Номер теми Назва темиСторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
Тема 3

Політичні доктрини лібералізму
Заняття 2


 1. Концепція лібералізму Ф.Гаєка.

 2. Політичний лібералізм Дж.Роулза.

 3. Розподільна справедливість Р.Нозіка.

 4. Перспективи подальшого розвитку лібералізму.


Доповіді та повідомлення


 1. Творчий внесок у розвиток лібералізму Л. фон Мізеса.

 2. Спільне й особливе між соціальним лібералізмом і неолібералізмом.


Основні поняття: неолібералізм, ліберальний реалізм, «Австрійська школа», «Чиказька школа», школа суспільного вибору, лібертаризм, радикальний лібертаризм.
Література :


 1. Гаєк Ф.А. Цінність свободи // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.491 - 531.

 2. Роулз Дж. Справедливість як чесність: політична, а не метафізична //Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.779 -801.

 3. Нозік Р. Розподільна справедливість // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.869 – 893.

 4. Фукуяма Ф. Всесвітня ліберальна революція // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.1033 – 1043.

 5. Гелд Д. Революції 1989 року і тріумф лібералізму // Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С.1044 -1068.

Тема 4
Політични доктрини консерватизму


 1. Головні засади консерватизму:

  • традиція

  • органічне суспільство

  • ієрархія і влада

  • власність

 2. Консерватизм і свобода особи.

 3. Нові праві.


Доповіді та повідомлення


 1. Концепція «консервативної революції» в консерватизмі першої половини ХХ ст.

 2. Характер ідеологічного протистояння в умовах «холодної війни».


Основні поняття: традиціоналізм, консерватизм, право і порядок, органіцизм, ієрархія і влада, власність, «оновлювальний» консерватизм, «консервативна революція», індивідуалістичний консерватизм, лібертаризм, патерналістський (прагматичний) консерватизм, «торизм», «голлізм», християнська демократія, радикальний консерватизм, «холодна війна», неоконсерватизм, рух «нових правих».
Література


 1. Керк Р. Основи і принципи консерватизму // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.3-19.

 2. Шуттінгер Р. Проблема ідентичності консерватизму // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.20 - 39.

 3. Еклешаль Р. «Серцевина консерватизму» // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.40 – 64.

 4. Оукшот М. Що означає бути консерватором // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.83 -107.

 5. Сейнтсбері Дж. Торізм // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.108 -109.

 6. Черчілль В. Консервативні принципи // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.110 -112.

 7. Дізраелі Б. Англійська демократія // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.113 -118.

 8. Дізраелі Б. Демократія торі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.119.

 9. Дізраелі Б. Три головних мети партії торі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.537 -543.

 10. Нісбет Р. Плюралістичне розуміння суспільства // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.401 - 442.

 11. Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер. с нем. Г.Д.Гурвича. М.: Праксин, 2002. (Серия «Идеологии»).

 12. Мартен Ж. Нація, політичне суспільство, держава // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. - С.457 – 472.


Тема 5

Політична доктрина фашизму


 1. Чинники, які передували виникненню фашизму у першій половині ХХст.

 2. Головні характеристики фашизму:

 • антираціоналізм

 • боротьба

 • лідерство та елітаризм

 • ультранаціоналізм

 1. Фашизм та держава:

 • тоталітаризм

 • корпоративізм


Доповіді та повідомлення


  1. Теоретичні попередники італійського фашизму.

  2. Сучасний неофашизм в Італії.


Основні поняття: фашизм, неофашизм, тоталітаризм, корпоративізм, анти раціоналізм, боротьба, націоналізм.
Література


 1. Муссолини Б. Доктрина фашизма (елктронний ресурс) http://yaytsa.narod.ru/musolini.txt

 2. Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

 3. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 214 – 216.

 4. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 768 – 813.

 5. Смит Д. Муссолини. / Пер. с англ. Л.А.Бабук. – М.: “ИнтерДайджест”, 1995. (“История в лицах. Диктаторы”).

 6. Віперман В. Європейський фашизм / Пер. В.Швед, Р.Дізер. – К.: Дух і Літера, 2008. – 278 с.Тема 6

Політична доктрина націонал-соціалізму


 1. Головні характеристики націонал-соціалізму:

 • антилібералізм

 • антисоціалізм

 • ультранаціоналізм

 • боротьба і війна

 • лідерство й елітаризм

 • расизм

 1. Сутність фашистської диктатури.


Доповіді та повідомлення


  1. Нюрнберзький процес і його оцінка націонал-соціалізму.

  2. Фашистські режими напередодні та під час Другої світової війни.


Основні поняття: націонал-соціалізм, війна, боротьба, расизм, антисемітизм, «фюрер принцип», вождь.

Література


 1. Гитлер А. Моя борьба. – Х.: ООО «Свитовид», 2003.

 2. Розенберг А. Миф ХХ века. Из книги // Кубань. -1993. № 3-4.

 3. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии.- 1992. № 2.

 4. Галкин А.А. Германский фашизм. М., -1967; 2-е изд. М., 1989.

 5. История фашизма в Западной Европе // Отв.ред.Г.С.Филатов.- М., 1978.

 6. Мазер В. Адольф Гитлер . Пер. с нем. С.Э.Борич. – Мн.: ООО «Попурри», 2000.

 7. Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер.- М., 1991.

 8. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 217 – 222.

 9. Ракшмир П.Ю. Происхождение фашизма.- М., 1981.

 10. Самойлов Э.В. Фюреры: общая теория фашизма.- Обнинск, 1992.

 11. Віперман В. Європейський фашизм / Пер. В.Швед, Р.Дізер. – К.: Дух і Літера, 2008. – 278 с.

 12. Энциклопедия Третьего рейха.- М., 1996.Тема 7

Політичні доктрини націоналізму


 1. Сутність нації. Етнічна та політична нації.

 2. Сутність націоналізму. Його різновиди.

 3. Особливість сіонізму.


Доповіді та повідомлення


 1. Нація і раса.

 2. Актуальність націоналізму на початку ХХІ ст.


Основні поняття: націоналізм, народ, нація, самовизначення, національна ідентичність, політична нація, сіонізм, негритюд, національна меншина, шовінізм, космополітизм.
Література:


 1. Ренан Е. Що таке нація? // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.107-120.

 2. Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.188-196.

 3. Ґелнер Е. Нації та націоналізм // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.292-310.

 4. Крейді Я., Велімський В. Етнічні та політичні нації в Європі // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.487-490.

 5. Вулф К. Етнічний націоналізм: аналіз і захист // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.491-502.

 6. Альтер П. Нація: проблема визначення // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.580-592.

 7. Пламенац Д. Два типи націоналізму // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.634-648.

 8. Гатчінсон Д. Культурний і політичний націоналізм // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.654-663.

 9. Ґрінфелд Л. Типи націоналізму // Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С.688-703.

 10. Лакер В. История сионизма / Пер. с англ. А.Блейз, О.Блейз. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000.


Тема 8
Політичні доктрини соціал-демократії
1. Концепція демократичного соціалізму.

2. Історія та сучасний стан Соціалістичного інтернаціоналу.

3. Концепція третього шляху в сучасній соціал-демократії.
Доповіді та повідомлення


 1. Шведська модель соціалізму.

 2. Другий інтернаціонал: підсумки та уроки діяльності.


Основні поняття: марксизм, соціалізм, демократичний соціалізм, соціал-демократія, постсоціал-демократія, «третій шлях».
Література
1. Актуальные проблемы социал-демократии. - М., 1991.

2. Задорожнюк Э.Г. Социал-демократия в Центре Европы. - М., 2000.

3. Западная социал-демократия: идеология и практика. – М., 1998.

4. Майер Т. Демократический социализм- социальная демократия. – М., 1993.

5. Основные ценности социальной демократии.- М., 1996.

6. Перегудов С.П. Тони Блэр – архитектор нового лейборизма. - М., 1999.

7. Салмин А.М. Современная демократия. - М., 1997.

8. Салычев С.С. В поисках «третьего пути». Эволюция идеологии социал-демократии в современную эпоху.- М., 1988.

9. Современная социал-демократия. Теория и практика.- М., 1993.

10. Создавая социальную демократию: сто лет социал-демократической рабочей партии Швеции. - М., 2001.

11. Социал-демократия в Европе: на пороге ХХІ века. – М., 1998.

12. Ананьева Е.В. О современных путях реформизма или о реформизме как современном пути. Опыт Великобритании// Полис, 2001, №5.13. Інтернет ресурси:

 1. Википедия: социалистический интернационал.

 2. Вікіпедія: соціал-демократія, демократичний соціалізм.

 3. www.politobraz.ru/ru/sotsintern-segodnia


Тема 9

Політичні доктрини комунізму


 1. Ленінська теорія соціалістичної революції.

 2. Ленінське вчення про перехідний етап і теорію диктатури пролетаріату.

 3. Основні етапи розвитку соціалістичного/комуністичного суспільства. Характеристика соціалізму та комунізму.


Доповіді та повідомлення


 1. Особливості моделей «реального» соціалізму: СРСР та країни «народної демократії».

 2. Троцькізм як теорія і рух.


Основні поняття: теорія соціалістичної революції, перехідний період, диктатура пролетаріату, соціалізм як перша фаза, комунізм, ленінізм, троцькізм, сталінізм, маоізм, «реальний соціалізм», розвинутий соціалізм, доктрина Брежнєва, єврокомунізм.
Література


 1. Ленін В.І. Крах ІІ Інтернаціоналу // Повн. зібр.тв. Т.26. – С.205-209.

 2. Ленін В.І. Про лозунг Сполучених Штатів Європи // Повн. зібр.тв. Т.26. – С.331-335.

 3. Ленін В.І. Військова програма пролетарської революції // Повн. зібр.тв. Т.30. – С.125-136.

 4. Ленін В.І. Держава і революція // Повн. зібр.тв. Т.33.

 5. Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату // Повн. зібр.тв. Т.39. – С.255-258.

 6. Ленін В.І. Про диктатуру пролетаріату // Повн. зібр.тв. Т.39. – С.245-248.

 7. Програма КПРС. – М., 1961.

 8. Кухта Б. Нариси з історії європейської політичної думки. – Львів, 2008. – С.411-425.

 9. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 207 – 214.

 10. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 693 – 767.

 11. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Комуністична ідея у ХХ столітті / Пер. В.Каденко. – К.: Дух і Літера, 2007. – 810 с.


Тема 10

Релігійні суспільно-політичні доктрини


 1. Значення енцикліки Rerum novarum у виробленні суспільно-політичної доктрини католицизму.

 2. Оцінка ІІ Ватиканським Собором місця та ролі Церкви у суспільно-політичних процесах.

 3. Вплив Папи Івана Павла ІІ на формування сучасної суспільно-політичної доктрини католицизму.


Доповіді та повідомлення


 1. Суспільно-політична доктрина православної церкви.

 2. Поняття «державна церква»: сутність, функціональне навантаження.


Основні поняття: суспільно-політична доктрина церкви, теологія визволення.
Література :


 1. Rerum novarum//www.pseudology.org/Documents/Lio13_enciclika.htm

 2. О церкве в современном мире/ Документы ІІ Ватиканського Собора// www.krotov.info/acts/20/2vatican/dcmnt377.html

 3. Іван Павло ІІ. Послання Папи Івана Павла ІІ. – Літопис, 2001.

 4. Юраш А. Папа Іван Павло ІІ.- Харків: Фоліо, 2005.Тема 11

Політичні доктрини фемінізму


 1. Особливості руху суфражисток у першій половині ХХ ст.

 2. Головні концептуальні питання фемінізму «другої хвилі».

 3. Сутність та особливості фемінізму «третьої хвилі».


Доповіді та повідомлення


 1. Поняття гендера і його вплив на проблематику суспільної рівності.

 2. Сексуальні меншини та їхній вплив на політичний процес демократичних країн.


Основні поняття: суфражизм, фемінізм, стать, гендер, маскулінізм, мізогінія, патріархалізм, публічна сфера, приватна сфера, ендрогенія, сексуальна політика.
Література :


 1. Хрестоматия феминистических текстов. Переводы / Под ред. Е.Здравомысловой и А.Темкиной //www.cisr.ru/files/publ/Xrest_fem_texts.pdf

 2. Бабенко C.C. Соціологія гендеру: навчально-методичний посібник – Харьковский національній университет имени В.Н. Каразина, 2008 г. - 44 с.

 3. Введение в гендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие // под ред. И. Жеребкиной - Харьков: ХЦГИ; СПб: Алетейя, 2001 - 708 с. - (Книжная серия «Гендерные исследования»).

 4. Мітчелл Д. Психоаналіз і фемінізм: Радикальна переоцінка психоаналізу Фройда / перекл. з англ. І.Добропас і Т.Шмігер. – Львів: Астролябія, 2004. – С.336 – 393, 436 -451.

 5. Попкова Л.Теория и практика современного феминизма:женское движение в США// www.owl.ru/win/books/articles/popkova.htm

 6. Теория и история феминизма. Курс лекций. // под ред. И. Жеребкиной - Харьков: ХЦГИ; Ф-Пресс, 1996. - 387 c.


Тема 12

Радикальні політичні доктрини


 1. Сутність політичного екстремізму.

 2. Мусульманський фундаменталізм.

 3. Політичний радикалізм у країнах Латинської Америки.


Доповіді та повідомлення


 1. Міжнародний тероризм: трансформація змісту та форми.

 2. Теорія герільї: міф чи програма для дії.


Основні поняття: політичний екстремізм, фундаменталізм, мусульманський фундаменталізм, тероризм, радикальні організації та рухи.
Література :

 1. Галеано Э. Вскрытые вены Латинской Америки. – М: Прогресс, 1986.

 2. Еспозіто Д. Ісламська загроза. Міф чи реальність?/Переклад з англ. І.Саповського. – Львів: Кальварія, 2004.

 3. Каддафи Муаммар. Зеленая книга. – М., 1989.

 4. Карлос Маригелла. Бразильская герилья (краткий учебник городского партизана)//http://www.lib.proza.com.ua/book/1375

Орієнтовні питання до модульної форми контролю знань студентів

Модуль І

1.Яке місце займають політичні доктрини в системі політичної думки?2.Які суспільні функції виконують політичні доктрини?

 1. У чому виявляються спільні характеристики та особливості між політичною ідеологією та політичною доктриною?

 2. Чим зумовлена еволюція поділу політичних доктрин на «ліві» та «праві». Наскільки цей поділ залишився актуальним сьогодні?

 3. Яку роль відіграли і продовжують відігравати в розвитку політичної думки право та історія?

 4. Які етапи розвитку пройшла політична думка?

 5. Поясніть теоретико-методологічне значення теорії систем.

 6. В чому полягала сутність біхевіоральної революції в політичній науці?

 7. В чому полягало теоретико-методологічне та політичне значення теорії модернізації?

 8. Яке місце в розвитку політичної думки належить теорії раціонального вибору?

 9. Місце структурного функціоналізму в розвитку політичної думки.

 10. Місце постмодернізму в розвитку політичної думки.

 11. Визначити спільне й особливе між «старим» і «новим» інституціоналізмом?

 12. В чому полягало теоретико-методологічне та політичне значення теорії ігор і розроблених моделей ігор?

 13. Як консерватизм трактує особу, свободу особи?

 14. У чому виявляється сутність органіцизму в консерватизмі?

 15. Як консерватизм трактує суспільство?

 16. Чим зумовлено існування авторитарного напряму в консерватизмі першої половини ХХ ст.?

 17. Чи ми можемо вважати авторитарний напрям у німецькому консерватизмі передтечею націонал-соціалізму? Чому?

 18. У чому полягала сутність «консервативної революції»?

 19. Що спільного і в чому полягала відмінність між авторитарним консерватизмом першої половини ХХ ст. і націонал-соціалізмом у Німеччині?

 20. Пояснити місце, роль і сутність традиціоналізму в консерватизмі?

 21. Чим зумовлений зв’язок між консерватизмом і релігією?

 22. У чому виявляється сутність лібертаризму? Визначте його позиціонування щодо неолібералізму та консерватизму.

 23. Що спільного і в чому полягали відмінності між патерналістським консерватизмом і соціальним лібералізмом?

 24. Чим був зумовлений антикомунізм консерватизму?

 25. Що таке неоконсерватизм?

 26. Дайте характеристику Руху нових правих у Європі.

 27. Чи ми можемо говорити про кризу консерватизму наприкінці ХХ ст.?

 28. У чому полягає сутність феномену націоналізму?

 29. Що мають спільного і в чому полягають особливості націоналізмів, які опираються на етнокультурну та політичну моделі нації?

 30. Як можна пояснити, що в США, де вперше сформувалась модель політичної нації, отримав розвиток етнокультурний націоналізм афроамериканців?

 31. У чому виявляється суть значення національної ідентифікації для націоналізму?

 32. Охарактеризувати політичні погляди М.Л.Кінга.

 33. Охарактеризувати концептуальні положення індійського націоналізму.

 34. Що спільного і в чому полягають особливості націоналізму та націонал-соціалізму?

 35. Чому сіонізм як різновид націоналізму продовжив своє існування після створення національної держави Ізраїль?

 36. Як співвідносяться націоналізм і демократія?

 37. У чому полягає особливість становлення та розвитку націоналізмів у країнах Африки?

 38. Як співвідносяться між собою націоналізм і права та свободи особи?

 39. Чим зумовлена актуалізація націоналізму в Бельгії, Іспанії, Канаді та Сполученому Королівстві?

 40. Яка особливість націоналізму 90-х років ХХ ст.?

 41. У чому полягає сутність концепції індивіда в доктринах лібералізму?

 42. У чому полягає сутність концепції свободи в доктринах лібералізму?

 43. Яка сутність концепції раціоналізму в доктринах лібералізму?

 44. У чому полягає сутність концепції толерантності та плюралізму в доктринах лібералізму?

 45. Яка сутність концепції кейнсіанізму в доктрині лібералізму?

 46. Сутність доктрини соціального лібералізму?

 47. Які головні характеристики напряму «ліберального реалізму»?

 48. Які головні характеристики напряму «Австрійської школи»?

 49. Які головні характеристики напряму «Чиказької школи»?

 50. Які головні характеристики напряму «суспільного вибору»?

 51. Які головні характеристики напряму «лібертаризму»?

 52. Які особливості були притаманні розвитку лібералізму у 90-ті роки ХХ сторіччя?

 53. Які суспільно-політичні та історичні передумови формування політичної доктрини фашизму та націонал-соціалізму?

 54. У чому полягає широке та вузьке розуміння фашизму?

 55. У чому виявлявся антираціоналізм політичних доктрин фашизму та націонал-соціалізму?

 56. Яку роль відігравав націоналізм у політичних доктринах фашизму та націонал-соціалізму?

 57. Яку роль відігравала концепція боротьби та війни в політичних доктринах фашизму та націонал-соціалізму?

 58. Яку роль відігравав вождізм та елітаризм у політичних доктринах фашизму та націонал-соціалізму?

 59. Які особливості політичних доктрин фашизму та націонал-соціалізму?

 60. Охарактеризувати політичні погляди Б.Муссоліні.

 61. Охарактеризувати політичні погляди Дж.Джентіле.

 62. Охарактеризувати політичні погляди А.Гітлера.

 63. Охарактеризувати політичні погляди А.Розенберга.

 64. Дати політичну оцінку націонал-соціалізму.


Модуль ІІ

 1. Дати характеристику понять політичної та етнічної нації.

 2. Що було характерне для поглядів М. Барреса та Ш. Морраса?

 3. Які були причини формування теорії сіонізму наприкінці ХІХ ст.?

 4. Яку роль відіграв Т. Герцль у концептуальному та інституційному оформленні сіонізму?

 5. Яку роль відіграли М. Р. Деламі та С. Бріггс у формуванні конструкції негритянського націоналізму?

 6. Яку роль відіграв Малкольм Х у формуванні національної свідомості афроамериканців?

 7. Яке значення діяльності М.Л. Кінга щодо захисту громадянських прав і свобод.

 8. У чому полягала особливість індійського націоналізму?

 9. Охарактеризувати концепції панафриканізму та негритюду.

 10. Дати характеристику відмінностей між доктринами соціалізму та комунізму, які були властиві першій половині ХХ ст.

 11. Охарактеризувати погляди Е.Бернштейна.

 12. Охарактеризувати погляди К.Каутського.

 13. Охарактеризувати концепцію демократичного соціалізму.

 14. Яке значення для розвитку соціал-демократії мав творчий доробок Чарльза Ентоні Кросленда та Бад-Годесбергської програми СДП ФРН?

 15. Охарактеризувати погляди Е. Гідденса.

 16. Охарактеризувати концепцію «третьої дороги».

 17. Охарактеризувати сутність неомарксизму та творчого доробку М. Хоркхаймера.

 18. Охарактеризувати творчий доробок Г. Маркізе та Ю. Хабермаса.

 19. Охарактеризувати творчий доробок В.І.Леніна.

 20. Охарактеризувати творчий доробок Л.Троцького.

 21. На яких засадах ґрунтувався ІІІ Комуністичний Інтернаціонал?

 22. Яка суть теоретичної та практичної складової сталінізму.

 23. Охарактеризувати творчий доробок А.Грамші та Д. Лукача.

 24. Охарактеризувати розвиток доктрини комунізму за М.С.Хрущова.

 25. Які головні положення єврокомунізму?

 26. Розвиток доктрини комунізму за Л.Брежнева. Доктрина Брежнєва.

 27. Які головні положення маоїзму?

 28. Яке значення мала творча спадщина Папи Лева ХІІІ для розвитку суспільно-політичної доктрини Римо-католицької церкви?

 29. Яке значення мала творча спадщина Папи Яна/Івана ХХІІІ для розвитку суспільно-політичної доктрини Римо-католицької церкви?

 30. Яке значення мав Другий Ватиканський собор для розвитку суспільно-політичної доктрини Римо-католицької церкви?

 31. Яке значення мала творча спадщина Папи Івана Павла ІІ для розвитку суспільно-політичної доктрини Римо-католицької церкви?

 32. Охарактеризувати концептуальні положення теології визволення.

 33. Яку роль відіграли Джамаль аль-Дін аль-Афгані та Мухам мед Абдо у формуванні модерністського напряму ісламізму?

 34. Яку роль відіграв Мустафа Кемаль Ататюрк та Гамаль Абдель Насер у формуванні модерністського напряму ісламізму?

 35. Які концептуальні засади властиві поглядам Хасана аль Банни та організації «Брати мусульмани»?

 36. Яку роль відіграв аятола Рухолла Мусаві Хомейні у формуванні ісламського фундаменталізму ?

 37. Охарактеризувати екстремістські фундаменталістські ісламські організації та рухи.

 38. Дати концептуальну характеристику фемінізму першої хвилі.

 39. Охарактеризувати головних концептуальних положень фемінізму другої хвилі.

 40. Які головні концептуальні положення ліберального неофемінізму?

 41. Які головні концептуальні положення соціалістичного неофемінізму?

 42. Охарактеризувати головні концептуальні положення радикального неофемінізму. Творчий доробок К. Міллет та Ш. Файерстоун.

 43. Які головні концептуальні положення лесбійського та культурного неофемінізму?

 44. Які головні концептуальні положення фемінізму третьої хвилі?

 45. Які головні концептуальні положення популізму?

 46. Охарактеризувати головні концептуальні положення апризму, жетулізму та перонізму.

 47. Які головні концептуальні положення популізму нових правих партій у країнах Західної Європи?

 48. Охарактеризувати головні концептуальні положення популізму у країнах Центральної та Східної Європи.

 49. Які головні концептуальні положення екологізму?

 50. Охарактеризувати творчий доробок науковців та експертів щодо доктрини екологізму.

 51. Яке значення Стокгольмської конференції ООН щодо розвитку екологізму?

 52. Охарактеризувати ІІ Конференцію ООН в Ріо-де-Жанейро щодо розвитку екологізму.

 53. Який внесок у розвиток екологізму зробили партії зелених?

 54. Охарактеризувати міжнародні екологічні організації.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка