Навчально –виховний комплекс №16 Методичний кабінет «Затверджено»Скачати 178.12 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір178.12 Kb.
Навчально –виховний комплекс № 16

Методичний кабінет


«Затверджено»

Науково – методичною радою НВК № 16

Протокол № _ від _.09.2015р.

Голова НМР, директор НВК № 16

С.В. Ковпак _____________


«Узгоджено»

Заступник директора з НМР

_____________ Богослав І.І.

м. Мелітополь, 2015І. Вступ 1. Аналіз роботи кафедри за 2014-2015 н.р.


2. Мета роботи кафедри на 2015 – 2016 н.р.

Проблемна тема міста:«Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога»

Проблемна тема НВК № 16:«Розвиток конкурентноспроможної особистості інформаційного суспільства»
Проблемна тема кафедри вчителів початкових класів:

«Система впровадження ІТ - технологій в умовах інформаційного суспільства»
Мета роботи кафедри на 2015 – 2016 н.р.
Вдосконалення якості початкової освіти.

Завдання:

 • поширювати досвід вчителів з педагогічними званнями;

 • сприяти розвитку життєвих компетенцій молодших

школярів;

 • сприяти вдосконаленню компетентісно-орієнтованого освітнього простору (через використання інноваційних підходів) з метою формування і розвитку здорової, соціально – адаптованої, компетентісної та творчої особистості.

 • підтримувати методичні зв’язки з педагогами школи ІІ ступеню та ДНЗ № 9,44 для вдосконалення системи безперервної освіти від дитячого садка до переходу в середню ланку.


ІІ. Аналіз

кадрового забезпечення

вчителів кафедри початкових класів

Всього вчителів: - 25

З

і стажем до 3 – х років: 2 до 3 роківВ

ід 3 до 10 років:
5 від 3 до 10

В

ід 10 – до 20 років:
7 від 10 до 20

Б

ільше 20 років:11
більше 20


О

світа: ВищаВища: 25

с Спеціалістспеціаліст”: 5 І категорія
І категорія”: 6 ІІ категорія
ІІ категорія”: 3 Вища

вища категорія”: 11


З

вання:
Старший вчитель

С

тарший вчитель: 3
Вчитель - методист

В

читель- методист: 6
Без звання


III. Заходи з реалізації завдань педагогів

на 2014 – 2015 н.р.
Зміст роботи

Термін

виконання

Виконавець

1

Творча освіта вчителів:


 • Курси підвищення кваліфікації:

МФ ЗОІППО • Альтернативні форми підвищення кваліфікації:

Методика «Ейдетика» (м. Запоріжжя).

Тренінг «Сучасні технології формування еколого-орієнтованих цінностей».

Тренінг «Інтерактивні технології екологічної освіти» (з використання матеріалів міжнародного проекту «Зелений пакет»).

Вебінари «Дистанційна академія – Основа».

 • Дистанційні та очні курси з ІКТ.Створити творчі та динамічні групи:

 • Робота з дітьми з низьким рівнем компетентності • Апробація нового Державного стандарту початкової школи.
жовтень


жовтень

жовтень
жовтень

червень
жовтень

протягом року

протягом року

вересень

вересень

вересень


Самолюк О.О.

Легова З.Ф..

Сеглюк О.А.


Кацило О.О.

Мелай О.В.


Калініченко О.М.

Перепелиця М.В.

Верніковська Є.О.
вчителі кафедри

вчителі кафедри


Поліщук Н.П.

учитель І категорії

Лихачова Н.В.

учитель І категорії

Климова Г.О.

учитель вищої категорії

вчитель-методист2

Теми науково – педагогічних досліджень вчителів:

Розвиток особистості засобами інтерактивного навчання.


Продуктивне навчання як засіб формування комунікативних компетенцій учнів початкових класів.

Формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів через проектну діяльність.

Екологічне виховання молодших школярів у процесі навчання.

Групова робота – одна з провідних форм організації навчальної діяльності в класах РН.

Використання методики «Ейдетика» у початковій школі для розвитку творчої уяви та пам’яті.

Використання ІКТ в початкових класах на уроках в початковій школі.


Формування і розвиток екологічної компетентності молодшого школяра в умовах реалізації нового Державного стандарту.

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках математики засобами технології критичного мислення. Розвиток комунікативних навичок як головної компетентності на уроках української мови.

Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках літературного читання.

Нетрадиційні методи навчання в початкових класах.

Розвиток швидкісного читання за системою І.З. Постоловського.

Використання нестандартних задач на уроках математики для розвитку логічного мислення.


Інтелектуальний розвиток молодшого школяра в умовах інтегрованого навчального середовища.

Формування екологічної компетентності у учнів початкових класів.

Використання методики «Ейдетика» у початковій школі для підвищення якості навчання.

Приемы и методы развивающие орфографические умения на уроках русского языка

Розвиток пам’яті у дітей молодшого шкільного віку під час навчальної діяльності.

Формування навичок каліграфічного письма в учнів молодших класів.

Фізично- оздоровча робота в початковій школі.
Використання дидактичних ігор для розвитку творчих

здібностей дітей.

Самореалізація учителя і учня в соціокультурному просторі сучасної школи.

Реалізація індивідуального підходу з учнями з затримкою психічного розвитку.Форма реалізації:

Стаття у метод. журналі

Кер. міськ.МО 2х кл.
Проект
Кер.міськ. МО 2х кл.
Мет. рекомендації
Виступ на ЗК
Кер.ШППД

Міський семінар-практикум


Виступ на МО
Виступ на МО

Виступ на ЗК


Розробка уроку

Виступ на МО


Збірка нестандартних задач для учнів 3-4кл.

Виступ на шкільній конференції

Розробка уроку
Шкільний майтер-клас

Виступ на ЗК


Шк. семінар – практикум

Систематизація кал. хв. для учнів 3 кл.

Шкільний семінар практикум

Розробка виховного заходу

Розробка виховного заходу

Виступ на ЗК
Климова Г.О.
Легова З.Ф.

Полякова І.В.
Добровольська Г.В.
Кривицька І.В.
Кацило О.О.
Чеберко О.А.


Калініченко О.М.

Божко Н.А.
Сеглюк О.Д.

Лихачова Н.В.

Андрєєва Т.Л.

Іванова Н.О.

Іщенко О.С.

Самолюк О.О.
Перепелиця М.В.
Мелай О.В.
Демчук Л.М.
Верніковська Є.О.
Поліщук Н.П.
Суполкіна І.М.
Угарова Ю.Г.

Можаєва А.В.

Калмикова Л.О.

3

Впровадження ефективних інноваційних освітніх технологій:

 • проектна технологія;

 • методика «Ейдетика»;

 • технологія РН Д.Б. Ельконіна- В.В.Давидова;

 • навчання читання від початкового до динамічного ( І.З.Постоловський);

 • інтерактивні технології навчання;

 • технологія ігрового навчання;

 • нові інформаційні технології навчання

( INTEL, телекомунікаційні проекти);

 • Впровадження програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком»;

 • Формування навичок критичного мислення учня початкової школи.

Протягом року


Протягом рокуВчителі кафедри


Вчителі кафедри

Іщенко О.С.

Климова Г.О.5.Атестація вчителів:

 • Легова З.Ф.

 • Мелай О.В.

 • Сеглюк О.Д.

 • Калінічкнко О.М.

 • Кривицька І.В.

 • Іщенко О.С.Заст. директора з НМР Богослав І.І.

ІV. Заходи

з вивчення та удосконалення роботи щодо підвищення рівня компетентності та виховання учнівЗміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Організація компетентного підходу до моніторингу навчальних досягнень учнів з відображенням результатів.

Протягом року

Вчителі кафедри

2.

Систематичний контроль:

 • моніторинг рівня компетентності учнів;

 • стан організації класного колективу в 1 класах;

 • наступність у навчанні «Д/С - початкова школа»;

 • додержання вимог щодо ведення класної документації, ведення тематичного обліку знань;

 • виконання єдиних вимог щодо письмових робіт і перевірки зошитів та щоденників учнів 3х класів;

 • профілактика дорожньо-транспортного травматизму на уроках «Основи здоров‘я»;

 • мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення знань учнів на уроках української мови;

 • моніторинг рівня компетентності учнів;

 • додержання вимог щодо ведення шкільної документації, виконання навчальних планів і програм;

 • стан роботи з обдарованими та здібними учнями;

 • робота ГПД;

 • виконання вимог щодо письмових робіт перевірки зошитів, щоденників учнів 4х класів;

 • рівень обчислювальних навичок учнів 1х-4 класів;

 • організація практики проектної діяльності учнів 1х – 4х класів під час проведення Тижня проектів;

 • додержання вимог щодо ведення шкільної документації, ведення тематичного обліку знань;

 • моніторинг рівня компетентності учнів;

 • моніторинг діяльності педагогів у класах РН;

 • організація навчальних екскурсій учнів 1-4 кл. у 2015-2016 н.р.;

 • рівень компетентності та відвідування учнів 1 – 4 класів;

 • проведення державної атестації у 4х класах;

 • додержання вимог щодо ведення шкільної документації, ведення тематичного обліку знань.

вересень


жовтень

жовтень
жовтень


жовтень

листопад


листопад

грудень
грудень

січень
лютий

лютий


березень
березень
квітень

квітень


травень
травень
травень

травень


Заст. директора

з НВР


Грибачова М.І.


3.

Планування та організація

 • Планування роботи з обдарованими і здібними учнями початкової школи.

 • Індивідуальної роботи зі здібними та обдарованими учнями, спрямованої на підготовку їх до предметних олімпіад.
 • Шкільні олімпіади у рамках ломоносівського тижня „Інтелект”:

 • з математики;

 • з української мови. • Факультативні заняття „Ерудит” ( математика).

 • Факультативні заняття „Поетика” ( українська мова).

вересень


вересень

жовтень


протягом року

Заст. директора з НВР

Грибачова М.І.
Андрєєва Т.Л.

Вчителі кафедри


Кер. кафедри

Самолюк О.О.

Заст. директора з НВР

Грибачова М.І.

Верніковська Є.О.

Кацило О.О.


4.

Планування та організація індивідуальної роботи по підвищенню знань учнів з низьким рівнем компетентності.

вересень

протягом рокуВчителі кафедри

Поліщук Н.П.
V. Науково – методична та дослідницька робота
Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Ознайомлення з новинками науково – методичної і педагогічної літератури.

Постійно

Вчителі кафедри

2.

Співпраця з громадськими та освітніми організаціями:

 • продовження роботи з колективами ДНЗ №9, № 44;

 • відвідування учнями позашкільних закладів з метою розвитку наукового мислення та творчих здібностей

( МАН, Дитяча школа мистецтв, Палац творчості, клуб „Гвоздичка” і т.д.).

Протягом рокуЗаст. директора з НВР

Грибачова М.І.
Вчителі кафедри


3.

Участь у Всеукраїнських конкурсах:

 • „Кенгуру” (з математики);

 • „Колосок” (з природознавства);
 • „Патріот” (з української мови)

 • „Соняшник”(з української мови)

 • ім. Яцика;

 • Гринвіч ( з англійської мови)

 • Геліантус (з природознавства)

 • «Інфоурок»

 • «Бобер» (з інформатики)

 • «Міксіке»

Протягом року


Полякова І.В.

Мелай О.В. Кривицька І.В.

Андрєєва Т.О.

Верниковька Є.О.

Перепелиця М.В.

Іванова Н.О.

Божко Н.А.

Тонких Ю.І.

Тонких Ю.І.4.

Організація науково – дослідницької діяльності учнів та їх участь у конкурсі міні-МАН „Сходинки до Олімпу”.

Протягом року травень

Вчителі кафедри

Кер. кафедри

Самолюк О.О.

Калініченко О.М.5.

Творчі зв’язки „ методичні мости” з МО інших шкіл:

 • Продуктивне навчання як засіб формування комунікативних компетенцій учнів початкових класів.

Розвиток комунікативних навичок як головної компетентності на уроках української мови.


Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти.

 • Інтерактивні ігрові технології як засіб розвитку та самореалізації особистості в умовах школи культури здоров’я.


січень

січень

листопад


січень

Легова З.Ф.

учитель вищої категорії

вчитель-методист
Сеглюк О.Д.

учитель вищої категорії

старший вчитель

Добровольська Г.В.

учитель вищої категорії

Добровольська Г.В.

учитель вищої категорії


6.

Взяти участь у педагогічних радах:

 Про підсумки роботи педколективу та завдання на 2015 – 2016 н.р. щодо створення умов рівного доступу для здобуття якісної освіти.

 Формування аксіосфери школяра у контексті пріоритетів національного виховання.

 Якісна освіта як ресурс сталого розвитку НВК №16. • Розвиток здібних і обдарованих учнів в інформаційно-освітньому просторі НВК №16: досягнення і перспективи.


З метою підвищення професійної компетентності вчителів провести науково – методичну конференцію:

 • Дистанційна освіта: можливості та умови дистанційного навчання для учнів та вчителів.

Мала педрада з питань:

 „Сучасний підхід до проблеми наступності - дитячий садок – початкова школа”;
 • Наступність „Початкова школа – середня ланка”.

Мала педрада з питань:

 • „Про закінчення навчального року та проведення державної атестації”.
серпень


листопад
січень

березень


січень

жовтень


жовтень

травень


Ковпак С.В.

Дика Т.С.
ЗД з НВР

Богослав І.І.

Заст. директора з НВР

Грибачова М.І.

Заст. директора з НВР

Грибачова М.І.


Заст. директора з НВР

Богослав І.І.

Заст. директора з НВР

Грибачова М.І.
7.

Спрямувати систему шкільних семінарів – практикумів вчителів які атестуються


лютий


Мелай О.В.

Іщенко О.С.
8.

Практикум для слухачів курсів підвищення професійної компетентності при МФ ЗОІППО.

жовтеньКлимова Г.О.

Чеберко О.А.

Кацило О.О.

Калініченко О.М.

Кривицька І.В.


9.

Творчий звіт вчителів

 • шкільний рівень

 • міський рівень


лютий


січень

Мелай О.В.

Іщенко О.С.

Сеглюк О.Д.

Легова З.Ф.
10.

З метою поширення досвіду вчителів – методистів та підвищення майстерності молодих вчителів продовжувати взаємовідвідування уроків.

протягом року

Вчителі кафедри


11.

Поповнення банку інноваційних технологій.

протягом року

Вчителі кафедри


12.

Надати матеріали з досвіду роботи вчителів до видавництва (Методичний портал).

протягом року

Вчителі кафедри


13.

Поповнити відеотеку сучасних уроків.

протягом року

Вчителі кафедри

14.

Дидактико – методичне та матеріально – технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогів.

травень


Заст. директора з НВР

Грибачова М.І.15.

Організувати практику проектної діяльності учнів.

протягом року

Вчителі кафедри


16.

Організувати науково – дослідницьку роботу щодо підвищення компетентності обдарованих та здібних учнів.

 • Скорегувати індивідуальні плани роботи з обдарованими та здібними дітьми з відображенням результатів моніторингу.

 • Продовжити класноурочну та індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями.

 • Поповнити банк даних про обдарованих та здібних учнів з предметів на підставі даних моніторингу особистих досягнень, рекомендацій психологічної служби.

 • Використовувати можливості дистанційних олімпіад, інтелектуальних конкурсів та конкурсів МАН для розвитку інтересу та творчого потенціалу учнів з предметів.

 • Поповнити банк творчих ідей і знахідок педагогів з обдарованими та здібними учнями.

вересень

протягом року

вересень


протягом року

протягом року


Вчителі кафедри

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка