Назва навчального закладуСторінка6/8
Дата конвертації04.04.2016
Розмір1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Загальноосвітня школа І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Ейдетика

Автор: І.Ю. МатюгінДоброволянська В.В.

м. Кіровоград

вул. Бєляєва, 23,

тел. 56-31-75


- конспекти уроків

- друкований досвідКритичне мислення

Автори: Джінні Стіл, Курт Мередіт, Чарльз ТемплГончарова С.Л.

Борзенко Г.М.м. Кіровоград

вул. Бєляєва, 23,

тел. 56-31-75


- конспекти уроків

- друкований досвідТРВЗ

Автор: Альтшуллєр (будь яке поняття явище, предмет учні пізнають в системі)Кріпака С.В.

м. Кіровоград

вул. Бєляєва, 23,

тел. 56-31-75


- конспекти уроків

- друкований досвідФОМ

Автори: Абігаль Хаузен, Філіп Йєнавайн (Система уроків за різними мистецькими творами)Ніколаєнко В.І.

м. Кіровоград

вул. Бєляєва, 23,

тел. 56-31-75


- конспекти уроків

- друкований досвідСпеціалізована загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

«Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів»

Педагогічний колектив СЗШ №6

Вул. Тимірязєвак, 63

24-09-74


 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу;

 • автоматизація типових операцій;

 • впорядкування інформаційного обміну баз даних;

 • автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

 • можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;

 • мотиваційний аспект набуття знань учнями;

 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;

 • формування у учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;

 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

 • надати доступ педпрацівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

 • створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники та рекомендації щодо використання ІКТ в НВП та управлінні закладом;

 • оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;

 • сформувати інформаційну культуру учасників НВП;

 • підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.
«План роботи школи на навчальний рік» (газета «Директор школи» №9-10 (705-706), травень 2013)

НВО №32 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області


Інтерактивні технології

-використання технологій колективно-групового навчання (Мікрофон.Мозковий штурм.Незакінчене речення.)

-Інтерактивні ігри(Дослідники. Будівельники.Складовий аукціон. Ігри діда буквоїда.)

-елементи какографії(гра «Словограй»)

-жанри цікавої граматики(шаради, ребуси,кросворди)

-елементи етимологічного аналізу слова.Елементи інформаційних технологій

Пошук,збирання,опрацювання і передачі інформації з різноджерел (ігри «Дослідники», «Редактори», «Телеведучі», «Довідкове бюро»Інтерактивне навчання

«Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи»

Автори:О.В.Стребна,А.О.Соценко

Інформативно-комунікативні (мультимедійні)технології

«Особливості використання технологій в початкових класах»Ігрова технологія навчання

Автор-Й.Гензерг

Це така організація навчального процесу,під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру. Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу,вмінь і навичок,ще й надання учневі можливості розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання
Особистісно-орієнтоване навчання(О.Балл)

Суть особистісно-орієнтованої технології полягає в тому,щоб підтримати та розвивати природні якості дитини,її здоров’я та індивідуальні здібності, допомагати встановлені її творчої самореалізації


Технологія проблемного навчання (діяльність вчителя і учнів, спрямована на розвито мовлення дітей,підвищення їх грамотності шляхом опрацювання словникових слів)


Використання рівневої диференціації на уроках математики,української мови.

Використання інтерактивних технологій на уроках

Використання елементів гуманно-особистісних технологій

Використання ігрових технологій

Проектна технологія(Д.Дьюї,

В. Кілпатрик,Є.Коллінз, Є.Паркхерс)

Технологія створення ситуацій успіху(Я.Коменський, К.Ушинський,А.Макаренко,

В.Сухомлинський,А.Бєлкін)
Академік Д.Мурчаковський «Технологія проблемного навчання»

О.Біляченко «Технологія розвивального навчання»
Система розвивального навчання

(Автори-Д.Ельконін, В.Давидов)

Цілеспрямована навчальна діяльність як особлива форма активності;спрямована на розвиток суб’єктивності, що передбачає процес самозміни дитини.Її змістом виступають загальні способи дій,щодо розв’язання різноманітних завдань


Інформаційно-комунікаційні технології

Впровадження в процес навчання ІКТ забезпечує доступ до різних інформаційних ресурсів,сприяє збагаченню змісту навчання,надає йому логічний і пошуковий характерІгрові технології

(Д.Ельонін,Б.Нікітін,П.Підкасистий,М.Стронін)

Технологія за своєю суттю є поліваріантною. Гра як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду
Інтерактивні технології

-використання технології колективно-групового навчання (Мікрофон.Мозковий штурм.Незакінчене речення)

-Інтерактивні ігри(Дослідники. Будівельники.Ігри діда буквоїда.)

-елементи какографії

( «Словограй»)

Елементи інформаційних технологій

-пошук,збирання,опрацювання і передача інформації з різноджерел ( «Дослідники», «Довідкове бюро», «Редактори»)


Диференційоване навчання

(американський вчитель-Є. Пархара)

Поділ навчальних планів і програм,відповідно можливостей, здібностей учнів
Використання комп’ютерних технологій
Впровадження інтерактивних технологій на уроках англійської мови


Тарасенко Л.М.

Онуфрик С.В.

Кочерженко А.О

Жердій Л.В.

Цуркан С.В.

Бєдіна Н.В.

Нестеряк Л.Б.

Крамаренко О.О

Вахрушева Л.І.

Левицька О.В.

Гладушевська О.О.

Теличенко В.О.

Рубахіна Н.С.


НВО №32

-розвиток і збагачення мовлення учнів;

-вдосконалення орфографічної грамотності (орфографічної зіркості та фонематичного слуху)

-уміння працювати зі словниками різних типів
-уміння виділяти зі звичайних речей головне;

-уміння користуватися нетрадиційними джерелами інформації;

-розвиток творчих здібностей
-створення комфортних умов навчання,за яких кожен учень відчуває свою успішність,інтелектуальну спроможність,продуктивність навчання,домінування однієї думки над іншою;

-створення умов постійної,активної взаємодії всіх учнів:спів навчання, взаємонавчання(колективне, групове,навчання у співпраці);

-формування прагнення бути демократичними,спілкуватися з іншими людьми, колективно мислити;

-розвиток самодостатньої особистості,яка може і вміє робити вибір,впевнена в собі і в своїх можливостях.

-створення ефективних умов для кращого засвоєння нової інформації,в залежності від рівня знань та індивідуальних здібностей учнів;

-звільнення від рутинної обчислювальної та статистичної роботи, надаючи учню свободу у виборі методів розв’язання конкретних задач і простір для творчості.


Розробити ігри для використання під час навчання за такими видами:

-навчальні,тренувальні, узагальнюючі;

-пізнавальні,виховні, розвиваючі

-репродуктивні,продуктивні, творчі.


-створення комфортних умов навчання,за яких кожен учень відчуває свою успішність,інтелектуальну спроможність;

-формування позитивної мотивації до навчальної праці;

-формування в учнів мовленнєвої практики,сприяння розвитку відповідальності та самостійності;

-розвиток організаційно-діяльнісних якостей учнів, можливість виявити себе у різних ролях;

-розвиток уміння знаходити потрібну інформацію, тлумачити її та застосовувати у конкретних умовах.

-засвоєння спису слів,вимову та правопис яких учні повинні пам’ятати;

-вдосконалення орфографічної грамотності,розвиток і збагачення мовлення школярів;

-розвиток умінь працювати зі словниками різних типів;

-підвищення ефективності словниково-орфографічної роботи на уроках української мови;

-формування навичок доречного використання словникових слів у реченні(тексті)
Підібрати систему вправ, завдань для учнів з різним рівнем навчання з метою засвоєння матеріалу різного рівня складності,застосування методів,організаційних форм,спрямованих,як на підтягування відстаючих у навчанні,так і поглиблення знань учнів,які вчаться з випередженням.

Підібрати систему вправ,ігор, завдань на розвиток інтелектуальних,творчих здібностей.Дібрати і розробити прийоми швидкісного читання,вільного спілкування, вміння висловлювати власну думку,приймати спільне рішення, обґрунтувати відповідь, розмірковувати,узагальнювати, абстрагувати.

Використання в навчально-виховному процесі співробітництва,гуманізма, особистісного підходу, майстерності спілкування, розвитку творчих здібностей. Головною ціллю є навчання заради розвитку особистості учня,виховання в дитині благородної людини,шляхом розкриття її особистісних якостей
Використовувати методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різноманітних дидактичних ігор, організовувати і координувати ігрову діяльність дітей, як засіб спонукання,стимулювання учнів до навчальної діяльності
Створити позитивну атмосферу навчання. Сприяти формуванню в учнів комунікативних умінь, навичок,пізнавальних інтересів, навичок науково-дослідницької роботи. Сформувати у дітей уміння застосовувати свої знання на практиці для вирішення життєвих і особистісних проблем, працювати в колективі, зважати на думку товаришів, ставити мету,аналізувати власну працю. Навчити учнів добре виконувати роботу,відчуваючи при цьому радість та гордість за результати.
Створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху,усвідомлення своїх здібностей,віри у власні сили.
Підвищення якості навчання учнів.

Підвищення якості усного та писемного мовлення учнів


Сформувати вміння відтворювати звукову форму слова,удосконалити слухову та зорову пам'ять;сформувати чіткі орієнтири у звуко - буквеному складі слів;розвивати мислення, творчі здібності,активність та ініціативність

У школяра краще розвинена мимовільна увага, тому використання медіа уроків викликає позитивні емоції.

Розвиток суб’єктності школярів,навичок саморегулювання та управління власною навчальною діяльність.

-вдосконалення орфографічної грамотності

-розвиток і збагачення мовлення учнів

-уміння виділяти зі звичайних речей головне.

-уміння користуватися нетрадиційними джерелами інформації.

-розвиток творчих здібностей.

Розробка завдань різного рівня сформованих знань.

Створення презентацій

-система інтеративних вправ;

-фрагменти уроків з інтерактивними вправами.

-розробки презентацій (Математика,

Я і Україна)

Методична розробка «Використання нестандартних прийомів роботи над правописом словникових слів»

Методичний посібник «Артикуляційні вправи для учнів,які мають вади письма»
Банк навчальних презентацій

Методична розробкаЗагальноосвітня школа I-III ступенів № 2

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Цільова творча програма школи Добра, Істини, Краси.

(Заступник директора з виховної роботи

Бойко О.Ф.)

Класні керівники 1-11 класів впроваджують дану програму школи Добра, Істини, Краси у виховній роботі класних колективів.

25011, м. Кіровоград,

вул. Новгородська, 41

(0522) 24-02-60


Програма складена відповідно віковим категоріям дітей, що дає можливість класним керівникам з перших днів шкільного життя дитини і до завершення навчання в навчальному закладі формувати духовно багату особистість, яка керується одвічним поняттям: добра, істини, краси.

Науково-методичний журнал «Виховна робота в школі» № 6 (67), червень, 2010 р.

ВГ «Основа», м. Харків.

Досвід роботи за даною № 5 програмою вивчено ЦМСПС в 2012 р. та ОІППО ім. В.О. Сухомлинського.

Журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" № 5.

НВО «Школа – ліцей № 19»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
1. Методи продуктивного навчання (когнітивні, оргдіяльнісні, креативні).

Суть: навчання – практичного використання знань в ситуаціях максимально наближених до реальнихПанасенко О.М. –

хімія, біологія

Гузеря Л.І.- математика, інформатика


25031, м. Кіровоград,

вул. Волкова, 24,

т. 55 – 82 - 97


Формування предметних компетентностей, залучення до участі в олімпіадах і конкурсах
2. Дослідницька технологія, технологія саморозвитку.

Суть: поєднання розвитку інтелектуальних здібностей дітей, дослідницьких умінь і на цій основі формується активна, компетентна творча особистість.Шевченко О.А. – англійська, німецька мови

25031, м. Кіровоград,

вул. Волкова, 24,

т. 55 – 82 - 97


Надання учням можливостей для розв’язання пізнавальних, творчих проблем, бути активними учасниками навчальних ситуацій
3.Гермепевтичний аналіз – інтерпретація художнього тексту.

Робота в міській творчій групі

Туз Т.А.


Качуровська Г.І.,

Лучицька Н.В.25031, м. Кіровоград,

вул. Волкова, 24,

т. 55 – 82 - 97


Виховання читача, який відчуває красу художнього слова, інтерпретує прочитане, здатний розуміти коди створені автором

Розробки в збірниках, підготовлених групою

4. Інформаційно – комунікативні технології: проведення уроків – презентацій, використання електронних навчальних посібників, комп’ютерні дидактичні ігри

Вчителі початкових класів

25031, м. Кіровоград,

вул. Волкова, 24,

т. 55 – 82 - 97


Оптимальне використання часу, зростання інтересу учнів до навчального предмета
«Навчально-виховний комплекс

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26–

дошкільний навчальний заклад –дитячий юнацький центр «Зорецвіт»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Технологія проблемного навчання.

Засвоєння способів самостійної діяльності;

Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів.

Автори Г. Ксензова, Н.СавінаСоколова Віра Володимирівна

проспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94учні навчаються окремим розумовим операціям, формуючи систему розумових дій, розвиваючи можливості продуктивного навчання в системі компетентностей.

Навчально-методичний посібник

«Розвиток можливостей продуктивного навчання на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових груп компетентностей учня»Проектна технологія.

Створення умов для самостійного здобуття знань, розвиток пізнавальних навиків та розвиток критичного та творчого мислення учнів.

Автор Джон Дьюї


МО вчителів іноземних мов:

Струсинська А.В.

Лисак І.М.

Бродченко О.М.

Язан О.А.

Чернова І.А.

Мєзенцева- Троцька І.С.

Ткаченко О.С.

Рєпіна Т.П.


проспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Розвиток рефлексивних , пошукових, комунікативних вмінь та презентаційних навиків.

Підвищення мотивації до вивчення іноземних мов.-

Технологія розвивального навчання.

Методика навчального діалогу у викладанні предмета «Світова література».

Автор Гузь О.О.


Гузь О.О., вчитель світової літератури

проспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Високий і достатній рівень оволодіння учнями читацькими компетенція ми.

«Зарубіжна література» конспекти уроків 8-клас, ч. І, ІІ;

«Світова література»

конспекти уроків 10 клас;

«Світова література» конспекти уроків 5 клас;

«Світова література» електронний посібник 5 клас;


Інтегральна технологія.

Реалізація освітніх завдань шляхом використання технології на уроках біології.

Автор Гузєєв В.В.


Кваша В.О.

вчитель хімії та біологіїпроспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Забезпечення засвоєння шкільного курсу біології на достатньому та високому рівнів, реалізація освітніх запитів учнів та батьків.

Розробка системи уроків.

Технологія інтерактивного навчання.

Формування творчих компетентностей шляхом креативності як універсально творчої здібності.

Автор Дж.Гілфорд


Матвєєва В.П., вчитель хімії

проспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Формування вміння вибудувати успішне життя, навчити оволодівати знаннями та застосовувати їх у нестандартних умовах

-

Технологія розвивального навчання.

Створення умов для всебічного гармонійного розвитку особистості.

Автор Занкова Л.В.


Рудас Л.І.,

вчитель географіїпроспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Формування теоретичної свідомості і мислення, виявлення обдарованих дітей, покращення рівня знань учнів

Розробка системи уроків з географії України у 8-му класі «Природно-територіальні комплекси України»;

Розробка системи уроків з географії України у 7-му класі «Євразія»Проектна технологія.

Розвиток творчого мислення на основі колективної та індивідуальної роботи, використання набутих знань на практиці.

Автор Дж. Дьюї


Залєсов В.П.

вчитель трудового навчання;

Набожна Т.О.

вчитель географії і біологіїпроспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Створення умов для саморозвитку, самовираження та самостійного здобуття знань.

«Слово методиста», ЦМСПС

2012 р.


Розробка уроку на тему: «Метод фокальних об’єктів»

2012 р.


«Слово методиста», ЦМСПС

2013 р. з досвіду роботи вчителя трудового навчання Залєсова В.П.


Технологія розвивального навчання.

Використання природних закономірностей індивідуального розвитку дитини, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій

Автор Занкова Л.В., Виготський Л.С.


Чернецька О.Г., вчитель початкових класів

проспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Підвищення результативності навчальної діяльності, загальний розвиток учнів, їх інтелектуальних можливостей, вдосконалення вміння вчитися та спілкуватися

Навчально-розвивальний посібник «Цікавинки від Точки та її друзів» 2012 р.
Технологія розвитку критичного мислення.

Формування уміння логічно мислити, аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати свою думку.

Автори Дж. Дьюї Виготський Л.С.


Чернецька О.Г.,

вчитель початкових класів,

Копликова Т.К.,

вчитель початкових класівпроспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Формування пізнавального інтересу, спонукання учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її грунті формування аналітичного судження та розвиток критичного способу мислення.

Навчальний посібник – зошит для учнів 1-4 класів «Почитаймо разом»

2008 р.

Технологія розвитку критичного мислення.

Формування вміння самостійно здобувати знання, обробляти і аналізувати інформацію, логічно будувати свої думки, наводити переконливу аргументацію та здатність мислити мобільно.

Автори Дж. Дьюї Виготський Л.С.


Ворона С.О., вчитель історії та правознавства

проспект Комуністичний 21,

тел. (0522) 22-17-94Формування інформаційної компетентності учнів, розвиток творчого мислення, формування вмінь і навичок складання логічно-структурних схем, історичних та юридичних задач і рівнянь.

Журнал «Історія та правознавство»

Дидактичні матеріали до вивчення Кримінального кодексу України.

Дидактичні матеріали до теми «Сімейне право України» для класів з поглибленим вивченням правознавства.

Урок з практичного права «Коли та як держава регулює сімейні відносини» 8 клас«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа - дошкільний навчальний заклад “ Вікторія – П ”

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Технологія групової навчальної діяльності учнів.

Автор :Бабанський Ю.К., Цукерман Г.О., Чередов І.М. та інші.

Суть технології. Групова навчальна діяльність – форма організації навчання в малих групах об’єднаних загальною навчальною діяльністю.


вчитель біології

Кожухар Н. І.НВО ЛШ ДНЗ “Вікторія - П”

просп. Правди,20

т.56-32-68

т.37-18-20Сприяє активізації й результативності навчання, вихованню гуманних стосунків. Реалізація основних умов колективності: усвідомлення загальної мети, розподіл обов’язків відповідно до мети, взаємозалежність і взаємоконтроль
Впровадження нових інформаційних технологій навчання

Автор: Єршов А.П.

Основна мета підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.


вчителі початкових класів Пахомова С.В.,

Назаренко Л.М.;

вчитель фізики

Кожухар М.В.;

вчителі історії:

Коляда С.В.,

Нікітіна І.О.;

вчитель географії Пустовойт С.С.

вчителі інформатики:

Ткаченко П.В.,

Тимофієнко О.Л.,

Московець І.В.НВО ЛШ ДНЗ “Вікторія - П”

просп. Правди,20

т.56-32-68

т.37-18-20Підвищення пізнавальної діяльності учнів.

Зростання індивідуальної активності в творчих групах з використанням комп’ютерних технологій навчання під час вивчення різних предметів, відбувається системна інтеграція предметних галузей знань Готовність особистості до самостійної інформаційної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві.Пахомова С.В. Проблема формування інформаційно-комунікаційної компетентності / С.В.Пахомова // Вища освіта України. Тематичний випуск «Наука і вища освіта в Україні: технології взаємодії». – 2010. – №1. – Додаток 1. – С.190-196.

Пахомова С.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності та розвиток творчого потенціалу / С.В.Пахомова // Педагогічний вісник. – Кіровоград. – 2010. – №3-4. – С.87-89.

Пахомова С.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності і розвиток самостійності - Зб. наукових праць Всеукраїнської науково-методичної конференції «Розвиток дидактичних ідей В.О.Сухомлинського в сучасній освіті», м. Кіровоград, вересень, 2010 р.

«Методичні рекомендації та розробка мультимедійного супроводу системи уроків курсу Історії України ,10 клас»


Лекційно-практична система

Автор: Хмура О.О.

Виявлення і розвиток індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання шляхом організації різноманітної самостійної діяльності формування умінь і навичок необхідних для всебічного засвоєння навчальної інформації уроку.


Педагогічний колектив НВО ЛШ ДНЗ

“Вікторія-П”НВО ЛШ ДНЗ “Вікторія - П”

просп. Правди,20

т.56-32-68

т.37-18-20Досягнення кращих показників, забезпечення комфортності в навчальній діяльності учнів, розвиток індивідуальних особливостей, уміння працювати з різними джерелами інформації,

розвиток творчих здібностей, саморозвиток учня через цілісність системи знань, вмінь та навичок з предмету

Технологія проектної навчальної діяльності

Автори: Дьюї Дж, Кілпатрик У.(США)

Суть технології.

Технологія передбачає створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.Прокопець Н.О. - вчитель основ екології

Зубченко Л.П. - вчитель технологій

Данильченко Л.В. учитель укр. мови та літ.


НВО ЛШ ДНЗ “Вікторія - П”

просп. Правди,20

т.56-32-68


Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активний розвиток критичного мислення. Максимальне наближення до реальних потреб життя, творчої самореалізаціїТехнологія розвитку критичного мислення. Програма”Читання та письмо для розвитку критичного мислення”

Автори: Стіл Дж., Мередіт К., і Темпел Ч..


Технологія розвитку критичного мислення розглядається, як сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань

вчитель початкових класів,

Назаренко Л.М.,

вчитель початкових класів

Мойсеєнко І.М

вчитель укр.. мови та літератури

Одайнікова В.В.
НВО ЛШ ДНЗ “Вікторія - П”

просп. Правди,20

т.56-32-68


Розвиток в учнів самостійності та ініціативності, критичного мислення. Формування інтелектуальних умінь та навичок
«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 24 –

центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»


Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту з використанням програмового засобу Notebook

Бовт С.В., учитель фізики
25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 85,

тел. 22-49-80, 22-56-10
Отримання ефективної та універсальної системи навчання та перевірки знань


Конспект уроку фізики в 10 класі з теми «Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонійні коливання. Амплітуда. Період і частота коливань. Рівняння гармонійних коливань. Фаза коливань». Науково-методичний посібник «Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту», КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2012.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка