Нестандартні форми і методи викладання української літератури в 10 – 11 класахСкачати 423.34 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.04.2016
Розмір423.34 Kb.
#25035
ТипУрок
  1   2


Відділ освіти

Білоцерківської райдержадміністрації

Методичний кабінет

Нестандартні форми

і методи викладання

української літератури

в 10 – 11 класах

2010Нестандартні форми

і методи викладання

української літератури

в 10 – 11 класах

Схвалено і рекомендовано науково – методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації

( Протокол № 3від 27.12.10)

Матеріал підготувала вчителька української мови і літератури Фурсівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист Пех Зінаїда Петрівна.


У посібнику вміщено зразки уроків, нестандартних за формою організації навчального процесу. Мета – допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методів роботи, відійти від шаблонів, навчити дітей діяти творчо й самостійно, враховуючи індивідуальні властивості учнів, їхні інтереси.

З. П. Пех, укладання, 2010Зміст


 1. Передмова………………………………………………………

 2. Урок – концерт. Драма кохання у творчості І.Я.Франка (збірка «Зів’яле листя»)10 клас………………………………..

 3. Урок - усний журнал. «Я син народа, що вгору йде…» Постать Івана Франка в духовному просторі України. Сторінки його життя. 10 клас………………………………….

 4. Урок – лекція з елементами бесіди. Іван Франко. Поема «Мойсей». 10 клас………………………………………………

 5. Урок – конкурс. Розвиток української літератури від давнини до середини ХІХ століття. (підсумково – узагальнюючий урок) 9 клас…………………………………...

 6. Урок – психологічне дослідження. Смішний чи страшний пузир у п’єсі І.Карпенка – Карого «Хазяїн»? 10 клас………...

 7. Урок – роздум. Любові не заснути, душі не опустошитись. Чи так це? (за романом О.Гончара «Собор»)…………………

 8. Рекомендована література……………………………………..

6 - 10
11 - 15

16 - 19
20 - 24

25 - 29
31 - 35


36 - 43

44


Передмова

За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових стандартів, перехід на нові методи й технології оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.

Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

Нова Концепція літературної освіти спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою як школою формування нового покоління особистостей з високою гуманітарною культурою і громадянською відповідальністю.

Навчально-виховні завдання школи реалізуються через зміст навчального матеріалу, форми й методи навчально–виховної роботи, а також через особистість учителя й характер його діяльності.

Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність уроку, необхідно поєднувати репродуктивну й пошукову діяльність.

Учень не пасивна фігура педагогічного процесу, і вчитель повинен прагнути дати йому не лише певний вантаж знань, а й навички мислити, стимулювати розвиток його пізнавальних сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, самостійно здобувати знання, спостерігати, досліджувати.

«Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель», - цю думку В.Сухомлинського можна застосувати до характеристики навчального процесу й на сучасному етапі.

Праця учня, який роками сидить мовчки за партою, слухає вчителя і намагається запам’ятати те, що йому говорять, - не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини від успіхів у праці.

Сучасна педагогічна наука та практика використовують термін «інноваційна діяльність», який означає оновлення технології навчання та перебудову особистісних установок учителя. Такою сучасною засадою є розуміння навчального процесу як діалогу двох особистостей – учителя й учня, які є суб’єктами процесу педагогічної дії.

Перебудова навчального процесу передбачає також певну переорієнтацію функцій вчителя. Різко зменшується питома вага його виконавчої діяльності на уроці і, відповідно, зростає функція організаційна. Це, в свою чергу, вимагає глибокого оволодіння педагогічною технологією, вмінням прогнозувати в деталях діяльність кожного учня. Лише за цієї умови вчитель зможе повноцінно включати учня в діяльність як свого «партнера».

Отже, навчальний процес слід побудувати так, щоб сприяти свідомій співучасті особистості, яка освоює предмет, у відтворенні його змісту.

Освіта мусить поставити в центр процес знаходження кожним істини, тобто шлях пізнання. О.Потебня сказав: «Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний». Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно плекати від самого дитинства. Тоді головним для вчителя стає залучення учня до процесу пошуку.

Для реалізації свого життя зараз і в майбутньому дитина мусить вибирати той чи інший ідеал. Українська література відкриває безмежний світ, в якому можна «працювати над собою» - набувати знання, розвивати самоаналіз, саморефлексію, самосвідомість.

Кожен час людина відкриває і вирішує для себе питання: хто я, для чого прийшла у цей світ, яке моє місце в ньому, який сенс мого життя, на основі яких цінностей я повинна робити вибір свого життєвого шляху, визначати мету і значення своєї діяльності, вибирати засоби їх досягнення та оцінювати їх результати: на що я можу спертися в оцінюванні цих результатів, за якими критеріями і як можливе удосконалення моєї особи. Для відповідей на ці питання важливо не здобуття різноманітних знань, а їх осмислення і мета.

Отже, методика створює умови, в яких з’являється і потреба, і бажання ставити запитання і шукати відповідей. Методика - це шлях, яким буде йти дитина.

Важливий для вчителя словесності і принцип активності учня. Його знання, розумовий, духовний та культурний розвиток повинні спиратися на власні зусилля. Особливу цінність для учня має шлях, яким він пройде, розв’язуючи поставлену перед ним проблему. Учень оволодіває методом праці, який у майбутньому зможе застосувати до аналогічних завдань. Цей принцип допоможе дитині виробити в собі впевненість у власній цінності, у тому, що вона сама дасть собі раду і власними зусиллями зуміє подолати труднощі, які траплятимуться на її життєвому шляху.

Впровадження нестандартних форм є нині найефективнішим, оскільки яскраво вирізняється стилем, засобами, забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з мови та літератури, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

У своїй роботі я постійно впроваджую нові педагогічні технології. На уроках даю можливість учням займати ініціативну позицію в навчальному процесі, перетворити урок на живий процес. Діагностую навчання, розробляю опорні конспекти, створюю нові види наочності, працюю над моделюванням уроку.

Нетрадиційний підхід до навчального процесу пов'язаний з визначенням мети навчання. Такою метою є розвиток в учнів можливостей засвоювати новий досвід на основі цілеспрямованого творчого і критичного мислення.

Виходячи з цього, працюю над розробкою таких моделей навчання: організація навчально-ігрової моделюючої діяльності, організація активного обміну думками, творчої дискусії. У такій ситуації я займаю роль лідера.

Нетрадиційні форми впроваджую під час вивчення нового матеріалу, закріплення знань, умінь і навичок, аналіз контрольних робіт, узагальнення і систематизація знань, повторення теми чи розділу, розвитку зв’язного мовлення.

Готуючись до семінару за романом «Вершники» Ю.Яновського, я поділила учнів на групи на групи. Вони готували доповіді. Примірні питання (тематика) доповідей: 1. Розкрити композиційну будову твору.

 2. Довести, що «Вершники» - це твір романтичний і має ознаки роману новелістичного.

 3. Розкрити зміст новели «Подвійне коло». Її місце в романі.

 4. З’ясувати роль пейзажів у творі. Зробити стилістичний аналіз окремих уривків.

По-новому підходжу до вивчення біографії письменника. Так, перед вивченням життєвого і творчого шляху Лесі Українки було проведено екскурсію до музею поетеси в м. Києві. а потім у святково прибраній кімнаті була присутня Леся, її мама, Олена Пчілка, рідні, друзі, знайомі.

Для того, щоб перед учнями постав цілісний образ поета–лірика, поета–співця, поета–борця, вважаю урок вивчення поезії Лесі Українки провести спарений.

До нетрадиційних форм уроку належать уроки–дослідження. Вони дають кожному учневі виявити особисте ставлення до головної проблеми, поставленої на уроці.

Також цікавою формою роботи є урок–конференція. Така форма роботи дає можливість залучити до праці одночасно весь клас.

Уваги заслуговують уроки–аналогії. Такий урок було проведено з теми:

Він доблесно і чесно жив,

Він кривди серцем не любив.

На цьому уроці було проведено дослідження подвигів народних месників - Олекси Довбуша і Робін Гуда.

Добрий розвиток для дітей мають уроки компаративного аналізу. Працюючи з байками Л.Глібова, саме до такого типу уроку я й звернулася, щоб показати байку «Вовк та Ягня» в Езопа, Федра, Крилова, Глібова.

Добре себе зарекомендували уроки–бесіди з елементами диспуту. На таких уроках діти мають можливість висловити свою думку. Такий тип уроків використовую при опрацюванні творів: «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, «Кайдашева сім’я» І.С.Нечуя-Левицького, «Перехресні стежки» І.Я.Франка, «Я (Романтика)» Миколи Хвильового, «Жовтий князь» Василя Барки.

Намагаюся, щоб на уроках української літератури діти не тільки збагачували свої знання, а й розвивали почуття прекрасного, знаходжу такі оптимальні методи і завдання навчання, які б сприяли формуванню інтелектуально–розвиненої національно мовної особистості, свідомого громадянина України.

У посібнику вміщено зразки уроків, нетрадиційних за формою організації навчального процесу.

Мета посібника – допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, відійти від шаблонів, навчити учнів діяти творчо й самостійно, враховуючи індивідуальні властивості учнів, їх інтереси.

Урок – концерт

10клас

Тема уроку. Драма кохання у творчості І.Я.Франка (Збірка «Зів’яле листя»)Мета уроку:

допомогти учням зрозуміти неперевершену красу інтимної лірики І.Франка;

розвивати вміння учнів визначати належність твору до певного літературного жанру, його проблематику;

виховувати шанобливе ставлення до інтимних почуттів людей, чистоту і благородство почуттів.Обладнання:

тексти поезій, грамзапис поезій збірки «Зів’яле листя», ілюстрації.Епіграф до уроку:

Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі,

Розвійтесь, як тихе зітхання!

Незгоєні рани, невтишені жалі,

Завмерлеє в серці кохання.

Іван Франко

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Ввідна бесіда за питаннями:


 1. Що таке лірика? Назвати жанри ліричних творів.

 2. Назвати зразки інтимної лірики.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Франко – «лірик високої проби»

Звучить мелодія Шопена. Під її звуки вчитель читає поезію.

Тричі мені являлася любов.

Одна несміла, як лілея біла.

З зітхання й мрій уткана, із обснов

Сріблястих, мов метелик, підлетіла.

Купав її в рожевих блисках май,

На пурпуровій хмарі вранці сіла

І бачила довкола рай і рай!

Вона була невинна, мов дитина,

Пахуча, як розцвілий свіжо гай.

І.Франко


«Людина, - сказав М.М.Коцюбинський, - яка б вона сильна не була, не може жити самою боротьбою, самими громадськими інтересами. Трагізм особистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного.

У Франка є прекрасна річ – лірична драма «Зів’яле листя». Се такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові –лірикові, співцеві кохання і настроїв…Взагалі Франко–лірик високої проби…»

(учні записують вислів М.Коцюбинського)

2. Історія першого кохання І.Франка .

Один з учнів, одягнений в українську вишиту сорочку, представляє постать І.Франка.

«Ще в гімназії я влюбився в дочку одного руського попа Ольгу Рошкевич. Наша любов тяглася 10 літ, батьки зразу були прихильні мені, надіючись, що я зроблю блискучу кар’єру, але по моїм процесі 1878 – 1879 р. заборонили мені бувати в своїм домі, а в 1880р. присилували панну вийти заміж за іншого… Се був для мене важкий удар,і сліди його знайдете в оповіданні «На дні» і у віршах «Картки любові».

Інший учень виконує роль Тараса, сина І.Франка.

«У біографії мого батька Ольга Рошкевич займає певне місце. Він дружив з нею в молоді роки, закохався в неї.

Народилась вона в селі Лолин, над річкою Свічею. Перший раз Іван Франко побачив Ольгу в 1874 році. Було їй тоді 20 років. Ольга добре знала німецьку і французьку мови. Друкуючи свої записи,підписувалась псевдонімом «Надежда».

12 червня 1877 року батько і його товариші були заарештовані. Піп Рошкевич, батько його нареченої, склав на нього некорисні знання. Старий Рошкевич так допікав дочці знайомством з Іваном Франком, що та примушена була залишити сім’ю і вийти заміж за богослова Володимира Одаркевича.

Один із учнів запитує: «А чи була щаслива Ольга у своєму шлюбі?»

Відповідь: Ольга жила дуже нещасливо. Підкреслювала, що побралася з своїм чоловіком не по любові, а внаслідок тяжких обставин. У 1912 році Ольга залишилась вдовою і жила в дочки поблизу Львова.

Учитель. Ользі Рошкевич І.Франко присвятив ІХ поезію другого жмутка «Чому не смієшся ніколи?»

Двоє учнів (хлопець і дівчина читають поезію І.Франка .

Хлопець: І ти лукавила зо мною!

Ах, ангельські твої слова!

Були лиш облиском брехні!

І ти лукавила зо мною!

І нетямущому мені

Затрули серце гризотою

Ті ангельські слова твої…

І ти лукавила зо мною!

Та під пліною золотою

Ховались скази мідяні,

І цвіт, розцвілий навесні,

Під пишнотою золотою

Крив черв’яка! Ох, чи не в сні

Любились щиро ми з тобою?

І серце бідне рве у мні,

Що ти злукавила зо мною!

Дівчина: Ти ж думаєш, я не терпіла,

В новії зв’язки радо бігла?

Ти ж думаєш, я сліз не лила,

По ночах темних не тужила?

Не я лукавила з тобою,

А все лукавство в нашім строю –

Дороги наші віддалило.

Учитель. У листі до А.Кримського, який уже цитувався, І.Франко пише, що його сліди першого кохання можна знайти в оповіданні «На дні».

Учень зачитує уривок з цього оповідання.

Учитель. Перед нами повість Романа Горака «Тричі мені являлася любов»,яка складається з чотирьох частин. Перша присвячена Ользі.

(Дві учениці виконують роль Ольги і сестри її, Михайлини)

Учитель. Про цей період життя поета ми довідаємося також з роману «Терен на шляху» Петра Колесника, що вийшов у Львові у 1960 році.

(Хлопець і дівчина інсценують уривок з книжки П.Колесника «Терен на шляху»).

Дівчина. - Здрастуй, Іванку…

Хлопець. - Здрастуй, Олю. Ніби ти і ніби не ти. Дуже змінилась. А в чому, не можу сказати. Трохи поблідла.

Дівчина. – І ти поблід.

Хлопець. – А в очах ніби страх перед тим, кого назвала своїм мужем.

Дівчина. – Я назвала своїм мужем тебе. Вийшла за іншого, а мріяла про зустріч з тобою.

Хлопець. – Мила моя! Не слід лукавити зо мною. Я нетямущий був, коли ми полюбились.

Дівчина. – Я не лукавила з тобою, Іванку мій! Я вірила в майбутнє, мною керувала щира любов до тебе. Ти думаєш, що я не мучилась, не плакала ночами, поки не зважилась вийти за другого? Не я лукавила з тобою. Все лукавство в жорстоких умовах нашого життя.

Учень виразно читає вірш «Хоч ти не будеш цвіткою цвісти»

Учитель. Він любив її усе життя. Не якихось 10 років, а все життя…

Пройшов час. Явилась друга – гордая княгиня…

Учень у ролі І Франка говорить:

«Велике враження зробила на мене знайомість з однією полькою – Юзефою Дзвонковською.»

Учитель розповідає про хворобу Дзвонковської.

Учень виразно читає вірш «Я забув, що то осінь холодна!»

Учитель. Відійшла у минуле Ольга…Не прийняла його любові Юзефа.

Учень виразно читає поезію «Лиш біль страшний, пекучий в серці там»

Учитель. Явилась третя – женщина чи звір?

Глядиш на неї – і очам приємно.

Учень у ролі І.Франка читає уривок з листа А.Кримському:

«Фатальне для мене було те, що вже, листуючись з моєю теперішньою жінкою, я здалеку пізнав одну панночку польку і закохався в неї.»

Учитель. Нею виявилась Целіна Журовська. Оповідання І.Франка «Маніпулянтка» розповідає про цей період у житті поета.

Багато поезій І.Франка просяться на музику.

(Звучить грамзапис романсу А.Кос-Анатольського на слова І.Франка «Ой ти дівчино, з горіха зерня»).

Висновок. Ліричний герой збірки, можливо, найскладніша постать у всій Франковій поезії. Це жива, багатюща, гаряча й глибока натура. Франко малює любов як діяння, як найвищий витвір душі. Його любов до жінки – велика, всеохоплююча,правдива. Спасибі поетові за те, що умів так кохати і мав талант донести до людей свої почуття, спасибі за те, що створив неповторну пісню великої любові, яка лунатиме вічно.

ІУ. Підведення підсумків й оцінювання знань учнів.

У. Домашнє завдання:написати відгук на одну з поезій збірки «Зів’яле листя».

Урок – усний журнал

10 клас


Тема уроку.
«Я син народа, що вгору йде…» Постать Івана Франка в духовному просторі України. Сторінки його життя.

Мета уроку:

сформувати уявлення учнів про велич Івана Франка як геніального митця, філософа, політика, людину титанічної праці, подвижника–патріота, духовного поводиря народу; поглибити знання про життєвий шлях Івана Франка шляхом знайомства з сторінками його творів.Обладнання:

архівні матеріали про життя І.Я.Франка, ілюстрації до творів, бібліотека книг.Хід уроку

І. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя.

…Тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить – і вас здивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри.

М.Коцюбинський

Так змалювали його ті, хто знав його особисто. Сучасників вражала феноменальна пам'ять цієї людини, енциклопедична освіченість, глибоке розуміння людської психології, особливо дітей, простота і скромність у спілкуванні.

Він був великою людиною, яких нечасто народжує земля. Ім’я Івана Франка наш народ називає серед найуславленіших імен у багатовіковій історії України. Його називають велетенським морем, глибини якого ще далеко не пізнані.

Нехай же цей урок викликає у вас захоплений подив, гордість від того, що цей чоловік належить до нашого народу, що він жив і титанічно працював для його слави і кращого майбутнього.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

Вчитель. А щоб захоплюватися, треба знати, постійно відкривати для себе всесвіт Франкової особистості – тоді душу проймає бажання самому стати особистістю, бо Іван Франко є для нас школою мудрості, незвичайної громадянської обов’язковості перед власним народом, школою самовідданої праці.

А ще йог називають академією в одній особі. Бо ж уявімо: перу Івана Франка належить близько 5 тисяч праць найрізноманітніших жанрів. Найповніше видання їх в Україні 50 томів, але все, написане Франком, напевно, не вміститься і в 100 томах.

А щоб пізнати його – подвижника, патріота, мислителя і просто земну людину, ми торкнемося сторінок цього великого життя, людини, яка через роки звернулася до нас:

Люди, люди! Я вам брат,

Я для вас рад жити,

Серця свого кров’ю рад

Ваше горе змити.
Сторінки великого життя.

Теми учнівських виступів. • Дитинство Івана Франка. Вірш «Рідне слово».

 • Перший учень. Навчання у Дрогобицькій гімназії.

 • Лідер студентської молоді Львівського університету.

 • Арешт і його гіркі наслідки. Вірш «Думка в тюрмі» з циклу «Скорбні пісні».

 • Під пильним оком влади.

 • І.Я.Франко – редактор і видавець.

 • Іван Франко – науковець, доктор наук, знавець мов.

 • Громадсько-політична діяльність І.Франка.

 • Святкування ювілеїв І.Я.Франка в 1898 та 1913 роках.

 • Іван Франко у повсякденному житті.

 • Ліричний етюд «Зів’яле листя». Фрагмент – інсценізація зустрічі І.Франка та Ольги Рошкевич (з книги П.Колесника «Терен на шляху»).

 • Іван Франко – натхненник Української армії січових стрільців.

Вчитель. Роман Горак у статті «Смерть без сонця» писав:

«Сталось неймовірне: бездержавна нація під впливом ідей Франка створила свою армію світу. Вона повинна була здобути цю державу, збудувати її й охороняти.»

На вічній дорозі Франка, в день його похорон, спеціальним наказом по легіону січових стрільців з фронту було знято частину стрілецтва і відправлено до Львова, щоб надати останні військові почесті великому Каменяреві.

У той день для січових стрільців була випущена листівка, де сповіщалось, що «в особі Івана Франка зійшов до гробу батько наших самостійницьких змагань». Присутність січових стрільців, а між ними сина Петра, якого відпустили додому на похорон, наявність молодої підпори Пласту, надавали процесії особливого змісту. За труною йшла Україна, яка плакала за втратою одного з найбільших своїх синів, але готова до боротьби за свою державу і волю. • Іван Франко – наш сучасник.

Учитель. Якщо Іван Франко був Каменярем, то не тільки тим, що «лупав скалу», а й тим, що клав підмурівок незалежності України.

Відповідь поета шанувальникам таланту на ювілеї 1908 року:

«Як син українського селянина,що викормився чорним селянським хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю себе до обов’язку панщиною цілого життя відробити ті шеляги, що їх видала селянська рука, щоб я міг видряпатися на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють вселюдські ідеали. Я в усій своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед усього чоловіком.

Вийшовши з самого дна нашого народу, я старався однаковою любов’ю обняти всі його верстви…й надалі я не зійду з тої дороги, якою жив досі. Така вже моя натура, що праці своєї не покину ніколи… Я завсіди держався тої думки: нехай пропаде моє ім’я, але нехай росте і розвивається руський народ!»

Яке враження справили на вас ці слова?

ІУ. Підбиття підсумків уроку.

Титан праці, духовний поводир народу, «перший галичанин, який … зробився всеукраїнцем.»

І.Драч


Великий письменник – поет, прозаїк, драматург, без творчості якого українську літературу уявити просто неможливо. Таким був Іван Франко.

V. Домашнє завдання: читати сторінки 93-97 підручника; вивчити напам’ять і проаналізувати за планом вірш «Гімн» із збірки «З вершин і низин».Скачати 423.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка