Нехай серце наповниться вдячністю та усміхнеться!Сторінка1/4
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4
НЕХАЙ СЕРЦЕ НАПОВНИТЬСЯ ВДЯЧНІСТЮ ТА УСМІХНЕТЬСЯ!


Усмішка свідчить про щось хороше.


Усмішка свідчить про турботу.
Усмішка свідчить про розуміння.
Усмішка свідчить про злагоду.
Усмішка свідчить про успіх.
Усмішка свідчить про вдоволення.
Усмішка свідчить про вдячність.
Візьміть із собою усмішку на весь день.
Із нею йдіть на роботу і повертайтеся додому.
Нехай усмішка серця відбивається на нашому обличчі.
І ви будете як сонце , для інших.
Тому що осяяли день кожного,з ким зустрілися!


ДЕВІЗОМ РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА Є:

Любити!
Розуміти!
Приймати!
Співпереживати!
Допомагати!ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА


 1. Педагог-організатор планує і організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах, за місцем проживання.

 2. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку.

 3. Спільно з педагогічними колективами, колективами установ культури, мистецтв, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об’єднаннями, сім’єю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами. Залучає до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, студентів, батьків.

 4. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно-занедбаними дітьми, підлітками.

 5. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

 6. Бере участь у організації літнього відпочинку і оздоровленні учнів, вихованців в освітніх установах, за місцем проживання.

 7. Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

 8. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, злагоди та миру між усіма нарадами, етнічними, національними, релілігійними групами.

 9. Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

 10. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР:


 • повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності;

- повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний розвиток.


Організовує:


 • проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;
 • діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.
 • умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;
 • наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить;
 • дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;
 • заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.
 • канікулярний відпочинок учнів;
 • літній відпочинок школярів: створення оздоровчих таборів різних типів, залучення до них, в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;
 • роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності; • консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:


 • впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;
 • оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;
 • розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;
 • класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 


 1. Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства».

 2. Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю».

 3. Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року"

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

 6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки"

 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року".

 8. Лист МОНУ від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року.

 9. Концепція превентивного виховання

 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.13 № 1/9-480. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році.

 11. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року від 02.11.2012 № 298,

 12. Про затвердження Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року від 30.11.2012 № 428,

 13. Про стан додержання законодавства, спрямованого на профілактику та лікування наркоманії, алкоголізму в дітей від 30.10.2012 № 6/5670,

 14. Виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 30.11.2012 № 428 «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

 15. Про результати планової перевірки з питань правової освіти в Чернівецькій спеціалізованій школі «Освітні ресурси та технологічний тренінг» І-ІІІ ступенів № 41 від 01.06.13 №2/4 - 400

 16. Додаток до листа від 01.06.13 № 2/4-400

 17. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними від 04.03.2013 № 202,

 18. Про виконання Плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними на наказ Департаменту від 11.06.2013 № 2/4-432

 19. Про виконання Плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними на наказ Департаменту від 11.06.2013 № 2/4-432;

 20. Щодо удосконалення профілактичної роботи в учнівському середовищі з формування здорового способу життя від 14.08.2013 №2/4-520;

 21. Щодо проведення інформаційно-розяснювальної роботи, спрямованої на попередження насильства від 09.10.2013 №2/4-663

НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕДАГОГА – ОРГАНІЗАТОРА

1. Річний план роботи педагога-організатора.

2. План-сітка, що випливає з річного плану (зберігається за весь

навчальний рік).

3. Заходи по профілактиці правопорушень серед учнівської молоді

( рада по профілактиці правопорушень, списки дітей схильних

до правопорушень, заходи... )

4. Соціальний склад учнівського колективу (списки сиріт, напівсиріт, дітей

із малозабезпечених сімей... ).

5. Посадові обов’язки педагога-організатора .

6 .Стенд по матеріалах дитячих об’єднань (назва, мета, список,

план роботи).

7. Щоденник роботи дитячого об’єднання :

І сторінка – назва, мета.

ІІ сторінка – рада об’єднання, графік занять (початок

та закінчення).

ІІІ сторінка – список членів об’єднання (по класах та

домашня адреса ).

ІУ сторінка – план роботи дитячого об’єднання на

семестр, який випливає з річного плану.

8. Папки з роздатковим матеріалом та з методичними

рекомендаціям розробками по кожному дитячому об’єднанню,сценаріями.ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

Щодня:

 • планує роботу згідно з функціональними обов'язковими та адміністративними директивами;

 • перевіряє якість чергування учнів по школі;

 • організовує дозвілля школярів на перервах;

 • інформує учнів та учителів про поточні позакласні та позашкільні заходи;

 • надає допомогу активістам у здійсненні ними громадських доручень;

 • слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та морально-етичних вимог у закладі;

 • проводить індивідуальні чи групові заняття зі школярами згідно із планом.

Щотижня:

 • планує роботу згідно з посадовими обов'язковими та адміністративними директивами;

 • проводить засідання одного із секторів органу учнівського самоврядування;

 • надає допомогу в проведенні заходу членам громадського об'єднання;

 • надає реальну допомогу (виступ, сценарії, рекомендації і т.д.) в підготовці класних зборів (або виховних годин, або інформаційних бесід, або екскурсій, або культпоходів, іншими словами, - виховних заходів у межах класу);

 • приймає звіт чергового по школі класу;

 • проводить розважально-пізнавальний захід у межах класу (чи паралелі класів).

Щомісяця:

 • планує роботу згідно з функціональними обов'язками та адміністративними директивами;

 • готує загальношкільний розважально-пізнавальний захід (конкурс, змагання, віктори­ну, дискотеку тощо);

 • координує роботу та сприяє організованому проведення засідання органу учнівського самоврядування;

 • ініціює проведення зборів (конференції, брифінгу, творчої зустрічі) із представниками громадських об'єднань та організацій);

 • забезпечує випуск друкованого органу учнівського самоврядування (газети, стіннівки, журналу і т.д.);

 • забезпечує проведення загальношкільного заходу культурно-естетичного спрямування (культпоходу, виступу артистів у межах закладу, зустрічі із відомими людьми, театральних вечорниць, виступів аматорських учнівських колективів і т.д.);

 • бере участь у роботі школи м/о к/к;

 • виступає на батьківських зборах;

 • бере участь у методичних міських (обласних) нарадах, семінарах, конференціях.

Двічі на навчальний рік:

 • сприяє проведенню загальношкільних учнівських зборів;

 • сприяє проведенню загальношкільної учнівської конференції.

Раз на семестр:

 • проводить підсумки зробленого;

 • визначає перспективи діяльності на наступний семестр.

У кінці навчального року:

 • здає звіт про виконану роботу;

 • подає пропозиції до загальношкільного плану виховної роботи.

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

С Е Р П Е Н Ь • Коригування плану виховної роботи на новий навчальний рік;

 • Підготовка супроводжуючих матеріалів до річного пану роботи (розробка сценаріїв);

 • Підготовка та організація свята першого дзвоника;

 • Надання допомоги класним керівникам в організації та проведенні першого уроку.

В Е Р Е С Е Н Ь

 • Допомога класним керівникам в організації класного самоврядування;

 • Загальношкільна учнівська конференція;

 • Організація роботи учнівського самоврядування (вибори активу);

 • Анкетування учнів з теми: «Цікаві справи моєї організації»;

 • Планування роботи дитячої організації (може поєднуватися із планом роботи учнівського самоврядування);

 • Планування роботи учнівського самоврядування;

 • Засідання учнівського активу;

 • Організація та проведення заходів до Дня вчителя;

 • Залучення дітей до роботи гуртків, секцій, позашкільних установ та шкіл мистецтв;

 • Організація роботи правового клубу;(« Феміда»…)

 • Подання звіту у відділ освіти: «Про роботу дитячих організацій, учнівського самоврядування», «Про роботу правового клубу»

Ж О В Т Е Н Ь • Залучення дітей, що потребують посиленої уваги з боку педколективу до роботи шкільних гуртків;

 • Організація та проведення «Дня права» (до Дня юриста);

 • Організація та проведення благодійної акції «Милосердя»;

 • Залучення до гурткової роботи дітей пільгових категорій та дітей з сімей, що проживають у СЖО;

 • Організація дозвілля учнів у канікулярний період;

 • Організація та проведення конкурсу на кращий класний куточок.

 • Підготока до районного конкурсу «Глибоцька Зіронька»

Л И С Т О П А Д

 • Організація та проведення заходів до Дня взаєморозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД;

 • Організація та проведення заходів до Дня вшанування пам’яті загиблих під-час голодомору;

 • Організація та проведення заходів до Дня буковинського Віче;

 • Моніторинг охоплення дітей позакласною та позашкільною освітою;

 • Засідання правового клубу.


Г Р У Д Е Н Ь • Підведення підсумків роботи дитячих організацій, учнівського самоврядування за І семестр;

 • Аналіз виконання плану виховної роботи за І семестр ;(спільно з заступником директора з виховної роботи) ;;;4

 • Організація та проведення заходів до Дня Збройних сил України;

 • Організація та проведення новорічних свят.

С І Ч Е Н Ь • Коригування плану роботи на ІІ семестр;

 • Надання допомоги органам учнівського самоврядування у коригуванні планів роботи на ІІ семестр;

 • Організація дозвілля школярів у канікулярний період;

 • Організація та проведення заходів до Дня Соборності України;

 • Організація та проведення акції «Назустріч мрії»;

 • Підготовка та проведення районного фестивалю» Чисті роси».

Л Ю Т И Й
 • Організація та проведення вечора зустрічі з випускниками (спільно з заступником директора з виховної роботи);

 • Районний конкурс народної хореографії;

 • Конкурс « Містер Школи»;

 • Зустріч із працівниками правоохоронних органів, прокуратури, суду;

 • Загально шкільна учнівська конференція.

Б Е Р Е З Е Н Ь • Організація та проведення заходів до Міжнародного жіночого дня (8 березня);

 • Організація дозвілля учнів у канікулярний період;

 • Конкурс на краще озеленення класної кімнати та збереження шкільного майна;

 • Організація та проведення заходів до Шевченківських днів.

К В І Т Е Н Ь


 • Організація роботи комісій, щодо надання допомоги ветеранам ВВВ;

 • Організація заходів до Дня Перемоги;

 • Вивчення рівня активності учнів, щодо відвідування бібліотеки;

 • Організація та проведення заходів до Дня землі;

 • Організація участі дітей в акціях: «Посади дерево», «Шкільний двір», «Зелена толока»

Т Р А В Е Н Ь

 • Організація та проведення заходів до Дня Перемоги;

 • Робота волонтерських загонів та комісій;

 • Підсумкова загально шкільна учнівська конференція;

 • Підведення підсумків роботи дитячих організацій, учнівського самоврядування;

 • Організація та проведення свята останнього дзвоника;

 • Самоаналіз роботи за минулий навчальний рік;

 • Складання плану виховної роботи на наступний навчальний рік (спільно з заступником директора з виховної роботи);

 • Підготовка матеріалів, щодо дозвілля дітей у пришкільному таборі.

Ч Е Р В Е Н Ь

 • Організація та проведення випускного балу;

 • Організація дозвілля учнів у пришкільному таборі;

 • Організація оздоровлення дітей в стаціонарних таборах.МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ПЕДАГОГА- ОРГАНІЗАТОРА
І. Педагог-організатор повинен знати:

1. Основи загальнокультурної підготовки:

- основні віхи історичного та культурного розвитку України;

- державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

- основи педагогіки;

- сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань,

організаційних форм, засобів, методів;

- форми і методи виховання громадянина України;

- анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні особливості учнів;

- зміст, форми і методи роботи з батьками;

- зміст, форми і методи організації дозвілля дітей;

- соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень.

3. Методологію новаторсько-оригінальних дій:

- наукові основи інноваційних технологій виховання;

- моделі виховних систем шкіл нового типу;

- педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.

4. Законодавчо-нормативне забезпечення.II. Педагог-організатор повинен володіти уміннями: загальнопедагогічними:

а) діагностико-прогностичними:

- ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній

діяльності;

- рздійснювати аналіз методичної та іншої літератури і визначати найбільш

оптимальні прийоми організації позанавчальної діяльності учнів;

- озробляти необхідне методичне забезпечення позакласних виховних заходів;

- вміти визначати конкретну мету виховного заходу, завдання виховного

впливу;

- вміти аналізувати результати своєї роботи і робити висновки щодо їхвдосконалення.

б) організаторськими:

- надавати допомогу у створенні та організації діяльності дитячих організацій,

об'єднань, рухів на основі співробітництва, творчої співдіяльності;

- планувати і організовувати позакласну виховну роботу;

- координувати діяльність організацій, об'єднань у навчальному закладі та поза

ним;

- спільно з педагогічним колективом розвивати мережу гуртків, клубів,об'єднань за інтересами, залучати до них дітей;

- вживати заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед

неповнолітніх.

в) фаховими:

- володіти методикою організації позакласної діяльності дітей;

- володіти методикою підготовки, проведення, аналізу виховних заходів;

- розвивати творчі інтереси дітей, їх інтелектуальні здібності;

- знати і володіти формами і засобами національно-культурного відродження

школи і впровадження в життя народних традицій, звичаїв, обрядів, свят

рідної мови, народної пісні тощо.РОЛЬ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА У СТВОРЕННІ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ

ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ – ЧЛЕНІВ ДИТЯЧОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Народна мудрість говорить:


„Якщо ви мислите на рік уперед – сійте зерна,

Якщо ви мислите на десять років уперед – садіть дерева,

Якщо ви мислите на сто років уперед – виховуйте Людину”.
Сучасний педагог-організатор основну увагу в своїй діяльності має приділяти особистості учня, допомагати і підтримувати учня у його саморозвитку, самовихованні, поєднувати уміння учителя-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, старшого товариша, здатного увійти в референтне середовище школяра. Важлива також варіативність у діяльності педагога-організатора в залежності від вікової групи учнів (підлітки чи юнацтво), типу школи.

У своїй роботі педагог-організатор керується державними документами про школу, освіту, виховання, Положенням про посадові обозки педагога-органзітора, Статутом школи, інструкціями та наказами вищестоячих органів та директора.


Функції (або призначення) педагога-організатора:

     виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);

     розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);

     освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);

     організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);

     діагностична (визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);

     соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);

     стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяль­ності учнів, учнівського самоврядування);

     координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громад­ськості, позашкільних закладів);

     методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

До діяльності педагога-організатора ставляться певні вимоги. Професіограма педагога-організатора містить такі характеристики, як професійно-педагогічну спрямованість, національну свідомість, громадянську активність, вимогливість до себе і до учнів, гуманізм, високу відповідальність, комунікабельність, тактовність та ін.

Педагог-організатор має володіти глибокими психолого-педагогічними знаннями та уміннями (рефлективно-аналітичними, комунікативними, організаторськими, прогностичними, конструктивними, креативними тощо).

 У своїй діяльності педагог-організатор весь час працює  над створенням сприятливих умов для розвитку  творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, реалізації культурнонаціонального, духовного і фізичного стану учнів, що є основою патріотичного, морально-естетичного та національного виховання учнів, а також складовою змістовного дозвілля.

Найкраще середовище для саморозвитку та саморелізації учнів це шкільна дитячо-юнацька організація. Дитяча організація – прекрасне місце для задоволення природних потреб дитини в діяльності і спілкуванні. Але саме така дитяча організація, де дорослому відведена роль помічника, а не організація дітей, у якій дорослий вірішує, що для дитини добре, а що ні. Дитина внутрішньо мудра й реалістична, якщо їй дати спокій, залишити без усяких навіювань з боку дорослих, створити певні сприятливі умови, допомогти, вона сама розвинеться настільки, наскільки вона здатна розвинутись. За цим принципом і слід будувати роботу дитячо-юнацьких організацій.

Плануючи роботу в шкільній дитячо-юнаціькій організації, педагог-організатор повинен задавати собі певні питання, і знати на них чітку відповідь:


 • Що ж усіх дітей може об‘єднати? (прагнення зробити шкільне життя змістовним, цікавим, радісним, бажання діяти разом);

 • Що ж для них найдорожче? (свобода думки, дій, особистість);

 • Про кого можуть турбуватися? (про тих, хто меньший і слабший, один про одного і про тих, хто потребує допомоги)?

 • З ким вони будуть співпрацювати? (з тими, кому небайдужі і зрозумілі їхні інтереси, справи; хто готовий допомагати їм);

 • Що їх може зацікавити? (гра, сюрприз, таємниця, вигадка, фантазія, те, що вони вирішують і роблять самі);

 • Що вони хочуть самі вирішувати? (з ким співпрацювати, які справи робити, які свята проводити);

 • Якщо ти будеш з ними? (то знайдеш друзів серед своїх вихованців, допоможеш їм проявити себе в різних цікавих справах, саморозвинутись та самореалізуватися);

Важливо зазначити, що рішення про створення дитячо-юнацької організації повинно приматися саме учнями, а не дорослими, що безумовно відіграє важливу роль в успішності її діяльності. Педагог-організатор повинен створити такі умови, щоб діти прийняли правильне рішення, налаштувати їх на співпрацю.

Планування роботи організації неможливе без попереднього вивчення інтересів, уподобань учнів. Тому на початку навчального року членами ради повинно проводитись опитування учнів про організаторські здібності й активність учнів, про заходи й конкурси, у яких вони залюбки взяли б участь. Після таких опитувань з‘ясовується, які заходи переважно цікавлять дітей. На цьому і повинно базуватися планування роботи дитячої організації.

Діяльність дітей – творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Важливо, щоб дитина відкрила сама, а не взяла готове – тільки так розвиваються творчі здібності. Побільше самостійності! (звичайно під непомітним контролем з боку дорослих). Доручайте дітям самостійну організацію та оформлення виставок творчих робіт, конкурсів, вечорів-відпочинку, свят та ін. заходів. Пильний контроль змушує дітей «кривити душею», викликає недовіру, збентеження, зводить нанівець спроби самостійних дій.

Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві: у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання і одним із засобів і методів розв‘язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

До якої діяльності ми би не зверталися, треба завжди пам‘ятати, що:
        Школа - для дитини, а не дитина – для школи.

        Особистість виникає в ранньому дитинстві, а дитина в школі – повноцінна особистість.

        Особистість дитини – суб’єкт у педагогічному процесі.

        Особистість – мета освітньої системи, а не засіб для досягнення будь-якої мети.

        Кожна дитина талановита.

        Кожна дитина має право на помилки.

        Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

Ідеальна модель випускника навчально-виховного закладу: патріот рідної школи та села, корисний для суспільства, творець власного життя, веселий і оптимістичний, толерантний та впевнений у собі.

  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

1. Основні завдання та зміст діяльності педагога-організатора.


 • Пріоритетні напрями виховної роботи в національній школі і зміст та завдання педагога-організатора в їх реалізації.


 • Діяльність педагога-організатора по утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності вселюдських цінностей.


 • Діяльність педагога-організатора з координації функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій у школі та поза нею, наданню допомоги в організації їх роботи.


 • Співпраця педагога-організатора з органами учнівського самоврядування.


 • Надання допомоги в проведенні культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях, організація дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання.


 • Прилучення школярів до народних традицій, звичаїв, обрядів, свят.


 • Організація учнівських об’єднань і доброчинних заходів, спрямованих на виховання загальнолюдських цінностей.


 • Залучення дітей і підлітків до позаурочної і позашкільної роботи та за місцем проживання.


 • Робота з дітьми з нестандартною поведінкою.


 • Організація літнього відпочинку школярів, дозвілля молодших школярів.


 • Впровадження нових виховних технологій, інноваційних підходів до виховної роботи.2. Наукові основи теорії та методики виховання.
Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічні діяльності.

Моделі виховних систем нового типу.


 • Педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.


 • Використання в навчально-виховних закладах новітніх світових технологій з проблем виховання.


 • Завдання та пріоритетні напрями національного виховання у відповідності з державними національними програмами освіти.


 • Діяльність педколективів у створенні української національної системи виховання. 


 • Діяльність педагога-організатора щодо реалізації концепції національного виховання.


 • Шляхи та засоби відродження народних традицій, звичаїв, обрядів.3. Планування роботи педагога-організатора.

- Основні вимоги до плану: доцільність форм і методів,

забезпеченпослідовності, систематичності і наступності у вихованні,

реальність та узгодженість у плануванні роботи. 


 • Методика збору необхідної для планування інформації, відбір змісту. Форм і методів реалізації поставлених завдань.


 • Координація плану роботи педагога-організатора з планами дитячих організацій.


 • Особливості особистого тижневого планування педагога-організатора.


4. Наукова організація праці педагога-організатора.


 • Зміст та сутність поняття наукова організація праці. Шляхи раціонального режиму дня педагога-організатора.


 • Оптимізація техніки особистої праці педагога-організатора.


 • Проектування методів і прийомів праці.


 • Удосконалення умов праці.


 • Методика визначення і оцінки ефективності організації праці педагога-організатора і її зв’язок з розвитком творчості педагога-організатора.5. Теоретики-методологічні принципи створення та організації діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, рухів, об’єднань. Проблеми та досвід їх функціонування.

 • Основні закономірності розвитку дитячих та юнацьких громадських організацій, рухів в умовах демократизації і гуманізації сучасного суспільства.
 • Мотиви формування дитячих і юнацьких в Україні та в області; мета, завдання, програмні орієнтири та характер їх діяльності; структура, традиції, символи та ритуали.


 • Стимулювання активності та самодіяльності дитячих та юнацьких громадських організацій.


 • Діяльність педагога-організатора з координації виховних впливів школи і дитячих та юнацьких громадських організацій; забезпечення їх життєдіяльності .


 • Проблеми та досвід функціонування дитячих та юнацьких організацій.


6. Демократизація та гуманізація шкільного життя. Діяльність педагога-організатора у залученні школярів до активного організаторського шкільного життя.


 • Прогнозування розвитку учнівського колективу.


   
 • Визначення виховної мети і завдань учнівського самоврядування.


 • Планування та розробка основних напрямів діяльності учнівського самоврядування.


 • Організація, збір та узагальнення пропозицій учнів, учителів та батьків щодо перспектив роботи учнівського колективу у визначенні змісту позаурочної діяльності учнів.


 • Планування гурткової та клубної роботи за інтересами, загально шкільних заходів, змісту роботи з питань організації учнівського колективу.7. Співпраця педагога-організатора з батьківською громадськістю.

.Засади, принципи та підходи до співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю в системі національного виховання учнівської молоді.


 • Форми та засоби співпраці педагога-організатора з батьками у залученні дітей в дитячі об’єднання та організми забезпечення їх функціонування.


 • Засоби координації виховних впливів педагога-організатора з батьківською громадськістю.


 • Методика співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю.


 • Співпраці педагога-організатора з батьками, дітей, схильних до правопорушень.


 • Резерви удосконалення співпраці педагога-організатора з батьківською громадськістю.


8. Концепція естетичного виховання школярів. Роль педагога-

організатора в її реалізації.

 • Місце і роль естетичного виховання в системі національного виховання.


 • Естетичне виховання і формування духовності школярів.


 • Засоби прилучення школярів до надбань світової та вітчизняної культури.


 • Мета і зміст естетичного виховання учнівської молоді.


 • Нові підходи до естетичного виховання .


 • Принципи естетичного виховання, засоби їх реалізації.


 • Форми та види естетичного виховання, засоби формування у школярів естетичної культури, смаків і почуттів.


 • Місце і роль в цьому процесі педагога-організатора.


9. Організація ігрової діяльності школярів. • Значення гри в житті дитини.

Зміст та структура ігор.


 • Види ігрової діяльності.


 • Пізнавальні та інтелектуальні ігри, творчі та рольові, рухливі та спортивні.


 • Форми ігрової діяльності.


 • Народні ігри, ігри-вікторини, ігри на місцевості, вечір ігор та сюрпризів, веселі старти.


 • Вимоги до підготовки та проведення ігор.


 • Врахування вікових особливостей дітей в організації ігрової діяльності.


 • Ігри в приміщенні, музичні ігри під час масовок.


 • Рухливі ігри на повітрі.


10. Організація краєзнавчої пошукової роботи. Організаторська діяльність педагога-організатора з краєзнавства.


 • Формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді засобами краєзнавства, прилучення школярів до історії та культури рідного народу, його традицій у мистецтві, побуті, звичаях, національному одязі і художніх ремеслах.


 • Наукова і науково-дослідницька колективна та індивідуальна роботи з архівними краєзнавчими матеріалами.


 • Спільна діяльність педагога-організатора з вчителями та батьками з організації краєзнавчої пошукової роботи.


 • Напрямки краєзнавчої пошукової роботи.


 • Збір матеріалів, їх класифікація та обробка.


 • Форми активнотворчої краєзнавчої патріотичної діяльності, робота пошукових груп.


 • Краєзнавчо-пропагандистська діяльність у колективах ровесників, молодих школярів, населення мікрорайону школи.


11. Робота педагога-організатора з дітьми з нестандартною поведінкою та профілактика правопорушень серед неповнолітніх.


 • Місце і роль правовиховної роботи в системі національного виховання учнівської молоді.


 • Сутність вихованості, невихованості і важковиховуваності.


 • Чинники, що зумовлюють важковиховуваність дитини.


 • Педагогічний арсенал спілкування з такою категорією дітей.


 • Соціально-педагогічна підтримка дітей, схильних до правопорушень.


 • Форми, засоби та методи профілактики правопорушень серед неповнолітніх.


 • Антитютюнова та антиалкогольна пропаганда серед неповнолітніх.


 • Профілактика наркоманії серед учнівської молоді.


 • Індивідуальна робота з важкими підлітками.


12.  Діяльність педагога-організатора у формуванні національної самосвідомості школярів, вихованні їх громадянських якостей.


 • Теоретичні і педагогічно-психологічні чинники формування національної свідомості школярів як основа становлення їх громадянської зрілості.


 • Самосвідомість у структурі особистості школяра.


 • Сутність, структура та функції самосвідомості.


 • Формування національного менталітету.


 • Вплив процесу національного державотворення та виховання у школярів патріотичних почуттів до рідної Вітчизни, народу.


 • Підвищення мовної культури школярів, оволодіння українською мовою, яка є державною.


 • Фундаментальні принципи формування рис громадянина України.


 • Пріоритетні напрями формування громадянської зрілості учнівської молоді.


 • Місце і роль в їх реалізації педагога-організатора.


13. Методика організації творчої діяльності школярів у позаурочний час.


 • Теоретично-методичні положення про засоби організації навчальної діяльності школярів.


 • Загальна характеристика методики організації позаурочної діяльності школярів.


 • Ознайомлення з досвідом роботи з питань організації навчальної діяльності школярів.


 • Проведення творчих справ навчально-пізнавального характеру в аудиторії.


 • Захист проекту трудової та спортивно-оздоровчої творчої справи. 14. Індивідуально-творча робота.


 • Розробка моделей планування роботи педагога-організатора, структури та змісту діяльності органів учнівського самоврядування.


 • Розробка моделей проведення колективних творчих справ, свят народознавчого характеру, інших форм організації дозвілля.


 • Вироблення рекомендацій.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОГО (РІЧНОГО) ПЛАНУ

РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА
Вступ.

Аналіз роботи педагога-організатора за певний період, визначення мети та завдань на наступний: • аналіз роботи педагога-організатора над проблемою;

 • реалізація завдань програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України”;

 • організація виховного процесу (участь у проведенні загальношкільних виховних заходів);

 • оптимізація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • взаємодія з дитячими та молодіжними громадськими організаціями (ЗНЗ, за місцем проживання);

 • співпраця з класними керівниками, вихователями та батьківським комітетом;

 • недоліки та труднощі в роботі, причини;

 • визначення мети та завдань на наступний рік.

І. Організаційні заходи щодо реалізації програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України”:

 • вдосконалення мережі гуртків, секцій та інших форм позакласної діяльності;

 • організація діагностично-прогностичної роботи у співпраці з практичним психологом та соціальним педагогом;

 • участь у розробці моделі виховної системи навчального закладу;

 • створення банку виховних систем та технологій;

 • оформлення та оновлення кабінету педагога-організатора.

ІІ. Організація виховного процесу(за основними орієнтирами виховання):

У розділі передбачаються заходи відповідно до рекомендацій програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України”

2.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2.2. Ціннісне ставлення до людей.

2.3. Ціннісне ставлення до природи.

2.4. Ціннісне ставлення до мистецтва.

2.5. Ціннісне ставлення до праці.

2.6. Ціннісне ставлення до себе.

ІII. Співпраця з органами учнівського самоврядування:


 • організація навчання шкільного парламенту у школі “Лідер”(чи іншій формі навчання);

 • надання допомоги в плануванні та організації діяльності органів учнівського самоврядування;

 • участь у проведенні спільних заходів та ін.

IV. Спільна діяльність із позашкільними закладами, дитячими та молодіжними об’єднаннями й організаціями за місцем проживання: • оптимізація співпраці педагога-організатора із керівниками позашкільних навчальних закладів, дитячих та молодіжних об’єднань й організацій за місцем проживання;

 • участь у спільних виховних заходах;

 • сприяння у залученні дітей до позакласної та позашкільної діяльності (участь учнів у гуртках, секціях, об’єднаннях за інтересами тощо).

V. Робота з класними керівниками та вихователями:

 • участь в методичних заходах щодо планування та організації роботи класного керівника й вихователя з учнівським колективом;

 • проведення спільних виховних заходів;

 • надання допомоги класним керівникам та вихователям в організації діяльності учнівського колективу.

VI. Взаємодія з батьками та громадськістю:

 • участь в загальношкільних заходах (батьківські збори, засідання батьківського комітету, конференції тощо);

 • надання допомоги в організації суспільно-корисної праці.

VII. Самоосвіта:

 • визначення проблеми на наступний навчальний рік;

 • опрацювання науково-методичної та психолого-педагогічної літератури;

 • планування курсової роботи, визначення теми докурсового (курсового) завдання;

 • підготовка до атестації (оформлення матеріалів з досвіду роботи).

При плануванні роботи слід враховувати єдиний режим виховної роботи, традиції школи та обов’язкові позакласні заходи.

Самоврядування це :

Метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;

- Складова частина системи педагогічних закладів, оскільки воно вирішує специфічні завдання у створенні єдиного колективу дорослих і дітей;

- Наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;

- Принцип організації життя дитячого колективу;

- Діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

Вищим органом учнівсього самоврядуваня є Учнівська рада,( Шкільний парламент…) метою засідань якої є:

- Розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;

- Формування вміння мислити, узагальнювати;

- Виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;

- Налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;

- Необхідність у творчому ставленні до справи шкільного самоврядування;

- Використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

Під час таких засідань учні навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка