Новгородцевої Світлани Володимирівни Турбота про здоров'я дитини, потреба формування в неї мотивації до здорового способу життя відбито у багатьох офіційних документах та програмах. Базовий компонент дошкільної освіти, програмаСкачати 76.65 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір76.65 Kb.
З досвіду роботи вихователя з фізичного виховання Недригайлівського дошкільного навчального закладу

ясла-садка «Барвінок»

Новгородцевої Світлани Володимирівни
Турбота про здоров'я дитини, потреба формування в неї мотивації до здорового способу життя відбито у багатьох офіційних документах та програмах. Базовий компонент дошкільної освіти, програма ,,Я у Світі " чітко визначають проблему здоров'я як один із найголовніших складників цілісного розвитку дошкільнят. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. визнала пріоритетним завданням - навчання відповідального ставлення дитини до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Недригайлівського дошкільного навчального закладу є організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку, основними складовими якої є забезпечення належного фізичного розвитку, надання знань про засоби збереження та зміцнення свого здоров'я, комплексне використання ефективних методів фізкультурно-оздоровчої, оздоровчо-профілактичної, методичної роботи.Вихователем з фізичного виховання в нашому закладі працює Новгородцева Світлана Володимирівна. Має вищу дошкільну освіту, за результатами атестації педагогічних працівників з 2008 року встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «вихователь-методист».

Світлана Володимирівна є: лауреатом районного конкурсу «Вихователь року» (2004р), переможцем районного етапу конкурсу «Золоте серце» (2010р.), досвід роботи з теми «Спортивні свята, розваги, як засіб зміцнення здоров’я дітей» занесений до банку данних передового педагогічного досвіду при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, у 2012 році занесена на районну дошку пошани «Педагогічна гордість Недригайлівщини».Для реалізації завдань формування у дошкільників здорового способу життя педагог створила розвивальне середовище, мета якого: створення необхідних умов для високоякісного проведення різноманітних фізкультурних заходів з достатньою кількістю фізкультурно-ігрового інвентаря, великими та малими атрибутами для спортивних ігор та занять фізкультурно-спортивного змісту, наочним матеріалом для імітації рухів, цікавими  спортивними іграшками. Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності, педагог  розробила та успішно використовує нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує малят випробувати свої сили, зміцнює впевненість у собі, викликає позитивні емоції. Незвичайний погляд на звичні речі збуджує уяву дітей, викликає добрий настрій, а головне створює позитивне емоційне тло для виконання різноманітних рухів. На території дошкільного закладу Світлана Володимирівна обладнала спортивний майданчик біговою доріжкою, стрибковою ямою та "стежиною здоров'я". До послуг малюків фізкультурно-ігрові атрибути, інвентар, виготовлений з природнього матеріалу. Творчий підхід педагога до підбору атрибутів до фізкультурних занять значно підвищує моторну щільність заняття і задовольняє природну потребу дітей в рухах. Сучасне традиційне та нестандартне обладнання фізкультурного залу та спортивного майданчику дає можливість урахувати сучасні вимоги науково-методичної думки вчених, досвід кращих педагогів-практиків, нові інноваційні технології в області фізкультури та спорту, а також власні спостереження та авторські розробки.

Турбота про фізичне здоров'я вихованців завжди була і залишається одним з пріоритетів педагогічної роботи дошкільного закладу. Повноцінному розв'язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як традиційних так, і нетрадиційних організаційних форм, методів фізичного виховання. Основою системи фізичного виховання в ДНЗ залишається руховий режим, а ефективною формою його є фізкультурні заняття. Базовий компонент дошкільної освіти визнає індивідуальний підхід як основу особистісно-орієнтованої системи виховання дітей в ДНЗ.

Світлана Володимирівна працює над питанням «Використання нетрадиційних форм роботи з дошкільниками з фізичного виховання», відповідно розробила систему роботи з даного питання. Напрацьований матеріал передбачає ігрові, нетрадиційні заняття з дітьми. Крім фізичних та спортивних якостей, у дітей розвиваються і особистісні риси характеру: у дівчаток-ніжність, артистичність, лагідність та естетичність, а у хлопців - сміливість, рішучість, сила волі, цілеспрямованість. Такі заняття передбачають використання нетрадиційного спортивного інвентаря.

Враховуючи принцип інтеграції в навчально-виховному процесі, вихователь організовує діяльність дітей у тісній співпраці з педагогічним колективом ДНЗ. Основна мета її - розвиток фізичних якостей через активізацію розумових здібностей та врахування індивідуальних можливостей кожної дитини. Зміст та тематика фізкультурних занять підібрані з врахуванням принципів інтеграції різноманітних видів рухової та пізнавальної діяльності. Використання нетрадиційного інвентаря на фізкультурних заняттях дозволяє максимально підвищити рівень рухової активності дітей, а головне - викликати у дітей бажання займатися фізкультурою та спортом. Малюки швидше засвоюють фізичні рухи, адже весь процес навчання проходить у формі цікавої сюжетної гри.
Плануючи роботу по вихованню у дошкільників здорового способу життя, педагог широко використовує заняття за системою М.Єфименко, які розвивають рухову та ритмічну творчість, дитячу фантазію, наповнюють дитину яскравими позитивними емоціями, формують швидкість та легкість орієнтування у просторі рухових образів. Використання ігрового методу на заняттях підвищує інтерес, довільну увагу дітей, допомагає виконувати рухи у цікавій та доступній формі. Через красу рухів розкривається творча особистість кожної дитини.

Для реалізації завдань фізичного виховання в практиці роботи нашого ДНЗ Новгородцева С.В. застосовує сюжетні заняття з елементами психогімнастики, ігрові фізкультурні заняття з використанням нетрадиційних методів оздоровлення та загартування, фізкультурні заняття з елементами степ-аеробіки та хатха-йоги. Позитивно впливає на здоров’я та фізичний розвиток дошкільнят ранкова гімнастика, яка проводить Світлана Володимирівна за різними методиками та педтехнологіями відповідно до пори року. Вихователем з фізичного виховання складено комплекси ранкової гімнастики для кожної вікової групи.

Говорячи про комплексний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи, потрібно окремо зупинитися на ,,Днях здоров'я", які організовуються і проводяться в дошкільному закладі.
Вихователь з фізичного виховання Новгородцева С.В. розробила перспективний план проведення Днів здоров'я на цілий рік на кожну вікову групу. Кожна вікова група проводить цей день по-різному, але основне його завдання - формування стійкого інтересу до рухової активності, максимальне використання рухової діяльності дошкільників. В цей день організовуються рухливі ігри, естафети, змагання, музично-розвивальні програми, заняття тренувального типу, спортивні свята та розваги, які залучають дошкільників до здорового способу життя. У цей день також плануються пізнавальні заняття по формуванню здорового способу життя через пізнання  особистого ,,Я". Фізкультурні свята і розваги, змагання і конкурси сприяють зміцненню фізичного та емоційного здоров'я дошкільнят, виховують в них звичку до здорового способу життя, а підготовка до них виховує ще й і особистісні риси характеру дитини.

Особливу увагу у своїй роботі Світлана Володимирівна  приділяє  організації фізкультурно-оздоровчої роботи на прогулянці. Нею створений комплекс обов'язкових оздоровчих заходів на прогулянці. Він включає: фізкомплекси на прогулянці, оздоровчий біг, рухливі ігри, самостійну рухову діяльність, міні-туристичні походи.

Основою для розвитку обдарованості, креативної спрямованої дитячої особистості є діяльність, оскільки саме в ній виявляються та розвиваються здібності. Актуальність розвитку саме рухово-творчих здібностей перш за все пов'язане з життям дошкільників. Реалізувати мету розвитку рухово-творчих здібностей в ДНЗ педагог намагається через організацію гурткової роботи.

В дошкільному закладі вона організувала роботу постійнодіючої спортивниї секції «Баскетбол», гуртка ,,Степ-аеробіка''. Заняття в гуртках проводиться 2 рази на тиждень з дітьми окремих вікових категорій.

Головним пріоритетом у практиці роботи нашого ДНЗ на сучасному етапі є співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками дошкільного закладу, активне залучення сім'ї до навчально-виховного процесу. Особливу увагу Світлана Володимирівна приділяє взаємодії ДНЗ та родини з питань формування здорового способу життя та укріплення здоров'я дошкільників. Систематично вона проводить опитування батьків за анкетою ,,Фізична культура в родині", в якій виявляє інтерес батьків до фізичної культури та спорту. За результатами анкетування проводить зустрічі з батьками, надає практичні поради. 3 метою пропаганди здорового способу життя в родині з батьками вихованців систематично проводяться бесіди та консультації. Запрошення на перегляди практичних форм роботи з дітьми по формуванню всебічно розвинутої, здорової особистості дозволяє сформувати у батьків свідоме ставлення до виховання в родині повноцінної, фізично здорової дитини.

Традиційними в нашій дошкільній установі стали спортивні свята разом з батьками ,,Тато, мама, я - спортивна сім'я", «Козацькі забави», «Смійся веселіше – будеш здоровіший», тренінгові заняття з використанням спортивних та зміцнювальних вправ для батьків. У батьківських куточках кожної групи висвітлюється інформація про особливості фізичного та психічного розвитку дітей різного віку, про особливості фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми даної вікової групи. Для батьків Світлана Володимирівна оформляє стенди ,,Виховуємо здорову дитину разом", на якомих представляє фотоінформацію про оздоровлення малюків в дошкільному закладі та родині. Результатом тісної співпраці з батьками є той факт, що збільшилася кількість батьків - учасників масових спортивних заходів, організованих в ДНЗ, відмічена тенденція зростання рівня фізичної культури в родинах.

Ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи сприяє використання різноманітних форм методичної роботи з педагогічними кадрами не тільки в нашому дошкільному закладі, а і в ДНЗ району. Новгородцева С.В. постіно презентує досвід своєї роботи перед педагогами. В 2011 н.р. на базі Хоружівського НВК був організований майстер-клас вихователя з фізичного виховання на тему: ,,Створення сприятливих умов для зміцнення фізичного здоров’я дошкільників". Неодноразово цікаві, інноваційні форми роботи з фізичного виховання були презентовані педагогом для вихователів ДНЗ.

Проведена робота по формуванню стійкого інтересу дітей до рухової активності дала позитивні наслідки: малята із задоволенням займаються фізичними вправами, беруть участь у різних змаганнях, спортивних конкурсах. Рухи дітей стали більш мотивованими, стійкими, діти навчились розуміти зв'язок між характером рухів та їхньою метою-виконувати певні завдання. Діти – випускники ДНЗ є постійними учасниками спортивних секцій Недригайлівської ДЮСШ. Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи закладу дала змогу нам відстежити динаміку фізичного розвитку дітей. Підвищився рівень розвитку основних рухів у дітей до 75 %. Близько 65 % дітей не хворіли протягом року.

В 2012 - 2013 н.р. Світлана Володимирівна є керівником авторської школи майстра. В ході роботи якої педагоги дошкільних закладів району матимуть можливість познайомитися з досвідом роботи педагога.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка