О. В. Половенко Шлях до майстерностіСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.94 Mb.
#927
1   2   3   4


Анкета для стажиста.

1. Уроки кого зі своїх колег Ви відвідали?

2. Що Вам особливо сподобалося на цих уроках?

3. Скільки уроків відвідав у Вас наставник?

4. Яку допомогу Ви дістав від наставника?

5. Хто, крім наставника, допомагав Вам у підготовці до уроків?

6. Яку методичну літературу Ви використовуєте в підготовці до уроків?

7. Які труднощі Ви відчуваєте під час проведення уроків? Яку, на вашу думку, допомогу слід надавати з метою поліпшення якості роботи?

8. Яких труднощів Ви зазнаєте під час використання наявної навчально-матеріальної бази? Що, на ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?

9. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

10. Що слід зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об'єднань? Чи допомагають вони Вам у роботі?

11. Які загальношкільні заходи (засідання педради, методичне об'єднання, психолого-педагогічні семінари, ділові, рольові ігри, заняття школи молодого вчителя тощо) найбільше Вам запам'яталися? Чому?

12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?

13. Що, на Ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?

14. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника?

15. Які методичні прийоми, на Вашу думку, ви вдосконалили впродовж року?

16. Яку методичну допомогу Ви бажали б дістати від шкільної адміністрації, наставника?

17. Що необхідно зробити для поліпшення індивідуальної роботи з учнями?

18. Які загальношкільні заходи для учнів Вам найбільше сподобались і були, на вашу думку, найефективнішими? Чому
Додаток 14

Організація роботи з молодими вчителями

(методичні рекомендації)


Молодий спеціаліст стає хорошим учителем,

перш за все, завдяки обстановці творчої праці

педагогічного і учнівського колективів

(В.О. Сухомлинський).
Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить не тільки від професійної підготовки і особистих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці і побуту йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творче начало.

Для визначення структури методичної роботи з учителями-початківцями необхідно різносторонньо визначити потреби молодого спеціаліста.

З цією метою слід провести:


 1. Анкетування для виявлення запитів молодого спеціаліста на початок стажування та на його кінець.

 2. Скласти програму з підвищення рівня загально-педагогічної і методичної підготовки молодого вчителя (зразок – Додаток №1).

 3. Видати наказ про стажування молодого спеціаліста, яким визначається вчитель-наставник.

 4. Створити куточок „На допомогу молодим вчителям”. В даному куточку можна зосердити такі матеріали:

- положення про стажування молодих вчителів;

- матеріали з досвіду роботи молодих вчителів попередніх років;

- зразки планів виховної роботи з учнями;

- зразки планів-конспектів уроків;

- вимоги і рекомендації до підготовки та проведення уроків;

- наявна методична та наукова література з питань організації навчально-виховного процесу. Інші наявні в школі матеріали. 1. Скласти орієнтовний план роботи з молодими спеціалістами.


Заняття І (серпень) (зразок)


 1. Бесіда з молодими вчителями.

 2. Практична робота: складання календарних та поурочних планів; огляд статей з питань педагогічної майстерності, бесіда за змістом пояснювальних записок програм.


Заняття ІІ (вересень)
Практична робота.

  • складання плану-конспекту уроку;

  • розгляд системи опитування учнів, перевірка їх знань, умінь і навичок;

  • відвідування відкритого уроку у наставника чи голови МО;


Засідання ІІІ (листопад)


  • бесіда про можливість впровадження ППД. Ознайомлення з картотекою ППД;

  • організація, підготовка та проведення навчального заходу з предмету;

  • відвідання відкритого позакласного заходу, який проводить досвідчений учитель.


Заняття IV (січень)


  • розгляд з молодими педагогами питання роботи з учнівськими зошитами, як одного з шляхів підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.

  • Обмін досвідом. Бесіда з кращими вчителями.


Заняття V (квітень)


  • проведення відкритих уроків молодими спеціалістами, їх аналіз та обговорення;

  • підготовка до проведення підсумкової атестації з предмета.

Враховуючи рівень підготовки молодих спеціалістів, їхні індивідуальні особливості в процесі роботи до плану можна вносити зміни та доповнення, спланувати роботу між засіданнями.
 1. Затвердити керівникам школи індивідуальний план стажування молодого спеціаліста. Основне місце в індивідуальному плані має бути відведення глибокому вивченню конкретних обов’язків щодо зайнятої посади з метою набуття необхідних практичних та організаторських навичок.

 2. Провести місячник молодих вчителів. В рамках місячника організувати проведення відкритих уроків та позакласних заходів у молодих вчителів, провести їх аналіз та обговорення.

Можна організувати свято для вчителя, який пройшов стажування.

 1. На засіданні педради заслухати звіт вчителя про стажування молодого спеціаліста та звіт молодого спеціаліста в якому повинно бути відбито виконання індивідуального плану.

 2. Видати наказ про закінчення стажування молодого вчителя.

 3. Створити комісію для розгляду матеріалів стажування та вносить пропозиції щодо результатів стажування.

 4. Підготувати матеріали (характеристику та витяг з наказу) для звіту перед управлінням освіти.


Методичні поради педагогам-наставникам
Орієнтовний зміст і форми роботи наставника
1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.

2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим обговоренням.

3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз.

4. Випереджувальне відвідування стажистом уроків, що проводяться наставником.

5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.

7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.

8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.

9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків учителів – майстрів педагогічної праці.

10. Допомога у роботі з «важкими» дітьми та їх сім'ями.

11. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

12. Допомога молодому спеціалісту з питань роботи класного керівника.Примірний план

роботи з учителями, які проходять стажування

та вчителями-наставниками


Тема занять з молодими вчителями, завдання

Теми занять з учителями-наставниками

1. Тема занять: „Особливості організації стажування в процесі професійного становлення молодого вчителя”
2. Стажування – початковий етап самостійної роботи молодого вчителя. Завдання: скласти індивідуальні плани стажування.

Індивідуальний план стажування – основа спільної роботи стажиста і наставника

3. Тема занять: „Учитель-стажист і педагогічний колектив школи”. Професійна етика в діяльності молодого вчителя.

Способи педагогічного управління роботою молодого вчителя
4. Самоосвіта – частина безперервної освіти педагога.

Тема спільних занять: „Самоаналіз діяльності стажиста”.

Аналіз і самоаналіз у професійній діяльності вчителя.

Звіт про стажування – результат виконання індивідуального плану стажування.

Оформлення матеріалів про стажування молодих спеціалістів.


Завдання наставника щодо управління самоосвітою вчителя-стажиста.

Аналіз навчально-виховної діяльності стажиста – джерело професійного росту досвідченого педагога і вчителя-початківця.

Орієнтовний план роботи молодого спеціаліста

(вчителя української мови) з вчителем-наставником (витяг)


Зміст роботи

Дата

Відпові-дальні

Примітки

1. Надання методичної допомоги в складанні календарно-тематичних планів на І семестр.

05.09.20052. Надання методичної допомоги в складанні поурочних планів, плану роботи предметного гуртка.

15.09.2005

-//-

-//-

3. Надання практичної допомоги з питань ведення шкільної документації.

30.09.2005

-//-

-//-

4. Надання методичної допомоги у визначенні тематичних атестацій.

-//-

-//-

-//-

5. Відвідування уроків учителя-наставника з метою дослідження:

- механізмів проведення уроку зв’язного мовлення у 6-му класі;

- особливості проведення диктанту з граматичним завданням (добір матеріалу).


-//-
-//-

В план включаються всі питання, які потрібно опрацювати.Орієнтовна анкета наставника молодого вчителя, яку можна використати після

2-3 місяців роботи з молодим вчителем
Просимо вас поділитися своїми думками про проблеми настав­ництва.

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Скільки років працює вчителем ваш стажист? Який він, ваш молодий учитель?

2. Що він знає (підкреслити): теорію предмета, основи психолого-педагогічної науки, основи психолінгвістики, методику викла­дання предмета.

3. Чи вміє він (необхідне підкреслити): правильно будувати урок: так, ні; визначити триєдину мету уроку: так, ні; створювати навчально-мовленнєві та проблемні ситуації: так, ні; активізува­ти пізнавальну діяльність учнів: так, ні, яким чином; керувати кла­сом на уроці: так, ні; проводити диференційовану роботу на уроці: так, ні. Які етапи уроку може планувати краще (перерахувати).

4. Чи вміє організовувати позакласну роботу з предмета?

5. Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?

6. Чого ще не вміє робити ваш стажист (перерахуйте його слабкі сторони самостійно). Причини такої ситуації: небажання працю­вати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібнос­тей; безвідповідальність.

7. У чому ви надали допомогу вашому стажисту? (Перелічіть види роботи з молодими вчителями.)

8. Що, на вашу думку, є головним у наставництві?

9. Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.
Додаток 15
План

роботи школи вчителя-наставника „Однодумці”
Девіз: „Коли шляхетна людина вчить і виховує,

вона веде, але не тягне за собою, спонукає, але не змушує...”

Конфуцій.
Мета: Налаштувати вчителів-наставників на постійний пошук нового у роботі з молодими колегами. Сприяти передачі позитивного педагогічного досвіду молодим вчителям.
Завдання:


 • осмислення взаємодії вчителя-наставника і молодого спеціаліста з позиції партнерства;

 • допомогти вчителям-наставникам критично осмислити свій досвід роботи з молодими вчителями за допомогою дискусій, розв’язання проблем ситуацій;

 • спільно віднайти способи розв’язання загальних проблем, з якими вчителі-наставники зустрічаються на практиці.


І засідання Жовтень


 1. Нормативно-правова база роботи сучасного педагога.

 2. Основний зміст і форми роботи наставника.

 3. Дискусія „Педагогічна компетентність сучасного педагога”.

 4. Педагогічна лабораторія з проблеми: - розв’язання практичних ситуацій; - педагогічних кросвордів.

 5. Погляд під кутом зору: - складання педагогічного портрету сучасного вчителя.

 6. Робота в групах. Розробка орієнтовного плану роботи наставника.

 7. Підсумок заняття.

ІІ засідання Грудень.


 1. Круглий стіл „Основи становлення педагогічної майстерності молодого вчителя”.

 2. Тренінг „Партнерське спілкування наставника і молодого фахівця”.

 3. Робота в групах. Розробка орієнтовного змісту характеристики вчителя стажиста.


ІІІ засідання Березень


 1. Дискусія. Декада наставника. Якою їй бути?

 2. Психолого-педагогічний тренінг „Шлях до „Я” - ідеалу”.

ІV засідання Квітень.
 1. Творчі звіти наставників „Навчаючи інших, ми вчимося самі”.

Додаток 16Орієнтовний план самоосвіти молодого вчителя.
1. Знайомство з інструктивно-нормативними документами.

2. Аналіз змісту навчальних програм, підручників, вимог до оцінювання знань і вмінь учнів по предмету.

3. Розробка поурочних планів, при необхідності методичних матеріалів.

4. Робота по підвищенню свого науково-методичного рівня: • вибір індивідуальної науково-методичної теми;

 • опрацювання науково-методичної літератури;

 • психолого-педагогічної літератури;

 • довідкової літератури;

 • участь у роботі РМО;

 • ШМО;

 • творчій групі;

 • ШППД;

5.Спільне проведення з наставником уроків та позакласних заходів та послідуюче їх обговорення.

6.Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.

7. Визначення найбільтипових труднощів у забезпеченні навчально-виховного процесу, визначення «вузьких місць» у своїй науково-методичній підготовці та можливих шляхів їх ліквідації у майбутньому.

8.Звіт про виконану роботу по підвищенню свого професійного рівня.


Додаток 17

План

проведення консультацій з молодими вчителями
Вересень

1. Планування роботи на рік: • Календарно-тематичне планування;

 • Щодення та поурочне планування;

 • Планування виховної роботи;

 • Робота із шкільною документацією.


Жовтень

- Підготовка до уроків;

 • Проведення уроків;

 • Використання методичної та допоміжної літератури;

 • Робота із шкільною документацією;

 • Робота з учнівськими зошитами;

 • Проведення шкільних олімпіад.


Листопад

 • Організація виховної роботи з дітьми;

 • Організація роботи з батьками;

 • Планування та проведення батьківських зборів.


Грудень

 • Тематичне та семестрове оцінювання;

 • Проведення предметних тижнів;

 • Робота з обдарованими дітьми;

 • Організація індивідуальної роботи з учнями.


Січень

 • Робота по збереженню життя і здоров’я дітей;

 • Удосконалення уроку як форми навчання.


Лютий

 • Підготовка до конкурсу молодих вчителів.


Березень-квітень

 • Організація повторення з предмета;

 • Підготовка до проведення атестації за курс базової та повної школи;

 • Організація роботи по проведенню екскурсій та навчальної практики.


Травень

 • Організація та проведення оздоровлення школярів;

 • Збереження життя та здоров’я дітей в період оздоровлення.

Додаток 18
План роботи

школи майбутнього педагога
Мета: Допомогти обрати конкретну педагогічну спеціальність, відповідний факультет педагогічного навчального закладу.
Завдання:

 1. закріпити в учнів інтерес до професії вчителя;

 2. повідомити учням основи психолого-педагогічних знань;

 3. виробляти вміння спілкування, встановлювати контакти з іншими людьми, впливати на учнів.

Слухачі: учні 9-11-х класів


І заняття. Жовтень.

Тема: Я вступаю до навчання до ....
Мета: закріпити в учнів інтерес до професії вчителя.

План проведення:


 1. Як обрати професію (тести).

 2. Сюжетно-рольова гра „Я вступаю на навчання до...”


1. завдання. «Пройти співбесіду.»
Учасники по черзі відповідають на запитання членів журі, які грають роль приймальної комісії. Орієнтовні запитання:

 • Чому ти вибрав саме цю професію?

 • Які здібності допоможуть тобі опанувати цю професію?

 • Чи були в тебе в запасі варіанти або сумніви, куди йти вчитися?

 • Як ти уявляєш собі роботу за цією спеціальністю?

 • Хто тобі допоміг у виборі професії?

 • Яку якість ти вважаєш найважливішою для успішного навчання й роботи за цією спеціальністю?

 • Переконай членів журі, що твоя спеціальність найкраща.

Домашнє завдання: написати 10 або більше речень, які б починались зі слів „Я хочу...”, „Я мушу...”, „Я повинен...” (час роботи по 5 хв. на кожне завдання).
2 заняття. Січень.

Тема: Хочу. Мушу. Вирішую.
Мета: усвідомлення учасниками факту свого існування, формування вмінь спілкування самим з собою.

План проведення:


 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Написання творчої роботи про самостійні рішення, які приймали „тут і тепер” (час роботи 5 хв).

 3. Обговорення. Хто бажає, нехай поділиться своїми враженнями від виконання цієї вправи.

а) яка частина її була для тебе легкою, яка – важкою;

б) у якій частині міститься більше речень;

в) чи були теми і справи, що згадувались у кількох реченнях;

г) які зроблено висновки. 1. Міні-лекція про сфери свідомості.

 2. Опрацювання пам’ятки „Риси людини, яка приймає себе”.3 заняття. Березень.

Тема: Педагогічна майстерність.
Мета: повідомити учням основи психолого-педагогічних знань, необхідних для роботи з дітьми.

План проведення:


 1. Розв’язання педагогічних ситуацій:


Педагогічна ситуація №1
Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і відмітьте правильний варіант із запропонованих нижче.

 1. „Ось тобі й на”.

 2. „А що тобі смішне?”

 3. „Ну й ради Бога”.

 4. „Ти що, дурний”.

 5. „Люблю веселих людей”.

 6. „Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.


Педагогічна ситуація №2

На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень робить заяву: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чомусь навчити”.

Ваша реакція:


 1. „Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.

 2. „Таких, як ти, я звичайно, нічому не зможу навчити”.

 3. „Може, тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”

 4. „Ти просто не хочеш учитися”.

 5. „Мені цікаво знати, чому ти так думаєш?”


Педагогічна ситуація №3 «Хто зайвий?»

Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас. • А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, - говорить учень.

 1. Ви наполягаєте на своєму.

 2. Погрожуєте, що інакше клас залишите ви.

 3. Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.

 4. Запропонуйте свій варіант.
 1. Дискусія «Які здібності повинні бути властиві вчителю?»


4 заняття Травень.

Зустріч у вчительській вітальні.
Додаток 19
Програма заняття обласної школи молодого методиста РМК
РМК (ММЦ) і науково-методичне забезпечення професійного становлення педагога”

20 жовтня 2005 року смт Олександрівка
Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш. Немає такої професії, в якій людина не змогла б дістатися вершини майстерності

(В.О.Сухомлинський)
І. Олександрівський РМК
10.00-10.15 -Зустріч учасників семінару. Сніданок.

10.15-10.30 -Привітання учасники семінару. Основні напрямки розвитку освіти в районі.

Начальник відділу освіти

10.30-10.40-Презентація досвіду роботи РМК по здійсненню професійного становлення педагогічних працівників.

Л.М.Томеєва - Зав. РМК

10.40-11.00 -Молодий вчитель - вирішення проблеми на перспективу

О.А.Іващенко - методист

11.00-11.20 -Школа резерву як форма професійної підготовки майбутнього менеджера освіти. Ділова гра „Методист XXI століття”

М.Г.Тищенко - методист РМК
II. Олександрівська ЗОШ №31-ІІІ ст.

11.30-12.00 -Внутрішкільний контроль як стимул до підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя (моделювання досвіду).

Л.І.Литвин - директор школи

12.00-12.15 -Науково-методична проблема. Місце і роль молодого вчителя 9 її реалізації.

С.П.Лушпай - заступник директора з навчально-виховної роботи

12.15-12.30 -Заняття хорового гуртка.

Н.В. Журило - вчитель музики

12.30-13.30 -Екскурсія до шкільного музею Вчителя.

Л.І.Литвин - директор школи

14.00 -Підведення підсумків. Від'їзд учасників семінару.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка