Нездолій галини георгіївниСкачати 212.48 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір212.48 Kb.
ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ

У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ

ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ

ВЧИТЕЛЯ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

НЕЗДОЛІЙ ГАЛИНИ ГЕОРГІЇВНИ

ВСТУП

Кожному вчителю хочеться, щоб на його уроках діти працювали зацікавлено та з повною віддачею. Від цього залежить і результативність навчального процесу. Тому одним із завдань, що стоїть перед учителем є формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти. Компетентність - це перелік стандартів, які чітко описують, що саме необхідно людині для того, щоб найкращим чином виконати свою роботу. Компетентність є індикатором того, як окремі учні можуть підвищити свою успішність і працездатність на уроці. У свою чергу, це призводить до поліпшення роботи всього класуОпорний конспект - прийом згортання і розгортання навчальної інформації.

1. Як скласти опорний конспект

В основу складання ОК покладено наступні дидактичні принципи:

• Лаконічність (300-600 друкованих знаків) - заснований на тому, що при сприйнятті і запам'ятовуванні обсяг короткочасної пам'яті людини обмежений;

• Структурність - полягає в об'єднанні опорних сигналів у логічно пов'язані смислові блоки. Логічно побудований матеріал легше запам'ятовується і швидше відтворюється;

• Автономність - виражається в завершеності кожного блока опорних сигналів. З огляду на те, що кожен блок несе своє смислове навантаження, він сприймається і запам'ятовується в узагальненій стислій формі;

• Доступність матеріалу - мають на увазі опору на наявні знання, що сприяє кращому розумінню та осмисленню нової інформації, більш міцному її засвоєнню, підвищує інтерес до теми;

• Колірна наочність і образність опорних сигналів викликає у уч-ся позитивні емоції, сприяє кращому сприйняттю, розумінню і запам'ятовуванню матеріалу.

2. Методичні рекомендації вчителям

2.1 Детально вивчити за програмою зміст навчального матеріалу, по якому буде складатися ОК для конкретного уроку. Виписати основні терміни, причинно-наслідкові зв'язки, імена вчених, їх внесок у науку, відкриття.

2.2 Співвіднести вимоги програми зі змістом підручника (на одному уроці може вивчатися матеріал одного або декількох параграфів.)

2.3 Добре знати матеріал тексту й ілюстрації підручника.

2.4 Розбити даний матеріал на логічно завершені смислові блоки.

2.5 Виділити основні терміни в кожному блоці.

2.6 Скласти чорновий варіант ОК, кілька разів відкоригувати його відповідно до принципів.

2.7 Оформити смислові блоки і опорні сигнали в остаточному варіанті і в кольорі. Потрібно пам'ятати, що смислові блоки повинні бути асиметричними або відрізнятися за кольором для кращого запам'ятовування.

2.8 Пам'ятати, що малюнки-сигнали повинні бути простими, щоб їх можна було легко і швидко зобразити на дошці і в зошити. Визначення і формулювання не записують. Можна поставити ... - цей знак є для уч-ся сигналом, що тут потрібна точна словесна формулювання.

Система ОК апробована на практиці і доводить, що ця методика дуже цікава. Вона дає можливість творчій особистості учня реалізувати себе і підвищити рівень своїх знань, формує компетентність самоосвіти та конкурентоспроможності. Компактні, незвичайні ОК викликають живе зацікавлення учнів, спонукають їх до активної праці, пошуку, загострюють увагу до всіх проблем, які виявляються в колі їхнього активного сприйняття. Завдяки цьому виробляються цілеспрямованість, наполегливість у пошуку, вміння узагальнювати розрізнені факти, спостереження та думки. Йде процес накопичення знань, йде процес глибокого внутрішнього осмислення сутності теми, йде активне долучення до систематичної праці.

У цьому посібнику представлені опорні конспекти з біології людини (9 клас) з текстовим поясненням. Їх можна використовувати на різних етапах уроку з метою:

• Пояснення нового матеріалу;

• актуалізації знань;

• Захисту знань;

• Підготовки до лабораторних і практичних робіт;

• Контролю знань.ОК 1. БУДОВА, РОСТ І ФУНКЦІЇ КІСТОК.

План конспекту:

1. Хімічний склад кісток.

2. Будова і ріст кісток.

3. Особливості будови кісткової і хрящової тканини.

1. До хімічного складу кістки входять неорганічні й органічніречовини. Неорганічні речовини представлені мінеральними речовинами і водою. Мінеральні речовини становлять 55% кістки і надають їй твердість і міцність. Головною органічною речовиною є білок колаген. Його у складі кістки 25%. Завдяки колагену кістки пружні. Інші 20% становить вода. У кістках відбувається обмін кальцію і фосфору.

2. За формою кістки можна розділити на трубчасті, плоскі і змішані. Порожнина тіла трубчастої кістки утворена компактною речовиною і заповнена жовтим кістковим мозком, який забезпечує її живлення. На кінцях трубчастої кістки компактна речовина переходить в пористу губчасту, між пластинками якої розташовується червоний кістковий мозок. Червоний кістковий мозок містить стовбурові клітини, які беруть участь в утворенні клітин крові. В ширину кістки ростуть за рахунок окістя. Цей процес регулюється гормоном росту, який виділяється залозою внутрішньої секреції гіпофізом. Така регуляція називається гуморальної.

3. Скелет побудований з кісткової і хрящової тканин. Кісткова тканина складається з особливих клітин остеоцитів,які міцно з'єднуються між собою виростами, і мінералізованої твердої міжклітинної речовини. Це надає кісткам міцність, тому вони виконують в організмі опорну і захисну функції. У кістковій тканині проходять нервові волокна і кровоносні судини.

Хрящова тканина утворена клітинами хондроцитами і напіврідкою міжклітинною речовиною. Розрізняють гіаліновий, еластичний і волокнистий

хрящі. Гіаліновий хрящ покриває суглобові поверхні кісток і забезпечує їх ріст в довжину. Еластичний хрящ знаходиться в надгортаннику, вушній раковині, крилах носа. Волокнистий хрящ утворює міжхребетні диски, знаходиться в місцях прикріплення зв'язок, сухожилків. Хрящі позбавлені кровоносних судин, тому їх харчування відбувається за рахунок надхрястя.ОК 2. М»ЯЗИ ЛЮДИНИ.

План конспекту:

1. Класифікація м'язів.

2. Робота м'язів.

3. Види м'язової тканини. Механізм скорочення скелетних м'язів.

4. Фізичні якості та функції м'язів.

1. У нашому організмі є велика кількість різних м'язів. Їх можна класифікувати за різними ознаками. За формою і величиною розрізняють довгі, короткі, широкі і кругові м'язи. Згідно виконуваних функцій м'язи поділяють на антагоністи (згиначі і розгиначі, що приводять і відводять), синергісти (спільно забезпечують виконання певного руху тулуба), обертачі і сфінктери (звуження і розширення отворів). За розташуванням виділяють м'язи голови, м'язи тулуба, м'язи верхніх і нижніх кінцівок.

2. Під час скорочення скелетні м'язи виконують роботу. Розрізняють статичну і механічну роботу. При статичній роботі м'язи напружуються, але не скорочуються. Така робота вимагає великої затрати енергії. Цей процес регулюється нервовими центрами. Коли нервові центри втомлюються, наступає стомлення.

При динамічній роботі м'язи по черзі скорочуються і розслаблюються.Динамічна робота менше стомлює, тому що м'язи під час розслаблення встигають відпочити. Показник ефективності роботи м'язів людини - ККД - може досягати 25% -30%.

Робота м'язів супроводжується втратами енергії. Енергія, необхідна для скорочення м'язів, утворюється в процесі окислення вуглеводів. Кінцевими продуктами цього процесу є вуглекислий газ і вода. Вуглекислий газ з кров'ю надходить у дихальний центр, який знаходиться в довгастому мозку. Він регулює необхідну концентрацію кисню в крові. Така регуляція називається гуморальною.Під час роботи м'язів наступає стомлення. Після стомлення м'язи відновлюються, можуть збільшуватися в розмірах і здатні виконувати більшу роботу. Перевтома дуже небезпечна для організму, оскільки є причиною виникнення різних захворювань.

3. М'язи становлять 30% -44% від усієї маси організму. Існує 3 різновиди м'язової тканини: скелетна, гладка і серцева. Вони розрізняються за своєю будовою і функціями. У скелетних м'язах знаходяться кровоносні судини і нервові волокна. Скоротливі елементами скелетних м'язів є скоротливі білки - актин (тонкі нитки) і міозин (товсті нитки). Вони чергуються. Скорочення м'язів починається з порушення м'язових волокон нервовими імпульсами і полягає в тому, що нитки актину за допомогою поперечних містків втягуються всередину ниток міозину. Скорочення м'язів відбувається за рахунок енергії АТФ. Скелетних м'язів в організмі людини близько 600. Серцева тканина складається з смугастих клітин, які з'єднуються в окремих ділянках. Завдяки скороченню серцевого м'яза, серце може виштовхувати кров з шлуночків одночасно.

4. До фізичних якостей м'язів відносяться сила, швидкість скорочення і витривалість. Сила м'язу прямопропорційна його масі. Швидкість скорочення м'язу зворотньопропорційна його розмірам. Тонус м'язів -це стан їхнього постійного незначного напруження. Тонічне напруження різних м'язів забезпечує підтримку постави, кровоносного тиску, утримання внутрішніх органів. Причиною зниження тонусу можуть бути негативні емоції, порушення режиму дня, перевтома, нестача вітамінів.БЛОК 3 ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

1. Внутрішнє середовище організму складається із тісно взаємопов'язаних рідин: крові, тканинної рідини і лімфи.

Кров складається із плазми і формених елементів - клітин крові - еритроцитів, тромбоцитів і лейкоцитів. Еритроцити виконують дихальну функцію - переносять кисень до тканин, а вуглекислий газ - від тканин до органів дихання. Тромбоцити захищають організм від втрати крові, а лейкоцити забезпечують клітинний імунітет - захист від мікроорганізмів.

Плазма крові виконує роль міжклітинної речовини. Вона містить 90% води і розчинені в ній органічні (білки, жири і вуглеводи) та неорганічні речовини. При значних крововтратах для поповнення обсягу крові в організмі використовують фізіологічний розчин - водний розчин натрій хлориду концентрацією 0,9%.Важливою особливістю внутрішнього середовища є відносна сталість її складу, фізичних і хімічних показників. У нормі в організмі людини на постійному рівні підтримуються температура тіла, артеріальний тиск, осмотичний тиск і кислотно-лужний баланс. Сукупність процесів, що забезпечують постійність внутрішнього середовища організму, називають гомеостазом. У підтримці гомеостазу беруть участь травна, ендокринна, дихальна, видільна та нервова системи.

До органів кровотворення відносяться червоний кістковий мозок, вилочкова залоза (тимус), мигдалики, апендикс, лімфатична система, селезінка та печінка.

Кров циркулює по замкнутій кровоносній системі. Крізь стінки капілярів деякі складові крові потрапляють у міжклітинний простір. Так утворюється тканинна рідина, яка забезпечує транспорт речовин між клітинами, кров'ю і лімфою. Лімфа - це похідне тканинної рідини. Вона виконує захисну функцію.

2. Тромбоцити захищають організм від крововтрат. Вони легко руйнуються при ушкодженні кровоносних судин і грають важливу роль в згортанні крові. Згортання крові - складний ферментативний процес, під час якого розчинний білок плазми фібриноген перетворюється на нерозчинний білок фібрин, який і утворює тромб.

У процесі згортання крові виділяють три етапи. На першому етапі при руйнуванні еритроцитів звільняється фермент тромбопластин. Під час другого етапу тромбопластин каталізує перетворення неактивного білка плазми протромбіну (утворюється при наявності вітаміну К) крові в тромбін(при наявності в плазмі іонів кальцію). На третьому етапі тромбін каталізує реакцію перетворення фібриногену в фібрин. У нитках фібрину затримуються клітини крові і утворюється тромб.

Одним із спадкових захворювань, що передаються по жіночій лінії, є гемофілія - порушення процесу згортання крові. Такі хворі можуть загинути від втрати крові навіть при незначних пораненнях.

3. При значних крововтратах і деяких захворюваннях виникає необхідність переливання крові. Людина, що віддає кров, називається донором, а той, кому переливають, - реципієнтом.

У людей по системі АВ0 існує 4 групи крові. Групова приналежність визначається наявністю в еритроцитах білків-агглютиногенів, а в плазмі - білків-аглютинінів. При переливанні крові враховують і резус-приналежність, тому що може виникнути резус-конфлікт.

ОК № 4. БУДОВА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.

ВЛАСТИВОСТІ І РОБОТА СЕРЦЯ.

План конспекту:

1. Органи серцево-судинної системи.

2. Будова серця.

3. Фізіологічні властивості міокарда.

4. Регуляція частоти серцевих скорочень.

5. Робота серця.

До органів серцево-судинної системи відносяться серце і кровоносні судини. Серце - це порожнистий м'язовий орган, утворений трьома шарами: ендокард (внутрішній), міокард (м'язовий), епікардом (зовнішній). Серце знаходиться в навколосерцевій сумці - перикарді.

Основними фізіологічними властивостями міокарда є збудливість, провідність і скоротність. У спеціальних клітинах серцевого м'язу автоматично виникають нервові імпульси, які забезпечують його ритмічні скорочення. Це явище називається автоматією серця.

У нормі робота серця узгоджується з потребами організму під впливом нейрогуморальної регуляції. Під впливом симпатичної нервової системи кількість серцевих скорочень збільшується. Парасимпатична нервова система зменшує їх кількість. Гуморальна регуляція роботи серця пов'язана з дією деяких хімічних біологічно активних речовин. Іони кальцію, гормони надниркових залоз - адреналін і норадреналін - посилюють і прискорюють скорочення серця. Ацетилхолін та іони калію діють протилежно - зменшують частоту і силу скорочень серця.

Серце працює ритмічно. Скорочення серця (систола) змінюється розслабленням (діастолою). Систола передсердь триває 0,1 сек, а діастола - 0,7 сек. Систола шлуночків - 0,3 с, а діастола - 0,5 сек. Тому серцевий м'яз встигає відпочити. Тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень становить 0,8 сек. При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується за рахунок періоду відпочинку.

Так м'яз швидше зношується. Об'єм крові, який викидає серце під час систоли шлуночків, залежить від сили серцевого м'язу. Треноване серце викидає більше крові, і тому довше відпочиває, а значить, менше зношується. Робота серця полягає в перекачуванні крові по судинах. Систолічний об'єм крові дорівнює 70 мл. За хвилину серце перекачує близько 5 л крові.

Кровоносні судини поділяються на артерії, вени і капіляри. По артеріях кров рухається від серця до тканин, по венах - від тканин до серця. Діаметр капілярів настільки малий, що по них еритроцити проходять, вишикувавшись один за одним. Цим забезпечується обмін речовин в клітинах.

ОК № 5. КРОВООБІГ. РЕГУЛЯЦІЯ КРОВООБІГУ.

Судини кровоносної системи утворюють малий і великий кола кровообігу. Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка, з якого венозна кров через легеневі артерії надходить у легеневі капіляри. Тут відбувається газообмін: кисень переходить в кров, а вуглекислий газ - в легені. Насичена киснем кров стає артеріальною і по легеневих венах повертається в ліве передсердя. Шлях крові від правого шлуночка через легені до правого передсердя називається малим колом кровообігу.

Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, який, скорочуючись, виштовхує кров в аорту. По судинній мережі артеріальна кров несе кисень і поживні речовини до всіх клітин тіла. У капілярах відбувається газообмін, кров перетворюється на венозну і по верхній і нижній порожнистих вен повертається в праве передсердя. Шлях крові від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя називається великим колом кровообігу.

Інтенсивність кровообігу залежить від фізичних навантажень, температури тіла, емоційного стану організму. Регуляція кровообігу здійснюється нервовою системою та гуморальними чинниками.

Підвищення концентрації вуглекислого газу в крові подразнює рецептори кровоносних судин. Від них нервовий імпульс передається нервовим і гуморальним центрам. Нерви симпатичного відділу автономної нервової системи збуджують більшість судин. Вони розширюють судини серця і мозку. Гормон надниркових залоз - адреналін - звужує судини шкіри і черевної порожнини, а судини мозку і серця розширює. Інші гуморальні фактори впливають на стан крові. У зв'язку з цим змінюється артеріальний тиск і інтенсивність кровообігу.ОК № 6. ДИХАЛЬНІ РУХИ.

План конспекту:

1. Механізм вдиху.

2. Механізм видиху.

3. Частота дихання.

Вдих і видих ритмічно змінюють один одного, забезпечуючи вентиляцію легенів. У хвилину людина робить 16 дихальних рухів. Вдих починається з автоматичного виникнення ритмічних імпульсів в дихальному центрі. Ці імпульси викликають скорочення дихальних м'язів, міжреберних м'язів і діафрагми. В результаті скорочення дихальних м'язів ребра піднімаються, діафрагма натягується і об'єм грудної порожнини збільшується. Це веде за собою розширення легенів, падіння альвеолярного тиску. Легені розтягуються і слідують за рухом грудної клітини механічно. Відбувається вдих: тиск в легенях нижче атмосферного, тому повітря втягується в легені.

Після вдиху міжреберні м'язи і діафрагма розслаблюються, в результаті ребра опускаються вниз, діафрагма втягується в грудну порожнину. Це призводить до зменшення обсягу грудної порожнини, що веде за собою механічне стискання легенів. Різниця тиску в грудній клітці по відношенню до атмосферного тиску стає позитивною, і відбувається видих.

Механізми вдиху і видиху відрізняються між собою, але їх об'єднує автоматизм і те, що керує обома процесами дихальний центр, який знаходиться в довгастому мозку.

ОК № 7. РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАЛЬНИХ РУХІВ.

1. Нервова (рефлекторна) регуляція дихання.

2. Гуморальна регуляція дихання.

3. Взаємозв'язок регуляцій.

Дихальні рухи регулюються двома шляхами - нервовим і гуморальним. Керує регуляцією дихальних рухів дихальний центр. Нервова регуляція вдиху і видиху відбувається рефлекторно. Рефлекторна дуга починається з рецепторів, розташованих в клітинах трахеї, шкіри, носової порожнини, гортані, які при подразненні посилають імпульси в дихальний центр.

Дихальний центр посилає нервові імпульси до дихальних м'язів. Тиск в альвеолах змінюється з позитивного на негативне, що забезпечує ритмічну зміну вдиху і видиху.

Кров містить вуглекислий газ. При збільшенні концентрації вуглекислого газу в крові подразнюються рецептори кровоносних судин. Ці імпульси знову надходять у дихальний центр. Нервові імпульси передаються до дихальних м'язів і змушують їх скорочуватися частіше і сильніше. Різниця тиску всередині легенів змінюється. В результаті збільшується частота і глибина дихальних рухів.

Таким чином, нервова і гуморальна регуляція дихальних рухів тісно взаємопов'язані.

ОК № 8. БУДОВА І ФУНКЦІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

План конспекту:

1. Визначення процесу травлення.

2. Будова травної системи.

3. Функції травної системи.

4. Травлення.

Процес розщеплення складних органічних речовин на прості розчинні сполуки, які можуть всмоктуватися і засвоюватися організмом, називається травленням. Травлення відбувається за допомогою ферментів. Кожен фермент діє тільки на певну хімічну реакцію. Одна група ферментів розщеплює білки до амінокислот, інша - жири до гліцерину і жирних кислот, третя - складні вуглеводи (крохмаль) до глюкози. Продукти розщеплення всмоктуються в кров і розносяться до всіх клітин організму.

Система органів травлення складається з травного каналу і травних залоз. Травний канал складається з таких органів: ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечник, який закінчується прямою кишкою з анальним отвором. Стінки травного каналу складаються з чотирьох основних оболонок: слизова, підслизова, м'язова і зовнішня.

Виділення ферментів та інших речовин у складі слини, жовчі, шлункового, підшлункового і кишкового соків становить секреторну функцію травної системи. Жування, ковтання, переміщення їжі - рухову функцію. Всмоктувальна функція здійснюється слизовою оболонкою шлунка, тонкої і товстої кишок.

Їжа в ротовій порожнині піддається механічній і хімічній обробці. В результаті вона подрібнюється, а вуглеводи розщеплюються до глюкози. Подрібнена, знезаражена лізоцимом їжа потрапляє в глотку і стравохід, а далі в шлунок. Тут їжа піддається подальшій механічній і хімічній обробці: складні білки розщеплюються до простих. Основними функціями тонкого кишечника є остаточне розщеплення поживних речовин під впливом ферментів підшлункового соку і жовчі. У цьому відділі починається всмоктування простих органічних сполук. У товстому кишечнику відбувається всмоктування води і формування калових мас, які через пряму кишку і анальний отвір виводяться з організму. Центр рефлексу дефекації знаходиться в спинному мозку.ОК № 9. ВИДІЛЕННЯ

План конспекту:

1. Органи виділення.

2. Будова нефрона

3. Утворення сечі.

4. Роль нирок у підтримці водно-сольового гомеостазу.

В результаті обміну речовин в організмі утворюються кінцеві продукти, які виводяться з організму за допомогою деяких органів. Так вуглекислий газ разом з водяною парою виділяється через легені. Солі важких металів знешкоджуються печінкою і виводяться через кишечник. Основна кількість води з розчиненими в ній сечовиною, хлористим натрієм та іншими неорганічними речовинами виводяться через органи сечовидільної системи і шкіру.

Нефрон є функціональною одиницею нирки. Ниркове тільце складається з мальпігієвого клубочка і капсули Шумлянського. Від неї відходить звивистий каналець 1 порядку. Він підходить до межі коркової і мозкової речовини нирки і в мозковій речовині утворює петлю нефрону, яка повертається до кіркової речовини. Тут каналець знову стає звивистим (2 порядку) і відкривається у збірну трубочку. Завдяки різниці тисків в приносній і виносній артерій в капсулі нефрона відбувається процес фільтрації. В результаті утворюється первинна сеча (плазма крові без білків)

В результаті реабсорбції в канальцях в кров всмоктуються всі необхідні організму речовини і вода й утворюється вторинна сеча. Таким чином, кров, яка надходить в нирку, проходить дві капілярні мережі, розташовані одна за одною: мережа капілярних клубочків і мережа, що обплітає звивисті канальці. Така будова капілярної мережі нирок сприяє швидкому виділенню з організму непотрібних йому речовин.

За добу через нирки людини проходить 1500 літрів крові, утворюється 150 літрів первинної сечі і тільки 1,5 літрів вторинної сечі.

Крім видільної функції нирки відіграють значну роль у підтримці водно-сольового гомеостазу. Цей процес регулюється нервовою системою і гуморальними речовинами. Якщо концентрація мінеральних солей в крові збільшується, то подразнюються рецептори стінок кровоносних судин.

Збудження від них надходить в центр сечовипускання в проміжному мозку. При цьому гіпофіз виділяє антидіуретичний гормон, який посилює реабсорбцію води в звивистих канальцях. В результаті цього сеча стає більш концентрованою і разом з нею з організму виводиться надлишок солей. Коли в організмі занадто багато води, гіпофіз виділяє менше гормону, реабсорбція води зменшується і зайва вода виводиться з сечею.

Утворена в нирках сеча по сечоводах потрапляє в сечовий міхур. Його обсяг у дорослої людини складає 750 мл. Вихід з сечового міхура в сечовипускальний канал закритий двома сфінктерами. Виділення сечі з організму здійснюється рефлекторно. Дуги цих рефлексів проходять через поперековий відділ спинного мозку. Сечовипускання у людини довільне.

ОК № 9 . СЕНСОРНІ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

План конспекту:

1. Загальна структура сенсорної системи

2. Розміщення нервових центрів у корі головного мозку.

3. Зорова сенсорна система.

4. Слухова сенсорна система.

5. Нюхова сенсорна система.

6. Смакова сенсорна система.

7. Сенсорна система дотику..

8. Вестибулярна сенсорна система.

Сенсорна система (аналізатор) забезпечує зв'язок організму із зовнішнім середовищем та адаптацію до її подразників. У будові аналізатора розрізняють 3 основні частини: периферичну, провідну і центральну. Периферична частина представлена рецепторами, в яких формуються нервові імпульси. Провідна частина утворена нервами і провідними шляхами і забезпечує проведення імпульсів. Центральна частина представлена центрами в корі головного мозку, де відбувається переробка інформації, її аналіз і

синтез. Основні аналізатори у людини - зоровий, смаковий, слуховий, нюховий, дотиковий і аналізатор рівноваги, руху, больових відчуттів.

Нервові центри аналізаторів розташовуються в корі головного мозку: зоровий - потилична частка, слуховий - скронева частка, смаковий і нюховий - у нижній частині задньої центральної звивини, дотиковий - у верхній частині задньої центральної звивини, пов'язаний з руховою чутливістю - передня центральна звивина, пов'язаний з внутрішніми органами - в лобовій частці.

Близько 90% всієї інформації людина отримує через зорову сенсорну систему. Зорові рецептори знаходяться на сітківці очного яблука, де виникає зменшене і перевернуте зображення. Проводить нервові імпульси зоровий нерв, а в потиличній частці КГМ відбувається обробка нервових сигналів і формується реальний зоровий образ. Оптична система ока характеризується оптичною силою. Згідно з нормою заломлююча сила ока дорівнює 1,0017 = 59 діоптріям. Фокусна відстань (від центру кришталика до сітківки) в нормі становить 17мм. Хвороби ока, пов'язані із заломленням світла, це далекозорість та короткозорість. При далекозорості зображення фокусується за сітківкою, а при короткозорості - перед сітківкою. Корекцію зору можна провести за рахунок окулярів з двоопуклими або двоввогнутими лінзами.

Органом слуху у людини є вухо, яке складається з 3 частин: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. До зовнішнього вуха відноситься вушна раковина і зовнішній слуховий прохід. Завитки вушної раковини вловлюють звукові коливання і направляє їх у слуховий прохід, довжина якого 2,5 см. На межі між зовнішнім і середнім вухом знаходиться барабанна перетинка товщиною 0,1 мм. Середнє вухо анатомічно пов'язано з носоглоткою. Барабанна перетинка передає звукові коливання на слухові кісточки: молоточок, коваделко і стремінце, з'єднані між собою суглобом. Ці кісточки передають коливання на перетинку овального вікна і далі у внутрішнє вухо. Воно складається з кісткового лабіринту, в якому розташовується кортієв орган, що складається з слухових рецепторів - волоскових і опорних клітин. Слухові рецептори передають збудження волокнам слухового нерва, від якого воно надходить до скроневої частки кори головного мозку. Наше вухо здатне сприймати звукові коливання в діапазоні від 16 Гц (інфразвук) до 20тис.Гц (ультразвук).

Нюхова сенсорна система спеціалізується на сприйнятті хімічних подразнень і формуванні почуття запаху. Рецептори нюху розташовані у верхній частині носової порожнини. Площа рецепторной зони у людини коливається від 7,5 кв.см до 10 кв.см. Вона покрита слизовим епітелієм, у якому розташовані від 1млн до 10млн рецепторних клітин. Пахучі речовини контактують з нюховими рецепторами, в результаті чого виникає нервовий імпульс. Провідні шляхи представлені нюховим нервом, а центральна частина знаходиться в нижній частині задньої центральної звивини. Згідно стереохімічної теорії запахів просторова структура пахучої речовини повинна підходити до просторової структури білкових молекул мембран рецепторів як ключ до замка.

Смаковий аналізатор має строго спеціалізовані смакові рецептори, розташовані в ротовій порожнині – на язику, слизовій оболонці внутрішньої поверхні щік і піднебіння. До солодкого найбільш сприйнятливий кінчик язика, до кислого - його краї, до солоного - кінчик і бічні краї, а до гіркого - корінь язика. Смаковий поріг неоднаковий для різних хімічних речовин. Ми найбільш чутливі до гіркого, менш чутливі до кислого і в однаковій мірі сприймаємо солодке і солоне. Механізм сприйняття смаків схожий на механізм сприйняття запахів. Центри смакового і нюхового аналізаторів знаходяться в нижній частині задньої центральної звивини. Саме тому смаковий аналізатор разом з нюховим бере участь у регуляції обміну речовин і поведінці людини.

Рецептори дотикової сенсорної системи знаходяться в шкірі і сприймають 3 основних види впливів: механічні (тиск, дотик, вібрацію), температурні (тепло і холод) і больові. Якщо дія подразника постійно, утворюється відчуття тиску, при короткочасному впливі - відчуття дотику, а при високій частоті подразника - відчуття вібрації. Нервові імпульси передаються у верхню частину задньої центральної звивини.

Складна координація рухів людини можлива завдяки спеціальній руховій сенсорній системи. У м'язах і сухожиллях знаходяться механорецептори, що сигналізують про ступінь напруги м'язів і розташування частин тіла в просторі. Провідні шляхи представлені нервами спинного мозку, а центральна частина знаходиться в передній центральній звивині.

Підтримка вертикального положення тіла, сприйняття та регулювання прискорення або уповільнення рухів, обертання тіла навколо своєї осі можливі при узгодженій взаємодії вестибулярного апарату, м'язового відчуття і зору. Вестибулярна сенсорна система допомагає в орієнтації тіла в просторі. Анатомічно вона пов'язана з внутрішнім вухом. Рецептори представлені волосковими клітинами, зануреними в драглисту мембрану. Вони реагують на зміну сили тяжіння під час зміни вертикального положення тіла, на прискорення руху у вертикальному положенні (ліфтовий рефлекс). Волоскові клітини півколових каналів реагують на зміну швидкості, прискорення в горизонтальній площині і при обертальних рухах. При тривалих і сильних роздратуваннях вестибулярного апарату збудження передається в лобову частку кори головного мозку, яка регулює діяльність внутрішніх органів. В результаті стан організму може погіршитися (нудота, запаморочення, м'язова слабкість, морська хвороба).Взаємоузгоджена робота сенсорних систем забезпечує фізичне і психічне здоров'я людини, її зв'язок із зовнішнім середовищем та адаптацію до його змін.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка