Окр “Магістр” зфн київ – 2010 нубіп україни


Задача 4 У таблиці наведені виробничі можливості випуску військової продукції і цивільних товарівСторінка3/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#10916
1   2   3   4   5   6

Задача 4

У таблиці наведені виробничі можливості випуску військової продукції і цивільних товарів:

а) зобразіть ці дані графічно, поясніть що показують точки на кривій?


Вид продукту

Виробничі альтернативи

A

B

C

D

E

Автомобілі, млн.

0

2

4

6

8

Керовані ракети, тис.

30

27

21

12

0

б) позначте точку G у середині кривої. Що вона показує? Позначте точку Н поза кривою. Що вона показує? Що повинно відбутися перед тим, як економіка зможе досягти рівня виробництва, яке показує точка Н?

в) припустимо, що технологія виробництва керованих ракет удосконалилася, а технологія виробництва автомобілів залишилася незмінною. Накресліть нову криву виробничих можливостей;

г) припустимо, що у виробництві автомобілів відбувався технічний прогрес, а не виробництві ракет ні. Накресліть нову криву виробничих можливостей;

д) накресліть криву виробничих можливостей, що відображає удосконалення технології виробництва обох продуктів.
Задача 5
На основі наведених товарів та послуг складіть пари товарів-субститутів та товарів-комплементів: вершкове масло, автомобілі марки “Шевролє”, послуги з ремонту автомобіля, відеомагнітофон, компакт-диски, телевізор, туалетне мило, анальгін, яловичина, цукор, маргарин, моторне масло, м’ясо птиці, бензин, шампунь, відеокасети, грампластинки, автомобілі марки”Пежо”.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


 1. У людини, що відпочиває і яка має можливість одержати роботу з оплатою від 4 до 6 гривень за годину, альтернативні витрати однієї години дозвілля дорівнюють:

а) 4 гривні;

б) 5 гривень;

в) 6 гривень;

г) 7 гривень. 1. До суб’єктів мікроекономіки не належить:

а) домогосподарство;

б) ринок;

в) фірма;

г) держава. 1. Що з переліченого нижче вивчає мікроекономіка?

а) виробництво у масштабі всієї країни;

б) кількість зайнятих у народному господарстві;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво цукру та динаміка його ціни. 1. Для студентів альтернативними витратами навчання в університеті є:

а) розмір стипендії;

б) максимальний заробіток, що можна одержувати, якщо кинути навчання;

в) витрати держави на освіту середньостатистичного спеціаліста;

г) витрати батьків на освіту студента. 1. Характеристиками економічного блага виступають:

а) спроможність задовольняти потребу;

б) рідкість;

в) цінність;

г) всі відповіді правильні. 1. Столярна майстерня виробляє столи і стільці. При незмінному обсязі

ресурсів можливі такі комбінації загального випуску (шт.) за рік:


Варіанти

Столи

Стільці

А

25

180

Б

30

130

Альтернативні витрати збільшення виробництва столів з 25 до 30 будуть виражатися в стільцях:

а) 180;

б) 130;


в) 50;

г) (180+130)/2 = 155. 1. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем?

а) впливом держави на економіку та зростанням населення Землі;

б) забрудненням навколишнього середовища та існуванням транснаціональних корпорацій;

в) наявністю безробіття та інфляції;

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів. 1. Альтернативні витрати нового стадіону – це:

а) оплата праці охорони та іншого персоналу;

б) ціна будівництва стадіону в майбутньому році;

в) зміна реальної ставки податку, що виплачується з доходів стадіону;

г) ціна інших товарів та послуг, виробництво яких принесене в жертву будівництву цього стадіону. 1. Яке з наведених слів за сенсом найтісніше пов’язане зі словом “економічний”:

а) безкоштовний;

б) рідкісний;

в) багатий;

г) надмірний. 1. Комп’ютер та принтер належать до:

а) благ-комплементів;

б) благ-субститутів;

в) неіндивідуальних благ;

г) суспільних благ. 1. Повне використання всіх ресурсів на кривій виробничих можливостей показує будь-яка :

а) точка, що лежить поза кривою виробничих можливостей;

б) точка, що лежить усередині кривої виробничих можливостей;

в) точка, що лежить на кривій виробничих можливостей;

г) точка, що лежить на кривій виробничих можливостей, у якій досягається найбільш повне задоволення потреб членів суспільства.


Тема 2. Ринок: попит, пропозиція та їх взаємодія
ЗАДАЧІ
Задача 1
У кожному з наступних випадків визначте, чи відбувається зміна в попиті чи зміна обсягу попиту та покажіть це графічно:

а) споживчі витрати зростають, в результаті збільшується збут годинників;

б) пральня підвищує ціни на послуги, в результаті число клієнтів скорочується;

в) пожежі на кавових плантаціях у Бразилії викликають очікування в майбутньому більш високих цін на каву;

г) агітація здорового способу життя у Північній Америці призводить до скорочення попиту на сигарети.
Задача 2
У таблиці наведені дані про ситуацію на ринку відеокасет


Ціна, грн.

8

16

24

32

40

Попит, млн шт.

70

60

50

40

30

Пропозиція, млн шт.

10

30

50

70

90

Накресліть графік попиту і пропозиції відеокасет.

а) яка ситуація складається на ринку – виникне надлишок чи дефіцит відеокасет – при ціні 8 грн. за касету? Визначте обсяг надлишку (дефіциту);

б) виконайте те ж саме завдання за умов, що ціна становить 32 грн. за касету;

в) якою є рівноважна ціна відеокасет на цьому ринку?

г) зростання споживчих витрат збільшило попит населення на відеокасети на 15 млн шт. при тому самому рівні цін. Які будуть рівноважні ціна та обсяг виробництва відеокасет?Задача 3
Крива попиту на товар описується таким рівнянням:

D = 600 – 2Р , крива пропозиції S = 300 + 4Р. Знайдіть ціну та обсяг рівноваги.Задача 4

Покажіть графічно, яка з позицій означає зміну величини пропозиції, яка –зсув кривої пропозиції:

а) у результаті зниження витрат виробництва виробники продають більше автомобілів;

б) внаслідок зниження роздрібних цін на апельсини їх постачання на ринок скорочується;

в) уряд збільшує акцизний податок на спиртні напої;

г) у результаті застосування нової технології збільшується кількість фірм, які виробляють персональні комп’ютери.


Задача 5
Крива попиту на товар описується таким рівнянням: Q= 600- 4P, крива пропозиції: Q = 300+8Р. Які рівноважна ціна та рівноважний обсяг товару? Припустимо, що ціна товару – 15 грн., використайте рівняння для підрахунку дефіциту (надлишку), який виникне.
Задача 6
Загальний обсяг попиту на зерно та загальний обсяг пропозиції зерна на тиждень на продовольчій біржі характеризується даними, що наведені в таблиці:


Попит, т

Ціна за т, грн.

Пропозиція, т

90

600

45

80

630

50

70

690

56

60

750

60

50

810

69

40

860

70

а) якою буде рівноважна ціна та рівноважна кількість зерна?

б) намалюйте графічне відображення попиту та пропозиції товару.

в) припустимо, що уряд встановив верхню межу ціни однієї тонни зерна в 700 грн. Як це вплине на обсяг пропозиції, економічний стан підприємств та їх число на ринку?


Задача 7

Функція попиту на товар має вигляд QD = 15 – 3 P, а функція пропозиції QS = -5 + 2 P. Припустимо, що товар дотується з бюджету у розмірі 2 грн. за одиницю.

Визначити:


 1. надлишок покупця і надлишок продавця до і після впровадження дотації.

 2. загальну суму витрат на дотування товару.

Задача 8

Функція попиту на даний товар має вигляд QD = 4 - P, а функція пропозиції QS = -6 + 4 P. Припустимо, що держава встановила фіксовану ціну за даний товар:

а) 3 грн. за одиницю товару;

б) 1,5 грн. за одиницю товару.

Визначити надлишок попиту і надлишок пропозиції, а також реальний обсяг продажу в стані рівноваги і при фіксованих цінах. В яких із вказаних випадків обсяг пропозиції буде найбільшим?

Задача 9

Функція попиту на товар QD = 8 – P, а функція пропозиції QS = -5 + 2 P. Припустимо, товар оподатковано в розмірі 1 грн. за одиницю, яку сплачує продавець.

Визначити:


 1. ціну для покупця і ціну для продавця з урахуванням податку;

 2. загальну суму податку;

 3. надлишок у покупця і надлишок у продавця до і після оподаткування;

 4. чисті витрати для суспільства.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів зростають, то вони купують більше товарів;

в) крива попиту має позитивний нахил;

г) коли ціна товару знижується, то обсяг покупок зростає.

2. Підвищення цін на матеріали, необхідні для виробництва товару Х, викличе:

а) зміщення кривої попиту вгору праворуч;

б) зміщення кривої пропозиції вгору ліворуч;

в) зміщення кривої попиту і пропозиції вгору;

г) зміщення кривої пропозиції вниз праворуч.

3. Здатність і бажання людей платити за благо відображає такий термін:

а) потреба;

б) попит;

в) необхідність;

г) бажання.

4. Якщо попит знижується, то крива попиту зсувається:

а) вниз і ліворуч;

б) за годинниковою стрілкою;

в) вгору і праворуч;

г) проти годинникової стрілки.

5. Зміщення кривої попиту не викличе зміна такого фактора:

а) смаків і переваг споживачів;

б) розміру або розподілу національного доходу;

в) ціни товару;

г) кількості і віку споживачів.

6. Вдосконалення технології зміщує:

а) криву попиту вгору праворуч;

б) криву попиту вниз праворуч;

в) криву пропозиції вниз праворуч;

г) криву пропозиції вгору ліворуч.

7. Попит і пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої

ролі ціни:

а) на товарному ринку;

б) на ринку ресурсів;

в) на валютному ринку;

г) на будь-якому ринку.

8. Ймовірно, що причиною зниження ціни на продукт є:

а) зростання податків на приватне підприємництво;

б) підвищення доходів споживачів;

в) зниження цін на виробничі ресурси;

г) зниження ціни на супутній товар.

9. Скорочення попиту на товар Х може викликати:

а) зменшення доходів споживачів;

б) підвищення цін на товари-субститути товару Х;

в) очікування підвищення цін на товар Х;

г) скорочення пропозиції товару Х.

Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції
ЗАДАЧІ
Задача 1

Функція попиту: Q = 10 – 2 P. 1. Знайти цінову еластичність попиту при ціні 3 грн.

 2. При яких цінах попит еластичний, нееластичний?

 3. При якій ціні еластичність попиту дорівнює 0,5?

Задача 2

Коефіцієнт цінової еластичності попиту ЕD = -0,3, а коефіцієнт еластичності попиту ES = 0,4. За умов рівноваги споживається 20 одиниць блага за ціною 4 грн.

Вивести функцію попиту і пропозиції за умови, що вони лінійні.

Визначити рівноважний обсяг і ринкову ціну при введенні потоварного податку з виробників у розмірі 2 грн.


Задача 3

Ринок товарного ячменю характеризують такі параметри:

Q = 1200 тис. т.; P = 600 грн. т.; ED = - 0,6; ES = 1,2.

1. Побудуйте функції лінійних кривих попиту та пропозиції.

Якими стануть ціна та обсяг рівноваги на ринку, якщо пропозиція зменшиться на 10%?

Задача 4

Цінова еластичність попиту на продукцію сільського господарства - 0,25, а еластичність попиту по ціні на автомобілі – 5,0. Яка з галузей більше постраждає від скорочення попиту. Поясніть відповідь.


Задача 5

Припустимо, що сім’я купує 100 кг яловичини в рік за ціною 7 грн. Еластичність попиту за ціною становить – 0.5. Розрахуйте обсяг споживання яловичини за умови, що ціна на продукт зросте на 10%.Задача 6
Цінова еластичність попиту на фотоапарати - 0,2. Що стане з обсягом попиту на ці товари, якщо ціна на них збільшиться на 20%.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Цінова еластичність попиту буде вищою:

а) на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

б) у випадках, коли споживачі використовують цей товар з найбільшою користю для себе;

в) чим більші альтернативні витрати виробництва товарів;

г) чим менше необхідний товар споживачеві.
2. Якщо однопроцентне скорочення ціни на товар призводить до

двопроцентного зростання обсягу попиту на нього, то це попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно еластичний.

3. Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

а) зменшенню ціни, поділеній на збільшення обсягу попиту;

б) зміні загальної виручки (в %), поділеній на збільшення обсягу попиту (в %);

в) зменшенню загальної виручки (в %), поділеній на збільшення ціни (в %);

г) зміні обсягу попиту (в %), поділеній на зміну ціни (в %).4. Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію;

г) пряму лінію під кутом 45о.

5. У випадку, коли, незважаючи на зміну ціни товару, загальна виручка не

змінюється, коефіцієнт цінової еластичності:

а) більший одиниці;

б) менший одиниці;

в) дорівнює 0;

г) дорівнює 1.

6. Якщо будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то попит

на цей товар є:

а) абсолютно нееластичним;

б) абсолютно еластичним;

в) еластичним;

г) нееластичним.

7. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то за умов

великого урожаю доходи фермерів:

а) зростуть, оскільки збільшиться обсяг реалізованої продукції;

б) зменшаться, оскільки відносне зниження цін буде більшим,

ніж відносне збільшення обсягу продукції;

в) зростуть, оскільки відбудеться збільшення цін на продукцію,

викликане підвищенням попиту;

г) залишаться незмінними.
Тема 4. Теорія корисності та оптимальний вибір споживача

ЗАДАЧІ
Задача 1
Споживач А вирішує, яким чином розподілити свій дохід між купівлею книг та одягу.

Рисунок показує його бюджетну лінію та криву байдужості. Вкажіть на рисунку такі точки:

а) точку, в якій А максимізує свої потреби;

б) точку, в якій А купує тільки книги;

в) точку такого набору, купуючи який споживач не витрачає весь свій дохід, передбачений на купівлю вказаних товарів;

г) точку, в якій А отримує стільки ж задоволення, що і в точці d, але яка виходить за межі його бюджетних можливостей;

д) точку, в якій А купує тільки одяг;

є) точку, що зображає привабливіший набір, ніж у точці d, але який виходить за межі бюджетних можливостей А.
Одяг
b

v
f
d

U3
U2

a e

W U1

I

0 c КнигиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка