Новомиргородська районна радаСкачати 212.62 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір212.62 Kb.
#10462


УКРАЇНА

НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАПІТАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

26010, селище Капітанівка, вул. Смілянська, 55 тел. факс (05256) 4-26-72,

e-mail: school.kapitanivka@gmail.com
Вих. від 09.12.13.р.


Звіт по впровадженню нового

Державного стандарту у 2-х, 5 класах
Організація навчання у Капітанівській ЗШ І-ІІІ ступенів у 2013-2014 н. р. у 2, 5 класах здійснюється за типовими навчальними планами , затвердженими наказом Міністерства від 03.04. 2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступенів (зі змінами)» та виходячи із Методичних рекомендацій «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів», Додаток до листа МОН від 30.05.2013 № 1/9-383.

Здійснення нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у школі відбувається відповідно до вимог освітніх стандартів, а саме:

- розроблено план заходів щодо впровадження нового Державного стандарту

- на засіданнях методичних об'єднань було розглянуто питання нової редакції Державного стандарту. Учителі обговорили відмінності нових та чинних програм з предметів;

- на нараді при директору школи опрацьовано наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», донесено до відома керівників шкільних методичних об'єднань, вчителів початкових класів, учителів – предметників;

- учителями української та світової літератури розроблено цикл уроків у 5 класі за новою програмою;

- учителі іноземної мови провели тренінг на тему «Порівняльний аналіз навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх закладів (англійська мова) в контексті чинного та нового Державного стандарту;

- на нараді при заступнику директора школи з НВР опрацьовано додаток до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах» та лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 р. «Про організацію навчально-виховного процесу у 5- класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін у 5 класі»;

- у методкабінеті створено папку, де зібрано матеріали порівняння програм, стандартів, методичні рекомендації з вивчення предметів у 2 та 5 класах, новий Державний стандарт базової і повної середньої освіти, рекомендації психолога;

- проведено класно-узагальнюючий контроль та психолого-педагогічний консиліум по адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання;

- здійснено тематичний контроль у 2-х класах «Стан поступового впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- з 16 – по 20. 12. 2013 р. заплановано класно-узагальнюючий контроль у 2-х класах;

- у кінці жовтня проведено батьківські збори у 2-х та 5 класах за результатами класно-узагальнюючого, тематичного контролю та з проблем адаптації, розроблено рекомендації батькам;

- сплановано роботу психологічної служби стосовно психологічної підтримки учнів, які навчаються за новим Державним стандартом;


З 04 – по 15 листопада в Капітанівській ЗШ І-ІІІ ступенів було здійснено тематичний контроль «Стан впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

У других класах навчається 31 учень. Класні керівники Левченко О. В. та Мулявка Н. Ю, як і у першому класі, продовжують лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності.

У деяких другокласників спостерігається сильне прагнення до лідерства, між дітьми з'являється суперництво. Починає розвиватися здібність до співпраці у іграх і навчанні. Діти вчаться домовлятися, поступатися один одному, розподіляти завдання. Але це їм ще важко робити без допомоги вчителя. Проблеми із розвитком емоційно-вольової сфери та соціальним адаптуванням існують у Бабана Євгенія (2-А клас) та слабо виражені у Борисова Олександра (2-Б клас).

У 2 – х класах за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів учителі будуть оцінювати в балах, починаючи з ІІ семестру (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики»). Поступово кожен учитель уже сьогодні практикує оцінювати діяльність учнів у балах, які обов’язково супроводжують коротким, точним коментарем. Завдання вчителя полягає в тому, щоб негативні й позитивні емоції, породжувані невдачами чи успіхами в навчанні, використовувати для активізації діяльності дітей. Досить вміло вчителі закладають основи для формування в учнів умінь об'єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулюють розвиток навчальних мотивів, створюють атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.

Особливу увагу вчителі приділяють збереженню та зміцненню фізичного здоров’я другокласників, тому навчальне навантаження в тижневому циклі розподілено таким чином, що його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу.

Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи проводяться на II-IV уроках дня посеред тижня.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин проводяться фізкультхвилинки та гімнастика для очей. Уроки тривають 40 хв. У 2-х класах учні уже отримують домашні завдання.

Усі учні 2-х класів працюють на групі продовженого дня з вихователем Івановою О. М. Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт становить 1/4 обсягу, виконаного на уроці, витрати часу на їх виконання не перевищує 45 хв. Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроку. Домашні завдання вчителями перевіряються систематично. Зошити учнів ведуться з основних предметів, з друкованою основою – із основ здоров'я та природознавства. Більшість учнів уміють робити записи охайно, дотримуючись вимог до ведення зошитів. Щоденники ведуться для взаємозв’язку з батьками та для повідомлення досягнень учнів із навчальних предметів. Батьківські збори сплановано та проводяться два рази на семестр. Щоп'ятниці – день відкритих дверей та індивідуальні консультації за необхідністю.

Основні методи і прийоми, які використовують учителі початкових класів у процесі викладання основ наук у 2-х класах:

фронтальні та групові форми організації навчання;

метод пояснення, передбачення, проблемні та ігрові методи із використанням наочності, метод порівняння, придумування, помилок.

Учні 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 році навчаються за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682).

Організація навчання у 2-му класі в 2013-2014 навчальному році здійснюється за навчальними програмами затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»:

- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта».

Учителі, які працюють з учнями 2 – х класів за новими підручниками, були ознайомлені з навчально-методичною літературою для 2 класу до початку навчального року.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013-2014 навчальному році учні 2-А розпочали вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики», який викладає Левченко О. В.

Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань. Навчальний предмет "Сходинки до інформатики" визначений як пропедевтичний. Основна увага приділяється саме ознайомленню учнів з визначеним програмою набором понять і термінів, не формулюючи строгих означень, часто звертаючись до набутого життєвого досвіду учнів початкової школи, але не відходячи в той самий час від принципу науковості. Предмет викладається за підручником «Сходинки до інформатики, 2 клас» (авт. О.В. Коршунова). Усі учні 2-х класів підручниками забезпечені.

При вивченні курсу учителем передбачено декілька напрямків навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрямок – пізнавальний. У цьому напрямку учні засвоюють відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи.

Другий напрямок – прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, створення малюнків у графічному редакторі.

Третій напрямок – алгоритмічний. Учні знайомляться з поняттям алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців.

Четвертий напрямок — розвиваючий. Учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення, шляхом виконання різноманітних творчих завдань.

П'ятий напрямок – підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з інших предметів.

Кожний урок при вивченні «Сходинок до інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517.

Час роботи учнів 2 класу за комп’ютером на уроці не перевищує 15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку проводиться у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

На уроках української мови основна увага приділяється практичним аспектам: роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу другокласників, збагаченню мовлення різними граматичними формами, умінню аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її. Цьогорічні учні працюють за підручником «Українська мова. 2 клас» (авт. М. Д. Захарійчук)

Новизною навчального матеріалу підручника можна вважати введення текстової основи. Використання текстів у процесі засвоєння мовних знань і формування мовленнєвих умінь і навичок, автори підручника називають текстоцентричними технологіями.

Вивчення мовних понять, явищ, закономірностей здійснюється не ізольовано від мовлення, а на основі тексту, як засобу навчання і як продукту мовленнєвої діяльності школяра, у якому передбачається застосування набутих компетентностей. Виходячи з цього, учителі чітко визначають виховні цілі уроку, впливаючи на розвиток інтелектуальних якостей школяра, формують патріотичні, морально-етичні, екологічні переконання, а також розвивають естетичні смаки.

Зміст навчального предмета «Літературне читання» спрямований на розв'язання завдань, визначених у програмі. Даний курс вивчається за підручником «Літературне читання. 2 клас» (авт. В. О. Науменко)

Підручник вміщує два розділи: «З народного джерела» і «З літературної скарбниці». Входження дітей у світ літератури починається з фольклорних творів: дитячих пісень (пісні-небилиці, забавлянки, заклички, інсценівки, ігри); загадок, прислів’їв, приказок, скоромовок, лічилок. Кожен жанр усної народної творчості вивчається окремими блоками («скринька пісень-небилиць», «скринька загадок» тощо), що дає можливість дітям усвідомити жанрові особливості кожного твору, сприйняти їх як самостійні художні твори. Діти навчаються правильно читати кожен вид усної народної творчості: вибирати тон (таємничий, бадьорий, лагідний), темп (повільний, пришвидшений, швидкий), силу голосу, витримувати паузи, виділяти голосом логічні центри.

На уроках пропонуються завдання з урахуванням індивідуальних здібностей дітей (скласти початок казки за серією сюжетних малюнків), для роботи в парі, групі, на вибір завдання, усе це спонукає дитину думати, уявляти.

У кінці уроку кожен учень самостійно або за допомогою вчителя може об’єктивно оцінити свою працю під час вивчення нового матеріалу, повторення, самостійної роботи, роботи в парах (групах), використавши рубрику «Самооцінка».

Кожний урок починається з розминки, учням пропонуються словесні ігри, загадки, скоромовки, тобто завдання, спрямовані на розвиток усного мовлення та правильної літературної вимови.

Мета навчального предмета „Природознавство” полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Навчання предмета здійснюється за підручником «Природознавство. 2 клас» (авт. І. В. Грущинська)

Усі розділи підручника побудовані за спільним алгоритмом: розпочинається кожний урок рубрикою «Ти дізнаєшся», а закінчується рубрикою «Завдання для друга природи». У кінці кожного розділу учителем відводиться 1 година для узагальнення і систематизації знань.

Під час вивчення природознавства учні стають справжніми друзями природи (рубрики "Пам’ятка друга природи" і "Завдання для друга природи"). Багато уваги приділяється веденню спостережень за природою, народним прикметам погоди, ознайомленню із рослинами й тваринами, які занесені до Червоної книги України, формуванню екологічних та природоохоронних знань.

Головним завданням навчання математики є формування у школярів ключових математичних компетенцій (обчислювальних, інформаційно – графічних, просторово – орієнтаційних, алгебраїчних, геометричних, логічних), результатом засвоєння яких є математична компетентність учнів. Викладається предмет за підручником «Математика, 2 клас» (авт. Ф. М. Рівкінд, Л. В.Оляницька)

Усі уроки, вміщені в підручнику, мають єдину структуру. Перші завдання дають змогу вчителеві організувати «математичну розминку», доцільно за цими завданнями організувати групову діяльність учнів. Введенню багатьох понять передують вправи, виконання яких «підводить» учнів до формування правила, закону тощо. При вивченні арифметичних дій над числами пропонуються різні способи їх виконання, учні мають можливість порівняти їх й обрати для себе найбільш раціональний. Завдання для формування обчислювальних навичок подані за принципом «від простого до складного.

Завдання для домашнього виконання спрямовані на закріплення основних знань, з якими учні ознайомились на уроці.

Зміст підручника допомагає учителеві створювати умови для застосування диференційованого підходу в навчанні школярів: завдання логічного характеру в рубриці «Банк математичних цікавинок», додаткові теми (наприклад, нестандартні задачі).

Предмет «Основи здоров’я» відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння всебічному розвитку дітей. Важливим є створення проблемних та ігрових ситуацій, використання прийомів інтерактивного навчання. Навчаються учні за підручником «Основи здоров’я. 2 клас» (авт. О. В. Гнатюк)

Основними завданнями трудового навчання у другому класі є розширення і вдосконалення знань і умінь обробки різних матеріалів та використання відповідних інструментів, формування креслярсько-графічної грамотності, розширення сенсорного досвіду, вдосконалення розвитку моторики рук, координації рухів і дій та розвиток пізнавальних процесів. Викладається предмет за підручником «Трудове навчання, 2 клас» (авт. В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець)

У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі відіграє незамінну роль. Він здатний увести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від власної творчості ( «Образотворче мистецтво. 2 клас» (авт. С. К. Трач, М. І. Резніченко)

Методика навчання основ образотворчого мистецтва у 2 класі за цим підручником має певні особливості. Насамперед, це подання навчального матеріалу з урахуванням традицій українського національного мистецтва в контексті зі світовою культурою, а також у тісному взаємозв’язку із суб’єктивним досвідом другокласників та специфікою наочно-образного мислення дітей цього віку; використання міжпредметних зв’язків, що сприяють проникненню учнів в образну сутність творів образотворчого мистецтва; побудова багатьох уроків на казкових образах, уявних мандрівках, що збуджує позитивні емоції, допомагає формуванню культури естетичного сприйняття та розвиває уяву; чергування видів діяльності учнів на кожному уроці (сприймання теоретичного матеріалу, ознайомлення із творами мистецтва, навчальні вправи, творчі завдання); включення у зміст багатьох уроків колективної творчої діяльності на основі інтегрування різних видів мистецтв, а також творчо-ігрової та оцінної діяльності у вербальних та невербальних варіантах.

Вивчення молодшими школярами курсу "Музика", який є складовою освітньої галузі "Мистецтво", дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід’ємну частину світової музичної культури, опановувати специфіку художньо-образної мови.


Згідно плану роботи школи з 16.09 по 30.09.2013 року проводився класно-узагальнюючий контроль у 5- му класі, під час якого вивчався стан і характер адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі, рівень працездатності школярів, виконання ними режиму школи, дотримання вимог відповідно до нових Державних стандартів.

Протягом контролюючого періоду були відвідані уроки, перевірені зошити, щоденники, проведені бесіди з класними керівниками, вчителями, психологом школи.

Класно-узагальнюючий контроль проводила комісія в складі дев’яти осіб, по підсумках контролю 30.09.2013 року проведено засідання малої педради, в роботі якої взяли участь вчителі, які працюють з п’ятикласниками.

У 5-му класі навчається 16 учнів: 3 хлопців та 13 дівчат. Це допитливі, активні, галасливі і різні за характерами і уподобаннями діти, які прагнуть до всього нового і надзвичайного. Для частини учнів притаманні підвищена емоційність і вразливість.

В рамках контролю було вивчено стан навчального процесу в 5-му класі, рівень підготовленості п’ятикласників до навчання в основній школі, індивідуальні особливості учнів, оцінено рівень навчальних досягнень.

Згідно проведеного дослідження, учні 5 класу пройшли перший етап адаптації до нових навчальних умов. Діти з цікавістю ознайомлювались з новими предметами, навчальними кабінетами, учителями, класним керівником. Наступив другий етап адаптації, де п’ятикласникам необхідно показувати свій рівень знань і результати навчальної діяльності, вчителям розкривати здібності учнів і вирішувати проблеми неуспішності чи невпевненості у собі деяких школярів. З метою згуртування класу та розвитку вміння самореалізації, самоконтролю, заплановано цикл уроків психології на тему «Емоційний світ дитини».

Більшість дітей має високий навчальний потенціал і хороші здібності. Усі учні відвідують школу із задоволенням. Класний колектив згуртований, дотримується Правил для учнів, затверджених Статутом школи, моральних норм та принципів.

Учні володіють вмінням навчатися, уміють працювати групами, швидко включаються у колективну роботу. Ці діти мають практичні здібності і уміння враховувати не тільки реалізацію своїх потреб, а й інтереси та потреби інших. Деяким потрібна емоційна підтримка вчителя, щоб зняти тривогу перед новим і невпевненість у своїх силах.

Учні з високим рівнем розумового розвитку - Бабан Юлія, Фініва Анна, Поліщук Дарина, Красносільська Іванна, Матвієнко Алла, Кармазін Анастасія потребують індивідуального підходу , підбору форм і методів роботи з ними як з інтелектуально обдарованими учнями. Фініва Анна має прояви музичної та артистичної обдарованості. Слід звернути увагу також на групу вразливих учнів з певним рівнем тривожності, які потребують підтримки та створення ситуації успіху, щоб почувати себе впевненіше:

Бабан Юлія, Бебих Михайло, Крикотненко Михайло, Лисенко Денис.

Клас як колектив в цілому сформований і цілісний. Є невеликі проблеми в середині колективу, такі, як боротьба за лідерство, за авторитет серед однолітків. Класний керівник досить уміло регулює здорову конкуренцію, залучаючи учнів до позаурочної діяльності. Діти здатні самі організовуватися на виконання колективних справ та ефективно розподіляють обов’язки між собою. Вони завжди прислухаються до думки класного керівника. Протягом невеликого проміжку часу були досить активними у різних заходах. У класі обрано актив: старосту – Фініву Анну, яка є надійною помічницею класного керівника. Діти продовжують традиції, започатковані у молодших класах разом із класним керівником Бір’євою С. П. : вони не байдужі до того, що відбувається у школі, виявляють власну ініціативу та приймають участь в усіх класних та шкільних заходах, в результаті чого за рейтингом 5 клас на сьогоднішній день займає 1 місце серед класів середньої ланки.

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновки, що учні в початковій школі звикли до певного порядку, вони організовані, відповідальні та активні. В цілому класний колектив за досить короткий час адаптувався до нових умов навчання. Якісні показники успішності учнів у порівнянні з 4 класом не змінилися.

Протягом незначного адаптаційного періоду на високому рівні впевнено працює 5 учнів : Бабан Юлія, Кармазін Анастасія, Красносільська Іванна, Поліщук Дарина, Фініва Анна;

- на достатньому рівні – 6 учнів: Гвасалія Аліна, Гвасалія Анна, Голуб Анастасія, Глущенко Карина, Матвієнко Алла та Сердюк Катерина;

- на середньому рівні працюють 4 учні: Бондаренко Валентина, Крикотненко Максим, Ліпіна Тетяна, Лисенко Денис. Бебих Михайло за станом здоров’я та у зв’язку з пропусками уроків поки має низький рівень знань.

Учителям на уроках слід використовувати ефективні форми роботи в групах, парах, проводити роботу по створенню ситуацій успіху для учнів з середнім рівнем навчальних досягнень, проводити паузи для відпочинку, розвивати здібності і обдарування дітей.

Культура ведення щоденників та зошитів досить висока. Записи учні роблять охайно, дотримуючись правил орфографії. Класним керівником щоденники перевіряються регулярно. Переважна кількість батьків систематично підписують щоденники. Усі учні мають запис розкладу на І семестр. Виховна робота у 5-му класі будується на принципах поєднання діяльності класного керівника з органами учнівського самоврядування. Слід відзначити значну роботу класного керівника Пецун А.Ю. та батьків, які допомагають дітям швидко і успішно адаптуватись до нових умов.

За станом здоров’я та із діагнозом «здоровий» 10 учнів класу віднесені до основної групи, до підготовчої – 2: Бабан Юлія та Бондаренко Валентина, до спеціальної медичної групи – 3 учні: Бебих Михайло, Голуб Анастасія та Сердюк Катерина. Один учень ще не пройшов медичного обстеження.

На підставі рекомендацій малої педагогічної ради, виходячи з вищезазначеного, -
НАКАЗУЮ:
Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

Ракіцькій В. В. :

1.1. Здійснювати контроль за виконанням плану заходів по адаптації п’ятикласників;

1.2. На базі кафедр організувати роботу консультпунктів по наданню методичної допомоги вчителям, які працюють в 5-му класі по впровадженню викладання основ згідно вимог нового Державного стандарту;

1.3. Організувати роботу по спільному проведенню засідань методичних груп вчителів початкової школи та вчителів, які працюють та будуть працювати в 5-6 -х класах, окремо по кожному предмету (мови і література, математика, природознавство та історія, фізкультура) з метою ознайомлення обох сторін з вимогами програм, нових Державних стандартів та формами і методами роботи в 4-6 класах.
2. Завідуючій кафедрою початкової школи Бір’євій С.П.:

2.1. Зорієнтувати класоводів 3-4 класів на пошук ефективних методів роботи з дітьми по розвитку їх здібностей, умінь і навичок, спрямованих на забезпечення формування ключових компетентностей випускника початкової школи. Проконтролювати стан виконання даного питання під час відвідування уроків;

2.2. Протягом року провести класно-узагальнюючі перевірки з метою вивчення стану виконання програм щодо формування загально-навчальних умінь і навичок учнів, методичних рекомендацій щодо виконання вимог за новим Державним стандартом базової школи. Результати контролю обговорити на засіданнях кафедри.
3. Вчителям основ наук:

3.1. Мотивувати навчальну діяльність п’ятикласників на кожному уроці;

3.2. Домагатися єдиних вимог щодо організації початку уроку (готовність до уроку, швидке включення до навчальної діяльності), систематично впроваджувати здоров’язберігаючі технології навчання;

3.3.Ознайомити учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень. Оцінювати якість і рівень навчальної діяльності кожного учня, вчити робити самоаналіз, само- і взаємооцінювання. Використовувати різні види заохочення навчальної діяльності 5-класників;

3.4. Практикувати використання ефективних форм і методів роботи, орієнтованих для осмисленого запам’ятовування виучуваного матеріалу, створювати ситуації успіху для учнів з початковим та середнім рівнем навчальних досягнень;

3.5. Практикувати хвилинки розвантаження, змінювати види діяльності з метою запобігання втомлюваності, розсіювання уваги;

3.6. Продовжувати роботу над формуванням загально - пізнавальних умінь:

- визначати головне, самостійно робити висновок;

- знаходити і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки;

- доводити правильність певного судження та власної думки;

- виконувати творчі завдання;

3.7. Формувати загально мовленнєві вміння і навички:

- розповідати чітко, послідовно;

- стимулювати до висловлювань;

- культури спілкування під час виконання групових і індивідуальних завдань без страху помилитися;

3.8. Практикувати використання різних видів допомоги учням, які мають низький рівень навчальних досягнень.

3.9. Ознайомитися із брошурою «Особливості адаптаційного періоду учнів п’ятих класів до навчання у середній шкільній ланці», відповідно до методичних рекомендацій нового Державного стандарту.
4. Класному керівнику 5 класу Пецун А.Ю.:

4.1. Забезпечити дійовий контроль за відвідуванням учнями школи;

4.2. Продовжувати вивчати індивідуальні особливості вихованців з метою пізнання особистості кожної дитини та розвитку їх здібностей;

4.3. Разом з вчителем початкових класів та вчителями основ наук допомогти учням визначити траєкторію свого особистісного розвитку;

4.4. Систематично проводити моніторинг стану формування ключових компетентностей своїх вихованців;

4.5. З метою визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою, оптимізацією рухової активності учнів, вирішенням питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів систематично здійснювати педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів.


5. Практичному психологу школи Чепляці О.В. та соціальному педагогу Білокрис В.В.:

5.1. До 01.11.2012 р. створити і організувати роботу корекційних груп учнів, які мають труднощі в спілкуванні;

5.2. Протягом року проводити індивідуальне консультування батьків і учнів з проблемних питань навчання і виховання;

5.3. Консультувати класного керівника та вчителів щодо шляхів усунення причин зниження рівня навчальних досягнень окремих дітей;

5.4. Провести індивідуальну роботу з вчителями по наданню їм практичної допомоги у виборі форм і методів роботи з обдарованими дітьми 5-го класу.

5.5. Проводити тренінги з учнями 5-го класу, спільні заняття учнів та батьків для зменшення емоційної напруги, створення належних умов навчання й виховання дітей в сім’ї і школі;

5.6. До 24.12.2012 року провести діагностику креативності учнів 5-го класу з метою виявлення творчого, інтелектуального потенціалу п’ятикласників.

6. Вчителям початкової школи:

6.1. Приділяти належну увагу формуванню у молодших школярів навчальних умінь і навичок згідно вимог програми; стійкої уваги;

6.2. Домогтися виконання вимог програм щодо формування умінь і навичок роботи учнів із текстом, практикувати випереджаюче навчання з української мови і читання, відвідати уроки вчителів мови і літератури у 5-х класах;

6.3 Під час перевірки техніки читання значну увагу звертати на розуміння учнями прочитаного, виразність читання та читання мовчки, аудіювання.
7. Медсестрі школи Перемот О.П.:

7.1.З метою визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою, оптимізацією рухової активності учнів, вирішенням питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів;

7.2. Своєчасно інформувати класних керівників, вчителів основ наук про зміни стану здоров’я учнів;

7.3. Забезпечити ефективність контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в класних приміщеннях;

7.4. Систематично проводити профілактичну роботу з попередження захворювань серед учнів 5-го класу.

8. Бібліотекарю школи Бебих Н.А. здійснювати цілеспрямовану роботу з формування в учнів стійкої потреби в книзі, підвищення бібліотечно-бібліографічної культури.9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи по навчально-виховній роботі Ракіцьку В. В.

Директор школи ___________ Л. Овчаренко

Скачати 212.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка