Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка1/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.06 Mb.
#9935
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Стреси. Конфлікти.

Опис:

4 курс Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

?До якого типу належить конфлікт, в якому сторонами конфліктної ситуації є різні компоненти духовної структури людини; при цьому може відбуватися внутрішня боротьба мотивів, принципів, переконань і т.п


A. *

внутрішньоособовий


B.

міжособовий


C.

конфлікт між особою і групою


D.

міжгруповою


E.

конфлікт між апаратом управління (системою, що управляє) і старанні апаратом (керованою системою).


2.

До якого типу належить конфлікт, який виникає при розподілі ресурсів, робіт, матеріальних заохочень, обов'язків і т.п., а також під впливом відмінностей в характері, знаннях, кваліфікаційних параметрах, рівнях інтелекту, ступенях сумісності і т.п..


A.

внутрішньоособовий


B. *

міжособовий


C.

конфлікт між особою і групою


D.

міжгруповою


E.

конфлікт між апаратом управління (системою, що управляє) і старанні апаратом (керованою системою).


3.

До якого типу належить конфлікт, який породжується порушеннями індивідом групових норм, своїх обов'язків, загальних "правил гри", культури взаємин і т.п


A.

внутрішньоособовий


B.

міжособовий


C. *

конфлікт між особою і групою


D.

міжгруповою


E.

конфлікт між апаратом управління (системою, що управляє) і старанні апаратом (керованою системою).


4.

До якого типу належить конфлікт, який виникає між лінійним і штабним персоналом, профспілкою і адміністрацією, формальними і неформальними групами і т.п


A.

внутрішньоособовий


B.

міжособовий


C.

конфлікт між особою і групою


D. *

міжгруповою


E.

конфлікт між апаратом управління (системою, що управляє) і старанні апаратом (керованою системою).


5.

До якого типу належить конфлікт, який виникає в результаті неефективних управлінських рішень, недоліків в комунікаціях, застосування апаратом управління неправомірних дисциплінарних заходів і т.п.


A.

внутрішньоособовий


B.

міжособовий


C.

конфлікт між особою і групою


D.

міжгруповою


E. *

конфлікт між апаратом управління (системою, що управляє) і старанні апаратом (керованою системою).


6.

До якого типу належить конфлікт, який формується у вигляді конкурентних відносин між організаціями унаслідок боротьби за обмежені ресурси, споживачів, ринки

A.

внутрішньоособовий


B.

міжособовий


C.

конфлікт між особою і групою


D. *

міжорганізационний конфлікт


E.

конфлікт між апаратом управління (системою, що управляє) і старанні апаратом (керованою системою).


7.

Залежно від результату конфлікту їх ділять на певні групи. Виберете, який з результатів конфліктів відноситься до функціональних.


A.

який, не зумовлюють ні єдиних змін в діяльності організації


B.

текучість кадрів;


C. *

поява додаткових ідей


D.

ослаблена співпраця в майбутньому;


E.

непродуктивна конкуренція з іншими групами або працівниками


8.

Залежно від результату конфлікту їх ділять на певні групи. Виберете, який з результатів конфліктів відноситься до дисфункціональних.


A.

який, не зумовлюють ні єдиних змін в діяльності організації


B. *

текучість кадрів


C.

поява додаткових ідей


D.

ухвалення прийнятних рішень;


E.

схильність до співпраці


9.

Залежно від результату конфлікту їх ділять на певні групи. Виберете, який з результатів конфліктів відноситься до безрезультатних.


A.

текучість кадрів;


B.

поява додаткових ідей


C.

ослаблена співпраця в майбутньому;


D. *

який, не зумовлюють ні єдиних змін в діяльності організації


E.

непродуктивна конкуренція з іншими групами або працівниками


10.

Залежно від результату конфлікту їх ділять на певні групи. Виберете, який з результатів конфліктів відноситься до функціональних.


A.

який, не зумовлюють ні єдиних змін в діяльності організації


B.

текучість кадрів;


C.

ослаблена співпраця в майбутньому;


D.

непродуктивна конкуренція з іншими групами або працівниками


E. *

виникнення додаткових альтернатив


11.

Конфлікт – це процес, який проходить певні етапи. Якому з етапів конфлікту характерне рішення конфлікту, повне знищення супротивника в психологічному розумінні або оголошення перемир'я?


A.

спад конфліктної ситуації


B.

компроміс


C.

роз"яснення


D.

оголошення перемир"я


E. *

немає вірної відповіді


12.

Конфлікт – це процес, який проходить певні етапи. Якому з етапів конфлікту характерний вступ до конфліктності між собою цінностей, інтересів, установок сторін, але відкритого протистояння ще немає?


A. *

конфліктна ситуація


B.

інцидент


C.

криза

D.

бойкот


E.

завершення конфлікту


13.

Конфлікт – це процес, який проходить певні етапи. Якому з етапів конфлікту відповідає дане визначення: «Це події або обставини, які стали поштовхом до зіткнення сторін»?


A.

конфліктна ситуація


B. *

інцидент


C.

криза


D.

бойкот


E.

завершення конфлікту


14.

Конфлікт – це процес, який проходить певні етапи. Якому з етапів конфлікту характерний відкрите протистояння сторін, яке може виявлятися в захопленні і утриманні спірного об'єкту і навіть опонента, прямому насильстві над ним, утворенні перешкод?


A.

конфліктна ситуація


B.

інцидент


C. *

криза


D.

стадія виснаження


E.

завершення конфлікту


15.

Слід зазначити, що конфлікт не обов'язково протікає через всі охарактеризовані етапи, деякі з них можуть упускатися. Залежно від того, якого етапу досягла конфліктна ситуація, виділяють різні форми ходу конфлікту. Якщо конфлікт яскраво виражений, емоційний, агресивний це


A.

прихований конфлікт


B. *

відкритий конфлікт


C.

"сліпий" конфлікт


D.

"невідомий " конфлікт


E.

міжособовий конфлікт


16.

Слід зазначити, що конфлікт не обов'язково протікає через всі охарактеризовані етапи, деякі з них можуть упускатися. Залежно від того, якого етапу досягла конфліктна ситуація, виділяють різні форми ходу конфлікту. Якщо конфлікт передбачає наявність конфликтогенної ситуації, яка базується на неприязні, яка свідомо ховається, при цьому відкрите протистояння може відбутися у будь-який момент через виникнення інциденту, це


A.

прихований конфлікт


B.

відкритий конфлікт


C.

"сліпий" конфлікт


D. *

"невідомий " конфлікт


E.

міжособовий конфлікт


17.

Слід зазначити, що конфлікт не обов'язково протікає через всі охарактеризовані етапи, деякі з них можуть упускатися. Залежно від того, якого етапу досягла конфліктна ситуація, виділяють різні форми ходу конфлікту. Якщо в колективі існують реальні розбіжності, які ховаються учасниками конфлікту ззовні бездоганними формами поведінки. Такий конфлікт викликається одній з боків перш за все через заздрість, неприязнь, власну антипатію, знаходить вирази в різних інтригах, наклепах, і, як наслідок, викличе неприязнь і неприємні відчуття у іншої сторони, на яку направлені дії ініціатора конфлікту, то такий хід конфлікту відноситься до:


A. *

прихованому конфлікту


B.

відкритому конфлікту


C.

"сліпому" конфлікту


D.

"невідомому " конфлікту


E.

міжособовому конфлікту

18.

Слід зазначити, що конфлікт не обов'язково протікає через всі охарактеризовані етапи, деякі з них можуть упускатися. Залежно від того, якого етапу досягла конфліктна ситуація, виділяють різні форми ходу конфлікту. Якщо одна з боків не усвідомлює наявність конфліктної ситуації і стає об'єктом нападок з боку опонента, але не сприймає ситуацію як конфліктну, ігноруючи її, це


A. *

"сліпий" конфлікт


B.

прихований конфлікт


C.

відкритий конфлікт


D.

"невідомий " конфлікт


E.

міжособовий конфлікт


19.

Існують різні методи подолання конфліктів, які можна розділити на структурні і міжособові. Виберете метод, який не відноситься до структурних ?


A.

роз'яснення вимог до роботи (проведення бесіди);


B.

координація і інтеграція загальної роботи (чітке визначення повноважень кожного);


C.

визначення загально організаційних комплексних цілей ( об'єднання зусиль працівників);


D. *

ухилення (уникнення конфлікту)


E.

використання системи винагород ( матеріальні і моральні стимули).


20.

Існують різні методи подолання конфліктів, які можна розділити на структурні і міжособові. Виберете метод, який не відноситься до міжособових?


A. *

роз'яснення вимог до роботи


B.

залагоджування конфлікту (пристосування);


C.

суперництво (примусовий спосіб рішення конфлікту);


D.

компроміс (взаємні поступки або відкладення рішення питання на деякий час);


E.

співпраця.


21.

Існують різні методи подолання конфліктів, які можна розділити на структурні і міжособові. Виберете метод, який не відноситься до структурних ?


A.

роз'яснення вимог до роботи (проведення бесіди);


B.

координація і інтеграція загальної роботи (чітке визначення повноважень кожного);


C. *

суперництво (примусовий спосіб рішення конфлікту);


D.

визначення загальнийорганізаційних комплексних цілей


E.

використання системи винагород ( матеріальні і моральні стимули).


22.

Існують різні методи подолання конфліктів, які можна розділити на структурні і міжособові. Виберете метод, який не відноситься до міжособових?


A.

залагоджування конфлікту (пристосування);


B.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Основи фармацевтичного маркетингу
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Медицина екстремальна, ситуаційні завдання
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя Модуль 2
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок Фармаконозія. Модуль 2
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Функіональне забезпечення фармац підприємств


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка