Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка6/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


A.

влада примусу


B. *

влада прикладу


C.

інформаційна влада


D.

дисциплінарна влада


E.

традиційна влада


118.

Для якого стилю управління є характерним те, що всі члени колективу зобов'язані підкорятися керівнику, а він вважає підлеглих такими, що "не доросли" до прийняття рішень:


A.

харизматичний


B. *

патріархальний


C.

автократичний


D.

бюрократичний


E.

ліберальний


119.

Виберіть із перелічених стилів управління, той в якому домінує деперсоніфікація:


A.

харизматичний


B.

патріархальний


C.

автократичний


D. *

бюрократичний


E.

ліберальний


120.

Існують різні методи управління у фармації. Який з методів не належить до економічних методів управління?


A. *

стимулювання


B.

господарський розрахунок


C.

розподіл прибутку


D.

матеріальне стимулювання


E.

кредитування


121.

Існують різні методи управління у фармації. Який з методів не належить до методів організаційного впливу?


A.

стимулювання


B.

переконання


C. *

матеріальне стимулювання


D.

виховання


E.

розвиток ініціативи


122.

Існують різні методи управління у фармації. Який з методів не належить до економічних методів управління?


A.

планування


B.

господарський розрахунок


C.

розподіл прибутків


D.

матеріальне стимулювання


E. *

переконання


123.

Існують різні методи управління у фармації. Який з методів не належить до методів організаційного впливу?


A.

стимулювання


B. *

кредитування

C.

переконання


D.

виховання


E.

розвиток ініціативи


124.

Існують різні методи управління у фармації. Який з методів не належить до економічних методів управління?


A.

планування


B.

господарський розрахунок


C.

розподіл прибутків


D. *

розвиток ініціативи


E.

кредитування


125.

Організація праці кожного з працівників здійснюється на підставі посадової інструкції, яка складається з певних розділів. Виберете, якого з представлених нижче розділів не існує в посадовій інструкції?


A.

загальні положення


B.

функціональні обов'язки


C.

права


D. *

облік і звітність


E.

відповідальність


126.

Стиль керівництва – це індивідуальний спосіб діяльності керівника. Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним зосередження всієї влади і відповідальності в руках лідера?


A. *

авторитарному


B.

ліберальному


C.

демократичному


D.

еталонному


E.

законному


127.

Який стиль управління використовує зав. аптеки Петренко А.Л. , якщо характерними рисами його є зняття лідером з себе відповідальності, зречення влади на користь групи?


A.

авторитарному


B. *

ліберальному


C.

демократичному


D.

еталонному


E.

законному


128.

Який стиль управління використовує зав. аптеки Пугач А.Л. , якщо характерними рисами його є делегування повноважень з утриманням ключових позицій у лідера?{


A.

авторитарному


B.

ліберальному


C. *

демократичному


D.

еталонному


E.

законному


129.

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це індивід, який очолює колектив і використовує надану йому владу для впливу на поведінку людей, які в ньому працюють»?


A.

вплив


B.

влада


C.

лідерство


D.

керівництво


E. *

керівник

130.

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це здатність впливати на поведінку окремих осіб або робочої групи особистими якостями, які відповідають зовнішнім і внутрішнім потребам групи »?


A.

вплив


B.

влада


C. *

лідерство


D.

керівництво


E.

керівник


131.

Допоможіть студенту Пришляк А. вибрати вірну відповідь якому поняттю відповідає дане визначення: «це можливість впливати на поведінку інших»?


A.

вплив


B. *

влада


C.

лідерство


D.

керівництво


E.

керівник


132.

Допоможіть студенту Зеленку А. вибрати вірну відповідь якому поняттю відповідає дане визначення «це процес впливу на підлеглих за допомогою формальних важелів для забезпечення виконання ними офіційно певних доручень і рішення певних задач »?


A.

вплив


B.

влада


C.

лідерство


D. *

керівництво


E.

керівник


133.

Приватний підприємець Нечепоренко Г.П. вирішив заснувати власну аптеку. Для державної реєстрації йому необхідно мати пакет документів для подання у відповідні органи реєстрації. Які з наведених документів не є установчими?


A.

протокол установчих зборів


B.

статут


C. *

бізнес-план


D.

засновницький договір


E.

немає вірної відповіді


134.

Допоможіть студенту фармацевтичного факультету Угач Т. вибрати до якого виду підприємств належить підприємство «Гіруда», якщо кількість працівників даного підприємства становить 200 чоловік:


A.

дрібне


B. *

середнє


C.

мале


D.

велике


E.

крупне


135.

Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство з часткою статутного фонду


A.

>1%


B.

>5%


C. *

>10%


D.

>20%


E.

>50%


136.

Товариство «Зелена аптека» має статутний капітал, який поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами i несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями тільки майном підприємства називається, це:

A. *

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю


B.

товариство з додатковою вiдповiдальнiстю


C.

повне товариство


D.

командитне товариство


E.

індивідуальне товариство


137.

Якому поняттю відповідає визначення :"... – це підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці"?:


A.

приватне;


B. *

індивідуальне,


C.

сімейне;


D.

спільне;


E.

колективне


138.

Допоможіть студенту фармацевтичного факультету Марків Т. вибрати яка ж ступінь матеріальної відповідальності у членів акціонерного товариства?:


A.

в межах вкладів;


B. *

в межах належних їм акцій;


C.

необмежена і солідарна;


D.

внесками до статутного фонду і належними їм майном;


E.

належним їм майном


139.

Приватне підприємство «Арніка» займається оптовою торгівлею ЛЗ та ВМП, кількість працюючих на даному підприємстві становить 25 чоловік. Який вид цього підприємства?


A. *

мале


B.

дрібне


C.

середнє


D.

велике


E.

крупне


140.

Статутний фонд обласної комунальної аптеки №159 сформовано одним власником. До якого виду підприємств, в залежності від формування статутного фонду, належить аптека?


A.

комунальне


B. *

унітарне


C.

корпоративне


D.

дрібне


E.

державне


141.

Допоможіть студенту фармацевтичного факультету Лесик М., який розпочав вивчення основ менеджменту у фармації вибрати вірну відповідь – в залежності від способу утворення та формування статутного фонду підприємства поділяють на:


A.

великі і малі;


B.

колективні і державні;


C. *

корпоративні і унітарні;


D.

комунальні і державні;


E.

малі, великі і середні.


142.

Товариство «Наша аптека» має статутний фонд, поділений на частки, розмір, яких визначається установчими документами і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах своїх вкладів, це:


A.

закрите акціонерне товариство;


B.

відкрите акціонерне товариство;


C.

командитне;


D. *
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка