Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка4/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

69.

Якому документу відповідає дане визначення: «це узагальнена назва різних по сенсу документів, які пересилаються поштою. За призначенням бувають службові і індивідуальні»?


A.

наказ


B.

розпорядження


C.

договір


D.

запит


E. *

лист


70.

Якому документу відповідає дане визначення: «це правовий акт, який видається керівником підприємства, яке діє на основі єдиноначальності, з метою рішення задач, поставлених перед даним підприємством»?


A. *

наказ


B.

розпорядження


C.

договір


D.

лист


E.

запит


71.

Якому документу відповідає дане визначення: «це правовий акт, виданий керівником з метою рішення оперативних питань, який має обмежений термін дії і стосується вузького круга осіб»?


A.

наказ


B. *

розпорядження


C.

договір


D.

лист


E.

запит


72.

Якому документу відповідає дане визначення: «це документ, який фіксує згоду сторін об встановлення будь-яких відносин і регулює ці відносини»?


A.

наказ


B.

розпорядження


C. *

договір


D.

лист

E.

запит


73.

Напис на документі, зроблений уповноваженою особою і містить ухвалене рішення називається...


A.

звіт


B.

справа


C.

уніфікація


D. *

резолюція


E.

реєстрація


74.

Документ, який містить зведення про виконання завдання, підготовку заходів, доручення і їх проведення, які подається вищій установі або посадовцю називається...


A.

доповідна записка


B.

резолюція


C.

уніфікація


D. *

немає вірної відповіді


E.

реєстрація


75.

До документів тимчасового зберігання відносяться документи термін зберігання яких складає:


A.

1 рік


B.

5 років


C. *

до 10 років


D.

понад 10 років


E.

до 20 років


76.

Якими принципами керуються при складанні справ?


A.

документи вкладаються в справу лише в одному екземплярі (оригінал)


B.

групуються документи тільки за один рік


C.

документи всередині справи розміщуються в порядку рішення питань, хронології, алфавіту, індексації


D.

кожна справа не повинна вміщати більше 250 листів.


E. *

всі відповіді правильні


77.

У скількох екземплярах складається перелік документів довгострокового зберігання?


A.

у одному


B. *

у двох


C.

три


D.

чотири


E.

п'яти


78.

До документів тривалого зберігання відносяться документи термін зберігання яких складає:


A.

1 рік


B.

5 років


C.

до 10 років


D. *

понад 10 років


E.

до 20 років


79.

Цілеспрямований рух документів в організації з моменту їх отримання або створення до завершення виконання, відправки або здачі до справ називається:


A. *

немає вірної відповіді


B.

діловодством


C.

довідково-інформаційним обслуговуванням


D.

документопотоком


E.

кореспонденцією

80.

Комунікативна функція документа полягає в передачі інформації в часі і на відстані. Документи можна класифікувати за найбільш істотними ознаками і відмінностями. Як класифікуються документи залежно від терміну виконання документа?


A. *

термінова, надтермінова, загальна


B.

службово-інформаційна, розпорядча, спеціальна


C.

постійного, довготермінового, тимчасового зберігання


D.

вхідна, вихідна.


E.

первинна і вторинна.


81.

Комунікативна функція документа полягає в передачі інформації в часі і на відстані. Документи можна класифікувати за найбільш істотними ознаками і відмінностями. Як класифікуються документи залежно від місця документа у менеджменті?


A.

термінова, надтермінова, загальна


B. *

службово-інформаційна, розпорядча, спеціальна


C.

постійного, довготермінового, тимчасового зберігання


D.

вхідна, вихідна.


E.

первинна і вторинна


82.

Комунікативна функція документа полягає в передачі інформації в часі і на відстані. Документи можна класифікувати за найбільш істотними ознаками і відмінностями. Як класифікуються документи залежно від терміну зберігання документа?


A.

термінова, надтермінова, загальна


B.

службово-інформаційна, розпорядча, спеціальна


C. *

постійна, довготермінова, тимчасова


D.

вхідна, вихідна.


E.

короткотермінова, довготермінова


83.

Комунікативна функція документа полягає в передачі інформації в часі і на відстані. Документи можна класифікувати за найбільш істотними ознаками і відмінностями. Як класифікуються документи залежно від напрямку руху документа?


A.

термінова, надтермінова, загальна


B.

службово-інформаційна, розпорядча, спеціальна


C.

постійного, довготермінового, тимчасового


D. *

вхідна, вихідна.


E.

первинна і вторинна


84.

Комунікативна функція документа полягає в передачі інформації в часі і на відстані. Документи можна класифікувати за найбільш істотними ознаками і відмінностями. Як класифікуються документи за джерелами походження документа?


A.

термінова, надтермінова, загальна


B.

службово-інформаційна, розпорядча, спеціальна


C.

постійного, довготермінового, тимчасового


D.

вхідна, вихідна.


E. *

первинна і вторинна


85.

До спеціальних служб організації, які призначені для роботи з документацією, належать:


A.

архів,


B.

довідкове бюро


C.

юридичний відділ,


D.

секретаріат


E. *

всі відповіді вірні


86.

Цілеспрямований рух документів в організації з моменту їх отримання або створення до завершення виконання, відправки або здачі до справ називається документообігом. Документообіг поділяється на документопотоки:

A.

вхідний, вихідний


B.

внутрішній, зовнішній


C.

зовнішній, вхідний, вихідний


D.

зовнішній, внутрішній, вихідний


E. *

вхідний, внутрішній, вихідний


87.

Документопотік, що складається із документів вищих органів, органів влади і управління, підвідомчих організацій, непідлеглих організацій (організацій, що існують у зовнішньому середовищі паралельно), контрольованих організацій, громадян, називається:


A.

зовнішній


B.

вхідний


C.

вихідний


D.

внутрішній


E. *

виробничий


88.

Документопотік, що складається із документів, що містять інформацію, яка направляється організаціям у зовнішньому середовищі, називається:


A.

зовнішній


B.

вхідний


C. *

вихідний


D.

внутрішній


E.

виробничий


89.

Документопотік, що складається із документів, які циркулюють між підрозділами й окремими виконавцями усередині організації, називається:


A.

зовнішній


B.

вхідний


C.

вихідний


D. *

внутрішній


E.

виробничий


90.

Документообіг вхідних документів має декілька основних етапів. Етап обігу вхідних документів, який полягає в перевірці правильності доставки, фіксації факту надходження документа до організації і підготовці кореспонденції до передання за призначенням, називається:


A. *

приймання та первинне опрацювання


B.

попередній розгляд та розподіл


C.

оформлення документів


D.

реєстрація документів


E.

опрацювання документів


91.

Окремі документи, що надходять і створюються в аптечних підприємствах, не реєструються. До них не належать:


A.

прейскуранти


B.

проспекти


C.

рекламні повідомлення


D.

друковані видання


E. *

скарги громадян


92.

Окремі документи, що надходять і створюються в аптечних підприємствах, не реєструються. До них належать:


A.

бухгалтерські документи первинного обліку


B.

документи щодо особового складу


C.

документи зі статистичної звітності

D.

заяви громадян


E. *

програми конференцій


93.

Виконані документи підлягають класифікації і систематизації у справі згідно з номенклатурою справ. Завершені справи постійного і тривалого зберігання залишаються в структурних підрозділах організацій для довідкової роботи протягом:


A. *

двох років і більше


B.

одного року


C.

до двох років


D.

до одного року

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка