Округлення, порівняння, додавання і віднімання десяткових дробівСкачати 71.18 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір71.18 Kb.
Урок-гра

«Сходження

на пік Знань»

5 клас

Тема: Округлення, порівняння, додавання і віднімання десяткових дробів.
Мета: Закріплення і повторення умінь і навичок округлювати, порівнювати, додавати і віднімати десяткові дроби.
Тип уроку: контроль знань учнів.
Обладнання: планшет з гірським пейзажем; маршрут сходження; картки-завдання; таблиця для виставлення балів за результатами конкурсів.
За тиждень до проведення уроку учням було дано запитання, на які потрібно знати відповідь.

1. Наведіть приклад декількох звичайних правильних дробів із знаменниками 100, 1000, 1000000 і запиши їх у вигляді десяткових дробів.

2. Наведіть приклад декількох неправильних звичайних дробів із знаменниками 10, 100, 1000, 10000 і запишіть їх у вигляді десяткового дробу.

3. Із скількох частин складається десятковий дріб? Назви їх.

4. Назви чотири перших розряди десяткового дробу.

5. Як порівнюють десяткові дроби?

6. Сформулюйте правило округлення десяткових дробів.

7. Що станеться з десятковим дробом, якщо до нього справа приписати один або кілька нулів?

8. Сформулюйте правила додавання і віднімання десяткових дробів.

9. Сформулюйте переставну і сполучну властивість додавання.

10. Розкажіть, як знайти периметр прямокутника, трикутника, квадрата. 11.Що називається рівнянням, коренем рівняння?

12.Як знайти невідомий доданок, невідоме зменшуване, невідомий від'ємник?

Урок починається з вступного слова вчителя, який знайомить учнів з правилами гри і маршрутами сходження.

На дошці вивішений планшет з мальовничим гірським пейзажем, на якому нанесено маршрут сходження і привали. Збоку знаходяться кармани, в яких поміщені карточки із завданнями, які потрібно виконати на цьому привалі.

Клас поділено на дві команди, в кожній вибрано капітана. Також кожна команда має емблему.


Учні сидять за партами так, щоб члени однієї команди сиділи на одному ряді. Два ряди - дві команди.

Кожна команда має одну велику емблему, що знаходиться на першій парті і декілька маленьких, для помічання привалів на планшеті, які вже пройшла команда. На кожному привалі, кожен учень одержує завдання і, виконавши його правильно, приносить своїй команді певну кількість балів. Відповіді оцінюються журі.

В журі знаходиться таблиця, в якій список команди і номера завдань.


Прізвище та ім'я учня

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість балів

Оцінка

Старт
Діти, ми починаємо сходження на пік Знань і для того, щоб наше сход­ження було вдалим, треба провести розминку.

Розминка проводиться у вигляді естафети для обох команд одночасно. Команди стають в колону один за одним (до 5 хв).

1. Порівняй дроби

0,42< 3,5 0,34 < 2,7

14,3 > 14,29 12,2 > 12,19

8,04 < 8,1 7,03 < 7,2

1,23 < 1,231 1,25 < 1,255

32,403 < 402,405 48,309 < 450,309

4,44 < 4,444 5,55 < 5,555

7,405 = 7,4050 9,309 = 9,3090

20,0022 < 20,00222 30,0033 < 30,00333

0,0004 < 0,000410, 0009 < 0,00091


2. Округли:

а) до одиниць

11,67≈ 12 27,58 ≈ 28

4,19 ≈ 4 3,27 ≈ З
б) до десятих

2,07 ≈ 2,1 5,08 ≈ 5,1

3,58 ≈ 3,6 3,39 ≈ 3,4
в) до сотих

0,3969 ≈ 0,40 0,2978 ≈ 0,30


3. Виконайте дії

3,7 + 2,1=5,8 2,3 + 3,5 = 5,8

10,2 + 4,8 = 15 7,7 + 10,3 = 18

7,8 - 0,3 = 7,5 6,9 - 0,4 = 6,5

17,7-2,9 = 14,8 15,5-3,8 = 11,7
Місто Правилоград
Діти, розминка закінчилась, як я бачу кожна команда готова розпочинати сходження. На висоті 200 м над рівнем моря у долині розмістилося мальовниче місто Правилоград, щоб зупинитись в ньому на перепочинок, потрібно добре знати правила. Один учень дістає з кармана завдання.


а+ 3,2 = 4,7


Вчитель. Дивлячись на цей малюнок, діти, ви повинні придумати запитання і від футболити комусь з іншої команди. Якщо той учень, якого назвали, не відповідає на нього, то йому допомагає хтось інший з цієї ж команди. Після цього команда, що відповідала, задає своє запитання і т.д.

1. Що ти бачиш на картці? (рівняння)

2. Що називають рівнянням?

3. Що називають коренем рівняння?

4. Як знайти невідомий доданок?

5. Як додати десяткові дроби?

6. Чому дорівнює а? (а = 4,7 - 3,2 = 1,5)

7. Як називають числа при додаванні?

8. З скількох частин складається десятковий дріб?

9. Що станеться з сумою, якщо до обох доданків додати 3,5?

10.Що станеться з сумою, якщо до першого доданка додати 3,5, а від

другого відняти 1,5?

По декілька чоловік з команди працюють на листочках.
Продовж речення

1. Від перестановки доданків сума ...

2. Зменшуване, від'ємник і ...

3. Щоб знайти невідоме зменшуване треба до ...

4. З двох дробів з різною цілою частиною більший той, у якого ...
Діти, чи приємно ви відпочили в місті Правило граді. Ну от і добре, а тепер вперед!
Привал Рівняння

Капітани отримують по 9 рівнянь різної складності, вони повинні розподілити між членами команди їх так, щоб кожний зміг з ним справитися і принести команді певну кількість балів.1)а + 0,07 = 1,59 6)х + 329,88 = 21,44 + 402,32

2)в + 0,08 = 3,38 7)32,78-х = 24,752 -14,329

3)х-27,5 = 3,2 8)3,2а + 7,5 -0,7а = 100

4)25,42-х = 4,78 9)(7,12 + х)-6,22 = 24

5)х-32,4 = 5,3 10)12,5a-8,3a + 5,8a = 100
Чотири останні рівняння написані на дошці і учні, які їх розв'язували коротко пояснюють хід розв'язання. За це їм нараховується по 1 балу додатково. Або учні, які розв'язували рівняння на 4 або 3 можуть отримати додатково 1 бал, якщо пояснять розв'язок рівняння на 5.
Привал Всезнайка

1. Збільшить число 0,12 на 2,5

0,26 на 3,2

0,34 на 2,1

0,47 на 3,2. (1 бал)
2. Зменшіть число 2,25 на 0,129

3,44 на 0,236

5,32 на 0,144

7,98 на 0,329 (1 бал)


3. Додайте 0,134 до 2,555

0,241 до 3,658

0,129 до 0,899

0,234 до 4,667(1 бал)


4. Відніміть 0,19 від 2,666

0,21 від 3,668

0,17 від 0,899

0,23 від 3,529(1 бал)


5. Розв'яжіть усно рівняння

х +2,3 = 4,7

х-3,3 =7,2

х-0,2 = 0,12

х + 3,2 = 7,4
Діти! Сніговик нам залишив листа: „Любі діти! Я не дуже дружу з усякими там дробами, тому вони на мене розгнівалися, всі коми кудись зникли. Допоможіть мені виправити такі рівності, поставте кому там, де потрібно.

52 + 18 = 7 (5,2+ 1,8 = 7) 1 бал

736 - 336 = 4 (7,36 - 3,36 = 4)

3 + 108 = 408 (3 + 1,08 = 4,08)

839 - 539 = 3 (8,39 - 5,39 = 3)

77 + 13 = 9 (7,7 + 1,3 = 9)

63 - 27 = 603 (6,3 - 0,27 = 6,03)

57 – 4 = 17 (5,7- 4 = 1,7)

Кожна дитина одержує одну рівність
Знайти картки з рівними дробами:

0,24 ; 24 ; 3,76; 3,076; 3 76 ; 0,024; 3 76­ ; 24

1000 100 1000 100
Привал Задачка
Кожна команда отримує макет місцевості і задачу.

У Сніговика біда! Коли він спить, зайці крадуть моркву і він часто залишається без носа. Допоможіть Сніговику розмітити ділянку чотирикутної форми для вирощування моркви. Обчисліть довжину огорожі, яку потрібно побудувати. Вкажіть масштаб.


Діти поділяються на групи:

1. Досліджують місцевість.

2. Роблять розмітку.

3. Землеміри - вимірюють довжини сторін чотирикутника.

4. Роблять розрахунки.

5. Швидка допомога.

6. Знаходять у підручнику потрібний розділ.
Вчитель. Діти, ми знаходимося майже на вершині, і зараз ми дізнаємося, яка команда зможе продовжувати свій шлях. Очікується схід лавини і сніжинки поставили перед вами таке завдання, якщо ви з ним справитеся, то вони не допустять зсуву снігу. Прошу до мене вийти капітанів.
Капітанам вручається завдання

Дано числа від 1 до 9. розмістіть їх в кружечках так, щоб сума трьох чисел

вздовж кожної лінії дорівнювала 15,15.

Діти, ви втомилися, давайте перепочинемо. Візьміть чистий аркуш паперу, олівець і намалюйте сніговика. Якщо вам сумно, то і він буде сумний, а якщо вам весело, то і сніговик нехай посміхається. Малюнки підпишіть.Лунає тиха, спокійна мелодія.

Діти малюють. В цей час журі підводить підсумки. Оголошується кількість балів, які отримала кожна команда.Право емблему своєї команди закріпити на вершині Знань надається команді...


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка