Окр “Магістр” зфн київ – 2010 нубіп україниСторінка5/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6

б) при якій ціні товару фірма повинна припинити виробництво?


в) при якій ціні товару фірма отримувала б тільки нормальний прибуток?

г) чому дорівнюють постійні витрати при ціні товару, яка забезпечує фірмі нормальний прибуток?

д) в якому діапазоні цін фірма буде продовжувати виробництво зі збитками?

є) покажіть на графіку криву пропозиції для фірми?

е) при яких цінах товару фірма могла б отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді?

Задача 4

На ринку зерна ціна озимої пшениці становить 27,5 грн. за 1 ц.Дані про витрати фермера при виробництві пшениці наведені в таблиці:

Обсяг виробництва

Витрати, грн.
середні

валові

граничні
Q, тис. ц

АТС

ТС

МС
1

25,5


2

25,0


3

24,5


4

24,0


5

23,5


6

24,0


7

24,5


8

25,0


9

25,5


10

26,0


Визначити, при якому обсягу виробництва фермер забезпечить максимальний прибуток.

Задача 5

Діяльність фірми характеризується такими показниками:P

Q

TR

TC

FC

VC

AC

AVC

MC
1000

5000
15005.50

5.00

Фірма виробляє такий обсяг продукції, що при його збільшенні граничні витрати зростуть.

Потрібно заповнити таблицю і вирішити чи повинна фірма:


 1. збільшити обсяг виробництва;

 2. зменшити обсяг виробництва;

 3. залишити галузь;

 4. нічого не змінювати.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Правило максимізації прибутку для конкурентної фірми полягає у

виробництві такого обсягу продукції, щоб:

а) граничний дохід перевищував граничні витрати;

б) загальний дохід дорівнював загальним витратам;

в) граничний прибуток дорівнював нулю;

г) ціна перевищувала граничні витрати.

2. Найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції такий із ринків:

а) сталі; г) акцій і облігацій;

б) послуг перукарень; д) бензину.

в) автомобілів;3. Якщо ціна продукту недостатня, щоб відшкодувати середні витрати на

його виробництво, то фірма повинна:

а) якнайшвидше зупинити виробництво;

б) продовжувати виробництво до рівня, де Р=МС, якщо
Р > AVC;

в) вибрати нову технологію;

г) продовжувати виробництво доти, поки ціна відшкодовує всі постійні витрати.

4. Конкурентна фірма збільшуватиме виробництво продукції, щоб

максимізувати прибуток, за умови:

а) МС > MR; в) MR > MC;

б) МС = MR; г) MR = AFC.

5. У короткостроковому періоді конкурентна фірма, яка максимізує прибуток або мінімізує збиток, не продовжуватиме виробництво, якщо:

а) ціна продукту нижча від мінімальних середніх витрат;

б) середні постійні витрати перевищують ціну продукту;

в) ціна продукту нижча мінімуму середніх змінних витрат;

г) ціна продукту нижча граничних витрат;

д) загальний дохід не відшкодовує загальних витрат фірми.6. Якщо граничні витрати перевищують середні витрати за обсягу

виробництва, що максимізує прибуток, то фірма:

а) одержує прибуток;

б) вибирає обсяг виробництва, що відповідає точці, розташованій праворуч від мінімуму кривої середніх витрат;

в) не припинить виробництво;

г) всі попередні відповіді правильні;

д) всі попередні відповіді неправильні.7. Збільшення економічного прибутку на конкурентному ринку не сприяє:

а) розширенню виробництва в діючих фірмах;

б) припливу в галузь нових фірм;

в) підвищенню ринкової ціни продукту;

г) підвищенню цін на використовувані ресурси;

д) виникненню сил, які поступово приведуть цей прибуток до нуля.8. Конкурентній фірмі, яка отримує нульовий прибуток, треба:

а) залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування для задіяних ресурсів;

б) розширювати виробництво і намагатися одержати прибуток;

в) діяти, як і раніше;

г) підняти ціну на свій товар;

д) (б) або (в).9. Якщо менеджери конкурентної фірми не максимізують прибутки, то:

а) акціонери змістять їх із посад;

б) фірму може купити новий власник;

в) фірма виявиться неспроможною залучити капітал з метою розширення;

г) можливі всі наведені варіанти;

д) усі відповіді неправильні.10. Поняття досконалої конкуренції передбачає, що:

а) значна кількість фірм, що оперують у галузі, випускають стандартні товари;

б) є багато покупців, що купують цей товар за поточними цінами;

в) всі продавці та покупці мають повну інформацію про ринок;

г) вхід на ці ринки і вихід з них вільні;

д) всі попередні відповіді правильні.


Тема 9. Монопольний ринок
ЗАДАЧІ
Задача 1
Фірма монополізувала виробництво,маючи такі функції доходу та витрат:

MR = 1000 – 20Q;

TR = 1000Q – 10;

MC = 100 + 10Q.

Скільки продукції і за якою ціною буде продано, якщо:

а) фірма функціонує як проста монополія?

б) фірма функціонує в умовах чистої конкуренції?
Задача 2
Монополіст може продати 10 одиниць товару за ціною 100грн. за одиницю, але продаж 11 одиниць викликає зниження ціни до 99,5грн. Визначити граничний дохід при збільшенні обсягу продажів з 10 до 11 одиниць.

Задача 3

Функція загальних витрат монополіста:

ТС = 100 + 3Q,

функція попиту на продукцію монополіста :

Р = 200 – Q.

Монополіст випускає 20 одиниць продукції. Який розмір його загального доходу? Якщо монополіст виробляє 19 одиниць продукції, як зміниться його прибуток при збільшенні обсягу продукції на одиницю?Задача 4

У таблиці наведені дані про витрати і доходи фірми (грн..)Q

VC

TC

MC

P

TR

MR

0

0

200

-

220

0

-

1

150
150

2052
430390
3
490
1754

345


640
5
615
1426

495125

 1. заповнити таблицю;

 2. за яких значень P і Q прибуток буде максимальним?

 3. еластичний чи ні попит на продукцію фірми.

Задача 6

Функція витрат монополіста TC = 3 Q2.

Його крива попиту P = 1200 – Q.


 1. Якими є ціна та обсяг виробництва, що максимізують прибуток?

 2. Чи буде діяти на ринку монополіст, якщо його обкладено податком у сумі: 50 тис. грн., 100 тис. грн.?

 3. Який прибуток отримає монополіст, якщо йому доведеться сплачувати податок у сумі 40 грн. за кожну реалізовану одиницю?

Задача 7

Фірма-монополіст визначила, що за існуючого попиту на її продукцію функція залежності середнього доходу від обсягу пропозиції описується формулою AR = 10 – Q. Якщо фірма має середні витрати АС = , то яку суму прибутку вона отримає, оптимізуючи випуск в короткостроковому періоді?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Для максимізації прибутку монополіст повинен визначити:

а) граничний дохід і середні витрати;

б) попит і граничні витрати;

в) ціну реалізації;

г) еластичність пропозиції.

2. Кінцевою причиною монопольної влади є:

а) граничний дохід і граничні витрати;

б) еластичність пропозиції;

в) максимізація прибутку;

г) еластичність попиту для фірми.

3. Правило ціноутворення за монопольної влади є таким:

а) ТС/(1+Ed) ; в) МС/(1-Ed);

б) МС /(1+1/ Ed ) ; г) MR/(1+ Ed).

4. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначити будь-яку ціну на свій товар;

б) максимізує прибуток за рівності граничного доходу і граничних витрат;

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-якою ціною;

г) при даній кривій ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни та обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

5. На відміну від конкурентної фірми проста монополія намагається:

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;

б) установити ціну, що відповідає нееластичній ділянці кривої попиту;

в) вибрати такий обсяг виробництва, коли MR = Р;

г) виробляти продукції більше і ціну встановлювати вищу.

6. Монополіст, який максимізує прибуток, знижуватиме ціну на свій товар,

якщо :

а) середні витрати знижуються;

б) витрати на рекламу зростають;

в) граничний дохід вище граничних витрат;

г) граничний дохід дорівнює граничним витратам.

7. Щоб отримати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску, за якого:

а) граничні витрати дорівнюють ціні товару;

б) граничні витрати дорівнюють валовим витратам;

в) граничний доход дорівнює граничним витратам;

г) середні витрати дорівнюють ціні товару.

8. У монополіста граничні витрати, як правило, менші за ціну продукту тому,

що:

а) ціна менша граничного доходу;

б) ціна більша граничного доходу;

в) граничні витрати менші середніх витрат;

г) всі відповіді правильні.

9. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають спільну рису:

а) випускаються диференційовані товари;

б) на ринку оперують багато покупців і продавців;

в) кожна фірма зустрічається з горизонтальною кривою попиту на свій товар;

г) випускаються однорідні товари.

10. Цінова дискримінація – це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) відмінності в оплаті праці за національністю чи статтю;

в) експлуатація трудящих шляхом встановлення високих цін на споживчі товари;

г) підвищення цін на товари вищої якості;

д) всі попередні відповіді неправильні.11. Весь споживчий надлишок присвоює фірма, яка:

а) монополізує ринок;

б) здійснює абсолютну цінову дискримінацію;

в) максимізує різницю між граничним доходом і граничними витратами;

г) сегментує ринок;

д) максимізує валовий прибуток.12. Монополіст – виробник електронного обладнання, випускає і продає такий обсяг продукції, за якого MR = 180 грн.; МС = 100 грн.; АТС = 200 грн. Для максимізації прибутку фірма повинна:

а) підвищити ціну і збільшити обсяг випуску;

б) підвищити ціну і зменшити обсяг випуску;

в) підвищити ціну і зберегти попередній обсяг;

г) знизити ціну і збільшити обсяг випуску;

д) знизити ціну і зменшити обсяг випуску.13. Джерелами монопольної влади є:

а) патенти;

б) авторські права;

в) економія на масштабах;

г) урядові ліцензії;

д) усі згадані чинники.14. Якщо граничні витрати становлять 40 грн., а еластичність попиту (-5), монополіст призначить ціну, що максимізує прибуток:

а) 200 грн.; г) 50 грн.;

б) 80 грн.; д) жодну з наведених сум.

в) 73,33 грн;Тема 10. Олігополія
ЗАДАЧІ
Задача 1
На олігопольному ринку діють два підприємства, що випускають однорідний товар. Обидва підприємства володіють однаковими частками ринку і встановлюють однакові ціни на товар. Інформацію про попит на товар і витрати кожного підприємства наведено у таблиці:

Ціна, грн.

Обсяг попиту, од.

Обсяг випуску,од.

Загальні витрати, грн.

10

5

5

45

9

6

6

47

8

7

7

50

7

8

8

55

6

9

9

65

Використовуючи модель дуополії Курно, визначте:

а) яка ціна на товар буде встановлена на ринку за припущенням, що кожне підприємство впевнене у тому, що конкурент вибере таку ж ціну;

б) який обсяг випуску вибере кожне підприємство?

в) чи з’являться на ринку в довгостроковому періоді нові підприємства?

г) чи є у кожного підприємства стимул встановити на свій товар ціну нижчу, ніж у конкурента? Якщо так, то який це стимул?


Задача 2

На ринку діє дві фірми і досягнуто рівноваги Курно. Ринковий попит має функцію: P = 380 – 4 Q. Постійні витрати обох фірм дорівнюють нулю. Граничні витрати фірми №1 дорівнюють 60 грн., а №2 – 28 грн.

Знайти:

а) функцію реагування фірми №1;б) обсяги виробництва фірм;

в) ринкову ціну продукту;

г) прибуток кожної фірми.

Задача 3

Саудівська Аравія – ціновий лідер серед країн-членів ОПЕК. На ринку попит на нафту заданий рівнянням P = 90 – 2 Q. Обсяг нафти, що пропонується на ринку іншими країнами-членами ОПЕК (крім Саудівської Аравії), дорівнює Qзал. = 0,5 Р. Якщо граничні витрати Саудівської Аравії дорівнюють 10 дол. США, то при якому обсязі виробництва вона максимізує свій прибуток і яку ціну вона встановить? Яким буде ринковий обсяг продажу?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Який з перелічених продуктів ніколи не вироблявся в умовах картелю?

а) нафта;

б) банани;

в) цукор;

г) пшениця;

д) кава.


2. За наявності однорідних товарів сумарний обсяг в рівновазі Курно :

а) дорівнює монопольному обсягу виробництва;

б) менший від монопольного обсягу виробництва;

в) більше від конкурентного обсягу виробництва;

г) перебуває в проміжку від монопольного обсягу до конкурентного обсягу продукції.

3. Принцип ціноутворення “витрати плюс” відображається формулою :

а) AVC + AFC;

б) AFC (1+r);

в) AVC (1+r);

г) AC + AVC (1+r).

4. У моделі ламаної кривої попиту кожна фірма впевнена, що :

а) конкуренти наслідуватимуть всі цінові зміни;

б) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін;

в) конкуренти підтримуватимуть незмінний обсяг виробництва;

г) конкуренти підтримуватимуть ціну на постійному рівні.

5. У моделі домінуючої фірми :

а) одна фірма вибирає ціну для максимізації сумарних галузевих прибутків;

б) одна фірма вибирає ціну з метою витіснити конкурентів з ринку;

в) малі фірми вибирають такі обсяги виробництва, щоб ціна перевищувала їх граничні витрати;

г) домінуюча фірма вибирає власний обсяг виробництва, щоб граничні витрати дорівнювали ціні.

6. Картель діятиме успішно, якщо :

а) попит менш еластичний;

б) виробничі витрати учасників картелю однакові;

в) кожен член картелю виробляє приблизно таку саму кількість, що й інші;

г) усі відповіді правильні.

7. Фірма є олігополістом, якщо :

а) встановлює ціну на рівні МС;

б) йде за ціною лідера;

в) встановлює ціну на рівні AVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

8. Ламана крива попиту для олігополістів обов’язково передбачає :

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої МС;

в) що ціна товару не повинна перевищувати MR;

г) що поведінка фірм не оптимальна.

9. Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищує ціну – ніхто не буде наслідувати такий приклад, то йдеться про:

а) цінову війну;

б) ламану криву попиту;

в) цінове лідерство;

г) високу цінову конкуренцію.

10. Найбільш ймовірно, що учасник картелю міг би збільшити свій прибуток:

а) продаючи свої товари за нижчими цінами, ніж у інших учасників картелю;

б) встановлюючи вищу ціну, ніж у інших учасників картелю;

в) здійснюючи активну нецінову конкуренцію;

г) обмежуючи випуск своєї продукції нижче встановленої квоти, щоб підвищити ціну.

11. Що з наведеного нижче характеризує олігополію і суперечить умовам

досконалої конкуренції :

а) багато покупців;

б) покупці добре поінформовані;

в) декілька продавців;

г) фірми максимізують прибуток.

12. У невеликому місті роздрібна ціна торгівлі меблями найповніше

характеризується як :

а) абсолютно конкурентна;

б) олігополія;

в) монополістично конкурентна;

г) жоден з наведених варіантів не є правильним.

Тема 11. Ринок монополістичної конкуренції
ЗАДАЧІ
Задача 1

Фірма на ринку монополістичної конкуренції проводить інтенсивну рекламну кампанію на телебаченні, в результаті її витрати на рекламу зросли з 240 до 500тис.грн. При цьому крива попиту на продукт фірми змістилася із стану QD=80-P у стан QD=70-0,5P. Граничні витрати фірми дорівнюють 16 грн. Чи успішна рекламна кампанія фірми?Задача 2

Фірма виготовляє овочеві консерви і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний дохід фірми заданий рівнянням: MR=20-2q, а її граничні витрати в довгостроковому періоді (на зростаючому відрізку) – рівнянням MC=3q-10. Якщо мінімальне значення середніх витрат у довгостроковому періоді дорівнює 11 грн., то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми.Задача 3

Річна сума виручки від реалізації продукції фірми становить 1млн грн., а витрати на рекламу – 10 тис. грн. Еластичність попиту за рекламою становить 0.2, а за ціною – (-4). Чи слід фірмі збільшувати витрати на рекламу і до якого рівня?


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


 1. Вільний вхід на ринок і вихід з нього характерний лише для:

а) досконалої конкуренції;

б) олігополії;

в) монополії;

г) монопсонії;

д) монополістичної конкуренції.


 1. Ринки досконалої і монопольної конкуренції схожі тим, що:

а) відсутні перешкоди до вступу в галузь;

б) випускаються однорідні товари;

в) ціна перевищує граничні витрати;

г) попит абсолютно еластичний;

д) усі відповіді правильні.


 1. Рівновага на ринку монополістичної конкуренції у довгостроковому періоді означає,

що:

а) фірми не отримують економічного прибутку;

б) ціни дорівнюють граничним витратам;

в) ціни дорівнюють мінімальним значенням середніх витрат;

г) всі наявні виробничі потужності задіяні.


 1. Фірма на ринку монополістичної конкуренції повинна вийти з галузі, якщо:

а) P

б) AFC=AC;

в) P>AFC;

г) P=AC;


д) P

 1. На відміну від чистої монополії на ринку монополістичної конкуренції:

а) відсутня монопольна влада;

б) відсутня цінова дискримінація;

в) вільний вхід та вихід з ринку;

г) крива попиту на товар фірми має спадний характер. 1. Якщо при певному обсязі виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що:

а) фірма досягла рівноважного обсягу виробництва;

б) фірма не досягла рівноважного обсягу виробництва;

в) фірма отримує економічний прибуток;

г) фірма отримує збиток;

д) правильної відповіді немає.


 1. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам тому, що:

а) фірми виробляють ефективний з точки зору конкурентного ринку обсяг продукції;

б) досягається ефективне з точки зору суспільства використання ресурсів;

в) диференціація продукту веде до кращої реалізації різноманітних смаків споживачів;

г) ціни на цьому ринку не перевищують цін ринку досконалої конкуренції. 1. Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама;

б) надання кредиту споживачам;

в) надання гарантійного обслуговування;

г) сезонний розпродаж товарів. 1. Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним:

а) обмежений контроль над цінами;

б) відносно великі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

в) неможливість впливу на еластичність попиту з боку виробника;

г) використання методів нецінової конкуренції. 1. В умовах монополістичної конкуренції:

а) P>MR;

б) P=MR;


в) Pг) P


11. При високій еластичності попиту на ринку монополістичної конкуренції, фірма

обирає таку стратегію поведінки, яка передбачає:

а) значну зміну обсягу виробництва;

б) незначне маніпулювання цінами;

в) максимальний вплив на еластичність попиту;

г) всі відповіді правильні.

12.Формами диференціації продукту не можуть бути:

а) функціональні особливості товару;

б) часи роботи торгової точки;

в) різні ціни на одну і ту ж товарну групу;

г) зручні форми розрахунків.
Тема 12. Утворення похідного попиту
ЗАДАЧІ
Задача 1
У короткостроковому періоді виробнича функція фірми, яка виробляє продукт R , є такою:

Q(R)=20R-2,5R2 ,

де R- обсяг використання ресурсу.

Ціна готової продукції – 2 грн. за одиницю. Знайдіть функцію попиту фірми на ресурс.Задача 2


Кількість робітників, чол.

Загальний продукт, одиниць

Граничний продукт, грн..

Ціна продукту,

грн.


Загальний дохід,

грн.


Граничний продукт у грошовому вираженні, грн.

1

15
1002

28
1003

38
1004

45
1005

50
1006

53
100


Заповніть таблицю для фірми, яка наймає робітників в умовах конкуренції і реалізує свою продукцію на конкурентному ринку.

Покажіть графічно криву попиту на працю даної фірми.Задача 3

Виручка універсаму дорівнює 30 тис. грн. за умови, коли працює лише один продавець. Кожен наступний продавець збільшує виручку на 2 тис. грн. менше, ніж попередній. Прийнято на роботу 15 працівників. Знайдіть граничний дохід ресурсу і виручку універсаму.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


 1. Попит на ресурс залежить від:

а) ціни продукту, що виробляється за допомогою даного ресурсу;

б) цін ресурсів-замінників;

в) цін взаємо доповнюваних ресурсів;

г) ціни даного ресурсу;

д) всі відповіді неправильні.


 1. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. і купуючи ресурс за ціною 10 грн., то грошове вираження граничного продукту цього ресурсу дорівнює:

а) 2 грн.; б) 5 грн.; в) 10 грн.; г) 20 грн., д) 8 грн.
3. Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:

а) еластичність попиту на вироблену продукцію;

б) частка витрат на ресурс у витратах фірми;

в) технологія виробництва певної продукції;

г) серед наведеного правильної відповіді немає.

4. Фірма досягає мінімального рівня витрат, коли:

а) ціни всіх факторів виробництва однакові;

б) граничні продукти всіх факторів виробництва однакові;

в) граничні продукти факторів виробництва дорівнюють їх ціні;

г) граничні продукти факторів виробництва дорівнюють нулю;

д) всі відповіді неправильні.5. Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, при якому грошовий вираз

граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково отримує максимальний прибуток;

б) отримує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє продукцію з мінімальними витратами;

в) отримує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов’язково отримує максимальний прибуток.

6. Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на

цей ресурс:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається незмінною;

г) можливий з будь-яких наведених варіантів.

7. Зміни в технології виробництва, які ведуть до збільшення граничного продукту

фактора виробництва, викликають зміщення:

а) кривої попиту на фактор ліворуч;

б) кривої попиту на фактор праворуч;

в) точки рівноваги вниз по кривій попиту на фактор;

г) точки рівноваги вгору по кривій попиту.

8. Серед перелічених факторів виберіть такий, що не впливає на еластичність

ринкового попиту на ресурс:

а) частка витрат на ресурс у загальних витратах фірми;

б) еластичність попиту на готову продукцію;

в) технологія виробництва готової продукції;

г) серед перелічених відповідей правильної немає.

9. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з від’ємним нахилом:

а) ефект випуску;

б) ціновий ефект;

в) ефект доходу;

г) ефект заміщення.

10. Якщо в певному виробничому процесі капітал і праця є замінюваними факторами,

то при підвищенні ціни капіталу крива попиту на працю:

а) зміщується ліворуч;

б) зміщується праворуч;

в) стає горизонтальною лінією;

г) залишається без змін.

Тема 13. Ринок праці
ЗАДАЧІ
Задача 1

Фірма діє на досконало конкурентних ринках благ і праці. При заданому обсгу капіталу її виробнича функція має вигляд:

Q = 200 L – 5 L2.

Ставка заробітної плати (W) становить 100 грн., а ціна товару (Р) дорівнює 5 грн. 1. Вивести функцію попиту фірми на працю (LD).

2. Скільки праці буде використовувати фірма (L)?

Задача 2

Фірма є конкурентною на товарному ринку і монополістом на ринку праці. Вона виробляє продукцію за технологією Q = 12 L – L2. Ціна товару – 5 грн. Функція пропозиції праці має вигляд L = 0,1 W – 2.

Визначити, за якою ціною фірма буде купувати працю, яку кількість праці придбає фірма, що максимізує прибуток.

Задача 3

Фірма володіє монопсонічною владою на регіональному ринку праці, але продає готову продукцію на конкурентному ринку. Виробнича функція має вигляд Q = 300 L – L2. Функція пропозиції праці на регіональному ринку: L = 2 W – 160 (W – ціна праці). Ціна готової продукції на ринку – 0,5 грн.

Визначити, яку кількість праці буде використовувати монопсонія, яку ставку зарплати вона встановить, скільки продукції продаватиме та який отримає прибуток.

Задача 4

Заповніть таблицю попиту на працю для фірми, що наймає працю в умовах конкуренції і реалізує свою продукцію на конкурентному ринку.
Одиниці праці,

чол.


Сукупний продукт, шт.

Граничний продукт,

шт.


Ціна продукт,

грн.


Сукупний дохід,

грн.


Граничний продукт у грошовому вираженні, грн.

1

17
22

31
23

43
24

53
25

60
26

65
2


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка