Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка5/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.06 Mb.
#9935
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

E.

шести місяців


94.

Сукупність документів, які належать до певного питання або ділянки діяльності підприємства і підшиті в окрему теку формують справу. Кожна справа повинна вміщувати не більше 250 аркушів; якщо ж їх понад 250, то слід починати формування:


A.

книги


B. *

немає вірної відповіді


C.

архіву


D.

блоку


E.

досьє


95.

Виберіть правильне твердження. Уніфікація – це…..?


A. *

це встановлення одноманітності в складанні і оформленні документів


B.

це запис необхідних відомостей про документи


C.

це встановлення і застосування правил з метою впорядкування діяльності в певній області


D.

це текст, в якому незмінна інформація представлена у вигляді переліку питань, які передбачають суворо певний набір відповідей


E.

це сукупність документів, які належать до певного питання або ділянки діяльності підприємства


96.

Виберіть правильне твердження. Трафарет – це…..?


A.

це встановлення одноманітності в складанні і оформленні документів


B.

це запис необхідних відомостей про документи


C. *

це текст з пропусками, призначеними для змінної інформації


D.

це текст, в якому незмінна інформація представлена у вигляді переліку питань, які передбачають суворо певний набір відповідей


E.

це сукупність документів, які належать до певного питання або ділянки діяльності підприємств


97.

Виберіть правильне твердження. Анкета – це …?


A.

це встановлення одноманітності в складанні і оформленні документів


B.

це запис необхідних відомостей про документи


C.

це текст з пропусками, призначеними для змінної інформації


D. *

це текст, в якому незмінна інформація представлена у вигляді переліку питань, які передбачають суворо певний набір відповідей


E.

немає вірної відповіді


98.

Організація праці кожного з працівників здійснюється на підставі посадової інструкції, яка складається з певних розділів. Виберете, якого з представлених нижче розділів не існує в посадовій інструкції?


A. *

стратегія розвитку


B.

загальні положення


C.

функціональні обов'язки


D.

права

E.

відповідальність


99.

Як називається вид влади, яка базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер?


A.

влада примусу


B.

влада прикладу


C. *

інформаційна влада


D.

дисциплінарна влада


E.

традиційна влада


100.

Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому використовується влада особистого прикладу керівника?


A.

примусова влада


B.

влада винагороди


C. *

експертна влада


D.

еталонна влада


E.

законна (традиційна) влада


101.

Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець вірить в те, що керівник має право віддавати накази, а його обов'язок – виконувати їх?


A.

примусова влада


B.

влада винагороди


C.

експертна влада


D. *

еталонна влада


E.

законна (традиційна) влада


102.

Стиль керівництва – це індивідуальний спосіб діяльності керівника, який визначається значною мірою інтелектуально, - психологічними особливості керівника, здатністю організувати ініціативні, творчі виконання поставлених перед колективом завдань, контролювати наслідки діяльності підлеглих, створювати і підтримувати етично-психологічний клімат в колективі. Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним делегування повноважень з утриманням ключових позицій у лідера?


A.

авторитарному


B.

ліберальному


C. *

демократичному


D.

еталонному


E.

законному


103.

Стиль керівництва – це індивідуальний спосіб діяльності керівника, який визначається значною мірою інтелектуально, - психологічними особливості керівника, здатністю організувати ініціативні, творчі виконання поставлених перед колективом завдань, контролювати наслідки діяльності підлеглих, створювати і підтримувати етично-психологічний клімат в колективі. Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним зосередження всієї влади і відповідальності в руках лідера?


A. *

авторитарному


B.

ліберальному


C.

демократичному


D.

еталонному


E.

законному


104.

Якому поняттю відповідає дане визначення\: «це індивід, який очолює колектив і використовує надану йому владу для впливу на поведінку людей, які в ньому працюють»?


A.

вплив


B.

влада

C.

лідерство


D.

керівництво


E. *

керівник


105.

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це процес впливу на підлеглих за допомогою формальних важелів для забезпечення виконання ними офіційно певних доручень і рішення певних задач »?


A.

вплив


B.

влада


C.

лідерство


D. *

керівництво


E.

керівник


106.

Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець вірить в те, що влада володіє спеціальними знаннями, які можуть задовольнити деякі потреби?


A.

примусова влада


B.

влада винагороди


C. *

експертна влада


D.

еталонна влада


E.

законна (традиційна) влада


107.

Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним бажання керівника домінувати i підпорядковувати собі всіх, з ким стикається в практичній діяльності:


A. *

авторитарний


B.

колегіальний


C.

авральний


D.

демонстраційний


E.

діловий


108.

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це поведінка однієї людини, яка вносить зміни в поведінку, відчуття іншої людини»


A. *

вплив


B.

влада


C.

лідерство


D.

керівництво


E.

керівник


109.

Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець вірить в те, що влада може заважати задоволенню певної потреби або заподіяти інші неприємності?


A. *

примусова влада


B.

влада винагороди


C.

експертна влада


D.

еталонна влада


E.

законна (традиційна) влада


110.

Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець перебуває під впливом інформації, якою володіє керівник і упевнений, що вона забезпечує ухвалення необхідних управлінських рішень?


A.

примусова влада


B.

влада винагороди


C.

експертна влада

D. *

інформаційна влада


E.

законна (традиційна) влада


111.

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це можливість впливати на поведінку інших »?


A.

вплив


B. *

влада


C.

лідерство


D.

керівництво


E.

керівник


112.

Для якого стилю управління є характерним те, що керівництво здійснюється апаратом через підпорядковані ланки, які непрямо проводять рішення керівника:


A.

харизматичний


B.

патріархальний


C. *

автократичний


D.

бюрократичний


E.

ліберальний


113.

При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?


A. *

посадовою інструкцією


B.

внутрішнім трудовим розпорядком


C.

кодексом законів про працю


D.

всі відповіді вірні


E.

вірної відповіді немає


114.

Стиль керівництва – це індивідуальний спосіб діяльності керівника, який визначається значною мірою інтелектуально, - психологічними особливості керівника, здатністю організувати ініціативні, творчі виконання поставлених перед колективом завдань, контролювати наслідки діяльності підлеглих, створювати і підтримувати етично-психологічний клімат в колективі. Психологія управління виділяє декілька стилів управління. Якому стилю управління є характерним зняття лідером з себе відповідальності, зречення влади на користь групи?


A.

авторитарному


B. *

ліберальному


C.

демократичному


D.

еталонному


E.

законному


115.

Існують різні форми влади. Як називається вид влади, при якому виконавець вірить в те, що може отримати винагороду в обмін на виконання дій, поведінки?


A.

примусова влада


B. *

влада винагороди


C.

експертна влада


D.

еталонна влада


E.

законна (традиційна) влада


116.

Колектив підприємства охарактеризував свого керівника як самовладного, схильного до єдиноначальності, підтримуючого жорстку дисципліну, який допускає ініціативність підлеглих, але не завжди приймає її, підбір кадрів здійснює за принципом позбавлення від сильних конкурентів. Визначте стиль роботи керівника.


A. *

директивний


B.

демократичний


C.

колегіальний

D.

ліберальний


E.

делегуючий


117.

Як називається вид влади, яка формується на засадах харизми, тобто не на логіці, не на традиціях, а на силі особистих якостей або здібностей лідерів:

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Основи фармацевтичного маркетингу
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Медицина екстремальна, ситуаційні завдання
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя Модуль 2
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок Фармаконозія. Модуль 2
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Функіональне забезпечення фармац підприємств


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка