О. В. Половенко Шлях до майстерностіСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4

Головною особливістю контролю за роботою молодих вчителів є педагогічно грамотний аналіз і рекомендації, які допомагають вчителю удосконалювати свою педагогічну майстерність.

Створена система роботи з молодими вчителями в Олександрійській ЗШ №3 прискорює процес швидкої адаптації молодих спеціалістів, значно скорочує час швидкого періоду оволодіння основами педагогічної майстерності, створює атмосферу співпраці молодих спеціалістів і досвідчених вчителів.Належна увага РМК до питань моделювання, вивчення, впровадження в практику роботи ЗНЗ позитивного досвіду навчальних закладів району з питань організації роботи з молодими спеціалістами сприяє удосконаленню діяльності педагогічних колективів з даного напрямку роботи. Своєчасно побачити, належним чином оцінити досягнення педагогічного колективу, створити сприятливі умови для впровадження нового у практику діяльності ЗНЗ – один із основних аспектів діяльності РМК.

У 2006 році вивчено і схвалено на засіданні ради РМК досвід роботи Новоосотської ЗШ І-ІІ ст .з проблеми «Організація роботи з молодими вчителями». Завершується вивчення досвіду Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. №3 з питань науково-методичного забезпечення процесу становлення молодого вчителя.

З метою презентації досвіду роботи з молодими вчителями РМК ефективно використовує педагогічну сторінку районної газети «Вперед», наприклад:

Буряк Ю. Вчитель від слова вчитися. / Вперед.–№29,–2005та інше.

Вошій М. З поглядом на перспективу. / Вперед.–№25,–2006.

Іващенко О. Університет молодого вчителя. / Вперед.–№13,–2006.

Молоді вчителі у гостях В.О. Сухомлинського. / Вперед.–№83,–2004.

Успіх молодого педагога. / Вперед.–№8.–2006.

Слід відзначити що, приступаючи до вивчення перспективного педагогічного досвіду, методисти складають орієнтовний план вивчення, узагальнення та його впровадження (зміст плану розкрито в додатку 10).

Підсумковим етапом роботи з молодими спеціалістами є проведення в березні місячника молодого вчителя (додаток 11), який, як правило, включає такі активні, нетрадиційні методичні форми:  • ділові та інтелектуальні ігри;

  • методичні аукціони;

  • круглі столи, педагогічні виставки творчого доробку молодих вчителів

  • зліт молодих вчителів та ветеранів педагогічної праці.

  • тиждень молодого вчителя.

Створенню атмосфери творчості, діловитості, новизни сприяє традиційний конкурс молодих вчителів „Шанс”. Працівники РМК розробили положення, яким керуються щорічно при проведенні даного конкурсу (додаток 12).

Цікавою і результативною формою практичного навчання вчителів-початківців є тижні професійної майстерності, які проводяться також в рамках місячника. Метою їх проведення є розвиток творчої активності молодих учителів, демонстрація їхніх творчих надбань, методичних знахідок. Під час проведення тижня зарекомендували себе такі заходи: творчі звіти стажистів і наставників; проведення відкритих уроків, самоаналіз уроків; творчий портрет переможців районного конкурсу молодих учителів „Шанс”, показ виховних заходів для ознайомлення з досвідом роботи молодих класних керівників тощо.

Особливо велика увага працівниками РМК приділяється питанням організації стажування молодих спеціалістів. РМК цілеспрямовано здійснює управління, координацію даної ділянки роботи в навчальних закладах. Основними напрямками її є:


 • щорічне видання наказу „Про організацію стажування молодих спеціалістів”;

 • плановість організації допомоги та контролю за стажуванням молодих спеціалістів;

 • постійне надання допомоги керівникам навчальних закладів та головам методичних об’єднань по організації стажування;

 • систематичний розгляд питань про організацію стажування в освітніх установах на засіданнях методичної ради РМК, нарадах керівників шкіл, колегії відділу освіти;

 • проведення співбесід з керівниками навчальних закладів щодо організації стажування та здійснення внутрішньошкільного контролю за роботою молодих спеціалістів.

Ефективно впливають на організацію стажування інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів, на яких розглядаються такі актуальні питання: • Вивчення нормативних документів, які стосуються організації і проведення стажування.

 • Основні шляхи формування у молодих вчителів творчого відношення до планування своєї педагогічної праці, вміння прогнозувати її кінцевий результат.

 • Особистісно орієнтований підхід до організації роботи з молодими вчителями.

 • Творча дискусія „Чи може любов вчителя до дітей виявити себе в конспекті уроку?” та інші.

Завідуюча РМК намагається, щоб кожен керівник навчального закладу глибоко розумів основну мету завдання стажування і за помилками чи невдачами молодого педагога завжди бачив його особистість, прагнення до удосконалення.

У методичному кабінеті ведеться облік і аналіз помилок допущених при організації стажування, проводиться робота по їх виправленню і попередженню труднощів, які можуть виникнути в окремих школах через об’єктивні причини.

Підготовлені методистами РМК методичні рекомендації по організації стажування молодих спеціалістів допомогли підвищити його якість (додаток 13).

Досить ефективно організовано в районі наставництво. Методисти переконані, що у становленні молодих вчителів важливу роль відіграють старші колеги.

З метою підвищення результативності проведення наставництва районним методичним кабінетом підготовлені методичні поради заступникам директора з навчально-виховної роботи (додаток 14), вчителю-наставнику, організовано роботу районної школи наставника (додаток 15).

Традиційно проводяться в закладах освіти району декади, методичні тижні наставників.

Це дало можливість створити в кожному колективі творчу атмосферу, дружню і згуртовану роботу директора, наставників, керівників методичних об’єднань, пробудити в молодих вчителів інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, отримати визнання в колективі.

Плідно працюють в даному напрямі педагогічні колективи Новоосотської, Підлісненської, Олександрівської №3, Єлизаветградківської ЗШ.

Однією з умов успішного професійного зростання молодого вчителя є створена цілеспрямована та систематична робота із самоосвіти.

Велика роль РМК в управлінні самоосвітньою діяльністю педагогів. Методичний кабінет коригує діяльність керівників шкіл щодо проведення моніторингу самоосвітньої діяльності вчителів, відстежує результати розвитку професійної педагогічної компетентності, вивчає досвід роботи шкіл з проблеми формування самоосвітніх знань, умінь і навичок вчителів, розробляє структуру обміну перспективними надбаннями кращих шкіл, здійснює аналітично-прогностичну діяльність за результатами моніторингу, стимулює самоосвітню діяльність учителів-початківців, залучаючи їх до активної роботи в методичних формуваннях.

З метою надання допомоги молодим спеціалістам по самоосвіті, проводяться короткотермінові тематичні семінари, організовуються консультації, практикується обмін досвідом їх роботи серед ровесників, а також перед старшими колегами та розроблений орієнтований план самоосвіти молодого вчителя (додаток 16).

Будь-які методичні заходи з молодими колегами поєднуються з керівництвом їх самоосвітньою роботою: виступи з певних теоретичних питань, захисти підготовлених рефератів, творчі звіти по самоосвіті, відкриті уроки, які проводять молоді вчителі на заключному етапі стажування. Висока результативність навчання молодих вчителів досягається через вміле поєднання існуючих форм підвищення кваліфікації молодих вчителів: самоосвіти, колективних та індивідуальних форм методичної роботи.

Під час проведення методичної роботи застосовуються різні форми індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на їх практичну підготовку до педагогічної діяльності.

Найбільш популярними є консультації (індивідуальні, групові). Працівники РМК заздалегідь розробляють їх примірну тематику (додаток 17).

Консультації плануються так, щоб допомогти вчителю-початківцю зрозуміти, що лише при систематичній праці над собою можна досягти успіхів у педагогічній діяльності.

Слід зазначити, що тема чергової консультації обов’язково враховує результати відвіданих уроків у молодих вчителів.

Ефективне функціонування системи методичної роботи з молодими вчителями досягається через створену систему управлінсько-аналітичної діяльності методистів, керівників ЗНЗ, яка здійснюється за такими напрямками: • надання методичної допомоги керівникам навчальних закладів, головам методичних формувань, наставникам в здійсненні керівництва і контролю за організацією роботи молодих спеціалістів;

 • проведення тематичних вивчень з даного питання;

 • розгляд питань організації роботи з молодими спеціалістами на колегії відділу освіти, на раді РМК, нарадах керівників навчальних закладів.

Так, наприклад, питання організації стажування молодих вчителів у 2005-2006 н.р. в Триліській, Красносільській, Єлизаветградківській та Підлісненській ЗШ розглядалось на колегії відділу освіти (Протокол №2 від 26.12.2006 року).

Важливу роль РМК відводить питанням орієнтації випускників шкіл на педагогічні професії. Працівники РМК переконані, що саме школа повинна стати стартовим майданчиком для підготовки майбутніх учителів.

Вирішити проблеми підготовки учнів до майбутньої професії допомагає виконання таких завдань: • виявити школярів, яких цікавить педагогічна професія;

 • озброїти учнів основами знань про майбутню професію;

 • сформувати первинні уміння, необхідні для педагогічної діяльності;

 • створити умови для формування професійно важливих і особистісно значущих якостей майбутнього педагога;

 • навчити школярів навичкам самоаналізу, самооцінки особистості.

Створенню оптимальних умов проведення профорієнтаційної роботи на вчительську професію також сприяє:

- запровадження видачі рекомендацій педагогічних рад кращим випускникам сільських шкіл для цільового вступу на педагогічні спеціальності до Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка;

- укладання договорів між школою, відділом освіти райдержадміністрації, управлінням освіти і науки облдержадміністрації, університетом;

- проведення батьківського лекторію з питань надання допомоги у формуванні професійних нахилів учнів;

- проведення зустрічей старшокласників з випускниками педагогічних вузів, учителями - майстрами педагогічної праці, переможцями конкурсу «Учитель року»;

- залучення старшокласників до активної громадської роботи в органах учнівського самоврядування, учнівського товариства, клубах, об’єднаннях.

У районі ефективно функціонує школа майбутнього педагога (керівник - методист Тищенко М.Г.). З планом роботи даної школи можна ознайомитись в додатку 18. Заняття в школі проводять досвідчені педагоги-майстри педагогічної праці.

Упродовж навчання в школі здійснюється вивчення професійно-педагогічної спрямованості школяра шляхом діагностики, яку проводить психолог РМК.

В результаті профорієнтаційної роботи школярі дістають науково обґрунтоване уявлення про свої професійні педагогічні можливості та перспективи.

Таким чином, створена система методичної роботи допомагає особистісному зростанню молодого педагога, розвитку його творчості та викликає інтерес у вчителя до пошуку шляхів самовдосконалення та самореалізації.

Про результативність послідовної, цілеспрямованої, систематичної роботи з молодими вчителями свідчать такі факти:


 • Район в основному забезпечений педагогічними кадрами. В школах даного району зі стажем до 3-х років працює 28 вчителів, з них 25 - колишні вихованці цих закладів;

 • Слухачі районної школи молодого вчителя стають переможцями та лауреатами конкурсу „Вчитель року”, директорами ЗНЗ, заступниками;

 • Нині очолюють різного роду методичні формування 11 вчителів, колишніх слухачів школи молодого вчителя;

 • Молоді вчителі користуються авторитетом серед старших колег, батьків, громадськості.

Цілеспрямована, продуктивна, творча робота Олександрівського РМК по формуванню професійної майстерності молодих вчителів в певній мірі впливає на якість навчально-виховного процесу в школах. У порівнянні з минулими роками збільшилась кількість учнів – учасників обласних олімпіад, слухачів МАН, переможців різного роду конкурсів тощо.

Лише за останні 5 років 3 вчителі району (колишні слухачі школи молодого вчителя) стали переможцями обласного професійного конкурсу „Учитель року”.

На базі РМК і шкіл району систематично проводяться обласні семінари методичних працівників, керівників навчальних закладів, голів методичних об’єднань, засідання обласних творчих груп, організується педагогічна практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації КОІППО імені Василя Сухомлинського.

Працівники районного методичного кабінету не зупиняються на досягнутому, шукають нові шляхи удосконалення змісту і форм методичної допомоги молодим вчителям в їх професійному становленні.

Подальше удосконалення роботи з молодими вчителями методичний кабінет вбачає в:


 • створенні консалтингового та моніторингового центрів;

 • впровадженні телекомунікаційних технологій;

 • наданні методичної допомоги молодим вчителям через мережу Internet;

 • проведенні дистанційних семінарів педагогічних працівників освіти;

 • розширення співпраці з КОІППО, ВНЗ, науковими установами, громадськими організаціями.

З метою апробації, презентації і поширення досвіду роботи Олександрівського РМК обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського проведено на базі РМК засідання обласної школи молодого методиста з проблеми „РМК (НМЦ) і науково-методичне забезпечення професійного становлення педагога” (додаток 19).

Даний досвід був презентований на обласних методичних Хмурівських читаннях, обласному семінарі новопризначених працівників районних, міських методичних кабінетів (центрів) і резерву.

Так організована робота працівників методичного кабінету, керівників навчальних закладів, членів методичного активу з молодими вчителями допомагає вчителям-початківцям домагатися успіхів у педагогічній праці, розвивати свій творчий потенціал.

Література.


 1. Мороз О.Г., Омельяненко В.Л. Перші кроки до майстерності. – К.: Товариство «Знання» України, 1992.

 2. Тевлін Б.Л. Професійна підготовка вчителів. –Х.: Вид. група «Основа, 2006.

 3. Томєєва Л.М. Традиції та інновації у діяльності РМК. / Методичний вісник-26: Матеріали науково-практичної конференції «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, перспективи».– Кіровоград: Народне слово, 1999.

 4. Шкільний методкабінет: Новий ритм роботи / Упоряд. Л. Галіцина. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид Л. Галіцина, 2005.

 5. Школа молодого вчителя / Упоряд. М.Голубенко. – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид Л. Галіцина, 2005.

Додаток 1


Орієнтовний план роботи відділу освіти з молодими вчителями на навчальний рік
Організаційні заходи


 1. Спланувати та організувати роботу з молодими вчителями на навчальний рік.

 2. Забезпечити планування та роботу шкіл адаптації молодих вчителів, школи становлення молодих вчителів та школи наставника.

 3. Продовжити роботу школи резерву керівних кадрів.

 4. Продовжити роботу опорної школи з проблеми „Формування і становлення молодого вчителя” при Олександрівській ЗШ №3.

 5. Розробити графік роботи консультпункту при опорній школі.

 6. Провести екскурсії до краєзнавчого музею (жовтень.); в кімнату-музей Мацієвича (січень).

 7. Спланувати та організувати роботу школи майбутнього педагога.

 8. Організувати стажування молодих вчителів на рівні закладів освіти.


Психолого-педагогічний та методичний супровід формування молодого педагога


 1. Вивчити досвід роботи Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. №3 по організації роботи з молодими вчителями.
 1. Провести семінар заступників директорів з навчально-методичної роботи з проблеми „Організація роботи по стажуванню та підвищенню фахового рівня молодих вчителів”.
 1. Провести місячник адаптації молодого вчителя.
 1. Провести декаду молодого вчителя.
 1. Організувати районний конкурс молодих вчителів „Шанс”.
 1. Зустріч у „Вчительській вітальні” „Молодість і досвід. Оптимальна середина”.
 1. Зустріч з ветеранами педагогічної праці у клубі „Ветеран” „Вчитель. Його роль сьогодні в школі, суспільстві”.

 2. Провести з молодими вчителями систему тренінгових занять:

- „Стилі та моделі педагогічного спілкування”;

- „Як виховати особистість?”;

- „Як визначити навчальні цілі?”;

- „Як активізувати й інтенсифікувати діяльність учнів?”;- „Як здійснювати пошукову діяльність?” тощо.

 1. Випуск щомісячного інформаційного бюлетеня „Молодому педагогу на замітку”.

 2. Панорама „Мозковий штурм”, „Сучасний урок очима молодих”.

 3. Організація посвячення молодих спеціалістів в учительську сім’ю району.

 4. Підготувати пам’ятки для молодих вчителів.

 5. Підготувати тематичні папки на допомогу молодим спеціалістам.

 6. Організувати зустріч молодих вчителів з керівниками району.

 7. Провести тиждень діагностики серед молодих та малодосвідчених педагогів.

 8. Провести коригування тематичної картотеки періодичної преси, картотеки ППД з питань організації роботи з молодими вчителями.


Додаток 2

Структура методичної роботи з молодими вчителями
Вихідне тестування

Вхідне тестуванняПостійно діючі

Епізодичні

Школа наставника

Школа майстерності молодого вчителя

Школа адаптації молодого вчителя

Школа майбутнього вчителя

Місячник становлення молодого вчителя

Педагогічні читання, конференції

Конкурс молодих учителів

Декада молодого вчителя

Опорна школа

Семінар-практикум


Консульт-пункт


Школа молодого вчителя


Теоретичний семінар


Майстер-клас

Школа ППД

Додаток 3Анкета для молодого вчителя
1. Чому Ви обрали професію вчителя (підкреслити, дописати);

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи вчителя;

в) вирішальний вплив мала любов до даної спе­ціальності;

г) під впливом бажання добути вищу освіту;

ґ) під впливом інших чинників (яких?).

2. Чи хотіли б Ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити);

а)так;


б) ні;

в) не знаю.

3. Чи подобається Вам робота в школі (підкреслити):

а)так;


б) байдуже;

в) ні.


4. Що подобається Вам найбільше (підкреслити):

а) проведення уроків;

б) позакласна робота з предмета;

в) позакласна виховна робота;

г) робота з батьками;

ґ) методична робота;

д) робота із самоосвіти;

е) громадська діяльність.

5. Чи обрали б Ви знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний ВНЗ (підкреслити):

а)так;


б) не знаю;

в) ні.


6. Що викликає найбільше труднощів у Вашій роботі (підкреслити);

а) підготовка до уроків;

б) організація навчального процесу;

в) спілкування з учнями, їхніми батьками, коле­гами, адміністрацією:

г) підготовка до виховної роботи;

ґ) проведення виховних заходів;

д) організація свого часу і праці;

е) ведення шкільної документації;

є) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

ж) інше (що саме?).

7. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити);

а) фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

в) з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

д) з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

е) з інших боків (яких?).

8. Як Ви ставитеся до обраної професії (підкреслити):

а) задоволений цілком;

б) більше не подобається, ніж подобається;

в) байдуже;

г) більше подобається, ніж не подобається;

ґ) зовсім не подобається;

д) не можу визначитися.

9. Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з викладачами інституту (підкреслити, дописати):

а) так (з яких питань?);

б) не впевнений;

в) ні.
Вхідна анкета.

1. Прізвище, ім’я по батькові.

2. Дата народження.

3. Освіта і фах за освітою.

4. Школа, в якій працюєте.

5. Які предмети викладаєте?

6. Як Вас зустріла школа?

7. Що Вас вразило при першій зустрічі із школою?

8. Що Ви чекаєте від свого життя (роботи)?

9. Ким Ви себе бачите в майбутньому?

10. Хто допоміг Вам обрати професію?

11. Чому Ви обрали професію вчителя?

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи;

в) любов до професії;

г) щоб здобути вищу освіту;

д) вийшов(ла) із сім'ї педагогів, знаю цю професію;

е) інше.

12. Чи змінили б Ви сьогодні свою професію?

а) так;

б) байдуже;в) ні;

г) змінила б;

д) при умові.

13. Чи обрали б Ви педагогічну спеціальність сьогодні?

а) так;

б) ні;


в) не знаю;

г) поміняв би фах.


14. Що в даній ситуації Вам подобається найбільше?

15.3 якими труднощами Ви зустрілися?

І6. Як Ви оцінюєте свою підготовку до роботи?

17. Як Ви ставитесь до своєї роботи, обраної професії?

а) задоволений;

б) байдуже;

в) не подобається;

г) не можу визначитись.

18. Чи необхідна Вам допомога викладачів?

а) так; (з яких питань)

б) не знаю;

в) ні.


19. Як було організовано Ваше стажування?

а) добре;

б) задовільно;

в) незадовільно.

20. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати)?


 • Був інтенсивний план стажування;

 • Був призначений вчитель-наставник;

 • Була організована робота з наставником;

 • Роботою цікавилась адміністрація;

 • Були організовані відкриті уроки;

 • Сам давав відкриті уроки.

21. Хто Вам надав найбільшу допомогу?

22. Чий досвід Ви хотіли б наслідувати?

23. Чому Ви навчилися протягом цього року?

Анкета для вивчення запитів молодих вчителів
1. З якими труднощами Ви стикаєтесь в процесі використання навчально-матеріальної бази кабінету?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Що можна зробити для підвищення рівня роботи школи молодого вчителя? Чи допомагає вона Вам у роботі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які форми роботи школи Вам запам’ятались?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка існує в школі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Що нового Ви дізнались під час відвідування уроків свого наставника?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Які методичні прийоми Ви опанували, які вміння вдосконалили протягом року?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Яку методичну допомогу Ви хотіли б одержати від методичного кабінету відділу освіти?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Ваші пропозиції щодо роботи на наступний рік.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Анкета для визначення самоосвітнього рівня молодого вчителя
1. Над якою методичною проблемою (темою) Ви працюєте, де і як можуть бути застосовані результати вашої роботи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Як Ви оцінюєте інформаційно-методичне забезпечення шкільного методичного кабінету?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Яку участь Ви берете в роботі методоб’єднання в цьому навчальному році?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Що є, на Вашу думку, складниками педагогічної майстерності вчителя?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Які педагогічні здібності повинен мати сучасний вчитель в період формування нової школи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Які основні напрямки виховання забезпечують формування національної свідомості в учневі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. На які основні складники уроку Ви звертаєте увагу під час його аналізу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Як вивчається вплив курсової підготовки вчителя на його фахову майстерність?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Які методи Ви використовуєте для вдосконалення сучасного уроку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Якими ознаками характеризується демократичний стиль роботи вчителя в період формування нової школи, що прийшов на заміну авторитарному?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Як Ви оцінюєте 12-ти бальну систему оцінювання знань учнів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Які педагогічні інновації реалізуються у Вашій школі?________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 4

Семінар заступників директорів з навчально-виховної

роботи на базі Новоосотської ЗШ

Тема. Творча активність педагога – запорука якісного рівня роботи школи.

Мета:

 1. Ознайомити учасників семінару з досвідом роботи Новоостської ЗШ щодо організації роботи з молодими вчителями.

 2. Поглибити знання учасників семінару з питань впровадження нетрадиційних форм методичної роботи з молодими спеціалістами.


План проведення


 1. Проблеми персоніфікованої технологічної підготовки молодого вчителя до здійснення педагогічної діяльності.

Томеєва Л.М. – зав. РМК

 1. Стажування як одна з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя

Іващенко О.А. – методист РМК

 1. Презентація досвіду роботи Новоосотської ЗШ І-ІІ ст. з питань організації роботи з молодими вчителями.

  1. Забезпечення стажування молодих вчителів в умовах сільської школи.

  2. Роль наставника в становленні молодого вчителя.

  3. .Вивчення роботи молодих вчителів та надання методичної допомоги.

 2. Відвідування методичних заходів.

 3. Підсумок семінару. Вільний мікрофон.

Додаток 5.
План проведення місячника становлення молодого вчителя

Зміст заходу

Дата

Виконавці


Співбесіда з молодими вчителями „Як вам працюється в школі”

05.09-09.09


Методисти

Знайомство з кабінетами, в яких будуть працювати молоді спеціалісти та їх забезпечення. Організація робочого місця.

Молоді спеціалісти

Ознайомлення з наказом про стажування. Знайомство з наставниками.
Складання індивідуального плану стажиста

Вчителі-наставники

Практична робота: опанування навичок ведення шкільної документації

Лушпай С. П.

Опрацювання з молодими вчителями методичної літератури та методичних рекомендацій, наявних в методичному кабінеті (самоаналіз уроку та вимоги до сучасного уроку)

Лушпай С. П.
Ознайомлення з документами Міністерства освіти і науки України, що стосуються діяльності роботи вчителя, ознайомлення з Статутом школи, правилами трудового розпорядку, санітарно-гігієнічним режимом, правилами техніки безпеки, з посадовими обов’язками, навантаженням, розкладом уроків, виділення особливостей роботи з учнями в класах за навантаженням

вересень

Лушпай С. П.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка