Нвк «Широківська зош І-ІІ ступенів – днз» Доповідь на темуСкачати 181.84 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір181.84 Kb.
#43376НВК « Широківська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»Доповідь на тему:

« Багатовекторність Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку правових цінностей зростаючого покоління. Втілення Концепції у виховний процес НВК у І семестрі та у планах виховання на ІІ семестр»Підготувала:

Керівник МО класних керівників

Галас Т.М.

2017 р.

Патріотичне виховання – це сфера

духовного життя, яка проникає в усе, що робить,

до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.
В.О. Сухомлинський

Виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Одним із пріоритетних напрямків виховання у сучасній державі є патріотичне, яке орієнтоване на підготовку молоді для того, щоб стати відповідальним громадянином своєї держави. У Державних національних програмах «Освіта» («Україна ХХ1 століття»), «Діти України», «Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», Національній програмі виховання МОН України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються такі завдання: виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, усвідомлення приналежності до української держави і народу, утвердження якостей громадянина-патріота України. Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції .

Виховання дітей – дуже відповідальна справа. Перед класним керівником постає багато складних і водночас важливих завдань. Як виростити гармонійну особистість, на які моральні цінності зорієнтувати дитину? Як підтримати допитливість учнів і зробити процес виховання цікавим і бажаним? Як зберегти і примножити доброту, людяність, любов до рідної землі, повагу до держави та людей? Для вирішення цих проблем необхідно підходити творчо і змістовно.


Виховання незалежної і гармонійної особистості, справжніх патріотів нашої Батьківщини – найголовніше завдання освітян. Потрібно бути цікавим для своїх вихованців, але й не забувати, що виховання – це не розвага, а процес утворення моральної і духовної основи людини. Сьогодні як ніколи постає питання про національне-патріотичне виховання підростаючого покоління.

У центрі патріотичного виховного процесу постала особистість дитини як найвища цінність, зросла патріотична компетентність учнівської молоді. У патріотичному вихованні особливого значення набуває особистісно-орієнтований підхід, коли в центрі освітньо-виховного процесу стоять інтереси дитини, її права, потреби та можливості. Почуття патріотизму – основа духовного життя кожної людини.

Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, Батьківщини, держави, нації.Процес формування ціннісних орієнтацій є невід’ємною складовою частиною розвитку підростаючої особистості.


Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань, поваги до культурного та історичного минулого України;

виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

визнання прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

сприяння набуттю учнівською молоддю патріотичного досвіду, участі в життєдіяльності громадянського суспільства;

формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу;

визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;

формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

спонукання особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму, нацизму.
Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. Воно покликано формувати громадянина-патріота, сприяти глибокому розумінню громадянського обов’язку, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати традиції та героїчні сторінки історії українського народу. Цей процес тривалий за часом, складний за змістом і достатньо розбалансований.

Нині можна відмітити, що за роки незалежності в Україні створено передумови для оновлення змісту й технологій патріотичного виховання, формування гуманістичних цінностей та громадянської позиції підростаючого покоління. Патріотизм - одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи. В учнів виробляється відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого. Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з найважливіших завдань сучасної школи. Роль школи у цьому плані неможливо переоцінити. Потрібно відроджувати, розвивати кращі риси українського народу, які складалися віками і допомагали народу вижити у важкі часи. Оскільки ми – українці, то наш ідеал досконалої особистості має відповідати виховному ідеалу українців, сформованому на основі загальнолюдських цінностей. Це є свідченням системної виховної роботи . Патріотичне виховання підростаючого покоління - основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Розбудова України як суверенної держави ставить перед школою і педагогами відповідальне. і складне завдання – виховати духовне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Процес патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності, в сім'ї, дитячих та юнацьких об’єднаннях.

Основною метою національно – патріотичного виховання є формування національно - свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Адже саме українцям притаманні любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу. Для українського народу патріотизм був і є найбільшою національною цінністю. Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного виховання, класні керівники Широківського НВК всю виховну роботу спрямовує на виховання свідомого громадянина, патріота України, соціально адаптовану та громадсько орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно знайде своє місце в житті.І. Планування виховної роботи.
У річному плані роботи школи записано, що завданнями національного виховання учнів є:
- формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення дітям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
- підняття престижу української мови в побутовому середовищі, забезпечення і розвиток україномовного освітнього простору;
- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
- створення необхідних умов для ефективного розвитку учнівського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
- забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;
- плекання поваги до своєї школи, дотримання і розвиток традицій навчального закладу.

План виховної роботи включає такі основні розділи:
· робота з батьками та громадськістю школи;
· робота з класними керівниками;
концептуальні засади виховання (заходи щодо реалізації громадянського, національно-патріотичного, морального, екологічного, здоров’язберігаючого виховання);
· основні орієнтири виховання покладені в основу помісячного плану виховної роботи школи.
На засіданні МО класних керівників розглядалось питання щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, яке включало такі питання:


  • вимоги до складання виховних планів класних керівників (в рішенні: плани складати на основі Основних орієнтирів виховання);

  • якість виховних заходів в рамках Концепції громадянського виховання та Концепції національно-патріотичного виховання ( в рішенні: при плануванні на І- ІІ семестр звернути увагу на традиції, звичаї та обряди українського народу.

Виховні плани класних керівників складені за розділами Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів. Вони включають в себе загальношкільні та класні заходи, індивідуальну роботу з батьками, учнями та представниками місцевого самоуправління.


ІІ. Нормативна база, документація.
У навчальному закладі є повний перелік нормативно-правового та методичного забезпечення виховного процесу . По основних напрямках виховання заведені окремі папки, де є головні документи: Концепція Національно-патріотичного виховання та заходи про її реалізації, Концепція громадянського виховання та заходи по її реалізації і т.д.
ІІІ. Втілення Концепції національно-патріотичного виховання.
Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання внесені до плану роботи школи та до виховних планів класних керівників 1-9 класів.
Вислів В.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» є девізом кожного із класних керівників.


Протягом першого семестру 2016-2017 н.р. класні керівники 1-9 класів Широківського НВК проводили різні заходи , які були спрямовані саме на реалізацію Концепції Національно-патріотичного виховання.

Впродовж І семестру 2016-2017н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану роботи школи на 2016-2017 н.р. 
1 вересня проведено свято Першого дзвоника і проведення єдиного уроку на тему « Україна- незалежна країна до 25 річчя незалежності України » метою якого було виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те що вони є громадянами незалежної держави- України.

Обов’язковим є щорічне проведення змагань фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт»до Дня фізкультури і спорту,організоване і проведено вчителем віз.вих., педагог-орг., спільно з класними керівниками. В якому прийняли участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.Щороку в багатьох країнах світу проходить Хода Миру, учасники якої висловлюють безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованій на мир у всьому світі. Для України цей день особливий.

Учні 1-9 класів нашої школи разом з класними керівниками, вихователями взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру .

Щорічно в нашій школі проводяться спортивно-туристичні змагання«Стежками Героїв»до Дня туризму, організоване вчителями географії , де взяли участь 5-9 класи.

Класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведено разом з учнями 9 класу свято«Спасибі Вам,за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти

Традиційно проводиться Парад малятських військ1-4 класи.Конкурс строю та

пісні до Дня захисника Вітчизни 5-9 класі.Класні керівники 1-9 класів на високому рівні підготували строї.

Всі класні керівники у співпраці з вихователями взяли участь у загальношкільному святі «Осінь в гості завітала» та представили чудові композиції осінньої пори.


Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено літ.-муз. композиція „Збережемо пам’ять про подвиг” до 72 річниці визволення

Всі класні керівники взяли участь у проведенні усного журналу «Мужай,прекрасна наша мово»до Дня укр. писемності.

Вихователями ГПД – Роман М.В.та Поліщук О.В.проведено захід «До мови доторкнемося серцем».

Педогог-організатором Корпош Т.Ю. організовано і проведено урокмужності і милосердя «Борімося – поборемо!»до святкування дня Гідності та Свободи.

Класним керівником 6 класу Феєр Л.В.проведено уснийжурнал«На вікні свіча догасала…»

Класним керівником 5 класу Вейбер Л.І. організований виступ агітбригади «Діти проти СНІДу» до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено свято «У граніті,в бронзі, у серцях »до Дня Збройних Сил .

Класним керівником 7 класу Попович М.Ю. проведено свято Андріївські вечорниці.

Класними керівниками 4 класу Феєр Л.І. та кл.кер.3 класу Феєр Г.М. проведено

свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай».

Класними керівниками 1 класу Лихтей В.і. та 2 класу Купар С.В. проведений новорічний ранок «Новорічна казка кличе вгості».

Педагог – організатор Корпош Т.Ю. спільно з класними керівниками 5-9 класів організували конкурсно–розважальну програму «Чудеса новорічної ночі».

Бібліотекар школи Кляп Т.В.приділяла особливу увагу тематичній виставці до пам’ятних дат які відзначались у нашій школі.Особливу подяку заслуговує вчитель музики Березовскова О.Ю. за музичний супровід до кожного заходу.

В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди виготовляли стінгазети, (,тиждень анг.мови, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності та дорожнього руху , тиждень правових знань ).

На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності», «Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками «Уроки мужності».
На виконання Плану спільних заходів КОДА та УМВС щодо виконання ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період І семестру 2016 року проведено низку заходів.

17 листопада відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цього дня класними керівниками 8 та 9 класу проведені виховні години спільно з психологом та медсестрою НВК.

Значна увага класними керівниками приділяється питанням правової освіти та виховання учнів. Особливу увагу класні керівники приділяють індивідуальній роботі з учнями .

Взяли участь у тижні правових знань.
- Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності;
- Заходи про відзначення Міжнародного Дня миру;
- Місячник бібліотек «Виховуємо патріота України»;
Тиждень пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;
Класними керівниками були проведені тематичні виховні години присвячені Міжнародному дню прав людини(10грудня).
Вшанування пам’яті видатних осіб відбувається через випуск тематичних газет, тематичних виставок або через інформаційне повідомлення на щотижневій загальношкільній лінійці.

Класні керівники разом з учнями беруть участь у акціях-

« Захиснику України наша підтримка і повага»(писали листи воїнам АТО)

«Запали свічку»( пам’яті жертв голодомору)
Проаналізувавши роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі.

Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога має забезпечувати методична робота з класними керівниками як складова частина всієї методичної роботи закладу.

У виховні плани на 2 семестр 2016-2017 н.р. класні керівники включили заходи щодо реалізації Концепції Національно-патріотичного виховання, а саме:

-уроки мужності на патріотичну тематику;

-заходи приурочені Дню захисника України та Дню Збройних сил України, Дню Соборності України. Дня вшанування памяті заг.під Крутами , Дня рідної мови.
-«Пам'ять серця»  пам’яті загиблим воїнам-афганцям.


  • Літ.-муз. композиції «Велич і трагедія Карпатської України».   • Уч. у Дитячо- юнацькій військово- патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

-Усн. журнал «ДзвониЧорнобиля»;
В рамках інформаційно-просвітницьких заходів у співпраці шкільного бібліотекаря, вчителів-словесників, вчителя музики та учнів школи були відзначені знаменні дати видатних осіб.ВИСНОВКИ

Як свідчить історичний досвід, без національно – патріотичного виховання молоді неможливо зберегти державу, зокрема націю. Патріотичне виховання покликане формувати в молоді високі моральні якості та ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потребу в служінні їй. Воно орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток.

Патріотизм – суспільно-психологічне і моральне почуття, яке передбачає відданість своєї Батьківщині й любов до неї, бажання захищати її. Патріотизм як одна з яскравих емоційних якостей людини має моральне значення, оскільки проявляється у її громадянській позиції, у дотриманні традицій своїх батьків.

Про актуальність цього питання свідчить низка державних документів, розроблених науковцями та науково-дослідницькими колективами: Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна стратегія розвитку освіти, Концепція національного виховання, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Критерієм і результатом національно-патріотичного виховання є громадянськість особистості, складовими якої є моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співавторстві.

Становлення громадянина розпочинається з дитинства. Саме в цій період у дитини закладаються підвалини майбутньої свідомості, характеру поведінки, формуються риси українця. Підростаючи, дитина вбирає в себе те, чим живе родина, народ України, поступово формується свідомий громадянин і патріот. Завдання школи – формувати і розвивати такі особистісні якості, як повагу до прав і свобод людини, відповідальність, відкритість та критичне мислення, толерантність, готовність брати участь у соціально-політичному житті країни. На жаль, сьогодні серед молоді спостерігається небезпечне для соціальної стабільності суспільства зростання бездуховності, зневажання до правових та моральних норм, антисоціальної поведінки, втрата соціального оптимізму. Молоді, яка не втратила моральних ідеалів, патріотичних почуттів, навпаки, дедалі складніше знайти можливості для громадянського самовизначення, протистояти негативному впливу оточення. Це потребує впровадження комплексу соціально – педагогічних заходів для зміни реальної ситуації з метою підготовки молоді до життя в умовах демократичної держави і громадянського суспільства.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.

Один політик сказав, що наше життя – це боротьба жадності зі скупістю. На жаль, це абсолютна правда. Доки так буде тривати, життя не зможе змінитися на краще! Безкінечна боротьба за владу може призвести до найтяжчих наслідків! Єдиний вихід - об'єднатися всім політичним силам та обрати один шлях! Але політичними лідерами повинні бути люди, готові пожертвувати всім заради країни! Після Богдана Хмельницького нікого більше не було. Лише особиста вигода, гроші, влада… боротись за владу для того, щоб потім розкрадати країну. Справжній патріотизм! Всі, хто отримав владу над чимось, вважають себе над людьми! Для них у світі діють лише закони фізики… Вони вважать себе патріотами та ні на мить в цьому не сумніваються! Як можливо називати себе патріотом України і при цьому зірвати переговори з Росією, на яких повинна була вирішуватися доля України?! Як можна обманювати та підставляти одне одного?! Це все робиться задля добробуту України?! Ненависть, недовіра, жадність, прагнення заволодіти всім – оце називається патріотизмом?! Я вважаю, що ні! Мова йде про ворожнечу між Сходом і Заходом. Якщо хоч на секунду уявити, що Захід і Схід об'єднаються, та будуть спільними зусиллями будувати майбутнє нашої держави, через декілька років Україна може стати лідером в Європі! Якщо тільки замислитись, наскільки багата наша країна! Скільки в ній ресурсів та родючих земель! Якщо об'єднатися та обрати спільний шлях для досягнення мети, заснований на взаємодопомозі та взаємоповазі – це і буде істинним патріотизмом!

Патріотизм не закладений в генах, він явище соціальне по своїй природі і тому не успадковується, а формується. Патріотизму не вчать, його виховують усі класні керівники Широківського НВК.Таким чином, національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді сьогодні є важливою складовою змісту роботи педагогів, головним завданням для яких є формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості, моральної поведінки, активної життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла , готовності брати активну участь у житті своєї держави.

Скачати 181.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка