Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка7/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

товариство з обмеженою відповідальністю;

E.

повне.


143.

Яку назву має ринкова структура, при якій орган управління – збори учасників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється не тільки в межах вкладеного внеску, але і всім належним їм майном?:


A. *

тзов з необмеженою відповідальністю;


B.

тзов з обмеженою відповідальністю;


C.

акціонерне товариство відкритого типу;


D.

акціонерне товариство закритого типу;


E.

синдикат.


144.

Статутний фонд ТзОВ “Доната” сформовано двома власниками. До якого виду підприємств, в залежності від формування статутного фонду, належить ТзОВ “Доната”?


A.

комунальне


B.

унітарне


C.

дрібне


D. *

корпоративне


E.

державне


145.

Допоможіть студентці фармацевтичного факультету Сухарській М., яка розпочала вивчення основ менеджменту у фармації вибрати вірну відповідьна запитання: «Яке з фармацевтичних підприємств не належить до господарських товариств?»


A. *

асоціація


B.

командитне товариство


C.

повне товариство


D.

товариство з додатковою відповідальністю


E.

товариство з обмеженою відповідальністю


146.

Товариство «Гедеон Ріхтер», всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову колективну відповідальність за зобов’язання товариства всім своїм майном, це:


A.

акціонерне товариство відкритого типу;


B.

акціонерне товариство закритого типу


C. *

повне товариство;


D.

асоціація;


E.

консорціум.


147.

Допоможіть студентці фармацевтичного факультету Кендрі М., яка розпочала вивчення основ менеджменту у фармації вибрати вірну відповідь на запитання: «Як за ринковою ланковістю поділяють підприємства ?»:


A.

місцеві, регіональні, міжрегіональні, національні, транснаціональні


B.

унітарні, корпоративні


C.

великі, середні, малі


D. *

організації-виробники, оптові організації, роздрібні організації


E.

колективні, приватні, державні, комунальні


148.

Приватний підприємець Доскоч Г.П. вирішив заснувати власну аптеку. Для відкриття банківського рахунку йому потрібно скласти бізнес – план. На який термін, як правило, розробляється даний документ:


A.

пів року


B.

рік


C. *

3-5 років


D.

10 років


E.

10 днів

149.

Яку назву має ринкова структура, при якій орган правління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий так пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску?:


A.

тзов з необмеженою відповідальністю;


B. *

тзов з обмеженою відповідальністю;


C.

акціонерне товариство відкритого типу;


D.

акціонерне товариство закритого типу;


E.

синдикат.


150.

Яка ступінь матеріальної відповідальності у членів товариства з додатковою відповідальністю?:


A.

в межах належних акцій;


B.

в межах належної частки;


C. *

в межах належної частки і майна в кратному розмірі до частки;


D.

солідарна відповідальність всім майном;


E.

необмежена.


151.

Вкажіть кому із нижчеперелічених категорій заборонено займатися підприємницькою дiяльнiстю згідно чинного законодавства України:


A.

особи без громадянства


B.

громадяни інших держав


C.

інваліди


D. *

військовослужбовці


E.

фізичні особи


152.

Якому поняттю відповідає визначення "... підприємство засновується на власності i праці громадян України - членів однієї сім’ї , що проживає разом? "


A.

приватне;


B.

індивідуальне;


C. *

сімейне;


D.

спільне;


E.

колективне.


153.

Об'єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва називається:


A.

асоціація


B.

трест


C.

консорціум


D. *

промислово-фінансова група


E.

концерн


154.

Обсяг валового доходу від реалізації продукції фармацевтичного підприємства «Експерт» становить 200 тис. євро в рік. До якого виду належить дане підприємство?


A.

дрібне


B.

середнє


C. *

мале


D.

велике


E.

крупне


155.

Товариство з додатковою відповідальністю « Денис», яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників – це:


A.

асоціація


B.

товариство з додатковою відповідальністю

C.

акціонерне товариство


D. *

довірче товариство


E.

товариство з обмеженою відповідальністю


156.

Існують два види акціонерних товариств: закриті і відкриті. Вкажіть відмінність між закритим і відкритим типами акціонерних товариств?


A.

розмір статутного фонду


B.

кількість працюючих


C.

обсяг річного валового доходу


D. *

формою розподілу і поширення акцій


E.

матеріальна відповідальність учасників


157.

В умовах ринкової економіки підприємства часто об'єднуються у своїй підприємницькій діяльності. Ці об'єднання можуть бути постійними або тимчасовими. Вкажіть недоліки об’єднання підприємств:


A.

підвищення конкурентноздатності


B.

розширення ринку


C.

розширення капіталу


D.

зниження витрат


E. *

ускладнення організаційної структури


158.

Виберіть якому твердженню відповідає поняття «Статутний фонд підприємства »?


A.

сукупність грошових коштів, що необхідні для функціонування організації


B.

сукупність майна, що необхідне для початку діяльності підприємства


C.

сукупність грошових засобів i майна, необхiднi для початку дiяльностi підприємства


D. *

сукупність грошових засобів i майна, необхiднi для початку i провадження дiяльностi підприємства


E.

немає вірної відповіді


159.

?Вид підприємницької діяльності характеризується тим, що визначальну роль в ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого напрямку підприємницької діяльності відноситься даний вид діяльності?


A. *

комерційна


B.

виробнича


C.

фінансова


D.

консалтингова


E.

лізингова


160.

В залежності від формування статутного фонду підприємства поділяються на різні види, крім:


A.

унітарне


B.

іноземне


C. *

комунальне


D.

корпоративне


E.

акціонерне товариство


161.

Допоможіть студенту Притулі М. вибрати вірну відповідь. Вищим органом управління в акціонерному товаристві є:


A.

генеральний директор акціонерного товариства.


B.

ревізійна комісія.


C.

президент акціонерної компанії.


D. *

загальні збори акціонерів.


E.

рада директорів товариства.


162.

Допоможіть студенту Приходько М. вибрати вірну відповідь Вищим органом управління в товаристві з обмеженою відповідальністю є:

A.

генеральний директор.


B. *

збори учасників.


C.

будь-хто з числа учасників товариства.


D.

ревізійна комісія.


E.

президент товариства


163.

Допоможіть студенту Паращак М. вибрати вірну відповідь Вищим органом управління в товаристві з додатковою відповідальністю є:


A.

генеральний директор.


B. *

збори учасників.


C.

будь-хто з числа учасників товариства.


D.

ревізійна комісія.


E.

президент товариства


164.

Господарська діяльність - це:


A.

діяльність об’єктів господарювання у сфері господарського виробництва, яка направлена на виготовлення і реалізацію продукції;


B.

діяльність у сфері господарського виробництва, яка направлена на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг;


C. *

діяльність суб’єктів господарювання у сфері господарського виробництва, яка направлена на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, які мають цінову визначеність;


D.

діяльність громадських організацій у сфері соціального захисту населення;


E.

діяльність громадських організацій у сфері споживання;


165.

Виберіть правильне твердження із перелічених. Господарські товариства – це:


A.

підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності.


B.

підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом без об'єднання їх майна та підприємницької діяльності.


C. *

підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом обєднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.


D.

підприємства, установи, організації, які за підпорядкованістю належать до одного із міністерств.


E.

підприємства, установи, організації, створені на добровільнх засадах для вирішення виробничих завдань.


166.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка