Новоград-Волинська Загальноосвітняя школа I-III ступенів №2Сторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4   5


Новоград-Волинська

Загальноосвітняя школа

I-III ступенів №2

Практичний психолог, соціальний педагогМатвєєва Галина Владиславівна

2013 р.

ЗМІСТ


 1. Вступ…………………………………………………………………………..3

 2. Сходинка перша. Розвиток уваги у дітей молодшого та середнього шкільного віку…………………………………………………………………4

 3. Як визначити рівень розвитку уваги в учнів молодшого та середнього шкільного віку…………………………………………………………………5

 4. Ігри та вправи для розвитку уваги……………………………………………8

 5. Сходинка друга. Розвиток пам’яті у дітей молодшого та середнього шкільного віку…..............................................................................................27

 6. Як визначити рівень розвитку пам’яті в учнів молодшого та середнього шкільного віку………………………………………………………..………28

 7. Ігри та вправи для розвитку пам’яті…………………………………….….30

 8. Сходинка третя. Розвиток мислення у дітей молодшого та середнього шкільного віку……………………………………………………………......49

 9. Як визначити рівень розвитку мислення в учнів молодшого та середнього шкільного віку………………………………………………………..………50

 10. Ігри та вправи для розвитку мислення……………………………………..51

 11. Список використаної та рекомендованої літератури…………………..…74

 12. Авторська розробка корекційно-розвивальних занять для учнів 3-4 класів «Подорож до країни Пізнайко»……………………………………………..75ВСТУП

На сьогоднішній день, в умовах введення нового державного стандарту загальної середньої освіти, надзвичайно гостро постає питання розвитку пізнавальних здібностей дітей молодшого та середнього шкільного віку.

У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологічної служби навчального закладу.

Зі вступом дитини до школи під впливом навчання починається перебудова всіх її пізнавальних процесів. Практика свідчить, що певна кількість дітей приходить до школи підготовленими до навчального процесу. Але багато дітей вступають до шкільного життя без відповідної підготовки до нової для них ситуації, що робить навчання важким і, внаслідок цього, нецікавим. І завдання вчителя – не лише допомогти освоїти нові знання та навички, а й зацікавити дітей до навчання, зробивши його захоплюючим, привабливим.

Перехід від молодших класів до середніх – необхідний, важливий, але в той же час складний період у житті кожної дитини. Відбуваються об’єктивні зміни у навчальній діяльності: з’являються нові предмети і нові учителі, збільшується обсяг інформації, яку потрібно запам’ятати, стає інтенсивнішим внутрішній ритм уроків, індивідуальний темп роботи учителя досить швидкий і діти не встигають за ним. Саме тому в цей період гостро постає питання розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Звичайно, будь-який розвиток не можливий без попередньої діагностичної процедури та без урахування вікових та анатомо-фізіологічних особливостей.

Посібник містить інформацію про вікові особливості розвитку пізнавальної сфери дітей молодшого та середнього шкільного віку, діагностичні методики, розвиваючі та корекційні вправи та ігри, а також ті, які можна використовувати, як на уроках, так і в позаурочній діяльності.

Дана робота буде цікава для педагогів, психологів та всіх, хто працює з дітьми.Сходинка перша. Розвиток уваги у дітей молодшого та середнього шкільного віку

Увага – це зосередженість на чомусь. Вона пов’язана з інтересами, схильностями, покликанням людини, від її особливостей залежать спостережливість, здатність бачити в предметах чи явищах малопомітні, але суттєві деталі. 

Розвиток уваги дитини залежить від різних змін у її житті, від освоєння нових видів діяльності (ігрової, трудової). Велике значення для розвитку довільної уваги в молодшому шкільному віці має гра. Під час гри виникає потреба досягати певного результату й координувати свої дії відповідно до завдань, підпорядковувати їх певним правилам, підкорятися вимогам групи. Гра виробляє здатність навмисно зосереджувати увагу на певних предметах, переключати й розподіляти її.Увага в молодших школярів стає довільною, але ще досить довго, сильною залишається мимовіль­на увага дітей. Обсяг і стійкість, переключення і концентрація довіль­ної уваги до IV класу школи в дітей стають майже такими самими, як і в дорослої людини. Протягом перших років навчання у школі увага дітей ще не стійка. В 1-2 класах її стійкість вища при виконанні зовнішніх дій і нижча при виконанні розумових. Тому в їх навчальній діяльності мають чергуватися розумові заняття з ігровими заняттями: зі складання схем, малювання, креслення. Що стосується переключення, то воно в цьому віці навіть вище, ніж у середньому в дорослих. Це пов'язано з молодістю організму і рухливістю процесів у центральній нервовій системі дити­ни. Молодші школярі можуть переходити від одного виду діяльності до іншого без особливих зусиль. Однак і тут увага дитини зберігає ще деякі ознаки «дитячості». Дитина молодшого шкільного віку здатна концентрувати увагу протягом 10-20 хвилин, підліток – 40-45 хвилин.

З початком підліткового віку, у зв'язку з початком етапу статевого дозрівання відбуваються зміни в пізнавальній сфері молодших підлітків: уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу. Діти частіше відволікаються, можуть бути роздратованими, збудженими, неуважними, неадекватно реагувати на зауваження тощо. Це, як наслідок, може бути причиною зниження рівня навчальних досягнень, утрати мотивації до навчання, породжувати конфліктні ситуації між однолітками та дорослими. За цих обставин важливо, щоб учитель-предметник не переносив механічно методи навчання й форми взаємодії зі старшими школярами на учнів 5-го класу. Необхідно поступово вводити новий зміст і нові форми навчальної діяльності. На початку вони повинні відповідати засобам навчання останнього року перебування дітей у початковій школі.

Урок, де учням дається можливість працювати у власному темпі й отримати знання у відповідності до рівня навченості, залишається основною, але не єдиною формою організації навчального процесу у 5-х класах. Важливо ширше застосовувати й інші форми організації навчання: екскурсії, дидактичну чи рольову гру, дискусії, практичні роботи тощо.
Як визначити рівень розвитку уваги в учнів молодшого та середнього шкільного віку
Методика вивчення концентрації і стійкості уваги

(модифікація методу Пьерона - Рузера)
Інструкція: "Закодуйте таблицю, розставивши в ній знаки за зразком".Аналіз результатів:

Фіксується кількість помилок і час, витрачений на виконання завдання.Оцінка:

Високий рівень стійкості уваги - 100% за 1 хв 15 сек без помилок.

Середній рівень стійкості уваги - 60% за 1 хв 45 сек з 2 помилками.

Низький рівень стійкості уваги - 50% за 1 хв 50 сек з 5 помилками.

Дуже низький рівень концентрації і стійкості уваги - 20% за 2 хв 10 сек з 6 помилками (за М.П.Кононовой).

Методика дослідження об’єму уваги «Таблиці Шульте»

(методика Шульте)Необхідний матеріал: Секундомір, указка, 4 цифрові таблиці з числами від 1 до 25, які розміщені у випадковому порядку (таблиці А1, А2, А3, А4) таблиці виготовляють на форматі А1, кожна таблиця розміром 30х30 см.

Таблиці подають в порядку їх номерів: А1, А2, А3, А4. Зміну таблиць слід проводити якнайшвидше і по можливості за рівні проміжки часу. Перед показом таблиці А1 зачитується інструкція:

Зараз вам будуть показані послідовно 4 таблиці з числами від 1 до 25 у кожній таблиці. Числа розміщені у кожній таблиці хаотично. Як тільки я вам покажу першу таблицю, ви повинні якнайшвидше знаходити в ній числа в порядку зростання ; починаючи з одиниці: 1, 2, 3, 4, і т. д. до 25. Ви повинні показати указкою і назвати вголос, голосно і чітко.”

За допомогою секундоміра фіксується час переліку по кожній таблиці окремо, а також кількість і характер допущених помилок. Бажано фіксувати також затримки – відносно довгого пошуку того чи іншого числа (по секундоміру).Стимульний матеріал:

Таблиця №1 Таблиця №214

18

7

24

21
22

1

10

9

6
16

5

8

20

11
23

2

25

3

13
19

15

17

12

4
22

25

7

21

11

6

2

10

3

23

17

12

16

5

18

1

15

20

9

24

19

13

4

14

8
Таблиця №3 Таблиця №4

9

5

11

23

20
14

25

17

1

6
3

21

7

19

13
23

12

24

16

4
8

15

2

10

22
21

12

7

1

2

6

15

17

3

18

19

4

8

25

13

24

2

22

10

5

9

14

11

23

16
Таблиця №5

3

17

21

8

4

10

6

15

25

13

24

20

1

9

22

19

12

7

14

16

2

18

23

11

5


Обробка результатів: в якості показника об’єму уваги тут використовується інтегральний показник успішності (А), який визначається за формулою : Азаг. = t1 + t2 + t3 + t4, де t, t2, t3, t4 – час виконання завдання по кожній таблиці.
Критерії визначення оцінки об’єму уваги

Інтегральний показник успішності

Оцінка

Рівень розвитку об’єму уваги

275 – 236 сек.

1

Низький

235 – 216 сек.

2

Нижче середнього

216 – 176 сек.

3

Середній

175 – 146 сек.

4

Вище середнього

...< 145 сек.

5

Високий

Методика «Коректурна спроба» (буквенний варіант)

Методика використовується для визначення обсягу уваги (за кількістю переглянутих букв) і її концентрації – за кількістю зроблених помилок.

Норма обсягу уваги для дітей 6-7 років – 400 знаків і вище. концентрації – 10 помилок і менше, для дітей 8-10 років – 600 знаків і вище, концентрації – 5 помилок і менше.

Час роботи – 5 хвилин.

Інструкція: «На бланку з буквами відкресліть перший ряд букв. Завдання полягає у тому, щоб, переглянувши ряди букв зліва направо. Викреслювати такі ж букви, як перші. Працювати слід швидко і точно. Час роботи – 5 хвилин».
Стимульний матеріал:ІГРИ ТА ВПРАВИ для розвитку УВАГИ
Дидактична вправа «Метелики» (розвиток розподілу уваги)

Дітям пропонується знайти усіх метеликів та обвести їх.

Графічний диктант «Вантажний автомобіль»

Поставити ручку на крапку. Від крапки 1 вверх, 1 вправо, 4 вверх, 4 вправо, 3 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 5 вправо, 8 вверх, 6 вліво, 4 вниз, 5 вправо, 3 вверх, 4 вліво, 4 вниз, 6 вправо, 3 вверх, 14 вправо, 6 вниз, 2 вліво, 1 вниз, 1 вліво, 1 вверх, 4 вліво, 1 вниз, 13 вліво, 1 вверх, 4 вліво, 1 вниз, 2 вліво. Самостійно домалювати колеса.
Вправа «Зашифроване слово»

Прослухати слова, з перших літер скласти нове слово

радість метро прапор настрій

ірис океан ім'я актор

донька вишня солома родина

абетка ніч образ

якір дитина
Вправа «Веселі поросята»

Знайти 5 відмінностей.Вправа «Знайди відмінне»

На малюнках знайти 10 відмінностей.Вправа «Вгадай прислів’я »

Пройди правильно за стрілкою і прочитай цікаве українське прислів’я.


Вправа «Маленький дослідник»

Знайди схожі фігури.

Ігрова вправа «Знайди мене»

(розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок, знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями. 

Вправа «Вгадай, хто згубив?»

Хто з дітей загубив ґудзик?


Задачі на увагу

• Всі учні 3-А класу вміють плавати. Таня Строчак вчиться у цьому класі. Чи вміє Таня плавати?


• Маємо перехрестя трьох шляхів. Один з них веде до річки, другий до міста, третій - в село. Шлях, який іде прямо не веде до річки. Щоб потрапити до міста, не треба йти прямо і не слід звертати праворуч. Куди ведуть шляхи?
село місто річка

Рухаючись за стрілочками, прочитайте прислів'я

Вправа «Супер-майстер»

Знайди для кожної голочки свій клубочок..

Вправа «Відшукай казкових героїв»

Розфарбуй фрагменти, що позначені крапкою. Роздивись і розкажи, про кого йдеться. Пригадай назву казки.
Вправа «Утвори слово»

Швидко рухаючись по колу, утворити слова.

колесо, осел, село, око

Вправа «Загадковий листопад»

Знайди два однакові листочки.

Вправа «Рукавички»

Знайди пару до кожної рукавички.

Вправа «Допоможи знайти»

Де чия шапка?

Вправа «Юний Шерлок Холмс»

Порахуй всі годинники на малюнку. Знайди серед собак Артемона.

(Відповідь: на малюнку 10 годинників разом з пісочним).Вправа «Плутаниця»

Хто з козаків які рибу спіймав,а в кого вона зірвалася?

Вправа «Допоможи гномові»

У гнома-гончара розбився глечик. Допоможи йому знайти потрібний уламок.

Вправа «Розшифруй слова»

Відстежуючи очима лінії, знайдіть букви, які відповідають цифрам, випишіть їх по порядку і ви зможете прочитати три слова. (Завдання записується вчителем тільки на дошці).

Вправа «юний мисливець»

Знайди на малюнку 8 звірів, 5 птахів, 7 комах.

Вправа «Улюблені ласощі»

Подивіться уважно на лабіринт. Знайдіть улюблену їжу тварин. Не помиліться, щоб тварини не засмутились.

Вправа «Розшифруй»

Кожній дитині видається заготовка.Потрібно заповнити дану заготовку відповідно до завдання, зміст якого вчитель читає вголос.(Номер завдання відповідає номеру на заготовці).

 1. Під номером один ви повинні провести похилу лінію так, щоб вона проходила під непарними і над парними числами.

 2. Проведіть у прямокутнику діагональ так, щоб вона йшла з лівого верхнього кута в правий нижній.

 3. Перед вами "обличчя" людини. Намалюйте їй праве око та ліве вухо.

 4. Між другою і третьою вертикальними лініями постав­те четверту букву слова СОНЦЕ, а між першою і другою — суму першої та четвертої цифр нинішнього року.

 5. У наведеному слові підкресліть усі приголосні, а всі голосні — закресліть.

 6. У парних рядах запишіть суму всіх чисел, а в непар­них — від першого відніміть суму другого і третього.

7. З перших букв даних слів складіть нове слово. Підберіть до нього антонім.

Вправа «Знайди метеликів»

На малюнку сховалося 7 метеликів.

Знайди їх.Вправа «Змагання»

У спортивному залі школи відбувалися спортивні зма­гання із стрільби. Стрілець під яким номером влучить у центр мішені? Перевір себе за допомогою лінійки.


Вправа «Плутанка»

Хто з якого яєчка вилупився?Ігрова вправа «Знайди мене»

(розвиток зорового сприйняття та уваги)Дітям пропонується уважно розглянути малюнок, знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями. 

Вправа «Хто в якому будиночку живе

Вправа «Чарівний килимок».

Знайти слова: птахи, край, хмара, тінь, лисиця, сніжок, вулик.
с

л

а

п

т

а

х

и

ш

к

р

а

й

д

к

л

о

д

м

з

х

м

а

р

а

к

л

к

л

м

у

е

т

і

н

ь

т

у

л

и

е

и

ц

я

ю

о

с

и

і

ж

о

к

а

м

ю

с

т

р

в

у

л

и

к


Вправа «Збери ворону»

Спробуй зібрати ворону по частинах. Якої частини бракує?


Вправа «Цікаві лабіринти»

Рухлива гра «Фігури»

(розвиток рухової пам'яті, уваги)


Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:
- руки в сторони;


- руки вгору;


- руки вниз.
Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).
Гра «Друкарська машинка»

Кожному гравцеві присвоюється 1-2-3 літери алфавіту ( в залежності від кількості учасників, щоб усі літери були розподілені). Потім придумується слово або фраза з 2-3 слів. На сигнал ведучого учні починають «друкувати». Коли слово буде «надруковане», всі дружно плескають.


Гра «Муха»

Для гри необхідна класна дошка з розкресленим на ній ігровим полем із 9 клітинок (3х3) і невелика присоска (або шматок пластиліну), яка виконує роль «дресированої мухи». «Муха» може пересуватися за командою з однієї клітинки в іншу. Стартове положення «мухи» - центральна клітка ігрового поля. Команди подаються учасниками гри почергово. При цьому потрібно слідкувати, щоб «муха» не вийшла за межі поля. Після цих пояснень починається сама гра. Вона проходить на уявному полі, яке кожен з учасників уявляє перед собою. Якщо хтось із гравців губить нитку гри або «бачить», що «муха» вийшла за межі поля, він подає команду «Стоп!» і, повернувши «муху» на центральну клітинку починає спочатку.

Ускладнювати гру можна збільшенням кількості клітинок (4х4) або кількості «мух». В останньому випадку команди подаються кожній «мусі» окремо.
Гра «Хор»

Один із учасників гри – «відгадувач». Він виходить із приміщення. Інші гравці беруть 2-3 рядки з відомого вірша, і кожен учень отримує по одному слову. Входить «відгадувач». По команді ведучого учасники разом вимовляють кожний своє слово. Потрібно відгадати рядки з вірша. Якщо «відгадувач» не може впоратися із завданням, «хор» повторює слова вірша.


Гра «Меблі»

Учасникам гри пропонують уявити себе якимось предметом інтер’єру і зайняти відповідні місця в приміщенні. Один із гравців – «господар» кімнати – ознайомлюється з інтер’єром. Його можна уявити за допомогою виразних поз учасників гри. Після цього «господар» виходить із приміщення. Проте, з’являється його «син» - пустунчик і робить перестановку у приміщенні. «Господар» повинен усе розставити так, як було.Гра «Які звуки повторюються?»

Варіант 1. Ведучий зачитує 4-5 слів, у кожному з яких зустрічається якийсь один звук. Наприклад: хліб – відро – пролісок – камінь. Учні визначають звук, який повторюється в кожному слові.

Варіант 2. Дається набір слів, у яких повторюються 2 звуки. Наприклад: книжка – нитка – тканина – нирка – ноги.
Гра «Блискавка»

Діти читають в нормальному темпі текст. Цей текст переривається командою вчителя «Увага». І дається команда «Блискавка». Учні прискорюють темп до свого максимуму, пильнуючи, щоб не губилося розуміння прочитаного. По команді вчителя закінчують читати і рахують кількість прочитаних слів. Визначається переможець гри.


Вправа “У магазині дзеркал”

Мета: розвиток спостережливості, уваги, пам'яті. Створення позитивного емоційного тла. Формування почуття впевненості, а також уміння підко­рятися вимогам іншої людини. 

Опис. Дорослий (а потім дитина) показує рухи, які після нього точно повинні повторювати всі гравці, 

Інструкція:«Зараз я розповім вам історію про мавпочку. Уявіть собі, що ви потрапили до магазину, де стоїть багато великих дзеркал. Туди ввійшов чоловік, на плечі в нього була мавпочка. Вона побачила себе в дзеркалах і подумала, що це інші мавпочки, і почала корчити їм мордочки. Мавпочки у відповідь скорчили їй точнісінько такі самі пички. Мавпочка показала їм кулака, і їй із дзеркал також показали кулаки. Вона тупнула лапою, й усі мавпочки тупнули. Що не робила мавпочка, всі інші точно повторювали її рухи. Починаємо гру. Я буду мавпочкою, а ви — віддзеркаленнями».
Вправа “Дивися на руки”

Мета: розвиток довільної уваги. 

Необхідний матеріал: аудіозапис маршу. 

Опис. Діти, рухаючись по колу, точно виконують різні рухи, показані дорослим чи «командиром».

Інструкція:«Зараз ми пограємося. Для гри нам потрібно вибрати командира, що буде придумувати рухи для рук. Спочатку командиром буду я, а потім той, кого ми виберемо за допомогою лічилки. Усі гравці, стоячи один за одним у колі, повинні почати рухатися під музику. Першим буде стояти командир — зараз ним буду я. Всі уважно стежать, які рухи рук показує командир, і повторюють їх точно за ним. Починаємо гру». Примітка. На етапі освоєння гри рухи рук показує дорослий (варіанти показу рухів: руки нагору, у сторони, на пояс, руки зі зчепленими пальцями витягнуті вперед, занесені за голову тощо). Потім показ рухів рук здійсню­ють діти. 

Вправа “Слухай команду”

Мета :розвиток довільної уваги. 

Опис. Кожна дитина повинна виконувати рухи відповідно до команд дорослого, вимовленими пошепки. Команди даються тільки на виконання спокійних рухів. Гра проводиться доти, доки гравці добре слухають і точно виконують завдання. 

Інструкція:«Ми пограємося в гру «Слухай команду». Для цього треба стати в коло один за одним і рухатися кроком під музику. Коли звуки музики припиняться, необхідно зупинитися й уважно слухати мене. У цей час я пошепки вимовлю команду, наприклад «підняти руки», і всі гравці повинні виконати цю команду. Будьте уважні!» 

Примітка. Приклади команд: присісти; нахилитися вперед і витягнути руки вперед; зігнути праву ногу в коліні, руки розвести в сторони; сісти на підлогу й обхопити коліна двома руками і т. ін. Ігри, завдання і вправи, спрямовані на розвиток сенсорної уваги
Вправа «Слухай оплески»

Діти вільно рухаються по колу, коли ведучий плескає в долоні певну кількість разів, усі приймають відповідну позу (на 10-20 с).
Кількість оплесків

Поза дітей

1

Поза «лелеки» (дитина стоїть на одній нозі)

2

Поза «жабки» (дитина присідає)

3

Діти продовжують рух по колу


Вправа «Частини тіла»

Діти виконують віршовані команди:


«Плечі кажуть – я стрункий!

Спина каже – я старий!

Палець каже – йди сюди.

Голова – Так! Ні!

Вухо каже – дуже голосно.

Ніс каже – приємний запах.

Ротик каже – весело.

Язик каже – смачне варення.»


Вправа «У магазині дзеркал»

Ведучий: «Уявіть собі, що до магазину, де продаються дзеркала увійшов чоловік із мавпочкою на плечі. Вона побачила себе в дзеркалах, і подумала, що це інші мавпочки та почала корчити їм гримаси. Мавпочки у відповідь скорчили їй такі самі гримаси».

Обирається дитина на роль мавпочки, а всі інші – її відображення в дзеркалах.
Вправа «На одну букву»

Ведучий пропонує всім придумувати слова на одну букву. Діти по колу говорять кожен своє слово, не повторюючи уже названих. Виграє той, хто останнім назве слово.


Вправа «Летіли дракончики»

Діти стоять у колі, виставивши вперед долоні. Ведучий іде, тихенько по черзі б’є по долонях, промовляючи:


«Летіли дракончики,

Їли пончики.

Скільки пончиків,

Стільки й дракончиків.»


На останнє слово той, до кого доторкнулися останнім, каже довільне число, після цього ведучий рахує долоні до заданого числа, той на кого випадає задане число, має сховати за спину руки, які ведучий намагається схопити.
Вправа «Завмри»

Діти стрибають під музику (ноги в сторони – разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою й по стегнах). Раптово музика обривається і діти повинні завмерти в позі, на якій закінчилася музика. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він вибуває з гри. Грають, поки в колі не залишиться лише один гравець.


Вправа «Будь уважний!»

Діти крокують під мелодію маршу. На слово «зайчики», вимовлене ведучим, вони повинні почати стрибати; на слово «коники» - ніби бити «копитами» об підлогу; «раки» - задкувати; «пташки» - бігати, розкинувши руки; «лелека» - стояти на одній нозі.


Вправа «Букви алфавіту.»

Кожній дитині присвоюється буква алфавіту. Ведучий називає букву, а дитина, якій присвоєна ця буква, плескає в долоні.


Вправа «Заборонений рух.»

Діти стоять обличчям до ведучого й повторюють рухи, які він показує. Потім вибирається рух, який не можна виконувати, той, хто повторить заборонений рух, вибуває з гри.


Вправа «Заборонена цифра.»

Вибирається певна цифра (наприклад 4), яку забороняється називати. Діти стають в коло й за годинниковою стрілкою рахують по черзі «1, 2, 3…». Коли підходить черга до четвертої дитини, вона не промовляє цифру, а плескає в долоні.Вправа «Тінь.»

З групи вибирають двох дітей, один – «мандрівник», другий – «тінь», решта – глядачі.

«Мандрівник» іде через поле, а за ним позаду на 2-3 кроки – його «тінь», яка намагається скопіювати рухи. Бажано стимулювати «мандрівника» для виконання різних рухів: зірвати квітку, подивитися в далечінь, присісти, пострибати на одній нозі тощо.
Вправа «Топ-хлоп.»

Ведучий промовляє фрази-поняття – правильні й неправильні. Якщо вираз вірний – діти плескають, а якщо невірний – тупотять. Наприклад: «Літом завжди падає сніг». «Картопля росте в землі». «Ворона – перелітний птах».


Вправа «Чарівне слово.»

Діти й ведучий стають у коло. Ведучий пояснює дітям, що він буде показувати різні рухи, а вони повинні їх повторювати, тільки в тому випадку, коли він додасть слово «будь ласка». Якщо ведучий цього слова не скаже, діти рухи не повторюють.Вправа «Карлики й велетні»

Діти стоять у колі, а ведучий подає команди: «Карлики» або «Велетні». Діти повинні присідати або вставати, почувши відповідну команду.


Вправа «Що змінилося?»

Вибирається одна дитина, зовнішній вигляд якої діти повинні запам’ятати. Потім вона виходить із кімнати й щось змінює в своїй зовнішності (ведучий може допомагати дитині). Дитина повертається, й діти повинні знайти, що змінилося.


Вправа «Слухай і виконуй»

Ведучий називає декілька дій, але не показує їх. Дозволяється повторити завдання 1-2 рази. Потім діти повинні повторити ці рухи в тій послідовності, в якій вони були названі ведучим: • повернути голову направо, прямо, вниз, прямо;

 • підняти праву руку вгору, підняти ліву руку вгору, опустити обидві руки;

 • повернути голову вліво, присісти, встати;

 • підняти праву ногу, пострибати на одній нозі, опустити ногу.


Вправа «Чотири стихії»

(Розвиток уваги, пов’язаної з координацією слухового та рухового аналізаторів)

Гравці сидять у колі. Ведучий домовляється з ними, що на вимовлене ним слово: • «Земля», всі повинні опустити руки вниз;

 • «Вода» - витягнути руки вперед;

 • «Повітря» - піднести руки вгору;

 • «Вогонь» - виконувати обертальні рухи витягнутими вперед руками. Хто помилився вибуває з гри.


Вправа «Не пропусти рослину»

(Переключення уваги.)

Гравці сідають у коло та уважно слухають слова, які говорить ведучий. Щоразу, коли серед слів трапиться назва рослини, діти мають встати та одразу сісти знову.Варіанти слів: дорога, тигр, береза, літак, пшениця, троянда, змія, дуб, лялька, гриб, школа, шипшина, ромашка, рама, дім, машина, малина, тополя, потяг, мурашка, ваза, гвоздика, цвях, музей, театр, гра, верба, іволга, горобець, баобаб, каштан, пальма, намет, кіно, кенгуру, ківі, хокей, місто, собака, банан, волошка, глечик, молоко, тюльпан, гарбуз, теремок, ліс, ялинка, сосна, дорога, книга, мистецтво, музика, осика, балет, капці, паркет, плющ, кульбаба, мімоза.

Гра проводиться двічі. Діти, які двічі помилилися вибувають з гри. Гра триває доти, поки залишиться одна дитина (чемпіон).


Вправа «Роби як я»

(Розвиток довільної уваги)

Діти стоять один за одним, тримаючи руки на плечах дитини, яка стоїть попереду. За першим сигналом ведучого перша дитина підіймає вгору праву руки, за другим сигналом – друга дитина і так далі. Коли праву руку піднімуть усі діти, за наступним сигналом починають піднімати в тій самій послідовності ліву руку. Потім за сигналом ведучого діти мають опускати вниз спочатку підняту праву руку, а потім – ліву. Гра повторюється двічі, з прискоренням темпу. Дитина, яка двічі помилилася, вибуває з гри. Так триває доти, поки залишиться одна дитина – переможець.


Вправа «Уважні руки»

(розвиток довільної уваги, фонематичного слуху)

Ведучий зачитує низку слів, у яких є звуки «і», «й» та без них. Діти уважно слухають, і якщо в слові є звук «і» - піднімають праву руку, якщо є звук «й» - ліву, якщо немає жодного звука – руки залишаються на колінах.Варіанти слів: ліфт, йод, метрополітен, інженер, горобець, олівець, перо, алмаз, буйвіл, вагон, златогривий, прогулянка, байдарка, вчений, диктант, долонька, сусіди, перший, підйом, айва, солома, гнучкий, яйце, хліб, театр, літак, ведмідь, двійка, змійка, балалайка, лінійка, кінець.
Вправа «Перекличка-плутанка»

(розвиток довільної уваги)

Ведучий називає прізвища та імена дітей, плутаючи при цьому то ім’я, то прізвище (ім’я називається правильно, прізвище – ні, прізвище правильно, ім’я - інше). Діти уважно слухають та відгукуються лише тоді, коли правильно звучить і ім’я, і прізвище. Хто помиляється – вибуває з гри.


Вправа «Не пропусти професію»

(розвиток здатності до переключення уваги, розширення світогляду)

Діти стають у коло й уважно слухають слова, які говорить ведучий. Щоразу, коли серед слів звучать назви професій, - діти мають підстрибнути на місці.Варіанти слів: лампа, водій, механік, липа, сталевар, яблуко, ябеда, архітектор, олівець, будівельник, гроза, обруч, столяр, папуга, пекар, аркуш, екскурсовод, вчитель, сіно, терпіння, кондитер, окуляри, річка, продавець, зошит, перукар, фантазія, тракторист, ветеринар, ложка, пташка, лікар, вогонь, бабка, кулемет, чайник, фотограф, метелик, музикант, пиріг, артист, свічка, газета, контролер, жарт, геолог, ковзани, водолаз, океан, президент, посмішка, глина, компас, агроном, пам’ять, вальс, модельєр, брехун, льотчик, книга, міліціонер.
Вправа «Роззяви»

(Розвиток довільної уваги)

Гравці ходять по колу, тримаючись за руки. За сигналом ведучого вони зупиняються, роблять чотири хлопки, повертаються кругом та продовжують рух. Напрямок руху змінюється після кожного сигналу ведучого. Той, хто двічі помилився, виходить з кола та уважно стежить за грою.


Вправа «Назви сусідів»

(розвиток уваги, швидкості мисленнєвих процесів)

Гравці сідають у коло. Ведучий кидає м’яч дитині, називаючи числа від 0 до 30. Той, хто зловить м’яч, має назвати «сусідів» числа, що прозвучало. Після цього повертає м’яч ведучому. Якщо той, хто зловив м’яч двічі помиляється в назві «сусідів», то вибуває з гри.


Вправа «Слухай і почуй»

Учням пропонують уважно слухати слова, які говорить ведучий і плескати в долоні щоразу, коли трапляється назва тварини.

Увага! Почали: шафа, собака, кінь, ліжко, кіт, потяг, горобець, машина, ворона, книжка, корова, коза, сонце, квіти, ведмідь, зайчик.
Вправа «Викресли букву А»

За 5 хвилин викреслити, не пропускаючи жодної букви «А» з тексту.


Вправа «Єралаш»

Що таке єралаш? Це безлад. Наприклад:Злий кабан сидів на гілці.

Пароплав сидів у клітці.

Соловей давав гудок…

Наведіть лад у вірші і тоді зникне єралаш.


Вправа «Лист від Незнайки»

Ведучий говорить, що отримав ось такого листа від Незнайки:

«Ось закінчилося літо й настала золота осінь. З півдня повернулися птахи, прокинулися звірі від зимової сплячки. Вже де-не-де зеленіє молоденька травичка й дні не такі холодні, як влітку».

Запитання:

·        Вам сподобався цей лист?

·        Як треба писати?

·        Що в листі переплутано?


Вправа «Хто в класі найуважніший»

Ведучий читає уривок казки, але з помилками, називаючи не ті слова. Учні чують неправильне слово – підносять червоні семафорики. Ведучий перестає читати, учні виправляють помилку, ведучий продовжує читати.

«Ішов дід густим (літом) лісом і загубив рукавичку. Ось біжить миска (мишка), побачила рукавичку та й каже: «Тут я буду шити (жити)!»

Коли це шапка (жабка) плигає та й питає: «А хто тут живе?»

-         Миска (мишка). А ти хто?

-         Шапка (жабка). Пусти й мене шити (жити)!

-         Іди».
Гра "Граймо в лічилки"

Учасники гри поділяються на пари, стають один проти одного. За командою ведучого кожна пара починає лічити від 1 до 100, причому один партнер вимовляє непарні числа, а другий — парні. Поруч стоять такі ж учасники гри, і вони так само лічать. В такій обстановці лічити важко. Але учасники гри повинні намагатися не збитися. Перемагає та пара, яка швидше полічить до 100.
Вправа «Утворіть слово»
Якнайшвидше утворити і записати слова
само мель самовар

фант вар фантазія

лі вик літак

кара приз карамель

шин так шинель

сюр ель сюрприз

домо азія домовик
Сходинка друга. Розвиток пам’яті у дітей молодшого та середнього шкільного віку

Уже у першому класі вчорашнє дошкільня знайомиться з величе­зною кількістю нової для нього інформації, яку слід сприйняти, осмислити і засвоїти. Одночасно малюк потрапляє у незвичні для нього обставини навчальної діяльності, яка дуже відрізняється від його попередньої переважаючої форми діяльності – ігрової. Адаптація до нових умов стане значно легшою для дитини, якщо в неї вже бу­дуть достатньо розвинуті базові інструменти активного пізнання навколишнього світу, а саме: сенсорні здібності і довільна пам'ять.Пам’ять - це запам'ятовування, збереження і, пізніше, відтворення людиною власного досві­ду. У пам'яті розрізняють такі процеси як запам'ятовування, збереження, відтворення і набування. Залежно від мети діяльності пам'ять поділяють на мимовільну і довільну.

До 6 року життя у психіці дитини з'являється важливе новоутворення у неї розвивається довільна пам'ять. Правда, до довільного запам'ятовування і відтворення малюки вдаються порівняно рідко, коли така необхідність виникає без­посередньо під час їхньої діяльності чи коли цього вимагають дорослі. Проте, саме цьому видові пам'яті відводиться найваж­ливіша роль у майбутньому навчанні в школі, оскільки завдан­ня, що виникають в процесі такого навчання, як правило, вима­гають ставити спеціальну мету запам'ятати. На першокласника насуватиметься лавина нових понять, правил, завдань, інфор­мації, більшість з яких зовсім не будуть яскравими, вражаючими чи цікавими такою мірою, щоб вони могли за­пам'ятовуватися мимовільно. Дитині необхідно буде робити для запам'ятовування свідомі вольові зусилля і використовувати пе­вні способи. А цього можна і слід навчитися попередньо.

У молодших школярів потрібно розвивати усі види пам'яті - об­разну і словесно-логічну, короткочасну, довготривалу і опера­тивну (і тому для усіх цих видів нижче будуть запропоновані розвиваючі ігри). При цьому основну увагу все ж слід звернути на розвиток вміння керувати процесами пам'яті, незалежно від того, на який термін і якого виду матеріал запам'ятовується.

Розвиток пам’яті, як і сприймання, в середньому шкільному віці відбувається в тісному взаємозв’язку з розвитком мислення і мовлення. Провідною в перебігу процесів запам’ятовування і відтворення стає розумова діяльність, здійснювана мовними засобами. Її роль виявляється в розвитку свідомої цілеспрямованості запам’ятовування. У зростанні його продуктивності стосовно абстрактних знань, суджень і понять, виражених у словесній формі. На основі дослідів виявлено, що у підлітків зростає здатність краще запам’ятовувати саме словесний матеріал, ніж наочний.

У підлітків виникає потреба користуватися такими прийомами заучування навчального матеріалу, як поділ тексту на частини, повторення, записування. Саме в підлітковому віці вони стають продуктивними, вперше свідомо регульованими прийомами пам’яті.
Як визначити рівень розвитку пам’яті в учнів молодшого та середнього шкільного віку

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка