Нервова система: загальна характеристика. Рефлекторна діяльність нервової системиСкачати 198.64 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір198.64 Kb.
#14552
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: НЕРВОВА СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РЕФЛЕКТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Мета: розкрити основні поняття та принципи діяльності нервової системи, ознайомитися з еволюцією нервової системи, вивчити будову та функції рефлекторного шляху.

ПЛАН


І Теоретична частина:

 1. Предмет та завдання фізіології вищої нервової діяльності. Історичний нарис розвитку науки.

 2. Еволюція нервової системи.

 3. Значення нервової системи. Класифікація нервової системи.

 4. Нейронна організація нервової системи.

 5. Класифікація нейронів.

 6. Загальна характеристика вищої та нижчої нервової діяльності.

 7. Рефлекс та рефлекторний шлях.

ІІ Практична частина:

1. Охарактеризувати основні принципи вищої нервової діяльності: • принцип детермінізму — всі реакції організму мають свою причину, тобто зумовлюються дією подразників;

 • принцип аналізу і синтезу — вся діяльність організму здійснюється на основі аналізу і синтезу сигналів, які діють на нього;

 • принцип структурності — кожний нервовий процес відбувається в певних відділах мозку;

 • принцип системності — різноманітні функції організму об’єднуються для злагодженої взаємодії.

2. Схематично представити види нейронів за кількістю відростків.

3.Вивчити та законспектувати еволюцію нервової системи.

4.Описати нейрон як структурно-функціональну одиницю нервової клітини, схематично його представити. Законспектувати будову та функції нейроглії.

5.Визначити види нервових закінчень:

Види нервових закінчень:

 рецептор – нервове закінчення, яке сприймає подразнення;

 ефектор – нервове закінчення, яке перетворює імпульс на дію (скорочує м’яз);

 синапс – контакт, нервове закінчення, через яке передається інформація.

6.Описати види відростків нервових клітин:

 дендрит – відросток, яким інформація передається до тіла клітини;

 аксон – відросток, яким інформація іде від тіла клітини.

7.Законспектувати типи нейронів за функціями.

Типи нейронів:

 протонейрон – чутливий нейрон, сенсорний, рецепторний, вузловий (гангліонарний), аферентний, псевдоуніполярний. Протонейрон завжди знаходиться у периферичній нервовій системі. Протонейрон – перший нейрон, який одержує інформацію;

 мотонейрон – руховий нейрон, моторний, ефекторний, еферентний. Мотонейрон переважно знаходиться у центральній нервовій системі.

 дейтеронейрон (інтернейрон) – вставний нейрон, проміжний, асоціативний; знаходиться у центральній нервовій системі.

8.Схематично представити будову синапсу.

9.Схематично представити рефлекторний шлях, описати його складові.Питання для самоперевірки

1. У чому полягає принцип детермінізму, принцип структурності, принцип аналізу і синтезу?

2. Що вивчає фізіологія вищої нервової діяльності?

3. Які основні фізіологічні властивості нервової тканини?

4. Назвіть функції нейрону, нейроглії.
ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема: Вегетативна нервова система.

Завдання: законспектувати функції симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

ЛІТЕРАТУРА 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

НЕРВОВІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ.

Мета: вивчити основні властивості збудливих тканин, мембранний потенціал спокою, механізм виникнення потенціалу дії, закони подразнення, ознайомитися з рефлекторною теорією діяльності нервової системи, вивчити фізіологію нервових центрів, властивості нервових центрів, координацію нервових процесів.

План


І Теоретична частина:

 1. Мембранний потенціал спокою.

 2. Механізм виникнення потенціалу дії.

 3. Закони подразнення.

 4. Поняття про нервовий центр.

 5. Властивості нервових центрів.

 6. Координація нервових процесів. Координація нервових процесів у дітей та підлітків.

 7. Гальмування.


ІІ Практична частина:

 1. Описати формування мембранного потенціалу спокою, потенціалу дії..

 2. Схематично представити будову мембрани. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Законспектуйте та вивчіть закони подразнення.

 4. Опишіть закони проведення збудження.

 5. Схематично представити класифікацію нервової системи.

I. За топографією:

 Центральна нервова система –– це спинний мозок і головний мозок.

 Периферична нервова система – це спинномозкові нерви (31 пара) і черепні нерви (12 пар).

II. За функцією:

 Соматична нервова система – виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм із зовнішнім середовищем.

 Вегетативна нервова система – виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму (гомеостаз). Вегетативна нервова система поділяється на дві частини: симпатичну і парасимпатичну. 1. Дайте визначення нервового центру, наведіть приклади.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА:

1.Законспектувати механізм виникнення гальмування в центральній нервовій системі.

ЛІТЕРАТУРА 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: ФІЗІОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ.
Мета: вивчити будову та функції спинного мозку, провідні шляхи спинного мозку, механізм утворення спино-мозкових корінців, сегменти спинного мозку, рефлекси спинного мозку.

План
І Теоретична частина 1. Загальна будова та функції спинного мозку.

 2. Провідні шляхи спинного мозку. Механізм утворення спино-мозкових корінців.

 3. Відділи спинного мозку.

 4. Сегменти спинного мозку. Потовщення спинного мозку.

 5. Рефлекси спинного мозку.

ІІ Практична частина 1. Описати оболонки спинного мозку, з’ясувати їх функції.

 2. З’ясувати, з чого складається сіра та біла речовина спинного мозку, їх функції.

 3. Описати у чому полягає рефлекторна та провідна функції спинного мозку:

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Описати спінальний шок.

 2. Законспектувати основні провідні шляхи спинного мозку. Особливу увагу приділити таким: тонкий пучок, клиноподібний пучок, латеральний і вентральний спинно-таламічні тракти, дорзальний (пучок Флексіга) і вентральний спинно-мозочкові тракти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
ФІЗІОЛОГІЯ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Мета: вивчити фізіологію відділів головного мозку, лімбічної системи.

План


І Теоретична частина:

 1. Загальна характеристика відділів головного мозку.

 2. Стовбур мозку, його функції.

 3. Великі півкулі мозку.

 4. Функції довгастого мозку, проміжного: таламусу, гіпоталамусу; фізіологія середнього мозку, мозочку.

 5. Будова та функції ретикулярної формації. Фізіологія лімбічної системи.

 6. Особливості будови великих півкуль.

 7. Ріст та розвиток головного мозку.

ІІ Практична частина 1. Законспектувати функції відділів головного мозку.

 2. Зясувати функції шлуночків мозку.

 3. Законспектувати розвиток головного мозку в онтогенезі::


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Законспектувати функції базальних ганглій.

2. Законспектувати особливості будови та функцій лімбічної системи.
 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


 1. У чому полягає біологічне значення спинного мозку? Охарактеризуйте загальний план будови спинного мозку.

 2. Визначте біологічне значення головного мозку.

 3. Поясніть особливості анатомічної та мікроскопічної будови головного мозку.

  1. Що таке архітектоніка кори?

  2. Назвіть і дайте характеристику зон кори головного мозку.

  3. Охарактеризуйте ріст і розвиток головного мозку.

  4. Назвіть причини порушення стану нервової системи. У чомуполягає їхня профілактика?

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Тема: МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ.
Мета: вивчити основні поняття вищої та нижчої нервової діяльності, безумовні та умовні рефлекси, механізм утворення умовних рефлексів, типи вищої нервової діяльності.

План.
І Теоретична частина: 1. Поняття про вищу на нищу нервові системи.

 2. Поняття про безумовні та умовні рефлекси.

 3. Класифікація безумовних рефлексів.

 4. Класифікація умовних рефлексів.

 5. Механізм утворення умовних рефлексів.

 6. Тимчасовий зв'язок.

 7. Умовні рефлекси вищих порядків.

ІІ Практична частина: 1. Законспектувати основні поняття фізіології вищої нервової діяльності: вища нервова діяльність, нижча нервова діяльність, рефлекс, рефлекторний шлях, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, тимчасовий зв'язок, інстинкт, імпринтинг.

 2. Схематично представити механізм утворення тимчасового зв’язку.

 3. Назвати умови утворення умовного рефлексу.

 4. Описати методики формування умовних рефлексів.

 5. Навести приклад умовного рефлексу вищого порядку.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Законспектувати конвергентну теорію формування тимчасових зв’язків, клітинні аналоги умовного рефлексу, основні властивості домінанти, нейронну організацію умовно-рефлекторного процесу.


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА:

 1. Конвергентна теорія формування тимчасових зв’язків.

 2. Основні властивості домінанти.

 3. Нейронна організація умовно-рефлекторного процесу

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. У чому полягає сутність домінанти А. Ухтомського?

 2. Які властивості нервових центрів Ви знаєте?

 3. У чому полягає сутність координації нервових процесів?

 4. На яких факторах базується теорія розподілених систем мозку?

 5. У чому полягає механізм утворення просторово організованої динамічної констеляції мозкових апаратів?

ЛІТЕРАТУРА

 1. 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
Тема: СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Мета: вивчити основи типології, типи нервової системи, особливості першої та другої сигнальних систем, функціональну асиметрію мозку, фізіологію мовлення.

План


І Теоретична частина:

 1. Основи типології. Типи нервової системи.

 2. Дві сигнальні системи дійсності людини.

 3. Фізіологія мовлення.

 4. Функціональна асиметрія мозку.

ІІ Практична частина: 1. Письмово відповісти на питання: у чому полягає функціональна асиметрія мозку.

 2. Вивчити погляди різних вчених на типи нервової системи. Охарактеризувати класифікації.

 3. Визначити свій власний тип ВНД.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Схематично представити центри мови.

ЛІТЕРАТУРА 1. Батуев А.С., Высшая нервная деятельность: Учебник для вузов. 2-е изд. Испр. и доп. / А.С.Батуев – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.

 2. Данилова Н.Н., Физиология высшей нервной деятельности: Учебник / Данилова Н.Н., Крылова А.Л. – М.: Учебная литература, 1997, С. 133 – 141.

 3. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. .

 4. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / Чайченко Г.М. - К.: Вища шк.., 2003. 463 с.

 7. Чайченко Г.М., Физиология высшей нервной деятельности / Чайченко Г.М., Харченко П.Д. Киев, 1981.


Питання до ЗАЛІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГІЇ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ


 1. Поняття фізіологію вищої нервової діяльності.

 2. Організм людини як єдине ціле.

 3. Розвиток організму людини в онтогенезі.

 4. Принципи рефлекторної теорії.

 5. Особливості структурно-функціональної організації організму.

 6. Зв”язок фізіології ВНД з іншими науками.

 7. Еволюція нервової системи.

 8. Будова та функції нейрона.

 9. Збудженість і збудження.

 10. Поняття про мембранний потенціал спокою. Механізм утворення потенціалу дії.

 11. Нейронна теорія будови нервової системи.

 12. Рефлекторна теорія Сеченова-Павлова.

 13. Загальна схема будови нервової системи.

 14. Фізіологічні властивості нервової тканини.

 15. Поняття про нерви та нервові волокна.

 16. Фізіологія синапсу.

 17. Рефлекс і рефлекторний шлях.

 18. Процеси збудження та гальмування в нервовій системі.

 19. Координація нервових процесів.

 20. Властивості нервових центрів.

 21. Анатомо-фізіологічні особливості головного мозку.

 22. Морфофункціональна огранізація кори головного мозку.

 23. Фізіологія підкіркових ядер.

 24. Електрична активність головного мозку.

 25. Парна діяльність великих півкуль.

 26. Особливості розвитку кори головного мозку у дітей і підлітків.

 27. Сенсорна функція мозку.

 28. Поняття про умовні та безумовні рефлекси.

 29. Конвергентна теорія формування тимчасових зв’язків.

 30. Клітинні аналоги умовного рефлексу.

 31. Основні властивості домінанти.

 32. Нейронна організація умовно-рефлекторного процесу.

 33. Перебудови нейрональної активності.

 34. Внутрішньо кіркові системні механізми тимчасових зв’язків.

 35. Динамічна констеляція центрів.

 36. Класифікація безумовних рефлексів.

 37. Інстинкти.

 38. Класифікація умовних рефлексів.

 39. Фізіологічні механізми утворення умовних рефлексів.

 40. Умовні рефлекси вищих порядків.

 41. Роль підкіркових структур в утворенні умовних рефлексів.

 42. Безумовне та умовне гальмування.

 43. Гальмування умовних рефлексів. Механізм умовного гальмування.

 44. Нейронні кореляти умовного гальмування.

 45. Значення знань особливостей процесів гальмування у дітей і підлітків для навчально-виховного процесу.

 46. Загальні властивості мотивації.

 47. Види мотивацій.

 48. Фізіологічні потреби.

 49. Фізіологічні теорії мотивацій.

 50. Нейрофізіологія мотивацій.

 51. Поняття про емоції.

 52. Фізіологічні механізми емоцій.

 53. Емоційний стрес.

 54. Фізіологія лімбічної системи.

 55. Аналітико-синтетична діяльність головного мозку і динамічний стереотип.

 56. Поняття про І та П сигнальну системи.

 57. Розвиток сумісної діяльності сигнальних систем в онтогенезі.

 58. Фізіологічні основи мовлення.

 59. Типи вищої нервової діяльності.

 60. Співвідношення типів ВНД з особливостями темпераменту.

 61. Формування типів ВНД у дітей і підлітків.

 62. Значення сну.

 63. Адаптивне значення добових ритмів.

 64. Теорії сну.

 65. Структура сну вищих ссавців.

 66. Сезонні ритми поведінки.

 67. Сучасні дані про фізіологічний механізм сну і снобачень.

 68. Фізіологічні механізми уваги.

 69. Фізіологічні механізми пам”яті.

 70. Теорії пам’яті.

 71. Форми біологічної пам’яті.

 72. Часова організація пам’яті.

 73. Нейрофізіологічні кореляти короткочасної пам’яті.

 74. Механізм імпульсної реверберації.

 75. Нейромедіаторні системи.

 76. Інформаційні макромолекули

 77. Фізіологія нейропептидів.

 78. Домінанта і умовний рефлекс як основні принципи інтегративної діяльності мозку.

 79. Домінанта та умовний рефлекс.

 80. Вищі інтегративні системи мозку.

 81. Асоціативні системи і сенсорна функція мозку.

 82. Зміни ВНД у дітей і підлітків в процесі навчання.

 83. Методи фізіологічних досліджень.

 84. Поняття про подразливість.

 85. Подразнення. Види подразників.

 86. Поріг подразнення.

 87. Поняття про мембранний потенціал, потенціал дії.

 88. Механізм передачі імпульсу. Електричний синапс. Нексус. Блокування синаптичної передачі.

 89. Гальмування.

 90. Механізми регуляції організму.

 91. Будова та функції нервової тканини.

 92. Взаємозв’язок будови та функцій нервової тканини.

 93. Мембранний потенціал спокою.

 94. Механізм виникнення потенціалу дії.

 95. Закони подразнення.

 96. Еволюція нервової системи.

 97. Класифікація нервової системи.

 98. Нейронна теорія будови нервової системи.

 99. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи

 100. Поняття про нервовий центр.

 101. Властивості нервових центрів.

 102. Координація нервових процесів. Координація нервових процесів у дітей та підлітків.

 103. Загальна будова та функції спинного мозку.

 104. Провідні шляхи спинного мозку. Механізм утворення спино-мозкових корінців.

 105. Відділи спинного мозку.

 106. Сегменти спинного мозку.

 107. Потовщення спинного мозку.

 108. Рефлекси спинного мозку.

 109. Загальна характеристика відділів головного мозку.

 110. Стовбур мозку, його функції.

 111. Великі півкулі мозку.

 112. Функції довгастого мозку, проміжного: таламусу, гіпоталамусу; фізіологія середнього мозку, мозочку.

 113. Будова та функції ретикулярної формації.

 114. Фізіологія лімбічної системи.

 115. Особливості будови великих півкуль.

 116. Будова, функції, значення базальних ядер.

 117. Електрична активність мозку.

 118. Механізм утворення умовних рефлексів.

 119. Тимчасовий зв'язок.

 120. Умовні рефлекси вищих порядків.

 121. Основи типології. Типи нервової системи.

 122. Дві сигнальні системи дійсності людини.

 123. Функціональна асиметрія мозку.

 124. Типи ВНД.

 125. Фізіологія пам’яті.. Рейтингова оцінка засвоєння студентами навчального матеріалу

КРИТЕРІЇ

Оцінки виконання завдань з дисципліни для студентів Бердянського державного педагогічного університету. 1. Оцінка за виконання завдань в кінцевому вигляді виставляється за чотирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “не задовільно”. При цьому використовується десятибальна шкала, яка переводиться в чотирьохбальну систему за такою схемою: “відмінно” – 5 балів, “добре” – 4 балів, “задовільно” 3 балів, “не задовільно” – 0-2 бала.

Оцінка “відмінно” ставиться за:

 • правильне і повне тлумачення основних біологічних понять

 • розуміння суті біологічних процесів та особливостей розвитку дітей;

 • послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу на папері;

 • вміння користуватись довідковою літературою.

Оцінка”добре” виставляється за:

 • правильне і повне тлумачення та аналіз основних категорій, понять біології;

 • розуміння суті біологічних процесів організму людини;

 • обґрунтований виклад матеріалу;

 • допущення окремих несуттєвих помилок.

Оцінка “задовільно” виставляється за:

 • знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

 • спрощений виклад матеріалу ;

 • допущення окремих суттєвих помилок;

 • не впевнене користування довідковою літературою.

Оцінка “незадовільно” виставляється за:

Сума балів переводиться на чотирьохбальну систему згідно вище зазначеної шкали.


2.3.1.1. Рейтингова оцінка засвоєння навчального матеріалу для студентів спеціальності:Вид навчальної роботи

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ № 1

10

Виконання та захист практичної роботи №1.

2

Виконання та захист практичної роботи №2.

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №1.

1

Підсумковий тест до модуля

5

МОДУЛЬ № 2

10

Виконання та захист практичної роботи №3.

2

Виконання та захист практичної роботи №4

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №2.

1

Підсумковий тест до модуля

5

МОДУЛЬ № 3

10

Виконання та захист практичної роботи №5.

2

Виконання та захист практичної роботи №6.

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №3.

1

Підсумковий тест до модуля

5
МОДУЛЬ № 4

10

Виконання та захист практичної роботи №7.

2

Виконання та захист практичної роботи №8.

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №4.

1

Підсумковий тест до модуля

5МОДУЛЬ №5

10

Виконання та захист практичної роботи №

2

Виконання та захист практичної роботи №

2

Виконання та захист самостійної та індивідуальної роботи №5

1

Підсумковий тест до модуля

5Разом за модулі

50

Модульна контрольна (залік)

50

ВСЬОГО

100

Скачати 198.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал