Несмашна Н. О. Цикл класних годин з теми "Осягаючи закони громадянства"Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3
ТЕМА 5: ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ ВІДНОСИНИ МІЖ НАРОДАМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ.

Мета: навчити дітей розповідати, чому Україна є багатокультурною державою; • обґрунтовувати необхідність толерантних відносин між народами, які мешкають в Україні;

 • пояснювати відмінність між поняттями «патріотизм» та «шовінізм»;

 • наводити приклади проявів поваги до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

Основні поняття та терміни: національність, багатонаціональна країна, патріотизм, шовінізм.

Обладнання: папір, маркери, роздатковий дидактичний та наявний матеріал.

ХІД КЛАСНОЇ ГОДИНИ

Організаційний момент.

Перевірка домашнього завдання.

Учні по черзі знайомлять клас зі статтями про громадянські вчинки людей України.Повідомлення теми та мотивація.

Сьогодні ви дізнаєтеся, якими мають бути відносини між представниками різних народів у багатонаціональній демократичній державі.

Як ставляться один до одного сфотографовані люди?

Уявіть собі, які наслідки могла б мати ворожнеча між ними.

Міжнародний екіпаж космічного корабля «Коламбія» з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком. 1997р.Основна частина заходу.

1) У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві

Вправа «Мікрофон».

Користуючись уявним мікрофоном, висловтеся про те, чи є Україна багатонаціональною державою. Чому ви так вважаєте?

Вам уже відомо, що на теренах України люди живуть багато тисячоліть. Це представники різних народів, народностей і націй. Приналежність людини до нації або народності називають національністю.

Нашу країну називають багатонаціональною, оскільки віддавна в Україні мешкають українці, росіяни, білоруси, болгари, молдовани, румуни, угорці, німці, поляки, татари, кримські татари, караїми, греки, євреї, албанці, гагаузи, цигани - загалом представники близько 130 національностей. Тісні й тривалі політичні та господарські зв'язки, спільні інтереси сформували почуття приналежності до українського народу в представників різних народностей і націй, що проживають на її території. Більшість населення України становлять українці, однак і представники інших народів є громадянами України і, відповідно, мають ті самі права і обов'язки, що й українці. Жоден громадянин держави не може мати менше або більше прав, ніж інші, внаслідок свого національного походження.

Багатонаціональна (про країну, державу) - яка складається з багатьох націй, створена різними націями. Народ - усе населення, усі жителі тієї чи іншої країни або частина жителів, пов'язаних спільною мовою, традиціями і культурою.

Національність - належність людини до якої-небудь нації.

Нація - історична форма спільності людей, об'єднаних єдиною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними зв'язками, певними рисами культури та характеру.
Робота в малих групах.

Працюючи в малих групах, наведіть приклади прав, які мають різні народи, що мешкають в нашій країні. Подумайте, які ще права слід забезпечити громадянам демократичної держави - представникам різних національностей.

Оскільки представники різних народів говорять різними мовами, сповідують різні релігії, мають притаманні їм особливі традиції та звичаї, демократична держава повинна забезпечити їм право на збереження їхньої культури. Наприклад, зрозуміло, що громадяни України повинні володіти державною мовою. З іншого боку, законними є й права різних народів і націй на навчання дітей, видання літератури, створення телебачення чи радіомовлення рідною мовою кожного народу. Не визнавати такі права кожної національності - значить створювати підґрунтя для конфліктів, а отже - загрози для єдності держави та миру в суспільстві.

Для розв'язання питань відносин між народами, які живуть в Україні, недостатньо тільки державного врегулювання мовного питання - через закон. У громадянському суспільстві одним з основних моральних правил у відносинах між народами і водночас запорукою суспільної злагоди має виступати терпимість, толерантність.Робота в загальному колі.

Чи навчаються представники різних національностей у вашому класі, школі?

Чи є представники інших національностей у вашому місті, селі?

Які стосунки склалися між учнями, які належать до різних національностей в класі? А у вашому місті? У нашій державі загалом?

Чи характерні толерантні стосунки для дорослих людей -представників різних національностей?

Робота в парах.

Об'єднайтеся в пари й запропонуйте символічне зображення, що втілює моральні засади відносин між представниками різних національностей: спільний дім, корабель, квітка з пелюстками тощо. Поясніть свій символ однокласникам.2) Як ставитися до культурио-національних особливостей людей, які живуть в Україні

Інколи в розмовах дітей і дорослих можна почути, як хтось із зневагою каже: «Чого від цієї людини можна сподіватися? Він же...» І далі називають національність людини. Деколи можна почути навіть жарти й анекдоти, що висміюють певні риси чи особливості характеру тих або тих народів, які живуть в Україні. Такий погляд на взаємини, коли виявляється неповага до представників інших народів, зверхність та визнання своєї національності вищою за інших називається шовінізмом. Він не має нічого спільного з любов'ю громадянина до своєї Батьківщини - патріотизмом.

Найнебезпечнішим різновидом шовінізму є фашизм, або нацизм, пам'ятний людству з часів Другої світової війни. Напередодні цієї війни до влади в Німеччині прийшли нацисти, які вважали, що всі інші народи є неповноцінними, меншовартісними і повинні служити німцям як представникам «вищої раси». Основний план нацистів та їхнього вождя Гітлера полягав у тому, щоб встановити панування над усім світом, перетворивши населення інших країн на рабів. Для світу це стало трагедією й призвело до смерті десятків мільйонів людей.

Нацизм - течія фашизму, яка насаджувалася в гітлерівській Німеччині.

Патріотизм — любов до своєї країни, вірність їй. Шовінізм - думки й ідеї, що проповідують зверхність, панування однієї нації за рахунок пригнічення інших, розпалюють національну ворожнечу. Фашизм - суспільна течія, представники якої пропагували національну винятковість свого народу, ненависть до інших національностей, розпалювали ворожнечу між народами.

Кожен із нас повинен усвідомлювати, що слід шукати шляхів до взаєморозуміння з представниками будь-яких народів, що живуть в Україні незалежно від їхніх культурно-національних особливостей. Інакше можливі конфліктні ситуації. Наприклад, декілька років тривало кровопролиття в одній з багатонаціональних країн Європи - Югославії. Вона розпалася на низку незалежних держав, які вирішували свої суперечки на національному ґрунті та територіальні претензії один до одного шляхом війни.

Пам'ятаймо: співіснування народів і націй в одній країні - це завжди шлях до їх взаємозбагачення, взаємовідкриття і створення спільної культури всього людства. Наприклад, неможливо навіть уявити, щоб музичні твори Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Ліста, Йозефа Гайдна належали тільки австрійському народу (громадянами саме цієї країни були ці композитори), а духовна спадщина українських мислителів Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, визнана в усьому світі, належала б лише українцям.

Робота з навчальним текстом в загальному колі.

Прочитайте уривок з праці відомого українського дослідника культури Дмитра Антоновича. Працюючи в загальному колі, обміркуйте, про що йдеться у тексті. Чи погоджуєтеся ви з думкою автора? Чому?Культурний розвиток кожного народу проходить у процесі постійних взаємин різних народів між собою, у процесі культурних впливів одного народу на інший... такі культурні впливи є необхідною передумовою культурного розвитку й поступу кожного народу. І чим більше є різних впливів культурних, які народ сприймає, вбирає в себе, перетворює і розвиває, тим культура цього народу є багатшою.

Отже, правилами співжиття різних народів у багатонаціональній демократичній державі, необхідними для того, щоб наша держава розвивалась і квітла, є: • дотримуватися рівних прав і визнавати цінність культури всіх народів, що мешкають в Україні;

 • намагатися дізнаватися про культуру своїх сусідів;.

 • співпрацювати, допомагати в інтересах розвитку країни;

 • обмінюватися поглядами, досвідом, ідеями з представниками інших народів;

 • досягати домовленостей, приймаючи спільні рішення.
3) Як виявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів

Напевно, вам доводилося подорожувати Україною, знайомитися з людьми, які належать до різних народів. Інколи під час таких зустрічей доводиться стикатися з новими і навіть не дуже зрозумілими традиціями, церемоніями, обрядами. У будь-якому випадку до всіх традицій і церемоній ми маємо ставитися з повагою.

Робота в парах.

Прочитайте опис традицій гостинності кримськотатарського народу та традиції святкування Катерини в українців і обміркуйте в парах. З дотриманням яких моральних правил пов'язані описані традиції? Що ми можемо сказати про характерні риси моралі та культури двох народів?

Уявіть собі, що ви є гостями і учасниками цих традиційних свят. Як би ви себе поводили? Чому? Складіть декілька правил поведінки, яких би ви порадили дотримуватися стосовно до звичаїв і традицій різних народів.

ІЗ КНИГИ «ПРО ЕТИКЕТ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ»Приділяючи увагу гостю, не можна говорити: «Чому ви не їсте?», «Чому нічого не берете? Може вам не подобається наша їжа?». Такі висловлювання позбавлені чуйності і можуть викликати у гостя почуття дискомфорту.

Під час їди також треба дотримуватися певних правил:

господарі, спостерігаючи за гостями, час від часу пропонують їм різні страви. Проте не можна робити цього нав'язливо;

якщо гість іще їсть, господарі мають також продовжувати їсти, щоб гості не наслідували їхній приклад. Господарі можуть перестати їсти тільки тоді, коли гості вже ситі;

найсмачніші і найвишуканіші страви зазвичай пропонують гостям, тимчасом як господарі мають їсти якомога менше, аби побільше залишилося для гостей.

З КНИГИ ОЛЕКСИ ВОРОПАЯ «ЗВИЧАЇ НАШОГО НАРОДУ»

День великомучениці Катерини, чи, як звичайно це свято в народі називається, «Катерини», є свято дівочої долі. Напередодні цього святаколись парубки просилися, щоб Бог послав їм добру жінку. В самий же день свят, сьомого грудня, дівчата ворожать і закликають долю.

Ранком, до схід сонця дівчина йде в садок і зрізує гілочку вишні. В хаті дівчина ту гілочку ставить у пляшку з водою і чекає свята Меланки. Якщо до «Меланки» вишня розів'ється і зацвіте - добрий знак, бо й доля дівоча цвісти буде. Засохне гілочка без цвіту - кепська ознака.

Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять спільну вечерю -борщ і кашу. Приходять хлопці, починаються розваги. Танцювати не можна, піст, але й без танців весело - сміх, співи...

Опівночі, перед «півнями», дівчата беруть горня з «вечерею», обгортають його новим рушником і йдуть «закликати долю». Простують до воріт. Кожна з дівчат вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня з кашею та борщем, і тричі гукає: «Доле, доле, йди до мене вечеряти!». Якщо в цей час заспіває півень, «доля обізвалася»; якщо ж ні: «Доля оглухла, не чує мого голосу». Журиться дівчина і проклинає долю: «Щоб ти зозулі не чула, блуднице моя!».Узагальнення та підведення підсумків.

Дидактична гра «По одному реченню».

Учні повинні розкрити зміст розглянутих питань, відповідаючи одним реченням.

Що таке народ? 2. Що таке національність? 3. Яку державу називають багатонаціональною? 4. Які погляди називають шовіністичними? 5. Яких правил співжиття мають дотримуватися різні народи в багатонаціональній демократичній державі? 6. Які права повинні мати народи в демократичній державі? 7. Яких правил мають дотримуватися громадяни однієї багатонаціональної демократичної держави - представники різних народів у спілкуванні один з одним? 8. Чому людство засудило фашизм? 9. Чому різним народам корисно проживати в одній демократичній державі?

Поверніться до фотографії, що розглядали на початку уроку. Сформулюйте, які правила поведінки мають регулювати стосунки зображених на ній людей. Поясніть свою думку.
ТЕМА 6: УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМИ. ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА.

Ціль: навчити систематизувати знання про те, що собою являють цінності демократичного громадянського суспільства, отримані при вивченні теми; перевірити, як вони засвоїли основні поняття розглянутої теми шляхом розгадування кросворду; приводити приклади втілення в реальному житті цінностей демократичного громадянського суспільства; обгрунтовувати важливість цінностей, розглянутих при вивченні теми, для становлення в Україні демократичного громадянського суспільства.

Обладнання: папір, маркери, матеріали для виконання узагальнюючих завдань.

Хід класної години

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети заходу та мотивація.

Тема класної години «Цінності сучасного громадянського демократичного суспільства». Після цього уроку ви зможете:


 • наводити приклади служіння Україні;

 • порівнювати активну громадянську позицію та пасивність спостерігача;

 • оцінювати відповідальність за долю Вітчизни та байдужість до неї;

 • висловлювати судження про те, як ви уявляєте своє місце в розвитку країни, пояснювати свою позицію.

Як громадяни повинні ставитися до своєї держави?

Що означає бити громадянином і патріотом України сьогодні ?

Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни?

Основна частина класної години.Завдання 1

Що поєднує вміщені нижче фотографії? Як ставляться до України автори цих творів? Чому ви так гадаєте?

 1. Як громадяни повинні ставитися до своєї держави

Мабуть, ви не раз задумувалися над тим, що для вас є най-ріднішим, найдорожчим. Звичайно, насамперед, це - ваші батьки, родина. Близькими для вас є також місце, де ви проживаєте, будинок, у якому мешкаєте, вулиця, якою щодня ходите до школи, двір, у якому зустрічаєтеся зі своїми друзями. Усе це - ваша мала Батьківщина, ваша велика родина, ім'я якої - громада. Всі люди, котрі мешкають в Україні, є різними за поглядами, уподобаннями, мовою, національністю, вірою тощо. Водночас нас об'єднує те, що всі ми є громадянами України. Але бути справжніми громадянами країни означає не лише проживати на її території, а насамперед дбати про неї, бути свідомими та активними членами її громади.

Ви мрієте здобути цікаву професію та мати добру роботу, бути матеріально забезпеченими й жити у вільній демократичній державі. А чи замислювалися ви над тим, що необхідно, аби такі мрії стали дійсністю? Потрібні зусилля кожного з нас - громадян держави Україна. І від того, як ви навчитеся бути її добрими громадянами, залежить і ваше майбутнє. Ми маємо виховати в собі громадянськість як усвідомлення власної ролі в житті суспільства, активне прагнення до його вдосконалення відповідно до демократичних норм і цінностей.Завдання 2

Складіть перелік з чотирьох найважливіших умінь, які мають опанувати справжні громадяни України. Працюючи в парах, визначте спільний перелік з таких чотирьох умінь. Зробіть те саме у четвірках. Ознайомте зі своїми думками клас і складіть загальний перелік. Обміркуйте, чи складно навчитися бути громадянином. Чи варто цього прагнути? Чому?2). Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні

Робота в парах.

Працюючи в парах, поясніть, що об'єднує подані висловлювання. Оберіть те з них, яке вам здається найпереконливішим. Поясніть класові свій вибір.

«Якщо житимете в любові, Бог буде при вас і дасть Вам перемогу над ворогами; а як житимете ненависно, в суперечках, то й самі загинете і стратите землю Ваших батьків та дідів, яку вони здобули великим трудом» (Ярослав Мудрий).

«Будь громадянином, бо батьківщина потрібна для твоєї безпеки, для твоїх задоволень, для твого добробуту» (Французький філософ 18 ст. Гельвецій).
«Від народження тварини, що ходять у пустелі, знають ями свої, птахи, що літають у повітрі, відають гнізда свої, риби, що плавають у морі і річках, відчувають глибини свої, бджоли і тому подібні захищають вулики свої - так і люди, де народились і вигодувані, до того місця велику любов мають» (Білоруський просвітитель 16 ст. Франциск Скорина).

«Чужина батьківщиною не стане» (Українське прислів'я).

Патріот - людина, яка любить свою Батьківщину, захищає її інтереси та авторитет.

Чи всі українці є патріотами? Що означає «бути патріотом»? Як людина може довести свій патріотизм? Чи може бути патріотом України людина, яка не живе в країні, або людина іншої національності, яка живе в Україні? Такі запитання не постають перед людиною щодня. Серйозні та обґрунтовані відповіді на них допомагають людині визначити своє ставлення до власного народу, держави, до самої себе. Ці наші думки впливають на вибір життєвого шляху.

Робота в парах.

Працюючи в парах, розподіліть подані нижче твердження між колонками таблиці.Патріотом не може бути людина, яка не поважає Гімн і Герб держави.

Щоб бути патріотом, треба знати українську мову, знати і поважати Гімн і Герб нашої країни, багато працювати і не купувати іноземні продукти.

Патріоти не носять імпортного одягу і не слухають іноземної музики.

Якщо ви розмовляєте з іноземцями тільки українською мовою - це патріотично.

Патріот може зневажати державну мову, відмовляється її вивчати.

Частина громадян вважає, що про відсутність патріотизму свідчить той факт, що люди не беруть участі у виборах. Інші стверджують, що людина, яка не бере участі у виборах, може бути патріотом.

Патріотом не може бути людина, яка не хоче працювати, не сплачує податки, приховує свої прибутки від держави.

Патріот підтримує уряд і не критикує його, навіть якщо не згоден з його політикою.

Більшість людей вважає, що уряд не лише не повинен підтримувати продаж іноземних товарів, але й повинен з ним боротися. Значна кількість людей висловлюється проти вільної торгівлі імпортними товарами, але купує здебільшого іноземні товари.

Багато хто вважає, що немає значення, де жити і якою мовою розмовляти, головне - любити людей, бачити світ і розвивати свої здібності.

Багато хто вважає, що не треба купувати імпортні продукти, оскільки це шкодить вітчизняному виробнику сільськогосподарської продукції.

Патріот обов'язково віддаватиме перевагу роботі у вітчизняній приватній фірмі, ніж в іноземній.

Патріот думає передусім про себе, шукаючи вигіднішої роботи та кращих умов життя.

Справжній патріотизм приносить користь державі, але коли відмовляються від знання мови і культури інших народів, від купівлі іноземних товарів або від толерантного спілкування з представниками інших країн - це неправильне розуміння патріотизму, яке може породжувати серйозні конфлікти в суспільстві. Якщо людина проголошує лозунги про перевагу одного народу чи національності над іншими, про нетерпимість та вороже ставлення до інших народів, це вже не є патріотизмом - це шовінізм. З іншого боку, є люди, які вважають себе такими, що належать всьому світові і людству, а приналежність до однієї країни називають обмеженістю. Вони мають право на такий світогляд, але їх важко назвати патріотами.

Творча індивідуальна робота.

Якби ви мали можливість виїхати з України на постійне проживання в іншу країну, чи скористалися б ви нею? Обґрунтуйте свій вибір конкретними аргументами «за» або «проти». Коротко запишіть їх і ознайомте з ними клас.

3) Як пов'язані наші долі з долею Вітчизни

Робота з художнім текстом.Прочитайте вірш Василя Симоненка. Як ви гадаєте, який зміст вклав поет у поняття «Грудочка любимої землі»? Які думки, почуття у вас викликає цей вірш? Знайдіть і прочитайте рядки, які найбільше схвилювали і поясніть вас, чому саме.

ГРУДОЧКА ЗЕМЛІ

Ще в дитинстві я ходив у трави,

В гомінливі трепетні ліси,

Де дуби мовчали величаво

У краплинках ранньої роси.

Бігла стежка в далеч і губилась,

А мені у безтурботні дні

Назавжди, навіки полюбились

Ніжні і замріяні пісні.

В них дзвеніло щастя непочате,

Радість невимовна і жива,

Коли їх виводили дівчата,

Як ішли у поле на жнива.

Ті пісні мене найперше вчили

Поважати труд людський і піт,

Шанувать Вітчизну мою милу,

Бо вона одна на цілий світ.

Бо вона одна за всіх нас дбає,

Нам дає і мрії, і слова,

Силою своєю напуває,

Ласкою своєю зігріва.

З нею я ділити завжди буду

Радощі, турботи і жалі,

Бо у мене стукотить у грудях

Грудочка любимої землі.

Робота в малих групах

Прочитайте виразно наведені нижче фрагменти рефератів, поданих на Всеукраїнський конкурс учнівських робот «Громадянин і влада» (2001 р.). Об'єднайтеся в групи й визначте, які основні ідеї висловлюють учні - автори цих робіт. Складіть перелік цих ідей. Які з них і вам здаються найважливішими? Чому? Ознайомте зі своїми думками клас.

МАЛА БАТЬКІВЩИНА

На тихій річці Млин,                            Стара криниця недалечко,
Де очерету пісня колискова,               Де верби старі з двох боків.
Гніздечко звите лебедине                   Добридень, краю мій лелечий,
І двоє лебедят у ньому.                      Колиска прадідів й дідів.
Там чеше коси вітер травам,               Квітучий пагорб, синій ліс.
Розкрились там лілеї пелюстки.           Веселка сіла в береги...
Куточок цей землі по праву                 Це ж та частиночка землі,
Батьківщиною малою нарекли.           Що отчим домом нарекли.


Богдана Мельник  

«Але я вірю в сили розуму свого народу, який повинен сам вирішувати свої проблеми, а не чекати допомоги. Доля України в наших руках, а не в руках людей, які мріють тільки про збагачення своїх кишень, таким людям прийде кінець на Україні. І тоді розквітне наша держава і буде дбати про кожну людину - громадянина України, а громадяни, маючи права, будуть виконувати свої обов'язки: захищати Батьківщину, охороняти природу, дбати про розквіт мистецтва, культури, архітектури і всього того, що допоможе нашій державі вийти із тяжкої економічної, духовної, матеріальної скрути».

Берник Микола

«А ще я хочу, коли виросту і зможу вносити пропозиції та проекти законів до нашої Верховної Ради, внести народним депутатам таку пропозицію: включити до Конституції України в розділ "Заключні положення" таку статтю: "Якщо влада не в змозі гарантувати дотримання прав та свобод громадян, закріплених даною Конституцією, цілісності та незалежності держави, то народ має право захищати свої права та свободи, а також цілісність та незалежність України всіма доступними йому засобами"».

Рудюк Максим

«Повага і підтримка влади - це не лише прямий обов'язок громадянина. Якщо навіть твої патріотичні засади тебе не спонукають до підтримки влади, але якщо ти - віруюча людина, то прочитай ці слова і подумай - до кого вони звернені? Може, тоді, при загальній повазі до влади, наше становище стане кращим, не буде такого розшарування на багатих і бідних, стане менше злочинів і характерною рисою третього тисячоліття будуть не війни, а щасливе, мирне життя, до якого людство прямує вже не одну тисячу років».

Кащук Ольга

Узагальнення знань та підбиття підсумків.

Працюючи в парах, назвіть декілька ознак, з яких для вас складається образ сьогоднішньої України, наприклад: • позитивні риси характеру мешканців України;

 • явища та речі в житті нашої країни, якими ми пишаємося;

 • риси та ознаки, за якими Україну знають у світі;

 • три місця в Україні, які ви б хотіли насамперед показати своїм друзям з інших країн.

Розгадування кросворду.

Складання кросвордів з термінами в малих групах.

Домашнє завдання.

Підготуйте малюнок «Мій образ України», втіливши в ньому


ті явища, які ви вважаєте найсуттєвішими.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка