Обдаровані дітиСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#10457
  1   2   3   4

ОБДАРОВАНІ ДІТИ

І. ВСТУП


Кожного року на конкурсній основі до Харківського ліцею міського господарства Харківської обласної ради вступають учні , які поставили свідомо мету – мати якісні знання з базових предметів та вступити до Харківської національної академії міського господарства, закінчити вищий навчальний заклад та стати висококласним фахівцем галузі комунального господарства.

Навчаються учні у ліцеї три роки. Отже, протягом 9-го до профільного класу проходять адаптацію в умовах ліцею фізико-математичного профілю при ВНЗ. Формуються класні колективи. З метою вибору раціональних педагогічних методів виховання ретельно вивчаються особистісні інтереси, здібності, цінності учнів, їх місце у колективі. За допомогою спеціальних тестів ми пізнаємо особливості мікроклімату, пізнавальної сфери, виявляємо соціальний статус у класному колективі (лідер, популярний, мало популярний, ізольований), властивості темпераменту, інтереси та спеціальні здібності, особливості характеру учня (ставлення до себе, до людей, до праці, вольові риси), професійну спрямованість.

В навчально-виховний процес втілюємо лекційно-семінарську систему навчання, що надає можливість поступово наближати ліцеїстів до вищої школи, поглиблено вивчати навчальний матеріал, диференціювати навчання, здійснювати індивідуалізацію навчання та виховання, розвивати навички відповідального ставлення до виконання обов’язків учня, самостійність у вирішенні та вивченні навчальних проблем.

З перших днів навчання починаємо профорієнтаційну роботу. В навчально-виховний процес вводиться курс “Введення у спеціальність”, який знайомить учнів з основами професій у галузі комунального господарства, проводяться екскурсії по лабораторіях, аудиторіям, бібліотеці, обчислювальному центру, спорткомплексу Харківської національної академії міського господарства.

У ліцеї викладають досвідчені вчителі, професори, доценти, викладачі Харківської національної академії міського господарства.

У навчально-виховний процес задіяна матеріально-технічна база академії.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень випускників три роки тому та на сьогоднішній день (див. порівняльну таблицю), можна сказати, що на початку навчальної діяльності учні показують перш за все невміння працювати у системі, слухати вчителя, виконувати основні вимоги по організації навчальної праці, логічно мислити, робити самостійно висновки, давати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.
2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р2008-2009 н.р

Тільки через 1,5-2 роки навчання демонструють вміння працювати на уроках-лекціях, самостійно та грамотно готуються до уроків-семінарів, де демонструють глибокі знання з предметів, вміння аналізувати, спостерігати, робити порівняльні аналізи, виготовляти авторські моделі, прибори для демонстрацій, виконання лабораторних робіт (звичайно, відповідно до особистісних інтересів та природних здібностей).

Якщо проаналізувати за три роки моніторинг домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цінностей учнів, їх місце в колективі, що у значній мірі впливало на позитивний результат якості знань, бо надавало можливість вчителю-предметнику, класному керівникові, адміністрації ліцею знаходити ключик, який відкривав світ бажання до творчості та свідомої бажаної праці, то можна зробити висновок, що рівень домінуючих особистісних інтересів за роки навчання у ліцеї позитивно змінився.
ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА
2006-2007 н.р.


2007-2008 н.р.2008-2009 н.р.


СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС

2006-2007 н.р.2007-2008 н.р.2008-2009 н.р.ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУІНТЕРЕСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ


2006-2007 н.р.2007-2008 н.р.2008-2009 н.р.

Тобто, ми бачимо, що простежується система роботи по розвитку кожної особистості – робота по програмі фізико-математичного профілю, впровадження в навчально-виховний процес елементів методики навчання вищої школи, креативних педагогічних технологій.Людяність, взаємоповага, чесність всіх учасників навчально-виховного процесу – результат відповідального ставлення ліцеїстів до своїх обов’язків.
ІІ. ПРОГРАМА «ОБДАРОВАНІ ДІТИ»


Загальні положення, мета й завдання програми

Програма передбачає досягнення таких цілей:

 • формування високопрофесійного, спрямованого на творчу діяльність колективу;

 • пошук обдарованих учнів;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу учнів ліцею;

 • підтримка й стимулювання розвитку обдарованих учнів;

 • створення умов для самореалізації особистості в суспільстві.Програмою передбачено виконання таких завдань:

 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних науково-методичних концепцій, форм і видів діяльності;

 • удосконалення системи пошуку обдарованих дітей;

 • органічне об’єднання навчання, виховання й розвитку обдарованих учнів;

 • стимулювання творчої діяльності.І. Науково-методичне забезпечення

роботи з обдарованими учнями
1. Підготовка й перепідготовка педагогічних кадрів, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми:

 • участь у роботі спеціалізованих семінарів, педагогічних майстерень, курсів підвищення кваліфікації;

 • атестація вчителів;

 • вивчення загальних і спеціальних методичних рекомендацій для виявлення обдарованих дітей;

 • вивчення методичних рекомендацій для учнів із прихованою обдарованістю;

 • вивчення методичних рекомендацій із виявлення рівнів обдарованості.


2. Створення умов для творчої діяльності вчителів:

 • узагальнення досвіду роботи;

 • поїздки з метою обміну досвідом;

 • участь у роботі спеціалізованих семінарів, педагогічних майстерень, „круглих столів”.


3. Створення умов для наукової діяльності вчителів:

 • участь у роботі оргкомітетів і журі різних олімпіад і конкурсів;

 • участь у міжнародних освітніх програмах.


4. Стимулювання творчої діяльності вчителів:

 • проведення конкурсів: „Учитель року”, „Урок року”, „Краща кафедра”, „Найкращий класний керівник”;

 • організація педагогічного ярмарку;

 • подання до присвоєння звань і нагороджень;

 • проведення семінарів, науково-практичних конференцій.


5. Система матеріального стимулювання вчителів:

 • призначення надбавки за творчий характер роботи;

 • видача премії за високі результати.


6. Навчально-методичне забезпечення:

 • створення бібліотечного фонду, спрямованого й орієнтованого на роботу з обдарованими дітьми;

 • створення дидактичного й роздаткового матеріалу для роботи з ОД, у тому числі для індивідуальної роботи;

 • узагальнення матеріалів олімпіад, конкурсів, фестивалів, які проводяться у ліцеї (інтелектуальний марафон, предметні олімпіади й т. ін.)


7. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу:

 • доступ до бази даних і науково-методичних матеріалів через Інтернет;

 • створення бази даних „Обдаровані діти”;

 • участь у дистанційних олімпіадах.


8. Психологічна служба:

 • проведення тренінгів;

 • профілактика стресів, перевтоми, психологічний моніторинг.ІІ. Система виявлення обдарованих учнів


 • Виявлення учнів із високими інтелектуальними й творчими здібностями.

 • Психолого-педагогічне тестування.

 • Участь у ліцейських, міських, республіканських конкурсах, турнірах, фестивалях, інтелектуальних марафонах, олімпіадах, робота на кафедрах Харківської національної академії міського господарства, проведення виставки творчих робіт, показ творчих колективів, робота в секціях МАН і т. ін.

 • Установлення міжнародних зв’язків з організаціями й установами, робота яких спрямована на виявлення, навчання й розвиток обдарованих дітей.

 • Організація обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми через Інтернет.

 • Робота з інформаційним банком даних „Обдаровані діти”.


ІІІ. Навчання, виховання й розвиток обдарованих учнів


 • Використання сучасних педагогічних технологій і методів навчання й виховання для розвитку творчого, критичного, логічного мислення учнів.

 • Розвиток здібностей до самостійного навчання й дослідницької роботи.

 • Розширення мережі гуртків, факультативів для обдарованих дітей.

 • Проведення виставок, що презентують підходи й методики навчання обдарованих учнів.

 • Використання перспективного педагогічного досвіду, спрямованого на розвиток обдарованих дітей.

 • Створення вченої ради, діяльність якої спрямована на організацію й підтримку науково-пошукової роботи учнів.

 • Виявлення й розвиток фізично розвинених і обдарованих учнів, залучення їх до занять у спортивних міських секціях.


ІV. Забезпечення соціальних гарантій.

Стимулювання творчої діяльності учнів


 • Визначення рейтингу учнів.

 • Нагородження коштовними подарунками.


Циклограма роботи

з обдарованими дітьми


Дата

Назва заходу

Вересень

Наказ про організацію роботи НТЛ.

Засідання організаційної ради наукового суспільства ліцеїстів.

Організація підготовки до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, творчих конкурсах, турнірах, Каразінських читаннях тощо.

Закріпити обдарованих дітей за кафедрами і лабораторіями Харківської національної академії міського господарства.Жовтень

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Робота секції наукового товариства ліцеюЛистопад

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

І етап захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Участь у науково-практичних конференціяхГрудень

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Представлення робіт на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.Січень

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Лютий

Участь у Гагарінських читаннях

Березень

Участь у науково-практичній конференції Харківської національної академії міського господарства.

Квітень

Участь у Каразінському колоквіумі

Травень

Підсумковий наказ про роботу з обдарованими дітьми. Підготовка матеріалів щодо формування загально ліцейського банку „обдарованість”ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
(з досвіду роботи О.Ковальчук, заступника директора з НВР

Здолбунівської ЗСШ №7 Рівненської обл.)
Проблема виховання обдарованої дитини існує стільки, скільки існує сама педагогіка. У певні періоди людської історії її диктувало прагнення панівної верхівки суспільства цілком нівелювати особистість, перетворити цілі народи на слухняних маріонеток. В інші епохи у плеканні неповторної індивідуальності вбачали сенс педагогічної діяльності, перспективу поступу держав і людства. Перебудовані процеси в Україні обумовили нові тенденції розвитку освіти. виникла нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. На вістрі цих проблем і відбулася поява таких навчальних закладів як ліцеї, гімназії, коледжі, центром концентрації розвитку яких є творча особистість, обдарована дитина.

Що ж таке обдарованість? Слово „дар” походить з давньоестонської мови. Спочатку воно означало – плата за дружину. Інше значення цього слова можна знайти в давньофранцузькій, де воно має значення – отрута. Лише в середині ХІХ ст.. цей термін було вжито А.Треєм (1839 р.) у поєднанні зі словом „геній”. Але немає жодного запису щодо часу, коли слово „обдарований” стало означати найрозумніший.

Часто слова „обдарований” і „талановитий” вживають як синоніми. Ці поняття не слід ототожнювати. Обдарованість – це сукупність здібностей, які допомагають індивіду досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності й давати суспільству користь. Ця риса формується й проявляється в процесі діяльності. Талановитий – це той, хто має дуже високий ступінь здібностей до якоїсь спеціальної діяльності (музичної, художньої, літературної, технічної, спортивної), при чому ці здібності вже значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно значущих процесах
(див. додаток №1).

Посилаючись на дослідження Ф.Моляко, можна запропонувати реєстр визначення обдарованості, хоча не завжди існує єдність у трактуванні цих понять. До них належать:

задатки – спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей;

нахили – ставлення, конкретна вибіркова спрямованість індивіда до певної діяльності, яка ґрунтується на інтересах, потребах у виконанні тієї чи іншої діяльності;

здібності – це індивідуальні особливості людини, які дають змогу успішніше оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати ті чи інші завдання, проблеми;

загальні здібності – лежать в основі оволодівання будь-якою діяльністю;

спеціальні здібності – дають змогу конкретній людині оволодівати певною діяльністю, успішно щось виконувати;

творчі здібності – дають змогу успішно виконувати творчу діяльність;

обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів і потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на високому рівні;

творча обдарованість – дає змогу успішно вирішувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально;

талант – система рис та особливостей, які дають особистості змогу досягти значних успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності;

геніальність – системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальні досягнення.


М.Лейтес визначає три категорії обдарованих дітей:

 • • учні з ранньою розумовою реалізацією;

 • • учні з прискореним розумовим розвитком;

 • • учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Учні з ранньою розумовою реалізацією – це учні, в яких за звичайного рівня інтелекту спостерігається особливий інтерес до окремого навчального предмета. Він може випередити ровесників легкістю засвоєння специфіки матеріалу. Уроки з інших предметів можуть обтяжувати дитину.

Учні з прискореним розумовим розвитком це учні, які за однакових умов надто вирізняються високим рівнем інтелекту. Особливо вони бувають помітні в молодших класах. За даними психолога прискорений розвиток інтелекту завжди пов’язаний з високою розумовою активністю та пізнавальною потребою.

Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей – ці учні вирізняються розумовими особливостями, не випереджають однолітків у загальному розвитку інтелекту та не виявляють яскравих успіхів з того чи іншого навчального предмета. Але вирізняються особливостями окремих психологічних процесів (надзвичайна пам’ять на певні об’єкти, широта уяви, здатність до спостережень).

Серед таких школярів трапляються учні зі складним характером, незалежні, вперті, мало контактні.

Психолого-педагогічна наука розрізняє шість сфер обдарованості дітей:


 1. Інтелектуальна сфера.

Обдарована дитина вирізняється хорошою пам’яттю, допитливістю, добре вирішує різні завдання, зрозуміло висловлює свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.


 1. Сфера академічних досягнень.

Це успіхи з математики, читання, курсу „Я та Україна” та інших навчальних предметів.


 1. Творчість.

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює власні оригінальні ідеї.


 1. Спілкування.

Добре пристосовується до нових ситуацій. Легко спілкується з дорослими та дітьми. (Виявляє лідерство в іграх та заняттях).


 1. Сфера художньої діяльності.

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями. (виявляє інтерес до музики, добре володіє мелодією, із задоволенням співає, намагається створювати музику).


 1. Рухова сфера.

Тонка і точна моторика, чітка координація, добре володіє тілом.
Для педагогічних працівників важливою проблемою є виявлення та розпізнавання великих можливостей дитини. М.Босенко вважає, що вчитель повинен вміти бачити відмінності таких здібностей, а саме:

 • загальні здібності – це здатність кожної особистості до сприйняття, засвоєння та відображення інформації;

 • гуманітарні здібності – здатність особистості до літературно-філософської діяльності;

 • математичні здібності передбачають добре розвинену логіку;

 • здібності до академічного навчання – це комплекс здібностей, які сприяють успішному навчанню та підкріплені вольовими зусиллями;

 • спеціальна обдарованість – та, яка виявляється в тенденції досягнення успіху в одній чи декількох сферах діяльності;

 • загальна обдарованість – це рівень задатків, схильностей особистості, які свідчать про високий ступінь інтелектуального, моторного та сенсорного розвитку.

Завдяки проявам здібностей, певним особливостям поведінки, вміння абстрагувати, ставити цікаві запитання, робити висновки обдаровані діти привертають до себе увагу. Так. У результаті досліджень Н. Лейтеса, визначено такі характерні особливості обдарованих дітей: • мають хорошу пам’ять, добре розвинене абстрактне мислення;

 • як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;

 • надто вимогливі до себе, болісно сприймають суспільну несправедливість;

 • наполегливі в досягненні результату;

 • хочуть учитись і досягають у навчанні успіхів;

 • здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю;

 • спостережливі;

 • уміють фантазувати, критично оцінюють навколишню дійсність;

 • ставлять багато запитань і зацікавлені у позитивних відповідях на них;

 • на уроці більше цікавляться дослідницькими методами; виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;

 • із задоволенням виконують складні завдання;

 • завдяки частому звертанню до засобів масової інформації здебільшого вміють швидко визначати найбільш важливі відомості, самостійно знайти інформацію;

 • краще за своїх однолітніх уміють розкривати взаємозв’язки між явищами та їхньою суттю;

 • їм притаманне почуття гумору, вони життєрадісні;

 • у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність.

Питання виявлення й розвитку обдарованості нині перейшли на якісно новий рівень. Ці питання педагогічний колектив школи розглядає як виконання тривалої програми з урахуванням різноманітних методів і форм роботи. Повага до обдарованої особистості, сприяння її розвитку є головним імпульсом діяльності школи. Пошук і розвиток обдаровань потрібно починати якомога раніше. Для того щоб налагодити роботу з усебічного розвитку дітей, у школі створено психолого-педагогічну службу, яку очолює практичний психолог. Крім психолога до її складу входять заступник директора та вчителі початкових класів. Метою діяльності цієї служби є створення системи роботи з дітьми через психологічний супровід кожної дитини (див. додаток №2).


Сучасна наука твердить, що виявити обдарованість можна завдяки застосуванню взаємо доповнюваних способів.

По-перше, це метод спостереження, як спосіб виявлення обдарованих дітей. За цим методом систематично і цілеспрямовано сприймають різноманітні вияви психологічних особливостей обдаровання. Його найбільше застосовують на уроках. Його якісні результати можуть бути доволі обґрунтованими лише за умови регулярності, тривалості та багаторазових спостережень.

Каталог: 15743


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка