Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка9/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


E.

підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи, яке виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами.


190.

Виберіть вірну відповідь. Майно підприємства становлять:


A.

основні фонди, кредити, сировина, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства;


B.

будівлі, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства;


C. *

основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства;


D.

внески засновників підприємства;


E.

власні кошти та орендовані приміщення.


191.

Виберіть вірну відповідь. Основними ознаками підприємства є:


A.

колектив


B. *

структура управління, виробничі ресурси;


C.

наявність затвердженого статуту;


D.

товарний знак;


E.

вивіска


192.

Виберіть вірну відповідь. Основними ознаками підприємства є:


A.

колектив;


B.

структура управління, виробничі ресурси;


C.

товарний знак, вивіска;


D. *

право нести майнову відповідальність та наявного у власності підприємства майна;


E.

ефективний менеджмент


193.

Виберіть вірну відповідь. Основними ознаками підприємства є:


A.

наявність власного майна;


B. *

право захищати свої майнові інтереси в судових, арбітражних та інших органах державної влади й управління;


C.

наявність печатки;


D.

товарний знак, вивіска;


E.

наявність орендованого майна.


194.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Підприємництво – це:


A.

самостійна, ініціативна, систематична, за рішенням органів влади господарська діяльність, яку здійснюють суб’єкти господарювання (підприємці) для досягнення економічних результатів та одержання прибутку;


B.

несамостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яку здійснюють суб’єкти господарювання (підприємці) для досягнення економічних і соціальних результатів без одержання прибутку;

C. *

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яку здійснюють суб’єкти господарювання (підприємці) для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;


D.

самостійна, ініціативна, систематична без економічного ризику господарська діяльність, яку здійснюють суб’єкти господарювання (підприємці) для досягнення і соціальних результатів;


E.

самостійна господарська діяльність громадян для вирішення соціальних завдань.


195.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Підприємство – це:


A. *

самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності;


B.

часткове упорядкування елементів та відносин між ними за будь-якою однією ознакою;


C.

організаційно-правовий та економічний статус певної соціотехнікоекономічної системи;


D.

самостійний об’єкт господарювання, створений обєднанням громадян для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом здійснення торговельної діяльності;


E.

самостійний об’єкт господарювання, створений радою засновників для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої і торговельної діяльності


196.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Підприємство – це:


A.

часткове упорядкування елементів та відносин між ними за будь-якою однією ознакою;


B.

організаційно-правовий та економічний статус певної соціотехніко-економічної системи;


C. *

юридична особа, формальними ознаками якої є наявність зафіксованої в статуті фірмової назви, відокремленого майна, самостійний баланс, розрахунки в установах банків, печатка з найменуванням та ідентифікаційним кодом;


D.

об’єднання громадян, яке створене з метою вирішення соціальних проблем;


E.

фізична особа, яка має патент на зайняття підприємницькою діяльністю;


197.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Підприємство з іноземними інвестиціями – це:


A.

підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства україни, іноземними компаніями.


B. *

підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства україни, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше як 10%.


C.

підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства україни, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше як 50%.


D.

підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства україни, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше як 90%.


E.

е. підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства україни, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше як 5%.


198.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Повне товариство – це:


A.

товариство, всі учасники якого займаються різною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном,


B.

товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства сумою статутного внеску.


C.

товариство, всі учасники якого несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.


D. *

товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном,


E.

товариство, всі учасники якого не займаються підприємницькою діяльністю але несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном,


199.

Принципи здійснення підприємницької діяльності:

A.

відсутність ризику в діяльності.


B. *

вільне наймання працівників.


C.

обмеження на довільний пошук і вибор способу дій.


D.

діяльність в умовах високого рівня визначеності.


E.

гарантія отримання прибутку.


200.

Принципами підприємницької діяльності є:


A.

гарантія отримання прибутку.


B. *

вільний вибір видів діяльності;


C.

відсутність ризику в діяльності.


D.

обмеження в пошуку і вибору способу дій.


E.

діяльність в умовах високого рівня визначеності.


201.

Принципами підприємницької діяльності є:


A.

гарантія отримання прибутку.


B.

відсутність ризику в діяльності.


C.

обмеження в пошуку і вибору способу дій.


D.

діяльність в умовах високого рівня визначеності


E. *

самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників, споживачів


202.

Принципами підприємницької діяльності є:


A. *

вільне наймання працівників.


B.

гарантія отримання прибутку.


C.

відсутність ризику в діяльності.


D.

обмеження в пошуку і вибору способу дій.


E.

діяльність в умовах високого рівня визначеності


203.

Принципами підприємницької діяльності є:


A.

гарантія отримання прибутку.


B.

відсутність ризику в діяльності.


C. *

вільне розпорядження прибутком після внесення платежів, установлених законодавством;


D.

обмеження в пошуку і вибору способу дій.


E.

діяльність в умовах високого рівня визначеності.


204.

Принципами підприємницької діяльності є:


A.

гарантія отримання прибутку.


B.

відсутність ризику в діяльності.


C.

обмеження в пошуку і вибору способу дій.


D.

діяльність в умовах високого рівня визначеності


E. *

самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності та використання валютної виручки;


205.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Приватне підприємство – це:


A.

підприємство, засноване на власності окремого громадянина україни, без права найняття робочої сили.


B. *

підприємство, засноване на власності окремого громадянина україни, з правом найняття робочої сили.


C.

підприємство, засноване на власності окремих громадян, членів однієї сімї з правом найняття робочої сили.


D.

підприємство, засноване на власності окремих громадяни, з обмеженим правом найняття робочої сили.


E.

підприємство, засноване фізичними особами без права найняття робочої сили.


206.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Сімейне підприємство – це:

A.

підприємство, засноване на власності та праці громадян україни - членів однієї сімї, які мають одинакове прізвище.


B.

підприємство, засноване на власності та праці громадян україни - членів однієї сімї, які мають одинаковий фах за професією.


C. *

підприємство, засноване на власності та праці громадян україни - членів однієї сімї, які проживають разом.


D.

підприємство, засноване на власності та праці фізичних осіб, які проживають разом.


E.

підприємство, засноване на власності та праці


207.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Суб’єкт господарювання - це:


A.

господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського ведення без створення юридичної особи;


B.

господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського ведення або оперативного керування, які не мають статус юридичної особи;


C.

громадські, які мають статус юридичної особи, який визначається цивільним і господарським законодавством україни;


D.

громадські організації, які діють на основі права власності, має статус юридичної особи, який визначається цивільним і господарським законодавством україни;


E. *

господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського ведення або оперативного керування, має статус юридичної особи, який визначається цивільним і господарським законодавством України;


208.

Згідно чинного законодавства суб’єктами підприємництва в Україні є:


A.

фізичні особи – підприємці без утворення юридичної особи: громадяни україни, громадяни інших країн, які не обмежені законом правоздатності і дієздатності;


B.

об’єднання громадян;


C. *

юридичні особи різних організаційно-правових форм і форм власності, їх обєднання;


D.

фізичні особи – підприємці без утворення юридичної особи: громадяни україни, які досягли 18 років;


E.

фізичні особи – підприємці без утворення юридичної особи: громадяни україни, громадяни інших країн, які проживають в Україні;


209.

Згідно чинного законодавства суб’єктами підприємництва в Україні є:


A.

фізичні особи – підприємці без утворення юридичної особи: громадяни україни, громадяни інших країн, які не обмежені законом правоздатності і дієздатності;


B. *

фізичні особи – підприємці без утворення юридичної особи: громадяни україни, громадяни інших країн і особи без громадянства, які не обмежені законом правоздатності і дієздатності і зареєстровані як фізичні особи-підприємці;


C.

фізичні особи – підприємці без утворення юридичної особи: громадяни україни, які досягли 18 років;


D.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка