Образование. Интеллигентность. КультураСкачати 296.81 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір296.81 Kb.
Образование. Интеллигентность. Культура

Головне управління

освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

61002, м.Харків,

Держпром, 9 під’їзд,

4 поверх
(057), тел. 705-03-14


Тел. (057) 716–44–14

Факс: (057) 714–92–62
http://www.pua.kharkiv.edu/

e-mail: osvita@nua.kharkov.uaХарківський гуманітарний

університет
НАРОДНА УКРАЇНСЬКА

АКАДЕМІЯ
Центр науково гуманітарної інформації


61000, м. Харків,

вул. Лермонтовська, 27Бюлетень нових надходжень за жовтень 2007 року

(статті з періодичних видань)
Шановні освітяни!
До вашої уваги пропонується список статей з проблем освіти. Це аналітична інформація, яка стосується соціології освіти та виховання, правового регулювання освітянської галузі, теоретико-методичних питань педагогічного процесу, психології освіти та виховання.

Матеріал розташовано в систематичному порядку (на основі таблиць ББК для обласних бібліотек). У межах розділів описи розміщено за алфавітом.

До фонду Харківської громадської освітянської бібліотеки у жовтні 2007 року надійшли такі періодичні видання:

Українські газети та журнали
Інформаційний збірник Міністерства освiти i науки України. – 2007. – № 26/27.

Освiта. – 2007. – 26 верес. – 3 жовт. (№ 40); 3–10 жовт. (№ 41/42).

Освiта України. – 2007. – 21 верес. (№ 70); 25 верес. (№ 71); 27 верес. (№ 72); 2 жовт. (№ 73); 9 жовт. (№ 75); 12 жовт. (№ 76); 16 жовт. (№ 77); 19 жовт. (№ 78); 26 жовт. (№ 80).

Початкова школа. – 2007. – № 7; № 8; № 9.


Російські газети та журнали

Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования. – 2007. – № 9; № 10.

Высшее образование в России. – 2007. – № 9.

Высшее образование сегодня. – 2007. – № 9.

Дошкольное воспитание. – 2007. – № 9.

История: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сент. (№ 17); 16–30 сент. (№ 18).

Лицейское и гимназическое образование. – 2007. – № 3.

Музыкальный руководитель – 2007. – № 5; № 6.

Начальная школа: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сент. (№ 17); 16–30 сент. (№ 18).

Начальная школа плюс до и после. – 2007. – № 7; № 8.


Педагогика. – 2007. – № 7.


Первое сентября. – 2007. – 22 сент. (№ 18).

Право и образование. – 2007. – № 8. – № 9.

Экономика образования. – 2007. – № 4.

Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2007. – № 6.Зміст


60.5 Соціологія 3

60.562.62 Соціологія освіти 3

65 Економіка 3

65.497.4 Економіка освіти 3

74 Освіта. Педагогічна наука 4

74.03 Історія освіти і педагогічної думки 4

74.04 Організація освіти 4

74.04(4УКР) Організація освіти в Україні 5

74.04(4РОС) Організація освіти в Росії 5

74.1 Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка 6

74.100 Теорія й методика дошкільного виховання 6

74.102 Теорія навчання в дошкільному віці 6

74.105 Дошкільний заклад і сім'я. Дошкільний заклад і громадськість 6

74.14 Організація дошкільного виховання та навчання. Управління. Економіка. Статистика 6

74.2 Загальноосвітня школа. Педагогіка школи 6

74.200 Теорія й методика виховання 6

74.202 Дидактика (теорія та методика освіти і навчання) 7

74.204 Школознавство 8

74.23 Історія загальноосвітньої школи 8

74.24 Організація загальноосвітньої школи. Управління. Економіка. Статистика 8

74.26 Методика викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі 9

74.3 Спеціальні школи. Дефектологія (корекційна педагогіка) 10

74.5 Професійна та спеціальна освіта 10

74.58 Вища освіта. Педагогіка вищої школи 10

74.580.0 Теорія освіти, навчання і виховання у вищій школі 10

74.580.2 Дидактика (теорія та методика освіти і навчання) у вищій школі 10

74.580.4 Організація роботи навчального закладу 11

74.584 Організація вищої освіти. Управління. Економіка. Статистика 11

74.584(4УКР) Організація вищої освіти в Україні. Управління. Економіка. Статистика 11

74.584(4УКР-4ХАР) Вищі навчальні заклади Харкова. Університетська освіта. Окремі університети 11

74.584(4РОС) Організація вищої освіти в Росії. Управління. Економіка. Статистика 12

74.584(4РОС)738 Вищі навчальні заклади Росії. Університетська освіта. Окремі університети 12

88 Психологія 13

88.840 Педагогічна психологія 13

60.5 Соціологія

60.562.62 Соціологія освіти

Єрмаков І. Нова школа України / І. Єрмаков // Освiта України. – 2007. – 16 жовт. (№ 77). – C. 5.


Ульянова И.В. Формирование смысложизненных ориентаций учащихся / И.В. Ульянова // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 43–50.

65 Економіка

65.497.4 Економіка освіти

Бочарникова И.В. Модернизация экономического механизма общего образования в условиях рыночных преобразований: [Дис. исслед.] / И.В. Бочарникова // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 84–102.


Бурдон Ж. Расходы семей на образование: тратить мало, чтобы получить много / Ж. Бурдон // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 57–64.


Платошина Г.Г. Стратегический маркетинг высшего образования / Г.Г. Платошина // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 14–20. – Библиогр.: с. 20 (5 назв.).

74 Освіта. Педагогічна наука

Мартиненко С. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи / С. Мартиненко // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 27 29. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).


Моисеев Н. Экологический образ гуманитарного знания: поиск пути / Н. Моисеев // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2007. – № 6. – C. 37–42.


Тарасова О. Антидидактика / О. Тарасова // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2007. – № 6. – C. 3 13.

74.03 Історія освіти і педагогічної думки

Алексушин Г.В. Образование представителей дореволюционной губернаторской власти Отечества / Г.В. Алексушин // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 115–119. – Библиогр.: с. 119 (11 назв.).


Два мыслителя одной эпохи: [Кристиан Фирхтеготт Геллерт и Фридрих II Гогенцоллерн] // Лиц. и гимназ. образование. – 2007. – № 3. – C. 21–36.


Зименко Е. "Единственный и добродетельный" граф Ангальт: Некоторые принципы пед. системы / Е. Зименко // Лиц. и гимназ. образование. – 2007. – № 3. – C. 71–75.


Зязюн І. Школа свободи / І. Зязюн // Освiта. – 2007. – 26 верес. – 3 жовт. (№ 40). – C. 8–9.


Костенко И.П. Почему надо вернуться к Киселеву? / И.П. Костенко // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 77–83. – Библиогр.: с. 83 (12 назв.).


Лаврова О. Из педагогического наследия Александра Федосеевича Бестужева: Хорошо забытые мысли о воспитании / О. Лаврова // Лиц. и гимназ. образование. – 2007. – № 3. – C. 76–80.


Любжин А. Краткий очерк истории российского просвещения в XVIII столетии / А. Любжин // Лиц. и гимназ. образование. – 2007. – № 3. – C. 37–52. – Библиогр. в конце ст.


Штец А.А. О новом прочтении педагогического наследия Л.Н. Толстого / А.А. Штец // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 7. – C. 87–91. – Библиогр.: с. 91 (5 назв.).

74.04 Організація освіти

Волов В.Т. Инновационные принципы системы образования / В.Т. Волов // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 108–114.


Кронбергская декларация о будущем процессов приобретения и передачи знаний: [Принята на встрече экспертов ЮНЕСКО, 22–23 июня 2007] // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 74–75.


Мизинцева М.Ф. Образовательные консорциумы: отечественный и зарубежный опыт / М.Ф. Мизинцева, Т.Ю. Зверева // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 21–36. – Библиогр.: с. 35–36 (16 назв.).

74.04(4УКР) Організація освіти в Україні

Василенко С. Зовнішнє незалежне оцінювання 2008 року. Початок реєстрації учасників / С. Василенко // Освiта України. – 2007. – 26 жовт. (№ 80). – C. 4.


Громадська Рада освітян і науковців України "ГРОНО" підтримала позитивну динаміку Станіслава Ніколаєнка в освіті // Освiта України. – 2007. – 27 верес. (№ 72). – C. 2.


Державна підтримка освіти у 2008 році // Освiта України. – 2007. – 21 верес. (№ 70). – C. 2.


Куліков П. Ефективна організація фінансових потоків міністерства освіти і науки України / П. Куліков, Ю. Лисенко, О. Нестуля // Освiта України. – 2007. – 2 жовт. (№ 73). – C. 3.


Україна. Президент (2005 - ; Ющенко В.А.). Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди дня незалежності України: Указ Президента України // Освiта України. – 2007. – 25 верес. (№ 71). – C. 1.

Анотація: Серед нагороджених: ректор Харківської державної академії культури Шейко В.М. та ректор ХЇарківського національного економічного університету Пономаренко В.С.


Україна. Президент (2005 - ; Ющенко В.А.). Про відзначення державними нагородами України працівників освіти: Указ Президента україни № 940/2007 // Освiта України. – 2007. – 9 жовт. (№ 75). – C. 1 2.

Анотація: Орденом "За заслуги " ІІІ ступеня нагороджено ректора Харківського дердавного університету харчування та торгівлі Черевка Олександра Івановича.

74.04(4РОС) Організація освіти в Росії

Бочков В.Е. Проблемы формирования институциональной среды для развития дистанционного образования в условиях реформирования системы образования / В.Е. Бочков, Т.Н. Мартынова, С.А. Кочерга // Право и образование. – 2007. – № 8. – C. 31–45.


Вифлеемский А. Новая система оплаты труда учителей: экономический анализ / А. Вифлеемский // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 5 6.


Воронина А.А. Изменения в регулировании труда научно-педагогических работников / А.А. Воронина // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 19–24. – Библиогр.: с. 24 (2 назв.).


Дашковская О. Система образования в цифрах и процентах / О. Дашковская // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 4.


Ефремова Н.Ф. Региональная система оценки качества образования / Н.Ф. Ефремова, И.Г. Маркарова, Е.В. Стребкова // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 10–16.


Звездина Т.М. Образовательное учреждение: проблемы правового регулирования организационно-правовой формы / Т.М. Звездина // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 11–18. – Библиогр.: с. 18 (8 назв.).


Куров С.В. Право на содержание образования / С.В. Куров // Право и образование. – 2007. – № 8. – C. 10–26. – Библиогр.: с. 25–26 (18 назв.).


Шудегов В.Е. Формирование функционально полного и прогрессивного законодательства в области образования – основополагающее условие эффективного развития российской системы образования / В.Е. Шудегов, Е.В. Буслов, В.И. Аржанцев // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 4 11.

74.1 Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка

74.100 Теорія й методика дошкільного виховання

Горяева Н.А. Радость приобщения к творчеству: Работаем по программе "Первые шаги в мире искусства" / Н.А. Горяева // Музык. рук. – 2007. – № 5. – C. 2–4.


Еремеева М.В. Этикет для малышей: Цикл занятий с дошкольниками / М.В. Еремеева // Музык. рук. – 2007. – № 5. – C. 20–25.


Корчаловская Н. Музыкальное воспитание дошкольников: новые программы и технологии: [Обзор] / Н. Корчаловская // Музык. рук. – 2007. – № 5. – C. 7–9.


Сорокина Н.Ф. Театральные занятия с куклами / Н.Ф. Сорокина // Музык. рук. – 2007. – № 6. – C. 11–28.


Тагильцева Н. Учим дошкольников слушать [музыку] / Н. Тагильцева // Музык. рук. – 2007. – № 5. – C. 26–29.

74.102 Теорія навчання в дошкільному віці

Мерзлякова С. Планирование и уровневая оценка музыкального развития детей дошкольного возраста / С. Мерзлякова // Музык. рук. – 2007. – № 5. – C. 10–19.

74.105 Дошкільний заклад і сім'я. Дошкільний заклад і громадськість

Кротова Т. Как стать компетентным в общении с родителями воспитанников / Т. Кротова // Дошк. воспитание. – 2007. – № 9. – C. 108 122.

74.14 Організація дошкільного виховання та навчання. Управління. Економіка. Статистика

О комплексе мер по развитию дошкольного образования в Российской Федерации на 2007–2010 годы // Дошк. воспитание. – 2007. – № 9. – C. 6 20.

74.2 Загальноосвітня школа. Педагогіка школи

74.200 Теорія й методика виховання

Бакай С. Завітай, філософе, до нашої школи!: [Сценарій за байками Григорія Сковороди] / С. Бакай // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 56 58.

Анотація: Автор сценарія – кандидат педагогічних наук Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.


Дитяча інтернет-держава або урядовий сайт для юних громадян // Освiта. – 2007. – 3–10 жовт. (№ 41/42). – C. 3.


Кожина О.А. Новые возможности охраны здоровья школьников / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 115–119.


Малых Т.А. Наши дети во "Всемирной паутине" Интернета / Т.А. Малых // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 7. – C. 8–10. – Библиогр.: с. 10 (6 назв.).


Петрина А. Я мову рідну збережу й вінок їй виплету на славу: [Сценарій для мол. школярів] / А. Петрина // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 54–55.

74.202 Дидактика (теорія та методика освіти і навчання)

Вашуленко М. Дидактичні можливості Букваря для роботи над словом у процесі навчання грамоти / М. Вашуленко // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 17–20.


Ємець А. Науково-пізнавальна література в початковій школі: місце та роль у навчальному процесі / А. Ємець // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 42–45. – Бібліогр.: с. 45 (6 назв).


Зубрилин А.А. О некоторых проблемах внедрения элективных курсов / А.А. Зубрилин // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 32–38. – Библиогр.: с. 38 (7 назв.).


Исламгулова С.К. Технологизация учебного процесса общеобразовательной школы / С.К. Исламгулова // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 38–42.


Козленко С.И. Цели и задачи профильного обучения учащихся. Место профильной школы в российской системе образования. Нормативно-правовое обеспечение: [На примере ист. образования] / С.И. Козленко, Е.В. Саплина // История: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1 15 сент. (№ 17). – C. 38–45.


Леванина Н.Н. В новый век – с новыми технологиями: Информ. учеб. процесса / Н.Н. Леванина // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 7. – C. 28–30.


Леонтьева О. Дайте фору своим ученикам!: [Самостоят. работа школьников] / О. Леонтьева // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 12.


Лікарчук І. Тестування – це лише одна із складових зовнішнього оцінювання якості освіти / І. Лікарчук // Освiта України. – 2007. – 27 верес. (№ 72). – C. 5–6.


Марецька Н. Компетнція чи компетентність: що ми формуємо у молодших школярів / Н. Марецька // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 51 54. – Бібліогр.: с. 54 (8 назв).


Митник О. Діагностична основа технології формування культури мислення молодшого школяра / О. Митник // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 38–45.


Митник О. Технологія формування культури мислення молодшого школяра як організаційно методичний інструментарій навчально-виховного процесу / О. Митник // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 23–26.


Онишків З. Особливості організації індивідуального навчання учнів початкової школи сільської місцевості / З. Онишків, Я. Морська // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 45–47. – Бібліогр.: с. 47 (4 назв).


Педагогические условия реализации адаптационного периода в 1-м классе школ развивающего обучения // Нач. шк: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сент. (№ 17). – C. 40–44.


Прищепа О. Формування графічних навичок письма – необхідна умова розвитку писемного мовлення / О. Прищепа // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 3–6. – Бібліогр.: с. 6 (5 назв).


Савченко О. Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися / О. Савченко // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 1–5.


Соболева О.В. Беседы о чтении: К проблеме понимания текста / О.В. Соболева // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 8. – C. 3–9. – Библиогр.: с. 9 (5 назв.).


Соняк Н. Формування у молодших школярів навичок роботи з текстовою інформацією / Н. Соняк; О. Ночвінова // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 10–13.


Україна. Міністерство освiти i науки. Організація навчально-виховного процесу у першому класі: Дод. до листа М-ва освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 6–10.


Хоружа Л. Інтерактивні SMART-технології у початковій школі / Л. Хоружа, Т. Носенко // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 11–14.

74.204 Школознавство

Витковский А. Стратегия развития школы: диагностика ситуации, общее планирование, конкретные проекты: Из опыта шк. / А. Витковский // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 11.


Куценко Е. Учитель едет на конференцию: [Рекомендации по подгот.] / Е. Куценко // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 14.

74.23 Історія загальноосвітньої школи

Стрельцов А.А. Гимназическое образование: прошлое и настоящее / А.А. Стрельцов // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 68–77. – Библиогр.: с. 77 (18 назв.).

74.24 Організація загальноосвітньої школи. Управління. Економіка. Статистика

Україна. Міністерство освiти i науки. Заходи щодо координації проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення, навчальних комп’ютерних комплексів для закладів освіти: Затв. наказом М-ва освіти і науки України № 536 від 25.06.2007 // Інформ. зб. М-ва освiти i науки України. – 2007. – № 26/27. – C. 3–6.


Україна. Міністерство освiти i науки. Перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення, обов’язкової ділової документації, допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2007/2008 навчальному році: Дод. до листа М-ва освіти і науки України № 1/9-482 від 21.08.2007 // Інформ. зб. М-ва освiти i науки України. – 2007. – № 26/27. – C. 7–64.

74.26 Методика викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі

Аксенова Н.В. Компьютер и проблемно-диалогическое обучение на уроках окружающего мира / Н.В. Аксенова, Л.А. Боровская // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 7. – C. 13–16.


Алексашкина Л.Н. Курсы истории: информационное пространство и методология познания / Л.Н. Алексашкина // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 16–22. – Библиогр.: с. 22 (10 назв.).


Баракина Т.В. Развитие интеллекта при обучении информатике в начальной школе / Т.В. Баракина // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 7. – C. 3–7. – Библиогр.: с. 7 (7 назв.).


Блинова С. Декоративно-прикладное народное творчество: Изобр. искусство [в нач. шк.] / С. Блинова // Нач. шк: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сент. (№ 17). – C. 12–19.


Виноградова Н.Ф. Младший школьник и окружающий мир: особенности взаимодействия / Н.Ф. Виноградова // Нач. шк: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сент. (№ 17). – C. 4–11. – Библиогр.: с. 11 (8 назв.).


Вишневський О. Оптимізм поступу: [Непрограмні твори Івана Франка] / О. Вишневський // Освiта. – 2007. – 3–10 жовт. (№ 41/42). – C. 10–11.


Вниградова Н.Ф. Развитие и воспитание младшего школьника – цель изучения предмета "Окружающий мир" / Н.Ф. Вниградова, О.А. Рыдзе // Начальная школа: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 16–30 сент. (№ 18). – C. 3–9.


Воронцова А. Дозированная эклектика: Коллоквиум как одна из форм проведения семинар. занятия по истории / А. Воронцова, И. Фоломеева // История: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сент. (№ 17). – C. 34 37.


Гудзик І. Умовно-мовленнєва діяльність та комунікативне використання мовлення у начанні російської мови / І. Гудзик // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 47–51. – Бібліогр.: с. 51 (10 назв).


Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики / Г. Коберник // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 13–16.


Козленко С.И. Учебно-методическое обеспечение профильного обучения по истории / С.И. Козленко, Е.В. Саплина // История: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 16–30 сент. (№ 18). – C. 38–45.


Лобова О. Про музику – гармонією рим: Дидакт. вірші у підруч. "Музика" / О. Лобова // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 28–32. – Бібліогр.: с. 32 (4 назв).


Мовчун А. Зарубіжна література. 2–4 класи: Авт. прогр. / А. Мовчун, Л. Харсіка // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 49–53.; № 8. – C. 51–56.


Россель Н. Жрецы-судьи и ожившие статуи: Материал для подгот. урока по теме "Древний Египет: пирамида власти" / Н. Россель // История: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 1–15 сен. (№ 17). – C. 12–19.


Сіранчук-Василишина Н. Лінгвістичний напрямок розвитку образного мовлення школярів / Н. Сіранчук-Василишина // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 13–15. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).


Турчанинова Т.В. Работа над пониманием текста в начальной школе / Т.В. Турчанинова // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 8. – C. 10–12.


Шарагова Н. Ігри на уроках української мови у 1–2 класах / Н. Шарагова // Почат. шк. – 2007. – № 9. – C. 6–10.

74.3 Спеціальні школи. Дефектологія (корекційна педагогіка)

Мисаренко Г.Г. Коррекционно-развивающее обучение и его место в современной школе / Г.Г. Мисаренко // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 50–55. – Библиогр.: с. 55 (3 назв.).


"Особлива" дитина і школа // Освiта. – 2007. – 3–10 жовт. (№ 41/42). – C. 6.


Щегловитова А.В. Особенности музыкального воспитания дошкольников с нарушением зрения / А.В. Щегловитова // Музык. рук. – 2007. – № 6. – C. 29–37.

74.5 Професійна та спеціальна освіта

Ніколаєнко С.М. Сприяти задоволенню потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках: [Бесіда з міністром освіти і науки України Станіславом Ніколаєнко] / С.М. Ніколаєнко // Освiта України. – 2007. – 26 жовт. (№ 80). – C. 4.


Филиппов В.М. К пониманию основных противоречий в системе профессионального образования / В.М. Филиппов // Право и образование. – 2007. – № 8. – C. 45–52.

74.58 Вища освіта. Педагогіка вищої школи

74.580.0 Теорія освіти, навчання і виховання у вищій школі

Ахмеднабиев М.К. Особенности формирования экологической культуры у студентов педагогических вузов / М.К. Ахмеднабиев // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 61–67.


Бажин А.С. Карьера и профессиональные компетенции специалистов / А.С. Бажин // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 37–39.

74.580.2 Дидактика (теорія та методика освіти і навчання) у вищій школі

Абовский Н. Системный подход к тестированию знаний / Н. Абовский // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2007. – № 6. – C. 26–27. – Библиогр.: с. 27 (2 назв.).


Крапивина И.В. Развитие научно-исследовательской компетенции будущего специалиста в отечественной педагогике высшей школы советского периода / И.В. Крапивина // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 55–58.


Михайлов О. Лекционная форма обучения (недостатки и способы их устранения) / О. Михайлов, В. Комогорцев // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2007. – № 6. – C. 24–25.


Соловьев В.П. Компетентностная модель выпускника / В.П. Соловьев // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 76–79. – Библиогр.: с. 79 (7 назв.).


Талалов С.В. Физическое образование: структура лаборатории и новые формы работы студента / С.В. Талалов, А.А. Панферов, С.Н. Потемкина // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 80–82. – Библиогр.: с. 82 (7 назв.).

74.580.4 Організація роботи навчального закладу

Медынская И.В. Сетевой подход в управлении университетом / И.В. Медынская, В.Б. Фраймович // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 4–13. – Библиогр.: с. 12–13 (10 назв.).


Побыванец В.С. Методология стратегического планирования в учреждениях высшего профессионального образоваания: [Дис. исслед.] / В.С. Побыванец // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 114–137.

74.584 Організація вищої освіти. Управління. Економіка. Статистика

Гребнев Л. Лондонское коммюнике: завершающий этап Болонского процесса / Л. Гребнев // Высш. образование в России. – 2007. – № 9. – C. 3–20.


Завалей А.И. Исследовательский университет: философские предпосылки формирования и современное состояние / А.И. Завалей // Аналит. обзоры по основным направлениям развития высш. образования. – 2007. – № 10. – C. 1–56.


Кананыкина Е.С. Система оценки качества знаний студентов в современной Великобритании / Е.С. Кананыкина // Право и образование. – 2007. – № 8. – C. 64–69. – Библиогр.: с. 69 (10 назв.).


Мацца К. Американская модель МБА [американские магистерские программы по бизнес администрированию] в Европе / К. Мацца, К. Салин-Андерссон, Я.С. Педерсен // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 68–71.

74.584(4УКР) Організація вищої освіти в Україні. Управління. Економіка. Статистика

Медвідь М.М. Бібліотека нового покоління: [Розмов з дир. б-ки Закарп. держ. ун-ту Марією Медвідь] / М.М. Медвідь // Освiта України. – 2007. – 16 жовт. (№ 77). – C. 1, 3.


Станіслав Ніколаєнко ініціює внесення змн до законодавства про працевлаштування випускників ВНЗ та поліпшення матеріального становища студентів // Освiта України. – 2007. – 26 жовт. (№ 80). – C. 1.


Шулікін Д. Обсяги держзамовлення цього року збільшено / Д. Шулікін // Освiта України. – 2007. – 26 жовт. (№ 80). – C. 2.

74.584(4УКР-4ХАР) Вищі навчальні заклади Харкова. Університетська освіта. Окремі університети

Бардачов Ю. Колиска фахівців ХХІ століття: [Харк. нац. ун-т радіоелектроніки] / Ю. Бардачов // Освiта України. – 2007. – 12 жовт. (№ 76). – C. 6.


Густенько Л.П. Вшанування ветеранів освіти: [День вчителя у ХГУ "НУА"] / Людмила Густенько // Освiта України. – 2007. – 26 жовт. (№ 80). – C. 3.


Міжнародний студентський форум "Україна – Росія" [відбувся у Харкові] // Освiта. – 2007. – 26 верес. – 3 жовт. (№ 40). – C. 2.


Студентський форум "Україна – Росія": [У Харкові відбувся перший Міжнар. студ. форум] // Освiта України. – 2007. – 25 верес. (№ 71). – C. 3.


Туренко А. Технічне забезпечення навчання: [Ректор Харк. нац. автомоб.-дор. ун-ту Анатолій Туренко про застосування інформ. комп'ютер. технологій ] / А. Туренко // Освiта України. – 2007. – 19 жовт. (№ 78). – C. 6.


Черевко О. Харківський державний університет харчування і торгівлі: До 40-річчя створення / О. Черевко // Освiта України. – 2007. – 16 жовт. (№ 77). – C. 6.

74.584(4РОС) Організація вищої освіти в Росії. Управління. Економіка. Статистика

Бронштейн С.В. Негосударственное образование как фактор формирования человеческого капитала в России: [Дис. исслед.] / С.В. Бронштейн // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 103–113.


Зернов В.А. Будущее за теми, кто мыслит и действует инновационно: [Интервью с пред. Ассоциации негос. вузов России, ректором Рос. нового ун-та В.А. Зерновым] / В.А. Зернов // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 26–27.


Матейкович М.С. Развитие механизма обеспечения качества высшего образования в рамках подписания Российской Федерацией Болонской декларации / М.С. Матейкович, А.В. Богданов // Право и образование. – 2007. – № 8. – C. 60–63.


Мацоцкий С. Компания IBS создает модель получения качественного высшего профессионального образования: [Беседа с генер. директором компании IBS Сергеем Мацоцким] / С. Мацоцкий // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 12–13.


Туранин В.Ю. Проблемы подготовки специалистов для обеспечения законотворческой деятельности в российских высших учебных заведениях / В.Ю. Туранин // Право и образование. – 2007. – № 8. – C. 26 31. – Библиогр.: с. 31 (7 назв.).


Чучалин А. Требования к компетенциям выпускников инженерных программ / А. Чучалин, О. Боев // Высш. образование в России. – 2007. – № 9. – C. 25–29. – Библиогр.: с. 29 (12 назв.).


Шевченко И.И. О качестве высшего образования в России / И.И. Шевченко // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 22–25.


Шкарлупина Г.Д. Правовые гарантии качества образовательных услуг / Г.Д. Шкарлупина // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 25–36. – Библиогр.: с. 35–36 (5 назв.).

74.584(4РОС)738 Вищі навчальні заклади Росії. Університетська освіта. Окремі університети

Артамонова М.В. Вуз как самостоятельный субъект образовательной политики на рынке труда / М.В. Артамонова // Экономика образования. – 2007. – № 4. – C. 37–56. – Библиогр.: с. 56 (6 назв.).


Волчанская Л.М. Государственная аккредитация как гарантия качества образовательных услуг / Л.М. Волчанская // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 36–42. – Библиогр.: с. 42 (16 назв.).


Дубровина С.Ю. Правовые условия управления системы качеств высшего профессионального образования / С.Ю. Дубровина // Право и образование. – 2007. – № 9. – C. 43–47. – Библиогр.: с. 47 (8 назв.).


Запесоцкий А.С. Преподаватель глазами студента: Об изучении мнений студентов о качестве пед. деятельности преподавателя / А.С. Запесоцкий, Л.А. Санкин, С.В. Викторенкова // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 28–32.


Майер Г.В. Наш ответ на инновационнный вызов современности: Из опыта разработки и реализации инновац. образоват. программы Томс. гос. ун-та / Г.В. Майер // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 16–18. – Библиогр.: с. 18 (9 назв.).


Новицкий В.В. Высшее медицинское образование: традиции и инновации: Из опыта старейшего мед. вуза Сибири / В.В. Новицкий, Н.В. Рязанцева // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 19–21.


Особенности и перспективы развития научно-технического творчества молодежи в инженерных вузах: (на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана) / [Авт.]: А.А. Базаров и др. // Аналит. обзоры по основным направлениям развития высш. образования. – 2007. – № 9. – C. 1–59.

88 Психологія

88.840 Педагогічна психологія

Балютіна К. Формування у молодших школярів самооцінних суджень за допомогою діаграм / К. Балютіна // Почат. шк. – 2007. – № 7. – C. 7–9. – Библиогр.: с. 9 (2 назв.).


Бурлакова Т.В. Индивидуализация подготовки студента как педагогическое явление / Т.В. Бурлакова // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 43–45.


Голиков А.И. Теоретические подходы к феномену "математическое мышление" / А.И. Голиков // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 22–32. – Библиогр.: с. 31–32 (32 назв.).


Демакова И. Великая хартия детских вольностей: [Сотрудничество взрослых и детей] / И. Демакова // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 19.


Михайлов С.Г. Профессиональное становление психической устойчивости: инновационные подходы / С.Г. Михайлов, В.И. Шмыков // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 39–42. – Библиогр.: с. 42 (12 назв.).


Морозова Г. Чтобы избежать профессионального выгорания: [Психолог. тренинги для учителей] / Г. Морозова // Первое сент. – 2007. – 22 сент. (№ 18). – C. 13.


Надзельська А. Вплив виховання на формування психологічного інфантилізму суб'єкта / А. Надзельська // Почат. шк. – 2007. – № 8. – C. 56–58. – Бібліогр.: с. 58 (6 назв).


Наумова Ю.И. Внимание: компьютерная зависимость! / Ю.И. Наумова // Нач. шк. плюс до и после. – 2007. – № 7. – C. 11–12.


Петричук И.И. Еще раз об игре / И.И. Петричук // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 55–60.


Путляева Л. Развиваем мышление / Л. Путляева // Нач. шк: Прил. к газ. "Первое сент.". – 2007. – 16-30 сент. (№ 18). – C. 36–38.


Съедина Н.В. Формирование готовности студентов к самоконтролю / Н.В. Съедина // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 9. – C. 45–47.


Французова Н. О природе "детского философствования" / Н. Французова // Дошк. воспитание. – 2007. – № 9. – C. 28–32.


Чуприкова Н.И. Система Л.В. Занкова: взгляд психолога / Н.И. Чуприкова // Педагогика. – 2007. – № 7. – C. 3–9. – Библиогр.: с. 9 (16 назв.).База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка