Одеський обласний інститут удосконалення вчителів план роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2015 рікСторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

ПЛАН

роботи Одеського обласного інституту

удосконалення вчителів

на 2015 рік

ОДЕСА –2014 р.«Затверджую»
Директор Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів
Кавалеров В.А
26 грудня 2014 р.ПЛАН

роботи Одеського обласного інституту

удосконалення вчителів

на 2015 рік

Схвалено

рішенням вченої

ради інституту

Протокол № 5

Від 26 грудня 2014 р.

Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів у 2014 році була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програмою діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», державною та регіональною програмами «Вчитель», комплексною програмою «Освіта Одещини на 2011 – 2014 роки» та сприяла подальшому розвитку змісту і форм післядипломної освіти. У цьому напрямку здійснювалась науково-методична, експериментально-дослідна та організаційна робота інституту з педагогічними кадрами і учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області здійснювалося за програмами, розробленими інститутом згідно з рекомендаціями Академії педагогічних наук України. Програми курсів спрямовані на подальший розвиток змісту та форм післядипломної освіти, впровадження державних освітніх програм.

За 2014 рік всіма формами підвищення кваліфікації було охоплено 7238 педагогічних працівників.

У тому числі:


 • очна форма ( 24 дні) – 3354 вчителя;

 • двотижневі курси (14 днів) - 1583 вчителя;

 • виїзні курси – 407 вчителів;

 • стажування -255 вчителів;

 • постійно діючі курси – 27 вчителів;

 • дистанційні – 496 вчителів;

 • очно - заочні – 372 вчителя;

 • «Сходинки до інформатики» - 204 вчителя;

 • модульні курси «Природознавства» - 18 вчителів.

Додаткові курси:

 • предмети не за фахом – 334 вчителя;

 • «INTEL@Навчання для майбутнього» - 148 вчителів;

 • ВІЛ – інфекція – 40 вчителів;

На виконання наказу про затвердження навчального навантаження педагогічними працівниками інституту у січні 2014 року були оформлені та затверджені на засіданні кафедр індивідуальні плани роботи викладачів. Аналіз виконання індивідуальних планів показав, що в цілому навчальне навантаження, методична, наукова та організаційна робота, заплановані співробітниками інституту, виконані.

Відповідно до змісту нових Державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, вимог програм профільного навчання у середній школі та зовнішнього незалежного оцінювання проведено удосконалення навчальних планів курсової перепідготовки вчителів за 24-денною (очною) формою навчання, розроблено та опрацьовано навчальні плани підвищення кваліфікації вчителів за дистанційною формою навчання, удосконалена методика проведення педагогічної практики.

До навчальних планів та програм підвищення кваліфікації були внесені питання щодо професійного розвитку педагогічних працівників на основі андрагогічного підходу. Крім того, протягом року були розроблені та апробовані анкети для визначення фахового рівня вчителів та проведення моніторингового дослідження професійної діяльності педагогічних працівників.

Враховуючи спрямування освіти на подальшу гуманізацію та демократизацію, викладачі курсів у 2014 році, як і в попередні роки, велику увагу приділили практичному спрямуванню курсового навчання: формуванню умінь учителів організовувати роботу в групах, визначенню блоків завдань для інтерактивного навчання стосовно конкретних тем програми, умінню створити графічні та малюнкові організатори навчальної інформації, проводити дидактичні, ділові, рольові та ситуативні ігри тощо.

Протягом року продовжували працювати проблемні курси з актуальних питань методики та педагогіки: «Використання інноваційних технологій в процесі викладання основ наук», «Застосування особистісно орієнтованих технологій викладання основ наук» та інші. Протягом 2014 року було проведено 193 семінари, в яких взяли участь 5178 педагогічних працівників. Більшість семінарів проходили за участю провідних спеціалістів Центрального інституту підвищення кваліфікації працівників освіти, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Науково-дослідна робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів здійснювалась згідно з планом, погодженим з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України. Вона була спрямована на наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.У 2014 році Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів на засіданнях Вченої ради були розглянуті наступні питання:

 • Про стан соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти, що впроваджують інклюзивне навчання, та спільну роботу центру практичної психології, НМЛ соціального захисту дітей та корекційної освіти з науково-методичного супроводу навчання дітей з особливими потребами

 • Про хід виконання завдань, визначених колегією Департаменту освіти і науки (серпень 2013р.), щодо науково-методичного супроводу впровадження нових державних стандартів початкової та базової середньої освіти

 • Про хід виконання рішення Вченої ради (лютий 2013 р.) щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу методичних служб області та науково-методичних підрозділів інституту (в порядку контролю)

 • Про виконання рішення Вченої ради (вересень 2011 р.) з питання «Формування екологічного мислення суб’єктів навчання через розвиток надпредметних компетенцій» (в порядку контролю)

 • Про стан науково-методичного супроводу атестації педагогічних кадрів області

 • Про організаційно-методичний супровід виконання завдань Програми патріотичного виховання учнівської молоді та заходів з проведення Естафети Перемоги на 2013-2015 роки

 • Про стан та перспективи розвитку науково-дослідної роботи кафедри викладання природничо-математичних наук

 • Про стан впровадження курсу «Сходинки до інформатики» в навчальних закладах області (в порядку контролю виконання рішення Вченої ради (лютий 2013 р.)

 • Розбудова обласної мережі шкіл сприяння здоров’я в контексті взаємодії кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти та районних і міських методичних служб (з досвіду роботи Котовського РМК).

 • Про хід впровадження ІІ етапу автоматизованої інформаційної системи реєстрації дітей дошкільного віку та концепцію розбудови автоматизованої системи «Шкільна бібліотека»

 • Про стан роботи з організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання та дотримання вимог, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2013 р., № 1518.

 • Про підсумки моніторингу якості загальної середньої освіти в Одеській області

 • Про результати проведення ЗНО в Одеській області в 2014 році та подальше вдосконалення змісту і форм взаємодії методичних служб з регіональним центром оцінювання якості освіти

 • Про хід впровадження Національного проекту «Відкритий світ» в загальноосвітніх навчальних закладах області.

 • Про виконання завдань комплексної програми розвитку освіти Одещини на 2011-2014 роки

 • Про підсумки діяльності колективу інституту в 2014 році та головні завдання на 2015 рік

 • Про затвердження плану роботи інституту та навчального навантаження викладачів на 2015 рік

На засіданнях Методичної ради були розглянуті такі питання:

 • Про стан впровадження курсу «Сходинки до інформатики» в навчальних закладах області

 • Впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах області програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів: досвід та виклики»

 • Про науково – методичний супровід та роль районних, міських МК,ООІУВ в організації і проведенні І та ІІ туру конкурсу «Учитель року – 2015»

 • Про діяльність експериментального майданчика на базі Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 94 "Освітні ресурси та технологічний тренінг"

 • Про результати вивчення стану та результативності методичної роботи рай (міськ) МК (центру) Комінтернівського та Болградського районів

 • Про реалізацію обласного проекту «Школа лідерства»

 • Особливості викладання курсів «Математика», «Біологія» та «Географія» у 6 класі відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 • Науково-методичний супровід викладання предмета «Основи здоров'я»

 • Про напрями та шляхи модернізації системи підвищення кваліфікації керівників шкіл

Загальна науково-дослідна тема інституту у 2014 році - «Науково-концептуальні засади стратегії та технології підвищення професійної культури та компетентності педагогічних працівників».

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін працювала над науково – дослідною проблемою: «Модернізація науково-методичного супроводу діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін» за такими напрямками: • удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів природознавства, біології, екології, фізики, астрономії, хімії відповідно до основного напрямку роботи ООІУВ та наукової проблеми кафедри;

 • науково-методичний супровід викладання пропедевтичного курсу «Природознавство» у 5 класі, курсу «Біологія» у 6 класі відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • науково-методичний супровід впровадження профільного навчання для старшої школи з біології, фізики, хімії;

 • впровадження та удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають природничі дисципліни;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду, впровадження у педагогічну практику діяльнісного підходу щодо формування компетентностей суб’єктів навчально-виховного процесу;

 • реалізація принципу наступності у формуванні природничо-наукової компетентності учнів початкової та середньої школи;

 • варіативний підхід до вибору методів впровадження стандартів географічної та економічної освіти в практику викладання в ЗНЗ та їх науково-методичний супровід;

 • науково-методичний супровід викладання пропедевтичного курсу «Природознавство» у 5 класі, курсу «Географія» у 6 класі відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • форми спільної діяльності з методичними службами районів щодо формування особистості свідомого громадянина у загальноосвітніх навчальних закладах засобами географічної та економічної освіти;

 • система роботи з обдарованими дітьми через різні види інтелектуальних змагань з географії та економіки;

 • впровадження передового педагогічного досвіду вчителів області в ході КПК;

 • моніторинг впливу соціокультурної складової краєзнавчого принципу навчання географії на розвиток компетенцій школярів.

 • шляхи формування та розвитку спеціально-професійних компетенцій вчителів математики у курсовий та міжкурсовий період;

 • науково-методичний супровід викладання математики у 5-6 класах відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • форми організації навчання у старшій школі та системи контролю знань;

 • впровадження профільних програм та розробка методичних рекомендацій щодо роботи в класах з різними профілями;

 • забезпечення наступності у навчанні математики на різних ланках середньої загальної освіти та вищих навчальних закладах; організація та проведення науково-практичної конференції спільно з кафедрою математики та методики її навчання ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського;

 • моніторинг якості викладання математики в середній та старшій школі.

 • впровадження навчання на засадах розвитку життєвих навичок у навчально-виховний процес освітніх закладів області;

 • забезпечення науково-методичного супроводу педагогічних працівників області щодо викладання курсу «Основи здоров’я»;

 • забезпечення методичної допомоги при створенні кабінетів з предмету «Основи здоров’я» у кожному навчальному закладі області.

 • науково-методичний супровід діяльності опорних шкіл області.

Кафедра методики викладання мов та літератур у 2014 році працювала над науково – дослідною проблемою «Розвиток ключових компетентностей вчителя-словесника і учня в умовах системних змін в освітній галузі України і особливостей етнокультурного регіонального освітнього середовища».

Основні напрямки роботи кафедри у 2014 році.


 • підвищення кваліфікації вчителів-філологів загальноосвітніх навчальних закладів на рівні, що відповідає кваліфікаційним характеристикам та світовим стандартам;

 • оновлення освітньо-професійних програм та розроблення навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів-словесників відповідно до діючих рекомендацій, досягнень педагогічної та психологічної науки і практики, враховуючи зміни у системі освіти;

 • здійснення науково-дослідної діяльності з розвитку філологічної освіти, розроблення освітніх моделей та систем, експериментальна робота щодо їх апробації;

 • поширення інновацій у сфері педагогічних досліджень та їх впровадження у навчання іноземних мов, мов та літератур національних меншин, викладання літератур;

 • забезпечення науково-методичного та координаційного супроводу проектно-дослідної роботи вчителів іноземних мов, мов та літератур національних меншин, світової літератури;

 • вивчення, узагальнення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду вчителів іноземних мов, мов і літератур національних меншин;

 • сприяння збереженню мережі шкіл з навчанням та вивченням мов і літератур національних меншин відповідно до Комплексної програми «Освіта Одещини»;

 • науково-методичний супровід впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти (галузь «Мови і літератури»);

 • навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з мов і літератур національних меншин відповідно до Комплексної програми «Освіта Одещини», вимог МОН України;

 • сприяння розвитку філологічно обдарованих учнів;

 • координація діяльності методичних служб щодо забезпечення підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період, розв’язання актуальних завдань мовної і літературної освіти;

 • налагодження співпраці з міжнародними організаціями, громадськими установами та культурними закладами з підвищення професійної культури вчителя, розвитку і популяризації іноземних мов, мов, літератур та культур національних меншин.

Науково-дослідна проблема кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти на 2014 рік була «Загальнокультурна та психолого-педагогічна компетентність як передумова професійної конкурентоспроможності педагога».

Протягом 2014 року кафедра працювала за слідуючими напрямками:

науково-дослідна та експериментальна робота;

науково-методична робота;

навчальна робота;

організаційна діяльність;

робота з учнями;

партнерство;

видавнича діяльність.Завдання, що сприяли реалізації визначених напрямків:

 • наступність у розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій вчителями та учнями початкової школи;

 • особистісно зорієнтований та компетентнісний підхід до вивчення навчальних предметів інваріантної складової Базового навчального плану початкової школи та Базового компонента розвитку дитини дошкільного віку;

 • розвиток інноваційно-творчої діяльності початкової школи та дошкільних навчальних закладів щодо організації роботи, спрямованої на розвиток здібностей дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку;

 • фізичний та духовний розвиток дитини;

 • варіативність методичних технологій, організація навчання на різних рівнях складності, збереження та розвиток фізичного, морального і духовного здоров’я молодших школярів та дошкільників;

 • формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку та мовленнєвої культури у молодших школярів;

 • рецензування навчально-методичних посібників, науково-методичних рекомендацій, програм факультативів, спецкурсів;

 • дослідження ефективності курсової перепідготовки;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем вивчення і викладання світової, вітчизняної та регіональної історії, етики, правознавства, громадянської освіти;

 • подальше вдосконалення курсової та міжкурсової підготовки вчителів, які викладають суспільствознавчі дисципліни, на основі демократизації, гуманізації, індивідуалізації навчання;

 • здійснення експертної оцінки та апробації підручників, авторських програм, навчально-методичних посібників;

 • науково-методичний супровід викладання дисциплін суспільствознавчого циклу;

 • впровадження прогресивних педагогічних ідей, підходів, технологій, набутків науки, перспективного досвіду;

 • формування та розвиток менеджерських компетенцій та лідерських якостей методиста та вчителя суспільствознавчих дисциплін;

 • підвищення педагогічної майстерності слухачів курсів підвищення кваліфікації;

 • координація методичної роботи та вдосконалення фахової компетентності педагогічних працівників з освітніх галузей «Естетична культура», «Мистецтво», «Здоров’я і фізична культура», «Технології», педагогів позашкільних закладів освіти у відповідності до освітніх завдань;

 • розробка, апробація та впровадження модулів, інноваційних психолого-педагогічних технологій в навчальний процес під час підвищення кваліфікації кадрів (інтерактивні форми роботи, метод проектів, творчі майстерні, тренінги, тощо);

 • формування вмінь у слухачів курсів використовувати та впроваджувати новітні освітні педагогічні технології в практичній діяльності;

 • методичне забезпечення курсів «Художня культура» та «Технології» для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • надання організаційно-консультативної та методичної допомоги методичним службам області, загальноосвітнім навчальним закладам, позашкільним навчальним закладам ( за їх запитами та необхідністю);

 • впровадження сучасних освітніх систем та технологій, технологій педагогічної взаємодії в системі гуманітарної освіти;

 • втілення в життя положень Концепції художньо – естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах ;

 • профілізації загальноосвітніх закладів;

 • вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • науково-методичний супровід вивчення та викладання предметів «Захист Вітчизни», музики, фізкультури, трудового навчання та технології, образотворчого мистецтва, роботи позашкільних закладів освіти;

 • здійснення експертної оцінки та рецензування підручників, авторських програм, методичних розробок;

 • сприяння розвитку інноваційного потенціалу творчих педагогів Одещини, їх творчої діяльності;

 • здійснення науково-методичної роботи з методистами РМК (ММК) з виховної роботи, заступниками директорів з виховної роботи, класними керівниками, педагогами – організаторами, вихователями ГПД, районними (міськими) координаторами Шкіл сприяння здоров’ю, відповідальними за впровадження здоров’язбережних технологій у навчальних закладах, районними (міським) координаторами виховних програм.


Кафедра освітніх інформаційно – комунікаційних технологій працювала над науково-дослідною проблемою «Організація безперервного фахового розвитку педагогів на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» за такими напрямками:

 • удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів інформатики та вчителів початкової школи, які викладатимуть інформатику відповідно до основного напрямку роботи ООІУВ та наукової проблеми кафедри та лабораторії;

 • методичний супровід впровадження нових держстандартів освіти, удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають інформатику;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду, впровадження у педагогічну практику технологій творчої продуктивної діяльності суб’єктів навчання;

 • вивчення та аналіз навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу у досягненні якості викладання інформатики;

 • система методичного супроводу та впровадження державних, національних та міжнародних проектів в ЗНЗ області;

 • надання методичної допомоги РМК області щодо впровадження системи неперервної освіти та ознайомлення з сучасними вимогами щодо рівнів компетентності вчителя –предметника;

 • навчально-методичне забезпечення дистанційного підвищення кваліфікації вчителів області з використанням мережі Інтернет;

 • моніторинг стану комп’ютеризації ЗНЗ Одеської області (постійне оновлення бази даних за 53 позиціями);

 • систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників.

Кафедра менеджменту і розвитку освіти у 2014 році продовжила роботу з реалізації науково-методичної теми «Напрямки і шляхи забезпечення управління системним розвитком навчального закладу на засадах педагогічного менеджменту».Діяльність кафедри було спрямовано на реалізацію основних напрямків:

 • координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам області;

 • координація діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження Державних стандартів нового покоління;

 • упровадження сучасних форм взаємодії НМЛ кафедри з рай (міськ) МК (центрами) та ЗНЗ в організації науково-методичної, дослідно-експериментальної роботи та вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду;

 • забезпечення неперервної управлінської, педагогічної освіти у міжкурсовий період для керівників освітніх закладів, шкіл-інтернатів; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших форм методичної роботи;

 • запровадження інноваційних підходів для підвищення ефективності курсової перепідготовки педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • співробітництво з державними установами, громадськими організаціями, товариствами, видавництвами у реалізації регіональних та міжнародних освітніх програм і проектів, спрямованих на впровадження в освітній процес інновацій вітчизняного та міжнародного рівня;

 • науково - методичний супровід моніторингу методичної та управлінської діяльності в закладах освіти та методичних установах;

 • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до регіональних освітніх потреб, планів та програм;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти та управління ними;

 • пропагування набутків педагогічної науки та управлінського досвіду через курси, семінари, консультації та інші форми;

 • активізація та розвиток творчої, науково-дослідної, експериментально-пошукової, інноваційної діяльності керівників закладів освіти області;

 • забезпечення належного методичного супроводу впровадження змін у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу;

 • створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей навчальних закладів різних типів і форм власності, різноманітних форм та засобів отримання освіти;

 • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, методистами відповідно до регіональних освітніх потреб;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти, управління та методичної роботи;

 • сприяння використанню ІКТ в управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • розповсюдження досягнень передового досвіду в управлінській практиці та методичній роботі через консультації, курси, семінари, друковану продукцію;

 • модернізація структури, змісту і організації курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ на засадах компетентнісного підходу;

 • продовження науково-методичного супроводу організації профільного навчання учнів та створення і розвитку освітніх округів;

 • реалізація інноваційного компоненту в освіті регіону: стимулювання , пропаганда, науково - методичний супровід та координація інноваційної діяльності;

 • експериментальна та науково-дослідна робота у загальноосвітньому навчальному закладі: організація, супровід та координація;

 • формування інноваційного педагогічного середовища та забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до вимог сучасної школи;

 • підвищення інноваційної культури педагогічних працівників, їх готовності до інноваційної діяльності;

 • сприяння використанню інноваційних форм та методів навчання на основі інформаційно – комунікаційних технологій;

 • координування впровадження інноваційних педагогічних технологій у роботу ЗНЗ для якісного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • експертиза, апробація, пропаганда, впровадження інноваційних педагогічних технологій та перспективного новаторського досвіду;

 • створення та постійне оновлення банку даних інноваційної діяльності навчальних закладів області;

 • сприяння реалізації науково-педагогічного потенціалу освітнього закладу за допомогою включення педагогів у науково-дослідницьку, дослідно-експериментальну діяльність з актуальних проблем освітнього закладу як цілісної, інтегрованої освітньої системи;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів області, контроль за дотриманням ними вимог Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад;

 • організація вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • вивчення стану та надання методичної допомоги, рекомендацій, консультацій з питань інноваційної діяльності та роботи експериментальних навчальних закладів;

 • створення системи взаємодії методичних служб області щодо обміну інноваційними ідеями та перспективним педагогічним досвідом;

 • інтегрування регіональної системи освіти у європейський та міжнародний простір;

 • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними працівниками інтернатних закладів відповідно до регіональних освітніх потреб, планів та програм;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем соціального захисту вихованців інтернатних закладів та впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • активізація та розвиток творчої науково-дослідної, експериментально-пошукової інноваційної діяльності керівників закладів освіти області з питань запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • методичний супровід моніторингу, експертизи спроможності інтернатних закладів здійснювати освітню діяльність та забезпечувати захист прав та інтересів вихованців;

 • запровадження інноваційних підходів для підвищення ефективності курсової перепідготовки педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • використання апробованих матеріалів «Індексу інклюзії» як інструменту самооцінки закладів освіти для подальшого розвитку інклюзивної практики;

 • сприяння розширенню практики інклюзивного навчання;

 • постійна співпраця з консультативними центрами супроводу інклюзивного навчання;

 • забезпечення підвищення професійності педагогічних працівників закладів соціальної реабілітації;

 • сприяння розвитку наукової організації праці адміністрації інтернатного закладу;

 • забезпечення методичного супроводу професійної соціалізації дітей з розумовою відсталістю;

 • забезпечення науково-методичного супроводу інклюзивного навчання та спеціальної освіти;

 • сприяння процесу координації, контролю та керівництва правової освіти в інтернатному закладі.

Одеський обласний центр практичної психології і соціальної роботи працював за такими напрямками: • координація роботи психологічних служб системи освіти на обласному рівні;

 • організація міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії психологічної служби з іншими суб’єктами, які діють в інтересах дитини;

 • спрямування організаційної та методичної діяльності центрів (кабінетів) практичної психології і соціальної роботи на виконання державних, регіональних програм;

 • методичний супровід професійної діяльності фахівців психологічної служби;

 • моніторинг ефективності діяльності психологічної служби області;

 • формування професійної компетентності та організація підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби;

 • організаційна та інформаційно-методична підтримка молодих фахівців психологічної служби;

 • управління якістю психологічних послуг в системі освіти.

Завдання діяльності психологічної служби системи освіти області:

 • забезпечення умов для формування й розвитку фізично й психічно здорової та психологічно благополучної особистості;

 • забезпечення соціально-психологічного супроводу адаптації першокласників в умовах введення нового Державного стандарту початкової освіти;

 • забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах введення інклюзивного навчання;

 • забезпечення соціального захисту дітей та молоді;

 • профілактика агресивних, насильницьких форм поведінки;

 • профілактика суїцидальних настроїв дітей та молоді;

 • профілактика ВІЛ/СНІДу;

 • формування знань та навичок щодо здорового способу життя;

 • розвиток психологічної компетентності батьків та педагогів.

Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства продовжував роботу над проблемою «Реалізація нового змісту мовно-літературної освіти в сучасному освітньому просторі відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» за слідуючими напрямками:   • удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури в умовах реформування системи освіти, інноваційних технологій  та очно-дистанційного навчання;

   • забезпечення навчально-методичного супроводу  впровадження профільного навчання для старшої школи з української мови та літератури за новими програмами 2011 року;

   • продовження роботи щодо впровадження дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури;

   • впровадження та удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають українську мову та літературу;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду та впровадження сучасних форм організації навчання української мови та літератури у педагогічну практику діяльнісного підходу щодо формування компетентностей суб’єктів навчально-виховного процесу;

 • сприяння піднесенню творчого потенціалу вчителів та учнів Одеської області, розвитку обдарованості, самостійної, творчої діяльності;

 • створення електронної бази програмного забезпечення курсу української мови і літератури в системі компетентнісно орієнтованого навчання;

 • форми спільної діяльності з методичними службами районів;

 • реалізація принципу наступності у формуванні мовної компетентності учнів початкової та середньої школи;

 • вивчення та аналіз навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу у досягненні якості мовно-літературної освіти.

Центр організаційно-інформаційного забезпечення працював над темою «Методичний супровід педагогічної діяльності вчителів з обдарованими учнями».

Основними напрямками роботи центру були:


 • надання допомоги районним (міським) методичним кабінетам області у підготовці до шкільних, районних олімпіад;

 • забезпечення системності у роботі з обдарованою молоддю;

 • удосконалення змісту роботи з обдарованими учнями;

 • здійснення координації діяльності, організації методичного забезпечення, а також узагальнення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів з обдарованими дітьми;

 • організація підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, у тому числі міжнародних;

 • організація масових форм роботи з педагогічними працівниками і учнями: конференцій, семінарів, олімпіад, турнірів тощо.

У 2014 році ООІУВ продовжив свою діяльність на основі сформованої мотиваційної потреби керівників навчальних закладів та вчителів області, яка відповідає їхнім професійним запитам, вимогам часу та суспільства, а також завданням Комплексної програми «Освіта Одещини» на 2011 – 2014 роки.

Науково-методична робота, що проводиться як основний компонент системи підвищення кваліфікації, передбачала вирішення таких завдань: • інформування про результати наукових досліджень і перспективний педагогічний досвід в галузі менеджменту, педагогіки, психології;

 • ознайомлення керівників освітніх закладів, педагогічних працівників із практичним застосуванням інноваційних форм і методів управління, методичної та навчально-виховної роботи;

 • надання дієвої допомоги керівникам, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів в удосконаленні їх управлінської, методичної і професійної підготовки та опануванні перспективним педагогічним досвідом;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів області, контроль за дотриманням ними вимог Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад;

 • сприяння реалізації науково-педагогічного потенціалу освітнього закладу за допомогою залучення педагогів до науково-дослідної, дослідно-експериментальної діяльності з актуальних проблем освітнього закладу як цілісної, інтегрованої освітньої системи.

Проведений у 2014 році аналіз діяльності рай (міськ) МК (центрів) області щодо виконання ними вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників показав, що з різних об’єктивних та суб’єктивних причин директори та заступники директорів з НВР освітніх закладів області недостатньо охоплені курсами підвищення кваліфікації. Об’єктивні причини – відсутність достатнього фінансування, плинність кадрів. Суб’єктивні причини – відсутності постійного контролю, недостатнє використання ефективних технологій в організації системи підвищення кваліфікації з керівними та педагогічними кадрами з боку районних (міських) відділів (управлінь) освіти та рай (міськ) МК (центрів); низька внутрішня мотивація значної кількості керівників закладів освіти області.

В рамках даних проектів проводились спостереження, моніторинг, за результатами яких можна стверджувати, що система управління освітніми закладами і методичні служби області функціонують достатньо стабільно, керуються українським законодавством та дотримуються загальних тенденцій розвитку освітньої галузі. Залишається незмінною тенденція збереження мережі загальноосвітніх закладів області, забезпечення їх соціальної і територіальної доступності для населення.

Методична мережа області характеризується наявністю методичних кабінетів у кожному адміністративному районі і місті, середньому навчальному закладі. Функціонують як районні, так і шкільні МК (МО). При рай (міськ) МК(центрах) і в середніх навчальних закладах діють методичні ради. Вивчені матеріали діяльності методичних рад дозволяють визначити зміст та напрямки цієї діяльності. Вся діяльність спрямована на багатогранне вивчення науково-методичних проблем, посилення взаємодії адміністрації освітнього закладу з педагогічним колективом з різних питань освітнього процесу. Аналіз кадрового складу методичних кабінетів свідчить про їх високий професіональний потенціал: вища освіта методистів, достатньо великий стаж роботи в галузі освіти і в рай(міськ) МК, практично всі працівники володіють ІКТ. Однак, залишається тенденція плинності методичного складу рай (міськ) МК(центрів).

Методична робота з керівниками освітніх закладів і педагогічними кадрами області здійснюється як на внутрішкільному рівні (практична реалізація), так і у зовнішній системі, через методичні служби міського, районного і обласного рівнів (обмін досвідом, теоретичні основи методик і технологій та інш.), що знаходить відображення в системі планування методичної роботи в кожному місті і районі області.

На допомогу методичним кабінетам протягом року були підготовлені :


 • методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році, варіанти календарно-тематичних планів з української мови та літератури для 10 класу (профіль – українська філологія);

 • завдання для проведення районних (міських) та обласних учнівських олімпіад, інтелектуальних змагань для учнів сільських шкіл (8-10 класи); Міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцика для учнів 3-11 класів; мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учні 5-11 класів);

 • пропозиції до плану заходів щодо відзначення річниць з дня народження видатних постатей України, ювілейних дат українських письменників.

Кафедра в 2014 році здійснювала керівництво роботою методичних служба області за напрямами, орієнтованими на підвищення професійного рівня педагогічних кадрів в міжкурсовий і міжатестаційний періоди.

Керівництво та координування діяльності районних(міських)МК(центрів) у 2014 році здійснювалася через: • маркетинг професійних запитів, інтересів та потреб педагогічних працівників області

 • анкетування працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань планування та організації співпраці з НМЛ управлінської діяльності;

 • аналіз річних планів роботи районних(міських)МК(центрів) РМК та якісного складу працівників методичних кабінетів(центрів);

 • аналіз ефективності функціонування діючої структури методичної роботи з педагогічними кадрами в регіонах та визначення завдань щодо її вдосконалення у новому навчальному році.

Координація діяльності методичних кабінетів, центрів у здійсненні науково-методичного супроводу модернізації освіти здійснювалося через створену на діагностичній основі ефективну структуру науково-методичної роботи, яка постійно вдосконалюється. Основними складниками її стали:

   • семінари для завідувачів, методистів Р(М)МК, центрів та керівників шкіл;

   • засідання Школи методиста («Планування діяльності методиста: зміст, форма та самоаналіз для методистів МК предметів філологічного циклу», (Айрікян Г.І.).

   • проектна діяльність (Презентація системи роботи Іллічівського методичного кабінету в рамках обласного проекту «Партнерство методичних служб області» під час виставки на підсумковій колегії Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

 • інструктивно-методичні наради завідувачів районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

 • наради для завідувачів рай(міськ)МК(центрів).

У межах науково-дослідної та експериментальної роботи в закладах освіти області створювалися та відпрацьовувалися інноваційні моделі навчальних закладів, діяльність яких була спрямована на удосконалення механізмів надання освітніх послуг, поліпшення якості і доступності освіти, впровадження механізмів психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів, методику формування правової та інтелектуальної культури особистості, практично апробувалася мережа навчально-виховних об’єднань – шкільних округів та освітнього он - лайн округу в умовах шкіл сільської місцевості, створення моделі соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами засобами трудового навчання, в режимі експерименту досліджувався розвиток множинного інтелекту учнів у поліпрофільному ліцеї на основі модульної організації навчально-виховного процесу.

Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу експериментальних шкіл здійснювалось через науково-методичну раду, діяльність соціально–психологічної служби, предметних методичних комісій, що складають основні структурні компоненти усіх методичних служб області.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації від 21. 08. 2012 р.№ 379 – ОД «Про організацію науково-дослідної роботи у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Одеської області» здійснювалось 25 експериментів з різних напрямків та тем у 34 навчальних закладах області та установах, де 8 закладів освіти проводили експериментальну роботу на Всеукраїнському рівні та 26- на регіональному.

Експериментальна робота здійснювалася в галузі світової літератури (експериментальний майданчик на базі ОНВК № 84 м. Одеси) та іноземної мови (експериментальний майданчик у СЗОШ І-ІІІ ст. № 10).

Відповідно до програми експерименту із світової літератури «Формування компетентного читача в умовах допрофільної школи шляхом залучення учнів до літературно-культурної музейної спадщини» (ОНВК № 84 м. Одеси, Болгарина І.С., Крюченкова О.Ю.) у 2014 році було продовжено експериментальне навчання. Зміст експериментального навчання містив в собі систему читацьких компетенцій учнів, які, відповідно до вимог Державних стандартів літературної освіти, мають бути сформовані в учнів допрофільної школи за умови впровадження експериментальної дидактичної моделі оптимізації освітньо-культурного досвіду учнів у процесі вивчення світової літератури засобами музейних ресурсів. Запропонована модель не лише враховує використання надбань існуючих музеїв на інтеграційній основі, а ґрунтується на розумінні того, що музей є поштовхом до активізації пізнавальних інтересів та емоційно-образної сфери особистості (через сприйняття та створення музейного образу) і водночас виступає джерелом розширення, поглиблення знань. Модель дозволяє створити культурно-розвивальне середовище, яке забезпечує умови для безперервної системної літературної самоосвіти і культурного саморозвитку. Відповідно до гіпотези експерименту, навчання школярів за збудованою моделлю має сприяти розв’язанню цілого комплексу завдань: а) мотивованого залучення дітей до світової літературної та музейної спадщини, їх творчого засвоєння; б) виховання культури читача та відвідувача музею; в) розвитку здатності до культурної самоосвіти. Передбачалося, що читацький і загальнокультурний досвід у навчанні за експериментальною моделлю набувається учнями у творчій діяльності зі створення учнівських проектів музейного типу як на уроках світової літератури (і це є одним із способів аналізу літературного тексту), так і в позаурочній діяльності (зокрема на базі міських музеїв).

Хід експериментального навчання підтвердив гіпотезу експерименту щодо формування стійкого інтересу учнів до читацької діяльності та літературного саморозвитку, виховання високого рівня емоційної культури особистості. Разом з тим, встановлені певні дидактичні умови, без яких експериментальне навчання не є ефективним: а) врахування індивідуальних особливостей учнів щодо сприйняття літературного твору, розуміння і кодування навчальної інформації; б) спеціальне технічне оснащення навчального процесу (наявність мультимедійних засобів, доступу до мережі Інтернет, експозиційне оснащення навчального кабінету та ін.). На виконання зазначених умов розроблено зміст програмового матеріалу, який може бути засвоєний за даною моделлю на системній основі.

Експеримент «Впровадження білінгвального навчання у ЗНЗ з вивченням французької мови» (СЗОШ І-ІІІ ст. №10 м. Одеса, Юрченко Т.В.), що розпочато у 2011 році і продовжено у 2012 році, передбачав на цій стадії продовження експериментального навчання іноземної мови (французької), організованим на основі білінгвальної освітньої моделі (українсько-французької). Французька мова за такою моделлю вивчається не лише як засіб мовленнєвої комунікації, а й як засіб оволодіння навчального матеріалу державного освітнього стандарту. Відповідно до гіпотези експерименту, таке навчання сприяє а) подоланню психологічного бар’єру у засвоєнні іноземної мови; б) кращому розвитку фонематичного слуху, понятійно-вербального мислення дитини; в) удосконаленню комунікативних здібностей школярів. Хід експериментального навчання в основному підтвердив зазначені положення.

З січня 2013 року працює майданчик «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами природничих дисциплін відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», на базі Нерубайської ЗОШ № 2. Керівником творчої групи є Нечипоренко Л.М. – вчитель вищої категорії, вчитель-методист Нерубайської ЗОШ №2, куратором – старший викладач кафедри Нечипоренко М.Г.

Протягом поточного року діяльність майданчика вступила у узагальнюючий етап, завданням якого є розробка моделі розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів та експериментальна перевірка її ефективності.

Протягом року було опрацьовано більше 70 літературних джерел, розроблено програми двох спецкурсів. Спецкурс «Фізичні основи безпеки життєдіяльності» розроблено у зв’язку з тим, що з навчальних планів вилучено дисципліну «Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 10 – 11 класів ЗНЗ, його мета подолати інформаційні прогалини в процесі формування особистості безпечного типу. Навчальна програма спецкурсу «Географія в небезпечних чинниках» містить 4 розділи і передбачає як теоретичний матеріал, так і виконання практичних та творчих завдань

Діяльність експериментального майданчика протягом року була представлена в роботі двох конференцій. На 13-тій Міжнародній науково-методичній конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика (15-16 травня 2014 р.) на базі Національного авіаційного університету Нечипоренко М.Г. та Нечипоренко Л.М виступили на засіданні секції з доповіддю «Фізичні основи безпеки життєдіяльності». 29-30 травня 2014 року на Міжнародній науково-методичній конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» на базі Полтавського національного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка Нечипоренко М.Г. Нечипоренко Л.М та Щегельська В.В. виступили на засіданні секції з доповіддю «Географія в небезпечних чинниках».

З вересня 2012 року працює експериментальний майданчик «Використання ІКТ на уроках математики» на базі НВК І-ІІІ ступенів м. Ананьєва. Керівник творчої групи - вчитель математики та інформатики Тимченко О.Б., науковий керівник - старший викладач кафедри Задоріна О.М., канд. пед. наук.

Робота експериментального майданчика знаходиться на формувальному етапі, за яким передбачається підбір та інтеграція засобів навчання математики з використанням ІКТ та розробка методико-дидактичного супроводу вивчення математики із застосуванням ІКТ. Вчителем математики Тимченко О.Б. створено методичні рекомендації вчителям математики «Презентації на уроках математики».

З 2011 року працює експеримент «Розвиток множинного інтелекту учнів поліпрофільного ліцею на основі модульної організації навчально-виховного процесу» на базі ліцей «Приморський» м. Одеса, науковий керівник – Папач О.І., канд. пед. наук.

Протягом всього періоду розроблялися теоретичні та концептуальні засади щодо реалізації завдань програми експерименту, відбувались організаційний розвиток ліцею та формування команди з членів педагогічного колективу ліцею. Були відібрані методики щодо визначення психологічних особливостей учнів ліцею. Наразі триває відбір критеріїв та показників для визначення розвитку різних категорій інтелекту учнів та його динаміки.

Окремо було проведено дослідження освітніх очікувань батьків та учнів, ступеня їх задоволення станом навчально-виховного процесу; здійснення моніторингу „загальної думки ” на основі евалюації.

Створено та удосконалено універсальну схему «Модуль уроку» та «Модуль навчальної теми з предмету», яку покладено у основу навчальних планів для кожного профілю. Схему опрацьовують та наповнюють змістом з окремих дисциплін вчителі ліцею, які приймають участь у роботі експерименту.

Проміжні результати роботи експериментального майданчика висвітлені у статті «Педагогічний експеримент як засіб освітніх змін», ж. "Наша школа", № 4, 2012.«Формування ключових компетентностей учнів початкової школи на уроках математики», автор ініціативи - Шостак Л.Ф., заступник директора з НВР Одеського навчально-виховного комплексу № 263, науковий керівник – Папач О.І.

Протягом поточного року триває розробка категоріально-понятійного апарату дослідження у контексті його проблематики та визначення й обґрунтування критеріїв, показників та рівнів, пов’язаних з процесом формування ключових компетентностей учнів на уроках математики.

Експериментальну роботу забезпечує творча група вчителів початкових класів: 3 вчителя з Іванівського району, 2 вчителя з м Іллічівська, 5 вчителів з м. Одеса. Проведення експерименту супроводжується семінарською діяльністю, протягом року були проведені семінари на базі ОЗОШ №89, ЗОШ №4 м. Іллічівськ, НВК №263.

Триває апробація експериментального навчально-методичного забезпечення. Автор Шостак Л.Ф. видала посібники з математики для учнів 1-х та 2-х класів та разом з співавтором Чайченко В. Ф. (к. п.н., доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова) видали посібники для другого класу.

Вчитель початкових класів, заступник директора з НВР ОЗОШ № 81, Кузьмінська Н.О. видала збірник перевірних робіт з математики для учнів 1-х класів. У співавторстві Шостак ЛФ та Кузьмінської Н.О. видано методичні рекомендації щодо роботи над сюжетною задачею. З 1 вересня 2013 р. розпочата співпраця РМК Київського району м. Одеса з РМК Оболонського району м. Києва. До експерименту приєднались ЗОШ №9 м. Одеса та Центр «Розвиток дитини» м. Відень (Австрія), де Шостак Л.Ф. здійснює методичний супровід методики викладання математики в російськомовних школах.

Результати роботи майданчика були висвітлені в статті «Інноваційні підходи до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (журнал «Наша школа» № 2 за 2013 рік).

З січня 2013 року працює експериментальний майданчик на тему «Екологічна стежина» як форма реалізації екологічної освіти у навчальному закладі» на базі Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Кілійського району, науковий керівник – Кононенко Л.М.

Відповідно до плану роботи майданчика протягом року у рамках організаційно-виконавчого етапу створено науково-методичну раду та скоординована робота навчального закладу з інформаційно-туристичним центром Дунайського біосферного заповідника. Автором експерименту Зеленченко Є.М., вчителем біології Вилківського НВК була підготовлена методична розробка «Екологічна стежина як форма реалізації екологічної освіти у навчальному закладі», рецензент Кононенко Л.М. В даній розробці розглянуто історію створення та дидактичне значення екологічних стежок; розкрито зміст екологічної стежини як засобу формування екологічної свідомості учасників навчально-виховного процесу. Дана методична розробка схвалена Вченою радою ООІУВ, протокол №2 від 14 березня 2014 року та використовується як методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології та екології.

За наслідками роботи експериментального майданчика до редакції журналу «Наша школа» подана стаття «Роль екологічної стежини у формуванні екологічної свідомості учнів», автори Зеленченко Є.М., Кононенко Л.М.

У співпраці авторів експерименту та наукових співробітників Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук удосконалено структурно-функціональну модель школи екологічного розвитку.Протягом 2014 року кафедра менеджменту і розвитку освіти здійснювала методичний супровід експериментів:

Всеукраїнського рівня:

 • «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» на базі Одеського навчально-виховного комплексу «Астр» (Вільна школа- гімназія) (2001-2014рр.)

 • «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» на базі Одеського навчально-виховного комплексу «Ступені» (загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІ ст.- д/с) (2010-2014рр.);

 • «Шляхи реалізації інноваційної моделі щодо створення умов для особистісної та соціальної самореалізації вихованців дитячого будинку «Перлинка» на базі Комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» (директор Петрова С.М.) науково - методичний супровід - Руссол В.М., доцент кафедри менеджменту і розвитку освіти, Айрікян Г.І., завідувачка НМЛ управлінської діяльності ООІУВ. (2010-2015рр.).

Регіонального рівня:

 • «Створення освітнього Он-лайн округу в умовах шкіл сільської місцевості» на базі Овідіопольського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – гімназія» (директор Колебошин С.В.), науковий керівник - Демченко Д.М., заступник директора ООІУВ, кандидат педагогічних наук (2010-2015рр.);

 • «Формування життєздатної особистості в умовах НВК «Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 – центр позашкільної освіти -професійно-технічне училище» на базі Одеської області відповідно до розвитку сучасної освіти» м. Южне, НВК «Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 – центр позашкільної освіти – професійно-технічне училище» (директор Синячов І.А.), науковий керівник - Демченко Д.М., заступник директора ООІУВ, кандидат педагогічних наук (2010-2015рр.).

 • Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кілійського району, експеримент регіонального рівня «Організація класно-урочної системи за технологією «три по 30 хв.» як засобу ефективності та якості навчально-виховного процесу в Вилківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1», науковий керівник Здрагат С.Г., старший викладач.

 • «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» на базі Одеського навчально-виховного комплексу «Астр» (Вільна школа- гімназія) (2001-2014рр.)

Продовжують експеримент на регіональному рівні такі заклади освіти та установи :

 • Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – ліцей», м. Ананьїв - «Використання ІКТ на уроках математики» (2012-2017);

 • ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, смт. Петрівка, Іванівський р-н, ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Іванівна, ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Червонознам'янка, Іванівський район, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, м. Іллічівськ, Одеська спеціалізована школа – інтернат № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови, Одеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 121 з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради, Одеська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 , Одеської міської ради, Одеська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 55, Одеський навчально-виховний комплекс № 263, «Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови - дошкільний заклад», Загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів м. Іллічівськ - «Формування ключових компетенцій учнів початкової школи на уроках математики» (2012-2016);

 • Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики» Одеської міської ради - «Розробка системи технологічного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» (2012-2022);

 • Жовтнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Ширяївський район -«Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітньої школи» (2008-2015);

 • Нерубайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, Біляївський район -«Комплексний підхід до формування культури здоров’я учнівської молоді та свідомого ставлення до небезпеки»(2009-2015);

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 , м. Іллічівськ - «Проектний метод щодо вивчення економіки та географії з використанням сучасних телекомунікаційних та інтерактивних технологій навчання» (2009-2014);

 • Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шохіна - «Впровадження індивідуального навчання французької мови» (2011-2014);

 • Овідіопольський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – гімназія» - «Створення освітнього он-лайн округу в умовах шкіл сільської місцевості» (2010-2014);

 • Ліцей «Приморський», м. Одеса, - «Розвиток множинного інтелекту учнів у поліпрофільному ліцеї на основі модульної організації навчально-виховного процесу» (2011-2015);

 • Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти – професійно-технічне училище», м. Южне, - «Формування життєздатної особистості в умовах навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти -професійно-технічне училище» Одеської області відповідно до розвитку сучасної освіти» (2010-2014);

 • Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, кафедра методики викладання природничо – математичних дисциплін - «Модернізація науково-методичного супроводу діяльності вчителів природничо - математичних дисциплін» (2012-2017).

Експериментальна робота у закладах освіти Одеської області свідчить про позитивні наслідки її результатів, які використовуються в практиці роботи загальноосвітніх закладів області та є позитивним досвідом.
Масові заходи з учнями області.

На виконання заходів, передбачених Державною національною програмою «Творча обдарованість», Указу Президента України від 24.04.2000р. за № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» в області створюються передумови для розвитку інтересів, нахилів та здібностей обдарованої учнівської молоді, серед яких важливе місце займають предметні учнівські олімпіади, інтелектуальні змагання, турніри тощо.

У 2013/2014 навчальному році було проведено III (обласний ) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін : українська мова та література, історія України , всесвітня історія, основи правознавства, іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська ), математика, фізика, хімія, біологія, географія, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи економіки, російська мова і література, болгарська мова та література, молдавська мова та література, трудове навчання, астрономія, екологія, педагогіка і психологія, трудове навчання, в якому взяли участь 1829 учнів , переможцями визнані 676 учасників.

I місце вибороли 72 учні з різних районів та міст області ;

II місце - 159 учнів;

III місце - 445 учнів .

Якісний аналіз участі команд міст та районів Одеської області в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад показує, що:

з української мови та літератури з 33 районів та міст області 9 мають рейтинг 0,00 (жодного призера);

з математики – 22;

з фізики - 25;

з хімії – 25;

з біології – 16;

з географія – 18;

з економіки – 28;

з історії – 21;

з основ правознавства – 17;

з англійської мови – 24;

з основ інформатики – 29;

з трудового навчання 24;

з російської мови та літератури – 23.

У 2013/2014 навчальному році не приймали участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад:

українська мова та література – Любашівський, Іванівський, Тарутинський райони;

математика –Ананьївський, Ізмаїльський, Кілійський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Ренійський, Савранський райони;

фізика – 10 районів;

хімія – 13 районів;

біологія – 8 районів;

географія – 4 райони;

економіка – 21 райони;

історія – 4 райони;

основи правознавства –7 районів;

основи інформатики – 23 райони;

російська мова та література – 8 районів.

У 2014 році у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад Одеську область представляли 79 учнів, з яких 32 вибороли призові місця.

I місце - 4 учнів;

II місце - 8 учнів;

III місце - 20 учнів .

Переможцями IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стали:

• з німецької мови - Кучерина Олександра Андріївна , учениця 9 класу Гімназії № 1 Імені Бистріної м. Одеса;

• Фетисов Валерій Борисович , учень 11 класу загальноосвітньої школи № 90 м. Одеса;

• з французької мови - Юхимова Софія Борисівна , учениця 9 класу загальноосвітньої школи № 10 м. Одеса;

• основи правознавства - Евстифеєв Микита Ігорович , учень 11 класу НВК - гімназія м. Котовськ

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06. 2012 року за №1074/21386, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2014 №562 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, російської мови і літератури, інформатики у 2014/2015 навчальному році» та з метою запровадження комп'ютерних інформаційних технологій у шкільній освіті, сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, що проводяться з використанням мережі Інтернет, пошуку та підтримки здібних школярів із сільської місцевості з 26 по 28 грудня 2014 року в м. Одесі відбувся фінальний етап XІV Всеукраїнських учнівських Інтернет - олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, російської мови і літератури.

На І-ІІ (заочні) етапи XІV Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, російської мови та літератури , які були проведені у червні – жовтні 2014 року, було надіслано 1515 робіт з 25-ти регіонів України.

До участі у ІІІ (очному) фінальному етапі XІV Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, російської мови та літератури було запрошено 193 учні з 17 регіонів України.

Взяли участь у змаганнях 92 учні, а саме:

Вінницька область – 9 учасників

Волинська область –5 учасників

Дніпропетровська область – 6 учасників

Донецька область – 2 учасники

Запорізька область – 5 учасників

Київська область –6 учасників

Львівська область – 21 учасник

Одеська область – 12 учасників

Рівненська область – 1 учасник

Сумська область – 1 учасник

Харківська область –22 учасники

Черкаська область – 2 учасники.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка