистачає, щоб вийшло мудре відкриття?
Ти
родився, але
повинен стати

– Так, велике спасибі!Ти людиною родився, але людиною повинен стати.

4. Мікрофон’’

– Які ви знаєте приказки чи прислів’я про людські чесноти?(„Світ не без добрих людей”. „Гляди не забудь людиною будь”, „Поспішиш – людей насмішиш”, „Біда людей єднає”, „Як ми до людей, так і люди до нас”, „Не одяг красить людину, а добрі діла”, „Хто людям добра бажає, той і собі має”).

ІІІ. Осмислення знань

1. Читання з передбаченням

а) читання вчителем першої частини

– Як ви вважаєте, про що запитав Петрик маму?(Учні висловлюють свої припущення.)

б)читання вчителем другої частини

– Що відповість на питання Петрикова мама? Що ж повинна дитина?(Учні висловлюють свої міркування.)

в) читання вчителем третьої частини.

– Чиї припущення справдилися?2. Самостійне читання

3. Словникова робота

– Які слова ви не зрозуміли? Поясніть вислів „Вести поїзд”?4. Читання в особах

5. Бесіда за змістом прочитаного

– Як звати головного героя оповідання?

– Куди їхав Петрик з мамою?

– Що ж означає БУТИ ЛЮДИНОЮ?ІV. Рефлексія

1. ”Мікрофон”

– Якими вас бачать батьки у майбутньому?

– Чи відрізняється те, що хочуть батьки, від того, якими ви хочете стати?

– Що спільного у ваших бажаннях?

– Як би ви були батьком (чи матір’ю,) якими б ви хотіли бачити ваших дітей?

2. Асоціативний кущ

– Якими якостями має бути наділена людина?(Учитель разом з учнями складає асоціативний кущ.)
ЧЕСНІСТЬ ВІРНІСТЬ

ДОБРОТА МУДРІСТЬ

СКРОМНІСТЬ ЄДНІСТЬ

МИЛОСЕРДЯ ЛЮДИНА ЛЮБОВ

НІЖНІСТЬ ТУРБОТЛИВІСТЬ

БЕЗКОРИСЛИВІСТЬ ЧУЙНІСТЬ

3. Визначення головної думки твору

– Яке з прислів’їв виражає головну думку твору?

„Добро добром згадують”

„Доброму скрізь добре”

„Гляди, не забудь: людиною будь! ”

4. Робота в парах. Гра Сад добрих справ

– Намалюйте дерево життя з плодами. Кожен плід на цьому дереві – якась добра справа, яку ви мрієте зробити.(З дитячих робіт складається виставка „Сад добрих справ”).

V. Підсумок. Оцінювання.

– Чого навчилися на уроці

– Про що розкажете своїм батькам?

VІ. Домашнє завдання (за вибором учнів)

1. Переказати оповідання.

2. Підібрати прислів’я до теми.

3. Придумати продовження історії життя Петрика.Використані джерела

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с. С.65

2. Бех І.Д. Виховання особистості: [підручник]. І.Д. Бех – К.: Либідь, 2008. – 848 с. С.125

3. Гаряча С.А. Етичний калейдоскоп: Метод. Посібник. – Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2009. – 95 с.

4. Докукина Е. М. Взаимодействие школы и семьи в формировании нравственных основ поведения младших школьников: Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. / АПН Украины – К., 1993. – 176 с.С.158 - 161.

5. Енциклопедія освіти ⁄Академія педагогічних наук України; гол. ред. В.Г. Кремінь. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.


6. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: [метод. посіб.] ⁄авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.:А.П.Н.., 2002. – 136 с.- С.48
7. Киричок В.А. Основи гуманістичної моралі: Метод. Посібник. – Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2009. - 157

8. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2003. – С. 111 – 119

9. Петрова В.И., Трофимова Н.М., Хомякова И.С., Стульник Т.Д. Азбука нравственного взросления. – СПб.: Питер, 2007. – 304с
10. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: [посібник для вчителів і методистів початкового навчання] / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., переробл. – К.:Богданова А.М., 2009. – 226 с. - С. 84

11. Сухомлинський В.О. Дисципліна і самодисципліна. Відповідальність перед колективом і перед самим собою ⁄ В. О. Сухомлинський ⁄⁄ Вибрані твори в 5-ти т. – К.,т1977. - Т.3. – 670 с.

12. Сухомлинський В.О. Народження добра / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: в 5-ти т. – К., 1977. – Т.5. – 639 с.

13. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – Харьков: Фолио, 2000. – 464 с.


14. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). 3-е изд. – М.: Генезис, 2009. – 344с
15. Щуркова Н.Е., Мухин М.И., Желаннова А.В. Новое воспитание в новой школе ⁄ под общ. ред. Н.Е. Щурковой. – М.: АРКТИ, 2012. – 264 с. С.201.
16.Юлина Н.С. Философия для детей. – М.:„Канон+” РООИ „Реабилитация”, 2005. – 464 с. – (Современная философия) - С.164

17.cito-web.yspu.org/link1/metod/met40/node10.html

Зміст

1.Програма „Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини”………………………………………………………………….

2. Зразки тренінгових занять з виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів ………………………………………………..

3. Підвищення психолого-педагогічної культури батьків для виховання у дітей ціннісного ставлення до людини……………………………………..

4. Тексти для читання у родинному колі………………………………

5. Тренінг для батьків майбутніх першокласників……………………………..

6. Методи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів початкової школи………………………………………………………………..

7. Методика індивідуального підходу до молодших школярів з виховання ціннісного ставлення до людини………………………………………

8. Курс за вибором „Виховання у вчителів ціннісного ставлення до людини” .

9. Тренінг для вчителів: „Виховання ціннісного ставлення до людини у вчителів”……………………………………………………………………..

10. Список рекомендованої літератури для вчителів початкових класів для самостійного опрацювання по темі: „ Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини”………………………………………………..

11. Тексти для читання на уроках з позакласного читання та у сімейному колі…………………………………………………………………………………..

12. Морально-етичні ситуації…………………………………………………….

13. Програма педагогічного спостереження……………………………………

14. Показники, які розкривають рівні вихованості ціннісного ставлення до людини кожного учня…………………………………………………

15. Методики педагогічного дослідження…………………………………

16. Відомість про зріз рівня вихованості ціннісного ставлення до людини у молодших школярів……………………………………………………………..

17. Анкета для учня…………………………………..

18. Анкета для батьків………………………………………..

19. Урок навчання грамоти: Звук [ц], [ц'], буква „це”. Читання складів, слів зі звуками [ц], [ц']. Звукове моделювання……………………………………..

20. Урок читання 2 – й клас: Василь Сухомлинський „Сома дочка”………

21. Урок з позакласного читання 2 – й  клас: Василь Сухомлинський. „Добре, що сонечко сяє”………………………………………………………………….

22. Урок з позакласного читання 3 – й  клас: Василь Сухомлинський ”Кожна людина повинна”………………………………………………………..

23. Використані джерела…………………………………………………


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка