Несмашна Н. О. Цикл класних годин з теми "Осягаючи закони громадянства"Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#673
ТипПовідомлення
  1   2   3


Несмашна Н.О.

Цикл класних годин з теми

"Осягаючи закони громадянства"

 1. клас):

 1. Класна година «Мораль демократичного громадянського суспільства»

 2. Класна година «Права, свободи та обов’язки людини у демократичному суспільстві»

 3. Класна година «Справедливість в сучасному демократичному суспільстві»

 4. Класна година «Що означає бути громадянином сучасного демократичного суспільства»

 5. Класна година «Якими повинні бути відносини між народами сучасного багатонаціонального суспільства»

 6. Класна година «Ми – громадяни України». Узагальнення з теми


ТЕМА 1. МОРАЛЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.

Цілі: пояснити необхідність визнання людини найвищою цінністю демократичного суспільства; характеризувати особливості моралі демократичного суспільства; виховувати людяність, почуття громадянства та патріотизму.

Обладнання: папір, маркеры, дидактичний та наочний матеріал.

Основні поняття та терміни: демократія, демократичне суспільство, громадянин, громадянське суспільство, гуманістична мораль.

ХІД КЛАСНОЇ ГОДИНИ

Організаційний момент.

Повідомлення теми заходу та мотивація навчальної діяльності.

Ми продовжуємо працювати за програмою «Я – громадянин України», за темою «Осягаючи закони громадянства». Тема класної години сьогодні «Мораль демократичного громадянського суспільства». Сьогодні у вас буде можливість дізнатися, яка мораль демократичного громадянського суспільства. Наприкінці заходу ви зможете відповісти на наступні питання:

-які риси притаманні моралі сучасного громадянського суспільства; чому основою моралі людини в суспільстві вважається свобода ;

-що таке права , свободи та обов’язки громадян;

- яке розуміння справедливості в сучасному суспільстві;

-як пов’язані між собою мораль і закон;

-як громадяни можуть впливати на суспільне життя;

-чому необхідно навчитися толерантно ставитися до традицій, звичаїв різних народів.

Кого називають громадянином?

Що таке громадянські якості людини? Наведіть приклади їх прояву.

Що таке громадянські почуття? Назвіть відомі вам цивільні почуття.

Що таке суспільство?

Чи може людина без суспільства? Обгрунтуйте свою відповідь.

Чому для людини необхідно бути корисним суспільству?

Основна частина заходу.

 1. Що таке демократичне суспільство?

Розповідь вчителя.

Людина, як ви вже знаєте, живе і формується в суспільстві. У неї є певні права і обов’язки. Людство протягом своєї історії постійно намагалося поліпшити організацію свого життя. Зокрема, стародавні греки ввели такий порядок, коли у більшості повноправних жителів міст-держав була можливість вирішувати найважливіші питання суспільного життя. Цих вільних людей, які постійно проживали в містах-державах і мали права і обов’язки, називали громадянами, а форму правління державою – ​​демократією.

Познайомтесь з характеристикою давньогрецької демократії видатного афінського державного діяча Перикла, і дайте відповідь на запитання.

Наш державний устрій такий, що не буде наслідувати чужих порядків. Навпаки, скоріше ми служимо прикладом для інших, ніж наслідуємо комусь. Оскільки нашим містом керує не купка людей, а більшість народу, то наш державний устрій носить назву демократії ...

У суспільному житті ми не порушуємо законів, підкоряємося владі і законам, особливо встановленим на захист тих, кого ображають, і законам неписаним, порушувати які соромно ... Лише ми визнаємо людину, яка не займається громадською діяльністю, не шанованим громадянином, а марним обивателем ... Ми не вважаємо, що відкрите обговорення може нашкодити державним справам. Навпаки, ми вважаємо неправильним приймати потрібне рішення без попередньої підготовки за допомогою виступів з промовами «за» і «проти» ... Отже, я вважаю, що наше місто – школа для всієї влади, і кожен з нас може легко проявити себе в різних життєвих умовах.

Запитання.

У чому, на думку Перикла, переваги демократії?

Чому він вважав, що Афіни – приклад для всієї Еллади?Термін «демократія» походить від двох грецьких слів: «демос» - народ і «кратос» - сила, правління. Цьому терміну більше двох з половиною тисячоліть. Його автором вважають «батька історії» Геродота. Демократичним суспільством вважається таке суспільство, в якому громадяни мають можливість керувати своїм власним розпорядком життя і впливати на суспільне життя.

.


 1. Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства?

З усього, що є у світі, найціннішою для людини є сама людина. Ще давні греки вустами філософа Протагора казали: «Людина є мірою всіх речей». Тільки людину наділено розвиненими здібностями усвідомлювати та перетворювати навколишній світ на засадах Розуму, Добра і Краси. Кожна людина, яка жила, живе чи житиме, є унікальною, а відтак – цінною вже тому, що вона – Людина.

Робота в групах.

Прочитайте давньогрецький міф. Порадьтеся в групах, про що в ньому йдеться. Чому Прометей вирішив принести людям великі дари? Як цей міф втілює цінність людини? Поділіться думками з класом.МІФ ПРО ПРОМЕТЕЯ

Сувора дика пустеля на краю Землі... Тільки скелі заходять за хмари своїми гострими вершинами... Жодної рослини не видно, скрізь моторошна пустка... До однієї із скель прикутий могутній герой Прометей. Гірко нарікає він на свою лиху долю: «О божественний ефіре і ви, бистровійні вітри, о джерела рік і невгамовний рокоте морських хвиль, о земле, праматере всього, о всевидюще сонце, що оббігаєш все коло землі, - всіх вас кличу я за свідків. Дивіться, що терплю я! О, горе, горе! Стогнатиму від мук я й тепер, і багато, багато віків!

Але що ж це говорю я? Адже я знав усе, що буде. Я знав, що неминучим є веління грізної долі. Я мушу терпіти ці муки. За віщо ж? За те, що подарував людям надію і приніс їм з небес вогонь богів. Тепер вони не зійдуть нещасними у темне царство Аїда. За те, що я дав великі дари смертним, за це я мушу страждати так нестерпно, і не минути мені цих мук. О, горе, горе!»Робота в парах.

Працюючи в парах, оберіть одне із запропонованих запитань і проведіть інтерв’ю. Чому людина є найвищою цінністю людства? Чому люди за всіх часів намагаються зберегти пам’ять про думки, почуття, переживання своїх пращурів? Як ви розумієте вислів давньогрецького мудреця Протагора: «Людина є мірою всіх речей»? Повідомте результати інтерв’ю класові.

Розуміння цінності людини й людського життя не однаковим було у різних народів і змінювалося з часом. У давнину людину вважали найвищою цінністю суспільства, побудованого на засадах демократії. Сміє такий суспільний устрій, коли основні питання громадського життя вирішували збори громадян, виник у містах-державах Давньої Греції понад дві з половиною тисячі років тому. Він істотно відрізнявся від усіх способів управління суспільством, відомих раніше, коли влада належала одній людині (деспотія, монархія) або небагатьом – кращим і благородним (аристократія).

Прочитайте уривок з давньогрецького епосу про народні збори греків під час Троянської війни. Поміркуйте в загальному колі, як відбувалися збори. Чому в них брали участь прості воїни? Як ухвалювали рішення? Чи могли прості воїни впливати на нього?ЗБОРИ АХЕЙСЬКИХ ВОЇНІВ

...Воїни сходилися на збори – так, як рої бджіл, що вилітають з гірських печер... Нарешті запанувала тиша. Першим звернувся до народу Агамемнон, вставши зі свого місця зі скіпетром у руках. Він говорив про тягар війни, про поразки греків під Троєю і закликав їх повернутися на батьківщину....Вислухали воїни промову Агамемнона й захвилювалися, задумавшись, чи не варто їм справді припинити війну... З промовою до народу звернувся Одіссей, поруч з яким, прибравши вигляду гінця, стояла сама Афіна Паллада. Одіссей переконував греків не припиняти облоги Трої, адже якщо вони це зроблять, то зганьблять себе перед нащадками... Тоді... встав старий Нестор, і знову все стихло. Нестор також радив залишитися і дати бій троянцям... І заволали воїни, так гучно, як гуркоче море під час сильної бурі, коли вітер жене високі, як гори, хвилі. Швидко розійшлися народні збори. Всі поспішали готуватися до битви.

Розповідь учителя.

Отже, демократія – одна з найдавніших в історії форм організації суспільного життя та управління ним, яка можлива лише за умови участі всього народу, кожного громадянина в управлінні державою та розв’язанні суспільних проблем. Важливою рисою громадянина є громадянськість, тобто усвідомлення своїх прав та сумлінне виконання обов’язків перед державою та суспільством. Громадянин бере участь у схваленні найважливіших рішень життя держави. Тож громадська активність громадян – вільних людей, які поважають себе й інших, прагнуть допомогти своїй державі, є запорукою повноцінного життя громадянського суспільства.

Громадянин – 1. Особа, що належить до постійного населення держави, користується її правами і виконує обов’язки; 2. Той, хто поєднує власні інтереси з громадськими, служить Батьківщині.

Громадянськість – усвідомлення громадянином своїх прав та сумлінне виконання обов’язків перед державою та суспільством.

Демократія (з грецької — «народовладдя») – такий спосіб суспільного устрою, коли вирішальна роль у прийнятті рішень і врядуванні належить народові.

Усі громадяни демократичної держави є рівними і рівноправними. Це означає, що голос, який громадянин під час виборів або голосування віддає за рішення, яке вважає істинним, чи особу, яка, на його думку, є найдостойнішою, важить стільки ж, скільки будь-який голос іншого громадянина держави. Демократія не може і не повинно на нехтувати кимось окремим заради інтересів цілого суспільства. Ніхто не може замінити окремого громадянина у його громадській активності. Як зауважив російський письменник 20 ст. Андрій Платонов, «без мене народ неповний». 1. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною?

Ви вже знаєте, що певні норми поведінки людини по відношенню до себе, інших людей та суспільства загалом виникли віддавна. З них складалися звичаї, традиції, правила. Моральні норми дають змогу оцінювати вчинки людей з позицій добра чи зла. Норми моралі пропонують ідеал людської поведінки. Втілення цього ідеалу забезпечує совість кожної людини і тиск громадської думки. Якщо людина порушує норми моралі, це викликає осуд громади. Так було й за давнини.

З плином часу деякі моральні правила відходили в минуле, як, наприклад, захист честі й гідності на дуелі, поширений за часів пізнього середньовіччя. Інші живуть і сьогодні. Саме вони становлять сукупність загальнолюдських цінностей.

Нині в більшості розвинених країн світу все частіше йдеться про формування громадянського суспільства. У такому суспільстві найвищою цінністю є людина, громадянин. Завданням громадянського суспільства є створення найкращих умов для її різнобічного розвитку, активної участі в громадському житті. Суспільство прагне, аби кожна людина могла максимально розвинути свої здібності, застосувати їх на власну користь, а також на добро й щастя інших людей та людства загалом.

Задля досягнення цієї мети в багатьох державах, що розвивають громадянське суспільство, ухвалюють закони, що гарантують та охороняють права і свободи людини, створюють державні установи, організації, які опікуються проблемами життя та розвитку громадян.Для того щоб активно впливати на життя суспільства, самі громадяни добровільно об’єднуються в товариства, асоціації, спілки тощо, які без втручання державної влади і державних установ самі вирішують питання свого життя. Асоціації і товариства спрямовують свою діяльність на створення умов для розвитку творчих здібностей громадян (творчі об’єднання художників, письменників), згуртовувати тих, хто має спільне хобі (мисливці, рибалки, філателісти тощо). Серед них є благодійні організації, творчі, наукові й професійні спілки, громадські засоби масової інформації (газети, журнали, теле- і радіоканали), спортивні, дитячі, юнацькі, жіночі організації, об’єднання за інтересами тощо.Робота в загальному колі.

Працюючи в загальному колі, пригадайте, які дитячі гуртки, товариства є у вашій школі, вашому місті, селі. Навіщо їх було створено? Чи мають подібні об’єднання дорослі? Чи знаєте ви що-небудь про об’єднання чи організації, членами яких є ваші батьки чи інші дорослі? Навіщо їх було створено?
Робота в парах.

Працюючи в парах, прочитайте уривок з присяги членів дитячої Організації українських скаутів, яку складають під час вступу. Яких якостей вимагає від кандидата в скаути присяга? Які обов’язки покладає вона на членів організації? Чи бере кандидат на себе ці обов’язки добровільно? Чому він це робить? Як ви гадаєте, чи потрібні такі організації громадянському суспільству? Чому? Повідомте результати вашого обговорення класові.

Командир: Чого ти прагнеш?

Кандидат: Стати скаутом.

Командир: Для чого?

Кандидат: Щоб краще служити Богу і ближнім.

Командир: Яких вигод матеріальних від цього очікуєш?

Кандидат: Жодних.

Командир: Який основний обов’язок кожного скаута?

Кандидат: Щоденний добрий вчинок.

Командир: Які головні чесноти скаутів?

Кандидат: Щирість, жертовність, чистота.Громадянське суспільство складають вільні та рівні люди, які прагнуть разом працювати на користь своєї держави і інших людей. їм притаманні загальнолюдські цінності і довіра, толерантність, повага до життя, прав і гідності інших громадян. Вони шанобливо ставляться до своїх колег, до інших людей та до суспільних інститутів, визнають право кожного громадянина на власну думку, її висловлення та захист. У такому суспільстві чеснотами вважають також громадську доброчесність і громадянську активність. Мораль цього суспільства є гуманістичною, тобто такою, що спрямована на розвиток людини й визнає її найвищою цінністю. У громадянському суспільстві гуманістична мораль поступово перетворюється на найважливіший чинник і регулятор життя людей і суспільства. її норми впливають на зміст законів. Будує громадянське суспільство і наша держава Україна.Узагальнення отриманих знань та підведення підсумків.

Дидактична гра «По одному реченню». Учні повинні розкрити зміст розглянутих питань, відповідаючи одним реченням.ТЕМА 2: ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.

Цілі: навчити учнів пояснювати поняття «права людини», «свободи людини», «обов’язки людини»; характеризувати основні права людини і права дитини; висловлювати власне судження про те, як поважати і захищати права людини в демократичному суспільстві; розкривати зв’язок прав і свобод людини з його обов’язками; характеризувати права і обов’язки учнів.

Обладнання: папір, маркери, таблиці «Права людини», «Права дитини», роздатковий і наочний матеріал.

Основні поняття та терміни: права людини, свободи людини, обов’язки людини, декларація.


ХІД КЛАСНОЇ ГОДИНИ

Організаційний момент.

Повідомлення теми та мотивація навчальної діяльності.

Тема класної години: Права, свободи та обов'язки людини в демократичному суспільстві. Після неї ви зможете: • пояснювати поняття «права людини», «права дитини», «обов'язки людини і громадянина України»;

 • наводити приклади прав і обов'язків;

 • висловлювати й аргументувати власні думки про права й обов'язки учня, людини та громадянина в Україні.


Що зображено на фотографіях? Що між ними спільного? Що відмінного в становищі сфотографованих дітей? Чого можуть досягти, на вашу думку, ці діти у своєму житті? Чому?

1) Чи доводилося вам чути вислів «права людини»? Що воно означає?

2) Які права є у вас?

3) У чому полягає важливість того, що у вас є певні права?

4) Хто забезпечує реалізацію ваших прав?

5) Які права мають дорослі?

6) Чи можуть у людини бути лише права без обов'язків? Чому?

7) Які права і обов'язки учнів ви знаєте?

Основна частина заходу.

1) Що таке права людини

Кожен із нас завжди пов'язаний з іншими людьми: друзями, знайомими. У школі ви учень, вдома для батьків - дитина, та насамперед - Людина. Саме тому ми мусимо зважати на тих, хто нас оточує.

Усі хочуть бути коханими, здоровими, сильними, щасливими й потрібними комусь. Більшість людей шукають дружби, відчувають біль, потребують захисту, безпеки та впевненості, хочуть, аби їх поважали.

Для того щоб усвідомити ці прості істини, людство багато пережило. Лише після Другої світової війни стало зрозумілим, що тільки домовленість між різними країнами може забезпечити справжній захист прав людини в усьому світі. У 1948 р. всесвітня Організація Об'єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини. Проголошені права людини включають, зокрема, можливість розвивати і використовувати свої людські й моральні якості, інтелект, таланти для задоволення духовних й інших інтересів і потреб. Права людини, що захищаються міжнародними документами і законами нашої держави, засновані на моральних нормах і цінностях: справедливості, рівності, повазі до людської гідності. Кожна країна, яка підтримує міжнародні документи про права людини, бере на себе зобов'язання забезпечити такі права для всіх людей на своїй території. Прийняла на себе обов'язки й наша держава. Громадяни України мають багато прав. Сьогодні вважається загальновизнаним, що життя людини, її самовдосконалення та розвиток, а також людське співіснування неможливі без визнання за ним певних прав і свобод . Вони визначають розмір і рамки благ , які держава зобов'язується забезпечити своїм громадянам . Між правами і свободами людини існують певні відмінності .Права людини - це встановлені державою можливості дій людини у визначеній законом сфері. При цьому людина може скористатися наданим йому правом чи ні , оскільки воно не є обов'язком. Наприклад , право на охорону здоров'я , освіту, роботу і т. д.

Свободи людини - це сфери його діяльності , в які держава не втручається , а лише визначає , що в них людина діє за власним вибором. Наприклад , свобода совісті , думки, слова і т. д. Держава зобов'язується забезпечувати надані людині свободи від зазіхань інших осіб. Отже , права людині держава надає , а свободи - забезпечує.

Міжнародні стандарти прав і свобод людини закріплені в документах , визнаних більшістю країн світу. Найважливішими серед них вважаються:

- Загальна декларація прав людини , прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 1948 р.;

- Декларація прав дитини , прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 1959 р.

Декларація - офіційний документ, у якому проголошено певні принципи та положення.
Права людини - можливості людини мати певні матеріальні, культурні і духовні блага, необхідні їй для нормального життя та розвитку.Робота в малих групах.

Прочитайте уривок із Загальної декларації прав людини та поміркуйте. Про що йдеться в документі? Коли людина отримує свої права? Поясніть твердження з Декларації про те, що «люди народжуються рівними у своїй гідності й правах». Як ви розумієте поняття «взаємини в дусі братерства»? Чи має хтось перевагу у своїх правах?

Із Загальної декларації прав людини

Стаття 1. Усі люди народжуються рівними у своїй гідності й правах. Вони наділені розумом і совістю і мають чинити по відношенню один до одного в дусі братерства.

Стаття 2 Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя , свободу та особисту недоторканність

Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або підневільному стані

Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати такого, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню

Стаття7. Всі люди рівні перед законом

Стаття 9. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту , затримання або вигнання

Стаття 11. Кожна людина , обвинувачена у вчиненні злочину , має право вважатися невинною доти , поки її винність не буде встановлена ​​в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду , при якому їй забезпечують усі можливості для захисту

Стаття 12. Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя , безпідставного посягання на недоторканність його житла , тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію

Стаття 13. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право залишати свою країну і повертатися в неї

Стаття 15. Кожна людина має право на громадянство

Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном і не може бути безпідставно позбавлений свого майна

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки , совісті і релігіїРобота в парах.

Ознайомтесь у парах, які з прав в Загальній декларації прав людини названо такими, що надані людині від народження. Поясніть, що означає кожне з цих прав. Наведіть із власного досвіду приклади реалізації цих прав. Обміняйтеся думками з найближчими сусідами, а потім з іншими однокласниками.У Загальній декларації прав людини проголошено, що кожна людина має право:

на життя, на свободу, гуманне поводження з боку інших;

на участь в управлінні своєю країною, на вільний доступ до інформації, на свободу думки і переконань;

на працю, освіту, вільний час і медичну допомогу;

на участь у культурному житті.2) Якими є права дитини

Якими ж є права дитини? У загальних рисах вони такі самі, як і в дорослих. Однак діти частіше відчувають образу та несправедливість, оскільки є слабшими і беззахисними. Тому ООН було складено й проголошено спеціальну Декларацію прав дитини (1959 р.) і ухвалено міжнародну Конвенцію про права дитини (1989 р.). Якщо перший документ лише проголошував ці права, то другий - зобов'язував держави, що його підписали, забезпечити його виконання. Відповідно до статті 1 названої Конвенції, дитиною є кожна людина, доки не досягне 18-річного віку. Права дитини - це певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для життя і досягнення зрілості. Кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров'я, має рівні права з усіма іншими дітьми.Конвенція - договір між державами з якогось спеціального питання.Робота в малих групах.

Оберіть одне з прав дитини й, працюючи в малих групах, спробуйте втілити його в символічному малюнку. Доберіть підпис до нього.

З Конвенції про права дитини

- Дитина має право на особливий захист і турботу, якісну їжу, житло й медичну допомогу.

Дитина з фізичними та розумовими вадами має право на спеціальну допомогу та турботу.

Дитина має право на любов і розуміння в сім'ї. Має право ходити до школи та розвивати свої здібності.

Дитина має право на освіту, яка має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі, на підготовку дитини до свідомого життя в суспільстві.

Дитина має право у складних обставинах на першочерговий захист і допомогу.

Дитину не можна примушувати до важкої праці і піддавати жорстокому поводженню.

Дитині не можна виносити смертний вирок або карати її довічним ув'язненням.3) Як поважають та захищають права людини в демократичному суспільстві

Сьогодні більшість країн світу намагається враховувати основні положення Загальної декларації прав людини. Вони є складовою конституцій і законів усіх демократичних держав. Якщо влада не поважатиме цих прав, люди мусять їх відстоювати. Наприклад, якщо представник влади (зокрема, державний службовець) порушить чиїсь права або свободи, громадянин має право звернутися до суду.

Однак багато чого для дотримання прав людини можемо зробити й ми самі: підтримати слабшого, допомогти тим, хто потрапив у біду тощо. Навіть спілкування ми можемо зробити людянішим. Якщо важко захищати свої права та права людини одному, треба шукати однодумців, з якими легше подолати труднощі. Саме тому в багатьох країнах молоді люди об'єднуються в громадські організації і товариства.Робота групах.

Проведіть «мозковий штурм» з проблеми: що нам до снаги зробити, щоб допомагати державі й суспільству захищати права людини і дитини. Обміркуйте отриманий перелік і подумайте, як ви можете використати напрацьовані вами правила поведінки в буденному житті.4) Як співвідносяться права й обов'язки

Міжнародні документи надають дітям і дорослим багато прав, проте нам дозволено далеко не все. Здійснюючи свої права, не можна діяти всупереч інтересам інших або обмежувати їхні права. Права передбачають і певні обов'язки. Наприклад: • кожна дитина має право на освіту, але й обов'язок ходити до школи;

 • кожна дитина має право на медичну допомогу, але й обов'язок турбуватися про своє здоров'я;

 • кожна дитина має право висловлювати свої думки. Проте вона мусить зважати на думки інших.

Чи замислювалися ви над тим, що життя ґрунтується на виконанні обов'язку? Бувають різні обов'язки - легкі й обтяжливі, проте всі їх слід виконувати. Є професійні обов'язки, які треба виконувати, обіймаючи певну посаду. Більшість людей виконують сімейні обов'язки, обов'язки щодо своїх родичів і друзів тощо. Нерідко трапляється, що людина сама бере на себе відповідальність за певну справу, тобто добровільний обов'язок щось робити. Наш Основний закон — Конституція України - визначає обов'язки громадян України. У документі, зокрема, зазначено, що кожен громадянин повинен захищати Батьківщину та її незалежність, шанувати державні символи, не чинити шкоди природі, культурній спадщині українського народу, сплачувати необхідні податки, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не зазіхати на права й свободи, честь і гідність інших людей.Робота в спільному колі.

Розділіть аркуш навпіл. Ліворуч запишіть свої права, праворуч - обов'язки. Намагайтеся врахувати свої права як дитини, людини, громадянина, члена сім'ї, учня та ін. Який перелік вийшов довшим? Що вам було важче визначити: права чи обов'язки? Чому? Поділіться результатами своєї роботи.

Поверніться до фотографій, які ви розглядали на початку
уроку. Які права мають діти на першому фото? Які права дитини порушено щодо тих, хто зображений на другому знімку? Поясніть свою думку.

Поясніть на прикладах із власного досвіду, що таке права людини.

2. Чи вважаєте ви слушним висловлювання: «Твої права закінчуються там, де починається ніс твого сусіда»? Відповідь обґрунтуйте прикладами з власного досвіду.

Поміркуйте, чи стосуються міжнародні документи, про які йшлося, вас особисто. Чи є вони важливими для вас? Чому?Робота в парах.

Прочитайте історію зі шкільного життя і визначте, які моральні норми і хто порушив у цьому випадку. Чому ви так гадаєте? Поясніть. Обговоріть у парі: хто і яким чином, на ваш погляд, відповідатиме за свої порушення. Як ви думаєте, чи існують закони, які захищали б права людини та дитини?Одного дня на перерві дев'ятикласник Василь силою відібрав у шестикласника Петра гроші, які мама дала тому на сніданок. Шестикласники, зібравшись навколо потерпілого, намагалися втішити його. Пролунав дзвоник і діти почали, перекрикуючи один одного, розповідати цю історію вчительці й вимагати від неї негайного втручання.

Вчителька мала свої плани щодо уроку і спочатку спробувала «навести в класі порядок». Однак діти не вгамовувались, а кричали ще голосніше. Тоді, втративши терпіння, вона також почала кричати на них, схопила Петрика і потягла його до кабінету директора школи.

Узагальнення та підведення підсумків.

1. Що таке права людини? 2. Чому вони є природними? 3. Які


права має людина від народження? 4. Що таке права дитини? 5. Які права мають діти? 6. Порівняйте права дитини й дорослої людини. Які особливості мають права дитини? 7. Чи володіє дитина правами дорослої людини? Чому ви так думаєте? 8. Чому немає прав без обов'язків? 9. Якими є обов'язки дорослих, а якими дітей?

Каталог: workFiles
workFiles -> Матеріал семінару заступників директора
workFiles -> Дунаєць 2014 План Анотація Впровадження інновацій в освіті
workFiles -> Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»
workFiles -> Програма з розвитку навичок внутрішньогрупової взаємодії в підлітків
workFiles -> Педагогічна рада з теми
workFiles -> Профілактика агресивної поведінки в навчально-виховному процесі Анотація Мета
workFiles -> Педагогічна рада «Роль потенціалу уроку з розвитку креативних здібностей учнів, їхньої особистості в умовах сталого розвитку»
workFiles -> В. О. Сухомлинський ХХІ століття ера, яка принципово відрізняється від попередньої новою якістю знання, новими способами пізнання, потребою створення інформаційної культури особистості


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка