О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»Сторінка5/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 18. Конфліктні ситуації у виробничих колективах
1. Характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих колективах.

2. Рівні розв’язання конфліктів. Дії керівника щодо аналізу конфліктної ситуації.

3. Наслідки конфліктних ситуацій.
Рекомендована література

1. Кайдалов Д.П., Суименко Е.Й. Психология единоначалия и коллегиальности. – М.: Мысль, 1979.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.

7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

10. Скот Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.

11. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

12. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук. – практ. посібник. – К.: Україна, 1994.


Тема 19. Західні моделі прогнозування і розв’язання конфліктних ситуацій
1. Загальні правила уникання конфліктних ситуацій.

2. Розпізнавання прихованих потреб і бажань як причин конфлікту. Проблема оманливих припущень.

3. Уявний реванш як засіб зняття конфліктного напруження. Пастка відповідальності як причина конфліктів.
Рекомендована література

1. Кайдалов Д.П., Суименко Е.Й. Психология единоначалия и коллегиальности. – М.: Мысль, 1979.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.

7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

10. Скот Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.

11. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

12. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук. – практ. посібник. – К.: Україна, 1994.


Тема 20. Стилі розв’язання конфліктів
1. Стиль поведінки з метою розв’язання конфлікту. Стиль конкуренції.

2. Стиль уникання. Стиль пристосування.

3. Стиль співробітництва. Стиль компромісу.
Рекомендована література

1. Кайдалов Д.П., Суименко Е.Й. Психология единоначалия и коллегиальности. – М.: Мысль, 1979.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.

7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

10. Скот Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.

11. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

12. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук. – практ. посібник. – К.: Україна, 1994.
Тема 21. Сприятливий психологічний клімат в колективі
1. Поняття та ознаки сприятливого психологічного клімату.

2. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі.

3. Уроки конфліктів.
Рекомендована література

1. Кайдалов Д.П., Суименко Е.Й. Психология единоначалия и коллегиальности. – М.: Мысль, 1979.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.

7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

10. Скот Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.

11. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

12. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук. – практ. посібник. – К.: Україна, 1994.

Тема 22. Порівняльний аналіз японської, американської та вітчизняної моделей управління
1. Японські «гуртки якості» як форма управління і контролю.

2. Американська модель управління.

3. Вітчизняний досвід «рейтинг працівника».
Рекомендована література

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1978.

2. Боно Э. Рождение новой идеи. – М.: Прогресс, 1976.

3. Буш Г.Я. Рождение изобретательских идей. – Рига: Лиесма, 1976.

4. Буш Г.Я. Основы эвристики для изобретателей. – Рига: Знание, 1977.

5. Ковалев Г.А. Основные направления использования методов активного социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. - № 1. – С. 127 – 136.

6. Лозница В.С., Проц Н.И. О развитии творческого мышления школьников в кружках технического направления: Методические рекомендации. – К.: МП УССР, Республ. станция юных техников, 1982.

7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

9. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Знання, 1978.

10. Оучи Уильям Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: Экономика, 1984.

11. Хилл П. Наука и искусство проектирования: Методы проектирования, научное обоснование решений. – М.: Мир, 1973.


Тема 23. Евристично-професійне навчання
1. Використання випадковостей, нешаблонне мислення.

2. Метод «штурму мозку», синектика. Метод «гірлянд асоціацій».

3. Діаграма та матриця ідей.
Рекомендована література

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1978.

2. Боно Э. Рождение новой идеи. – М.: Прогресс, 1976.

3. Буш Г.Я. Рождение изобретательских идей. – Рига: Лиесма, 1976.

4. Буш Г.Я. Основы эвристики для изобретателей. – Рига: Знание, 1977.

5. Ковалев Г.А. Основные направления использования методов активного социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. - № 1. – С. 127 – 136.

6. Лозница В.С., Проц Н.И. О развитии творческого мышления школьников в кружках технического направления: Методические рекомендации. – К.: МП УССР, Республ. станция юных техников, 1982.

7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

9. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Знання, 1978.

10. Оучи Уильям Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: Экономика, 1984.

11. Хилл П. Наука и искусство проектирования: Методы проектирования, научное обоснование решений. – М.: Мир, 1973.


Тема 24. Активне соціальне навчання
1. Поняття та характеристика активного соціального навчання.

2. Типи групового навчання.

3. Основні види груп активного соціального навчання.
Рекомендована література

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. Радио, 1978.

2. Боно Э. Рождение новой идеи. – М.: Прогресс, 1976.

3. Буш Г.Я. Рождение изобретательских идей. – Рига: Лиесма, 1976.

4. Буш Г.Я. Основы мериканс для изобретателей. – Рига: Знание, 1977.

5. Ковалев Г.А. Основные направления использования методов активного мериканськ обучения в странах Запада // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. - № 1. – С. 127 – 136.

6. Лозница В.С., Проц Н.И. О развитии творческого мышления школьников в кружках технического направления: Методические рекомендации. – К.: МП УССР, Республ. Станция юных техников, 1982.

7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

9. Моляко В.А. Психология мериканськ деятельности. – К.: Знання, 1978.

10. Оучи Уильям Г. Методы организации производства: мериканс и мериканський подходы. – М.: Экономика, 1984.

11. Хилл П. Наука и искусство проектирования: Методы проектирования, научное обоснование решений. – М.: Мир, 1973.


Тема 25. Імідж організації
1. Зовнішній вигляд організації, стиль роботи її керівництва.

2. Облагтування робочих місць і режим роботи персоналу.

3. Товарний вигляд продукції і реклама.
Рекомендована література

1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

3. Скотт Д.Г. Сила ума: Описание пути к успеху в бизнесе (Как создать по своему желанию индивидуальность и имидж): - К.: Внешторгиздат, 1991.

4. Шиепанис Маркос. Имидж страны, фирмы, товара // Международная жизнь. – 1990. – № 6. – С. 78 – 84.

5. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: ЮНИТИ, Культура и спорт, 1994.

6. Шлепаков А. Що створює імідж банку // Політика і час. – 1993. – № 2. – С. 31 – 34.
Тема 26. Особистий імідж
1. Гештальтпсихологія для практики іміджології.

2. Поняття, складові елементи особистого іміджу.

3. Стадії та технології створення особистого іміджу.
Рекомендована література

1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

3. Скотт Д.Г. Сила ума: Описание пути к успеху в бизнесе (Как создать по своему желанию индивидуальность и имидж): - К.: Внешторгиздат, 1991.

4. Шиепанис Маркос. Имидж страны, фирмы, товара // Международная жизнь. – 1990. – № 6. – С. 78 – 84.

5. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: ЮНИТИ, Культура и спорт, 1994.

6. Шлепаков А. Що створює імідж банку // Політика і час. – 1993. – № 2. – С. 31 – 34.

Тема 27. Психологічна служба організації
1. Поняття та складові ланки психологічної служби.

2. Інтегральна структура психологічної служби організації.

3. Профдобір, розстановка кадрів, підвищення кваліфікації. Формування економічної політики підприємства.
Рекомендована література

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

7. Уруно Ф. Психологические аспекты техники и безопасности. – М., 1987. – 517 с.Тема 28. Безпека праці на виробництві
1. Релаксація працівників з тяжкими умовами праці.

2. Естетико – ергономічна експертиза конструкторської документації.

3. Соціально-побутові умови та умови відпочинку персоналу.
Рекомендована література

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

7. Уруно Ф. Психологические аспекты техники и безопасности. – М., 1987. – 517 с.Тема 29. Психогеометрія для менеджерів
1. Поняття, структура та функції психогеометрії для менеджерів.

2. Адаптація психогеометрії до вітчизняних умов управлінської діяльності.

3. Стисла психологічна характеристика основних форм особистості (за психогеометрією).
Рекомендована література

1. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

2. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

5. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов вузов: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1955. – Кн. 1. Основы общей психологии.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

Тема 30. Акцентуація особистості
1. Поняття акцентуації, основні психічні сфери індивідуальності людини.

2. Характеристика типів акцентуації.

3. Виявлення акцентуацій особистості за допомогою теста – опитувальника Шмішека.
Рекомендована література

1. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер с нем. – К.: Вища школа, 1981. – 392 с.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

4. Психология: Учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000.

5. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.
  1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Психологія управління як галузь знань, сфера практичної діяльності та навчальна дисципліна.

2. Витоки економічної психології: психологія праці, психологія виробництва, психологія маркетингу.

3. Поняття «психологія управління» і «психологія менеджменту».

4. Значення наукової психології для формування особистості керівника.

5. Поняття «управління» і «менеджмент», «менеджер» і «керівник».

6. Психологічні «профілі» вітчизняних керівних кадрів.

7. Основні психологічні вимоги до менеджера.

8. Характер діяльності керівника і зумовленість психічних якостей.

9. Здатність до керівництва, лідерство, теорії походження лідерства.

10. Вольові якості, готовність до ризику. Прагнення до успіху, честолюбство, домінування і самодостатність особистості.

11. Особливий комбінаторно-прогностичний тип мислення.

12. Вправи на релаксацію для менеджерів.

13. Стиль керівництва: типологія, індивідуальні стилі, принципи і прийоми.

14. Феномен керівництва.

15. Типи менеджерів в американській діловій культурі.

16. Психологічна спадщина «номенклатури».

17. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.

18. Успіх керівництва. Залежність успіху від стилю керівництва.

19. Якості і риси успішного керівника.

20. Причини неуспішного керівництва.

21. «Секрети» працевлаштування: резюме, поручительство, техніка контакту з роботодавцем.

22. Прийом на роботу: як будувати бесіду.

23. Визначення придатності до менеджерської діяльності.

24. Психологічні аспекти поділу і кооперації праці.

25. Поняття «мотив», «мотивація», «стимул».

26. Ієрархія рівнів потреб.

27. Інтеріоризація стимулу в мотив. Замкнутий цикл життєдіяльності.

28. Схема перевірки ефективності стимулювання.

29. Мотиви діяльності й праці. Усвідомлювані й неусвідомлювані мотиви, особистість, менталітет.

30. Загальні правила поведінки із керівництвом, колегами по роботі й підлеглими. Стосунки із заступниками.

31. «Тяжкі» боси, стратегія поведінки з ними.

32. Техніка ведення ділових індивідуальних бесід, спілкування по телефону.

33. Мистецтво слухати і схиляти до своєї думки.

34. Техніка ведення ділових переговорів.

35. Невербальна комунікація в практиці ділових стосунків.

36. Поняття «психологічний клімат» («соціально-психологічний клімат»), «організація», «колектив», «конфлікт», «конкретна ситуація», «конфліктна ситуація».

37. Види конфліктів. «Дерево» конфлікту як процесу.

38. Характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих колективах. Наслідки конфліктів.

39. Західні моделі прогнозування і розв’язання конфліктних ситуацій.

40. Стиль поведінки в конфлікті. Уроки конфліктів, поради, рекомендації.

41. Ознаки сприятливого психологічного клімату в колективі.

42. Порівняльний аналіз японської, американської та вітчизняної моделей управління: реалізація потреб як рушій активності персоналу.

43. Японські «гуртки якості» як форма управління і контролю.

44. Вітчизняний досвід «рейтинг працівників».

45. Евристично-професійне навчання: генерація і пошук нових ідей, нешаблонне мислення.

46. Активне соціальне навчання: американський і британський досвід. Види тренінгів.

47. Зовнішній вигляд об’єкта чи людини і психологічна установка щодо успіху діяльності.

48. Гештальтпсихологія для практики іміджології.

49. Процес сприйняття об’єкта чи людини і вироблення ставлення до неї стратегії поведінки.

50. Зовнішні та внутрішні складові іміджу. Структура іміджу організації та обґрунтування її складових.

51. Сприйняття продукції фірми через цілісний образ товару.

52. Як створити собі імідж.

53. Інтегральна структура психологічної служби організації.

54. Складові ланки психологічної служби: їх завдання, функції, кадри, підпорядкування, взаємодія з іншими підрозділами.

55. Професійний добір, розстановка кадрів, підвищення кваліфікації.

56. Формування економічної політики підприємства.

57. Основні функції інженера – психолога на виробництві та їх характеристика.

58. Релаксація працівників з тяжкими умовами праці.

59. Естетико-ергономічна експертиза конструкторської документації.

60. Плинність кадрів, соціально-побутові умови та умови відпочинку персоналу.

61. Поняття, структура та функції психогеометрії для менеджерів.

62. Історія виникнення психогеометрії як унікальної практичної системи аналізу особистості.

63. Адаптація психогеометрії до вітчизняних умов управлінської діяльності.

64. Стисла психологічна характеристика основних форм особистості (за психогеометрією).

65. Поняття акцентуації, основні психічні сфери індивідуальності людини.

66. Характеристика типів акцентуації.

67. Виявлення акцентуацій особистості за допомогою теста – опитувальника Шмішека.
  1. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

знань студентів з дисципліни «Психологія управління»

(залік)

Оцінка


Критерії

Зараховано

Заслуговує студент, який дав аргументовану і повну відповідь на всі запитання, поставлені в завданні, вільно володіє програмним матеріалом з курсу «Психологія управління», правильно розкриває сутність понять навчального курсу, аналізує та коментує зміст психолого-економічних проблем, з точки зору психології управління вміє логічно дотримуватись послідовності та точності викладання матеріалу, робити аргументовані висновки.Не зараховано


Заслуговує студент, який виявив незнання основного програмного матеріалу, виклав його непослідовно та нечітко, не дав відповіді на два контрольних питання, допустив грубі помилки.


  1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Підручники та навчальні посібники
1. Грачев Н.Н. Психология инженерного труда: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1998. – 333 с.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

4. Машков В.Н. Психология управления: Учебное пособие (для вузов). – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000.

5. Мельник Л.П. Психологія управління: Навчальний посібник. – Київ: МАУП, 2002.

6. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов вузов: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1955. – Кн. 1. Основы общей психологии.

7. Обознов А.А. Инженерная психология: Учебное пособие. – М.: Институт молодежи, 1998.

8. Основы инженерной психологии: Учебник для вузов / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высшая школа, 1986.

9. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

10. Психология: Учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000.

11. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.

13. Самыгин С.Н., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие. – Ростов на Дону, 1997.

14. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

15. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1997.

Навчальні, довідкові та наукові видання

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1978.

2. Боно Э. Рождение новой идеи. – М.: Прогресс, 1976.

3. Буш Г.Я. Рождение изобретательских идей. – Рига: Лиесма, 1976.

4. Буш Г.Я. Основы эвристики для изобретателей. – Рига: Знание, 1977.

5. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. – М., 1986.

6. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: Сов. Россия; МП «Октябрь», 1991.

7. Государев Н.А. Треугольный человек. – М.: Молодая гвардия, 1991.

8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб: Питер, 2000.

9. Кабаченко Т.С. Психология управления. 2-е изд., доп. – М.: Педагогическое общество России, 2000.

10. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами. – СПб: Издательство Питер, 2003.

11. Каганець І. Психологічні аспекти в менеджменті. – К. –Тернопіль: Мандрівець-PORT-ROYAL, 1997.

12. Кайдалов Д.П., Суименко Е.Й. Психология единоначалия и коллегиальности. – М.: Мысль, 1979.

13. Как работают японские предприятия / Под ред. Я. Мондена и др. – М.: Экономика, 1989.

14. Карнеги Дейл. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1990.

15. Ковалев Г.А. Основные направления использования методов активного социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. - № 1. – С. 127 – 136.

16. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы, теоретический и прикладной аспекты. – М., 1991.

17. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

18. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

19. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

20. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер с нем. – К.: Вища школа, 1981. – 392 с.

21. Лозница В.С., Проц Н.И. О развитии творческого мышления школьников в кружках технического направления: Методические рекомендации. – К.: МП УССР, Республ. станция юных техников, 1982.

22. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. – М.: Молодая гвардия, 1989.

23. Малышев К.Б. Психология управления: Научно-методическое пособие. – М.: ПЕРСЭ, 2000.

24. Маслоу Абрахам. Мотивация и личность // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 7. – Философия. – 1991. – № 3. – С. 66 – 75.

25. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.

26. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Знання, 1978.

27. Оучи Уильям Г. Методы организации производства: японский и американский подходы / Науч. ред. Б.З. Мильнера и И.С. Олейника. – М.: Экономика, 1984.

28. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

29. Пиз Алан. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам. – М.: АЙ КЬЮ, 1995.

30. Психология эмоций: Тексты. – М., 1984.

31. Работа в США: как её найти и удержать. – К.: МП «Око», 1992.

32. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

33. Ружичка І. Психологія і робота з людьми. Пер з чеськ. – К.: Політвидав України, 1984.

34. Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. – Белая Церковь, 1993.

35. Скотт Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.

36. Скотт Д.Г. Сила ума: Описание пути к успеху в бизнесе (Как создать по своему желанию индивидуальность и имидж): - К.: Внешторгиздат, 1991.

37. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1998.

38. Уруно Ф. Психологические аспекты техники и безопасности. – М., 1987. – 517 с.

39. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – Т. 2. – М., 1986.

40. Хилл П. Наука и искусство проектирования: Методы проектирования, научное обоснование решений. – М.: Мир, 1973.

41. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: управленческая гуманитарология. – М., 1992.

42. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: ЮНИТИ, Культура и спорт, 1994.

43. Шиепанис Маркос. Имидж страны, фирмы, товара // Международная жизнь. – 1990. – № 6. – С. 78 – 84.

44. Шлепаков А. Що створює імідж банку // Політика і час. – 1993. – № 2. – С. 31 – 34.

45. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту. – К.: Україна, 1994.

46. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М.: Наука, 1985.

Поцулко Олена Анатоліївна
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

спеціальності «Менеджмент організації»

Технічні редактори Григор’єва Л.В.,Пасько Л.С.


Підписано до друку 27.03.2009.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ризографі

Умов.друк.арк.5,4 Наклад 60 прим. Зам. № .


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,

серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.
Донецький інститут залізничного транспорту


Факультет „економіка транспорту”


Кафедра „ Соціально-гуманітарних дисциплін ”
О.А. Поцулко

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯспеціальності «Менеджмент організації»

Донецьк – 2009


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка