Назва модуля: Економікс Код модуля: тотгрс 6 14 3 Тип модуляСкачати 22.87 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір22.87 Kb.

 1. Назва модуля: Економікс

 2. Код модуля: ТОТГРС_6_14_3

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 5

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години – 54 (лекції - 28 год., практичні - 26 год.)

 6. Лектор: Пачева Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук.

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: теоретичні засади методики обчислення макроекономічних показників; проблеми економічної політики держави та шляхи запобігання факторам макроекономічної нестабільності; проблеми циклічних коливань економічної активності;принципи та методи державної регулюючої політики.

вміти: аналізувати стан розвитку національної економіки; використовувати наукові досягнення окремих шкіл і напрямків в економічній теорії з метою аналізу мікро- та макроекономічних процесів; вирішувати практичні проблеми із застосуванням сучасних інструментів мікро- та макроекономічного аналізу; виявляти джерела економічного зростання.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

 2. Необхідні попередні та супутні модулі:

пререквізити: менеджмент, економіка туризму

кореквізити: аналіз діяльності підприємств в туризмі

10. Зміст модуля:

Теорія поведінки споживача. аналіз попиту, пропонування та ринкової рівноваги. Мікроекономічна модель підприємства. Витрати і результати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Ринок монополістичної конкуренції. Олігополія. Макроекономічні показники в системі національних розрахунків. Макроекономічна нестабільність. Безробіття та інфляція. Сукупний попит і сукупне пропонування. Споживання, заощадження та інвестиції. Моделі макроекономічної рівноваги. Монетарна та фіскальна макроекономічна політика. Зовнішньоекономічна політика. Економічне зростання.11. Рекомендована література:

 1. Мєнкью Н. Экономыкс.- М. – СПб: Питер, 2013. – 655 с.

 2. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

 3. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, Видавництво "Світ", 1995. – 294 с.

 4. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. – СПб: Изд. "Питер", 1999. – 816 с.

 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, – 3-е изд. – М.: Гардарика, 1999. – 528 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 1. Методи і критерії оцінювання:

 • Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання)

 1. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка