Навчання грамотиСторінка1/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

На кінець навчального року у першокласників слід перевірити сформованість таких умінь з навчання грамоти: • Слухати і розуміти усне висловлювання (сюжетний текст) – час звучання до 1 хвилини;

 • Відтворювати в особах (з іншим учнем або вчителем) діалог з прочитаного твору;

 • Переказувати сюжетний текст букварного типу;

 • Читати букварні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання);

 • Списувати рукописний та друкований текст обсягом 15 – 20 слів, дотримуючись каліграфічних вимог;

 • Писати під диктовку зв’язаний текст обсягом 15 – 20 слів, написання яких відповідає вимові (інші слова записуються на дошці або продиктовуються «орфографічно»)

 • Вибрати з поданих або дібрати самостійно заголовок до тексту букварного типу;

 • Визначити на слух кількість речень у тексті (з 2 – 4 речень) під час читання;

 • Вимовити слідом за вчителем речення різної структури та мети висловлювання з дотриманням відповідної інтонацій;

 • Визначити кількість слів у реченні, яке складається із 1 – 4 слів (на слух та під час читання);

 • Доповнити незавершене речення 1 – 2 словами; самостійно скласти речення за малюнком (усно);

 • Повторити слідом за вчителем слово з виділенням наголошеного складу; позначити наголос у записаному слові; визначити на слух правильно і неправильно наголошене слово;

 • Самостійно поділити на склади слово з відкритими складами (двома – трьома); вимовити по складах слідом за вчителем слово зі збігом приголосних звуків (пар – та; ві – дро);

 • Правильно відтворювати ланцюжок звуків у почутому слові з 2 – 5 звуків (без явищ асиміляції); вимовляти перший і останній звук у будь – якому слові з букваря; правильно називати букви в написаному слові.

Список слів, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: бабуся, бджола, виразно, влітку, ворота, годинник, гумка, ґанок, ґрунт, ґудзик, джміль, дзиґа, дзьоб, дідусь, загадка, зозуля, ім’я, їжак, квартира, Київ, корисний, лелека, лінійка, лялька, новий, одинадцять, олень, олівець, папір, парасолька, подруга, посередині, Україна, українська, фартух, цукерка, цукор, чотирнадцять, якір.
ЧИТАННЯ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ

Рівень засвоєння програмового матеріалу доцільно виявляти у ході щоденних спостережень за кожним учнем під час виконання завдань на правильну вимову звуків; встановлення їх послідовності у вимовленому слові; графічного зображення моделей слів; визначення складової структури слова, наголошуваних складів у ньому; вміння відзначати відмінність між літерами і звуками, читати складами і словами тексти діалогічної та монологічної структури; відповідати на запитання; зіставляти прочитане зі змістом ілюстрацій; виділяти розповідні, питальні та спонукальні речення (без термінів); розкривати звукову основу літер я, ю, є, ї, щ, буквосполучень дж, дз;

Доцільно також проводити комбіновані контрольні роботи.

Протягом року варто провести чотири перевірки стану засвоєння програмового матеріалу, рівня сформованості знань, умінь і навичок, результати яких оцінюють словесно.

Після підготовчого періоду провести перевірну роботу з трьох основних програмових вимог, відвівши для цього 15 – 20 хвилин.

А) перевірити знання дітьми голосних і приголосних (твердих і м’яких) звуків; уміння практично їх розрізняти за допомогою фішок;

Б) уміння складати речення із 3 – 4 слів і графічно зображувати їх (у зошиті чи на дошці)

В) уміння визначати склади у словах типу рама, їжак.

У кінці І семестру перевірна робота складається з двох частин. Перша – перевірка способів читання усіх учнів класу. Друга – вміння школярів робити повний звуковий і складовий аналіз слів, визначати наголос у дво – та трискладових словах.

У середині ІІ семестру вибірково перевіряють рівень сформованості способів і правильності читання, а також уміння дітей складати зв’язну розповідь за серією малюнків.

У кінці навчального року (1 – 15 травня) організовують фронтальну перевірку основних програмових вимог до читання і розвитку мовлення.

ПИСЬМО І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ

Письма навчають паралельно з розвитком мовлення. Знання, уміння і навички, одержані на уроці, оцінюють за результатами поточних і підсумкових перевірних робіт та усних відповідей змістовою оцінкою («правильно виконано»; «правильно виконано, але зверни увагу на другий елемент літери»; «завдання виконано неправильно», що саме неправильно і чому)

Поточну перевірку знань, умінь та навичок застосовують на кожному уроці. Діти роблять звуковий, складовий, букво – складовий та звуко – буквений аналізи, складають речення, розповіді за малюнками, добирають кольори для розмальовування, пояснюють, як будуть накладати ті чи інші штрихи, пишуть диктанти літер, складів, слів, словосполучень. Під час перевірок вчитель бачить, з якими труднощами стикаються діти, і своєчасно надає їм допомогу.

Перевірні фронтальні роботи проводять чотири рази на рік: після закінчення підготовчого періоду, у кінці І семестру, у середині ІІ семестру, наприкінці року.


 1. У кінці підготовчого періоду виявляють якість засвоєння знань, умінь, навичок, визначених програмою. Завдання можуть бути усними та письмовими. Здебільшого це робота в зошиті № 1: перевірка знання назв ліній сітки зошита, знаходження знайомих ліній на малюнку, виконання письмових вправ, у складі яких є основні графічні елементи підготовчого періоду. Особливу увагу звертають на формування уміння виконувати гігієнічні правила письма.

 2. У кінці І семестру визначають уміння писати літери, поєднувати їх, робити звуко – буквений аналіз. Пропонують два завдання, наприклад:

А) списування з дошки вивчених літер (великі й малі літери, записані друкованим шрифтом в один – два рядка) або малюнковий диктант: добирають два предметні малюнки, скажімо лося і рака (в одній із назв має бути м’який приголосний) або слона (слова зі збігом приголосних) і відра. Попередньо треба з’ясувати з дітьми назви цих предметів.

Б) проведення звуко – буквеного аналізу двох слів типу сова, літо, сапа, відро.

Починаючи з ІІ семестру, у зошиті з письма № 2 та в додатковому варто періодично робити письмовий мовний розбір окремих слів. Наприклад, позначити голосні та приголосні звуки (тверді, м’які), ставити наголос, ділити на склади (овочі, батько, риба)

3. У середині ІІ семестру з’ясовують якість набутих за цей період знань, умінь, навичок. Тут можливі різноманітні завдання, наприклад:

А) диктант літер, складів, двоскладових слів, в яких звучання не розходиться з написанням;

Б) списування з дошки: вибір з друкованого тексту літер (великих, малих), складів (закритих, відкритих, не вживаючи цих термінів), дво – трискладових слів.

В) звуковий аналіз слова, виписаного з тексту або поданого вчителем в усній формі.

4. Підсумкову роботу за рік проводять для з’ясування набутих знань, умінь і навичок. На окремих аркушах паперу, де підписується прізвище та ім’я учня


Тема: Навчання грамоти.

Учень має уявлення:


 1. Номінативну роль слова

 2. Способи умовного позначення слів та речень

 3. Поняття про склад, наголос, наголошений склад

 4. Поняття про мовні та немовні звуки, голосні, приголосні, тверді і м’які приголосні

 5. Позначення звуків буквами

 6. Апостроф

 7. Прийоми читання прямого складу з орієнтацією на букву, що позначає голосний звук, складове читання та читання цілими словами

 8. Правила інтонування речень із вивченими буквами

 9. Розділові знаки

Учень повинен вміти:

 • Виокремлювати речення та слово з мовного потоку

 • Будувати звукові моделі слова та графічні схеми речення

 • Складати речення за поданими схемами

 • Вимовляти слово по складах; визначати наголошений склад і звук

 • Розрізняти голосні та приголосні звуки, тверді та м’які приголосні

 • Робити звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів, будувати їх звукову схему

 • Впізнавати і розрізняти букви

 • Читати склали, слова з вивченими буквами у різних позиціях

 • Читати букварні тексти цілими словами

 • Дотримуватись швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді

 • Розуміти і виконувати короткі інструкції до навчальних завдань

Тема: Навчання письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт

Учень має уявлення:


 1. Правила посадки під час письма

 2. Положення ручки в руці під час письма

 3. Розташування зошита на парті під час письма

 4. Відомості про рукописні букви та пунктуаційні знаки

 5. Правила поєднання елементів букв

 6. Правила письма великих і малих букв

 7. Функції пунктуаційних знаків

 8. Типи поєднання великих та малих букв

 9. Правила та вимоги до списування з друкованого тексту та письма під диктовку

Учень повинен вміти:

 • Свідомо сприймати правильно позу, положення зошита та ручки у руці під час письма

 • Знаходити та показувати всі лінії графічної сітки зошита

 • Зображувати лінії, елементи букв та букви

 • Розрізняти друковане та рукописне письмо

 • Впізнавати та називати за алфавітом малі та великі рукописні букви, писати їх з дотриманням правильної форми, висоти, ширини

 • Поєднувати безвідривно елементи букв та писати слова звꞌязно, ритмічно, з однаковим нахилом букв

 • Розташовувати слова і речення в основному порядку

 • Списувати слова, речення; писати під диктовку

 • Називати і вживати на письмі пунктуаційні знаки

 • Дотримуватись гігієнічних вимог у процесі письма

Тема: Мовленнєва змістова лінія

Учень має уявлення: • Розрізняти на слух мовні одиниці: звуки, склади, слова, словосполучення

 • Слухати і розуміти усне висловлювання

 • Визначати на слух кількість слів у реченні, кількість речень у тексті, фіксувати початок та кінець тексту

 • Відповідати на запитання за змістом прослуханого

 • Розповідати, про що розповідається в тексті, висловлює співпереживання з діючими особами у процесі слухання тексту

 • Читати напам’ять до 5 віршів

 • Формулювати запитання за змістом прослуханого тексту чи іншим джерелом інформації

 • Уважно слухати співрозмовника, відповідати на запитання повними реченнями

 • Переказувати сюжетний текст букварного типу

 • Самостійно будувати зв’язне висловлювання за поданим початком, малюнком, на основі прослуханого чи випадку з життя

 • Читати вголос у темпі до 30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами, регулюючи дихання, силу голосу та темп мовлення

 • Правильно інтонувати речення, різні за метою висловлювання та інтонацією, відповідно до розділових знаків

 • Практично розрізняти, називати структурні елементи дитячої книжки, знаходити в книжці даний твір

 • Дотримуватись правил збереження дитячої книжки, гігієни читання, правил поведінки в бібліотеці

 • Розрізняти види письма, складати і записувати речення за ілюстраціями, ситуацією.

Тема: Мовна змістова лінія

Учень має уявлення: 1. Поняття «текст», «речення», «слово», «звук», «буква», «наголос»

 2. Зміст поняття «заголовок тексту»

 3. Уявлення про те, що слова складаються із звуків

 4. Значення, вимову і написання словникових слів

Учень повинен вміти:

 • Упізнавати речення за певною комунікативною ознакою

 • Складати речення, що відповідають поданим схемам

 • Упізнавати та розрізняти слова – назви предметів, ознак та дій

 • Ставити до слів питання, співвідносити слова до зображення відповідного предмета

 • Доповнювати речення 1 – 2 словами за змістом

 • Відновлювати деформований текст, що складається з 2 – 3 речень

 • Розрізняти мовні і немовні звуки

 • Правильно відтворювати ланцюжок звуків у поточному слові

 • Виділяти перший і останній звуки у слові

 • Розрізняти голосні та приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння

 • Поділити слова на склади

 • Визначати наголос у 2 – 3 складових словах

 • Знати алфавітні назви букв

 • Правильно записувати слова, позначати на письмі м’якість приголосних звуків

 • Дотримуватись правило вживання великої літери

 • Списувати текст, дотримуючись правил каліграфії

 • Писати під диктовку слова, речення з 3 – 4 слів, зв’язаний текст (20 – 30 слів)

 • Правильно вимовляти, наголошувати і писати загальновживані слова.


Навчання грамоти


(за підручником: Захарійчук М.Д., Науменко В.О. Буквар: Підручник для 1 класу. – К.:Грамота, 2012)


8 годин на тиждень
І семестр

з/п

Зміст уроку

Дата

Добукваринй період

1.

Вступ. День знань. Знайомство зі школою, вчителькою, однокласниками. Перша книжка – Буквар. Розгляд обкладинки Букваря. Опрацювання вірша Г.Чубач «Рідна мова»
2.

Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим приладдям. Правила сидіння за партою під час письма, розмальовування малюнків на тему «Мій перший шкільний дзвінок»
3.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Я - школяр». Формування аудіативних умінь за текстом В. Шкляра «До школи». Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речення. Складання речень за поданою графічною схемою, зош.с.1
4.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Я - школярка». Правила користування письмовим приладдям. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Письмо короткої палички із заокругленням внизу вправо, зверху вліво, зош.с.2
5.

Робота з дитячою книгою № 1.

Знайомство з книгою. Книжки бувають різні. Ознайомлення з читацькими інтересами школярів: формувати в учнів уявлення про різноманітність книжок; викликати інтерес до спілкування з книжкою.


6.

Розвиток зв’язного мовлення «Я - школярка» . Правила користування письмовим приладдям. Ознайомлення з сіткою зошита з друкованою основою. Розташування зошита на парті під час письма. Рух кісті уздовж рядка в процесі виконання графічних вправ. Письмо коротких прямих ліній із заокруглення вправо, довгих з переходом через нижню рядкову, зош.с.3
7.

Розвиток зв’язного мовлення «Я - школярка». Формування аудіативних вмінь за віршем М. Сингаївського «Першокласниця». Закріплення знань про речення, ознайомлення з окличними реченнями. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова. Поділ слів на склади. Складання речень за поданою графічною моделлю. Урок – екскурсія, зош.с.1
8.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя родина». Правила користування письмовим приладдям. Закріплення поняття «склад», «слово», «речення». Письмо коротких ліній із заокругленням внизу вправо, довгої з переходом через верхню рядкову, зош.с.4
9.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя родина». Формування аудіативних умінь за текстом А. Конельського «Як Івасик братика колисав». Практичне уявлення про немовні звуки. Позначення їх умовними знаками. Умовне позначення складу, слова, речення, зош.с.2
10.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя родина». Письмо довгої лінії з переходом через нижню рядкову із нижньою петлею. Моделювання злиття приголосного і голосного звуків, зош.с.5

11.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя родина» (міська родина). Формування аудіативних умінь за текстом І. Андрусяка «Вечеря». Практичне ознайомлення з мовними звуками. Наголос. Умовне позначення звуків. Уявлення про слова – назви предметів, зош.с.3
12.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Мої друзі» . Закріплення поняття «склад», «слово», «речення». Письмо поєднаних елементів. Моделювання слів, зош.с.6
13.

Розвиток зв’язного мовлення «Мої друзі». Формування аудіативних вмінь за текстом С. Козлова «Не дивись на мене так, їжачку». Ознайомлення зі словами – ознаками предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовленнєвих слів. Розвиток вміння відповідати на питання хто це? Що це? Тверді та м’які приголосні звуки, позначення їх умовними знаками, зош.с.4
14.

Розвиток зв’язного мовлення № 1.

«Осінь золота, осінь багата. Осінь у загадках». Спостереження за описом грибів у загадках. Викликати увагу до слова, яке допомагає впізнавати предмет; збагачувати словниковий запас дітей: китиця, каптан. Похила лінія зошита. Письмо прямих похилих ліній, прямих із заокругленням внизу в основному рядку та за його межами. Складання речень за малюнком і графічними схемами.


15.

Розвиток зв’язного мовлення «Мої друзі». Формування аудіативних умінь за змістом тексту Р. Куликової «Сюрприз». Робота із словами – ознакам предметів. Вправляння у мовленнєвому аналізі мовних слів. Складання речень, зош.с.4
16.

Розвиток зв’язного мовлення «Мої друзі». Обведення контурних малюнків та їх розмальовування. Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленнями, зош.с.7
17.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя школа». Формування аудіативних умінь за змістом тексту Л. Камінського «Навіщо ходять до школи». Закріплення вміння виконувати мовний аналіз слів та речень. Ознайомлення із словами – назвами дій предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання речень за поданими графічними схемами, зош.с.5
18.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Моя школа». Закріплення поняття «слово», «речення», «склад», «наголос». Письмо похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі та внизу. Наведення елементів малюнка. Складання речень за малюнком та графічними схемами, зош.с.8
19.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя школа» (лісова школа). Формування аудіативних умінь за змістом тексту М. Маслової «Ласунка йде до школи». Розвиток вміння відповідати на питання хто? Що? Який? що робить? Звуковий аналіз слів. Складання речень, зош.с.6
20.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя школа». Письмо півовалів, прямої з верхньою петлею. Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Розмальовування малюнків, зош.с.9
21.

Робота з дитячою книжкою № 2

Як визначити, про що розповідається в книжці. Формування у першокласників уміння передбачати за орієнтирами книжки, про що в ній розповідається; навчити слухати казку, відтворювати її зміст за питаннями, називати персонажі твору, визначати, хто подобається чи не подобається, розігрувати епізоди.


22.

Розвиток зв’язного мовлення «Мої книжки». Письмо півовалу, довгої прямої з нижньою петлею. Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів, зош.с.10
23.

Розвиток зв’язного мовлення «Мої книжки». Формування аудіативних умінь за змістом тексту О. Дроза «Казкар». Закріплення уявлення про слова – назви предметів, ознак та дій. Моделювання звукової структури слова. Складання речення за поданою графічною схемою, зош.с.7
24.

Закріплення поняття «слово», «речення». Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих ліній із верхньою та нижньою петлею. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів, зош.с.10

25.

Розвиток зв’язного мовлення «Я читаю». Формування аудіативних умінь за змістом тексту В. Сенцовського «Про Телесика».

Комбінована перевірна робота. Розрізнення голосних і приголосних звуків, речень з 3 – 4 слів, їх графічне зображення, визначення складів у словах.
26.

Розвиток зв’язного мовлення «Я читаю». Підготовчі вправи до написання букв. Безвідривне поєднання елементів. Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками та графічними схемами, зош.с.11
27.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя країна - Україна». Формування аудіативних умінь за змістом тексту Н. Зарічної «Рідний край». Узагальнення знань учнів зі звукового аналізу слів. Складання речень і їх графічних моделей.
28.

Розвиток зв’язного мовлення «Моя країна - Україна», зош.с.12

Перевірна робота. Назви сітки зошита, уміння виконувати гігієнічні вимоги до письма. Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнками та графічними схемами.
Букварний період

29.

Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] в складах і словах. Звуковий аналіз слів. Формування аудіативних умінь за текстом Н. Сняданко. Звуко – буквені зіставлення
30.

Урок розвитку зв’язного мовлення № 2

«Осінь на дворі. Осінь у віршах». Розігрування діалогу за змістом вірша. Формування вмінь будувати речення за вибраними з прочитаного висловами.


31.

Закріплення звукового значення звука [а]. Звуковий аналіз слів. Закріплення вмінь відповідати на запитання хто? Що? Який? Яка? Які? Що робити?, зош.с.8 (завдання 1, 2)
32.

Письмо малої букви а (під лічбу). Підготовчі графічні вправи. Звуковий аналіз слів, зош.с.14-15
33.

Закріплення звук і букви «а». Звуко – буквені зіставлення. Закріплення слів – назв предметів, ознак предметів та дій. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів, зош.с.8 (завдання 3, 4)
34.

Письмо елементів великої букви А. Звуко – буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за змістом загадки (с.15). Списування з друкованого тексту, зош.с.16-17
35.

Звук [у], позначення його буквою «у». Звуковий аналіз слів, їх моделювання. Складання речень за поданою графічною схемою. Формування аудіативних вмінь за текстом М. Павленко (с.42), зош.с.9 (завдання 1)
36.

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Формування аудіативних вмінь за віршем Л. Вознюк, зош.с.18-19
37.

Робота з дитячою книгою № 3

«Не одяг красить людину, а праця». Формування уявлення учнів про теми, які розкриваються в дитячих книжках; вмінь зіставляти зміст оповідання і малюнка до нього; умінь міркувати над заголовком; виховувати взаємну повагу між хлопчиками та дівчатками.


38.

Написання великої букви У в поєднанні з вивченими буквами. Підготовчі графічні вправи. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки О. Журливої. Списування з друкованого тексту, зош.с.20-21
39.

Закріплення звукового значення букви «у». Розподіл предметів за семантичними групами «хто? – що?». Складання речень за графічними схемами та малюнком, зош.с.9 (завдання2, 3)
40.

Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту. Письмо вивчених букв, зош.с.21 (продовження)
41.

Звук [о], позначення його буквою «о». Звуковий аналіз слів, їх моделювання. Розділові знаки в кінці речення. Словниково – логічні вправи. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша В. Крищенка, зош.с.10 (завдання 1)

42.

Письмо рядкової букви о. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Г. Чубач. Звуко – буквений аналіз слів. Списування з друкованого тексту, зош.с.22-23
43.

Закріплення звука і букви «о». Розвиток мовлення за текстом Н. Нукалео (с. 49). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні умінь читати, зош.с.10 (завдання 2, 3)
44.

Письмо великої букви О. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки (с. 25). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.24-25
45.

Звук [и], позначення його буквою «и». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту Е. Шима (с. 50). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Багатозначність слів. Диференційований підхід у формування вмінь читати, зош.с.11 (завдання 1)
46.

Урок розвитку зв’язного мовлення № 3

Словом можна описати. Опис улюбленої страви. Формування в учнів умінь вибирати слова для опису предмета; вчити розкривати різні його якості (на основі оповідання і скоромовки); вивчити скоромовку, навчитись чітко вимовляти її по пам’яті.


47.

Закріплення звука і букви «и». Розвиток мовлення за текстом З. Мензатюк «Білий коник». Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формування вмінь читати, зош.с.11 (завдання 2, 3)
48.

Письмо рядкової букви и. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Л. Вознюк. Звуко – буквений аналіз слів. Списування з друкованого тексту, зош.с.26-27
49.

Закріплення букви «и». Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів.
50.

Письмо буквосполучень з буквою и. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Звуко – буквений аналіз слів. Списування з друкованого тексту, зош.с.28-29
51.

Звуки [м], [м’]. Вивчення букви «ем». Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Р. Скибки (с. 54). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Мовні ігри (анаграми с. 55). Диференційований підхід у формування вмінь читати. (с. 55), зош.с.12 (завдання )
52.

Письмо рядкової букви м. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша І. Мацько. Звуко – буквений аналіз слів. Списування з друкованого тексту, зош.с.30 -31
53.

Робота з дитячою книжкою № 4

«Ти – синочок, ти - донечка». Розширювати уявлення учнів про теми, які розкриваються в книжках; вчити сприймати узагальнений зміст тексту; розширювати уявлення учнів про книжки: веселі, сумні; вчити зіставляти їх настрій з настроєм персонажів, їхніми вчинками; виховувати уважність до членів своєї родини, розуміти і цінувати батьківську турботу.


54.

Письмо елементів великої літери М. Письмо великої букви М. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.32-33
55.

Закріплення звука [м]. Розвиток мовлення за текстом Г. Малик «Казка про кошеня» (с.57). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читати, зош.с.12 (завдання 2, 3,4)
56.

Письмо вивчених букв. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.31, 33
57.

Звук [і], позначення його буквою «і». Формування аудіативних вмінь за текстом Л. Лапіної (с.58). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Спостереження за інтонацією розповідних, питальних, спонукальних і окличних речень. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати, зош.с.13 (завдання 1)
58.

Письмо малої букви і. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша С. Кузьменко. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.34-35
59.

Закріплення знань про букву і. Розвиток мовлення за змістом тексту С. Кузьменко (с.61) Підпис сюжетних малюнків. Визначення до слів питань хто? Що? Який? Що робить? Диференційований підхід у формуванні вмінь читати, зош.с.13 (завдання 2, 3)
60.

Письмо вивчених букв. Диктант букв. Звуко – складовий аналіз слів, зош.с.36-37
61.

Звуки [н], [н’], позначення їх буквою «ен». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту В. Сухомлинського (с.62). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Звуковий аналіз слів з твердими та м’якими приголосними. Читання складів, слів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання (с.62-63), зош.с.14 (завдання 1)
62.

Урок розвитку зв’язного мовлення № 4

Побудова речень за малюнками та змістом прочитаного твору. Формування умінь уявляти, фантазувати за змістом прочитаного; навити учнів будувати висловлювання за змістом прочитаного і намальованого, уявляти прочитане, фантазувати, висловлювати свої мрії.


63.

Закріплення вивчених букв. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.14 (завдання 3, 4)
64.

Письмо елементів рядкової букви н. Письмо рядкової букви н. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Ж. Вовк - Черемуш. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.38-39
65.

Закріплення букви «ен». Розвиток мовлення за текстом Н. Тарасенко (с.65). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Велика буква в іменах людей. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.14 (завдання 2)
66.

Письмо елементів великої букви Н. Письмо великої букви Н. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.40-41
67.

Звук [в], [в’], вивчення букви «ве». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту Н. Малевич (с.67). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.15 (завдання 1, 2)
68.

Письмо елементів рядкової букви в під лічбу. Письмо малої букви в. . Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Л. Вознюк. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.42-43
69.

Робота з дитячої книжкою № 5

«Ти – онук. Ти - онучка». Що розкаже книжка про тебе і твою родину. Що найцінніше у твоєму ставленні до дідуся та бабусі?Перевірна робота. Перевірка вмінь складати діалог на задану тему (2 – 3 репліки)
70.

Письмо елементів великої букви В під лічбу. Письмо великої букви В. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Л. Вознюк. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.44-45
71.

Закріплення знань про букву «ве». Розвиток мовлення за змістом вірша С. Стельмаха (с.69). Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.15 (завдання 3, 4)
72

Закріплення написання вивчених букв. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.43, 45
73.

Звуки [л], [л’], вивчення букви «ел». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту Л. Уляницької (с.70). Поняття «один», «багато». Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.16 (завдання 1)

74.

Письмо елементів рядкової букви л. письмо рядкової букви л. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Ж. Вовк - Черемуш. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.46-47
75.

Закріплення букви «ел». Розвиток мовлення за текстом Л. Уляницької «Ланцюжок добра» (с.73). Звуко – буквений аналіз слів. Мовні ігри (с. 72). Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.16 (завдання 2, 3, 4)
76.

Письмо елементів великої букви Л. Письмо великої букви Л. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.48-49
77.

Звуки [с], [с’], позначення їх буквою «ес». Формування аудіативних вмінь за змістом вірша В. Вітька (с.74). Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.17 (завдання 1)
78.

Розвиток зв’язного мовлення № 5

Наймиліше слово. Гарне слово. Словом можна виразити своє ставлення до того, про кого розповідаєш, з ким розмовляєш. Формувати уявлення про емоційне забарвлення слова; навчати розуміти «настрій» слова, вміло ним користуватися під час спілкування.


79.

Закріплення вивчених букв. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання
80.

Письмо малої букви с. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і записування слів з вивченими буквами. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша І. Мацька. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.50-51
81.

Закріплення букви «ес». Розвиток мовлення за текстом Ю. Ярмиша «Слонятко, яке любило танцювати» (с.77). Звуко – буквений аналіз слів. Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.17 (завдання 2, 3, 4)
82.

Письмо великої букви С. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.52-53
83.

Звук [к], [к’], позначення їх буквою «ка». Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами – назвами предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.18 (завдання 1, 2, 3)
84.

Письмо малої букви к під лічбу. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Л. Вознюк. Звуко – складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.54-55
85.

Робота з дитячої книжкою № 6

Ти – братик. Ти – сестричка. Узагальнити уявлення учнів про тематику книжок, різні джерела інформації; ознайомити з особливостями розкриття теми про життя дітей у книжках, зокрема про ставлення до старших і менших братиків та сестричок.Перевірна робота. Перевірка вмінь вживати форми мовленнєвого етикету, дотримання правил спілкування.
86.

Письмо елементів великої букви К. Письмо великої букви К. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки Л. Вознюк. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту. Аналітико – синтетичні вправи зі словами, зош.с.56-57
87.

Закріплення букви «ка». Розвиток мовлення за змістом тексту В. Сенцовського (с.80). Звуко – буквений аналіз слів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.18 (завдання 4)
88.

Письмо вивчених букв. Диктант букв та складів. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.55, 57
89.

Звук [п], [п’], позначення їх буквою «пе». Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Л. Біленької (с.82). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами – назвами предметів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.19 (завдання 1, 2)
90.

Письмо елементів рядкової букви п під диктовку. Письмо рядкової букви п. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Ж. Вовк - Черемуш. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами. Списування з друкованого тексту, зош.с.58-59

Перевірна робота. Перевірка вміння вести діалог, дотримуватись норм літературної вимови.
91.

Закріплення букви «пе». Розвиток мовлення за змістом тексту Н. Тарасенко «На пасіці» (с.85). Мовні ігри (с.84). Звуко – буквений аналіз слів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.19 (завдання 3, 4)
92.

Письмо великої літери П. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша – загадки Л. Вознюк. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами. Списування з друкованого тексту, зош.с.60-61
93.

Звук [р], [р’], позначення їх буквою «ер». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту Б. Чайковського (с.86). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.20 (завдання 1, 2)
94.

Урок розвитку зв’язного мовлення № 6

Правильно запитати. Правильно відповісти. Навчити дітей формулювати запитання правильно, точно, чітко відповідати на запитання на матеріалі вірша і оповідання; формувати вміння розширювати короткі запитання, правильно користуючись зверненнями.


95.

Закріплення вивчених букв. Звуко – буквений аналіз слів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання. Закріплення правила правопису великої букви в іменах людей
96.

Письмо елементів рядкової букви р. Письмо рядкової букви р. Формування аудіативних вмінь за змістом дитячої пісеньки. Робота над реченнями. Звуко – складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.62-63
97.

Закріплення букви «ер». Розвиток мовлення за змістом тексту П. Костюченка (с.89). Звуко – буквений аналіз слів. Мовні ігри (анаграми- с. 88). Диференційований підхід у формуванні навичок читання. Закріплення правила правопису великої букви в іменах людей, зош.с.20 (завдання 3, 4)
98.

Письмо елементів великої букви Р. Письмо великої букви Р. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки Д. Вітюка. Списування з друкованого тексту, зош.с.64-65
99.

Звук [т], [т’], позначення їх буквою «те». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту С. Мацюцького (с.90). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Розвиток мовлення за змістом тексту О. Копиленко (с.91). Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.21 (завдання 1, 2)
100.

Письмо елементів рядкової букви т. Письмо рядкової букви т. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Г. Чубач. Звуко – складовий аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.66-67
101.

Робота з дитячої книжкою № 7

Ти – друг. Ти – подруга. Розкриття теми «дружба» в художніх творах. Формувати уявлення про різноманітність тематики художніх творів, близьких і зрозумілих дітям; навчити учнів міркувати, для чого потрібно читати твори про дружбу і друзів, як дружити, яким має бути друг; розвивати уміння сприймати на слух, давати оцінку вчинкам персонажів.


102.

Письмо елементів великої букви Т. Письмо великої букви Т. Формування аудіативних вмінь загадки. Списування з друкованого тексту, зош.с.68-69
103.

Закріплення букви «те». Розвиток мовлення за змістом народної казки. Диференційований підхід у формуванні навичок читання (с. 93), зош.с.21 (завдання 3)
104

Письмо вивчених букв. Диктант букв та складів. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами. Списування з друкованого тексту, зош.с.67, 69
105

Звук [е], позначення їх буквою «е». Формування аудіативних вмінь за змістом карпатської легенди (с. 94). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.22 (завдання 1, 2)
106

Письмо елементів рядкової букви е під лічбу. Письмо рядкової букви е. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Д. Гордійка. Звуко – буквений аналіз слів. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.70-71
107

Закріплення букви «е». Розвиток мовлення за змістом тексту М. Познанської «У метро» (с. 97). Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.22 (завдання 3, 4)
108

Письмо елементів великої букви Е під лічбу. Письмо великої букви Е. Формування аудіативних вмінь загадки. Списування з друкованого тексту, зош.с.72-73
109

Звук [д], [д’], позначення їх буквою «де». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту М. Козоріса (с.98). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Розвиток мовлення за змістом тексту М. Солтиса (с.99). Диференційований підхід у формуванні навичок читання. Відповіді на запитання хто? Що? Де? Коли? Як?, зош.с.23 (завдання 1, 2)
110.

Урок розвитку зв’язного мовлення № 7

Побудова запитань та відповідей на тему «Ти і твої ровесники» за змістом прочитаних творів та серії малюнків до них. Вивчення напам’ять мирилок, складання запитань, починаючи зі слів хто? Який? Що робить?


111

Закріплення вивчених букв. Звуко – буквений аналіз слів. Диференційований підхід у формуванні навичок читання. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Розвиток мовлення за змістом тексту.
112

Письмо елементів рядкової букви д. Письмо рядкової букви д. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша А. Камінчука. Складання речень за схемою. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту, зош.с.74-75
113

Закріплення букви «де». Розвиток мовлення за змістом тексту А. М’ястківського «Молода сливка» (с. 100 -101). Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.23 (завдання 3)
114

Письмо елементів великої літери Д. Письмо великої букви Д. Формування аудіативних вмінь за змістом скоромовки. Списування з друкованого тексту, зош.с.76-77

Перевірна робота. Перевірка навичок дотримання гігієнічних правил письма.
115

Звук [з], [з’], позначення їх буквою «зе». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту М. Павленка (с.102). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами – назвами предметів. Розвиток мовлення за змістом тексту А. Мілна «Пісенька Вінні - Пуха». Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.24 (завдання 1, 2)
116

Письмо елементів рядкової букви з під лічбу. Письмо рядкової букви з. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Г. Чубач. Складовий аналіз слів. Буквений диктант. Списування з друкованого тексту, зош.с.78-79
117

Робота з дитячої книжкою № 8

Книжка підкаже, що таке добро і зло. Ти – добрий. Ти – добра.Вчинки характеризують людину. Розкриття на прикладі вчинків персонажів твору сутність поняття «доброта».


118

Письмо великої букви З. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту, зош.с.80-81
119

Закріплення букви «зе». Розвиток мовлення за змістом вірша В. Камінчук (с. 105). Диференційований підхід у формуванні навичок читання. Добір заголовку до тексту, зош.с.24 (завдання 3, 4)
120

Письмо вивчених букв. Диктант букв та складів. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами предметів. Списування з друкованого тексту, зош.с.79, 81

Перевірна робота. Перевірка вміння писати літери, поєднувати їх, робити звуко – буквений аналіз слів.
121

Звук [б], [б’], позначення їх буквою «бе». Розвиток мовлення за змістом тексту Н. Сало (с. 106). Підпис сюжетних малюнків. Диференційований підхід у формуванні навичок читання (с. 107), зош.с.26 (завдання 1)

Перевірна комбінована контрольна робота. Перевірка способів читання, вміння робити звуковий та складовий аналіз слів, визначати наголос у дво – та трискладових словах.
122

Письмо рядкової букви б. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Л. Вознюк (с.83). Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту, зош.с.84
123

Закріплення букви «бе». Формування аудіативних вмінь за змістом тексту (с.108). Звуко – буквені зіставлення. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.26 (завдання 2)
124

Письмо букви б у поєднанні з іншими літерами. Формування аудіативних вмінь за змістом вірша Ж. Вовк – Черемуш. Складовий аналіз слів. Буквений диктант. Списування з друкованого тексту, зош.с. 85
125

Закріплення букви «бе». Розвиток мовлення за змістом тексту П. Короля «Снігова баба і зайчик» (с. 111). Мовні ігри (анаграми). Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.26 (завдання 3, 4)
126

Письмо елементів великої букви Б під лічбу. Письмо великої букви Б. Формування аудіативних вмінь за змістом загадки Л. Вознюк. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту, зош.с.82-83
127

Закріплення вивчених букв. М’який знак. Звуко – буквений аналіз слів. Аналітико – синтетичні вправи зі словами. Розвиток мовлення за текстом. Диференційований підхід у формуванні навичок читання, зош.с.25
128

Урок розвитку зв’язного мовлення № 8

Відтворення (за ролями) діалогів із прослуханої казки.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка