Обґрунтування застосування рухових дій на уроках фізичного виховання 5Скачати 413.25 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір413.25 Kb.
  1   2   3   4   5


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти навчання рухових дій школярів 5

І.1. Методичне обґрунтування застосування рухових дій на уроках фізичного виховання 5

І.2. Фізіологічне та психологічне обґрунтування застосування рухових дій для дітей 9

І.3. Особливості навчання учнів руховим діям на уроках фізичного виховання 15

І.4. Застосування диференційованого підходу в навчанні школярів руховим діям 27

РОЗДІЛ ІІ Експериментальне визначення засвоєння учнями рухових дій 32

ІІ.1. Визначення сформованості в учнів здібностей до рухових дій 32

ІІ.2. Використання експериментальної методики навчання учнів руховим діям 34

ІІ.3. Визначення рівня засвоєння учнями рухових дій 39Висновки 42

Список використаних джерел 45

1. Ашмарин Б.А. Теорія і методика фізичного виховання. Підручник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 45

2. Балихін Т.М. Словник термінів і понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 45

3. Берштейн М.О. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 2001. 228 с. 45

4. Боген М.М. Навчання рухових дій. М.: Фізкультура і спорт, 1995. 193 с. 45

5. Вайзер С.Р. Это помогает обучению // Физическая культура в школе, — 2001. — №7. — С. 27-28. 45

6. Давидов В.В. Теорія розвивального навчання. - М.: ІНТОР, 1996. - 544 с. 45

7.Ельконін Д.Б. Вибрані психологічні праці. - М.: Педагогіка, 1999. - 484с. 45

8. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе // Физическая культура в школе, 1975. — №7. — С. 20-23. 45

9. Коссов Б.Б., Озернюк А.Г. Произвольность движений у младших школьников: диагностика и способы формирования // Физическая культура в школе, — 1989. — № 7. — С. 60-64. 45

10.Круцевич Т.Ю.Теория и методика физического воспитания // Киев,2003.−С.165-173. 45

11. Кудрявцев М.Д. Методика навчання молодших школярів руховим діям на основі теорії навчальної діяльності: Навчально-метод. сел. - М.: АПКіПРО, 2003. - 105 с. 46

12. Кудрявцев М.Д. Фізкультурний освітній простір як середовище реабілітації та соціальної адаптації учнів. - М.: АПКіПРО, 2002. - 185 с. 46

13. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 46

14. Литвинов Е.Н. Обучающая программа по технике попеременного двухшажного хода // Физическая культура в школе, 1982 — №1. — С. 27-29. 46

15. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.: Радянський спорт. 2003. 224 с. 46

16. Лях В.І. Тести у фізичному вихованні школярів. М.: ТОВ «Фірма« Видавництво АСТ », 1998. 272 с. 46

17. Лубишева Л.І. Концепція фізкультурного виховання: методологія розвитку та технологія реалізації / / Фізична культура: виховання, освіту, тренування. 1996, № 1, с.11-17. 46

18. Лях В.І., Мейксон Г.Б., Кофман Л.Б. Концепція фізичного виховання дітей та підлітків / / Фізична культура: виховання, освіту, тренування. 1996, № 1, с. 5-10. 46

19. Матвєєв Л.П. Теорія і методика фізичної культури. Введення в предмет: Підручник для вищих спеціальних фізкультурних навчальних закладів. 3-тє вид. СПб.: Видавництво «Лань», 2003. 160 с. 46

20. Матвєєв Л.П., Новіков А.Д. Теорія і методика фізичного виховання. Підручник для ин-тов фіз. культури. Вид 2-е. испр. і доп. (У 2-х т.). М.: «Фізкультура і спорт», 2006. 47

21.Паукова М.В., Черемисин В.П. Учить оценивать свои движения // Физическая культура в школе, 1984. — № 12. — С. 26-29. 47

22. Петроченко Г.Г. "Розвиток дітей 6-7 років і підготовка їх до школи" Мінськ. Вища школа. 2002 р. 47

23.Семеринский В.Й. В универсальном секторе для прыжков // Физическая культура в школе, 1990. — № 4 — С. 27-29. 47

24. Сінчаєвський С.М. Фізичне виховання школярів (теоретична підготовка) // Фізичне виховання в школі, 2002. — №2. — с.25-28. 47

25. Слупский Л.Н. Волейбол. Активные методы обучения // Физическая культура в школе, 1987. — №11. — С. 23-25. 47

26. Тізулаева Л.М. "Фізкультурні заняття з дітьми 5-6 років" М. ПР 1998 р. 47

27. Хухлаєва Д.В. "Теорія і методика фізичного виховання дітей шкільного віку" М. ПР 2001 р 47

28. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теорія і методика фізичного виховання і спорту: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. М.: Видавничий центр «Академія», 2000. 480 с. 47

29. Шиян Б.М. Теорія і методика Фізичного виховання школярів // 2004.−С.249-261. 47

30. Якиманська І.С. Особистісно-орієнтоване навчання в сучасній школі. - М.: Вересень, 1996. - 96 с. 48
Вступ


В даний час сфера освіти переживає період якісних перетворень. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність у проведенні досліджень з метою трансформації методики навчання в цілому і руховим діям зокрема.

До цих пір мало уваги було приділено розвитку самої особистості, вихованню ціннісних орієнтацій і рухової культури. Все це в сукупності є найважливішим засобом для забезпечення розвитку особистості в цілому, а також психіки дитини, її духовних начал. Однак подібні завдання у фізичному вихованні дітей у школі більше декларувалися, ніж виконувалися. Для їх вирішення, в тому числі і в навчанні руховим діям, не було необхідної методики.

Навчання у фізичному вихованні визначається як організований процес передачі і засвоєння системи спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і психічне удосконалення людини. Його результатом є загальна фізкультурна освіта. Формування умінь виконувати фізичні вправи, їх трансформація в навички, об'єднання навичок в уміння вищого порядку — це тривалий, складний процес, успіх якого залежить від багатьох чинників. Першим серед них є правильне педагогічне керівництво цим процесом, яке полягає у його чіткому структуруванні.

Актуальність теми роботи. Вивчення фізичних вправ на уроках і в позаурочний час передбачає послідовне формування умінь та навичок виконувати окремі рухові дії. При цьому вчитель повинен завжди знати, що саме необхідно сформувати в кожному конкретному випадку і якщо таке формування не відбулося, процес навчання не можна вважати завершеним. Формування рухових умінь і навичок має певні психологічні, функціональні і, як наслідок, дидактичні особливості. Відповідно до природних психофізіологічних процесів, які протікають в організмі, під впливом багаторазового повторення фізичних вправ, що вивчаються, будується педагогічний процес управління формуванням рухових умінь і навичок.

Об’єкт дослідження: область фізичного виховання в початковій школі.

Предмет дослідження: особливості навчання рухових дій школярів.

Мета роботи: дослідити та оцінити різні методи навчання школярів руховим діям та знайти найбільш ефективний та доказати його ефективність експериментально.

В дослідженні використані теоретичні методи: аналіз наявної методичної літератури, періодичний видань та праць учених в галузі фізичного виховання учнів середньої школи, порівняння, теоретичне моделювання та систематизація отриманих результатів. Емпіричні: спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності учнів та практичний експеримент з учнями середньої школи.Завданнями для виконання роботи є

  1. Провести теоретичне обґрунтування навчання учнів руховим діям на уроці.

  2. Визначити або синтезувати найбільш ефективну методику навчання учнів рухових дій.

  3. Перевірити дану методику експериментально.

Теоретична та практична цінність роботи полягає в наявності теоретичного матеріалу по дослідженню, відсіяного з-поміж іншого в процесі пошуку ефективної методики навчання рухових дій учнів, та в наявності результатів експериментального дослідження із використанням ефективної синтезованої методики для застосувань на практиці вчителями.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка