Недостатній вміст фтору у ґрунті і водіСторінка1/40
Дата конвертації17.04.2016
Розмір4.49 Mb.
#11176
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

1.

У сільському населеному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки збільшення термінів зарощення тімячка, порушення розвитку кісткової тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов’язані з високим рівнем вмісту в грунті та грунтовій воді:


A.

Арсену


B.

Фтору


C.

Йоду


D.

Свинцю


E. *

Стронцію


2.

При профілактичному огляді населення міста N. (Україна) у 25 % обстежених осіб виявлені ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених - генералізований остеосклероз з кальцифікацією міжхребетних зв'язок. Яка найбільш імовірна причина виникнення флюорозу?


A.

Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді


B.

Недостатнє надходження фтору в організм з чаєм


C.

Надмірний вміст фтору у рослинних продуктах


D.

Недостатній вміст фтору у тваринних продуктах


E. *

Надмірний вміст фтору у ґрунті і воді


3.

Дайте визначення втоми:


A. *

Тимчасовий стан організму, який настає в результаті виконання інтенсивної або тривалої праці та характеризується зниженням рівня функціонування організму, зниженням працездатності, що відновлюється після відповідного відпочинку


B.

Стресова реакція організму, що характеризується зниженням працездатності


C.

Ослаблення організму внаслідок фізичної та розумової роботи


D.

Ослаблення організму внаслідок інтенсивної фізичної роботи


E.

Хронічна стресова реакція організму, що характеризується напруженням гомеостазу та небажанням працювати


4.

Дайте визначення важкості праці:


A. *

Характеристика навантаження на організм при праці, яка вимагає м’язових зусиль і відповідного енергетичного забезпечення


B.

Характеристика роботи, що потребує інтенсивної праці головного мозку при отриманні та аналізі інформації


C.

Маса вантажу, який піднімають та переміщують


D.

Потужність праці в виробничих умовах


E.

Статичне навантаження при виконанні фізичної роботи


5.

Назвіть показники монотонності трудового процесу:


A. *

Число елементів в операції, тривалість виконання операцій, що повторюються, час пасивного спостереження за ходом виробничого процесу


B.

Інтелектуальна напруженість, емоційна напруженість


C.

Напруженість функцій зорового аналізатора, число об’єктів одночасного спостереження


D.

Напруженість функцій слухового та зорового аналізаторів


E.

Тривалість зосередженого спостереження, тривалість виконання операцій


6.

Заходи підвищення працездатності та попередження перевтоми:


A. *

Створення умов для швидкого оволодіння трудовими навичками трудових процесів


B.

Тривале підтримання високої інтенсивності та напруженості праці


C.

Переведення виробничих процесів на конвеєрну технологію


D.

Створення гіпокінезії у зв’язку з незначною участю у ході виконання професійної діяльності


E.

Одночасне спостереження за декількома виробничими процесами


7.

Назвіть параметри виробничого середовища, що посилюють несприятливу дію вібрації:


A.

Підвищена швидкість руху повітря, несприятлива вентиляція


B.

Недостатнє загальне освітлення приміщень, cпектральний склад освітлення


C.

Недостатнє місцеве освітлення


D. *

Шум високої інтенсивності, висока м’язова напруженість, несприятливі мікрокліматичні умови


E.

Несприятливі клімато-погодні умови, недостатнє загальне освітлення


8.

Перерахуйте види шуму за характером спектрального розподілу:


A.

Побутовий, постійний


B. *

Широкосмуговий, тональний


C.

Виробничий, непостійний, що коливається у часі


D.

Непостійний переривчастий, непостійний еквівалентний


E.

Непостійний імпульсний


9.

Дослідження, які використовуються для фізичної характеристики важкості праці:


A. *

Середня частота серцевих скорочень на протязі робочого дня


B.

Кількість об’єктів одночасного спостереження


C.

Тривалість зосередженого спостереження


D.

Характеристика робочої пози


E.

Динаміка концентрації уваги протягом зміни


10.

Дайте визначення перевтоми:


A.

Тимчасовий стан організму, який настає в результаті виконання інтенсивної або тривалої праці та характеризується зниженням рівня функціонування організму, зниженням працездатності організму, що відновлюється після відповідного відпочинку


B.

Фізіологічне зниження працездатності організму під дією фізичної або розумової роботи


C. *

Патологічний стан, при якому виникає різка невідповідність між витратами енергії організмом та процесами їх поповнення і не настає відновлення фізіологічних процесів після відпочинку до початку наступного робочого дня


D.

Порушення гомеостазу організму під дією тривалої або інтенсивної роботи


E.

Стресова реакція організму, що характеризується зниженням працездатності


11.

Афлатоксини частіше зустрічаються в:


A. *

Зернопродуктах;


B.

Рибі;


C.

М’ясі;


D.

Молоці;


E.

Яйцях


12.

Дайте визначення поняття “вібрація”:


A.

Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


B.

Механічні аперіодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


C.

Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


D. *

Механічні коливальні рухи системи з пружними зв’язками


E.

Оптичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками


13.

Назвіть основні фізіолого-гігієнічні характеристики шуму:


A.

Тембр, звуковий тиск, гучність


B.

Довжина хвилі, період коливань, тембр


C. *

Інтенсивність, спектральний розподіл за частотою, гучність


D.

Віброшвидкість, віброприскорення, звуковий тиск


E.

Період коливань, інтенсивність, тембр


14.

Назвіть фізіологічні системи організму людини, що є найбільш уразливими до дії шуму із наведених:


A.

Ендокринна система, кров


B. *

Слуховий аналізатор, центральна нервова та серцево-судинна система


C.

Зоровий та слуховий аналізатори


D.

Лімфатична та ендокринна системи


E.

М’язово-кісткова та іммунна системи


15.

Визначте основні завдання гігієни праці як науки:


A. *

Вивчення стану здоров’я людини до початку роботи, під час трудової діяльності та

після її закінчення
B.

Вивчення трудових процесів та фізіологічних змін в організмі, які вони викликають


C.

Вивчення трудових процесів та патологічних змін в організмі, які вони викликають


D.

Вивчення ролі фізико-хімічних факторів виробничого середовища у виникненні

професійних захворювань
E.

Вивчення патогенезу професійних захворювань


16.

Дослідження, які використовуються для фізіологічної характеристики напруженості праці


A.

Середня величина енерговитрат протягом робочого дня


B.

М’язова витривалість


C. *

Зміна обсягу оперативної пам’яті протягом робочого дня


D.

Кількість об’єктів одночасного спостереження


E.

Тривалість зосередженого спостереження


17.

Укажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці важкості та напруженості праці?


A. *

ЦНС, серцево-судинна, м’язова


B.

Шлунково-кишковий тракт, ендокринна, сечо-статева


C.

Кровотвірна, ендокринна, сечо-статева


D.

Внутрішні органи, ретикуло-ендотеліальна, ендокринна система


E.

Система згортання крові, ретикуло-ендотеліальна, терморегуляторна


18.

Дайте визначення поняття “професійне отруєння”:


A.

Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах виробництва продуктів харчування, що вміщують токсини тваринного походження


B.

Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах виробництва продуктів харчування, що вміщують мікотоксини


C.

Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах виробництва технічних рідин


D. *

Патологічний стан, причиною виникнення якого є надходження в організм токсичних хімічних речовин в умовах виробництва


E.

Патологічний стан, причиною виникнення якого є надходження в організм фармацевтичних препаратів у великих дозах


19.

Укажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці важкості та напруженості праці


A.

Терморегуляторна, буферна система крові, імунна система


B.

Імунна система, ендокринна


C.

Ендокринна система, буферна система крові, система згортання крові


D.

Внутрішні органи, терморегуляторна система, сечо-статева система


E. *

ЦНС, серцево-судинна, м’язова


20.

Укажіть впродовж якого часу з моменту постановки первинного діагнозу гострого професійного отруєння слід відіслати термінове повідомлення:


A. *

1 доба


B.

2 доби


C.

3 доби


D.

4 доби


E.

5 діб


21.

Назвіть основні види робіт за ступенем важкості:


A.

Малонапружені


B. *

Середньої важкості


C.

Надто напружені


D.

Напружені


E.

Індиферентні


22.

Дослідження, які використовуються для фізичної характеристики важкості праці:


A. *

Зміна м’язової витривалості протягом робочого дня


B.

Зміна обсягу оперативної пам’яті протягом робочого дня


C.

Динаміка латентного періоду простої зорово-моторної реакції протягом зміни


D.

Кількість об’єктів одночасного спостереження


E.

Тривалість зосередженого спостереження


23.

Який основний шлях виведення сірководню з організму?


A.

Нирками.


B. *

Диханням.


C.

З каловими масами.


D.

Через потові залози.


E.

Печінкою дезінтоксикується.


24.

Для яких виробництв основною виробничою шкідливістю є оксид вуглецю (ІІ):


A.

Виробництво акумуляторів


B.

Виробництво анілінових барвників.


C.

Цементні та керамічні заводи.


D.

Виробництво сірчаної кислоти


E. *

Гаряча обкатка двигунів внутрішнього згорання


25.

Яку дію зумовлює розчинність промислових отрут у ліпідах ?


A. *

Кумулятивну.


B.


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Бог дав людині свободу волі, а вона сама повинна вирішувати свою долю. Ці погляди належать мислителям
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> ?Спортивна медицина це наука, яка вивчає: A. вплив занять спортом на організм спортсмена
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Таємнича здатність вміти діяти на речі і людей, навіть на „демонів" і „духів" без природних засобів, носить назву
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> У якому рядку всі слова наголошені правильно?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> До особливостей фізіологічної еритеми у недоношених належить
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> В чому полягає позитивізм масової культури?
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Протишокова терапія
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Яка флора здебільшого розвивається в ранах при поверхневих опіках
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які з перерахованих засобів лфк піддаються найбільш точному дозуванню


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка