О. С. Кукленко о. Л. ТерещенкоСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4
Тема РМО: «Діагностика професійної компетентності вчителя»

2.2.2. Система роботи РМО вчителів правознавства над науково-методичною проблемою:

І етап – діагностичний;

ІІ етап – теоретичне обґрунтування проблеми;

ІІІ етап – практичне дослідження проблеми;

ІУ етап – підбиття підсумків роботи над проблемою. Пропаганда ППД.


2.2.3. Метою діагностики професійної компетентності вчителя є обґрунтування технологічного підходу до аналізу уроку з точки зору формування професійної компетентності вчителя, зміна стилю роботи вчителів району з учнями; зробити його особистісно зорієнтованим, а вчителя – організатором навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Завдання:

 • впровадження елементів ОЗН: уміння вчителя виділяти об’єкт засвоєння, обґрунтування методів навчання, знання типології уроків, оцінна діяльність учнів, групова форма роботи на уроці, проблемна ситуація;

 • діагностика професійної компетентності вчителя;

 • підвищення професійної компетентності вчителів;

 • залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності;

 • вивчення та поширення досвіду професійної майстерності вчителя.

2.2.4. План реалізації науково-методичної проблеми РМО вчителів правознавства


«Діагностика професійної компетентності вчителя»
Напрямки діяльності

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

Діагностика

Вивчення навчально-методичного забезпечення щодо обґрунтування обраної проблеми

Відстежування вміння вчителів планувати свою діяльність, аналізувати, узагальнювати, працювати з літературою

Динаміка розвитку та впровадження у практичну діяльність вчителів правознавства

Результативність

досягнення вчителів2

Семінари-практикуми, «круглі столи», дискусії, диспути, дебати.

Робота над проблемою: проблема, пошук, результати

Розвиток забезпечення міцних знань учнів – одна з умов особистісно орієнтованого навчання. Конструювання розвиваючих цілей уроку. Саморозвиток, самовдосконалення особистості школяра за інтерактивними формами навчання. План уроку: тема, мета, форми і методи роботи, нові підходи до планування.

Групова і індивідуальна робота. Особистість учня як самокерована система. Інструментарій розвитку забезпечення міцних знань учнів. Сучасний урок та вимоги до нього.

Впровадження

інтерактивних форм

і видів.


3

Практична діяльність

Проведення групових та індивідуальних консультацій

Робота з темою та поурочним плануванням. Індивідуальна робота на основі діагностики і контролю.

Робота зі створення інструментарію з розвитку та впровадження проблеми

Результати роботи (контрольно-аналітичні

дані)


4

Контроль (результативність)

Розвиток особистісного навчання на уроках. Чітке бачення проблеми, шляхи вирішення.

Адекватність форм і методів, розвитку особистісно орієнтованого навчання на уроках правознавства

Уміння планувати, конструювати особистісно орієнтоване навчання через конкретну діяльність

Рівень володіння

технологією особистісно-орієнтованого навчання вчителями та учнями.5

Узагальнення матеріалів

Підготувати збірку «Інноваційні технології на уроках правознавства»

Підготувати збірку

«Сучасний урок: форми та види».Підготувати збірку

« Сучасник урок в ……..»Узагальнення матеріалів вчителів, які впроваджують інновації в практику своєї роботи.
Блок ІІІ. Нормативно-правове та методичне забезпечення

3.1. Нормативно-правове забезпечення освітньої галузі «Суспільствознавство»:

3.1.1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 // Відомості ВР. – 1996. –

№30.

3.1.2. Про освіту: Закон України від 1991 // Відомості ВР. – 1991. - №343.1.3. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 // Відомості ВР. – 1999. –

№28.


3.1.4. Національна доктрина розвитку освіти /затверджено Указом Президента

України від 17 квітня 2002 року №347/2002.

3.1.5. Державна національна програма «освіта. Україна ХХІ століття» - К., 1996.

3.1.6. Концепція загальної середньої освіти (12-річнв школа). – К., 2000.

3.1.7. Концепція профільного навчання в старшій школі (травень 2003р. №1/9-273).

3.1.8. Державний стандарт базової та повної середньої освіти (січень 2004р.№24).

3.1.9. Положення про загальний середній навчальний заклад / Постанова

Кабінету міністрів України від 14 червня 2000р. № 964.3.2. Науково-методичне забезпечення викладання курсів галузі «Суспільствознавство»:

3.2.1. Державний стандарт базової та повної середньої освіти // Інформаційний бюлетень

МОН України. – 2004. - №1-2.

3.2.2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства

(авт. Усенко І.Б., Наровлянський О.Д.)- 9 клас.//Шкільний світ. – 2001.

3.2.3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства

(авт. Котюк І.І.)- 9 клас.//Шкільний світ. – 2001.

3.2.4. Програма для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченнм правознавства

«Основи правознавства» для 10-11 кл. (авт. Котюк О.І., Котюк І.І.) – / Історія в школах

України. – 2002. - №5.

3.2.5. Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних

закладів з українською мовою навчання ( авт. Ратушняк С.П., Ремех Т.О.;

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист від 21.05.08 р.

№ 1/11-1968). – К.,2008.

3.2.6. Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів

навчальних закладів з українською мовою навчання ( авт. Пометун О.І.,

Ремех Т.О.; (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист від

21.05.08 р. № 1/11-1969). – К.,2008.3.3. Програми курсів та факультативів, що забезпечують профільне навчання і до

профільну підготовку, рекомендованих МОН України:

3.3.1. Програма курсу «права людини» для учнів гімназій, ліцеїв та класів

суспільно-гуманітарного профілю загальноосвітніх закладів (10-11 кл.). –

К.: А.С.К., 2006.

3.3.2. Програма курсу «Досліджуючи гуманітарне право» для загальноосвітніх

навчальних закладів (10-11 кл.). – К.: Ґенеза., 2006

3.3.3. Програма курсу «Громадянська освіта» для загальноосвітніх навчальних закладів

(9-11 класи). - / Історія в школах України. – 2002. - №3.

3.3.4. Програма курсу « Права людини» для профільних класів навчальних закладів гуманітарного

профілю. // Історія в школах України. – 2006. - №4.

3.3.5. Програма курсу «Вчимося біти громадянами» (7(8) кл.) для загальноосвітніх

навчальних закладів. – Львів: Нова Доба., 2006.

3.3.6. Програма курсу «Практичне право (8(9) клас) для загальноосвітніх закладів.

/ Історія в школах України. – К.2002. - №3

3.3.7. Програма курсу « Ми – громадяни України» (9 (10) кл.) для загальноосвітніх

навчальних закладів. – К.: НВФ «Українські технології»., 2003.3.4. Навчально-методичне забезпечення викладання курсів галузі «Суспільствознавство»:

3.4.1. Курс «Основи правознавства»:
Назва підручника

Автор підручника

Клас

Видавництво

Рік

Основи правознавства

За редакцією І.Б. Усенка

9

Перун

2002,

2003


Основи правознавства

Котюк І.І.

9

Ґенеза

2003

Основи правознавства

Наровлянський О.Д.

9

Парламентське видавництво

2004

Основи правознавства

Журавський В.С. та інші.

9

Юридична думка

2004

Правознавство. Практичний курс (підручник).

Пометун О.І., Ремех Т.О

9

Літера ЛТД

2009

Правознавство. Практичний курс (підручник)

Наровлянський О.Д.

9

Грамота

2009

Правознавство. Практичний курс (підручник)

Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М.

9

Генеза

2009

Назва посібника

Автор посібника

Клас

Видавництво

Рік

Курс правознавства. І. ч.

Основи теорії держави і права (навчальний посібник для

учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів)


Котюк І.І., Котюк О.І.

9

Версія

2003

Курс правознавства. ІІ. ч. Основи теорії держави і права (навчальний посібник для

учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів)Котюк І.І., Котюк О.І.

9

Версія

2004

Курс правознавства.ІІІ. ч. Основи теорії держави і права (навчальний посібник для

учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів)Котюк І.І., Котюк О.І.

9

Версія

2005

Практичне права (НМК)

За ред.. О.І. Пометун

8 (9)

А.С.К.

2003

Світ права (навчальний посібник)

Пометун О.І. та ін.

9

А.П.Н.

2004

Права людини

Пометун О.І., Ремех Т.О., Сущенко І.М.

10-11

А.С.К.

2006

Сімейне, трудове та кримінальне право у тестах, задачах та іграх (посібник)

Машіка В.Т.

9 -11

Ужгород-Мукачеве

2003

Основи правознавства: наочний посібник

Дрожжина С.В.

9

Ранок

2007

Ми – громадяни України (посібник)

За ред.. Пометун О.І.

9(10)

НВФ

«Українські технології»2003

Мої і твої права (навчальний посібник з курсу «Права людини»)

Пометун О.І., Ремех Т.О.

10-11

НВФ « Українські технології»

2006

Права для всіх

Рафалюк Б.І.

9

Терно-граф

2008

Правознавство

Колодій А.М. та ін.

10-11

Алерта

2007

Основи інтелектуальної власності

Цибульов П.М.

10
2005

Основи інтелектуальної власності

Побірченко Н.А.,

Сергєєнкова О.П.11
2008


Блок ІУ. Робота з вчителями.

4.1. Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня

педагогічних кадрів.

Створення умов для виховання системи цінностей демократичного суспільства знайшло відображення в індивідуальних планах самоосвіти вчителів разом з персональною темою із самоосвіти. Організація роботи над індивідуальними методичними темами і єдиною методичною темою РМО являє собою систему безперервної освіти педагогів, відіграє значну роль у вдосконаленні змісту технологій навчання предмета та підвищення результативності навчально-виховного процесу.4.2. Заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів правознавства.з/п


Зміст роботи


Термін виконання


Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Організація роботи з учителями

зі стажем роботи до 5 років:1 раз на чверть

Методист, керівник ШМВ
 • взаємовідвідування занять, виховних заходів вчителів вищої категорії та вчителів-методистів району;

За планом роботи РМО • проведення індивідуальних консультацій;

За потребою • відвідування занять районної школи молодого вчителя;

За планом роботи РМО2.

Методичні наради:

 • опрацювання інструктивно-нормативних документів;

У порядку надходження

Рада РМО методист
 • організація і проведення

І та ІІ етапів Всеукраїнської

олімпіади;Листопад-грудень

методист
 • проведення консультацій щодо ЗНО

Постійно

методист
3.

Організація консультації щодо до профільного та профільного навчання в основній та старшій школі.

Постійно

РМО
4.

Організація захисту досвіду вчителів, які претендують на встановлення або підвищення вищої категорії і педагогічного звання

Січень-березень поточного року

методист
4.3. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи навчально-

виховних закладів, досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду:
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма реалізації

1.

Продовжити роботу щодо запровадження інноваційних технологій в систему роботи вчителів правознавства

протягом року

Керівник РМО, методист

Виробити рекомендації

2.

Заслухати на засіданні РМО інформацію про курсову перепідготовку вчителів правознавства

травень 2010

методист

Звіт

3.

Створити банк даних за проблемою

«Інноваційні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя»протягом року

Керівник РМО, методист

Картотека

4.

Вивчити та узагальнити ППД вчителів правознавства , які атестуються на звання «вчитель-методист», «старший вчитель».

відповідно до плану

методист

Картотека

5.

Створити банк даних ППД вчителів правознавства Харківського району

протягом року

керівник РМО, методист

картотекаБлок У. Ефективність діяльності РМО зумовлена вибором форм

методичної роботи
5.1. За вибором форми методичної роботи:

з/п

Форми методичної роботи

1

Захист проектів – урок, під час якого учасники або групи учасників демонструють нові проекти

2

Дискусія – спеціально організований обмін думками з якогось питання з метою отримання інформаційного продукту у вигляді рішення

3

Диспут – спеціально організований урок, під час якого відбувається демонстративне зіткнення поглядів на якесь питання

4

Лекція (публічний виступ) – урок, який демонструє у вигляді монологу сукупність поглядів з будь-якого питання

5

Фронтальна бесіда спеціально організований діалог, під час якого вчитель керує обміном думок та поглядів з будь-якого питання

6

Ситуаційно-рольова гра – спеціально організоване змагання у вирішенні завдань взаємодії та імітації предметних дій учасників, які виконують отримані ролі в умовах вигідної ситуації та регламентовані правилами гри. Учасники виконують лише функції гравців та організаторів, функції глядачів не передбачено.

7

Моніторинг навчальних досягнень учнів

8

Технологічний підхід до аналізу уроку

Блок УІ. Тематика засідань РМО вчителів правознавства

на 2009-2010 навчальний рік.

6.1. Проблема: «Діагностика професійної компетентності вчителя»


з/п

Зміст роботи

Форми

роботи

Відповідальні

Примітка


І засідання

Мета: Провести детальний аналіз роботи секції вчителів історії та правознавства. Розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості подальшого планування та реалізації проблем викладання курсу « Правознавства». Визначити шляхи подальшого підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.

Панельна дискусія

Методист,

керівник РМОСерпень

2009 року

1. Аналіз роботи РМО вчителів правознавства за 2008-2009 н.р. та завдання на новий 2009 – 2010 н.р.

звіт

методист
2. Програмно-методичне

забезпечення курсу

правознавства.


Інформація

«Круглий стіл»

3.Обговорення Державного стандарту освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 « Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та Концепції профільного навчання у старшій школі.)

4. Експрес-інформація.

Бібліографічний огляд фахових видань

Керівник РМО
5. Обговорення та затвердження

плану роботи РМО на 2009-

2010 навчальний рік.


Обговорення

Методист,

Керівник РМО


6. Домашнє завдання: опрацювати методичні рекомендації МОН на 2009-2010 навчальний рік

Інформація

Вчителі правознавства

ІІ засідання

Тема. Самореалізація особистості

вчителя і учня в навчальній

діяльності.

Мета: виявити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії педагога та учня, які сприяють розвитку особистості учня та вчителя.

Методист,

керівник РМОЖовтень 2009

1. Основні аспекти педагогічних технологій формування особистості учня.

Інформування

Методист, керівник РМО
2. Аналіз уроку як засіб підвищення ефективності

уроку.


Тренінг

Методист, керівник РМО
3. Відвідування уроків.

Аналіз уроків

Керівник школи ППД
4. Експрес-інформація за темою семінару

Бібліографічний огляд фахових видань

Керівник РМО
5. Всеукраїнський конкурс «Вчитель року»

Інформація

методист
6. Домашнє завдання: розробити презентації з курсу правознавства.

Інформація

Керівник творчої групи

ІІІ

засідання

Тема. Шляхи вдосконалення професійної майстерності вчителя.

Мета: вивчити застосування інноваційних форм проведення уроків, створити організаційно-методичні умови успішної діяльності вчителя
Методист,

керівник РМОСічень

2010 року


1. Шляхи підвищення

професійної компетентності

вчителя як умови забезпечення

якості загальної середньої освіти.Семінар

Керівник РМО, методист
2. Організація роботи

з обдарованою молоддю:

здобутки та проблеми.


Обмін думками

методист
3. Удосконалення змісту і структури уроків правознавства на основі інноваційних методів

навчання.


Керівник педмайстерні
4. Експрес-інформація за темою семінару

Огляд періодики

Керівник РМО
5. Моделювання сучасного уроку з правознавства

Практична робота

Керівник РМО
6. Моніторинг якості участі навчальних закладів району в

ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства та МАН.Повідомлення

методист

ІУ

засідання

Тема: Інноваційні технології на уроках правознавства як засіб

формування творчої особистості.

Мета: виявити актуальний досвід вчителів, визначити шляхи його використання.
Квітень

2010 року

1. Методи активізації

пізнавальної діяльності.Інформація

Керівник РМО
2. Технологічний підхід до

аналізу уроку з точки зору

професійної компетентності

вчителів.Систематизація


методист
3. Картка спостереження та

аналізу розвитку професійної

компетентності вчителя

( Хлєбнікової Т.М.)Дискусія

Члени

метод ради


5. Експрес-інформація.

Бібліографічний огляд фахових видань
6.2. Робота між засіданнями РМО:
з/п

Питання, що розглядаються

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Тести: види та форми

Протягом року

Керівник творчої групи
2.

Введення до профільного та профільного навчання з правознавства (консультації, поради).

Постійно


методист
3.

Всеукраїнський конкурс «Вчитель року»

Жовтень-лютий

методист
4.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства.

листопад

Методист, члени журі
5.

Захист конкурсних робіт МАН

грудень

Методист, члени журі
6.

Всеукраїнський конкурс « Права людини»

Грудень-січень

Методист, члени журі
7.

ІІІ етап (обласний) Всеукраїнської учнівської олімпіади

січень

методист
8.

ІІ етап (обласний) захист конкурсних робіт МАН

лютий

методист
9.

Створення портфоліо – веління сьогодення (поради, рекомендації)

постійно6.3. Заходи з питань розвитку творчих здібностей вчителів та учнів:
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Організувати і провести районні заходи:


 • ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства;

 • Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;

 • відбір робіт для обласної ярмарки «Педагогічних ідей»;
листопад

методист
Січень

методист
грудень

методист,

члени журі
2.

Організувати участь вчителів правознавства в заходах

обласного рівня:


 • ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства;

 • Конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

 • Обласній ярмарки

« Педагогічних ідей»

Лютий 2009

методист
Лютий 2009

методист
Березень 2009

методист1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка